ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Програма складена на основі типової навчальної програми з дисципліни «Хірургія» відповідно до вимог розробки навчальних програм навчальних дисциплін завідувачем кафедри дитячої хірургії, проф. А. Й
Львівський національний медичний університет імені данила галицького

Скачати 0.62 Mb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.62 Mb.

  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

    1. ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

    2. ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

член. кор. АМНУ М.Р. Гжегоцький

___________________________

«______» ______________2015 рік

Назва дисципліни «Дитяча Хірургія»
РОБОЧА ПРОГРАМА

З ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5-х КУРСІВ

МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Спеціальність:7.12010001 «Лікувальна справа»

7.12010002 «Педіатрія»

7.12010003 «Медико-профілактична справа»

Затверджено на методичній

нараді кафедри

Протокол № 10

12.06. 2015р.

Завідувач кафедри проф. А.Й. Наконечний

___________________________________

Затверджено на методичній комісії

з хірургічних дисциплін

Протокол № 59

19.06. 2015р.

Голова комісії проф. В.П. Андрющенко

ЛЬВІВ — 2015

ПРОГРАМА СКЛАДЕНА на основі типової навчальної програми з дисципліни «Хірургія» відповідно до вимог розробки навчальних програм навчальних дисциплін завідувачем кафедри дитячої хірургії, проф. А.Й. Наконечний, відповідальним за навчальну роботу кафедри дитячої хірургії, проф. О.М. Кулик.

ПРОГРАМА РЕЦЕНЗОВАНА:

  1. І.І. Кобза – завідувач кафедри хірургії № 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
  2. О.В. Лукавецький – завідувач кафедри хірургії № 1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

      1. І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча програма з дитячої хірургії складена на основі наскрізної робочої програми з дисципліни «Хірургія» для вищих навчальних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації та на основі навчального плану згідно наказу № 1226-з від 24.04.2015 року для спеціальностей „Лікувальна справа” 7.12010001, 7.12010002 “Педіатрія”, 7.12010003 “Медико-профілактична справа” напрямку підготовки 1101 “Медицина”.

За навчальним планом 2005 року в редакції 2007 року вивчення навчальної дисципліни проводиться як єдиної дисципліни, що забезпечує принцип наскрізності викладання.

Мета вивчення дитячої хірургії: засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, типових та атипових клінічних проявів, методів діагностики, диференціальної діагностики, консервативного та оперативного лікування, реабілітації дітей з хірургічною патологією в межах, відповідних підготовці лікаря загального профілю.

Кінцеві цілі дисципліни:

• Визначати типові клінічні синдроми і симптоми в клініці дитячих хірургічних хвороб;

• Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах в клініці дитячих хвороб;

• Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань та травм у дітей;

• Визначати прогноз для життя, здоров’я та якості життя при поширених хірургічних захворюваннях і травмах у дітей;

• Складати план обстеження та інтерпретувати результати лабораторних і інструментальних методів обстеження у дітей;

• Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції;

• Надавати невідкладну медичну допомогу при ургентних станах в дитячій хірургії;

• Демонструвати вміння ведення медичної документації;

• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії.

Зміст програми

І. Дитяча хірургія, основи трансплантології.

1. Ургентна дитяча хірургія.

2. Новоутворення тканин.

ІІ. Вади розвитку у дітей, основи трансплантології.
Структурований план підготовки з дитячої хірургії

«Лікувальна справа»

Структура Кількість годин, з них Рік навчання Вид контролю

Кредит ECTS всього Аудиторних занять СРС Лекцій Практичних занять І. Дитяча хірургія, основи трансплантології.

1.Ургентна дитяча хірургія.

2. Новоутворення тканин.

1,5 45 6 28 11 5 диференційований залік Вади розвитку у дітей, основи трансплантології. 1 30 — 18 12 6 залік

Структурований план підготовки з дитячої хірургії

«Медико-профілактична справа»

Структура Кількість годин, з них Рік навчання Вид контролю

Кредит ECTS всього Аудиторних занять СРС Лекцій Практичних занять І. Дитяча хірургія, основи трансплантології.

1. Ургентна дитяча хірургія.

2. Новоутворення тканин.

1,5 45 6 28 11 5 диференційований залік ІІ.Вади розвитку у дітей, основи трансплантології. 1 30 — 18 12 6 залік

Структурований план підготовки з дитячої хірургії

«Педіатрія»

Структура Кількість годин, з них Рік навчання Вид контролю

Кредит ECTS всього Аудиторних занять СРС Лекцій Практичних занять І.Дитяча хірургія, основи трансплантології.

1. Ургентна дитяча хірургія.

2. Новоутворення тканин.

1,5 45 6 28 11 5 диференційований залік Вади розвитку у дітей, основи трансплантології. 4,5 135 0 90 45 6 залік

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
І.Дитяча хірургія, основи трансплантології.

1. Ургентна дитяча хірургія.

2. Новоутворення тканин.

Конкретні цілі:

− Діагностувати невідкладні стани в клініці дитячої хірургії і надати екстрену медичну допомогу дитині;

− Визначити тактику ведення дитини, хворої на основні хірургічні захворювання;

− Виявляти різні клінічні прояви ускладнень та встановлювати попередній діагноз хірургічних захворювань та трав у дітей;

− Навчити розпізнавати основні клінічні прояви новоутворень м’яких тканин.

− Навчити диференціювати новоутворення в залежності од виду пухлини.

− Навчити виявляти ознаки злоякісного переродження новоутворень та ускладнень (кровотечі, запалення, здавлювання нервово-судинних утворень та ін.), трактувати принципи лікування новоутворень м’яких тканин та їх ускладнень
Тема 1. Гострий апендицит, перитоніт у дітей.

Анатомо-фізіологічні особливості черевної порожнини у дітей. Гострий апендицит у дітей. Ускладнені форми гострого апендициту: апендикулярний абсцес, перитоніт, інфільтрат. Первинний перитоніт. Перитоніт новонароджених. Некротичний ентероколіт. Причини, клінічна класифікація. Хірургічні ускладнення. Принципи хірургічного лікування. Особливості НЕК у новонароджених з екстремально низькою масою тіла. Поліклініка. Реабілітація після оперативних втручань.

Тема 2. Набута кишкова непрохідність. Злукова непрохідність. Інвагінація кишечнику. Класифікація, патогенез, профілактика післяопераційної злукової кишкової непрохідності. Принципи лікування злукової кишкової непрохідності. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика ідіопатичної інвагінації у дітей. Диференційна діагностика з інфекційними хворобами. Показання до консервативного та хірургічного лікування, профілактика ускладнень. Синдром короткої кишки. Принципи трансплантації кишечника.
Тема 3. Вроджена кишкова непрохідність. Пілоростеноз, пілороспазм. Хвороба Гіршпрунга. Причини виникнення. Методи ранньої діагностики та лікування. Атрезія стравоходу. Атрезія відхідника. Патогенез, клінічні прояви пілоростенозу, пілороспазму, методи діагностики, методи лікування. Вроджений агангліоз кишечника, форми, клінічні прояви, методи діагностики та лікування.
Тема 4. Ургентна дитяча урологія. Обстуктивні вади та захворювання сечовидільної системи: гідронефроз, уретрогідронефроз, міхурово-сечовідний рефлюкс, мегауретер, інфравезкальна обструкція.

Сечокам’яна хвороба: ниркова колька, калькульозний пієлонефрит. Етіопатогенез, клінічні прояви, диференційна діагностика, принципи лікування і профілактики.

Синдром набряклої калитки: травма зовнішніх статевих органів, защемлені пахвинні кили і напружені гідрофунікулоцеле, перекрут яєчка і сім’яного канатика, перекрут гідатид яєчка, орхіт, орхопідідиміт. Етіопатогенез, клінічні прояви, диференційна діагностика, принципи лікування і профілактики.
Тема 5. Гнійно-септичні захворювання кісток та суглобів у дітей. Гострий гематогенний остеомієліт. Інфекційні захворювання м’яких тканин. Гнійні захворювання легенів, плеври та межистіння. Хірургічний сепсис.

Гострий гематогенний остеомієліт, метаепіфізарний остеомієліт новонароджених, атипові форми остеомієліту (абсцес Броді, антибіотичний остеомієліт, склерозуючий остеомієліт Гарре). Етіопатогенез, класифікація, клініка, особливості діагностики, принципи лікування, особливості хірургічних втручань удітей різних вікових груп, профілактика ускладнень. Диспансеризація.

Інфекційні захворювання м’яких тканин. Флегмона новонароджених, гнійний мастит, лімфаденіт, бешиха.

Гнійні захворювання легенів, плеври та межистіння. Гостра деструктивна пневмонія (ГДП), внутрішньолегеневі форми. Гостра деструктивна пневмонія (ГДП) (легенево-плевральна форма): піоторакс, піопневмоторакс, пневмоторакс. Класифікація, етіопатогенез, діагностика, консервативне, інструментальні і хірургічне лікування. Ускладнення, їх профілактика. Медіастиніт. Причини, патогенез, клінічні прояви, діагностика, консервативне і хірургічне лікування, ускладнення, прогноз.

Хірургічний сепсис. Синдром системної відповіді на запалення. Сепсис. Септичний шок. Синдром поліорганної недостатності. Основи антибактеріальної терапії у дітей.
Тема 6. Політравма у дітей: травматична хвороба; травматичний шок. Синдром взаємного обтяження, види травматичних ушкоджень. Ступені важкості травматичного шоку: діагностичні критерії, невідкладна допомога.

Закрита травма органів черевної порожнини та позаочеревиного простору: Травма порожнистих органів: механізм травми, клінічні прояви, діагностичний алгоритм, невідкладна допомога. Принципи хірургічного лікування. Травма паренхіматозних органів: травма підшлункової залози, печінки, селезінки, нирок, сечового міхура, сечівника. Псевдокіста підшлункової залози, травматичний панкреатит. Ознаки внутрішньочеревної кровотечі. Показання до консервативного і операційного лікування. Гемобілія. Діагностика, принципи лікування.

Травма грудної клітки та органів грудної порожнини. Визначення основних понять. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Клініка. Психологічні особливості хворих. Перебіг. Ускладнення. Методи дослідження, діагностика, диференційна діагностика. Хірургічна тактика. Принципи хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Методи санації трахеобронхіального дерева. Пункція плевральної порожнини. Дренування плевральної порожнини. Наслідки хірургічного лікування. Ушкодження стравоходу, опіки та сторонні тіла. Реабілітація пацієнтів.

Кровотечі шлунково-кишкового тракту у дітей. Портальна гіпертензія. Особливості клініки і диференціальної діагностики шлунково-кишкових кровотеч у дітей при шлунково-стравохідному рефлюксі, геморагічному гастриті, портальній гіпертензії, виразках шлунку, 12-палої кишки, дивертикуліті Меккеля, поліпах та поліпозах кишечника (хвороба Пейц-Егерса). Варіанти хірургічних втручань, реконструкція та трансплантація органів – печінки та кишечника.
Тема 7. Особливості онкології дитячого віку. Доброякісні та злоякісні пухлини ембріональні пухлини: тератома, тератобластома; нефробластома; нейробластома; лейо-, рабдоміосаркома. Пухлини кісток. Доброякісні (гемангіома, гамартома, гепатоцелюлярна аденома) та злоякісні (гепатобластома, гепатоцелюлярна карцинома) пухлини печінки. Особливості перебігу, клінічні прояви, діагностика, принципи ліквання, прогноз. Судинні аномалії: судинні пухлини (гемангіоми, рідкісні пухлини), судинні мальформації (з повільним кровотоком – капілярні, венозні, лімфатичні, змішані; зі швидким кровотоком (артеріо-венозні). Етіологія, патогенез, клініка, сучасні принципи класифікації і лікування. Диспансерне спостереження. Поліклініка.
Вади розвитку у дітей, основи трансплантології.

Для студентів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Медико-профілактична справа»

Тема 1. Вади розвитку респіраторної системи. Органічні, компресійні та функціональні стенози. Судинні кільця та петлі. Дивертикули, кісти, пухлини. Агенезія, аплазія, гіпоплазія легень. Природжені кісти легень. Вроджена емфізема. Легенева секвестрація. Атрезія стравоходу. Вроджені діафрагмальні грижі: грижі власне діафрагми; грижі стравохідного отвору діафрагми, евентрація (релаксація) діафрагми. Можливості пренатальної діагностики. Клінічні прояви. Ускладнення та їх профілактика. Сучасні принципи діагностики та лікування.
Тема 2. Вади розвитку, які проявляються кишковою непрохідністю. Вроджений гіпертрофічний пілоростеноз. Дуоденальна кишкова непрохідність (стеноз, атрезія, мембрана дванадцятипалої кишки, кільцевидна підшлункова залоза). Аномалії ротації і фіксації кишечника. Фізіологічна ротація кишечника. Синдром (тріада) Лєдда; заворот середньої кишки. Ускладнення ротаційних аномалій, їх профілактика та лікування. Атрезії і стенози тонкої і товстої кишки. Види. Пре- і постнатальна діагностика. Принципи лікування. Хвороба Гіршпрунга. Етіологія. Клінічні прояви. Діагностика (аноманометрія, рентгенографія, біопсія). Принципи хірургічного лікування. Ускладнення та їх профілактика. Інтестінальний дисгангліоз, гіпогангліоз та інші порушення моторики кишечника. Меконіальна кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Консервативне та операційне лікування. Ускладнення (шлунково-кишкові та легеневі). Аноректальні вади розвитку. Анатомічна класифікація, основи лікувальної тактики, прогноз.

Вади розвитку передньої черевної стінки. Омфалоцелє. Гастрошизис. Пренатальна діагностика. Диференційна діагностика. Невідкладна допомога. Принципи хірургічного втручання. Рідкісні форми дефектів передньої черевної стінки. Синдром «сливового живота». Пупкова та пахвинна грижа. Особливості клінічних проявів. Ускладнення. Принципи лікування у дітей. Особливості хірургічного втручання у дітей раннього віку.

Вади розвитку печінки та жовчовивідних шляхів. Біліарна атрезія. Етіологія, патофізіологія. Клінічні прояви, маожливості ранньої діагностики. Принципи операційного лікування. Портоентепростомія (операція Касаї) та трансплантація печінки. Післяопераційне ведення пацієнтів. Можливості покращення результатів лікування біліарної атрезії. Кісти печінки та холедоха. Класифікація. Етіологія, патофізіологія. Діагностика. Хірургічне лікування. Ускладнення, прогноз.
Тема 3. Вади розвитку опорно-рухового апарату. Методи ранньої діагностики і раннього лікування вродженої кривошиї, косолапості, плоскостопія, звиху стегна. Діагностика, консервативне та хірургічне лікування вроджених деформацій кінцівок та плечового поясу. Диспансерне спостереження і реабілітація патології кісткової системи.
Для студентів за спеціальністю «Педіатрія»
Тема 1. Вади розвитку, які проявляються високою кишковою непрохідністю. Вроджений гіпертрофічний пілоростеноз. Особливості клінічного перебігу, сучасні методи діагностики. Передопераційна підготовка, хірургічне лікування. Можливості лапароскопії при пілоростенозі. Мембрана, атрезія шлунка. Дуоденальна кишкова непрохідність (стеноз, атрезія, мембрана дванадцятипалої кишки, кільцевидна підшлункова залоза). Пренатальна діагностика, діагностичний алгоритм у новонародженого. Аномалії ротації і фіксації кишечника. Фізіологічна ротація кишечника. Особливості клінічного перебігу. Радіологічна діагностика аномалій ротації і фіксації кишечника. Синдром (тріада) Лєдда; заворот середньої кишки. Ускладнення ротаційних аномалій, їх профілактика та лікування.
Тема 2. Вади розвитку, які проявляються низькою кишковою непрохідністю. Атрезії і стенози тонкої і товстої кишки. Види. Пре- і постнатальна діагностика. Принципи лікування. Хвороба Гіршпрунга. Етіологія. Клінічні прояви. Діагностика (аноманометрія, рентгенографія, біопсія). Принципи хірургічного лікування. Ускладнення та їх профілактика. Інтестінальний дисгангліоз, гіпогангліоз та інші порушення моторики кишечника. Меконіальна кишкова непрохідність. Етіологія, патогенез, клінічні прояви. Консервативне та операційне лікування. Ускладнення (шлунково-кишкові та легеневі).
Тема 3. Аноректальні вади розвитку. Анатомічна класифікація на основі лікувальної тактики і прогнозу. Аноректальні вади у хлопчиків (промежинна нориця, ректоуретральна нориця, ректоміхурова нориця, атрезія без нориці, ректальна атрезія, комбіновані вади). Аноректальні вади у дівчаток (промежинна нориця, вестибулярна нориця, персистуюча клоака, атрезія без нориці, ректальна атрезія, комбіновані вади). Клінічні прояви і первинна допомога. Задня сагітальна анапроктопластика. Колостомія. Ускладненя, їх профілактика і лікування.
Тема 4. Вади розвитку передньої черевної стінки. Омфалоцелє. Гастрошизис. Пренатальна діагностика. Диференційна діагностика. Невідкладна допомога. Принципи хірургічного втручання. Рідкісні форми дефектів передньої черевної стінки. Синдром «сливового живота». Пупкова та пахвинна грижа. Особливості клінічних проявів. Ускладнення. Принципи лікування у дітей. Особливості хірургічного втручання у дітей раннього віку.
Тема 5. Вади розвитку печінки та жовчовивідних шляхів. Етіологія, патофізіологія. Клінічні прояви, можливості ранньої діагностики. Принципи операційного лікування. Портоентнростомія (операція Касаї) та трансплантація печінки. Післяопераційне ведення пацієнтів. Можливості покращення результатів лікування біліарної атрезії. Кісти печінки та холедоха. Класифікація. Етіологія, патофізіологія. Діагностика. Хірургічне лікування. Ускладнення, прогноз.
Тема 6. Вади розвитку легень. Агенезія, аплазія, гіпоплазія легень. Природжені кісти легень. Вроджена емфізема. Бронхоектази. Легенева секвестрація. Ембріологія розвитку легень. Основні способи діагностики вад розвитку легень. Принципи лікування. Ускладнення та їх профілактика.
Тема 7. Вади розвитку стравоходу. Атрезія стравоходу. Пренатальна діагностика. Невідкладна допомога новонародженому. Передопераційна підготовка. Хірургічне лікування, виходячи з виду вади. Перспективи торакоскопії. Гастростомія. Способи пластики стравоходу. Вроджений стеноз стравоходу. А- та халазія кардії. Шлунково-стравохідний рефлюкс. Причини. Клінічні прояви. Принципи діагностики і лікування. Ускладнення.
Тема 8. Вроджені діафрагмальні грижі: грижі власне діафрагми; грижі стравохідного отвору діафрагми, евентрація (релаксація) діафрагми. Ембріологія діафрагми, її зв’язок з розвитком легень і стравоходу. Переваги пренатальної діагностики. Можливості фетальної хірургії. Невідкладна допомога новонародженому у пологовій залі. Передопераційна стабілізація. Можливості корекції легеневої гіпертензії. Хірургічне лікування. Післяопераційні ускладнення, прогноз. Ковна та параезофагеальна грижа. Особливості клінічного перебігу та хірургічного втручання.
Тема 9. Вади розвитку нирок. Аномалії положення і розвитку нирок. Агенезія, гіпоплазія, дисплазія нирок. Кістозні захворювання нирок: аутосомно-домінантний полікістоз нирок; аутосомно-рецесивний (інфантильний) полікістознирок; мулькістоз нирок. Клінічні прояви, діагностика, прогноз. Ектопія нирки (тазова, поперекова, торакальна), злиття (підковоподібна) нирка.
Тема 10. Вади розвитку сечовидільної системи. Мегауретер, гідронефроз, уретрогідронефроз. Патогенез, патофізіологія Порушення прохідності сечовідно-мискового сегменту. Міхурово-сечовідний рефлюкс. Клінічні прояви, діагностика (ультразвукова, радіологічна, радіонуклідна). Принципи лікування. Ускладнення та їх профілактика. Варикоцелє, методи діагностики та лікування. Інфравезикальна обструкція.

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий