Лекція 3 (основні положення). Рівні територіального планування

В даний час територіальне планування в Україні здійснюється на трьох рівнях: загальнодержавному, регіональному та місцевому
Лекція 3 (основні положення). Рівні територіального планування

Скачати 67.22 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 67.22 Kb.

Лекція 3 (основні положення).

Рівні територіального планування
В даний час територіальне планування в Україні здійснюється на трьох рівнях: загальнодержавному, регіональному та місцевому.
1. Планування територій на загальнодержавному рівні
Планування територій на загальнодержавному рівні полягає в розробці Генеральної схеми планування території України (далі — Генеральна схема). Під генеральною схемою планування території України розуміється містобудівна документація, яка визначає концептуальні вирішення планування та використання території України. У Генеральній схемі передбачається раціональне використання території України, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, охорони здоров’я населення, охорони пам’яток історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, виробничої, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Генеральна схема розробляється Кабінетом Міністрів України з урахуванням затверджених схем планування територій на регіональному рівні та подається на затвердження Верховній Раді України.

У Генеральній схемі повинні міститися:

 • аналіз стану використання території України та функціонування систем розселення;
 • аналіз намірів та потреб використання окремих територій, визначених у загальнодержавних програмах соціального, економічного розвитку, інших державних програмах, схемах розвитку галузей економіки;
 • аналіз санітарно-епідеміологічного та екологічного стану регіонів і реалізації відповідних цільових програм, а також аналіз заходів, спрямованих на поліпшення стану навколишнього середовища;
 • аналіз диспропорцій використання територій;
 • визначення територій за видами переважного використання;
 • напрями вдосконалення систем розселення та сталого розвитку населених пунктів;
 • комплекс заходів щодо реалізації Генеральної схеми.

2. Планування територій на регіональному рівні
Планування територій на регіональному рівні в Україні полягає у розробці та затвердженні схем планування територій областей, районів, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації відповідно до закону.

У схемах планування територій на регіональному рівні визначаються заходи реалізації державної політики та враховуються громадські інтереси при плануванні цих територій, їх історичні, економічні, екологічні, географічні і демографічні особливості, етнічні та культурні традиції.
3. Планування територій на місцевому рівні
Планування територій на місцевому рівні в Україні здійснюється шляхом розробки та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

Генеральний план населеного пункту — науково обгрунтований перспективний план розвитку міста (стосовно старому місту — його реконструкції та подальшого розвитку) або будь-якого іншого населеного пункту. Є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Термін дії генерального плану населеного пункту не обмежується. Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років.

Генеральним планом населеного пункту визначаються:

 • потреби в територіях для забудови та іншого використання;

— потреба у зміні межі населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови;

— межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій;

— планувальна структура та просторова композиція забудови населеного пункту;

— загальний стан довкілля населеного пункту, основні фактори його формування, містобудівні заходи щодо поліпшення екологічного і санітарно-гігієнічного стану;

— території, які мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

Будь-який генеральний план містить аналітичний блок і блок проектної пропозиції. Кожен з них, у свою чергу, включає в себе графічні матеріали, представлені у вигляді карт (схем) і текстову частину.

В генплан повинні бути включені:

 • схема об’єктів електро-, тепло-, газо- і водопостачання населення в межах міста;
 • схема автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд у межах населених пунктів;
 • схема використання території муніципального освіти;
 • схема меж територій об’єктів культурної спадщини;
 • схема меж зон з особливими умовами використання територій;
 • схема меж територій, схильних до ризику виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
 • схема меж зон негативного впливу об’єктів капітального будівництва місцевого значення у разі розміщення таких об’єктів;
 • карти (схеми) планованих меж територій, документація по плануванню яких підлягає розробці в першочерговому порядку;
 • схема існуючих і планованих меж земель промисловості, енергетики, транспорту, зв’язку.

Схема планування території — це містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення планування, забудови та іншого використання відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць та їх окремих частин.

Схеми планування територій на місцевому рівні визначають:

 • потреби у зміні меж населених пунктів, потреби в територіях, передбачених для містобудівних потреб;
 • зонування території для забудови та іншого значення;
 • планувальну структуру території.

Детальний план території — це містобудівна документація, яка розробляється для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови населених пунктів.

Детальний план території розробляється згідно з генпланом і визначає:

1) принципи планувально-просторової організації забудови;

2) червоні лінії та лінії регулювання забудови;

3) функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи кількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами;

4) містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;

5) потреба в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;

6) доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;

7) черговість та обсяги інженерної підготовки території;

8) систему інженерних мереж;

9) порядок організації транспортного і пішохідного руху;

10) порядок комплексного благоустрою та озеленення.

План червоних ліній.

Червоні лінії — лінії, які позначають існуючі, плановані межі територій загального користування, межі земельних ділянок, на яких розташовані лінії електропередачі, лінії зв’язку (у тому числі лінійно-кабельні споруди), трубопроводи, автомобільні дороги, залізничні лінії та інші подібні споруди. Червоні лінії відокремлюють суспільні (публічні) території від земельних ділянок, що забудовуються приватними особами.

Планом червоних ліній відповідно до генерального плану населеного пункту, детального плану, даних Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру населеного пункту визначається розташування червоних ліній. План червоних ліній є складовою частиною генерального плану населеного пункту (детального плану території) або може бути окремою містобудівною документацією.

Проект забудови території — документація, що поєднує властивості містобудівної та проектної документації, яка розробляється для будівництва комплексів будинків і споруд.

Проект забудови території визначає:

 • розташування об’єктів містобудування, місцевих проїздів відносно червоних ліній;
 • архітектурно-просторове вирішення, призначення, щільність, поверховість та інші показники конкретних об’єктів містобудування;
 • показники і технічні вирішення інженерно-транспортної інфраструктури;
 • потребу в проведенні інженерної підготовки території та обсяг цих робіт;
 • місця і технічні рішення під’єднання інженерного обладнання об’єктів містобудування до зовнішніх інженерних мереж та споруд;
 • організацію будівництва;
 • техніко-економічні показники та загальний кошторис забудови території.

У разі необхідності у складі проекту забудови території може розроблятися проект розподілу території.

Проект розподілу території — це містобудівна документація, яка розробляється для мікрорайону (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок.

Проектом розподілу території визначаються площі та межі:

— прибудинкових територій: існуючих і запроектованих жилих будинків;

— земельних ділянок, на яких розміщують громадські споруди та інші об’єкти містобудування;

— надлишків, земельних ділянок, призначених для подальшого зведення житлових і суспільних будівель і споруд та іншого використання;

— територій загального користування;

— територій обмеженого користування земельними ділянками.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий