Лекція. (2год.) Вступ до спеціальності «Теорія і методика викладання гри у футбол»

Лекція. (2год.) Вступ до спеціальності «Теорія І методика викладання гри у футбол» по програмі «С» диплом ффу
Лекція. (2год.) Вступ до спеціальності «Теорія і методика викладання гри у футбол»

Скачати 110.05 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 110.05 Kb. Програма курсів «С» — Диплом ФФУ

І. Сесія

(в період з 15.09.- 05.10. 2013р.)

1. Лекція. (2год.) Вступ до спеціальності «Теорія і методика викладання гри у футбол» по програмі «С» — диплом ФФУ.

1. Вимоги і методика виконання завдань з підготовки до методичних занять, навчальної практики, написанню контрольної роботи.

2. Визначення термінів футболу які застосовуються в організації проведення навчально-тренувального процесу в футболі: типи занять, форми, методи і засоби.

2. Лекція. (2год.) Характеристика педагогічних принципів побудови навчально-тренувального заняття. Завдання навчання і тренування.

1. Структура розучування технічних і тактичних прийомів гри.

2. Завдання фаз навчання: ознайомити, навчити, закріпити та вдосконалювати.

3. Моделювання спеціальних та ігрових вправ в кожній фазі навчання в залежності від завдань заняття.

4. Завдання загальної та спеціальної підготовки та вибір засобів і методів. 5. Завдання підготовчої, основної і заключнoї частин навчально-тренувального заняття.

6. Характеристика форм організації навчання в футболі — індивідуальна, групова, загально-командна та ін.

3. Лекція. (2год.) Планування навчально-тренувальної роботи в підготовці футболістів і команди.

Вимоги до планування: реальність, систематичність, конкретність, науковість, оптимальність, перспективність, постійний контроль. Види планування: перспективне, поточне оперативне. Мета завдання терміни, форми і зміст документів. Періодизація спортивного тренування. Завдання періодів і етапів.

4. Методичне заняття. (2 год.) Складання річного плану підготовки.

Слухач повинен розробити річний навчальний план підготовки футболістів дитячо-юнацької чи аматорської команди, відповідно до таблиці 1.

5. Лекція. (2год.) Анатомо-фізіологічні особливості футболістів згідно вікової періодизації.

Побудова організму дітей і підлітків, йог відмінність від дорослого. Формування і функціональне вдосконалення органів і тканин. «Паспортний» та «біологічний» вік. Розвиток опоно-рухового апарату, серцево-судинної системи, дихання, центральної нервової системи і залоз внутрішньої секреції.

6. Лекція. (2год.) Техніка гри. Методика навчання техніці гри юних футболістів різних вікових груп.

Роль спортивної техніки у футболі. Класифікація техніки. Біомеханічний аналіз основних технічних прийомів. Критерії ефективності і надійності виконання технічних прийомів. Зміст, завдання, методи і засоби технічної підготовки на етапі спортивної майстерності.

7. Методичне заняття . (2 год.) Побудова тематичного заняття з навчання техніці гри.

Управління технічною підготовкою футболістів. Технічна підготовка як процес і технічна підготовленість як стан. Організація процесу технічної підготовки, Методи і засоби в навчальному процесі. Моделювання вправ в залежності від фаз засвоєння технічного прийому.

8. Практиичне заняття. (2 год.)

Удари по мячу ногою – внутрішнім боком ступні; внутрішньою, середньою, зовнішньою частиною підйому, носком; п’ятою. Зупинка м’яча який котиться, стрибає та летить внутрішнім боком ступні, підошвою, підйомом, стегном, грудьми, головою (на місці і в русі). Ведення м’яча поштовхами внутрішнім боком ступні, середньою частиною підйому, зовнішньою частиною підйому. Фінти проти суперника: перехопленням, підкатом, поштовхом плеча. Вкидання м’яча. Техніка гри воротаря.

9. Навчльна практика (4 год.) Складання конспекту та проведення слухачами практичного тест – заняття з техніки гри у футбол.

Розробити план-конспект та провести практичне заняття з вирішенням завдань з навчання техніці гри. Враховується чіткість формулювання в поясненні завдання заняття; організація виконання вправи; демонстрація вправи; виправлення помилок у виконанні; активність (лідерство); якість конспекту заняття.

10. Лекція. (2год.) Структура і організація відбору юних футболістів

Теоретичні основи відбору. Критерії відбору (задатки, обдарованість і здібності). Методи відбору (експертні, апаратурні, і тестові). Етапи багаторічної підготовки юних футболістів. Зв’язок відбору і орієнтації з етапами багаторічної підготовки.

11. Лекція. (2 год.) Педагогічний контроль в навчально-тренувальному процесі.

Значення і зміст педагогічного контролю в навчально-тренувальному процесі.

Методи і засоби педагогічного контролю. Оперативний, поточний, та етапний контроль.

12. Методичне заняття. (2год.) Педагогічний контроль в навчально-тренувальному процесі.

Методика збору інформації за динамікою функціонального, фізичного і психічного контролю. Комплекси контрольних вправ (тестів). Методи в педагогічного контролю навчання технічної майстерності.

Всього 14 год. 6 год. 4 год. 4 год. =28 годин

ІІ Сесія

(в період з 05.10.- 25.10. 2013р.)

1. лекція (2 год.) Методи і засоби і засоби психологічної підготовки футболістів.

Загальні та спеціальні здібності. Темперамент і характер. Роль характерологічних особливостей. Коротка характеристика механізмів психологічного захисту (фантазія, раціоналізація, проекція, агресія, боязнь.)

Структура особистості. Формування специфічного сприйняття (почуття часу, м’яча і простору). Діагностика перед ігрового стану футболіста. Вікова періодизація розвитку. Вікові психологічні особливості дітей, підлітків, юнаків і дівчат.

Психологічні риси, методи і засоби ефективного управління футбольною командою, вимоги до особистості тренера.

2. лекція (2 год.) Тактика гри. Індивідуальна, групова, і командна. Форми, методи і засоби навчання.

Положення класифікації тактичних дій. Основний зміст тактики і тактичної підготовки. Моделі ігрових спеціалізацій, завдання і методи тактичної підготовки у футболі. Фази навчання. Чинники, що обумовлюють успішність навчання техніко-тактичним діям.

3. Семінарське заняття. (рольова гра). (2год.). Підготовка тренера до навчального заняття з тактики гри у футбол.

Формування у слухачів вмінь і навичок побудови навчально-тренувального заняття, підбору вправ згідно поставлених завдань, а також вмінню використовувати макет інформаційно-комунікативних технологій при поясненні виконання підготовлених схем вправ.

4. Практичне заняття (4 год.) Проведення навчально-тренувальних занять з групою слухачів з тактичної підготовки.

На практичному занятті поглиблюються знання і вдосконалюються вміння в методах побудови навчального заняття слухачі опановують методику навчання і вміння використовувати в заняттях спеціальні засоби в залежності від стану навчання індивідуальним, груповим і командним тактичним діям.

5. Навчальна практика (4 год.) Складання конспекту та проведення слухачами практичного тест-заняття з тактики гри у футбол.

Слухачі повинні показати рівень володіння спеціальними знаннями, створити передумови для успішного навчання тактиці гри, формувати тактичні уміння в процесі навчання технічним прийомам. Забезпечити високий рівень надійності прийомів гри при виконанні тактичних дій. Формувати вміння ефективно використати техніку і індивідуальні тактичні дії залежно від умов гри.

6. Методичне заняття. (2 год.). Підготовка команди до гри. Установка та управління грою.

Командна та індивідуальна підготовка до гри. Психологічна підготовка до гри. Прогноз функціонального стану та рівня фізичної підготовленості футболістів в день гри. Схема установки на гру. Особливості управління грою юних футболістів.

7. Семінарське заняття. (Рольова гра). (2 год.). Підготовка тренера до проведення установки на гру юних футболістів.

Формування у слухачів вміння провести установку на гру. Враховувати психологічні особливості і час сприйняття інформації юними футболістами.

Установку на гру виконати за наступною схемою:

 1. Значущість наступного матчу.
 2. Мотивація для юних футболістів.
 3. Коротка характеристика суперника.
 4. Стартовий склад і тактична схема розташування гравців на полі.
 5. Індивідуальні дії та групові взаємодії юних футболістів в обороні і в атаці.
 6. Перехід команди з оборони в атаку і навпаки.
 7. Використання стандартних положень юними футболістами.
 1. Практичне заняття. (4 год.). Проведення з групою слухачів передігрової розминки та навчально-тренувального заняття.

На практичному занятті поглиблюються знання і вдосконалюються вміння в методах побудови перед ігрового тренування. В результаті практичного заняття слухачі опановують методику навчання і вміння підготувати юних футболістів до матчів.

Розминка перед грою складається з двох частин-загальної і спеціальної, та вирішує три завдання – функціональне, рухливе та емоційне. Під час проведення загальної розминки формується вміння готувати організм футболістів до напруженої м’язової діяльності, а при спеціальній – до специфічної змагальної діяльності.

9. Лекція. (2 год.). Аналіз ігрової діяльності юних футболістів. Аспекти розбору гри.

Мета і завдання аналізу змагальної діяльності футболістів. Методика аналізу змагальної діяльності футболістів. Класифікація техніко-тактичних дій (ТТД). Індивідуальні та групові ТТД. Активність, ефективність і надійність виконання ТТД. Рухова активність футболістів у матчі.

Розбір гри. Експертна і науково-методична оцінка проведеного матчу.

Визначити баланс позитивних і негативних дій футболістів у грі. Характер розбору і об’єм представленої інформації футболістам.

 1. Методичне заняття. (2 год.). Аналіз змагальної діяльності футболістів.

Технічний, тактичний і фізичний аспект аналізу ігрової діяльності як чинник зворотного зв’язку з футболістами і корекції подальшої навчально-тренувальної роботи. Поведінковий аспект психології футболістів у матчі.

Сучасні комп’ютерні методики аналізу змагальної діяльності.

 1. InStat Football – Росія
 2. PRO-Zone – Шотландія
 3. Amisco – Франція.

11. Семінарське заняття. (2 год.). Рольова гра. Розбір гри.

Формування у слухачів вмінь і навичок розбору проведеної гри. Аналізується виконання поставлених завдань по тактичних взаємодіях в обороні та в атаці, дії футболістів в перехідній фазі гри, реалізація стандартних положень. Виділяються футболісти які не виконали індивідуальні завдання у грі. У розборі тренер застосовує статистичні дані і розшифрування ТТД у матчі.

Всього 6 год. 4 год. 8 год. 6 год. 4 год. =28 годин

ІІІ Сесія

(в період з 25.10.- 15.11. 2013р.)

 1. Лекція 1. (2 год.). Особиста гігієна і профілактика травматизму.

Гігієнічні фактори як доповнення до оптимізації навчально-тренувального процесу. Догляд за тілом і спортивною екіпіровкою, загартування, облік послідовності, загартування, облік послідовності і системності. Внутрішні і зовнішні фактори виникнення травм. Профілактика травматизму і надання першої медичної допомоги

 1. Методичне заняття. (2 год.). Лікарський контроль в навчально-тренувальному процесі.

Завдання лікарського контролю в навчально-тренувальному процесі. Регулярне медичне обстеження футболістів, об’єктивна оцінка стану здоров’я Етапи проведення медичних обстежень. Функціональні зміни в організмі футболістів в результаті тренувальних навантажень. Методика контролю за динамікою показників тестування футболістів. Виявлення пере тренованості і перевтоми. Сучасні методи фізіологічного контролю. Попередження травматизму у футболі.

 1. Методичне заняття. (2 год.). Організація раціонального харчування юних футболістів і футболістів аматорських команд.

Основи і аспекти раціонального харчування, організація і режим, гігієнічні вимоги до організації харчування футболістів. Добовий раціон в залежності від тренувальних навантажень і змагань.

 1. Лекція (2 год.). Мета і завдання фізичної підготовки. Співвідношення загальної і спеціальної підготовки

Завдання і характеристика загальної та спеціальної підготовки.

Завдання і характеристика загальної і спеціальної фізичної підготовки.

Методи та засоби розвитку рухових якостей: сили, швидкості, гнучкості, витривалості, координації. Індивідуалізація розвитку рухових якостей. Об’єм та інтенсивність вправ на розвиток рухових якостей. Зміст розминки перед матчем і навчально-тренувальним заняттям щодо розвитку фізичних якостей. Відбір і моделювання вправ, дозування навантаження під час розвитку різних рухових якостей. Взаємозв’язок фізичної, технічної, тактичної підготовки в навчально-тренувальному занятті.

 1. Методичне заняття. (2 год). Фізіологічні механізми розвитку рухових якостей

Методика розвитку рухових якостей, навантаження, величина критеріїв оцінки, особливості відновлення. Сучасні методи обстеження і контролю функціонального стану організму.

 1. Практичне заняття (4 год.) Проведення навчально-тренувального заняття з фізичної підготовки з групою слухачів.

Методи і засоби використання при розвитку фізичних якостей: швидкості, гнучкості і координаційних здібностей юних футболістів. Стимулювати підвищення частоти рухів. Розвивати здібності до виконання швидких рухів.

 1. Навчальна практика (4 год.) Розробити план-конспект і провести тест-заняття з розвитку фізичних якостей юних футболістів.

Враховується: чіткість формулювання в поясненні і завдання заняття; організація виконання вправи; демонстрація вправи; виправлення помилок у виконанні; активність (лідерство); якість конспекту заняття.

Слухачі повинні вміти підбирати вправи в простих і складних умовах. Збільшувати число можливих змін ситуації на полі. Використати ігровий метод з виконанням вправ на швидкість в рухливих іграх і в естафетах. Вправи підбирати так, щоб в роботі брали основні групи м’язів, щоб проявлялись швидкість реакції, швидкість одиничного скорочення і частота рухів.

 1. Лекція 3. (2 год.). Управління футбольною командою.

Команда як система вищого рівня організації. Комплектування команди. Особливості організації селекційного процесу, педагогічні і психологічні аспекти запрошення гравців до команди. Виявлення футбольної спеціалізації гравців. Підходи до встановлення адекватної спеціалізації, типові помилки. Система заохочень і покарань у футбольній команді. Специфіка взаємовідношень тренера з гравцями. Проведення виховної роботи в команді.

 1. Лекція 4. (2 год.). Правила гри. Послідовне застосування правил гри в навчально-тренувальному процесі.

Регламентація Правилами гри єдиноборств з суперником (відбір м’яча): підкатом, поштовх плечем, перехват м’яча єдиноборство з воротарем в його площі воріт). Прояв недисциплінованості і неспортивної поведінки гравців та їх персональне покарання. Трактування правила поза грою. Послідовне застосування Правил гри при проведенні ігрових вправ, навчальних та контрольних ігор.

 1. Іспит (4 год.)

Облік успішності слухачів з п’ятибальною шкалою у формі опитування за екзаменаційними білетами з вивчених тем навчального плану, тренерської практики і самостійної роботи.

І сесія

Всього 14 год. 6 год. 4 год. 4 год. =28 годин

ІІ сесія

Всього 6 год. 4 год. 8 год. 6 год. 4 год. =28 годин

ІІІ сесія

Всього 6 год. 8 год. 4 год. 4 год. 4 год. =28 годин

Всього: 82 год.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий