Лекція №1 Тема: Вступ. Тканини. Органи. Системи органів Основні питання теми

Предмет вивчення анатомії, методи дослідження. Основні сучасні напрями розвитку анатомії
Лекція №1 Тема: Вступ. Тканини. Органи. Системи органів Основні питання теми

Скачати 146.5 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 146.5 Kb. Лекція № 1

Тема: Вступ. Тканини. Органи. Системи органів

Основні питання теми.

Предмет вивчення анатомії, методи дослідження. Основні сучасні напрями розвитку анатомії.

Основні етапи розвитку анатомії в античні часи, в епоху Відродження, у ХVІІ—ХІХ ст.

Розвиток українських анатомічних шкіл. Київська анатомічна школа.

Конституція тіла людини, фактори, що її зумовлюють.

Стадії ембріогенезу людини.

Клітина, визначення, будова, хімічний склад, обмін речовин, типи поділу клітин, види рухів.

Тканина, визначення, класифікація.

Епітеліальна тканина, розміщення в організмі, види, функції, будова. Класифікація епітелію.

Сполучна тканина, розміщення, функції, класифікація (опорнотрофічна — власне сполучна, сполучна тканина зі спеціальними властивостями, опорна, трофічна).

М’язова тканина, види, розміщення в організмі, будова, функції.

Серцева тканина, розміщення в організмі, особливості, функції.

Нервова тканина, розміщення, будова (нейрони, макро-, мікроглія, основна речовина). Будова нейрона, види нейронів. Нервове волокно, визначення, види, будова, закінчення нервових волокон (рецептори, ефектори).

Орган, визначення, принципи будови. Система органів, визначення, системи органів організму людини.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Видатні вчені анатоми. Клітина, будова, склад.
Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.4-41

Додаткова :

К.А.Дюбенко “Анатомія”, Київ, 2004р.с9-73

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.11- 32.
Розділ 1. Анатомія опорно-рухового апарату

Лекція № 2

Тема: Загальні дані про скелет. З’єднання кісток. Анатомія кісток тулуба та їх з’єднання.

Основні питання теми.

Загальні дані про скелет та його функції. Класифікація кісток. Кістка як орган, її хімічний склад. Компактна й губчаста кісткова речовина, її будова. Будова трубчастої кістки, її частини.

Окістя. З’єднання кісток, класифікація їх. Види синартрозів, симфізи, діартрози. Види рухів у суглобах.

Будова суглоба. Допоміжний апарат суглобів. Класифікація суглобів за будовою, формою суглобових поверхонь, та за функцією.

Міжнародна анатомічна номенклатура. Її значення для вивчення анатомії, клінічних дисциплін. Основні анатомічні терміни, які розкривають топографію анатомічних об’єктів та їхні основні характеристики.

Анатомічні площини (сагітальна, фронтальна, горизонтальна) та осі (фронтальна, вертикальна, сагітальна), характеристика їх, використання для опису кісток та їхніх частин.

Хребтовий стовп, його відділи. Будова хребців. Основні ознаки шийних, грудних і поперекових хребців. Крижова кістка. Куприк. З’єднання хребців. Міжхребцеві диски. Зв’язки і суглоби хребта. Хребтовий стовп у цілому. Груднина. Ребра. З’єднання кісток грудної клітки. Грудна клітка в цілому.
Латинські терміни: columna vertebralis, vertebrae, vertebrae cervicales, atlant, axis, vertebrae thoracicae, vertebrae lumbales, vertebrae sacrales, os sacrum, vertebrae coccygeae, os coccyges, compages thoracis, sternum, costae.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Загальні дані про скелет та його функції. Класифікація кісток, кістка як орган, її хімічний склад, будова трубчастої кістки.

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.10-12, 47-67.

Додаткова :

К.А.Дюбенко “Анатомія”, Київ, 2004р.с89-116, 207-226/

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.33-49.

Лекція № 3

Тема: Анатомія кісток черепа та їх з’єднання.

Основні питання теми.

Кістки мозкового черепа: анатомічні особливості лобової, тім’яної, потиличної, скроневої, клиноподібної, решітчастої кісток. Кістки лицьового черепа: нижня носова раковина, сльозова кістка, носова кістка, леміш, верхня щелепа, піднебінна кістка, вилична кістка, нижня щелепа, під’язикова кістка.

З’єднання черепа: шви черепа, скронево-нижньощелепний суглоб, атланто-потиличний суглоб.

Череп у цілому: склепіння, основа (внутрішня та зовнішня), черепні ямки, орбіта, порожнина носа, порожнина рота.

Вікові особливості черепа: череп новонародженої дитини, тім’ячка (визначення поняття, стан тім’ячок черепа, терміни їх закриття.
Латинські терміни: cranium, os occipitale, os parietale, os frontale, os ethmoidale, os sphenoidale, os temporale, os nasale, os palatinum, os zygomaticum, maxilla, mandibula, os hyoideum.

САМОСТІЙНА РОБОТА

З’єднання кісток, їхня класифікація, види рухів у суглобах

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.92-108.

Додаткова :

К.А.Дюбенко “Анатомія”, Київ, 2004р.с118-168.

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.38-47.

Лекція № 4

Тема: Анатомія кісток верхньої і нижньої кінцівок та їх з’єднання.

Основні питання теми.

Кістки та з’єднання грудного пояса, кістки вільної частини верхньої кінцівки. Ключиця. Лопатка. З’єднання грудного пояса: груднинно-ключичний і надплечово-ключичний суглоби. Плечова кістка. Променева кістка. Ліктьова кістка. Кістки кисті. З’єднання кісток вільної верхньої кінцівки: променево-ліктьовий синдесмоз, плечовий суглоб, ліктьовий суглоб, суглоби кисті.

Кістки таза, з’єднання їх. Кульшова кістка (клубова, сіднича, лобкова кістки). Крижово-клубовий суглоб. Лобкове зрощення. Зв’язки таза. Таз у цілому. Великий таз, малий таз. Середні розміри жіночого таза. Площини малого таза (вхід, широка частина, вузька частина, вихід). Осі таза. Статеві особливості таза.

Анатомічна будова кісток нижньої кінцівки. Стегнова кістка. Кістки гомілки. Кістки стопи. Кульшовий і колінний суглоби. З’єднання кісток гомілки. Надп’ятково-гомілковий суглоб. Суглоби стопи. Склепіння стопи.

Латинські терміни: clavicula, scapula, humerus, ulna, radius, ossa manus, os coxae, os ilium, os ischii, os pubis, pelvis, femur, patella, tibia, fibula, pedis, ossa pedis.

САМОСТІЙНА РОБОТА

З’єднання кісток, їхня класифікація, види рухів у суглобах

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.67-92.

Додаткова :

К.А.Дюбенко “Анатомія”, Київ, 2004р.с168-195. 228-274.

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.49-52.

Лекція № 5

Тема: Анатомія м’язів голови та шиї, м’язів тулуба.

Основні питання теми.

М’яз як орган, визначення. Сухожилки, апоневрози. Допоміжні апарати м’язів.

Загальні поняття про біомеханіку м’язів.

Початок і прикріплення м’язів: їх функціональна характеристика.

Класифікація м’язів.

М’язи голови: апоневротичний шолом, будова та функції жувальних м’язів, мімічні м’язи: особливості будови, функції.

М’язи шиї: класифікація (поверхневі, надпід’язикові, підпід’язикові, глибокі). Шийна фасція. Сонна піхва.

Латинські назви: mm.faciei, mm.masticatorii, m.epicranius, m.masseter, m.temporalis, m.pterygoideus lateralis, m.pterygoideus medialis, mm.colli, platysma, mm.suprahyoidei, mm.infrahyoidei, m.sternocleidomastoideus.

Топографічні утворення тулуба. Ділянки спини, грудей, живота, трикутники діафрагми.

М’язи спини (поверхневі, власні м’язи спини), їх розташування, функції.

М’язи грудної клітки (поверхневі, власні), розташування, функції.

М’язи живота: розташування, функції. Апоневроз живота, біла лінія живота, пупкове кільце, пахвинний канал, піхви прямого м’яза живота.

Латинські назви: mm.dorsi, m.trapezius, m.latissimus dorsi, m.pectoralis major, m.pectoralis minor, diaphragma, mm.abdominis, m.rectus abdominis, m.obliguus externus abdominis, m.obliguus internus abdominis, m.transversus abdominis, canalis inguinalis, linea alba.
САМОСТІЙНА РОБОТА

М’яз як орган, сухожилки, апоневрози, загальні поняття про біомеханіку м’язів

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.108-134.

Додаткова :

К.А.Дюбенко “Анатомія”, Київ, 2004р.с274-344.

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.64-73.

Лекція № 6

Тема: Анатомія м’язів верхньої та нижньої кінцівок.
Основні питання теми.

Топографічні утворення верхньої кінцівки, пахвова та ліктьова ямки. М’язи плечового пояса: розташування, функції.

М’язи плеча (передній відділ плеча, задній відділ плеча), розташування, функції. Фасції плеча.

М’язи передпліччя: передній відділ передпліччя (поверхнева частина, глибока частина), задній відділ передпліччя (бічна частина, променева частина). Фасції передпліччя.

М’язи кисті: м’язи підвищення великого пальця, м’язи підвищення мізинця, середня група м’язів. Долонний апоневроз. Розташування, функції.

Латинські терміни: m.deltoideus, m.biceps brachii, m.brachialis, m.triceps brachii, fossa cubiti.

Топографічні утворення, підколінна ямка, стегновий канал.

М’язи таза: внутрішня, зовнішня групи, розташування, функції.

М’язи стегна: передній відділ стегна, задній відділ стегна, присередній (привідний) відділ стегна, розташування, функції. Широка фасція, стегновий трикутник, стегновий канал.

М’язи гомілки: передній відділ гомілки, задній відділ гомілки (поверхнева частина, глибока частина), бічний відділ гомілки. Розташування, функції. Фасція гомілки, підколінна ямка.

М’язи стопи: тильна і підошвова групи м’язів, розташування, функції.

Латинські терміни: m. gluteus maximus, m. guadriceps femoris, m. sartorius, m. gracilis, m. biceps femoris, m. triceps surae, fossa poplitea.

САМОСТІЙНА РОБОТА

М’яз як орган, сухожилки, апоневрози, загальні поняття про біомеханіку м’язів М’язи передпліччя, м’язи кисті

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.134-153.

Додаткова :

К.А.Дюбенко “Анатомія”, Київ, 2004р.с344-400.

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.73-76.
Розділ 2. Анатомія нервової системи

Лекція № 7

Тема: Анатомія спинного та головного мозку.
Основні питання теми.

Провідна роль нервової системи в організмі людини; її значення для інтеграції органів, систем органів у єдиний цілісний організм. Класифікація нервової системи. Морфологічна і функціональна класифікація нейронів. Рецептори, їх класифікація. Рефлекторна дуга. Біла й сіра речовина ЦНС. Нервові волокна, пучки, корінці.

Спинний мозок, топографія. Зовнішня будова спинного мозку. Сегменти спинного мозку. Внутрішня будова спинного мозку. Біла й сіра речовина. Будова задніх, передніх і бічних рогів. Склад передніх, задніх і бічних канатиків. Оболони спинного мозку, простори, спинномозкова рідина.

Головний мозок. Відділи головного мозку, довгастий, задній, проміжний, середній, кінцевий. Оболони головного мозку. Шлуночки головного мозку. Поняття про провідні шляхи ЦНС.

Латинські терміни: medulla spinalis, conus medullaris, filum terminale, radix ventralis, radix dorsalis, substantia grisea medullae spinalis, cornu dorsale, cornu ventrale, substantia alba medullae spinalis, funiculi anterior, lateralis et posterior, еncefalon, medulla spinalis, mielencephalou, metencephalou, pous, cerebellum, mesencephalon, diencephalon, telencephalon, meninges.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Оболони спинного та головного мозку, простори, спинно-мозкова рідина

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.255-272.

Додаткова :

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.193-210

Лекція № 8

Тема: Спинномозкові нерви.
Основні питання теми.

Спинномозкові нерви. Загальна характеристика спинномозкових нервів. Будова, класифікація нервів. Спинномозкові сплетення, їхні гілки. Ділянки іннервації.

Латинські терміни: nervi spinales, plexus cervicalis, plexus brachialis, plexus lumbalis, plexus sacralis, pars sympathica.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.277-284.

Додаткова :

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.216-222.

Лекція № 9

Тема: Черепні нерви.

Основні питання теми.

Черепні нерви. Загальна характеристика черепних нервів. Спільні риси та відмінності будови черепних і спинномозкових нервів. Класифікація черепних нервів за функцією (рухові, чутливі, змішані), топографія ядер, місце виходу з черепа, ділянки іннервації.

Латинські терміни: nervi cranialis, n. olfactorius, n. opticus, n.oculomotorius, n. trochlearis, n. trigeminus, n. abducens, n. facialis, n. vestibulocochlearis, n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accessorius, n. hypoglossus.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.272-276.

Додаткова :

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.222-224.

Лекція № 10

Тема: Автономна частина периферійної нервової системи.

Основні питання теми.

Автономна частина периферійної нервової системи. Класифікація автономної частини. Будова її відділів: симпатичного і парасимпатичного. Схема вегетативної рефлекторної дуги.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Схема вегетативної рефлекторної дуги

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.284-286.

Додаткова :

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.224-230.

Розділ 3. Анатомія ендокринної системи
Лекція № 11

Тема: Анатомія органів ендокринної системи.

Основні питання теми.

Загальні принципи будови ендокринних органів. Класифікація ендокринних органів.

Щитоподібна залоза: топографія, будова, функції.

Прищитоподібні залози: топографія, будова, функції.

Надниркові залози: будова, функції. Топографія правої й лівої надниркових залоз.

Ендокринна частина підшлункової залози: будова, функції.

Ендокринна частина статевих залоз: будова, функції.

Гіпофіз: топографія, частини, будова, функції.

Шишкоподібна залоза: топографія, будова, функції.

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.211-216.

Додаткова :

К.А.Дюбенко “Анатомія”, Київ, 2004р.с666-678.

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.181-193.

Розділ 4. Анатомія серцево-судинної системи.

Лекція № 12

Тема: Анатомія серця. Велике й мале коло кровообіг.

Основні питання теми.

Процес кровообігу, визначення, значення, структури, що його здійснюють.

Судини, види, будова стінки артерій, вен, капілярів.

Серце, розміщення, загальна характеристика, зовнішня будова, анатомічна вісь, проекція меж серця на поверхню грудної клітки, камери серця, отвори серця, клапани серця (будова, проекція на поверхню грудної клітки), будова стінки серця. Вінцеве коло кровообігу.

Велике й мале коло кровообігу.

Латинські терміни: cor, endocardium, myocardium, epicardium, pericardium, arteria coronaria dextra et sinistra, atrium, ventriculus, valva.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Судини — види, будова стінки артерії, вени, капілярів

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.218-224.

Додаткова :

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.87-89.

Лекція № 13

Тема: Анатомія артеріальної системи організму.

Основні питання теми.
Артерії великого кола кровообігу. Аорта, її відділи, висхідна, дуга, низхідна. Гілки дуги аорти, плечоголовний стовбур, загальна сонна артерія, підключична артерія. Зовнішня сонна артерія, її гілки, внутрішня сонна артерія, артеріальне коло мозку (коло Вілізія).

Артерії верхніх кінцівок: пахвова, променева, ліктьова, артерії кисті.

Грудна аорта та її гілки. Черевна аорта та її гілки.

Артерії нижніх кінцівок: зовнішня клубова, стегнова, підколінна, передня великогомілкова, тильна артерія стопи, великогомілкова, присередня підошвова, бічна підошвова, малогомілкова.

Латинські терміни: aorta, truncus brachiocephalicus, arteria carotis communis, arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteria subclavia, arteria axillatis, arteria brachialis, pars thoracica aortae, pars abdominalis aortae, tr. celiacus, arteria mesenterica superior,arteria mesenterica inferior, arteria iliaca communis, arteria iliaca interna, arteria iliaca externa, arteria femoralis, arteria poplitea.
Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.224-241.

Додаткова :

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.91-93

Лекція № 14

Тема: Анатомія венозної системи та загальна анатомія лімфатичних судин.
Основні питання теми.
Судини верхньої порожнистої вени: плечоголовна вена, яремні вени, підключична, непарна вена.

Вени голови та шиї: внутрішня яремна вена, лицева вена, зовнішня яремна вена.

Вени верхніх кінцівок: поверхневі і глибокі.

Вени грудної клітки: непарна вена, напівнепарна вена.

Нижня порожниста вена: загальна клубова вена, внутрішня й зовнішня клубова вена.

Вени нижньої кінцівки: поверхневі вени, глибокі вени нижньої кінцівки.

Ворітна печінкова вена, її гілки (верхня брижова, селезінкова, нижня брижова).

Загальний план будови лімфатичної системи: первинні лімфатичні органи (червоний і жовтий кістковий мозок, загруднинна залоза — тимус), вторинні лімфатичні органи (селезінка, лімфатичне кільце глотки, регіонарні лімфатичні вузли). Лімфатичні стовбури та протоки. Особливості будови лімфатичних капілярів і судин. Лімфа та її склад. Шляхи відтоку лімфи. Поодинокі та скупчення лімфатичних вузлів: топографія, функції.

Латинські терміни: ductus thoracicus, ductus lymphaticus dexter et sinister, nodi lymphatici, spleen, thymus, vena cava inferior, vena pоrtae (hepatis).

САМОСТІЙНА РОБОТА

Загальний план будови лімфатичної системи. Лімфатичні стовбури та протоки. Лімфа та її склад

Література:

Основна:

О.Очкуренко “Анатомія людини”, Київ, “Вища школа”, 1992р.с.242-254.

Додаткова :

Л.І.Старушенко “Клінічна анатомія і фізіологія людини”, УСМП, Київ, 2001р.с.94-9, 98-100.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий