ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ

Оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичних осіб, які провадить незалежну професійну діяльність 112
Лекцій для студентів іпо, іоф

Скачати 2.61 Mb.

Сторінка 1/32 Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 2.61 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   32

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів ІПО, ІОФ

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ФІНАНСИ»

Укладачі:

к.е.н., професор Орлова В.О.

к.е.н., старший викладач Тодосейчук Г.С.

к.е.н., доцент Грицак О.В.

Донецьк – 2014 р.

ЗМІСТ

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ 5

1. Виникнення та історичний розвиток оподаткування 5

2. Поняття податку, його роль в економіці Україні 8

3. Основні елементи податку 11

4. Класифікація податків 13

ТЕМА 2. ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ 16

1. Поняття податкової системи 16

2. Характеристика органів управління податкової системи 18

3. Оцінка ефективності податкової системи 20

4. Податковий обов’язок 20

5. Податкова декларація (розрахунок) 21

6. Податковий контроль 22

ТЕМА 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 23

1. Економічна сутність та елементи ПДВ 23

2. Порядок та особливості реєстрації платників податків 26

3. Визначення операцій, що є об’єктом оподаткування 29

4. Порядок визначення суми ПДВ до сплати в бюджет 32

5. Податкова накладна 35

ТЕМА 4. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 38

1 Платники акцизного податку 38

2. Обєкт, база та ставка акцизного податку 39

3. Порядок нарахування та сплати акцизного податку 45

4. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів 47

5. Маркування підакцизних товарів 49

ТЕМА 5. МИТО 52

1. Мито: економічна сутність та види 52

2. Елементи мита 55

3. Види митних режимів 58

ТЕМА 6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА 60

1. Економічна сутність податку на прибуток. Елементи податку 60

2. Особливості визнання доходів 62

3. Особливості визнання витрат 66

4. Особливості розрахунку амортизації як елементу витрат 74

5. Перехідні положення для податку на прибуток 79

ТЕМА 7. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 82

1. Платники податку, об’єкт і база оподаткування 82

2. Податкові соціальні пільги 97

3. Податкові ставки 102

4. Податкова знижка 105

5. Порядок нарахування, утримання та сплати податку 109

6. Оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) та фізичних осіб, які провадить незалежну професійну діяльність 112

ТЕМА 8. ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ (ЄСВ) 115

1 Сутність та законодавча база ЄСВ 115

2. Платники ЄСВ, порядок реєстрації платників ЄСВ 117

3. Права та обов’язки платника єдиного внеску 121

4. Порядок обчислення та сплати ЄСВ 123

ТЕМА 9. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 132

1 Сутність спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, елементи єдиного податку 132

2. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 142

3 Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 143

ТЕМА 10. ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ 145

1. Платники збору та об’єкти оподаткування 145

2. База оподаткування, ставки та порядок обчислення збору, пільги 146

3. Податковий період і порядок сплати збору 149

ТЕМА 11. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 151

1. Платники податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування 151

2. Пільги з плати за землю 154

3. Податкові ставки, розрахунок суми плати за землю за рік 156

4. Податковий період, порядок обчислення і сплати плати за землю 163

5. Порядок нарахування та сплати орендної плати за земельну ділянку 165

ТЕМА 12. РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ 166

1. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України 166

2. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні 168

3. Плата за користування надрами 171

4. Збір за користування радіочастотним ресурсом України 174

5. Збір за спеціальне використання води 175

6. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 177

ТЕМА 10. МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 179

1. Склад місцевих податків та зборів та порядок їх встановлення 179

2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 182

3. Збір за місця для паркування транспортних засобів 186

4. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 188

5. Туристичний збір 199

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ

1. Виникнення та історичний розвиток оподаткування.

2. Поняття податку, його роль в економіці України.

3. Основні елементи податку.

4. Класифікація податків.

1. Виникнення та історичний розвиток оподаткування

Історія формування системи оподаткування в сучасному вигляді досить довга і носить суперечливий характер. В економічній літературі зустрічається безліч підходів до трактування етапів розвитку податків. Деякі учені вважають, що податки виникли одночасно із зародженням держави, «якому були потрібні кошти на утримання армії, судів, чиновників та інші потреби», з розшаруванням суспільства на класи, і появою товарного виробництва (Д. Г. Чернік Податки М: .. 1995 ). Тим не менш що з’явилися ще в давнину данини, податі, повинності є первинними податками і зборами, оскільки в своїй основі мають ту ж суть, що й сучасні: відчуження частини власності для підтримки державного апарату та реалізації інших завдань.

Найбільший інтерес викликає запропонована періодизація розвитку податкових платежів Е. Салігменом. Він виділяє сім етапів в історії розвитку податків, пояснюючи їх при цьому більшою мірою зі сторони психології, ніж з економіки:

1. Переважання ідеї дару.

2. Проведення паралелі між податком і проханням держави народу про підтримку.

3. Закріплення ідеї допомоги, що надається державі.

4. Поширення ідеї про жертву, принесеної народом в інтересах держави, при якій кожен громадянин відмовляється від чого-небудь у блага інтересах громадського порядку «.

5. Навіювання ідеї обов’язки, податок боргу платити.

6. Поява ідеї примусу з боку держави.

7. Виникнення ідеї «певної частки або окладу, встановлених урядом поза будь-якою залежністю від волі платника». (Кучерявенко Н. П. Податкове право, Харків:. Консум, 1997).

Правильність даного вчення можна простежити в ході дослідження історії розвитку податкових важелів Росії та Україні.

Прийнято вважати, що початком фінансового устрою Київської Русі є данини, що служили майже єдиним джерелом доходів князя і його дружини. Проте кожна нова потреба з розвитком державного апарату і веденням військових дій викликала нову повинність і подати. Государ розглядався не як глава держави, а як вотчинник і його доходи не відділялися від доходів, що служили для задоволення державних потреб. Все населення поділялося на групи: податкові стан (городяни, землероби) і вільні від податків (духовенство, князівські слуги і обілення, тобто звільнені від податків). Об’єктами оподаткування виступали земля, двір, будинок.

Земля при оподаткуванні ділилася на добру, середню і гіршу, податок залежав і від якості і від розміру наділу.

Розкладка податей проводилася так: розраховувалася сума, що падає на волость, яка згодом ділилася на села, далі двори і на окремі особи. У цей період виник термін «тягнути», який означав платити податки.

Наступний об’єкт оподаткування — двір або будинок,в Х столітті слов’янські племена ще жили в хатинах, землянках, а на існування житла вказував лише дим, тому данину платили з диму. Розмір її залежав і від виду діяльності господарів і худоби кількості від. Причому двори із землею називалися селянськими, а без — Бобильська. Двір платника податків називався тяглих або чорним, а особи звільненого від податків — білим, обіленням.

У Древній Русі будь-який податок вважався ганебним, оскільки данину платили тільки переможені народи як викуп від рабства. Варязькими князями данину не була потрібна, але «світу для» вони отримували від слов’ян дари, поклони.

Можна виділити кілька видів податків тих часів:

1. Дари.

2. Дань. При цьому існувало два способи збору данини: «приводом» привозилась самостійно платником на місце сплати м «полюддя» — князь і дружина самі відправлялися за даниною.

3. Оброк.

4. Ямський гроші — на Русі існували Ямська слобода, тобто землі звільнені від податків через які проїжджали гінці і посадові особи, а місцеве населення зобов’язане було їх утримувати шляхом сплати Ямський грошей.

5. Податі на утримання війська:

— Постійні: Стрілецький хліб і стрілецькі гроші (збір запасів і грошей для найманого війська), піщальние гроші (на придбання вогнепальних і військових запасів), полоняночние гроші (для викупу полонених);

— Надзвичайні: більшою мірою у вигляді натуральних запасів, стягувалися під час війни або інших надзвичайних подій.

6. Ясак — стягувався з дорослого населення Сибіру, починаючи з 18-ти річного віку кожен спроможний займатися промислом зобов’язаний був платити ясак у розмірі 5 соболів з людини. Нагляд за ходом обкладення здійснювали воєводи при яких знаходилася Соболині скарбниця.

7. Мита — це непрямі податки того часу, найбільш відомі серед них такі:

Торгові — за перетин кордону і право торгівлі:

— «Мит» — за провезення товару через гірські застави;

— «Вітальня» — за право влаштування складів;

— «Перевіз» — за переправу через річку;

— «Вага та міра» за зважування і вимірювання.

Судові — коливалися від 5 до 80 грн:

— «Види» — мито стягується за вбивство;

— «Продаж» — за інші злочини.

Своєрідними Міністерствами в області оподаткування служили «Накази». (Під час царювання Олексія Михайловича їх налічувалося до 42). Більшість з них завідувало окремими галузями фінансів. Так,

Посольський Наказ — завідував доходами з окремих міст і полоняночними грошима;

Стрілецький — зборами на утримання війська;

Ямській Наказ — складався з податків на платню ямщикам;;

Лічильний — був центральною ланкою управління фінансами, тут складалася загальна державний кошторис.

У цей же період з’являються перші пільги в оподаткуванні: вищі стани особисто податками не обкладалися, але платили за селян, які жили на їхніх землях, часто обіляти землі духовенства та монастирів. Існував і ряд особистісних пільг:

Правління Петра I внесло помітне пожвавлення в організацію системи оподаткування на Русі. З’явився не лише низку нових податків але і система органів, що регулюють механізм оподаткування.

— Поява нових видів;

— Поява посади «зачінчіков податків»;

— Удосконалення системи наказів.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   32
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий