Курс: 6 Семестр: XI – XII қарағанды 2015ж

Силлабус интернатура дайындау бағыты «Ішкі аурулар» (2014), «Жалпы медицина» мамандығы үшін «Пульмонология», «Гастроэнтерология», «Гематология», модульдарының Жұмыс бағдарламаларының негізінде құрастырылған
Курс: 6 Семестр: XI – XII қарағанды 2015ж

Скачати 0.96 Mb.

Сторінка 1/6 Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 0.96 Mb.

  1   2   3   4   5   6

ҚММУ Ф 4/3-03/04

ҚММУ БЕ 4/04
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

2 ішкі аурулар кафедрасы

СИЛЛАБУС

VB-6(7)326 «Ішкі аурулар» пәні бойынша

5В130100 «Жалпы медицина» мамандығы үшін
Интернатура дайындау бағыты — « Ішкі аурулар »

Кредит саны: 10

Оқу сағаттарының көлемі: 450

Курс:6

Семестр:XI – XII

Қарағанды 2015ж.

Силлабус интернатура дайындау бағыты «Ішкі аурулар» (2014), «Жалпы медицина» мамандығы үшін «Пульмонология», «Гастроэнтерология», «Гематология», модульдарының Жұмыс бағдарламаларының негізінде құрастырылған.

Силлабус №2 ішкі аурулар кафедрасының отырысында қаралды және бекітілді.

28.08.2015ж. Хаттама № 1
Кафедра меңгерушісі _______________ Е.М. Ларюшина

Оқытушылар жайында мәліметтер:

Кафедра меңгерушісі: Ларюшина Елена Михайловна — доцент, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғарғы дәрежелі дәрігер-терапевт, дәрігер-гастроэнтеролог, гематолог. Оқытушылық өтілі — 20 жыл. Басты ғылыми қызығушылықтары: гастроэнтерология, гематология. Ғылыми жетістіктері: шифры 14.00.05-ішкі аурулар «Клинико-функциональное состояние билиарного тракта в процессе лечения салсоколлином» кандидаттық диссертацияны қорғау; 110-ден астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Бадина Лариса Калышевна — доцент, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғарғы дәрежелі дәрігер-кардиолог Оқытушылық өтілі — 47 жыл. Басты ғылыми қызығушылықтары: кардиология. Ғылыми жетістіктері: шифры 14.00.05-ішкі аурулар бойынша: «К вопросу о механизме бронхоспазма у больных с бронхиальной астмой с сенсебилизацией замедленного типа» тақырыбындағы кандидаттық диссертацияны қорғау; 220-дан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Малюченко Наталья Георгиевна — доцент, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғарғы дәрежелі дәрігер-кардиолог, дәрігер-терапевт. Оқытушылық өтілі — 41 жыл. Басты ғылыми қызығушылықтары: кардиология. Ғылыми жетістіктері: шифры 14.00.06-кардиология «Влияние витамина В12, фолиевой кислоты и метилурацила на функцию печени у больных хронической ишемической болезнью сердца» кандидаттық диссертацияны қорғау; 115-нан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Васильева Наталья Витальевна — доцент, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғарғы дәрежелі дәрігер-кардиолог, дәрігер-эндокринолог, терапевт. Оқытушылық өтілі — 34 жыл. Басты ғылыми қызығушылықтары: эндокринология, кардиология. Ғылыми жетістіктері: шифры 14.00.19-сәулелік диагностика, сәулелік терапия «Ультразвуковой контроль и радиоиммунологический анализ состояния ткани щитовидной железы в различные сроки после гемитиреоидэктомии в процессе лечения L-тироксином» кандидаттық диссертацияны қорғау; 170-тан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Алина Асел Разаккызы — доцент, медицина ғылымдарының кандидаты, бірінші дәрежелі дәрігер терапевт. Оқытушылық өтілі — 14 жыл. Басты ғылыми қызығушылықтары: кардиология, эндокринология. Ғылыми жетістіктері: шифры 14.00.06 — кардиология, 14.00.03 — эндокринология бойынша «Роль нарушений метаболизма гомоцистеина в развитии ишемической болезни сердца при сахарном диабете 2 типа» кандидаттық диссертацияны қорғау; 120-тан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Толеубеков Куат Куанышбекович – доцент, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары дәрежелі дәрігер терапевт, дәрігер-кардиолог. Оқытушылық өтілі – 20 жыл. Басты ғылыми қызығушылықтары – кардиология. Ғылыми жетістіктері: защита кандидатской диссертации, шифры 14.00.05 – ішкі аурулар кандидаттық диссертацияны қорғау; 60-тан астам ғылыми жұмыстардың авторы.

Серикбаева Айгуль Аманбековна – ассистент, жоғарғы дәрежелі дәрігер-эндокринолог, дәрігер-терапевт. Оқытушылық өтілі – 18 жыл, Басты ғылыми қызығушылықтары: эндокринология, «Клинико–функциональная характеристика коры надпочечников при диабетической нефропатии» тақырыбы бойынша ғылыми зерттеумен айналысады.

Оспанова Гаухар Ганиевна – ассистент, бірінші дәрежелі дәрігер терапевт. Оқытушылық өтілі – 8 жыл, басты ғылыми қызығушылықтары: – ревматология, эндокринология.

Абдрахманова Макпал Тукеновна – ассистент, дәрігер-терапевт. Оқытушылық өтілі – 3 жыл, басты ғылыми қызығушылықтары: – гематология.

Нургалиева Айжан Кайратовна – ассистент, дәрігер-терапевт. Оқытушылық өтілі – 2 жыл, басты ғылыми қызығушылықтары: – гематология.

Щербатаев Шухрат Каримович – ассистент-стажер, дәрігер-терапевт. Оқытушылық өтілі – 1 жыл

  • Байланыс ақпараты: №2 ішкі аурулар кафедрасы Ерубаев, 41 көшесіндегі облыстық ауруханада орналасқан. Кафедраға «ЦУМ» аялдамасына дейін 43, 33, 41 ,51, 145, 70, 4, «1000 ұсақ-түйек» аялдамасына дейін 30, 53, 40, 8, 118, 011, 05, 06, 29, 23 автобустармен жетуге болады.

Пәннің саясаты:

  • «Ішкі аурулар» бағыты бойынша маманға қойылатын кәсіптік оқыту стандарттарының талаптарына қажетті білім деңгейін меңгеру, ішкі медицинаның диагностикалық, емдік, реабилитациялық және профилактикалық шараларды өз бетінше жасай білу жатады. Оқулық тәртіпке және сыртқы келбетке қойылатын тәртіпке сәйкес интерн практикалық сабақтарға міндетті қатысуы керек. Аралық бақылауға практикалық сабақтар бойынша қарыздары жоқ интерндер жіберіледі. Пәнді оқыту интернатураның типтік оқулық жоспарының барлық пәндерінен және таңдалған мамандықтың практикалық дағдыларынан қорытынды аттестацияны қамтитын қорытынды бақылаудан тұрады.

Кіріспе: Интернатура жоғары медициналық білім беру ұйымдары атқаратын арнайы мамандықтар бойынша медициналық жоғары оқу орындарында студенттердің екі жылдық дайындығы. Интернатурада оқудың негізгі міндеті денсаулық сақтау ұйымдары мен органдарда немесе жеке практикада жұмыс істеуіне мамандар дайындау болып табылады. Интернатураны өтпеген азаматтар келешекте резидентураға қабылданбайды.

Пән мақсаты:дәлелді медицина қағидалары және емдеу-диагностикалық технологиялардың заманауи жетістіктеріне сүйеніп кең таралған ішкі ағзалар аурулары бар науқастарға мамандандырылған медициналық көмек көрсете алатын дәрігердің жалпы дайындығын қамтамасыз ету.

Оқытудың тапсырмалары

Интерн міндетті:

  • Дәлелдік медицина тұрғысынан негізгі ішкі ағзалар ауруларды, оның алдын алуды, диагностикасын және емдеу принципі клиникалық симптоматикасын, негізгі даму механизімін, білуді және түсінуді көрсете білу.
  • Осы білімдерді ажыратпалы диагноз кезінде, клиникалық емтихан диагноз фрагменттерін түсіндіруге, бақылау алгоритімін және емдеу алгоритімін құрастыруға кәсіби деңгейде қолдану.
  • Науқасты қарау және емдеу кезінде аргументтер келтіру және мәселені шешу: науқастарды қарау нәтижесін интерпритациялау, қорытындылай отырып клиникалық диагнозды түсіндіру, бақылауға құрастырылған бағдарламаны аргументациялау және емдеу хаттамасын таңдау, ішкі аурулар ауруларының ағымын болжау.
  • Социалды, этикалық және ғылыми сұрақтарды ескере отырып ішкі ағзалар ауруларының түйткілдері бойынша ақпаратты синтездеу, жинау және анализ жасау, ақпаратты компилирлеу, өз пікірін айту, халық алдында өзін ұстай білу.
  • Ішкі ағзалар ауруларының негізгі сұрақтарын мамандарға сонымен қатар, маман еместерге ақпаратты, ойды жеткізу; науқастарға салауатты өмір салты туралы нұсқаулар беру.
  • Өз білімін терапевтикалық профилді резидентурада және үздіксіз тұрақты даму дағдысында және өзінің кәсіби жұмысында осы дағдыларды және білімдерді жетілдіру.
  • Оқудың соңғы нәтижиесі

Дескрипторлар Оқытудың соңғы нәтижелері Компетенциялар*

А

Білу

Мемлекеттегі ересек тұрғындарына терапевтік көмектің, емхана-поликлиникалық мекемелердің жұмысының, жедел көмектің жұмысының орындалуының жалпы сұрақтарына жауап беруді 2,4,7 Негізгі ішкі ағзалар аурулардың, оның профилактикасының, емдеу және диагностикалық принциптерінің клиникалық симптоматикасын мазмұндауды. 2,4,7 Ішкі ағзалар ауруларының фармакотерапияның негізін, дәрілер қолданғаннан кейінгі болатын асқынулар, оларды түзету әдістерін мазмұндау. 2,4,7 Ішкі ағзалар ауруларымен науқастардың диетотерапияның принциптері, дені сау адамдардың дұрыс тамақтану негіздерін мазмұндау. 2,4,7 Физиотерапия негіздерін қысқаша мазмұндау, санаториялық-курорттық емдеуге көрсеткіштермен қарсы көрсеткіштерді анықтау. 2,4,7 Уақытша және тұрақты жұмыс істеу мүмкіндігі жоқ экспертизаның сұрақтарын анықтауды. 2,4,7 Инфекция көзі пайда болған кезде эпидемияға қарсы шараларды өткізуді анықтайды. 2,4,7

Б

Түсіну

Ішкі мүшелерде әр түрлі көрсеткіштерін классификациялайды. 2,4,7,8 Ішкі мүшелер потологиясы бар науқастырдың зертханалық және инструментальды әдістердің нәтижелерін интерпритациялауды. 2,4,7,8 Ішкі аурулар кезінде клиникалық және зертханалық механизмдерді жинақтауды түсіндіру. 2,4,7,8

В

Практикада білімі мен түсінігін қолдану Ішкі мүшелер потологиясы бар науқастардың анмнез жинау және физикальды қарау машықтарын көрсете білу 2,3,6,7,8 Ішікі ағзалар потологиясы бар науқастардың әр түрлі зертханалық және инструментальды зерттеу әдістерді орындаудың көрсеткіштерін анықтайды, хаттамаға сәйкес. 2,3,6,7,8 Ішікі ағзалар тәжірибеде анғұрлым жиі кездесетін синдромдардың дифференциалды-диагностикалық іздеу алгоритімін құрастыру тәжірибеде көрсету. Сирек кездесетін асқорыту мүшелерінің аурулары туындау мүмкіндігін болжау. 2,3,6,7,8 Медициналық манипуляцияларды көрсету, тәжірибеде қолдану:пневмоторакс және плевралды выпот кезіндегі плевралды пункция, трахея интубациясы, коникотомия,лапароцентез, асқазанды зондылау және жуу, тазалау және сифондық клизма, стерналды пункция (стандартты жағдайларда), АВ0 жүйе бойынша қан тобын анықтау және науқас резусфактор, биологиялық үлгі, индивидуалды және трансфузионалды үлгі, гемокомпоненттіжәне инфузионды-трансфузионды терапия (тікелей бақылаумен), перифериялық тамыр пункциясы, дәрі инфузия орындау, ЭКГ-зерттеу, фармакологиялықүлгілер, АҚ өлшеу, диагностикалық және емдеумақсатымен тізе буынының пункциясы,несеп қап катетеризациясы 2,3,4,5, 6,7,8 Анағұрлым жиі кездесетін ішкі мүшелердің ауруларына емдеу бағдарламасын құрастыру. 2,3,6,7,8 Денсаулық сақтау заңымен қарастырылған медициналық құжаттарды толтыра білуді көрсету. 2,3,6,7,8 Өмірге қауіпті жағдайда жедел және алғашқы көмек көрсете білу 2,3,4,5,

6,7,8

Науқастың, оның туыстарымен, коллегаларымен және басқа жұмыскелермен жақсы қарым-қатынасты орнату үшін коммуникациялық машықтарды білу. 2,3,6,7,8

С

Пiкiрлерайту, идеяны бағалау жəне қорытындыларды қалыптастыру Жиі кездесетін ішкі мүшелер аурулары бар науқастардың комплексті қадағалау нәтижелерін бағалау және интерпритациялау. 2,3,6,7,8 Қорытындыны жинақтай отырып клиникалық диагнозды негіздеу 2,3,6,7,8 Жиі кездесетін ішкі аурулары бар науқастардың емдеу хаттамасын таңдау және құрастырылған қадағалау бағдарламасын аргументациялау. 2,3,6,7,8 Анағұрлым жиі кездесетін ішкі мүшелер ауруларының ағымын және жүруін бағалайды 2,3,6,7,8

D

Жеке түсінігі мен ептілігінжеткізу

Ақпаратты компилирлауды, қорытынды жасауды, білу және СӨЖ бөлімі бойынша реферат және проект түрінде көрсету 2,3,4,5,

6,7

Ақпарат бойынша жұмыстарынан алған білімін студенттерге жеткізе білу 2,3,4,5,

6,7

Ішкі мүшелер ауруларының жағдайының ақпараттық синтезі өзінің жинаған анализ және қорытындыларды жинақтай отырып халық алдында баяндамаларды оқу 2,3,4,5,7 Емтихан қабылдаушыға өз білімін және ептілігін жеткізе білу 2,3,4,5,7 Терапевтикалық профильдің бағыты бойынша резидентура 2,3,4,7 E Келесiпəндер(постреквизиттер) бойынша əрі қарай оқуды жалғастыру қабiлеттiлігі Ақпаратты компилирлауды, қорытынды жасауды, білу және СӨЖ бөлімі бойынша реферат және проект түрінде көрсету 4,7

  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий