Крок Загальна лікарська підготовка 2014 рік. Гігієна, ооз 1

Вміст йоду у воді, якою користуються жителі, складає 0,2 мкг/л. До якої групи здоров’я відносяться діти з такою патологією? Які заходи необхідно передбачити щодо поліпшення цієї ситуації?
Крок Загальна лікарська підготовка 2014 рік. Гігієна, ооз 1

Скачати 0.63 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.63 Mb.

  1   2   3   4

Крок 2. Загальна лікарська підготовка 2014 рік.

5. Гігієна, ООЗ

1

Комплексна оцінка здоров’я дітей, які проживають в Закарпатському регіоні України, показала, що у 20% обстежених спостерігалося збільшення доль щитоподібної залози (залозу видно під час ковтання), 15% дітей мали низький рівень фізичного розвитку. Вміст йоду у воді, якою користуються жителі, складає 0,2 мкг/л. До якої групи здоров’я відносяться діти з такою патологією? Які заходи необхідно передбачити щодо поліпшення цієї ситуації?

A. *Друга група здоров’я. Використовувати йодовану сіль

B. ІІІ група здоров’я . Використовувати йодовану сіль.

C. IV група здоров’я. Відселення дітей з району проживання

D. ІІІ група здоров’я. Призначення препаратів, які підвищують функцію щитовидної залози

E. ІІ група здоров’я – функціональний стан залози у дитячому віці.
2

Учні 10-х класів загальноосвітньої школи під час занять з основ інформатики та обчислювальної техніки працюють на протязі 40 хв. за одним персональним комп‘ютером. В кінці заняття скаржаться на біль в очах, зниження функцій зору. За період навчання у школі у 17% учнів діагностовано міопію слабкого та середнього ступеню, астигматизм. Визначте групу здоров’я для учнів, передбачте заходи з профілактики порушень органів зору.

A. *Група здоров’я ІІ. Безперервна робота за комп’ютером повинна бути не більше 25 хв. . Кожний учень повинен бути забезпечений окремим робочим місцем.

B. Група здоров’я ІІ. Обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 20 хв.

C. Група здоров’я ІІІ. Кожен учень повинен мати окреме робоче місце.

D. Група здоров’я ІІІ. Заборонити роботу на персональних комп’ютерах.

E. Група здоров’я ІІІ. Обмежити тривалість роботи за комп’ютером до 10 хв.
3

У населеному пункті планується будівництво лікарні. При обґрунтуванні площі земельної ділянки, яка відводиться під будівництво, лікарю в першу чергу необхідно звернути увагу на:

A. *Ліжковий фонд лікарні.

B. Територіальні розміри населеного пункту.

C. Систему лікарняного будівництва.

D. Зонування населеного пункту.

E. Рівень захворюваності населення.
4

У населеному пункті N планується будівництво інфекційної лікарні на 100 ліжок. Стічні води перед скидом у міську каналізацію проходять попереднє очищення та знезаражування. Яка з наведених споруд можна використати для попереднього очищення?

A. *Септик з полями підземної фільтрації.

B. Піщано-гравійний фільтр.

C. Фільтруючий колодязь.

D. Фільтруючу траншею.

E. Біофільтри малої потужності.
5

При експертизі проекту лікарні було встановлено: операційний блок, до складу якого входить 4 операційних, знаходиться на другому поверсі, розміри операційних 56 м2, вікна операційних орієнтовані на північ, на відстані 10 м знаходиться головний корпус висотою 20 м. Які з наведених даних не відповідає гігієнічним вимогам?

A. *Недостатня площа операційної.

B. Невірна орієнтація вікон.

C. Недостатня кількість операційних.

D. Недостатня відстань до головного корпусу.

E. Невірно вибраний поверх для операційної.
6

На хімічному виробництві робітниця зайнята дозуванням, зважуванням та завантаженням в камеру реакції вихідних продуктів синтезу полімерних матеріалів. Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу хімічних чинників на організм робітниці та майбутньої дитини?

A. *Перевід на роботу, не пов’язану з дією шкідливих чинників.

B. Зменшення тривалості робочого дня.

C. Зменшення часу дії хімічних чинників.

D. Збільшення кількості регламентованих перерв.

E. Надання додаткових вихідних днів.
7

Оператор комп’ютерного набору зайнята вводом тексту, редагуванням та друком документів на персональному комп’ютері. Тривалість її робочого дня становить 8 годин. Лікарем акушером-гінекологом у робітниці встановлено вагітність. Які профілактичні заходи необхідно застосувати для запобігання негативного впливу виробничих чинників на організм робітниці та майбутньої дитини?

A. *Перевід на роботу, не пов’язану з роботою на персональному комп’ютері.

B. Зменшення тривалості робочого дня.

C. Зменшення часу роботи на комп’ютері.

D. Збільшення кількості регламентованих перерв.

E. Надання додаткових вихідних днів.
8

За результатами лікарняно-педагогічного спостереження за уроком фізкультури в 9-ому класі побудована фізіологічна крива, що характеризується поступовим збільшенням частоти пульсу у ввідній частині, приростом частоти пульсу на 80% під час основної частини, крива має 4-зубчатий вигляд. Як можна оцінити організацію уроку фізкультури?

A. *Тривалі проміжки між вправами.

B. Урок побудований правильно.

C. Фізичне навантаження недостатнє.

D. Фізичне навантаження надмірне.

E. Фізичне навантаження достатнє.
9

Робітник, що працює з лазером (довжина хвилі = 0,63-1,5 мкм), піддається несприятливій дії на шкіру дифузновідбитого випромінювання і знаходиться на відстані 10 см від дифузновідбиваючої поверхні. До якого класу за ступенем небезпеки відноситься даний лазерний генератор?

A. *IV

B. III

C. II

D. I

E. ––
10

Праця оператора машинного набору вимагає запам’ятовування на короткий проміжок часу великої кількості послідовних окремих елементів роботи. Який вид пам’яті характеризує працю оператора?

A. * Оперативна.

B. Довгострокова.

C. Короткострокова.

D. Логічна.

E. Рухова.
11

Робота оптичного квантового генератора супроводжується виникненням деяких несприятливих факторів виробничого середовища, що можуть негативно впливати на організм робітників, які його обслуговують. Назвіть ці фактори.

A. *Лазерне випромінювання, шум, УФ-випромінювання, електромагнітні поля радіочастот, м’яке рентгенівське випромінювання, озон і оксиди азоту.

B. Лазерне випромінювання, УФ-випромінювання.

C. Електромагнітні поля радіочастот, шум.

D. М’яке рентгенівське випромінювання.

E. Озон і оксиди азоту.
12

Робітники обслуговують лазер, який становить небезпеку при опроміненні очей прямим, дзеркально відбитим, а також дифузновідбитим випромінюванням на відстані 10 см від дифузновідбитої поверхні та при опроміненні шкіри прямим і дзеркально відбитим випромінюванням. Вкажіть, до якого класу за ступенем небезпеки відноситься цей лазер.

A. *До 3-го класу

B. До 1-го класу

C. До 4-го класу

D. До 2-го класу

E. При дії на очі до3-го, а при дії на шкіру до 2-го класу
13

При обробці деревини на меблевій фабриці на робочих місцях робітників протягом робочої зміни встановлена наявність виробничого шуму, рівні якого при виконанні різних операцій становили 81, 84 і 85 дБА. При вимірюванні рівнів звукового тиску за окремими октавними смугами встановлено перевищення допустимих рівнів в октавній смузі 2000Гц на 2 дБ, в октавній смузі 4000 Гц — на 6 дБ і октавній смузі 8000 Гц — на 3 дБ. Вкажіть характер даного шуму за часовою, спектральною і частотною характеристиками.

A. *Шум постійний, широкосмуговий, високочастотний.

B. Шум непостійний, тональний, середньочастотний.

C. Шум непостійний, широкосмуговий, високочастотний.

D. Шум постійний, тональний, низькочастотний.

E. Шум непостійний, широкосмуговий, низькочастотний.
14

Для збирання врожаю картоплі у сільськогосподарському підприємстві «Мрія», яке знаходиться в зоні гарантованого добровільного відселення, планується залучити школярів 10-11 класів. Яке рішення повинна прийняти дирекція школи з даного питання?

A. *Заборонити роботу школярів.

B. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 2 годин.

C. Заборонити роботу школярів тривалістю більше 6 годин.

D. Заборонити залучення до роботи дівчат.

E. Заборонити залучення до роботи школярів 10 класу.
15

Сім’я пенсіонерів, яка була евакуйована після аварії на ЧАЕС до Харківської області, вирішила повернутися для постійного проживання до села К., яке знаходиться в зоні безумовного (обов’язкового) відселення. Які рекомендації є найбільш правильними в даному випадку?

A. *Постійне проживання категорично заборонено.

B. Заборонено проживання більше 1 року.

C. Заборонено проживання більше 3 років.

D. Заборонено проживання більше 5 років.

E. Заборонено проживання без прийняття додаткових профілактичних заходів.
16

Основний спектральний склад штучного джерела ультрафіолетового випромінювання складає 280… 10 нм. Якої специфічної біологічної дії слід очікувати?

A. *Сильна бактерицидна.

B. Слабка загальностимулююча.

C. Пігментоутворення.

D. Синтез холекальциферолу.

E. Загальностимулююча.
17

Який з молочних продуктів патогенетично обґрунтовано включати в дієту хворих з гіперацидним гастритом, виразковою хворобою шлунку та 12 – палої кишки?

A. *Вершки.

B. Дієтична сметана.

C. Слабкий (одноденний) кефір.

D. Симбівіт.

E. Кумис.
18

Якій сік порекомендуєте включити в комплексну медикаментозно-дієтичну терапію хворим з виразковою хворобою шлунку або 12 – палої кишки з низькою або нульовою кислотністю шлункового соку з метою прискорення загоєння виразкового дефекту?

A. *Капустяний, капустяно-морквяний.

B. Яблучний, березово-яблучний

C. Гарбузовий.

D. Картопляний, картопляно-морквяний.

E. Селери, петрушки.
19

В результаті аварії на одному з промислових підприємств відбувся витік озону та радіоактивних речовин в одному з цехів. Група працівників цього цеху підпала під одночасний вплив обох чинників. Яким буде вплив цих чинників на організм?

A. * Поєднаний радіоміметичний вплив.

B. Поєднаний.

C. Ізольований.

D. Комбінований.

E. Комплексний.
20

Серед мешканців присадибних ділянок с. Іванівка, які прилягають до поля агрофірми “Дружба”, через 1 тиждень після зрошування його пестицидами (гексахлораном) з’явилися симптоми отруєння пестицидами. В результаті лабораторних досліджень вміст гексахлорану в ґрунті сусідніх з полем приватних садиб перевищував ГДК в 2 рази, в повітрі – в 10 разів, у воді криниць (водопостачання населеного пункту є децентралізованим)- в 2 рази. Назвіть вид впливу пестицидів на організм людей, що має місце.

A. * Комплексний.

B. Ізольований.

C. Поєднаний.

D. Комбінований.

E. —
21

У зв’язку з підвищенням рівня гострої захворюваності в дитячому дошкільному закладі проведено: вивчення фактичного харчування та аналіз результатів лабораторного обстеження дітей. Встановлено, що в примірний варіант сезонного меню харчового раціону входять страви, виготовлені з м’яса, круп, макаронів, яєць молока та кондитерські вироби. Дані лабораторного обстеження дітей: кількість еритроцитів крові – 3,6х1012/л; Нb – 124,0 – 138,0 г/л; кольоровий показник 0,85-0,90; часова екскреція аскорбінової кислоти з сечею 0,25 мг/год. Які з отриманих матеріалів можуть бути використані як керівні для розробки комплексу оздоровчих заходів?

A. * Харчовий раціон; мг/часова екскреція аскорбінової кислоти з сечею.

B. Гемоглобін крові, харчовий раціон.

C. Харчовий раціон.

D. Кольоровий показник крові.

E. Мг/часова екскреція аскорбінової кислоти з сечею, Hb крові.
22

Жінка у віці 42 років, з ростом 168 см. та масою тіла 74 кг., приймає їжу 4 рази на день, працює на виробництві по виготовленню свинцевих білил. Який лікувально-профілактичний раціон повинна отримувати робітниця для профілактики професійної патології.

A. * Лікувально-профілактичний раціон №3.

B. Лікувально-профілактичний раціон №2.

C. Лікувально-профілактичний раціон №1.

D. Лікувально-дієтичний раціон №1.

E. Лікувально-дієтичний раціон №9.
23

За дорученням лікаря медична сестра зробила вимірювання, необхідні для оцінки мікрокліматичних умов в лікарняній палаті для інвалідів Вітчизняної війни. Результати вимірювань: середня температура повітря – 190С , швидкість руху повітря – 0,1 м/сек, відносна вологість повітря – 50%, що відповідає комфортному мікроклімату. За рахунок яких заходів можна досягти таких умов в палаті для літніх хворих?

A. * Відповідного опалення приміщення, провітрювання та кондиціювання повітря.

B. Підбору відповідного одягу та взуття.

C. Загартування.

D. Раціонального режиму харчування.

E. Достатньої інсоляції.
24

Лабораторією СЄС визначений вміст афлатоксинів у м’ясі корів, яким згодовували запліснявілий корм. Рівень афлатоксину перевищує гранично допустимий у 5 разів. Назвіть можливі зрушення в здоров’ї внаслідок афлатоксикозу у населення, що тривалий час вживає таке м’ясо.

A. * Рак печінки.

B. Атеросклероз.

C. Гломерулонефрит.

D. Анемія.

E. Вегето-судинна дистонія.
25

Робітник, зайнятий на обробці відливок у ливарному виробництві, тримає шліфувальний інструмент вагою 10 кг, 260 хвилин за зміну. Робота здійснюється тривалим скороченням м’язів, при цьому в руховий центр безперервно надходить потік імпульсів, що досить швидко викликає виснаження функціонального потенціалу і розвиток втоми. Яку роботу виконує робітник?

A. * Статичну роботу.

B. Позитивну динамічну роботу.

C. Негативну динамічну роботу.

D. Напружену роботу.

E. Важку роботу.
26

Хлопчик 12 років має деякі функціональні та морфологічні відхилення (міопія 0,5Д) та знижений опір організму. Хронічні захворювання відсутні. За останній рік 5 разів хворів на респіраторні захворювання. До якої групи здоров’я можна віднести цього хлопчика?

A. * Друга група здоров’я.

B. Перша група здоров’я.

C. Третя група здоров’я.

D. Четверта група здоров’я.

E. П’ята група здоров’я .
27

Дівчинка 14 років. Має хронічне захворювання: бронхіальна астма у стадії субкомпенсації. За останній рік 3 рази хворіла на пневмонію. Яка група здоров’я у цієї дівчинки?

A. * Четверта група здоров,я.

B. Перша група здоров,я.

C. Друга група здоров,я.

D. Третя група здоров,я.

E. П’ята група здоров,я.
28

На початку травня жінка збирала гриби. Приготувала обід, однією із страв якого були смажені гриби. Через декілька годин по тому вона і чоловік відчули біль і різь у ділянці шлунку, що супроводжувались нудотою, блюванням. На другий день з’явилась жовтяниця. Після інтенсивного лікування їх у лікарні видужування почалося з 6 дня. Визначити гриб, від якого виникло отруєння.

A.* Сморчки.

B. Бліда поганка.

C. Несправжня сіра опенька.

D. Зморшки.

E. Печериця.
29

В інфекційну лікарню поступив підліток з клінічною картиною гострого отруєння афлатоксинами: порушення функції травної системи, координації рухів, геморагії, набряки. Із анамнезу відомо, що він часто вживав арахіс. Який вид профілактики і боротьби з мікотоксинами є найбільш ефективним?

A. * Виключення умов, які створюють підвищену вологість рослинної сировини і продуктів.

B. Ретельне лущення арахісу перед вживанням.

C. Смаження арахісу перед вживанням.

D. Заборона дітям і підліткам вживання арахісу без теплової обробки.

E. При зберіганні арахісу добавляти кухонну сіль.
30

Хворому на атеросклероз лікар порекомендував вживати молоко коров’яче незбиране, вершки, йогурти з високим вмістом жиру. Які негативні властивості молочного жиру не враховані лікарем?

A. * Недостатній вміст ПНЖК для впливу на надлишок холестерину.

B. Присутність насичених жирних кислот.

C. Присутність ненасичених жирних кислот.

D. Присутність фосфопротеїдів, стеринів.

E. Присутність жиророзчинних вітамінів.
31

Після вживання яєчні, приготовленої вдома з яєць качки, у хворих через 8 годин виникли наступні симптоми захворювання: температура 390С, головний біль, блювання, біль у животі, потім приєднався понос. Випорожнення часті із слизом, смердючі. Тривалість захворювання 3 доби. Яка хвороба мікробної природи має місце?

A. * Сальмонельоз.

B. Харчовий ботулізм.

C. Бруцельоз.

D. Туляремія.

E. Сибірка.
32

У ході поглибленого медичного обстеження школяра 11 років виявлено, що він часто (майже щомісяця) хворіє на гострі респіраторні захворювання. Фізичний розвиток гармонійний. Біологічний вік учня відстає від календарного за кількістю постійних зубів і щорічній прибавці у рості. Визначте до якої групи здоров’я відноситься школяр.

A. * 2 група.

B. 1 група.

C. 3 група.

D. 4 група.

E. 5 група.
33

Клінікою НДІ встановлено у робітника, який працює на збагачувальній фабриці, професійне захворювання — хронічний пиловий бронхіт. Розслідування випадку проводить комісія у складі представників: підприємства, медико-санітарної частини, територіальної СЕС, відділення Фонду соціального страхування, профспілкової організації. Представник якого закладу повинен очолити роботу комісії згідно з чинним «Положенням про розслідування…»?

A. * Територіальної СЕС.

B. Підприємства.

C. Фонду соціального страхування.

D. Профспілкової організації.

E. Медико-санітарної частини.

34

Шліфувальник механічного цеху працює ручною шліфувальною машиною. Рівень переривчастої локальної вібрації, яка діє на робітника при цьому, перевищує допустиме за санітарними нормами значення на 3 дБ. Який із названих заходів повинен виконати роботодавець у першу чергу для профілактики вібраційної хвороби?

A. * Розробити режим праці та відпочинку.

B. Забезпечити віброзахисними рукавицями.

C. Забезпечити оптимальні параметри мікроклімату.

D. Зменшити вагу машини.

E. Організувати теплові процедури для рук.
35

За даними лабораторного контролю санітарного стану ґрунту на території лікарні за показниками санітарного числа ґрунт малозабруднений, за титром кишкової палички – забруднений, за титром анаеробів (Cl. perfringens) – малозабруднений. Це свідчить про:

A * Надходження свіжого фекального забруднення.

B. Недостатню інтенсивність процесів гуміфікації у ґрунті.

C. Давнє фекальне забруднення.

D. Постійне надходження органічних білкових забруднень.

E. Недостатню інсоляцію на аерацію ґрунту.
36

На розгляд до міської СЕС надійшов проект реконструкції заводу з виробництва лаків та фарб. Технологічні стічні води, що будуть утворюватися, містять в своєму складі 25 хімічних сполук – елементів лаків та фарб. Передбачається після очищення стічних вод скидати їх в річку за течією нижче території міста. Що перш за все треба враховувати лікарю СЕС при визначенні переліку пріоритетних речовин для контролю якості води річки у зв’язку з майбутнім функціонуванням заводу:

A. * Клас небезпеки хімічних речовин, що містяться у стоках.

B. Концентрації хімічних речовин у стоках.

C. Можливість виникнення ефекту сумації токсичної дії між окремими речовинами.

D. Аналітичні можливості санітарно-гігієнічної лабораторії СЕС.

E. Лімітуючи показники шкідливої дії окремих речовин.
37

В місті Д функціонує система централізованого господарчо-питного водопостачання. Його джерелом є поверхнева водойма – річка К, яка за показниками якості води відноситься до ІІ класу джерел водопостачання. При здійсненні поточного лабораторного контролю за якістю води в точці “перед надходженням води у зовнішню розподільчу мережу” місцевою СЕС було зафіксовано два поспіль відхилення якості води за показниками епідемічної безпеки. Що найвірогідніше є причиною погіршення якості води за епідемічними показниками:

A. * Незадовільна робота очисних (головних) споруд водогону.

B. Погіршення санітарного стану водойми – річки К.

C. Порушення правил відбору проб.

D. Незадовільне транспортування проби до лабораторії.

E. Застій води у розподільчій мережі.
38

В одному з хірургічних відділень проведений контроль якості стерилізації хірургічного інструментарію. При дії на інструмент 1% розчину фенолфталеїну розчин дав рожеве зафарбування. Це свідчить, що на інструменті є:

A. *Залишки синтетичних миючих засобів.

B. Залишки крові.

C. Залишки лікувальних речовин.

D. Залишки тканин.

E. Залишки дезінфікуючих засобів.
39

У дошкільному закладі міста на 240 дітей виник спалах дизентерії Зонне. За 2 доби захворіло 37 дітей і 5 співробітників з різних груп. Реєструвались переважно тяжкі клінічні форми. Вкажіть передбачуваний тип спалаху:

A. *Харчовий.

B. Контактно-побутовий.

C. Водяний.

D. Контактний.

E. Фекально-оральний.
40

При об’єктивному обстеженні вагітної виявлені набряки нижніх кінцівок. В раціоні харчування переважно м’ясо, сало, оселедці. Які продукти харчування необхідно включити до раціону?

A. * Овочі.

B. Курагу, банани.

C. Фрукти.

D. Кефір.

E. Каші.
41

При дослідженні свинини у 22 зрізах на компресоріумі зі збільшенням у 60 разів виявлена 1 трихінела. М’ясо необхідно піддати:

A. *Технічній утилізації.

B. Реалізації через мережу громадського харчування.

C. Глибокому заморожуванню.

D. Переробці на ковбасні вироби.

E. Проварюванню дрібними шматками.
42

Під час огляду м’яса великої рогатої худоби на площі 50 см2 виявили 2 фіни. М’ясо необхідно піддати:

A. *Проварюванню дрібними шматками.

B. Реалізації через мережу громадського харчування.

C. Охолоджуванню.

D. Переробці в м’ясний фарш.

E. Технічній утилізації.
43

Населення, яке користувалося водою з шахтного колодязя, скаржилося, що вода має підвищену мутність, кольоровість, неприємний в’яжучий присмак, опалесціює, псує смак чаю, при пранні білизни надає їй жовтуватого відтінку і залишає іржаві плями. Такі властивості вода придбала за рахунок:

A. *Перевищення концентрації заліза більше 1 мг/л.

B. Концентрації заліза 0,1 – 0,3 мг/л.

C. Концентрації хлоридів 30 – 50 мг/л.

D. Концентрації хлоридів 500 мг/л.

E. Концентрації сульфатів 250 мг/л.
44

До лікарні звернувся хворий зі скаргами на порушення больової та тактильної чутливості, біль в кінцевих фалангах пальців, що виникає після роботи. На підприємстві він працює з механічними приладами. Яку патологію треба запідозрити в цьому випадку?

A. * Вібраційна хвороба.

B. Кесонна хвороба.

C. Шумова хвороба.

D. Ознаки перевтоми.

E. Гіповітаміноз вітаміну B1.
45

Через 2 год. після вживання у їжу недовареної червоної квасолі у хворого виникли: нудота, блювота, діарея. Який токсин пептидної природи зумовив виникнення даного харчового отруєння?

A. * Фазин.

B. Соланін.

C. Мускарин.

D. Аматотоксин.

E. Афлатоксин.

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий