Крок Загальна лікарська підготовка 0 Мікробіологія (частина 2) 2 1

При подозрении на туберкулез больному ребенку сделали пробу Манту. Через 24 часа в
Крок Загальна лікарська підготовка 0 Мікробіологія (частина 2) 2 1

Скачати 393.83 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 393.83 Kb. Крок 1. Загальна лікарська підготовка

8.0 Мікробіологія (частина 2)

2 1

При подозрении на туберкулез больному ребенку сделали пробу Манту. Через 24 часа в

месте введения аллергена появилась припухлость, гиперемия и болезненность. Какие

основные компоненты определяют эту реакцию организма?

A *Мононуклеары, Т-лимфоциты и лимфокины

B Гранулоциты, Т- лимфоциты и Ig G.

C Плазматические клетки, Т-лимфоциты и лимфокины

D В-лимфоциты, Ig М

E Макрофаги, В-лимфоциты и моноциты

9 2

При мікроскопії мікропрепарату з виділень хворої хронічним кольпо-вагінітом лікар виявив

округлої форми та еліпсоподібні, що брунькуються клітини, розміром 3-6 мкм. Про

збудника якої грибкової хвороби може йти мова в даному випадку?

A *Кандидозу

B Кокцидіозу

C Епідермофітії

D Мікроспорії

E Криптококозу

2 3

У хворої М. спостерігається локальна реакція на укус бджоли, що виникла в перші

хвилини після укусу. За яким типом реакції гіперчутливості вона проходить?

A *Анафілактичний

B Цитотоксичний

C Імунокомплексний

D Уповільненого типу

E Ідіотип-антиідіотип

5 4

У лабораторію поступило харкотиння хворого на туберкульоз. Який метод

зафарбовування слід використати для виявлення збудників туберкульозу?

A *Циля-Нельсена

B Грам-Синьова

C Гімзе-Романовського

D Буррі-Гінса

E Нейссера

3 5

У харкотинні хворого з підозрою на пневмонію виявлено грам позитивні диплококи, трохи

подовжені з дещо загостреними протилежними кінцями. Які мікроорганізми виявлені у

харкотинні?

A *Streptococcus pneumoniae

B Staphylococcus aureus

C Klebsiella pneumoniae

D Neisseria meningitidis

E Neisseria gonorrhoeae

4 6

З випорожнень хворого на гострий гастроентерит виділена чиста культура рухливих

дрібних, дещо зігнутих грам негативних паличок, які впродовж 6 годин дають ріст на

лужній 1 % пептонній воді у вигляді ніжної голубуватої плівки. Яким мікроорганізмам

притаманні такі властивості?

A *Вібріонам

B Спірохетам

C Клостридіям

D Бацилам

E Спірилам

8 7

При плановому обстеженні доярок поставлено шкірно-алергічну пробу Бюрне. Вказана

проба використовується для виявлення гіперчутливості до

A *Бруцеліну

B Туберкульну

C Альттуберкуліну

D Тулярину

E Антраксину

3 8

У дитячому садку через кілька годин після вживання сирної маси майже у всіх дітей

раптово з’явилися симптоми гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні

блювотних мас та залишків сирної маси було виділено золотистий стафілокок. Як

доцільно продовжити дослідження для уточнення джерела інфекції?

A *Провести фаготипування виділених штамів

B Визначити здатність штамів до токсиноутворення

C Провести дослідження обладнання харчоблоку

D Вивчити наявність антитіл у хворих дітей

E Поставити алергічну пробу

3 9

При мікроскопії харкотиння хворого на крупозну пневмонію виявлена значна кількість

грампозитивних ланцетоподібних диплококів, оточених капсулою. Виявлення якого

збудника слід очікувати?

A *Streptococcus pneumoniae

B Klebsiella pneumoniae

C Chlamidia pneumoniae

D Staphylococcus aureus

E Escherichia coli

1 10

У бактеріологічній лабораторії підготували до стерилізації м’ясо-пептонний бульйон. Який

із способів стерилізації слід застосувати?

A *Автоклавування при 121оС 30 хв.

B Сухим жаром 160оС 2 год.

C Кип’ятінням 1 год.

D Фільтрування

E

6 11

Хворий Н. поступив у лікарню зі скаргами на блювоту, запаморочення, двоїння в очах,

важкість при ковтанні. Лікар запідозрив ботулізм. Які методи діагностики доцільно

використати для підтвердження діагнозу?

A *Біологічна проба, бактеріологічний

B Алергічна проба, серологічний

C Бактеріологічний, мікологічний

D Протозоологічний, мікроскопічний

E

4 12

В інфекційне відділення лікарні госпіталізовано хворого зі скаргами на нудоту, рідкі

випорож-нення зі слизом і прожилками крові, підвищення температури, слабкість. Лікар

запідозрив дизентерію. Який метод лабораторної діагностики найдоцільніше призначити

для підтвердження діагнозу?

A *Бактеріологічний

B Серологічний

C Мікологічний

D Мікроскопічний

E Протозоологічний

5 13

У клініку доставлено хворого з важким загаль-ним станом, високою температурою,

затрудне-ним диханням. Бактеріоскопічне дослідження матеріалу із зіву та дихальних

шляхів дозволило попередньо діагностувати дифтерійний круп. Який метод фарбування

при цьому був застосований?

A *Нейссера

B Циль-Нільсена

C Гнса-Буррі

D Пешкова

E Ожешки

4 14

Хворий поступив в інфекційну лікарню на 8-й день зі скаргами на головний біль,

недомагання, слабкість. Для серологічного дослідження взято кров. При проведенні

реакція аглютинації Відаля встановлено, що вона позитивна в розведенні 1:200 з

О-діагностикумом черевного тифу. Який діагноз можна встановити на підставі цього

дослідження?

A *Черевний тиф

B Дизентерія

C Холера

D Лептоспіроз

E Туберкульоз

1 15

При перевірці стану повітря в операційній перед операцією седиментаційним методом

виявлено 5 дрібних округлих, навколо яких чітко було видно зону гемолізу. На яке

середовище були зроблені посіви?

A *Кров’яний МПА

B МПА

C Ендо

D ЖСА

E Левіна

8 16

В селищі К. у декількох господарствах було виявлено масову загибель щурів. Виникла

підозра, що причиною може бути чума. Які постмортальні дослідження тварин слід

провести з метою екстренного встановлення збудника інфекції?

A * Реакція кільцепреципітації

B Реакція аглютинації

C Реакція пасивної аглютинації

D Реакція зв”язування комплементу

E Реакція нейтралізації

4 17

У пацієнта з ознаками коліту виділена чиста культура бактерій, яка за морфологічними,

культуральними та біохімічними властивостями віднесена до роду шигел. Яку з названих

реакцій доцільно застосувати для серологічної ідентифікації культури?

A *Аглютинації з діагностичними сироватками

B Зв’язування комплементу

C Непрямої гемаглютинації

D Преципітації

E Затримки гемаглютинації

2 18

З метою перевірки крові донорів на наявність антигенів гепатиту В необхідно застосувати

високочутливі методи .Яку з названих реакцій слід застосувати з вказаною метою?

A *Твердофазний імуноферментний аналіз

B Імуноелектрофорез

C Непрямої гемаглютинації

D Зв’язування комплементу

E Непрямої імунофлуоресценції

2 19

Випорожнення хворого з підозрою на кишкову вірусну інфекцію обробили антибіотиками

протягом доби при 40оС. Потім суспензією заразили первинні та перещеплювані клітинні

культури. Через 2-3 дні в заражених клітинах культур виявлено цитопатичну дію. Як

проводиться ідентифікація ентеровірусів?

A * За допомогою реакції нейтралізації цитопатичної дії типоспецифічними

енетровірусними сироватками.

B За реакцією імунофлюоресценції.

C За допомогою реакції гальмування гемаглютинації

D За допомогою реакції аглютинації.

E За допомогою реакції преципітації.

2 20

Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними

даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз

шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати слід використовувати для цієї

мети?

A *Діагностикуми

B Діагностичні сироватки

C Мічені сироватки

D Моноклональні антитіла

E Адсорбовані монорецепторні сироватки

8 21

У лабораторію поступив матеріал /витяжка тваринницької сировини/ з району, де

відмічені випадки на сибірку серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно

застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?

A *Реакцію термопреципітації

B Реакцію зв’язування комплементу

C Реакцію непрямої гемаглютинації

D Радіоімунний аналіз

E Реакцію преципітації в агарі

5 22

У зв’язку з випадком дифтерії виникла необхідність провести запобіжні щеплення в

студентській групі. Який препарат слід використати для створення штучного активного

імунітету?

A *Дифтерійний анатоксин

B Антидифтерійну сироватку

C Специфічний імуноглобулін

D Вакцина АКДП

E Вакцина з вбитих бактерій

1 23

Реакція імунофлюоресценції широко використовується для експрес-діагностики багатьох

бактеріальних та вірусних інфекцій. Виберіть умову, без дотримання якої неможливо

визначити результат реакції.

A *Наявність люмінесцентного мікроскопа

B Наявність електронного мікроскопа

C Наявності імерсійного мікроскопа

D Виділеної чистої культури збудника

E Сироватки хворого

4 24

Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника, яку

ідентифіковано за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як

сальмонелла тифу. Яке дослідження слід застосувати для остаточної ідентифікації

збудника?

A *Сероідентифікацію

B Серодіагностику

C Алергодіагностику

D Антибіотикограму

E Фаготипування

10 25

В хірургічний кабінет звернулась людина, яку покусала невідома собака. Широкі рвані

рани локалізовані на обличчі. Яку лікувально-профілактичну допомогу потрівбно надати

для профілактики сказу?

A * Розпочати імунізацію антирабічною вакциною

B Призначити комбіновану антибіотикотерапію

C Терміново ввести вакцину АКДП

D Госпіталізувати хворого і тримати під наглядом лікаря

E Терміново ввести нормальний гама-глобулін

10 26

При спалаху гострої респіраторної інфекції з метою встановлення діагнозу грип

проводиться експрес-діагностика, яка грунтується на виявленні специфічного вірусного

антигену в досліджуваному матеріалі (змив носоглотки). Яку серологічну реакцію

використовують для цього?

A * Реакція імунофлюоресценції

B Реакція зв’язування комплементу

C Реакція аглютинації

D Реакція преципітації

E Реакція опсонізації

10 27

Серологічна діагностика грипу передбачає виявлення наростання титру антитіл до

збудника в сироватці крові хворого. В скільки разів повинен зрости титр антитіл з парною

сироваткою, щоб результат вважався достовірним?

A * В 4 рази і більше

B В 2 рази

C В один раз

D В 3 рази

E В пів-титру

10 28

Вірус грипу містить внутрішні антигени — нуклеопротеїдні (NP), полімеразні (P1, P2, P3),

матриксний білок (М) та зовнішні антигени — гемаглютинін (Н) і нейрамінізазу (N). Яким з

них належить основна роль у створені імунітету до грипозної інфекції?

A * Гемаглютинін та нейрамінідаза

B Нуклеопротеїдні антигени

C Матриксний білок

D Полімеразні білки

E Нейрамінідаза

10 29

У пацієнтки 20 років встановлено діагноз — СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до

вірусу імунодефіциту людини?

A * Т-хелпери

B Гепатоцити

C Ендотеліоцити

D Епітеліоцити

E В-лімфоцити

10 30

Відомо, що вірус імунодефіциту людини належить до родини Ретровірусів. Вкажіть

основну ознаку, що характеризує дану родину.

A * Наявність ферменту зворотньої транскриптази

B Містять мінус-РНК

C Прості віруси, що вражають тільки людину

D Нуклеїнова кислота не інтегрує в геном хазяїна

E Реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів

3 31

У зв’язку з підозрою на внутрішньолікарняну інфекцію, проведено обстеження у відділенні

новонароджених пологового будинку. У кількох дітей, а також на деяких предметах

догляду виявлено золотистий стафілокок. Які властивості виділених культур дають

можливість встановити їхнє походження з одного джерела?

A *Фаготип

B Пігментоутворення

C Антигенна структура

D Біохімічна активність

E Антибіотикограма

5 32

В закритому колективі виникла необхідність перевірити стан імунітету проти дифтерії,

щоб обгрунтувати необхідність вакцинації. Які дослідження слід провести з такою метою?

A *Встановити титр антитоксинів в РНГА

B Перевірити членів колективу на носійство палички дифтерії

C Встановити рівень антитіл проти дифтерійної палички

D Перевірити медичну документацію щодо вакцинації

E Перевірити стан імунітету щодо дифтерійної палички

4 33

Хлопчик 12 років знаходиться у лікарні з підозрою на харчову токсикоінфекцію. При посіві

фекалій хворого на середовище Ендо виросла велика кількість безбарвних колоній. Який

мікроорганізм можна з найбільшою імовірністю ВИКЛЮЧИТИ з числа можливих

збудників захворювання?

A * Escherichia coli

B Salmonella enteritidis

C Proteus vulgaris

D Pseudomonas aeruginosa

E Yersinia enterocolitica

2 34

Хлопчик 1,5 років, який не отримував планові щеплення, контактував з хворим на кір. З

метою екстреної специфічної профілактики дитині було введено донорський

гамаглобулін. Який вид імунітету було створено при цьому?

A * Пасивний

B Природний

C Антитоксичний

D Поствакцинальний

E Місцевий

2 35

Лікар-педіатр, проводячи з батьками бесіду про профілактику кору, зауважив, що певна

категорія дітей має природний пасивний імунітет до цього захворювання. Яких саме дітей

мав на увазі лікар?

A * Новонароджені

B Старші 14 років

C Ті, що перенесли кір на першому році життя

D Ті, що отримали планові щеплення

E Ті, чиї батьки не хворіли на кір

1 36

При посеве испражнений больного брюшным тифом на среде Эндо выросли колонии

имеющие различную окраску и размеры: одни – красные крупные, другие – бесцветные

средних размеров. К каким по назначению средам относится указанная в условии

питательная среда?

A *Дифференциально- диагностическим

B Элективным

C Специальным

D Избирательным

E Обогащения

4 37

На 1% щелочной пептонной воде после посева в неё исследуемого материала

(испражнений) и 8 часовой инкубации в термостате при 37оС обнаружен рост в виде

нежной голубоватой пленки. Для возбудителя какого заболевания характерны такие

культуральные свойства?

A * холеры

B чумы

C брюшного тифа

D паратифа А

E дизентерии

5 38

В мазке из материала взятого от больного с подозрением на дифтерию обнаружены

желтые палочки с синими зернами на концах. Какой способ окраски использован в

данном случае?

A * Нейссера

B Леффлера

C Циль- Нильсена

D Козловского

E Романовского

2 39

Молодой человек, у которого в анамнезе была гонорея и от которой он полностью

излечился, снова заболел гонореей. В данном случае можно говорить о

A *реинфекции

B микст-инфекции

C рецидиве

D суперинфекции

E вторичной инфекции

8 40

Достоверность бактериологического исследования при диагностике чумы повышается

при применении реакции иммунофлуоресценции. Опишите полученную при этом

микроскопическую картину.

A *Мелкие овоидные палочки с ярко-зеленым свечением

B Мелкие кокковидные бактерии розового цвета

C Крупные палочки с обрубленными концами фиолетового цвета

D Мелкие палочки с закругленными концами розового цвета

E Слегка изогнутые красные палочки, расположенные под углом

5 41

При исследовании мокроты больного методом Прайса в мазках обнаружены красного

цвета палочковидные бактерии, образующие извитые тяжи. Какое вещество

обусловливает склеивание данных бактерий и их рост в виде жгутов?

A *Корд-фактор

B Альттуберкулин

C Фтионовая кислота (фосфатид)

D Туберкулостеариновая кислота

E РРД

2 42

В кабинет к врачу-дерматологу обратился больной. Из гнойного отделяемого уретры

этого пациента врач приготовил мазок, окрасил по Граму. При микроскопии в препарате

обнаружена масса лейкоцитов, в цитоплазме которых находилось большое количество

грамотрицательных бобовидной формы диплококков. Результаты какого процесса

наблюдаются в препарате?

A *Фагоцитоза

B Метаболизма

C Капсулообразования

D Спорообразования

E Малигнизации

2 43

У больного, получившего травму в автомобильной катастрофе, через 7 дней появились

первые симптомы столбняка. Ему назначили курс лечения противостолбнячной

сыворотки и больной начал выздоравливать. Через две недели у больного повысилась

температура, увеличились лимфоузлы, появилась отечность суставов, сыпь, зуд и

нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы. Как называется состояние,

которое возникло у больного?

A *Сывороточная болезнь

B Крапивница

C Анафилактический шок

D Дисбактериоз

E Отек Квинке

2 44

Вам предложены для работы следующие препараты: 1.Бруцеллезная накожная вакцина.

2.Лептоспирозная вакцина. 3.Вакцина БЦЖ. 4.Адсорбированная

коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина АКДС. 5.Адсорбированный столбнячный

анатоксин. Какой иммунитет создают эти препараты.

A *Искусственный активный

B Нестерильный (инфекционный)

C Антибактериальный

D Искусственный пассивный

E Антитоксический

1 45

У больного ребенка с подозрением на дифтерию было взято на исследование

отделяемое пораженной слизистой оболочки зева. Приготовлен и окрашен мазок. При

микроскопии обнаружены желтые палочки с темно-синими утолщениями на концах.

Какой структурный элемент микробной клетки определяется у выявленных

микроорганизмов?

A *Зерна волютина

B Плазмиды

C Капсула

D Споры

E Жгутики

4 46

Больной был доставлен в больницу с жалобами на головную боль, повышенную

температуру, частый стул, боли в животе с тенезмами. Врач поставил клинический

диагноз “дизентерия?” и направил исследуемый материал /испражнения/ в

баклабораторию. Каким методом диагностики врач-бактериолог должен был

подтвердить или опровергнуть клинический диагноз?

A *Бактериологическим

B Биологическим

C Бактериоскопическим

D Серологическим

E Аллергическим

5 47

При медицинском обследовании учащихся 1 класса поставлена проба Манту. Из 35

учащихся у 15 проба Манту была отрицательной. Что необходимо сделать детям с

отрицательной пробой Манту?

A *Ввести вакцину БЦЖ

B Ввести антитоксическую сыворотку

C Ввести вакцину антирабическую

D Сделать повторную пробу

E Исследовать сыворотку крови

4 48

З метою діагностики тифо-паратифозного захворювання проведено реакцію аглютинації

Відаля. Вона виявилася позитивною з черевнотифозним О-антигеном у розведенні

1:1600, з черевнотифозним Н-антигеном – у розведенні 1:200. Про що це свідчить?

A * Про захворювання на черевний тиф.

B Відсутність тифо-паратифозного захворювання.

C Черевнотифозне бактеріоносійство.

D Інкубаційний період черевного тифу.

E Перенесений черевний тиф в анамнезі.

2 49

Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня

інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів.

Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу?

A * Реакція імунофлюоресценції.

B Реакція Кумбса.

C Імуноферментний аналіз.

D Реакція опсонізації.

E Радіофмунний аналіз.

5 50

Дитині віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено

діагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

A * Туберкулін.

B Вакцину БЦЖ.

C Вакцину АКДП.

D Тулярін.

E Вакцину АДП.

6 51

У хворого після вжитку в їжу консервованих грибів з’явилися симптоми бульбарного

паралічу: птоз, двоїння в очах, афонія, порушення ковтання. Попередній діагноз: ботулізм.

За допомогою якої реакції можна визначити тип токсину?

A * Реакція нейтралізації

B Реакція аглютинації

C Реакція преципітації

D Реакція зв’язування комплементу

E Реакція імунно-флюорестенції

2 52

Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Через 4-5 днів шкірний

трансплантат прижився. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на

11 добу почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?

A *Т-лімфоцити

B Еритроцити

C Базофіли

D Еозинофіли

E В-лімфоцити

8 53

У больного с симптомами – головная боль, высокая температура, озноб, кашель, из

мокроты выделили палочки овоидной формы с биполярной окраской, Грам-негативные,

в мазке из бульонной культуры располагаются цепочками, на агаре образуют колонии

R-формы. Это характерно для возбудителя

A * чумы

B Туберкулеза

C Дифтерии

D Стрептококковой ангины

E Менингококкового назофарингита

3 54

Хворий 5 років скаржиться на сильний головний біль, блювоту. Об’єктивно: ригідність

м’язів потилиці, блювота без попередження нудотою, герпетичні висипи на обличчі,

лихоманка. На підставі бактеріологічних досліджень якого патологічного матеріалу

можливе підтвердження попереднього діагнозу – цереброспінальний менінгіт ?

A * Пункція спинно- мозгової рідини, яка витікає під тиском і має неприємний запах

B Виділення урінокультур N.meningitidis

C Виділення копрокультур N. Meningitidis

D Дослідження блювоти

E Виділення бактерій N. Meningitidis з слизової оболонки сечостатевої системи

8 55

Хворий 34 роки звернувся з приводу карбункулу на обличчі. Під час огляду : нещільний,

без болю набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункулу чорний струп, по периферії

везикулярні висипання навколо карбункулу. Мікробіологічне дослідження з’ясувало

наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є

збудниками даної хвороби.

A * Bacillus antracis

B Staptylococcus aureus

C Bacillus anthracoides

D Bacillus subtilis

E Bacillus megaterium

10 56

У хворого з жовтяницею одержано такі дані лабораторного обстеження: HbsAg-, НВеАg-,

анти НВsAg+, анти НВsМ-, НСАg+. Який діагноз підтверджується на основі цих даних?

A * Гепатит С, в анамнезі — гепатит В.

B Гепатит С.

C Хронічний гепатит В з низькою репликативною активністю.

D Рецидив гепатиту В.

E Повторне зараження гепатитом В.

6 57

Новонароджений, 20 днів, помер від правцю. Де з найбільшою імовірністю може бути

знайдений збудник?

A * Пупкова ранка

B Спинний мозок

C Кров

D Шлунково-кишковий тракт

E М‘язи

2 58

У больного М врач диагностировал острую гонорею. Из анамнеза стало известно, что

ранее он перенес гонорею и излечение было полным. К какой категории инфекций

можно отнести это новое заболевание?

A *Реинфекция.

B Суперинфекция.

C Рецидив

D Вторичная инфекция.

E Аутоинфекция

4 59

Учитывая жалобы больного, данные объективного исследования и эпидситуацию, врач

выставил предварительный клинический диагноз «Брюшной тиф» и направил

исследуемый материал в бактериологическу лабораторию. Больной болеет 2 дня. Каким

методом микробиологической диагностики можно подтвердить диагноз у данного больного?

A *Бактериологическим.

B Микроскопическим.

C Серологическим.

D Биологическим.

E Аллергологическим.

5 60

У дитячому садку зробили пробу Манту.Який препарат був для цього використаний?

A *Туберкулiн

B Бруцелін

C Тулярин

D Антраксин

E Токсоплазмін

4 61

У хворого з пiдозрою на черевний тиф на протязi двох тижнiв захворювання

лабораторний дiагноз не був встановлений.Який матерiал треба направити до

лабораторi для бактерiологiчного дослiдження на третьому тижнi?

A *Фекалi, та сечу

B Харкотиння

C Слиз з носу

D Слиз з зiву

E Промивнi води шлунку

4 62

Для серологiчної дiагностики черевного тифу використовують реакцiю Вiдалю.Який

механiзм взаємодiї антигенiв та антитiл лежить в її основi?

A *Аглютинацiя

B Преципiтацiя

C Бактерiолiз

D Гемолiз

E lмобiлiзацiя бактерiй

5 63

Від хворої дитини з підозрінням на дифтерію виділено коринебактерію дифтерії. Яке

дослідження необхідно провести, щоб переконатись, що даний мікроб є збудником

дифтерії у цієї дитини?

A *Перевірити токсигенність мікроба

B Провести фарбування за методом Буррі — Гінса

C Виконати посів на кров’яний агар

D Заразити кролика

E Провести реакцію аглютинації

1 64

З фекалій хворого виділені шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження

для встановлення джерела інфекції?

A *Провести фаготипування виділеної чистої культури

B Зробити антибіотикограму

C Поставити реакцію преципітації

D За допомогою реакції зв”язування комплементу

E Поставити реакцію нейтралізації

5 65

Серед дітей школи-інтернату мають місце випадки захворювання ангіною. При

мікроскопії мазків з мигдаликів, зафарбованих по методу Нейсера знайдені тонкі палички

жовтого кольору з темно-коричневими зернами на кінцях, що розміщуються в вигляді

римської цифри п’ять. Яку інфекцію можна запідозрити в цьому випадку?

A *Дифтерію

B Інфекційний мононуклеоз

C Лістеріоз

D Тонзиліт

E Скарлатину

5 66

В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для

бактеріоскопічного дослідження препаратів – мазків і виявлення туберкульозної палички

потрібно використати один із вказаних методів фарбування:

A *Ціля — Нільсена

B Буррі — Гінса

C Здрадовського

D Грама

E Романовського

4 67

Для серодіагностики черевного тифу ставлять реакцію, при якій до різних розведень

сироватки хворого добавляють діагностикуми трьох видів мікроорганізмів і результат якої

оцінюють по наявності осаду із склеєних бактерій. Ця реакція відома під назвою:

A *Відаля

B Борде — Жангу

C Вассермана

D Райта

E Асколі

3 68

Фекалії дитини, що хворіє на ентерит емульгують в фізіологічному розчині і краплю

емульсії наносять на елективне середовище: 10% молочно – сольовий, або жовточно –

сольовий агар. Які мікроорганізми передбачається виділити?

A *Стафілококи

B Кишкову паличку

C Стрептококи

D Клебсієли

E Ентерококи

9 69

Лікар — педіатр при огляді трьохмісячнї дитини відмітив, що слизова оболонка порожнини

рота, а також язик вкриті щільним білим нальотом. В матеріалі, взятому з місця

ураження, бактеріолог виявив наявність грибів дріжжеподібної форми, в зв’язку з цим

запідозрили мікоз:

A *Кандідоз

B Фавус

C Епідермофітія

D Актиномікоз

E Трихофітія

6 70

После употребления мясных консервов у больного Н. Появилось двоение в глазах,

сильная головная боль, нарушение глотания, затрудненное дыхание, мышечная

слабость. Поставлен диагноз ботулизм. С каким фактором патогенности связаны

клинические проявления этого заболевания?

A *Экзотоксин.

B Гемолизин.

C Эндотоксин.

D Плазмокоагулаза.

E Фибринолизин.

4 71

В інфекційне відділення поступив хворий з підозрою на дизентерію. Який основний із

наведених методів лабораторної діагностики необхідно назначити?

A *Бактеріологічний.

B Серологічний.

C Алергічний.

D Біологічний.

E Мікроскопічний.

4 72

При бактерiологiчному дослiдженнi сечi хворого пiєлонефритом видiленi

мiкроорганiзми, що утворюють на мясо-пептонному агарi жовто-зелений пiгмент i

характерний запах. Як вони називаються?

A *Псевдомонади

B Ешерiхiї

C Протеї

D Клебсiєли

E Азотобактерiї

3 73

Бактеріологічне дослідження гнійних виділень з уретри з’ясувало присутність бактерій, які

за Грамом фарбуваалися негативно, нагадували кавові зернини. Розташовувалися в

лейкоцитах. До збудників якої хвороби їх віднести?

A *Гонорея

B Сифіліс

C Венеричний лімфогранулематоз

D М’який шанкр

E Трихомонадоз

1 74

Хворому 50 років з метою лікування черевного тифу призначений левоміцетин, але на

наступний день стан хворого погіршився, температура підвищилася до 39,6оС. Чим

пояснити погіршення стану хворого?

A *Дією ендотоксинів збудника

B Алергічною реакцією

C Нечутливістю збудника до левоміцетину

D Приєднанням вторинної інфекції

E Реінфекцією

10 75

В лікарню поступив хворий з рваною раною гомілки, внаслідок укусу хворої на сказ

тварини. Яку вакцину необхідно ввести для попередження сказу?

A * Антирабічну вакцину

B АКДП

C АДП

D БЦЖ

E ТАВte

2 76

Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії

антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні

антигени адсорбовані на еритроцитах?

A *Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації

B Реакція преципітації

C Реакція зв’язування комплементу

D Реакція гемадсорбції

E Реакція нейтралізації

5 77

У мазку з нальоту на мигдалинах хворого з підозрою на дифтерію виявлено палички

синього кольору з потовщеннями на полюсах. Який метод фарбування мазків було

використано?

A *Леффлера.

B Буррі.

C Гінса.

D Грама.

E Нейссера.

4 78

На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої

дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличик

О55К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55

A Антигенних властивостей

B Морфологічних ознак

C Культуральних ознак

D Біохімічних властивостей

E Визначення фаговару

1 79

У лабораторії особливо небезпечних інфекцій проводиться мікроскопічне дослідження

патологічного матеріалу, забарвленого за Гінсом-Буррі, від хворого з підозрою на чуму.

Яку властивість збудника дозволяє визначити даний метод?

A Капсулоутворення

B Спороутворення

C Кислотоскість

D Лугостійкість

E Наявність зерен волютину

2 80

Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену,

внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgE, які адсорбуються на поверхні

клітин-мішеній – тканинних базофілів (тучних клітин) та базофілів крові?

A * Анафілаксія

B Антитіло-залежна цитотоксичність

C Гиперчутливість уповільненого типу

D Імунно-комплексна гиперчутливість

E Сироваткова хвороба

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий