Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біологія 1

Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом
Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біологія 1

Скачати 1.22 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 1.22 Mb.

  1   2   3   4   5

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

1.0 Біологія

1

Известно, что клеточный цикл включает в себя несколько следующих друг за другом

преобразований в клетке. На одном из этапов происходят процессы, подготавливающие

синтез ДНК. В какой период жизни клетки это происходит?

A * Пресинтетический

B Синтетический

C Собственно митоз

D Премитотический

E Постсинтетический

2

В клетке образовались максимально спирализованные хромосомы. Они расположены

по экватору соматической клетки. Какой фазе митоза это соответствует:

A * Метафазе

B Телофазе

C Профазе

D Анафазе

E Прометафазе

3

В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в

виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:

A * Митохондрий

B Гладкой ЭПС

C Лизосом

D Шероховатой ЭПС

E Клеточного центра

4

Синтез белка состоит из нескольких стадий. На одной из них осуществляется синтез

и-РНК на одной из цепей участка молекулы ДНК. Как называется указанный процесс:

A * Транскрипция

B Репликация

C Элонгация

D Трансляция

E Терминация

5

При обследовании 2-х месячного мальчика педиатр обратил внимание, что плач

ребенка похож на кошачье мяуканье, отмечались микроцефалия и порок сердца.

Спомощью цитогенетического метода был установлен кариотип — 46 ХУ, 5р-. На какой

стадии митоза исследовали кариотип больного?

A * Метафаза

B Прометафаза

C Профаза

D Aнафаза

E Телофаза

6

В медико-генетическую консультацию обратилась женщина по поводу риска

заболевания гемофилией у своего сына. Ее муж страдает этим заболеванием с

рождения. Женщина и ее родители не традали этим заболеванием. Определите

вероятность рождения мальчика с гемофилией в данной семье.

A *равна 0%

B равна 100%

C 50% мальчиков будут больными

D 25% мальчиков будут больными

E 75 % мальчиков будут больными

7

Мужчина, страдающий наследственной болезнью, женился на здоровой женщине. У них

было 5 детей: три девочки и два мальчика. Все девочки наследовали болезнь отца.

Какой тип наследования этого заболевания?

A * Доминантный, сцепленный с Х- хромосомой

B Аутосомно-рецессивный

C Аутосомно-доминантный

D Сцепленный с У-хромосомой

E Рецессивный, сцепленный с Х- хромосомой

8

К врачу-генетику обратился юноша 18 лет астенического телосложения: узкие плечи,

широкий таз, высокий рост, скудная растительность на лице. Выражена умственная

отсталость. Был поставлен предварительный диагноз: синдром Клайнфельтера. Какой

метод медицинской генетики позволит подтвердить данный диагноз?

A * Цитогенетический

B Генеалогический

C Близнецовый

D Дерматоглифика

E Популяционно-статистический

9

У 50-летней женщины был удален зуб. На месте удаления зуба регенерировала новая

ткань. Исходя из функции органелл клеток укажите наиболее активные из них при

восстановлении тканей:

A * Рибосомы

B Центросомы

C Постлизосомы

D Гладкая ЭПС

E Лизосомы

10

У життєвому циклі клітини і в процесі мітозу відбувається закономірна зміна кількості

спадкового матеріалу. На якому етапі кількість ДНК подвоюється?

A * Інтерфаза

B Профаза

C Метафаза

D Анафаза

E Телофаза

11

Поліпептид, синтезований в рибосомі, складається з 54 амінокислот. Яку кількість

кодонів мала і-РНК, що слугувала матрицею для даного синтезу?

A * 54

B 27

C 108

D 162

E 44

12

Мукополісахаридоз відноситься до хвороб накопичення. Через відсутність ферментів

порушується розщеплення полісахаридів. У хворих спостерігається підвищення

виділення їх з сечею і нагромадження. В яких органелах відбувається накопичення

мукополісахаридів?

A * Лізосоми

B Комплекс Гольджі

C Ендоплазматичний ретикулум

D Мітохондрії

E Клітинний центр

13

В наслідок порушення розходження хромосом при мейозі утворилися: яйцеклітина

тільки з 22 аутосомами і полярне тільце з 24 хромосомами. Який синдром можливий у

дитини при заплідненні такої яйцеклітини нормальним сперматозооном (22+Х)?

A *Синдром Шерешевського-Тернера

B Синдром Клайнфельтера

C Трисомія Х

D Синдром Дауна

E Синдром Едвардса

14

Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Процес перетравлення та

виділення рештків забезпечують органели:

A *Лізосоми

B Рибосоми

C Мітохондрії

D Клітинний центр

E Комплекс Гольджі

15

У людини встановлено попередній діагноз токсоплазмоз. Якій матеріал використовано

для діагностики цієї хвороби?

A *Кров

B Фекалії

C Сеча

D Дуодентальний вміст

E Харкотиння

16

У жінки народилася мертва дитина з багатьма вадами розвитку. Яке протозойне

захворювання могло спричинити внутрішньоутробну загибель плода.

A *Токсоплазмоз

B Амебіаз

C Малярія

D Лейшманіоз

E Лямбліоз

17

При мікроскопії зіскобу з переанальних складок виявлені безбарвні яйця, що мають

форму несиметричних овалів, розміром 50×23 мкм. Про який вид гельмінту йде мова?

A *Гострик

B Аскарида

C Кривоголовка

D Волосоголовець

E Карликовий ціп’як

18

У червоподібному відростку виявлено гельмінта білого кольору, завдовжки 40 мм з

тонким ниткоподібним переднім кінцем. У фекаліях знайдені яйця овальної форми з

пробками на полюсах. Визначте вид гельмінта.

A *Волосоголовець

B Гострик

C Аскарида

D Кривоголовка

E Вугриця кишкова

19

До лікарні потрапив хворий із скаргами на головний біль, біль у м’язах під час руху,

слабкість, температуру, набряк повік і обличчя. Лікар пов’язує цей стан із вживанням

свинини, купленої у приватних осіб. Який попередній діагноз може поставити лікар?

A *Трихінельоз

B Теніоз

C Теніарінхоз

D Опісторхоз

E Фасциольоз

20

При дегельмінтезації з фекаліями виділився гельмінт довжиною до 2 м. Тіло

сегментоване, з маленькою голівкою, на якій є чотири присоски і гачки. Визначте вид

гельмінта.

A *Озброєний ціп’як

B Неозброєний ціп’як

C Карликовий ціп’як

D Ехінокок

E Стьожак широкий

21

Схильність до цукрового діабету обумовлює аутосомний рецесивний ген. Цей ген

проявляється лише у 30% гомозиготних особин . Цей частковий прояв ознаки є

прикладом слідуючої властивості гена:

A *Пенетрантність

B Домінантність.

C Експресивність

D Дискретність.

E Рецесивність.

22

У букальних мазках епітелію жінки виявлено в ядрі клітини 2 тільця Барра. Це

характерно для синдрому:

A *Трисомія статевих хромосом

B Трисомія 21-ї хромосоми

C Трисомія 13-ї хромосоми

D Трисомія по У-хромосомі

E Моносомія статевих хромосом

23

У більшості клітинах епітелію слизової щоки мужчини виявлено глибку статевого

Х-хроматину. Це характерно для синдрому:

A * Клайнфельтера

B Шерешевського -Тернера

C Трипло-Х

D Дауна

E Трипло-У

24

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний

вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A * Нейрони

B Ендотелію

C М’язові (гладкі )

D Епідерміс

E Кровотворні

25

Під час опитування студентів за темою: “Молекулярня біологія” викладачем було задане

запитання: “Чому генетичний код є універсальним?” Тому що він:

A * єдиний для більшості організмів

B містить інформацію про будову білка

C є триплетним

D кодує амінокислоти

E колінеарний

26

У студента 18 років виявлено збільшення щитовидної залози. При цьому був підвищений

обмін речовин, збільшення частоти пульсу. Ці ознаки спостерігаються при гіперсекреції

гормону тироксину. Які органели клітин щитовидної залози найбільш відповідні за

секрецію і виділення гормонів:

A * комплекс Гольджі

B мітохондрії

C рибосоми

D центросоми

E лізосоми

27

При вивченні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені

структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані

з плазмолемою. Вкажіть ці органели:

A * ендоплазматична сітка

B мітохондрії

C центросоми

D рибосоми

E комплекс Гольджі

28

Під дією різних фізичних і хімічних агентів при біосинтезі ДНК у клітині можуть виникати

пошкодження. Здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах ДНК

називається:

A * репарація

B траскрипція

C реплікація

D трансдукція

E трансформація

29

У людини один і той же генотип може спричинити розвиток захворювання з різними

ступенями прояву фенотипів. Ступінь прояви ознаки при реалізації генотипу у різних

умовах середовища – це:

A * експресивність

B пенетрантність

C спадковість

D мутація

E полімерія

30

У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка в клітині буде

здійснюватися:

A *На полірибосомах

B У ядрі

C У лізосомах

D На каналах гладкої ендоплазматичної сітки

E У клітинному центрі

31

Експериментально була встановлена кількість та послідовність амінокислот у молекулі

гормона інсуліна.

Ця послідовність кодується:

A *Кількістю та послідовністю нуклеотидів у екзонних частинах гена

B Послідовністю структурних генів

C Кількістю та послідовністю азотистих основ ДНК

D Певним чергуванням екзонних та інтронних ділянок.

E Кількістю та послідовністю нуклеотидів у інтронних ділянках гена

32

При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені

мембраною і місять безліч різноманітних гідролітичних ферментів Відомо, що ці

органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють

собою:

A * Лізосоми

B Центросоми

C Ендоплазматичну сітку

D Рибосоми:

E Мітохондрії

33

У людини діагностовано галактоземію – хворбу накопичення. Цю хворобу можливо

діагностувати при допопмозі слідуючого методу:

A *Біохімічного

B Цитогенетичного

C Популяційно-статистичного

D Близнюкового

E Генеалогічного

34

Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше триплетів,

чим знайдено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим, що транслції у

нормі передує:

A *Процесінг

B Ініціація

C Репарація

D Мутація

E Реплікація

35

Біля ядра виявлена органела. Вона складається з двох циліндрів, розташованих

перпендикулярно один до одного. Циліндри утворені мікротрубочками. Було з’ясовано,

що ця органела забезпечує формування мітотичного апарата і являє собою:

A * Центросому

B Рибосому

C Ендоплазматичну сітку

D Мітохондрію

E Лізосому

36

У хворого виявлено зниження іонів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до

гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу

білка. Порушення відбувається на етапі:

A * трансляція

B транскрипція

C реплікація

D активація амінокислот

E термінація

37

У людини часто зустрічаються хвороби, пов язані з накопиченням у клітинах вуглеводів,

ліпідів та ін. Причиною виникнення цих спадкових хвороб є відсутність відповідних

ферментів у:

A * лізосомах

B мітохондріях

C ендоплазматичній сітці

D мікротрубочках

E ядрі

38

При амавротичній ідіотії Тея — Сакса, яка успадковується аутосомно-рецесивно,

розвиваються незворотні важкі порушення центральної нервової системи, що приводять

до смерті в ранньому дитячому віці. При цьому захворюванні спостерігається розлад

обміну:

A * ліпідів

B вуглеводів

C амінокислот

D мінеральних речовин

E нуклеїнових кислот

39

Одна з форм рахіту успадковується за домінантним типом. Хворіють і чоловіки і жінки.

Це захворювання є наслідком мутації:

A *Генної

B Геномної

C Хромосомної

D Поліплоідії

E Анеуплоідії

40

Підтримка життя на будь-якому рівні зв’язано з явищем репродукції . На якому рівні

організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A * молекулярному

B субклітинному

C клітинному

D тканинному

E рівні організму

41

Під час операції в печінці хворого виявлені дрібні міхурці малих розмірів, з незначною

кількістю рідини, які щільно прилягають один до одного. Який гельмінтоз виявився у

хворого?

A *Альвеококоз

B Фасціольоз

C Опісторхоз

D Клонорхоз

E Дікроцеліоз

42

Людини з кариотипом 46, ХУ має жіночий фенотип з розвиненими зовнішніми

вторинностатевими ознаками.. За цією інформацією лікар встановив попередній

діагноз:

A * Синдром Морріса

B Синдром Дауна

C Синдром суперчоловіка

D Синдром Клайнфельтера

E Синдром Тернера-Шерешевського

43

При яких групах крові батьків за системою резус -фактор можлива резус-конфліктна

ситуація під час вагітності?

A *Жінка Rh–, чоловік Rh+ (гомозигота)

B Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота)

C Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота)

D Жінка Rh–, чоловік Rh–

E Жінка Rh+(гетерозигота), чоловік Rh+ (гомозигота)

44

У глухонімих батьків з генотипами DDee і ddEE народились діти з нормальним слухом.

Яка форма взаємодії генів D i E?

A *Комплементарність

B Домінування

C Епістаз

D Полімерія

E Наддомінування

45

Речовини виводяться з клітини в результаті з’єднання мембранної структури апарату

Гольджі з цитолемою. Вміст такої структури викидається за межі клітини. Цей процес

має назву:

A * Екзоцитиоз

B Осмос

C Ендоцитоз

D Активний транспорт

E Полегшена дифузія

46

Мати і батько були фенотипово здоровими ігетерозиготними за генотипом. У них

народилася хвора дитина, в сечі і крові якої знайдена фенілпіровиноградна кислота. З

приводу цього і був встановлений попередній діагноз – фенілкетонурія. Вкажіть тип

успадкування цієі хвороби:

A *Аутосомно-рецесивний

B Зчеплений з Х-хромосомою рецесивний

C Аутосомно-домінантний

D Зчеплений з У-хромосомою

E Зчеплений з Х-хромосомою домінантний

47

У пологовому будинку народилась дитина з численними порушеннями, як зовнішніх так і

внутрішніх органів – серця, нирок, травної системи. Був встановлений попередній діагноз

– синдром Дауна. Яким методом можливо підтвердити цей діагноз?

A *Цитогенетичним

B Популяційно-статистчним

C Близнюковим

D Генеалогічним

E Біохімічним

48

Альбінізм спостерігається у всіх класів хребетних тварин. Ця спадкова патологія

зустрічається також у людини і обумовлена геном, який має аутосомно рецесивне

успадкування. Проявом якого закону є наявність альбінізму в людини та в представників

класів хребетних тварин:

A *Гомологічних рядів спадкової мінливості Вавілова;

B Біогенетичного Геккеля-Мюллера;

C Одноманітності гібридів 1 покоління Менделя;

D Незалежного успадкування ознак Менделя;

E Зчепленого успадкування Моргана.

49

Рибосоми являють собою органели, які здійснюють зв’язування амінокислот у

поліпептидний ланцюг. Кількість рибосом в клітинах різних органів неоднакова і

залежить від функції органу. Вкажіть, в клітинах якого органу кількість рибосом буде

найбільшою:

A *Секреторні клітини підшлунковоі залози;

B Епітелію сечового міхура;

C Епітелію канальців нирок;

D Верхнього шару клітин епідермісу шкіри;

E Епітелію тонкого кишечника.

50

Першим етапом діагностування хвороб, зумовлених порушенням обміну речовин, є

скринінг-метод, після якого використовують більш точні методи дослідження ферментів,

амінокислот. Яку назву має описаний метод:

A *біохімічний ;

B імунологічний;

C цитогенетичний;

D популяційно-статистичний;

E гібридизації соматичних клітин.

51

В ядрі клітині з молекули незрілої і- РНК утворилася молекула зрілої і-РНК, яка має

менший розмір, ніж незріла і-РНК. Сукупність єтапів цього перетворення має назву:

A *Процесінг;

B Реплікація;

C Рекогніція;

D Трансляція

E Термінація.

52

Деякі триплети і-РНК (УАА, УАГ, УГА) не кодують амінокислоти, а є термінаторами в

процесі зчитування інформації, тобто здатні припинити трансляцію. Ці триплети мають

назву:

A * Стоп-кодони

B Оператори

C Антикодони

D Екзони

E Інтрони

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий