Крок Загальна лікарська підготовка. 0 Біохімія 1

Характерною ознакою глікогенозу є біль у м”язах під час фізичної роботи. В крові
Крок Загальна лікарська підготовка. 0 Біохімія 1

Скачати 0.77 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.77 Mb.

  1   2   3   4

Крок 1. Загальна лікарська підготовка.

5.0 Біохімія

1

После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место

стеаторея. Причиной такого состояния может явиться:

A *Недостаток желчных кислот

B Повышенное выделение липазы

C Нарушение синтеза трипсина

D Недостаток амилазы

E Нарушение синтеза фосфолипазы

2

Характерною ознакою глікогенозу є біль у м”язах під час фізичної роботи. В крові

реєструється гіпоглікемія. Вроджена недостатність якого фермента зумовлює цю

патологію?

A * Глікогенфосфорилази

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

C альфа-амілази

D гама-амілази

E Лізосомальної глікозидази

3

У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з

основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма

порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

A * Метаболічний ацидоз

B Метаболічний алкалоз

C Респіраторний ацидоз

D Респіраторний алкалоз

E Не буде порушень кислотно-лужного балансу

4

У крові хворого на рак сечового міхура знайдено високий вміст серотоніну та

оксиантранілової кислоти. З надлишком надходження в організм якої амінокислоти це

пов’язано?

A *Триптофану

B Аланіну

C Гістидину

D Метіоніну

E Тирозину

5

Мати звернулася до лікаря: у дитини 5 років під дією сонячних променів на шкірі

з’являються еритеми, везикулярний висип, дитина скаржиться на свербіж.

Дослідження крові виявили зменшення заліза у сироватці крові, збільшення виділення

з сечею уропорфіриногену І. Найбільш імовірною спадковою патологією у дитини є:

A *Еритропоетична порфірія

B Метгемоглобінемія

C Печінкова порфірия

D Копропорфірія

E Інтермітуюча порфірия

6

У 3-річної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину

спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Вроджена недостатність якого

фермента могла викликати у дитини гемолітичну анемію?

A *Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B Глюкозо-6-фосфатази

C Глікогенфоссфорилази

D Гліцеролфосфатдегідрогенази

E Гамма-глутамілтрансферази

7

Немовля відмовляється від годування груддю, збудливе, дихання неритмічне, сеча

має специфічний запах “пивної закваски” або “кленового сиропу”. Вроджений дефект

якого ферменту викликав дану патологію?

A *Дегідрогеназа розгалужених альфа-кетокислот

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

C Гліцеролкіназа

D Аспартатамінотрансфераза

E УДФ-глюкуронілтрансфераза

8

У крові 12-річного хлопчика виявлено зниження концентрації сечової кислоти і

накопичення ксантину та гіпоксантину. Генетичний дефект якого ферменту має місце

у дитини?

A *Ксантиноксидаза

B Аргіназа

C Уреаза

D Орнітинкарбамоїлтрансфераза

E Гліцеролкіназа

9

Хвора 46-ти років довгий час страждає прогресуючою м’язовою дистрофією

(Дюшена). Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному

випадку?

A *Креатинфосфокінази

B Лактатдегідрогенази

C Піруватдегідрогенази

D Глутаматдегідрогенази

E Аденілаткінази

10

Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад

7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за

попередні 4-8 тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії

A *Глікозильований гемоглобін

B Альбумін

C Фібріноген

D С-реактивний білок

E Церулоплазмін

11

При визначенні залишкового азоту знайшли, що азот сечовини значно знижений. Для

захворювання якого органа це характерно?

A *Печінки

B Мозку

C Серця

D Кишечнику

E Шлунка

12

Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких

спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Вкажіть,

гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки:

A

B $В_6$

C $В_1$

D А

E $В_2$

13

В клинику поступил ребенок 4-х лет с признаками длительного белкового голодания:

задержка роста, анемия, отеки, умственная отсталость. Выберите причину развития

отеков у ребенка.

A * Снижение синтеза альбуминов

B Снижение синтеза глобулинов

C Снижение синтеза гемоглобина

D Снижение синтеза липопротеинов

E Снижение синтеза гликопротеинов

14

Из сыворотки крови человека выделили пять изоферментных форм

лактатдегидрогеназы и изучили их свойства. Какое свойство доказывает, что

выделены изоферментные формы одного и того же фермента?

A * Катализируют одну и ту же реакцию

B Одинаковая молекулярная масса

C Одинаковые физико-химические свойства

D Тканевая локализация

E Одинаковая электрофоретическая подвижность

15

В эксперименте было показано, что облученные ультрафиолетом клетки кожи

больных пигментной ксеродермой медленнее восстанавливают нативную структуру

ДНК, чем клетки нормальных людей из-за дефекта фермента репарации. Выберите

фермент этого процесса:

A * Эндонуклеаза

B РНК-лигаза

C Праймаза

D ДНК-полимераза III

E ДНК-гираза

16

Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить

вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності.

A *Альфа-токоферол.

B Фолієва кислота.

C Цианкобаламін.

D Піридоксальфосфат.

E Рутін.

17

У хворого з черепномозковою травмою спостерігаються епілептиформні судомні

напади, що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено

при цьому стані.

A *ГАМК.

B Гістамін.

C Адреналін.

D Серотонін.

E Дофамін.

18

У хворого спостерігається атонія м’язів. Назвіть фермент м’язової тканини, активність

якого може бути знижена при такому стані:

A *Креатинфосфокіназа

B Амілаза

C Транскетолаза

D Глутамінтрансфераза

E Каталаза

19

У хворого виявлено підвищення активності ЛДГ1,2, Ас-АТ, креатинфосфокінази. В

якому органі (органах) ймовірний розвиток патологічного процесу?

A *У серцевому м’язі (початкова стадія інфаркта міокарда).

B У скелетних м’язах (дистрофія, атрофія).

C У нирках та наднирниках.

D У сполучній тканині.

E У печінці та нирках.

20

У доношеного новонародженого спостерігається жовте забарвлення шкіри та

слизових оболонок. Ймовірною причиною такого стану може бути тимчасова нестача

ферменту:

A * УДФ — глюкуронілтрансферази

B Уридинтрансферази

C Гемсинтетази

D Гемоксигенази

E Білівердинредуктази

21

У жінки 62-х років розвинулася катаракта (замутненість кришталику) на фоні

цукрового діабету. Вкажіть, який тип модифікації білків має місце при діабетичній

катаракті

A *Гликозилювання

B Фосфорилювання

C АДФ-рибозилювання

D Метилювання

E Обмежений протеоліз

22

У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо-6-фосфатази,

гіпоглікемію та гепатомегалію. Визначте вид патології, для якої характерні ці ознаки?

A *Хвороба Гірке

B Хвороба Кори

C Хвороба Аддісона

D Хвороба Паркінсона

E Хвороба Мак-Ардла

23

При обстеженні хворого виявлена характерна клініка колагенозу. Вкажіть, збільшення

якого показника сечі характерне для цієї патології.

A *Гідроксипролін.

B Аргінін.

C Глюкоза.

D Мінеральні солі.

E Солі амонію.

24

Під час бігу на коротку дистанцію у нетренованих людей спостерігається м’язова

крепатура внаслідок накопичення лактату. Вкажіть, з посиленням якого біохімічного

процесу це може бути пов’язано.

A *Гліколізу.

B Глюконеогенезу.

C Пентозофосфатного шляху.

D Ліпогенезу.

E Глікогенезу.

25

При анализе крови у больного концентрация альбумина составляет 20 г/л, повышена

активность изофермента лактатдегидрогеназы 5 [ЛДГ 5]. Заболеванию какого органа

соответствует этот анализ?

A *Печень

B Почки

C Сердце

D Легкие

E Селезенка

26

Хворий 20 років. Скаржиться на загальну слабість запаморочення, швидку

стомлюваність. При обстеженні виявлено: гемоглобін крові 80 г/л, мікроскопічно

виявлено еритроцити зміненої форми. Причиною може бути:

A * Серповидноклітинна анемія

B Паренхіматозна жовтяниця

C Гостра переміжна порфірія

D Обтураційна жовтяниця

E Хвороба Аддісона

27

Хворий 48 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильні болі, припухлість,

почервоніння в ділянках суглобів, підвищення температури до 38оС. В крові виявлено

високий вміст уратів. Ймовірною причиною такого стану може бути порушення

обміну:

A * Пуринів

B Колагену

C Холестерину

D Піримідинів

E Вуглеводів

28

У пацієнта, що звернувся до лікаря спостерігається жовте забарвлення шкіри,

сеча-темна, кал(темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде

спостерігатися в сироватці крові?

A * Вільного білірубіну

B Кон’югованого білірубіну

C Мезобілірубіну

D Вердоглобіну

E Білівердину

29

У хворого в крові збільшена концентрація пірувата. Значна кількість екскретується з

сечею. Авітаміноз якого вітаміну спостерігається у хворого?

A *В1

B Е

C В3

D В6

E В2

30

Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина

приймає особливо активну участь у знешкодженні аміака у тканинах мозку?

A *Глутамінова кислота

B Лізин

C Пролін

D Гістидин

E Аланін

31

Людина в стані спокою штучно примушує себе дихати часто і глибоко на протязі 3-4

хв. Як це відбивається на кислотно-лужній рівновазі організму?

A *Виникає дихальний алкалоз

B Виникає дихальний ацидоз

C Виникає метаболічний алкалоз

D Виникає метаболічний ацидоз

E Кислотно-лужна рівновага не змінюється

32

Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стало відомо, що напротязі тривалого

часу вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м?яса. Що стало

причиною виникнення пелагри?

A *Дефіцит триптофану у кукурудзі

B Дефіцит тирозину в кукурудзі.

C Дефіцит проліну в кукурудзі

D Дефіцит аланіну в кукурудзі

E дефіцит гістидину в кукурудзі

33

Пациентке с высокой степенью ожирения в качестве пищевой добавки рекомендован

карнитин для улучшения “сжигания” жира. Какое непосредственное участие

принимает карнитин в процессе окисления жиров?

A * Транспорт ВЖК из цитозоля в митохондрии

B Транспорт ВЖК из жировых депо в ткани

C Участвует в одной из реакций бета-окисления ВЖК

D Активация ВЖК

E Активация внутриклеточного липолиза

34

У больного, проходящего курс лечебного голодания, нормальный уровень глюкозы в

крови поддерживается главным образом за счет глюконеогенеза. Из какой

аминокислоты в печени человека наиболее активно синтезируется глюкоза?

A * Аланина

B Лизина

C Валина

D Глутаминовой кислоты

E Лейцина

35

У экспериментального животного, находящегося на безбелковом рационе, развилась

жировая инфильтрация печени, в частности, вследствие дефицита метилирующих

агентов. Назовите метаболит, образование которого нарушено у подопытного

животного.

A * Холин

B ДОФА

C Холестерин

D Ацетоацетат

E Линолевая кислота

36

На прием к врачу обратился больной с симметричным дерматитом открытых

участков кожи. Из беседы с пациентом установлено, что он питается, в основном,

крупами и ест мало мяса, молока и яиц. Дефицит какого из перечисленных

витаминов является ведущим у данного пациента?

A * Никотинамида

B Кальциферолла

C Фолиевой кислоты

D Биотина

E Токоферолла

37

У жінки 46 років, що страждає на жовчно-кам’яну хворобу, розвинулась жовтяниця.

При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал — знебарвлений. Вкажіть,

концентрація якої речовини в сироватці крові зросте в найбільшій мірі .

A * Кон’югованого білірубіну

B Вільного білірубіну

C Білівердину

D Мезобілірубіну

E Уробіліногену

38

Хворий 46 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, яка посилюється

напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти.

Посилений розпад якої речовини є найімовірнішою причиною захворювання?

A * АМФ

B ЦМФ

C УТФ

D УМФ

E ТМФ

39

У відділення реанімації надійшов чоловік 47 років з діагнозом інфаркт міокарду. Яка з

фракцій лактатдегідрогенази (ЛДГ) буде переважати в сироватці крові на протязі

перших двох діб?

A *ЛДГ1

B ЛДГ2

C ЛДГ3

D ЛДГ4

E ЛДГ5

40

У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних

лабораторних показників сироватки крові має діагностичне значення при даній

патології?

A *С-реактивного білка

B Сечової кислоти

C Сечовини

D Креатиніну

E Трансферину

41

У відділення травматології надійшов хворий з розтрощенням м’язової тканини.

Вкажіть, який біохімічний показник сечі при цьому буде збільшений:

A *Креатинін

B Загальні ліпіди

C Глюкоза

D Мінеральні солі

E Сечова кислота

42

У хворого через 12 годин після гострого приступу загрудинного болю знайдено різке

підвищення активності АсАТ в сироватці крові. Вкажіть патологію, для якої характерне

це зміщення.

A *Інфаркт міокарду.

B Вірусний гепатит.

C Колагеноз.

D Цукровий діабет.

E Нецукровий діабет.

43

Хвора 58 років. Стан важкий, свідомість затьмарена , шкіра суха , очі запалі, ціаноз,

запах гнилих яблук з рота. Результати аналізів: глюкоза крові 15,1 ммоль/л, в сечі 3,5

% глюкози. Причиною такого стану є:

A * Гіперглікемічна кома

B Гіпоглікемічна кома

C Анафілактичний шок

D Уремічна кома

E Гіповалемічна кома

44

Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність.

Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу

концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху.

Що може бути причиною такого стану:

A * Хвороба кленового сиропу

B Хвороба Аддісона

C Тирозиноз

D Гістидинемія

E Базедова хвороба

45

Жінка 30 років хворіє близько року, коли вперше з’явились болі в ділянці суглобів, їх

припухлість, почервоніння шкіри над ними. Попередній діагноз ревматоїдний артрит.

Однією з вірогідних причин цього захворювання є зміна в структурі білка сполучної

тканини:

A * Колагена

B Муцина

C Міозина

D Овоальбуміна

E Тропоніна

46

У больного с диагнозом “злокачественный карциноид” резко повышено содержание

серотонина в крови. Выберите аминокислоту, из которой может образоваться

данный биогенный амин.

A *Триптофан

B Аланин

C Лейцин

D Треонин

E Метионин

47

У хворого 27-ми років виявлено патологічні зміни печінки і головного мозку. У плазмі

крові виявлено різке зниження, а в сечі підвищення вмісту міді. Поставлено діагноз —

хвороба Вільсона. Активність якого ферменту в сироватці крові необхідно дослідити

для підтвердження діагнозу?

A *Церулоплазміну

B Карбоангідрази

C Ксантиноксидази

D Лейцинамінопептидази

E Алкогольдегідрогенази

48

Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на задишку, що виникала після фізичного

навантаження. Клінічне обстеження виявило анемію та наявність пара протеїну в зоні

гамма-глобулінів. Який показник у сечі необхідно визначити для підтвердження

діагнозу мієломи?

A *Білок Бенс-Джонса

B Білірубін

C Гемоглобін

D Церулоплазмін

E Антитрипсин

49

Більша частина учасників експедиції Магелана в Америку загинула від захворювання

авітамінозу, що проявлялось загальною слабкістю, підшкірних крововиливах,

випадінням зубів, кровотечею з ясен. Вкажіть назву цього авітамінозу.

A * Скорбут (цинга)

B Пелагра

C Рахіт

D Поліневрит (бері-бері)

E Анемія Бірмера

50

В результате изнуряющей мышечной работы у рабочего значительно уменьшилась

буферная емкость крови. Поступлением какого кислого вещества в кровь можно

объяснить это явление?

A *Лактата

B Пирувата

C 1,3-бисфосфоглицерата

D (-кетоглутарата

E 3-фосфоглицерата

51

В больницу доставлен двухлетний ребенок с замедленным умственным и

физическим развитием, страдающий частыми рвотами после приёма пищи. В моче

определена фенилпировиноградная кислота. Следствием нарушения какого обмена

является данная патология?

A *Обмена аминокислот

B Липидного обмена

C Углеводного обмена

D Водно-солевого обмена

E Фосфорно-кальциевого обмена

52

Під час патронажу лікар виявив у дитини симетричну щерехатість щік,

діарею,порушення нервової діяльності. Нестача яких харчових факторів є причиною

такого стану?

A *Нікотинова кислота, триптофан.

B Лізин, аскорбінова кислота.

C Треонін, пантотенова кислота.

D Метіонін, ліпоєва кислота.

E Фенілаланін, пангамова кислота..

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий