Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біохімія 1

Метильні групи (-сн3) використовуються в організмі для синтезу таких важливих сполук
Крок Загальна лікарська підготовка 0 Біохімія 1

Скачати 2.04 Mb.

Сторінка 1/8 Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 2.04 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Крок 1. Загальна лікарська підготовка

5.0 Біохімія

1

Метильні групи (-СН3) використовуються в організмі для синтезу таких важливих сполук,

як креатин, холін, адреналін, інші. Джерелом цих груп є одна з незамінних амінокислот, а

саме:

A *Метионін

B Валін

C Лейцин

D Ізолейцин

E Триптофан

2

При перетворенні глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних

моносахаридів. Яка з цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових

кислот?

A *Рибоза- 5-фосфат

B Рибулоза-5-фосфат

C Еритрозо-4-фосфат

D Седогептулозо-7-фосфат

E Єксилулозо-5-фосфат

3

В легенях вугільна кислота (Н2СО3) за допомогою фермента розкладається до води та

вуглекислого газу, який виділяється з повітрям. Який фермент каталізує цю реакцію?

A *Карбоангідраза

B Каталаза

C Пероксидаза

D Цитохром

E Цитохромоксидаза

4

После приема жирной пищи у больного появляются тошнота и изжога, имеет место

стеаторея. Причиной такого состояния может явиться:

A *Недостаток желчных кислот

B Повышенное выделение липазы

C Нарушение синтеза трипсина

D Недостаток амилазы

E Нарушение синтеза фосфолипазы

5

Больной жалуется на снижение веса, боли в области желудка после приема пищи, при

анализе желудочного сока общая кислотность 20 ед. Пищеварение каких компонентов

пищи нарушено в первую очередь?

A *Белков

B Фосфолипидов

C Нейтральных жиров

D Олигосахаридов

E Крахмала

6

Характерною ознакою глікогенозу є біль у м’язах під час фізичної роботи. В крові

реєструється гіпоглікемія. Вроджена недостатність якого фермента зумовлює цю

патологію?

A * Глікогенфосфорилази

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

C альфа-амілази

D гама-амілази

E Лізосомальної глікозидази

7

У пацієнта, що перебував у зоні радіаційного ураження, в крові збільшилась

концентрація малонового діальдегіду, гідропероксидів. Причиною даних змін могло

послужити:

A * Збільшення в організмі кисневих радикалів і активація ПОЛ

B Збільшення кетонових тіл

C Збільшення молочної кислоти

D Збільшення холестерину

E Зменшення білків крові

8

Ціанід калію, що потрапив в організм пацієнта Б і викликав смерть через кілька хвилин

на фоні явищ гіпоксії. Найбільш ймовірною причиною токсичної дії ціаніду було

гальмування активності:

A * Цитохромоксидази

B НАДН-дегідрогенази

C АТФ-синтетази

D НАДФН-дегідрогенази

E АТФ-ази

9

Длительный отрицательный эмоциональный стресс, сопровождающийся выбросом

катехоламинов, может вызвать заметное похудание. Это связано с

A *Усилением липолиза

B Нарушением пищеварения

C Усилением окислительного фосфорилирования

D Нарушением синтеза липидов

E Усилением распада белков

10

У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з

основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма

порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

A * Метаболічний ацидоз

B Метаболічний алкалоз

C Респіраторний ацидоз

D Респіраторний алкалоз

E Не буде порушень кислотно-лужного балансу

11

Хвора Л., 46 років скаржиться на сухість в роті, спрагу, почащений сечоспуск, загальну

слабкість. При біохімічному дослідженні крові виявлено гіперглікемію, гіперкетонемію. В

сечі-глюкоза, кетонові тіла. На електрокардіограмі дифузні зміни в міокарді. У хворої

вірогідно:

A * Цукровий діабет

B Аліментарна гіперглікемія

C Гострий панкреатит

D Нецукровий діабет

E Ішемічна хвороба серця

12

Нормальное строение и функция эмали обеспечивается динамическим равновесием

процессов деминерализации и реминерализации. Какие гормоны обладают наиболее

выраженным действием на баланс этих процессов?

A *Тиреокальцитонин и паратгормон

B Кортизол и дезоксикортикостерон

C Инсулин и глюкагон

D Тестостерон и паратгормон

E Тироксин и соматотропин

13

На прийом до терапевта прийшов чоловік 37 років зі скаргами на періодичні

інтенсивні больові приступи у суглобах великого пальця стопи та їх припухлість. При

аналізі сечі встановлено її різко кислий характер і рожеве забарвлення. З наявністю

яких речовин можуть бути пов’язані такі зміни сечі?

A * Солі сечової кислоти

B Хлориди

C Амонієві солі

D Фосфат кальцію

E Сульфат магнію

14

У крові хворого на рак сечового міхура знайдено високий вміст серотоніну та

оксиантранілової кислоти. З надлишком надходження в організм якої амінокислоти це

пов’язано?

A *Триптофану

B Аланіну

C Гістидину

D Метіоніну

E Тирозину

15

Після переводу на змішане харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з

діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології

полягає у недостатності:

A *Сахарази й ізомальтази

B Лактази і целобіази

C Трипсину і хімотрипсину

D Ліпази і креатинкінази

E Целюлази

16

Мати звернулася до лікаря: у дитини 5 років під дією сонячних променів на шкірі

з’являються еритеми, везикулярний висип, дитина скаржиться на свербіж. Дослідження

крові виявили зменшення заліза у сироватці крові, збільшення виділення з сечею

уропорфіриногену І. Найбільш імовірною спадковою патологією у дитини є:

A *Еритропоетична порфірія

B Метгемоглобінемія

C Печінкова порфірия

D Копропорфірія

E Інтермітуюча порфірия

17

У 3-річної дитини з підвищеною температурою тіла після прийому аспірину

спостерігається посилений гемоліз еритроцитів. Вроджена недостатність якого

фермента могла викликати у дитини гемолітичну анемію?

A *Глюкозо-6-фосфатдегідрогенази

B Глюкозо-6-фосфатази

C Глікогенфоссфорилази

D Гліцеролфосфатдегідрогенази

E Гамма-глутамілтрансферази

18

Біохімічний аналіз сироватки крові пацієнта з гепатолентикулярною дегенерацією

(хвороба Вільсона-Коновалова) виявив зниження вмісту церулоплазміну. Концентрація

яких іонів буде підвищена в сироватці крові цього пацієнта?

A *Мідь

B Кальцій

C Фосфор

D Калій

E Натрій

19

Немовля відмовляється від годування груддю, збудливе, дихання неритмічне, сеча має

специфічний запах “пивної закваски” або “кленового сиропу”. Вроджений дефект якого

ферменту викликав дану патологію?

A *Дегідрогеназа розгалужених альфа-кетокислот

B Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

C Гліцеролкіназа

D Аспартатамінотрансфераза

E УДФ-глюкуронілтрансфераза

20

У немовляти на 6 день життя в сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату.

Обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини?

A *Фенілаланін

B Триптофан

C Метіонін

D Гістидин

E Аргінін

21

У крові 12-річного хлопчика виявлено зниження концентрації сечової кислоти і

накопичення ксантину та гіпоксантину. Генетичний дефект якого ферменту має місце у

дитини?

A *Ксантиноксидаза

B Аргіназа

C Уреаза

D Орнітинкарбамоїлтрансфераза

E Гліцеролкіназа

22

У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази.

Визначення якого біохімічного показника сироватки крові дозволить підтвердити

припущення про патологію сполучної тканини?

A *Сіалові кислоти

B Білірубін

C Сечова кислота

D Глюкоза

E Галактоза

23

У регуляції активності ферментів важливе місце належить їхній постсинтетичній

ковалентній модифікації. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція

активності глікогенфосфорилази і глікогенсинтетази?

A *Фосфорилювання-дефосфорилювання

B Метилювання

C Аденілювання

D Обмежений протеоліз

E АДФ-рибозилювання

24

Відомо, що в деяких біогеохімічних зонах розповсюджене захворювання на ендемічний

зоб. Недостача якого біоелемента викликає це захворювання?

A *Йода

B Заліза

C Цинка

D Міді

E Кобальта

25

Хворий 45 скаржиться на невгамовну спрагу, споживання великої кількості рідини (до 5

л), виділення значної кількості сечі (до 6 л на добу). Концентрація глюкози крові

становить 4,4 ммоль/л, рівень кетонових тіл не підвищений. Сеча незабарвлена, питома

вага 1,002; цукор у сечі не визначається. Дефіцит якого гормону може призводити до

таких змін?

A *Вазопресину

B Альдостерону

C Інсуліну

D Глюкагону

E АКТГ

26

Хвора 46-ти років довгий час страждає прогресуючою м’язовою дистрофією (Дюшена).

Зміни рівня якого ферменту крові є діагностичним тестом в даному випадку?

A *Креатинфосфокінази

B Лактатдегідрогенази

C Піруватдегідрогенази

D Глутаматдегідрогенази

E Аденілаткінази

27

Хворий хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2

ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8

тижні до обстеження) оцінити рівень глікемії

A *Глікозильований гемоглобін

B Альбумін

C Фібріноген

D С-реактивний білок

E Церулоплазмін

28

Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітаміну

відбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну?

A *C

B D

C B1

D B2

E B6

29

Захисна функція слини зумовлена декількома механізмами, в тому числі наявністю

ферменту, який має бактерицидну дію, викликає лізис полісахаридного комплексу

оболонки стафілококів, стрептококів. Укажіть цей фермент

A *Лізоцим

B альфа-амілаза

C Оліго-1,6-глюкозидаза

D Колагеназа

E бета-глюкуронідаза

30

Альбіноси погано переносять сонячний загар, з’являються опіки. Порушення

метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

A *Фенілаланіну

B Метіоніну

C Триптофану

D Глутамінової кислоти

E Гістидину

31

В основі ліполізу (мобілізації жирних кислот (з жирових депо) лежить ферментативний

процес гідролізу жиру до жирних кислот та гліцерину. Утворені жирні кислоти надходять в

кров і транспортуються в складі:

A *Альбумінів

B Глобулінів

C ЛПВЩ(ліпопротеїнів високої щільності)

D ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності)

E Хіломікронів

32

При гострих запальних процесах в плазмі крові з»являється «білок гострої фази»,

визначення якого має діагностичне значення. Який це білок?

A *С-реактивний білок

B Альбумін

C Міоглобін

D Гемоглобін

E Карбгемоглобін

33

В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється залізо, яке в складі спеціального

транспортного білку надходить в кістковий мозок і знову використовується для синтезу

гемоглобіну. Цим транспортним білком є:

A *Трансферин (сидерофілін)

B Транскобаламін

C Гаптоглобін

D Церулоплазмін

E Альбумін

34

У хворої суглоби збільшені , болючі.У крові пацієнтки підвищений рівень уратів.Як

називається така патологія?

A *Подагра

B Рахіт

C Скорбут

D Пелагра

E Каріес

35

Після прийому жирної їжі хворий відчуває дискомфорт, а а у калі неперетравлені краплі

жиру.Реакція сечі на жовчні кислоти позитивна.Причиною такого стану є нестача:

A *Жовчних кислот

B Жирних кислот

C Хіломікронів

D Тригліцеридів

E Фосфоліпідів

36

При дії окислювачів (перекис водню, оксиди азоту та інші), гемоглобін, до складу якого

входить Fe2+, перетворюється на сполуку, що містить Fe3+. Ця сполука нездатна

переносити кисень і має назву?

A *Метгемоглобін

B Карбоксигемоглобін

C Карбгемоглобін

D Оксигемоглобін

E Глікозильований гемоглобін

37

В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі

супероксидний аніон-радикал О2. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:

A * Супероксиддисмутази

B Каталази

C Пероксидази

D Глутатіонпероксидази

E Глутатіонредуктази

38

Центральним проміжним подуктом всіх обмінів (білків, ліпідів, вуглеводів) є:

A * Ацетил-КоА

B Сукциніл-КоА

C Щавелево-оцтова кислота

D Лактат

E Цитрат

39

При визначенні залишкового азоту знайшли, що азот сечовини значно знижений. Для

захворювання якого органа це характерно?

A *Печінки

B Мозку

C Серця

D Кишечнику

E Шлунка

40

При малярії призначають препарати – структурні аналоги вітаміну В2 (рибофлавіну).

Порушення синтезу яких ферментів у плазмодія викликають ці препарати?

A *ФАД-залежних дегідрогеназ

B цитохромоксидаз

C пептидаз

D НАД- залежних дегідрогеназ

E амінотрансфераз

41

Дівчинка 10-ти років часто хворіє на гострі респіраторні інфекції, після яких

спостерігаються множинні точкові крововиливі в місцях тертя одягу. Вкажіть,

гіповітаміноз якого вітаміну має місце в дівчинки:

A

B В6

C В1

D А

E В2

42

Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони — інгібітори ферменту

ДНК-гірази. Укажіть, який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу.

A *реплікація ДНК

B репарація ДНК

C ампліфікація генів

D рекомбінація генів

E зворотна транскрипція

43

В клинику поступил ребенок 4-х лет с признаками длительного белкового голодания:

задержка роста, анемия, отеки, умственная отсталость. Выберите причину развития

отеков у ребенка.

A * Снижение синтеза альбуминов

B Снижение синтеза глобулинов

C Снижение синтеза гемоглобина

D Снижение синтеза липопротеинов

E Снижение синтеза гликопротеинов

44

У больной 63 лет вследствие кровоизлияния в желудочно-кишечный тракт белки крови

оказались доступными для действия микроорганизмов кишечника, т.е. подверглись

гниению. Выберите из нижеперечисленных веществ продукт, концентрация которого

увеличилась у данной больной.

A * Индол

B Креатин

C Цианкобаламин

D Тиамин

E Триптофан

45

Из сыворотки крови человека выделили пять изоферментных форм

лактатдегидрогеназы и изучили их свойства. Какое свойство доказывает, что выделены

изоферментные формы одного и того же фермента?

A * Катализируют одну и ту же реакцию

B Одинаковая молекулярная масса

C Одинаковые физико-химические свойства

D Тканевая локализация

E Одинаковая электрофоретическая подвижность

46

В эксперименте было показано, что облученные ультрафиолетом клетки кожи больных

пигментной ксеродермой медленнее восстанавливают нативную структуру ДНК, чем

клетки нормальных людей из-за дефекта фермента репарации. Выберите фермент

этого процесса:

A * Эндонуклеаза

B РНК-лигаза

C Праймаза

D ДНК-полимераза III

E ДНК-гираза

47

После заживления раны на ее месте образовался рубец. Какое вещество является

основным компонентом этой разновидности соединительной ткани?

A * Коллаген

B Эластин

C Гиалуроновая кислота

D Хондроитин –сульфат

E Кератансульфат

48

Вагітній жінці, що мала в анамнезі декілька викиднів, призначена терапія, яка містить

вітамінні препарати. Укажіть вітамін, який сприяє виношуванню вагітності.

A *Альфа-токоферол.

B Фолієва кислота.

C Цианкобаламін.

D Піридоксальфосфат.

E Рутін.

49

Хворий страждає на гіпертонію, атеросклеротичне ураження судин. Укажіть, вживання

якого ліпіду йому необхідно знизити в добовому раціоні.

A *Холестерин.

B Олеїнову кислоту.

C Лецитин.

D Моноолеатгліцерид.

E Фосфатиділсерин.

50

Хворий знаходиться у стані гіпоглікемічної коми. Укажіть передозування якого гормону

може привести до такої ситуації.

A *Інсулін.

B Прогестерон.

C Кортизол.

D Соматотропін.

E Кортікотропін.

51

У хворого з черепномозковою травмою спостерігаються епілептиформні судомні напади,

що регулярно повторюються. Утворення якого біогенного аміну порушено при цьому

стані.

A *ГАМК.

B Гістамін.

C Адреналін.

D Серотонін.

E Дофамін.

52

У хворого явна прогресуюча м’язова дистрофія. Назвіть показник обміну азоту сечі,

характерний для такого стану.

A *Креатин.

B Амонійні солі.

C Креатинин.

D Сечова кислота.

E Сечовина.

  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий