Крок Стоматологія. Нормальна фізіологія (додаток)

У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп Оαβ (І), Аβ (ІІ), Вα (ІІІ). Досліджувана кров належить до групи
Крок Стоматологія. Нормальна фізіологія (додаток)

Скачати 334.8 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 334.8 Kb.

Крок Стоматологія . Нормальна фізіологія (додаток)

 1. У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп Оαβ (І), Аβ (ІІ), Вα (ІІІ). Досліджувана кров належить до групи:

A *Оαβ (І)

B Аβ (ІІ)

C Вα (ІІІ)

D АВ (IV)

E

 1. Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал спокою зменшився з -90 до — 80 мВ. Які канали було заблоковано?

A *Калієві

B Натрієві

C Кальцієві

D Магнієві

E Хлорні

 1. Експериментальне дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку потенціалу дії показало, що лавиноподібний вхід іонів натрію до клітини спостерігається у фазі:

A *Деполяризації

B Реверсполяризації

C Реполяризації

D Деполяризаційного слідового потенціалу

E Гіперполяризаційного слідового потенціалу

 1. Експериментальні дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку потенціалу дії показали, що іонний струм, який обумовлює фазу реполяризації, є

A *Пасивним калієвим

B Пасивним натрієвим

C Активним хлорним

D Активним калієвим

E Активним натрієвим

 1. В експерименті нервове волокно подразнюють електричним імпульсами катодного напрямку підпорогової сили. При цьому поріг деполяризації волокна ((Е):

A *Зменшується

B Не змінюється

C Дещо збільщується

D Зникає

E Суттєво збільшується

 1. Які групи симптомів найбільш характерні для пошкодження мозочка?

A Всі перераховані

B Атаксія

C Астазія

D Дистонія

E Астенія

 1. Дифузія СО2 в легенях здійснюється за градієнтом парціального тиску і парціальної напруги по обидва боки легеневої мембрани, який становить:

A 6 мм рт.ст.

B 60 мм рт.ст.

C 20 мм рт.ст.

D 40 мм рт.ст.

E 36 мм рт.ст.

 1. У хворого різко знизився вміст іонів кальцію в крові. Це призведе до посиленої секреції такого гормону:

A * Паратгормон

B Вазопресин

C Альдостерон

D Соматотропін

E Тирокальцитонін

 1. У хворого вміст глюкози в плазмі крові становить 15 ммоль/л, відмічається спрага, поліурія. Дефіцит якого гормону в крові спричиняє такі зміни?

A * Інсулін

B Глюкагон

C Кортизол

D Соматотропін

E Соматоліберин

 1. Який із перелічених факторів найкраще забезпечив би розширення та зростання проникності судин мікроциркуляторного русла?

A *гістамін;

B ендотелін;

C вазопресин;

D норадреналін;

E жоден з перелічених.

 1. В якому сегменті ниркового канальця найінтенсивніші процеси концентрації первинної сечі?

A * Петлі Генле;

B Проксимальному канальці;

C Дистальному канальці;

D Щільній плямі;

E Збірній трубочці.

 1. Після операції з видалення щитоподібної залози з’явились оніміння кінцівок, лабораторно діагностовано гіпокальціємію. Який гормональний препарат слід призначити?

A *Паратиреоїдин.

B Трийодтиронін.

C Тиреоїдин.

D Кальцитрин.

E Тироксин.

 1. Який з легеневих об’ємів неможливо визначити за допомогою спірометрії?

A *Залишковий об’єм

B Дихальний об’єм

C Резервний об’єм вдоху

D Резервний об’єм видоху

E Життєву ємність легенів

 1. В обстежуваного відсутній колінний рефлекс. Вкажіть рівень ушкодження спинного мозку.

A *III-IV поперекові сегменти.

B V-VII шийні сегменти.

C VII-VIII грудні.

D IX-X грудні.

E I-II поперекові.

 1. У загальному аналізі крові дитини 12 років виявили збільшену кількість еозинофілів (12%). Вкажіть, при якому стані це може спостерігається?

A *Аскаридоз.

B Загальний інтоксикаційний синдром.

C Пневмонія.

D Імунодефіцитний стан.

E Гостра респіраторна вірусна інфекція.

 1. У жінки 45 років має місце недостатня секреція фермента ентерокінази. Порушення якої травної функції може викликати дефіцит ентерокінази?

A *Гідроліз білків

B Гідроліз вуглеводів

C Гідроліз жирів

D Всмоктування вітамінів

E Всмоктування жирів

 1. При обстеженні хворого після автомобільної травми невропатолог виявив дисметрію. Цей симптом визначається:

A *Неможливістю провести пальце-носову пробу із закритими очима

B Зникненням сумісності між скороченнями м’язів антагоністів

C Тремтінням м’язів під час виконання довільних рухів

D Порушенням тонусу м’язів

E Порушенням мови

 1. Дівчина 15 років народила дитину та через соціальні негаразди віддала її до притулку. Але через деякий час у неї виникло нестримне бажання забрати її додому. Який інстинкт стимулює її бажання?

A *Батьківський

B Статевий

C Імітаційний

D Вітальний

E Зоосоціальний

 1. У жінки 35 років, яка протягом 3 місяців обмежувала кількість продуктів у харчовому раціоні, спостерігається зменшення маси тіла, погіршення фізичного стану та розумової діяльності, з’явилися набряки. Дефіцит яких харчових речовин міг призвести до таких змін?

A Білків.

B Вітамінів.

C Жирів.

D Вуглеводів.

E Мікроелементів.

 1. У людини при переході зі світлого приміщення в темне відбувається розширення зіниць. Який з наведених рефлексів зумовлює цю реакцію:

A *Симпатичний безумовний

B Симпатичний умовний

C Метасимпатичний

D Парасимпатичний безумовний

E Парасимпатичний умовний

 1. рН артеріальної крові — 7,4; первинної сечі – 7,4; кінцевої сечі – 5,8. Зниження рН кінцевої сечі є наслідком секреції у канальцях нефрону:

A * Іонів водню

B Іонів калію

C Іонів гідрокарбонату

D Сечовини

E Креатиніну

 1. У пацієнта тривала блювота призвела до зневоднення організму. Підвищення секреції якого гормону за цих умов, перш за все, забезпечує збереження води в організмі?

A * Вазопресин

B Альдостерон

C Натрійуретичний

D Адреналін

E Кальцитонін

 1. У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми. Це супроводжується збільшенням діурезу, перш за все, внаслідок зменшеної секреції гормону:

A * Вазопресину

B Альдостерон

C Адреналін

D Ренін

E Натрійуретичний

 1. У людини схильність до розвитку карієса. Причиною цього може бути недостатній вміст у слині наступного компонента:

A *Лізоцим

B Альфа-амілаза

C Мальтаза

D Слиз

E Хлорид натрію

 1. У пацієнта має місце пошкодження волокон дев’ятої пари черепних нервів (язикоглотковий). Формування якого відчуття буде порушено?

A * Гіркого

B Солодкого

C Солоного

D Кислого

E Усіх смакових відчуттів

 1. Жінка, 38 років скаржиться на постійну спрагу, часте сечовиділення, зниження апетиту, головний біль. Сеча безколірна, прозора, слабо-кислої реакції, не містить цукру. Добовий діурез до 12 л. Нестача якого гормону може бути причиною цього стану?

A Вазопресин

B Передсердний натрійуретичний фактор

C Норадреналін

D Інсулін

E Глюкагон

 1. В експерименті при дослідженні властивостей нервового волокна встановлено, що воно має мієлінову оболонку, діаметр 2 мкм, швидкість проведення збудження 10 м/с. До яких нервів відноситься вказане волокно?

A *прегангліонарних вегетативних

B постгангліонарних вегетативних

C рухових

D зорових

E больових

 1. В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при цьому зміниться характер дихання?

A *стане глибоким і рідким

B стане поверхневим і частим

C стане глибоким і частим

D стане поверхневим і рідким

E дихання не зміниться

 1. З метою визначення максимальної секреції соляної кислоти шлункового соку пацієнту 42 років ввели розчин гістаміну. Як це вплине на секрецію підшлунковоої залози?

A *збільшиться секреція бікарбонатів

B збільшиться секреція трипсиногену

C збільшиться секреція ліпази

D збільшиться секреція амілази

E збільшиться секреція слизу

 1. При обстеженні хворого 37 років виникла підозра на наявність у нього порушення дихання по рестриктивному типу. Визначення якого показника зовнішнього дихання дає можливість виявити вказаний розлад дихання?

A *життєвої ємності легень

B дихального об’єму

C резервного об»єму вдиху

D резервного об’єму видиху

E коефіцієнту легеневої вентиляції

 1. Під час катастрофи на ЧАЕС у повітря була викинута велика кількість радіоактивного йоду. Діяльність якої залози внутрішньої секреції, найімовірніше, буде порушена у людей, що жили біля ЧАЕС?

A *Щитовидної

B Підшлункової

C Нейрогіпофіза

D Підгрудинної

E Гіпоталамуса

 1. У копрограмі пацієнта виявили значну кількість неперетравлені жири. Порушення секреції яких ферментів найімовірніше мають місце у данної людини?

A *Панкреатичні ліпази

B Панкреатичні амілази

C Панкреатичні протеази

D Жовчні кислоти

E Жирні кислоти

 1. У чоловіка 64-х років спостерігаються симптоми різкого порушення процесів обміну речовин та енергії. При проведенні комп’ютерної томографії в одній із ділянок головного мозку виявлена пухлина. Яка структура головного мозку,що має значну роль у регуляції процесів обміну речовин може бути уражена у даному випадку?

A *Гіпоталамус

B Ретикулярна формація

C Таламус

D Червоне ядро

E Чорна субстанція

 1. В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію во вторинній сечі. Підвищення рівню якого гормону, вірогідно, могло викликати такі зміни?

A *Альдостерону

B Окситоцину

C Адреналіну

D Глюкагону

E Тестостерону

 1. Після кровотечі в крові хворого підвищився рівень вазопресину, що при цьому забезпечує:

A *Підвищення ОЦК

B Підвищення згортання крові

C Зниження ОЦК

D Підвищення діурезу

E Зниження тонусу судин

 1. У пацієнта, який строго виконував рекомендації по дотриманню певної дієти протягом 10 днів, було проведено дослідження величини дихального коефіцієнту (результатДК=1). Якої дієти дотримувся пацієнт?

A *З переважанням вмісту вуглеводів.

B З переважанням вмісту білків і жирів.

C З переважанням вмісту жирів і вуглеводів.

D З переважанням вмісту білків і вуглеводів.

E Змішаної їжі.

 1. У спортсмена перед стартом відмічається збільшення енергоутворення. В основі цього лежать:

A *Умовно-рефлекторні механізми.

B Безумовно-рефлекторні механізми.

C Активація функції наднирників.

D Більша м’язова маса.

E Гіпервентиляція легень.

 1. Обстежуваний не сприймає солодкого смаку їжі. Скажіть, де розташовані рецептори, що відповідають за відчуття солодкого?

A *На кінчику язика.

B На корені язика.

C Бокові поверхні язика.

D Середина язика.

E Вся поверхня язика.

 1. Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається порушення функції сечовидільної системи – поліурія. Порушення виділення якого гормону ви запідозрите?

A *Вазопресину.

B АКТГ.

C Адреналіну.

D Інсулін.

E Мінералокортикоїди.

 1. При захворюванні зубів людина не завжди може вказати точну локалізацію хворого зуба. Який принцип розповсюдження збудження в нервових центрах демонструє цей приклад?

A *Іррадіація.

B Реверберація.

C Оклюзія.

D Домінанта.

E Дивергенція

 1. Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжується анурією (відсутністю сечовиділення). Чим зумовлене це явище?

A *Збільшенням секреції АДГ та адреналіну.

B Збільшенням активності парасимпатичної нервової системи.

C Зменшенням активності симпатичної нервової системи.

D Збільшенням секреції АДГ та зменшення адреналіну.

E Зниженням секреції АДГ та збільшення адреналіну.

 1. У людини відбувся обпік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників порушується в першу чергу?

A *Солодких

B Солоних

C Кислих

D Кислих і солодких

E Гірких

 1. У пацієнта стоматолог виявив ороговіння епітелію слизової оболонки ротової порожнини, атрофію малих слинних залоз. Відсутність якого вітаміну може бути причиною даного стану?

A * Вітаміну А

B Вітаміну В6

C Вітаміну В12

D Вітаміну С

E Вітаміну Д

 1. Лікар у пацієнта виявив запалення слизової оболонки ротової порожнини, яке супроводжувалось нестерпним болем. Із ураженням якого нерва це пов’язано?

A * Трійчастого

B Язикоглоткового

C Блукаючого

D Лицьового

E Барабанної струни

 1. При пошкодженні слизової оболонки ротової порожнини її запалення попереджується завдяки бактерицидній дії:

A * Лізоциму

B Амілази

C Муцину

D Лінгвальної ліпази

E Нуклеаз

 1. В експерименті встановлено посилення надходження глюкози всередину клітин (за винятком клітин головного мозку), активація перетворення глюкози на глікоген у печінці та м’язах, зниження глюконеогенезу. Який гормон викликає зазначені ефекти?

A * Інсулін

B Глюкагон

C Соматостатин

D Трийодтиронін

E Альдостерон

 1. У спортсмена після перевантаження під час тренування виникла м’язова контрактура. При цьому м’яз втрачає гнучкість та поступово стає твердим, бо не має можливості розслабитися. Вкажіть імовірну причину контрактури?

A Недостатність АТФ

B Зниження Са++ у крові

C Підвищення молочної кислоти у крові

D Зміни у структурі тропомиозину

E Збільшення К+ у крові

 1. У жінки 35 років, яка на протязі 3 місяців обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні спостерігається зменшення ваги тіла, погіршення фізичного стану та розумової діяльності, з’явилися набряки на обличчі. Дефіцит яких харчових речовин міг призвести до таких змін?

A Білків.

B Вітамінів.

C Жирів.

D Вуглеводів.

E Мікроєлементів.

 1. На станцію „швидкої допомоги” доставлено хворого з травмою грудної клітки. Стан хворого різко погіршується, наростає задуха, поблідніння обличчя, тахікардія. Що могло бути причиною вказаних розладів?

A *Пневмоторакс

B Забій грудної клітки

C Перелом ребер

D Реакція на больовий подразник

E Переляк

 1. Хворому проведено видалення пілорічної частини шлунку. Зменшення секреції якого гормона слід очікувати перш за все?

A *Гастрина

B Гістаміна

C Секретина

D Холецистокініна

E Шлункового інгібуючого пептиду

 1. Людині проводили клінічний аналіз крові за допомогою камери Горяєва. Чим розводять кров для підрахунку лейкоцитів?

A 5% розчином оцетової кислоти + метіленовий синій

B дистилюючою водою

C 0.9% розчином хлористого натрію + метіленовий синій

D 0.1 н розчином HCl

E Всі відповіді неправильні

 1. У спортсменів перед змаганнями обстежували функціональний стан системи дихання. За допомогою якого методу можна визначити максимальну вентиляцію легенів?

A спірографії

B спірометрії

C пневмотахометрії

D оцінки розведення гелію

E механопневмограма

 1. При обстеженні секреторної діяльності шлунку у людини було встановлено, що шлунковий секрет має найбільшу кислотність при переваренні…

A білків

B жирів

C вуглеводів

D баластних речовин

E Вітамінів

 1. В єксперименті при вивченні процесів всмоктування продуктів гідролізу їжі і води було встановлено, що основним відділом шлунково-кишкового тракту,де відбуваються ці процеси є…

A тонкий кишечник

B шлунок

C товста кишка

D пряма кишка

E ротова порожнина

 1. У юнака 19 років вимірювали енергообмін в певних умовах у стані спокою. Як зветься даний вид енергообміну?

A *Основний обмін

B Валовий обмін

C Метаболічний обмін

D Загальний обмін

E Стандартний обмін

 1. Під час тренувань спортсмени-підводники на тривалий час затримують дихання. З якою метою це робиться?

A *Зниження чутливості нейронів дихального центру до СО2

B Зниження чутливості нейронів дихального центру до О2

C Підвищення чутливості нейронів дихального центру до О2

D Підвищення чутливості нейронів дихального центру до СО2

E Зниження чутливості рецепторів розтягу легень

 1. Відомо, що однією з причин виникнення мембранного потенціалу спокою є різниця концентрації іонів по обидві сторони клітинної мембрани. Який механізм забезпечує іонну асиметрію в середині і на зовні клітини?

A *Активний транспорт

B Полегшена дифузія

C Дифузія

D Фільтрування

E Піноцитоз

 1. При огляді пацієнта виявлене надмірне розростання кісток і м’яких тканин обличчя, збільшені розміри язика, розширені міжзубні проміжки в збільшеній зубній дузі. Які зміни секреції гормонів найбільш ймовірні ?

A * Збільшена секреція соматотропного гормону

B Зменшена секреція соматотропного гормону

C Збільшена секреція інсуліну

D Зменшена секреція тироксину

E Збільшена секреція вазопресину

 1. У хворого збільшений основний обмін, підвищена температура тіла, тахікардія у стані спокою. Причиною цього може бути підвищена функція:

A *Щитовидної залози.

B Підшлункової залози.

C Нейрогіпофізу.

D Кіркової речовини наднирників.

E Статевих залоз.

 1. Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?

A *Довгастий мозок.

B Спинний мозок.

C Середній мозок.

D Проміжний мозок.

E Кора великих півкуль.

 1. Який з зазначених процесів буде активізуватися перш за все у голодної людини, яка бачить смачну їжу?

A *Секреція шлункового соку

B Секреція кишкового соку

C Моторика товстої кишки

D Скорочення сфінктера Одді

E Моторика тонкої кишки

 1. У хворого порушена реабсорбція води в нирках. З порушенням секреції якого гормону це безпосередньо пов’язано?

A *Вазопресин

B Альдостерон

C Натрійуретичний

D Паратгормон

E Тиреокальціотонін

 1. В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:

A *Реніну

B Адреналіну

C Вазопресину

D Норадреналіну

E Натрійуретичного гормону

 1. У хворого збільшений у внутрішньому середовищі вміст летких метаболітів. Порушення функції якого органу може це спричинити?

A *Легені

B Нирки

C Потові залози

D Сальні залози

E Кишківник

 1. При аналізі сечі встановлено глюкозурію. При якій концентрації глюкози в крові (ммоль/л) можливе таке явище?

A * 9,5 — 10,5

B 4,4 – 2-4

C 7 – 8

D 4,44 – 6,66

E 3,0 – 5,0

 1. У результаті досліджень встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її зворотний притік через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?

A *У лімфатичні судини

B У венозні судини

C У міжплевральний простір

D У черевну порожнину

E В артеріальні судини

 1. У чоловіка під час крововиливу ушкоджені нижні горбики середнього мозку. Який рефлекс втратиться у цього хворого?

A *Орієнтувальний на звукові сигнали

B Орієнтувальний на світлові сигнали

C Орієнтувальний на тактильні подразники

D Статокинетичний – очний ністагм

E Рефлекс випрямлення голови

 1. У хворого відсутня провідність у язико-глотковому нерві. Яке відчуття зникне у хворого?

A * Гіркого

B Кислого

C Солодкого

D Солоного

E Кислого й солоного

 1. Студентка 18 років має масу тіла 50 кг. Робочий (загальний) обмін студентки складає 11000 кДж/д. Якою повинна бути калорійність харчового раціону студентки, якщо вона не хоче змін маси тіла?

A * 10 500 — 11 500 кДж/д

B 11 000 – 12 000 кДж/д

C 12 000 – 13 000 кДж/д

D 10 000 – 11 000 кДж/д

E 9 000 – 10 000 кДж/д

 1. У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції – 10 ммоль/л). Наслідком цього буде:

A *Глюкозурія

B Зменшення діурезу

C Зменшення реабсорбції глюкози

D Зменшення секреції вазопресину

E Зменшення секреції альдостерону

 1. У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми крові. Це супроводжується збільшенням діурезу внаслідок зменшеної секреції, перш за все:

A *Вазопресину

B Альдостерону

C Реніну

D Натрійуретичного гормону

E Адреналіну

 1. Після руйнування структур ЦНС тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Що саме зруйнували?

A *Чотиригорбкове тіло

B Червоня ядра

C Латеральні вестибулярні ядра

D Чорна речовина

E Медіальні ретикулярні ядра

 1. В експерименті на собаці вивчали роль надниркової залози в процесах терморегуляції. Який гормон цієї залози звужує кровоносні судини, тим самим зменшуючи тепловіддачу?

A *Адреналін

B Кортикостерон

C Кортизон

D Андрогени

E Естрогени

 1. Психологічне дослідження встановило: у людини добра здатність швидко пристосовуватися до нової обстановки, добра пам’ять, емоціна стійкість, висока працездатність. Найімовірнише, ця людина є :

A *Сангвінік

B Холерик

C Меланхолік

D Флегматик

E Флегматик з елементами меланхоліка

 1. Встановлено, що швидкість проведення збудження нервовими волокнами становить 120 м/сек. Зазначені волокна є:

A * Аксонами мотонейронів

B Прегангліонарними симпатичними

C Прегангліонарними парасимпатичними

D Постгангліонарними симпатичними

E Постгангліонарними парасимпатичними

 1. Больной 37-ми лет за последние три месяца похудел на 5 кг, жалуется на тремор рук, повышенное потоотделение, экзольфтальм, тахикардию. Изменение секреции какого гормона может быть причиной этого?

A Увеличение тироксина

B Увеличение кортизола

C Снижение инсулина

D Увеличение инсулина

E Снижение тироксина

 1. Після того, як людина випила 1,5 л води, кількість сечі значно збільшилась, а її відносна щільність зменшилась до 1,001. Зазначені зміни є наслідком зменшення реабсорбції води в дистальних відділах нефронів внаслідок зменшення секреції:

A *Вазопресину

B Альдостерону

C Ангіотензину ІІ

D Реніну

E Простагландинів

 1. Пацієнт звернувся до лікаря з приводу того, що він втратив здатність розрізняти смаки на корені язика. Лікар встановив, що це пов’язано з ураженням нерва. Якого?

A * Язикоглоткового

B Блукаючого

C Лицьового

D Верхньогортанного

E Трійчастого

 1. У спекотну погоду в гарячих приміщеннях для нормалізації мікроклімату часто використовують вентилятори. При цьому посилюється віддача тепла тілом людини шляхом:

A *Конвекції

B Теплопроведення

C Кондукції

D Радіації

E Випаровування

 1. Після обстеження хворого лікар рекомендував вилучити з раціону наваристі м‘ясні та овочеві бульони, прянощі, копчені продукти. У хворого виявлено:

A * Підвищення секреції соляної кислоти в шлунку

B Зниження секреції соляної кислоти в шлунку

C Зниження моторики шлунково-кишкового тракту

D Порушення слиновиділення

E Дискінезію жовчних шляхів

 1. В стоматологічній практиці для дослідження збудливості зубів використовують метод електроодонтодіагностики. При цьому визначають:

A *Поріг подразнення

B Хронаксію

C Корисний час

D Акомодацію

E Лабільність

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий