Крок Стоматологія 2013 рік 0 Патологічна фізіологія 1

У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність і виявлено наявність трипсину, в крові
Крок Стоматологія 2013 рік 0 Патологічна фізіологія 1

Скачати 1.19 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 1.19 Mb.

  1   2   3   4   5

Крок 1. Стоматологія 2013 рік

6.0 Патологічна фізіологія

1

У хворого К. в сечі підвищена амілазна активність і виявлено наявність трипсину, в крові

підвищена амілазна активність. Про патологію якого органу це свідчить?

A *Підшлункової залози

B Печінки

C Шлунку

D Нирок

E Кишечника

2

У дитини 3-х місяців на ділянці вух, носа, щік та на склерах з’явилися темні плями, а сеча

при стояні на повітрі ставала чорною. Накопичення якої сполуки слід очікувати в крові та

сечі?

A * Гомогентизинової кислоти

B Фенілаланіну

C Меланіну

D Триптофану

E Галактози

3

У хворого на правець виникла гостра недостатність дихання. Який тип недостатності

дихання виникає в даному випадку?

A * Дисрегуляторне порушення альолярної вентиляції

B Рестриктивне порушення альолярної вентиляції

C Обструктивне порушення альолярної вентиляції

D Перфузійний

E Дифузійний

4

Білому щуру ввели під шкіру сулему в дозі 5 мг/кг маси тіла. Через 24 години в плазмі

крові концентрація креатиніну збільшилася в декілька разів. Який механизм ретенційної

азотемії в даному випадку?

A *Зниження клубочкової фільтрації

B Збільшення утворення креатиніну в м`язах

C Зростання реабсорбції креатиніну

D Зростання клубочкової фільтрації

E Збільшення секреції креатиніну в канальцях нирок

5

До клініки поступив чоловік віком 40 років якого укусила гадюка. Де переважно буде

проходити гемоліз еритроцитів у цьому випадку?

A *У кровоносному руслі.

B У клітинах печінки.

C У клітинах селезінки.

D У кістковому мозку.

E У паренхімі нирок.

6

У жінки 46 р. на фоні тривалої меноррагії розвинулась анемія: Е — 3,6*1012/л, Нв — 60 г/л,

К.п — 0,5, ретикулоцити — 0,1%. В мазку : гіпохромія, анулоцити, мікроцитоз, пойкілоцитоз.

Який вид анемії розвинувся у хворої?

A *Залізодефіцитна

B ВІ2- фолієводефіцитна

C Апластична

D Гемолітична

E Гостра постгеморагічна

7

Встановлено, що при розвитку пухлини легень, в ній може відбуватися синтез

глюкокортикоїдів. Який варіант пухлинної атипії має місце в даному випадку?

A *Функціональної

B Енергетичної

C Морфологічної

D Біохімічної

E Фізико-хімічної

8

У хворого діагностована ВІЛ-інфекція. Які з перелічених субпопуляцій імунокомпетентних

клітин пошкоджується при СНІД в першу чергу?

A *Т-хелпери

B NK- клітини

C Т-кілери

D В-лімфоцити

E Макрофаги

9

В стоматологічному кабінеті районної поліклініки після введення лідокаїну у хворого

розвинувся анафілактичний шок. Які з перелічених імуноглобулинів зумовлюють розвиток

анафілактичного шоку?

A *Ig E

B Ig M

C Ig A

D

E Ig Д

10

У хворого 45 років скарги на кровотечу з ясен при чистці зубів. Ясна темно-червоного

кольору, при натисканні гноєтеча з ясеневих закутків. Виявлений парадонтит. Яке

місцеве порушення кровообігу має перевагу у тканині ясен хворого?

A *Венозна гіперемія.

B Ішемія.

C Стаз.

D Тромбоз.

E Емболія.

11

У хворого з гіпертонічною кризою виявлено в крові збільшення концентрації ангіотензину

ІІ. З чим пов’язаний пресорний ефект ангіотензину?

A *Скороченням м’язів артеріол

B Активізацією синтезу біогенних амінів

C Гіперпродукцією простагландинів

D Стимуляцією утворення вазопресину

E Активацією калікреїн-кінінової системи

12

У хворого на гіпертонічну хворобу виявлено в крові збільшення концентрації вазопресину.

На функцію якого органу впливає цей гормон?

A *Нирок

B Печінки

C Серця

D Легень

E Наднирок

13

При обстеженні хворого в крові виявлено гіперхромію еритроцитів, мегалоцити і

мегалобласти. Про яку анемію слід думати лікарю?

A *В12-фолієводефіцитну

B Гіпопластичну

C Постгеморагічну

D Залізодефіцитну

E Гемолітичну

14

Собака знаходилась в термостаті при t 40oС. У неї спостерігалось значне збільшення

частоти дихання. Який вид порушення водно-електролітного обміну виник при цьому?

A *Дегідратація гіперосмолярна

B Дегідратація гіпоосмолярна

C Дегідратація ізоосмолярна

D Позитивний водний баланс

E

15

У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ)

знижена до 20% від нормальної. Що спричинює зниження ШКФ при хронічній нирковій

недостатності?

A *Зменшення кількості діючих нефронів

B Тубулопатія

C Обтурація сечовивідних шляхів

D Ішемія нирок

E Тромбоз ниркових артерій

16

У хворого з кардіосклерозом спостерігалася аритмія з кількістю передсердних скорочень

до 400/хв. При цьому частота пульсу була менше частоти серцевих скорочень.

Порушення якої функції серцевого м’язу виявляється в даному випадку?

A *Збудливості та провідності

B Автоматизму

C Збудливості

D Скоротливості

E Провідності

17

У хворого на мієломну хворобу виявили білок в сечі. Яка форма протеїнурії має місце у

даного хворого?

A * Супраренальна.

B Ренальна гломерулярна.

C Ренальна тубулярна.

D Субренальна пухирна.

E Субренальна уретральна.

18

Хвора, 55 років, тривалий час приймає барбітурати, що є несприятливим фактором щодо

розвитку кров’яної гіпоксії. Утворення якої патологічної форми гемоглобіну може

призвести до розвитку кров’яної гіпоксії у цьому випадку?

A * Метгемоглобін.

B Сульфгемоглобін.

C Карбоксигемоглобін.

D F-гемоглобін.

E S-гемоглобін.

19

У хворого на тлі менінгоенцефаліту з’явились розлади дихання. Вони характеризуються

постійною амплітудою, однак дихальні рухи раптово припиняються, а потім також раптово

відновлюються. Який патологічний тип дихання має місце у хворого?

A * Біота.

B Апнейстичний.

C Стенотичний.

D Куссмауля.

E Чейн-Стокса.

20

У хворого, віком 58 років, з гострою серцевою недосттністю, спостерігалось зменьшення

добової кількості сечі – олігоурія. Який механізм цього явища?

A *Зниження клубочкової фільтрації.

B Зниження кількості функціонуючих клубочків.

C Зниження онкотичного тиску крові.

D Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів.

E Зниження проникності клубочкової мембрани.

21

У хворого, віком 30 років, який потрапив до кліники з діагнозом “гострий

гломерулонефрит”, спостерігалась протеінурія. Яке порушення спричинило це явище?

A *Підвищення проникності клубочкової мембрани.

B Затримка виведення продуктів азотистого обміну.

C Зниження онкотичного тиску крові.

D Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів.

E Зниження кількості функціонуючих нефронів.

22

В експерименті у адреналектомованої тварини спостерігали значну затримку калію в

організмі, що обумовила гіперкаліємію. Яке порушення ритму серця найбільш ймовірне у

такої тварини?

A *Синусова брадикардія.

B Синусова тахікардія.

C Предсердна екстрасистола.

D Шлункова екстрасистола.

E Предсердно-шлункова блокада.

23

У больного днем внезапно поднялась температура тела до 39oС и через 6 часов

вернулась к норме. На вторые сутки приступ повторился: в период пароксизма

температура достигла 41oС, период апирексии наступил через 8 часов. Как называется

такой тип температурной кривой?

A * Интермиттирующий

B Возвратный

C Гектический

D Септический

E Постоянный

24

Врач-исследователь в составе альпинистской экспедиции поднялся на высоту 5000м.

На 3-й день пребывания у него появились признаки горной болезни: одышка, головная

боль, потеря аппетита, общая слабость, цианоз. Какой тип гипоксии имеет место в

данном случае?

A *Гипоксическая

B Циркуляторная

C Застойная

D Гемическая

E Тканевая

25

В клинику профессиональных заболеваний поступил больной с диагнозом

пневмокониоз. Нарушение какого компонента внешнего дыхания можно считать

ведущим?

A *Поражение процесса диффузии газов

B Поражение вентиляции легких

C Нарушение перфузии легких

D Нарушение нервной регуляции внешнего дыхания

E Нарушение гуморальной регуляции внешнего дыхания

26

У больного, страдающего гипертонической болезнью, обнаружены суточные колебания

общего периферического сопротивления сосудов току крови. С наибольшим участием

каких сосудов это связано?

A *Артериол

B Аорты

C Капилляров

D Артериоло-венулярных анастомозов

E Вен

27

При рентгенологическом обследовании у больного язвенной болезнью обнаружен стеноз

привратника. Это нарушение является:

A *Патологическим состоянием

B Патологическим процессом

C Заболеванием

D Патологической реакцией

E

28

В клинику доставили больного в бессознательном состоянии, изо рта-запах ацетона.

Сахар крови — 25 ммоль/л, кетоновые тела – 0,57 ммоль/л. При недостаточности какого

гормона может развиться такое состояние?

A *Инсулина

B Тироксина

C Глюкокортикоидов

D Альдостерона

E Соматотропного гормона

29

Во время записи ЭКГ человеку слегка нажали пальцем па глазные яблоки и продолжали

запись. Возникло урежение сердечного ритма-брадикардия. Нарушение какой функции

сердца лежит в основе этого явления?

A *Автоматизма

B Возбудимости

C Сократимости

D Проводимости

E

30

У больной Б., анализ крови выявил признаки ВИЧ инфекции. Поражение каких

иммунокомпетентных клеток характерно для СПИДа?

A *Т-хелперов

B Т-киллеров

C В-лимфоцитов

D Макрофагов

E Нейтрофилов

31

Больной А., 27 лет, доставлен в больницу с желудочным кровотечением в тяжелом

состоянии. АД — 80/60 мм.рт.ст. Больной выделяет 60 — 80 мл мочи за сутки с

относительной плотностью 1,028-1,036. Какой патогенетический механизм вероятнее

всего обусловил падение суточного диуреза в данной клинической ситуации?

A *снижение гидростатического давления в капиллярах клубочков

B повышение осмотического давления мочи

C высокий уровень остаточного азота в крови

D повышение коллоидно-осмотического давления в крови

E повышение гидростатического давления в капсуле Шумлянского-Боумена

32

Во время ЭКГ исследования больной Р. выявлено периодическое появление

желудочковой экстрасистолы. Какая наиболее вероятная причина обуславливает

исчезновение зубца Р ?

A *Невозможность ретроградного проведения импульса через AV-узел

B Блокада проведения импульса по предсердиям

C Возникновение рефрактерного периода в желудочках

D Блокада импульса в синусовом узле

E Возникновение рефрактерного периода в предсердиях

33

В кардиологическом отделении находится больной с диагнозом “атеросклероз, ИБС,

стенокардия покоя”. При лабораторном исследовании в плазме крови выявлено

повышение уровня липидов. Какой класс липидов плазмы крови играет ведущую роль в

патогенезе атеросклероза?

A *липопротеиды низкой плотности

B хиломикроны

C альфа-липопротеиды

D липопротеиды высокой плотности

E комплексы жирных кислот с альбуминами

34

У хворого з пошириними опіками шкіри тулуба мають місце ознаки вираженої

інтоксикації. Для якої стадії опікової хвороби це характерно?

A *Опікової токсемії

B Опікового шоку

C Опікової інфекції

D Опікового виснаження

E Термінальної

35

У хворого має місце недостатність мітрального клапану, внаслідок чого відбувається

перевантаження серця кров’ю. Який механізм термінової компенсації є головним при

перевантаженні серця об’ємом?

A *Гетерометричний

B Гомеометричний

C Хроноінотропний

D Інотропна дія катехоламінів

E Гіпертрофія міокарда

36

Юнаку 25 років, скаржиться на сухість у роті, спрагу, зниження маси тіла, незважаючи на

підвищений апетит. При обстеженні: ріст 170 см, вага – 50 кг, рівень глюкози в крові —

10,5 ммоль/л, глюкозурія. Для якого з зазначених нижче станів найбільш характерні ці

симптоми?

A *Цукровий діабет

B Нирковий діабет

C Аліментарна глюкозурія

D Стероїдний діабет

E Нецукровий діабет

37

У пілота на висоті 14000 м виникла аварійна розгерметизація кабіни. Який з видів емболії

в нього розвився?

A *Газова

B Тканинна

C Тромбоемболія

D Повітрянна

E Жирова

38

Чоловік 40 років скаржиться на загальну слабкість, головний біль, кашель з виділенням

мокротиння, задишку. Після клінічного огляду й обстеження поставлений діагноз:

осередкова пневмонія. Який тип гіпоксії має місце в хворого?

A * Дихальна (респіраторна)

B Циркуляторна

C Гемічна

D Тканинна

E Гіпоксична

39

Чоловік 50 років хворіє на хронічний бронхіт, скаржиться на задишку при фізичному

навантаженні, постійний кашель з відходженям мокротиння. При обстеженні

діагностовано ускладнення – емфізема легень. Чим вона обумовлена?

A * Зниженням еластичних властивостей легень

B Зменшенням альвеолярної вентиляції

C Зменшенням розтягності легень

D Зменшенням перфузії легень

E Порушенням вентиляціоно-перфузійного співвідношення в легенях

40

Хворому 55 років поставлений основний діагноз гострий гломерулонефріт. Вкажіть

основний механізм розвитку анемії при цому:

A * Зменшення продукції ерітропоетіну

B Зменшення клубочкової фільтрації

C Зменшення синтезу ниркових простагландинів

D Ниркова азотемія

E Зменшення канальцевої реабсорбції

41

На прийом до лікаря прийшов пацієнт дуже високого росту, з довгими товстими

пальцями рук, великою нижньою щелепою і відвислою нижньою губою. Підвищену

секрецію якого гормону можна підозрювати?

A * Соматотропного

B Тироксину

C Гонадотропного

D Альдостерону

E Катехоламінів

42

При клінічному обстеженні в жінки встановлено: підвищення потовідділення, тахікардія,

схуднення, тремор. Яка ендокринна патологія може це спричинити?

A * Гіпертиреоз

B Гітотиреоз

C Гіпергонадизм

D Гіпогонадизм

E Гіпоальдостеронізм

43

Який показник аналізу крові найбільш імовірно свідчить про наявність в організмі вогнища

запалення?

A * Зростання кількості нейтрофільних лейкоцитів

B Зростання кількості ретикулоцитів

C Зростання кількості тромбоцитів

D Зростання кількості базофільних лейкоцитів

E Зниження кількості моноцитів

44

При голодуванні зменшується маса органів і тканин. Назвіть орган, який втрачає більше

всього в масі в першому періоді голодування

A * Печінка

B Нирки

C Головний мозок

D Серце

E М’язи

45

При подагрі у хворих часто визначається збільшення та деформація суглобів внаслідок

запалення. Який вид запалення знаходиться в основі цих змін?

A * Проліферативне

B Альтеративне

C Ексудативне

D Фібринозне

E Змішане

46

Юнак 17 років захворів гостро, температура тіла підвищилась до 38,5oС, з’явився

кашель, нежить, сльозотеча, виділення з носу. Яке запалення розвинулось у юнака?

A * Катаральне

B Серозне

C Фібринозне

D Гнійне

E Геморагічне

47

При анемії в периферичній крові визначаються дегенеративні і регенеративні форми

еритроцитів. Назвіть регенеративні форми еритроцитів.

A * Ретикулоцити

B Мікроцити

C Сфероцити

D Пойкілоцити

E Гіперхромні еритроцити

48

При запальних процесах в організмі починається синтез білків “гострої фази”. Які

речовини є стимуляторами їх синтезу?

A *Інтерлейкін-1

B Імуноглобуліни

C Інтерферони

D Біогенні аміни

E Ангіотензини

49

У хворого з пораненням кисті почав утворюватися набряк. У якій стадії порушення

місцевого кровообігу це відбувається?

A *Артеріальна гіперемія

B Стаз

C Венозна гіперемія

D Спазм артеріол

E Престаз

50

Хвора поступила в інфекційне відділення зі скаргами на нестримне блювання. Які

порушення водно-сольового обміну у хворої?

A *Гіпоосмолярна дегідратація

B Ізоосмолярна дегідратація

C Гіперосмолярна дегідратація

D Гіпоосмолярна гіпергідратація

E Гіперосмолярна гіпергідратація

51

У голодуючої тварини спостерігається загальне пригнічення, зниження маси тіла на 20%.

Температура тіла 36,2°С, кількість серцевих скорочень 68 /хв., дихальний коефіцієнт 0,7.

Який період голодування?

A *Максимального пристосування

B Неекономного витрачання енергії

C Тканинного розпаду

D

E

52

У хворих з В12 — дефіцитною анемією виникають дегенеративні процеси в задніх і

бокових стовпах спинного мозку (фунікулярний мієлоз). Ураження аксонів пов”язане з

порушенням утворення

A *Мієліну

B Ацетилхоліну

C Дофаміну

D Серотоніну

E Норадреналіну

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий