Крок Стоматологія 2000-2010 рр 0 Мікробіологія 1

У розвитку клінічних проявів алергії провідну роль відіграє гістамін. Якими клітинами
Крок Стоматологія 2000-2010 рр 0 Мікробіологія 1

Скачати 1.02 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 1.02 Mb.

  1   2   3   4   5

Крок 1. Стоматологія 2000-2010 рр

8.0 Мікробіологія

1

У людини встановлено попередній діагноз токсоплазмоз. Якій матеріал

використовано для діагностики цієї хвороби?

A *Кров

B Фекалії

C Сеча

D Дуодентальний вміст

E Харкотиння

2

У работницы животноводческой фермы врач, поставил предварительный диагноз

-“Эхинококкоз печени”. Диагноз был подтвержден при оперативном вмешательстве.

От какого животного больная могла заразиться эхинококкозом ?

A * Собака.

B Свинья

C Кошка

D Кролик

E Корова

3

Першим етапом діагностування хвороб, зумовлених порушенням обміну речовин, є

скринінг-метод, після якого використовують точні хроматографічні методи

дослідження ферментів, амінокислот. Яку назву має описаний метод:

A *біохімічний ;

B імунологічний;

C цитогенетичний;

D популяційно-статистичний;

E гібридизації соматичних клітин.

4

За даними ВООЗ малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця

хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії

розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

A * Анофелес

B Кулекс

C Аедес

D Мансоніа

E Кулізета

5

Хатня муха потрапилиа до лікарняного кабінету. Збудників яких захворювань вона

може передати механічно:

A * Холера, дизентерія, черевний тиф

B Поворотний тиф

C Висипний тиф

D Енцефаліт

E Лейшманіоз

6

У розвитку клінічних проявів алергії провідну роль відіграє гістамін. Якими клітинами

він виробляється?

A * тучними клітинами

B Т- лімфоцитами

C макрофагами

D В- лімфоцитами

E плазмоцитами

7

Для решения вопроса ретроспективной диагностики перенесенной бактериальной

дизентерии было назначено провести серологическое исследование сыворотки крови

с целью установления титра антител к шигеллам. Какую из перечисленных реакций

целесообразно использовать для этого?

A *Пассивной гемагглютинации

B Связывания комплемента

C Преципитации

D Гемолиза

E Бактериолиза

8

У ВІЧ-інфікованого хворого спостерігається пригнічення активності імунної системи.

Ураження яких клітин найбільшою мірою обумовлює стан імунодефіциту у цього

хворого?

A * Т-хелперів

B Т-супресорів

C Макрофагів

D В-лімфоцитів

E Т-кілерів

9

При дослідженні стану імунної системи хворого із хронічними грибковими ураженнями

шкіри виявлено порушення клітинного імунітету. Зниження яких показників найбільш

характерні при цьому?

A * Т-лімфоцитів

B Імуноглобулінів G

C Імуноглобулінів E

D В-лімфоцитів

E Плазмоцитів

10

При проверке стерильности наборов стоматологических инструментов в одном

случае были выделены грамположительные кокки, располагающиеся в виде

скоплений, давшие положительную реакцию плазмокоагуляции, ферментировавшие

маннит в анаэробных условиях и обладающие лецитиназной активностью. Какой

микроорганизм выделен в данном случае?

A *Staph. aureus

B St. epidermidis

C St. saprophiticus

D Str. pyogenes

E Corinebacterium xerosis

11

При бактериологическом обследовании группы больных с кариесом зубов были

выделены различные микроорганизмы. Какому из ниже перечисленных

микроорганизмов принадлежит ведущая роль в возникновении кариеса у данных

больных?

A *Streptococcus mutans

B Staphylococcus aureus

C Candida albicans

D St. salivarius

E Borellia buccalis

12

Пострадавшему в автомобильной катастрофе больному с переломом нижней

челюсти была оказана экстренная помощь и введена противостолбнячная

сыворотка, однако через 2 месяца больной доставлен в инфекционное отделение с

симптомами “позднего” столбняка. Как правильно нужно было бы провести

профилактику столбняка во избежание указанных осложнений?

A *Провести активно-пассивную профилактику столбняка

B Ввести большую дозу антитоксической сыворотки

C Ввести противостолбнячный человеческий гаммаглобулин

D Сделать переливание крови

E Провести аутогемотерапию

13

Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня

інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів.

Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу?

A * Реакція імунофлюоресценції.

B Реакція Кумбса.

C Імуноферментний аналіз.

D Реакція опсонізації.

E Радіофмунний аналіз.

14

В сироватці крові новонародженого знайдено антитіла до віруса кору. Про наявність

якого імунітету це може свідчити?

A * Природного пасивного.

B Природного активного.

C Штучного пасивного.

D Штучного активного.

E Спадкового.

15

Дитині віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено

двагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було

введено?

A * Туберкулін.

B Вакцину БЦЖ.

C Вакцину АКДП.

D Тулярін.

E Вакцину АДП.

16

Працівникам стоматологічної клініки необхідно провести вакцинацію проти гепатиту

В, створивши у них штучний активний імунітет. Який препарат слід застосувати з

такою метою?

A *рекомбінантну вакцину з вірусних антигенів

B Гамма-глобулін з донорської крові

C Специфічний імуноглобулін

D Моноклональні антитіла

E Інактивований вірус, вирощений на курячому ембріоні

17

До стоматолога звернулась пацієнтка (доярка) із висипанням на слизовій оболонці

порожнини рота у вигляді афт. Лікар виявив висипання на шкірі довкола нігтьових

пластинок на руках. Який збудник спричинив дану хворобу?

A *вірус ящура

B Цитомегаловірус

C Вірус везикулярного стоматиту

D Герпесвірус

E Вірус коксакі В

18

Після введення лідокаїну у хворого з’явилась задишка, бронхоспазм, різко знизився

кров’яний тиск, що вимагало від лікаря-стоматолога застосування засобів негайної

допомоги. Який механізм лежить в основі таких явищ?

A *Алергічні реакції з участю IgE

B Алергічні цитотоксичні реакції

C Явище ідіосинкразії

D Гіперчутливість, зумовлена Т-лімфоцитами

E Ефекти, зумовлені Т-кілерами

19

При обстеженні хворої дитини 5 років стоматологом на основі клінічних даних був

поставлений діагноз паротит. Яким із перелічених способів може передаватись це

захворювання?

A *Повітряно-краплинним.

B Трансмісивним.

C Через укус тварин.

D Фекально-оральним.

E Парентеральним.

20

При обстеженні хворої дитини з підозрою на дифтерію в мазку із зіва виявлено

біполярно розташовані інтенсивно пофарбовані включення. Які із перелічених методів

фарбування були використані?

A *Леффлера.

B Грама.

C Циля-Нільсена.

D Буррі-Гінсa.

E Ожешки.

21

Штам стафілококу, який спричинив спалах внутрішньолікарняних захворювань,

проявив високу резистентність до пеніциліну. З яким із наведених нижче факторів

пов’язана резистентність мікроорганізмів до антибіотиків цієї групи?

A *Із синтезом бета-лактамаз.

B Із синтезом аденілтрансферази.

C Із зміною компонентів клітинної стінки.

D Із зміною рибосомальних білків.

E Із синтезом фосфотрансферази.

22

При проведенні лабораторної діагностики гепатиту В в останні роки визначають

наявність вірусної ДНК в крові хворого. За допомогою якої із перелічених реакцій

встановлюють це?

A *Ланцюгової полімеразної реакції.

B Реакція непрямої гемаглютинації.

C Реакція зв’язування комплементу

D Імуноферментний аналіз

E Реакція гальмування гемаглютинації

23

В пологовому будинку планується вакцинація дітей проти туберкульозу. Який із

перелічених препаратів необхідно мати для цього?

A *Вакцину БЦЖ.

B Вакцину АКДП.

C Туберкулін.

D Вакцину АДП.

E Вакцину СТІ.

24

Вміст везикул зі слизової оболонки хворого на натуральну віспу направлений до

вірусологічної лабораторії. Що з наведеного буде виявлено при мікроскопії мазків?

A *Тільця Пашена

B Тільця Бабеша-Негрі

C Тільця Гуарнієрі

D Тільця Бабеша-Ернста

E Синцитій

25

Група стоматологів України повинна поїхати у відрядження до Африки. Однак відомо,

що в цій країні в середньому кожного року хворіють чумою декілька сотень чоловік.

Яку з перелічених вакцин треба використати для профілактики захворювання?

A *Живу вакцину EV.

B СТІ.

C Чумний анатоксин.

D Комбіновану вакцину.

E Хімічну вакцину.

26

К врачу стоматологу обратился больной с лихорадкой и характерными мелкими

везикулами на слизистой щёк, твёрдого нёба и языка. Врач заподозрил герпетический

стоматит. Какие исследования необходимо провести дополнительно для

подтверждения диагноза?

A *Заражение куриного эмбриона в хорионаллонтоис, введение материала в мозг

белым мышам

B Посев на среду 199 с добавлением бычьей сыворотки

C Посев на среду Раппопорт

D Постановка реакции преципитации

E Посев на среду Игла

27

Обследуя ребенка, врач стоматолог обнаружил налет на миндалинах и заподозрил

атипичную форму дифтерии. Был подготовлен мазок, сделан посев на питательные

среды и определена токсичность выделенной чистой культуры. Какая реакция

использована для определения токсигенности выделенного штамма дифтерийной

палочки?

A *Реакция преципитации в геле

B Реакция агглютинации на стекле

C Реакция связывания комплемента

D Реакция гемолиза

E Реакция кольцепреципитации

28

Після тривалої антибіотикотерапії у хворого на слизовій оболонці ротової порожнини

були виявлені ділянки з білим нальотом, який знімався шпателем. Для якого

захворювання характерні такі ознаки?

A * Кандидоз

B Паротит

C парадонтоз

D Грип

E Черевний тиф

29

Хворий звернувся до лікаря-стоматолога із скаргами на появу на губах пухирців з

рідиною, які знаходились на межі шкіри та слизової оболонки. Які мікроорганізми

можуть викликати таку патологію?

A * Герпесвіруси

B Стрептококи

C Мікобактерії

D Ортоміксовіруси

E Стафілококи

30

Які лікувальні препарати використовують для специфічної терапії дифтерії?

A * Антитоксична сироватка

B Плацентарний гама-глобулін

C Нативна плазма

D Антибіотики

E Анатоксин

31

З крові хворого виділена культура збудника черевного тифу. Які культуральні

властивості характерні для цього збудника?

A *Утворення безбарвних або блідо-рожевих колоній на середовищі Ендо та

Плоскірєва.

B Утворення колоній червоного кольору з металевим блиском на середовищі Ендо.

C Утворення безбарвних колоній на середовищі вісмут-сульфіт агар.

D Утворення гемолізу на кров”яному агарі.

E Утворення ніжної плівки на лужній пептонній воді.

32

З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному

годуванні, виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який

діагноз можна поставити?

A *Колі-ентерит

B Гастро-ентерит

C Холероподібне захворювання

D Харчове отруєння

E Дизентерієподібне захворювання

33

У чоловіка, мешканця сільської місцевості, в шийно-щелепній області виявлено

твердий флегмоноподібний інфільтрат, шкіра навколо синьо-багрового кольору. В

центрі інфільрат некротизований, з виразки виділяється гній з неприємним запахом.

Для підтвердження діагнозу актиномікоз шийно-щелепної області, здійснено

мікроскопічне дослідження гною. Що повинен виявити бактеріолог для підтвердження

діагнозу?

A *Друзи

B Грампозитивні стрептококи

C Грамнегативні диплобактерії

D Кислотостійкі палички

E Грамнегативні диплококи

34

У хворого хлопчика 5 років на п’ятий день після початку захворювання з слизової

носоглотки і мигдаликів виділений збудник поліомієліту. Яку реакцію слід використати

для встановлення серотипу збудника?

A *Реакція вірусної нейтралізації цитопатичної дії

B Реакція гальмування гемаглютинації

C Реакція гальмування гемадсорбції

D Реакція непрямої гемаглютинації

E Реакція зв’язування комплементу

35

При дизбактеріозах, що супроводжуються процесом гниття (протея, псевдомонад) і

підвищенням pH фекалій, необхідно призначати біологічні препарати, що закисляють

середовище і проявляють антагоністичну дію. Які мікроорганізми до цього придатні?

A *Біфідумбактерії

B Клебсієли

C Азотобактерії

D Ентеробактер

E Серація

36

В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для

бактеріоскопічного дослідження препаратів – мазків і виявлення туберкульозної

палички потрібно використати один із вказаних методів фарбування:

A *Ціля — Нільсена

B Буррі — Гінса

C Здрадовського

D Грама

E Романовського

37

В бактеріологічній лабораторії досліджувалась в’ялена риба домашнього

виготовлення, яка стала причиною важкого харчового отруєння, При мікроскопії

виділеної на середовищі Кітта – Тароці культури виявлені мікроорганізми схожі на

тенісну ракетку. Який діагноз встановить лікар?

A *Ботулізм

B Сальмонельоз

C Холера

D Дизентерія

E Черевний тиф

38

Для прискорення заживлення рани слизової оболонки в ротовій порожнині хворому

призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у

людини в сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в

свіжознесеному курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної

резистентності організму і має назву:

A *Лізоцим

B Комплемент

C Інтерферон

D Інтерлейкін

E Іманін

39

После употребления мясных консервов у больного Н. Появилось двоение в глазах,

сильная головная боль, нарушение глотания, затрудненное дыхание, мышечная

слабость. Поставлен диагноз ботулизм. С каким фактором патогенности связаны

клинические проявления этого заболевания?

A *Экзотоксин.

B Гемолизин.

C Эндотоксин.

D Плазмокоагулаза.

E Фибринолизин.

40

До лікарні надійшла дитина з діагнозом “стафілококовий сепсис”. На яке живильне

середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?

A * Цукрово-пептонний бульйон

B М’ясо-пептонний агар

C Середовище Плоскірьова

D Середовище Бучіна

E Жовчно-сольовий агар

41

У хворого при дослідженні мокроти виявлені грам+ коки, розташовані парами. Який

мікроорганізм є найбільш ймовірним збудником захворювання?

A *Streptococcus pneumoniae

B Neisseria menigitidis

C Klebsiella pneumonia

D Mycoplasma pneumonia

E Legionella pneumophila

42

З центрифугату порції сечі, одержаної від хворого з підозрою на туберкульоз нирок,

приготували препарат для мікроскопії. Який метод фарбування препарату

використовують для виявлення збудника?

A *За Цілем-Нильсеном

B За Бурі

C За Грамом

D За Леффлером

E За Ожешко

43

В лабораторію особливо небезпечних інфекцій поступили випорожнення хворого з

діагнозом “холера”. Який метод мікробіологічної діагностики потрібно використати,

щоб підтвердити або відхилити діагноз?

A * Бактеріологічний

B Алергічний

C Бактеріоскопічний

D Біологічний

E Вірусологічний

44

При перевірці крові донорів на станції переливання крові, в сироватці одного з них

виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для

підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції?

A *Вестернблоту (імуноблотингу)

B Електронної мікроскопії

C Імуноферментного аналізу

D Імунофлюоресценції

E Радіоімунного аналізу

45

У посіві гною з фурункулу знайдено кулястої форми мікроби, розташовані як “гроно”

винограду. Які мікроби виявлено?

A * Стафілококи

B Диплококи

C Мікрококи

D Стрептококи

E Тетракоки

46

У дитячому садку здійснено обстеження дітей і персоналу з метою виявлення

менінгококового носійства. Підберіть метод мікробіологічного дослідження:

A * Бактеріологічний

B Алергічний

C Бактеріоскопічний

D Біологічний

E Серологічний

47

У хворого, що постраждав у автокатастрофі, лікар запідозрив можливий розвиток

анаеробної інфекції рани. Який препарат найдоцільніший для специфічного лікування

ще до встановлення лабораторного діагнозу?

A * Полівалентна специфічна сироватка

B Анатоксин

C Типоспецифічна імунна сироватка

D Нативна плазма

E Плацентарний гама-глобулін

48

У хірургічному стаціонарі почастішали випадки гнійних післяопераційних ускладнень

стафілококової природи. Яким чином визначити джерело стафілококової інфекції в

стаціонарі?

A *Визначення фаговарів

B Визначення гемотоксинів

C Визначення ферментів агресії

D Визначення біоварів

E Визначення антибіотикочутливості

49

Хворий поступив в інфекційну клініку з попереднім діагнозом “Черевний тиф?”.

Відчуває себе хворим протягом трьох днів. Використання, якого метода, дасть змогу

підтвердити діагноз?

A *Виділення гемокультури

B Виділення копрокультури

C Виділення уринокультури

D Виділення білікультури

E Виділення розеолокультури

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий