Крок Стоматологія 0 Нормальна анатомія

Необхідно знечулити праві нижні великі кутні зуби. Куди ввести голку для провідникової
Крок Стоматологія 0 Нормальна анатомія

Скачати 0.67 Mb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 0.67 Mb.

  1   2   3

Крок 1. Стоматологія

2.0 Нормальна анатомія

1

Больная жалуется на боли при жевании, особенно при движении нижней челюсти

назад. Какие мышцы поражены?

A *Задние пучки височных

B Передние пучки височных

C Медиальные крыловидные

D Латеральные крыловидные

E Жевательные

2

Необхідно знечулити праві нижні великі кутні зуби. Куди ввести голку для провідникової

анестезії?

A * В ділянку правого отвору нижньої щелепи

B В ясна нижньої щелепи справа

C В ділянку правого підборідного отвору

D В ділянку підочноямкового отвору

E В ділянку овального отвору

3

Для вправлення вивиху нижньої щелепи необхідно звести її донизу. Яка анатомічна

структура обумовлює таку дію?

A * Суглобовий горбок вискової кістки

B Нижньощелепна ямка вискової кістки

C Виростковий відросток нижньої щелепи

D Вінцевий відросто книжньої щелепи

E Вирізка нижньої щелепи

4

До стоматолога звернулась жінка зі скаргою на втрату смаку на верхівці язика. Лікар виявив, що внаслідок безперервного паління сигарет загинули смакові рецептори, які лежать в papillae:

A *Fungiformes

B Lentiformes

C Foliatae

D Filiformes

E Vallatae

5

У хворого 25 років, який скаржився на утруднене ковтання, виявлене пухлиноподібне

підвищення на корені язика; 1-2 см в діаметрі, в діляньці сліпого отвору. Лікар

встановив розростання залишків залози:

A *Щитоподібної

B Прищитоподібної

C Аденогіпофіза

D Загруднинньої

E Під’язикової

6

До стоматолога звернувся хворий зі скаргою на спотворене обличчя, на асіметрію лиця.

Лікар побачив, що на лівій половині обличчя брова стоїть нижче, на лобі немає складок,

віко вужче, очне яблуко виступає вперед. Який нерв уражений?

A *VII пари

B I пари

C V пари

D VI пари

E IV пари
7

Хворий після порушення кровопостачання головного мозку втратив здатність до

написання букв і цифр. В якій частці мозку виникла патологія?

A *lobus frontalis

B lobus occipitalis

C lobus temporalis

D lobus parietalis

E insula

8

У хворого виявлений фурункул у зовнішньому слуховому проході. Які з перелічених

лімфатичних вузлів у першу чергу можуть відреагувати на запальний процес?

A *nodi lymphatici parotidei

B nodi lymphatici retropharyngeales

C nodi lymphatici mandibulares

D nodi lymphatici cervicales superficiales

E nodi lymphatici cervicales profundi

9

Заболевание печени и желчного пузыря может симулировать аппендицит при

следующем положении червеобразного отростка:

A *Восходящее

B Нисходящее

C Медиальное

D Латеральное

E Ретроцекальное

10

Після травми ока виникло нагноєння м’яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір

гнійний процес може поширитись у крилопіднебінну ямку?

A *Через нижню очноямкову щілину

B Через круглий отвір

C Через клинопіднебінний отвір

D Через верхю очноямкову щілину

E Через вилично-очноямковий отвір

11

Під час гінекологічного обстеження пацієнтці був виставлений діагноз ендометриту

(запалення ендометрію). Яка частина маткової стінки уражена запальним процесом?

A *Слизова оболонка

B Серозна оболонка

C М’язова оболонка

D Адвентиційна оболонка

E Навколоматкова клітковина

12

У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці грудинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

A *Зовнішня яремна вена

B Передня яремна вена

C Внутрішня яремна вена

D Задня вушна вена

E Пеперечна вена шиї.

13

При гнійному отиті гноєм розрушено верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку

черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

A * В середню черепну ямку

B В задню черепну ямку

C В передню черепну ямку

D В очну ямку

E В крило-піднебінну ямку

14

При лабораторному дослідженні в крові хворого відмічено підвищення рівня сахару. Яка

з ендокринних залоз уражена?

A * Insulae pancreaticae

B Glandula supratenalis

C Glandula thyroidea

D Glandula parathyroidea

E Glandula pineale

15

Після травми хворий не може відвести плече. Порушення функції яких м’язів може це

визвати?

A * Musculus deltoideus

B Musculus infraspinatus

C Musculus levator scapule

D Musculus teres major

E Musculus subscapularis

16

Рентгенологічно встановлено скупчення гною у верхньощелепній пазусі справа. У який

носовий хід виділяється гній?

A * У правий середній носовий хід

B У правий нижній носовий хід

C У правий верхній носовий хід

D У правий загальний носовий хід

E У правий носоглотковий хід

17

Пострадавший получил травму наружной поверхности лица и височной области.

Установлен перелом скуловой дуги. Отростки каких костей черепа повреждены?

A *Височный отросток скуловой и скуловой отросток височной

B Скуловой отросток лобной и скуловой отросток височной

C Височный отросток скуловой и скуловой отросток лобной

D Скуловой отросток верхней челюсти и скуловой отросток височной

E Скуловой отросток верхней челюсти и скуловой отросток лобной

18

После автомобильной катастрофы травмированный не может производить наклоны

головы вперед и назад. Определите в каком суставе произошли повреждения?

A *Атланто-затылочном

B Атланто-аксиальном латеральном

C Дугоотростчатых суставах

D Атланто-аксиальном срединном

E

19

Больной жалуется на боли при жевании, особенно при выдвижении нижней челюсти

вперёд и смещении её в сторону. Функция каких мышц нарушена?

A *Латеральные крыловидные

B Медиальные крыловидные

C Жевательные

D Челюстно-подъязычные

E Височные

20

У обследуемого отмечается резкое опущение угла рта слева. Нарушением функции

каких мышц это вызвано?

A *Скуловых мышц

B Мышцы, опускающей угол рта

C Мышцы, поднимающей верхнюю губу и крыло носа

D Мышцы смеха

E Круговой мышцы рта

21

У больного возникают боли при жевании, затруднения при поднятии вверх нижней

челюсти (при закрытии рта). Функция каких мышц нарушена?

A *Височная, жевательная, медиальная крыловидная

B Височная, жевательная, латеральная крыловидная

C Височная, латеральная и медиальная крыловидные

D Латеральная и медиальная крыловидные, жевательная

E Височная, жевательная, челюстно-подъязычная

22

Больной поступил в ЛОР-отделение с диагнозом гайморит (воспаление верхнечелюстной пазухи). Каким образом инфекция могла проникнуть в гайморову пазуху?

A *Через средний носовой ход

B Через переднюю черепную ямку

C Через верхний носовой ход

D Через среднюю черепную ямку

E Через нижний носовой ход

23

При обстеженні хворого з порушенням інервації шкіри та слизових оболонок обличча,

було виявлено запалення трійчастого вузла та порушення його кровопостачання. Гілкою

якої артерії він кровопостачається в нормі?

A * A. meningea media

B A. carotis interna

C А. infraorbitalis

D A. sphenopalatina

E A. ophtalmica

24

У жінки розвився неврит лицевого нерва, який призвів до параліча мімічних м’язів та

погіршення слуху. Погіршення слуху було наслідком параліча:

A *Стремінцевого м’яза

B Переднього вушного м’яза

C Верхнього вушного м’яза

D Заднього вушного м’яза

E Носового м’яза

25

У хворого на заглотковий абсцес внаслідок розповсюдження гною по міжфасціальному простору шиї виникло запалення органів заднього середостіння. Цим міжфасціальним

простором є :

A *Позадувісцеральний простір

B Надгруднинний міжапоневротичний простір

C Препревісцеральний простір

D Претрахеальний простір

E Піхва сонної артерії

26

Хворий скаржиться на втрату смакової чутливості. Яка ділянка кори ушкоджена?

A *Гачку

B Гіпокампі (морському конику)

C Підмозолистому полі

D Кутовій звивині

E Прецентральній звивині

27

Потерпілого доставлено у травмпункт. Необхідно здійснити катетеризацію підключичної

вени. У якій топографо-анатомічній ділянці будемо проводити пункцію?

A *Переддрабинчастому проміжку

B Міждрабинчастому проміжку

C Сонному трикутнику

D Мала надключична ямка

E Лопатково-трахеальному трикутнику

28

При обстеженні у хворого виявлено порушення функції змикання очної щілини.

Пошкодження якого м‘яза можна запідозрити?

A *m. orbicularis oculi

B m. procerus

C m. orbikularis oris

D m. corrugater supercilii

E m. depressor supercilii

29

У чоловіка 40 років внаслідок удару по голові з’явились порушення слуху і парез мімічних

м’язів. Лікар поставив йому діагноз – гематома мосто-мозочкового кута. Які нерви при

цьому пошкоджені?

A * VII, VIII пари черепних нервів

B V, VI, пари черепних нервів

C VIII, IX пари черепних нервів

D IX, X, пари черепних нервів

E XI, XII пара черепних нервів

30

У хворого встановлене зниження гостроти зору, пов’язане з патологією артеріальних судин очного яблука. Яка з перелічених артерій є головним джерелом кровопостачання сітківки?

A * a. centralis retinae

B aa. ciliares i

C aa. conjunctivales

D a, lacrimalis

E aa. episclerales

31

Хворий не може підняти опущену нижню щелепу. Які м’язи не виконують своїх функцій?

A * Жувальні м’зи

B М’яз-підіймач кута рота

C Коловий м’яз рота

D Мімічні м’язи

E Надчерепний м’яз

32

Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та

долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

A * N. Ulnaris

B N. radialis

C N. medianus

D N. musculocutaneus

E N. cutaneus antebrachii medialis

33

Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в

футбол отримав удар в ділянці лівого підребер’я. Ушкодження якого з органів, що

проектуются в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу.

A * Lien

B Fundus ventriculi

C Flexura coli sinistra

D Cauda pancreatis

E Ren sinistra

34

Внаслідок операційної травми м’яких тканин шиї справа, порушилися регулярні рухові

екскурсії правого куполу діафрагми. Який з нервів нервів вірогідно постраждав?

A * N. phrenicus dexter.

B N. intercostales.

C N. vagus

D N. accessorius

E Rr. dorsales nervi spinalis

35

До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної

раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду

грудинно-ключично-сосковидного м’язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати

таку кліничну картину?

A *N. auricularis magnus.

B n.occipitalis minor.

C Nn.supraclaviculares.

D n.vagus.

E n.transversus colli.

36

У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення

кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевій артерії). Яка з причин порушення

кровообігу в кінцівці найбільш ймовірна?

A *Здавлення підключичної артерії.

B Здавлення пахвової артерії.

C Здавлення підключичної вени.

D Здавлення хребтової артерії.

E Здавлення пахвової вени.

37

У хворого запалення верхньощелепного нерва. В якому отворі черепа проходить цей нерв?

A * Круглий

B Овальний

C Яремний

D Остистий

E

38

У хворого стеноз легеневого стовбура. З якої камери серця починається цей сосуд?

A *Правий шлуночок

B Лівий шлуночок

C Праве передсердя

D Ліве передсердя

E

39

У хворого порушений процес акомодації ока. Який м’яз пошкоджений?

A * Musculus ciliaris

B Musculus sphincter pupillae

C Musculus dilatator pupillae

D Musculus rectus superior

E Musculus rectus inferior

40

Внаслідок травми у хворого спостерігається різний діаметр зіниць (анізокорія).

Діяльність якого м’яза блоковано?

A *Musculus sphincter pupillae

B Musculus ciliaris

C Musculus dilatator pupillae

D Musculus rectus superior

E Musculus rectus inferior

41

У хворого спостерігаються погіршення відчуття смаку з передніх 2/3 частин язика. Функція

якого нерва порушена?

A *Барабанна струна

B Язиковий нерв

C Нижній луночковий нерв

D Великий кам‘янистий нерв

E Малий кам‘янистий нерв

42

У чоловіка внаслідок поранення ділянки передньої поверхні плеча рука не згинається у

ліктьовому суглобі. Який з названих м’язів вірогідно постраждав?

A *m.biceps brachii

B m.deltoideus

C m.pectoralis major

D m.triceps brachii

E m.anconeus

43

У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію треба притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?

A *VI

B V

C IV

D III

E II

44

У дитини природжене спастичне скорочення м’язів на одній стороні шиї, або “кривошия”.

Який м’яз при цьому страждає?

A *Грудинноключичнососцеподібний

B Підшкірний

C Грудиннопід’язичний

D Грудиннощитоподібний

E Лопаточнопід’язичний

45

У хворого відсутня чутливість в передній ділянці шиї. Який нерв із шийного сплетіння

пошкоджено?

A * Поперечний шийний

B Великий вушний

C Малий потиличний

D Надключичний

E Шийна петля

46

Після падіння з дерева у хлопчика утруднене відведення руки до горизонтального

положення. Який із м’язів ймовірно пошкоджений?

A *m.deltoideus

B m.triceps brachii

C m.anconeus

D m.coracobrachialis

E m.supinator

47

У хворого очна щілина праворуч помітно більша ніж ліва. Функція якого з мімічних м’язів

порушена?

A *m.orbicularis oculi

B m.procerus

C m.corrugator supercilli

D m.occipitofrontalis [venter frontalis]

E m.zygomaticus major

48

У хворого спостерігається порушення функції білявушної слинної залози. Який нерв

посилює її секрецію?

A *n.petrosus minor

B n.petrosus major

C n.petrosus profundus

D n.auricularis minor

E n.auricularis major

49

У хворого стався тромбоз нижньої брижової артерії. Які відділи кишківника можуть бути

враженими?

A * Сигмовидна кишка

B Дванадцятипала кишка

C Клубова кишка

D Червоподібний відросток

E Шлунок

50

У 60 річного хворого на заглотковий абсцес внаслідок розповсюдження гною по

міжфасціальному простору шиї виникло запалення органів заднього середостіння. Цим

міжфасціальним простором є :

A *Занутряний простір

B Надгруднинний міжапоневротичний простір

C Переднутряний простір

D Передтрахейний простір

E Піхва сонної артерії

51

У хворого 12 років запальний прцес у внутрішньому вусі викликав розлите ураження

оболон мозку. Лікар припустив, що процес розповсюдився через сполучення між

субарахноїдальним простсром головного мозку та перилімфатичним простором

внутрішнього вуха. Через яке анатомічне утворення розповсюджилось запалення?

A *Аqueductus vestibuli

B Fossa subarcuata

C Hiatus canalis n. petrosi majoris

D Hiatus canalis n. petrosi minoris

E Fissura petrosquamosa

52

При обстеженні пацієнта 15 років виявлено, що після перенесеної щелепно-лицевої

травми, він не може опустити донизу нижню щелепу. Пошкодження якого м’язу може

бути причиною вказаної патології?

A *підборідно-під’язикового

B жувального

C скроневого

D медіального криловидного

E латерального криловидного

53

У хворого 52 років раптово з’явилась асиметрія лиця. Вся уражена половина лиця

непорушна, носогубна складка згладжена, очна щілина розширена; око не закривається,

кут рота опущений. Вказаний синдром викликаний ураженням якого нерва?

A * Лицевого.

B Трійчастого.

C Язикоглоткового.

D Додаткового.

E Під’язикового.

54

У хворого спостерігається біль та відчуття оніміння в слизовій ясен верхньої щелепи. Які

з нервів можуть бути ушкоджені?

A *Nn. alveolaris superiores (n.maxillaris).

B N.alveolaris inferior

C N. buccalis

D N. lingualis

E N.facialis

55

В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки vї очної ямки потерпілий

втратив можливість піднімати верхню повікуv і дивитися угору. Який нерв вірогідно

пошкоджений?

A *R. superior n.oculumotorius.

B R. inferior n.oculumotorius.

C N. trochlearis

D N. abducens.

E N. ophthalmicus.

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий