Крок Фармація Фізіологія 1

М. Сеченов біля 150 років відкрив явище центрального гальмування в експериментах на
Крок Фармація Фізіологія 1

Скачати 480.41 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 480.41 Kb. Крок 1. Фармація

Фізіологія

1

І.М.Сеченов біля 150 років відкрив явище центрального гальмування в експериментах на

жабах.Який відділ ЦНС приймає участь у цьому виді гальмування?

A *Ядра ретикулярної формації середнього мозку

B Червоні ядра середнього мозку

C Чорна субстанція середнього мозку

D Вестибулярні ядра довгастого мозку

E Підкоркові ядра

2

Під час морської хитавиці у пасажира розвинулася морська хвороба. Із збудження яких

рецепторів починаються рефлекси, що зумовили розвиток хвороби?

A *Вестибулярні

B Зорові

C Дотикові

D Смакові

E Нюхові

3

Для дослідження очного дна необхідно розширити зіницю. Укажіть речовину, яка для

цього використовується в клініці:

A *Атропін

B Ацетилхолін

C Езерін

D Дофамін

E Пілокарпін

4

Утворення первинної сечі в нирках відбувається внаслідок фільтрації у ниркових тільцях.

Які компоненти плазми крові відсутні у первинній сечі?

A *Білки

B Амінокислоти

C Глюкоза

D Сечовина

E Іони

5

Перебування людини в умовах зниженого атмосфероного тиску приводить до розвитку

гіпоксії. Як зреагують на це нирки?

A *Збільшенням секреції еритропоетинів

B Зменшенням секреції еритропоетинів

C Збільшенням фільтрації

D Зменшенням фільтрації

E Порушенням реабсорбції

6

Утворення кінцевої сечі здійснюється внаслідок трьох послідовних процесів. Укажіть

найбільш вірогідну послідовність.

A *Фільтрація, реабсорбція, секреція

B Секреція, фільтрація, реабсорбція

C Реабсорбція, фільтрація, секреція

D Секреція, реабсорбція, фільтрація

E Послідовність немає значення

7

Какой вид гемолиза может наблюдаться пpи встряхивании флакона с консервированной

кровью?

A *Механический

B Осмотический

C Онкотический.

D Биологический.

E Теpмический

8

У человека после нескольких форсированных глубоких вдохов закружилась голова и

побледнели кожные покровы. С чем связано это явление?

A *Развивается гипокапния

B Развивается гиперкапния

C Развивается гипоксия и гиперкапния

D Развивается гипоксия

E Развивается гипоксия и гипокапния

9

Які фактори гуморальної регуляції найбільш активно стимулюють функцію дихального

центру?

A *Вуглекислий газ

B Адреналін

C Ацетилхолін

D Тироксин

E Інсулін

10

У людини в стані фізичного та психологічного спокою частота серцевих скорочень

постійно більша 80 за 1 хвилину. Що може спричинити такий стан?

A * Збільшення виділення тироксину

B Збільшення виділення альдостерону

C Зменшення виділення адреналіну

D Збільшення виділення натрійуретичного гормону

E Вплив простагландинів

11

У жінкі в післяпологовому періоді спостерігається недостатнє утворення молока.

Гіпофункцію якої залози внутрішньої секреції можна запідозрити?

A * Аденогіпофізу

B Паращітоподібні

C Щитоподібної залози

D Підшлункової залози

E Наднирників

12

Якщо у жаби зруйнувати гіпофіз, то через деякий час у неї стане світлішим колір шкіри.

Чому?

A * Зменшиться продукція меланотропіну

B Зменшиться продукція тиреотропіну

C Збільшиться продукція вазопресину

D Збільшиться продукція тиреотропіну

E Збільшиться продукція окситоцину

13

Гарно сервірований стіл, апетитний вигляд їжі викликають секрецію шлункового соку.

Який рефлекс зумовлює цю реакцію?

A * Умовно-рефлекторний

B Безумовно-рефлекторний

C Ваго-вагальний

D Метасимпатичний

E Вісцеро-сенсорний

14

Вкажіть медіатори, які виділяються в синапсах рефлекторної дуги парасимпатичного

рефлексу?

A *Ацетилхолін

B Адреналін

C Гліцин

D Дофамін

E ГАМК

15

В гангліонарних синапсах рефлекторної дуги симпатичного рефлексу розташовані

рецептори

A *Н-Холінорецептори

B Бета-адренорецептори

C М-холінорецептори

D Альфа-адренорецептори

E Дофамінові

16

При определении группы крови по системе АВ0 с помощью стандартных сывороток

наблюдалась агглютинация в сыворотках I и II групп. Какие агглютиногены содержатся в

исследуемой крови?

A

B А

C А и В

D Нет агглютиногенов

E Невозможно определить

17

В експерименті застосували препарат, який пригнічує синтез АТФ в клітині. Який вид

трансмембранного транспорту буде порушено?

A *Активний транспорт

B Дифузія

C Осмос

D Фільтрація

E Піноцитоз

18

Вкажіть медіатори, які відносяться до гальмівних.

A *ГАМК та гліцін

B Адреналін та норадреналін

C Норадреналін та дофамін

D Серотонін та гліцін

E Ацетилхолін та ГАМК

19

У пацієнта порушений сутінковий зір при збереженому денному. Яка причина вказаної

аномалії зору?

A *дефіцит вітаміну А

B дефіцит вітаміну В1

C дефіцит вітаміну С

D дефіцит вітаміну В2

E дефіцит вітаміну Д

20

Введенням препаратів якого з хімічних елементів можна збільшити силу серцевих

скорочень?

A *кальцію

B Калію

C Магнію

D Марганцю

E Міді

21

Назвіть позитивні зубці ЕКГ в стандартних відведеннях

A *P, R, T

B P, Q, R

C Q, R, S

D Q, R, T

E R, S, T

22

Які ферменти приймають участь в гідролізі вуглеводів в травному каналі?

A *амілази підшлункового соку

B пептидазами підшлункового соку

C ліпазами підшлункового соку

D рібонуклеазами кишкового соку

E ентерокіназою кишкового соку

23

Які ферменти підшлункового соку можна рекомендувати пацієнту в разі недостатнього

перетравлення в нього жирної їжі?

A *Ліполітичні

B Амілолітичні

C Протеолітичні

D Ентерокіназу

E Нуклеази

24

Посилення секреції соляної кислоти в шлунку можна викликати підшкірним введенням

тварині такого гасто-інтестинального гормону:

A *гастрин

B Секретин

C Холецистокінін

D Соматостатин

E Мотилін

25

Для зменшення здатності крові до зсідання при її консервації використовують цитрат

Na+. Який механізм його дії?

A *Зв’язує іони Са++ в плазмі крові

B зменшує адгезію тромбоцитів

C активує плазмін

D інактивує тромбін

E являється антагоністом фактора Хагемана

26

Під час короткочасного емоційного напруження у людини відбувається:

A * Активація симпато-адреналової системи

B Гальмування симпато-адреналової систмеми

C Активація парасимпатичної нервової системи

D Гальмування парасимпатичної нервової системи

E Зміни вегетативної нервової системи в межах гомеостазу

27

Які структури головного мозку відповідають за формування емоцій?

A *Лімбічна система

B Соматосенсорна кора

C Ретикулярна формація

D Таламус

E Структури середнього мозку

28

Під час визначення у пацієнта групи крові в системі АВО за допомогою цоліклонів

спостерігається реакція з анти-А та анти-В. До якої групи крові належить результат?

A * АВ (ІV)

B В (ІІІ)

C А (ІІ)

D О (І)

E Помилковий результат

29

Какой вид гемолиза возникает при переливании несовместимых групп крови?

A *Биологический

B Химический

C Термический

D Осмотический

E Механический

30

Какой гормон оказывает влияние на процессы реабсорбции воды в канальцах нефрона?

A *Вазопрессин (антидиуретический гормон)

B Окситоцин

C Глюкагон

D Инсулин

E Липокаин

31

Активной частью гемоглобина является сложное соединение протопорфирина с

катионом. Этот катион представлен:

A Fe2+

B Mg2+

C Ca2+

D K+

E Na+

32

Пищеварительный фермент кишечного сока энтерокиназа является активатором

другого протеолитического фермента. Какой это фермент?

A *Трипсиноген

B Химотрипсиноген

C Пепсиноген

D Липаза

E Амилаза

33

Альдегидная форма одного из витаминов входит в состав зрительного пигмента. О

каком витамине идет речь?

A *Витамин А

B Витамин D

C Витамин В6

D Витамин В12

E Витамин Е

34

О метаболизме белков можно судить по количеству введенного в организм и

выведенному из него:

A *Азота

B Натрия

C Хлора

D Железа

E Кальция

35

Образование ультрафильтрата в нефроне связано с показателями давления в

сосудистом клубочке . Этот показатель составляет:

A 70 мм рт. ст.

B 50 мм рт. ст.

C 100 мм рт. ст.

D 20 мм рт. ст.

E 10 мм рт. ст.

36

Половые гормоны вырабатываются в гонадах. Какие еще железы вырвбатывают эти

гормоны?

A *Надпочечники

B Щитовидная железа

C Поджелудочная железа

D Паращитовидные железы

E Вилочковая железа

37

Первичные центры слуха и зрения расположены в одном из отделов головного мозга. В

каком отделе они находятся?

A *Средний мозг

B Мозжечок

C Продолговатый мозг

D Промежуточный мозг

E Конечный мозг

38

К мембранным белкам, контактирующим с тем или иным биологически активным

веществом, передающим информацию внутрь клетки, относят:

A Белки-рецепторы

B Белки-насосы

C Белки-ферменты

D Белки-каналы

E Гликокаликс

39

В каком отделе пищеварительного тракта секретируется пищеварительный сок,

имеющий кислую реакцию?

A *Желудок

B Ротовая полость

C Тонкий кишечник

D Толстый кишечник

E Пищевод

40

Центр терморегуляции находится в одном из отделов головного мозга. В каком отделе

ЦНС он находится?

A *Гипоталамус

B Мозжечок

C Средний мозг

D Продолговатый мозг

E Конечный мозг

41

Периферический отдел зрительного анализатора распологаяется в глазном яблоке.

Какими рецепторами он представлен?

A *Фоторецепторы

B Барорецепторы

C Хеморецепторы

D Механорецепторы

E Терморецепторы

42

Адекватным раздражителем для вестибулярного анализатора является:

A *Ускорение при движении

B Равномерное движение

C Звуковые волны

D вибрация

E Световые волны

43

Під час полювання місливський пес ушкодив лапу і почав її зализувати. Яку функцію

виконує слина в цьому випадку?

A *Захисну

B Ферментативну

C Секреторну

D Екскреторну

E Інкреторну

44

Яка речовина блокує передачу збудження в нервово-м’язових синапсах?

A *Кураре

B Норадреналін

C Адреналін

D Соматостатин

E Аспартат

45

При формуванні гальмівного постсинаптичного потенціалу в хімічному ГАМК-ергичному

синапсі відбувається:

A *Гіперполяризація постсинаптичної мембрани

B Деполяризація постсинаптичної мембрани

C Гіперполярізація пресинаптичної мембрани

D Реполяризація постсинаптичної мембрани

E Гіперполяризація синаптичної щілини

46

Які зміни складу сечі спостерігаються при підвищенні концентрації глюкози в крові?

A *Глюкозурія

B Зменшення секреції натрію

C Зменшення вмісту глюкози в сечі

D Зменшення реабсорбції глюкози

E Зменшення діурезу

47

Якщо основний обмін обстежуваного на 35% нижчий належного, то порушення

діяльності якої залози можна припустити?

A *Щитоподібна залоза

B Епіфіз

C Гіпофіз

D Підшлункова залоза

E Наднирникові залози

48

До сімейного лікаря відділення звернувся юнак 17 років пропорційної статури ростом 115

см з недорозвиненням статевих органів. З недостатністю секреції якого гормону

пов’язаний такий стан?

A *Соматотропного гормону

B Пролактину

C Тестостерону

D Аденокортикотропного

E Альдостерону

49

Людині для покращення травлення жирної їжі призначено препарат жовчі. Які компоненти

даного препарату зумовлять емульгування жирів?

A *Жовчні кислоти

B Холестерин і його ефіри

C Дигліцериди

D Білірубінглюкуроніди

E Жовчні пігменти

50

Яким з перерахованих гормонів найефективніше стимулювати скорочення матки під час

пологів?

A *Окситоцин.

B Пролактин.

C Вазопресин.

D Альдостерон.

E Тироксин.

51

Під час фізичного навантаження збільшується теплоутворення за рахунок підвищення

теплопродукції, перш за все, у таких органах:

A *скелетні м’язи

B Серце

C Легені

D Печінка

E Головний мозок

52

При натисканні на очні яблука протягом 30-40 с спостерігаються зміни в діяльності серця:

A * Зменшиться частота серцевих скорочень.

B Збільшиться частота серцевих скорочень.

C Збільшиться швидкість проведення збудження по провідній системі серця.

D Збільшиться сила серцевих скорочень.

E Зменшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження.

53

У парашутиста після стрибка з висоти 2 тисячі метрів визначили час зсідання крові. Він

зменшився до 3 хвилин. Яка речовина привела до такого стану?

A *Адреналін.

B Антитромбін – ІІІ.

C Гепарин.

D Фібриноген.

E Тромбін.

54

У якому середовищі проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти

шлункового соку?

A *рН 3,2-3,5

B рН 6,5

C рН 7,0

D рН 9,0

E рН 0,5-1,0

55

У яких відділах травної системи розпочинається гідроліз вуглеводів?

A *У порожнині рота.

B У шлунку.

C У стравоході.

D У товстій кишці

E У тонкій кишці

56

У дорослої людини системний артеріальний тиск становить 160/100 мм рт.ст. Підвищена

концентрація у крові якого гормону може бути причиною цього?

A *адреналіну

B соматотропіну

C глюкагону

D інсуліну

E тироксину

57

У досліді подразнюють симпатичний нерв, який інервує серце. Які зміни в роботі серця

будуть реєструватися?

A *збільшення частоти і сили скорочень

B Зменшення сили скорочень

C Зменшення частоти скорочень

D Зменшення швидкості проведення збудження

E збільшення частоти скорочень

58

Необхідно зменшити нагнітальну функцію серця у людини. Для цього їй доцільно

призначити блокатори таких мембранних циторецепторів:

A *бета-адренорецепторів

B Н-холінорецепторів

C М-холінорецепторів

D альфа-адренорецепторів

E дофамінорецепторів

59

У головному мозку людини утворюються ендогенні пептиди, подібні до морфію і здатні

знімати больові відчуття. До них належать:

A *ендорфіни

B ліберини

C статини

D окситоцин

E вазопресин

60

Під впливом вазопресину зменшився діурез. Причиною цього є збільшена реабсорбція

води у таких канальцях нирок:

A *дистальні звивисті канальці і збиральні трубочки

B Проксимальні звивисті канальці

C Петлі Генле

D Нисхідні частини петлі Генле

E Висхідні частини петлі Генле

61

При високій температурі навколишнього середовища вентилятор полегшує перебування

в приміщенні, оскількі його робота збільшує тепловіддачу шляхом:

A * конвекції

B випаровування

C радіації

D проведення

E потовиділення

62

При високій температурі зовнішнього середовища в сухому кліматі посилюється

тепловіддача шляхом:

A *випаровування

B радіації

C конвекції

D проведення

E потовиділення

63

У юнака 16 років зріст 90 см, пропорції тіла та інтелектуальні здібності нормальні.

Причиною цього стану є недостатність секреції в період дитинства?

A * соматотропіну

B тироксину

C інсуліну

D андрогенів

E естрогенів

64

У юнака 16 років зріст 110 см, різко знижені інтелектуальні можливості. Причиною цього

стану є недостатність секреції в період дитинства?

A *тироксину

B соматотропіну

C інсуліну

D андрогенів

E естрогенів

65

После кровопотери у человека произошло уменьшение количества образовавшейся

мочи. Изменение какого из процессов образования мочи наблюдается в этом случае?

A *Уменьшение клубочковой фильтрации

B увеличение канальцевой реабсорбции.

C уменьшение канальцевой реабсорбции.

D уменьшение канальцевой секреции.

E увеличение канальцевой секреции

66

У человека вследствии уменьшения реабсорбции воды суточный диурез увеличился до

10 литров. Снижение секреции какого гормона может быть причиной этого?

A *Вазопрессин

B Альдостерон

C Паратгормон

D Тирокальцитонин

E Инсулин

67

В почках в результате фильтрации сначала образуется первичная моча, а затем, после

реабсорбции и секреции вторичная. Сколько у человека в сутки образуется первичной и

вторичной мочи?

A *первичной- 170 литров, вторичной- 1,5 литра.

B первичной – 20 литров, вторичной – 10 литров.

C первичной – 2 литра,вторичной – 2 литра.

D первичной – 50 литров, вторичной – 30 литров.

E первичной – 100 литров, вторичной – 5 литров.

68

После приема лекарств анализ мочи пациента показал увеличение количества Na+ и

уменьшение количества К+. Изменение секреции какого гормона может вызвать это

состояние?

A *нарушение выработки альдостерона

B нарушение выработки инсулина

C нарушение выработки тироксина

D нарушение выработки гидрокортизона

E нарушение выработки пролактина

69

В процессе мочеобразования некоторіе вещества секретируются канальцами. Какие

вещества подвергаются процессу секреции?

A *органические кислоты.

B глюкоза.

C фосфолипиды

D аминокислоты.

E липиды.

70

Существуют эукариотические и прокариотические клетки. Наличие какого структурного

компонента клеток лежит в основе данной классификации?

A *наличие ядра

B наличие рибосом.

C наличие лизосом.

D наличие аппарата Гольджи

E наличие эндоплазматического ретикулума

71

При исследовании состава мочи обнаружили изменение концентрации ионов натрия.

Какой из гормонов обеспечивает регуляцию реабсорбции ионов натрия в извитых

канальцах нефрона?

A Альдостерон

B Вазопрессин

C Соматостатин

D Адреналин

E Ацетилхолин

72

У людини в стані спокою частота серцевих скорочень дорівнює 40 разів за 1 хвилину. Яка

структура є водієм ритму серця у цієї людини?

A *Атріовентрикулярний вузол

B Синоатріальний вузол

C Пучок Гіса

D Ніжки пучка Гіса

E Волокна Пуркін’є

73

При спокійному диханні у здорової людини спірометрично визначили об‘єм повітря, який у

склав 0,5 літра. Як називається цей об’єм ?

A *Дихальний об‘єм

B Резервний об‘єм вдиху

C Резервний об‘єм видиху

D Життева ємкість легень

E Залишковий об‘єм

74

Наявність їжі багатої жиром є подразником секреції тканинного гормону, що викликає

скорочення жовчевого міхура. Який це гормон?

A * холецистокінін-панкреозимін

B гастрин

C серотонін

D мотілін

E соматостатин

75

Яка з наведених біологічно активних речовини пригнічуює секрецію підшлункового соку?

A * Атропін

B Ацетилхолін

C Інсулін

D Гастрин

E секретин

76

Пацієнту внутрішньовенно ввели розчин норадреналіну. За рахунок яких рецепторів він

буде викликати судиннозвужуючий ефект?

A *Альфа-адренорецепторів

B Бета-адренорецепторів

C Н-холінорецепторів

D М-холінорецепторів

E Н1-гістамінорецепторів.

77

У пациента с нарушением мозгового кровообращения нарушен акт глотания. Укажите,

какой отдел мозга пострадал:

A *Продолговатый мозг

B Шейный отдел спинного мозга

C Мозжечок

D Промежуточный мозг

E Средний мозг

78

Мышечная ткань обладает способностью к сокращению. Это обеспечивается наличием:

A *Актина и миозина

B Гемоглобина

C Креатинина

D Тромбина

E Фибриногена

79

Инсулин – гормон, который уменьшает уровень глюкозы в крови. Какой гормон

поджелудочной железы является антагонистом инсулина?

A *Глюкагон

B Паратгормон

C Липокаин

D Вазопрессин

E Окситоцин

80

При транспорте некоторых веществ происходит использование метаболической энергии

(АТФ). Этим процессом является:

A *Активный транспорт

B Простая диффузия

C Фильтрация

D Осмос

E Облегченная диффузия

81

Подопытной собаке через зонд в полость желудка ввели 150 мл мясного бульона.

Содержание какого гормона быстро увеличится в крови животного вследствие этого?

A *Гастрин

B Вазоинтестинальный полипептид

C Нейротензин

D Соматостатин

E Инсулин

82

В експерименті на сідничний нерв жаби подіяли розчином новокаїну. Порушення якої

властивості нерву може виникнути?

A *Фізіологічної цілісності.

B Ізольованого проведення збудження.

C Анатомічної цілісності.

D Аксонного транспорту.

E Усі відповіді неправильні

83

В експерименті здійснили переріз мозку після цього різко підвищився тонус

м’язів-розгиначів. На якому рівні здійснили перерізку мозку?

A * Між середнім і заднім мозком.

B Між довгастим і спинним мозком.

C Між проміжним і середнім мозком.

D Між проміжним і кінцевим мозком.

E Між довгастим мозком і мостом.

84

Під час профілактичного обстеження встановлено збільшення щитоподібної залози,

екзофтальм, підвищення температури тіла, збільшення частоти серцевих скорочень до

110 за хвилину. Вміст якого гормону в крові доцільно перевірити?

A *Тироксину.

B Статевих.

C Катехоламінів

D Інсуліну.

E Кортизолу.

85

Після струсу мозку пацієнт при заплющених очах втрачає рівновагу. Яка структура мозку,

імовірно, уражена?

A *Мозочок.

B Базальні ганглії.

C Лімбічна система.

D Таламус.

E Спинний мозок.

86

В експерименті необхідно запобігти згортанню цільної крові. Яку речовину необхідно

використати для цієї мети?

A * Лимоннокислий натрій.

B Лимоннокислий калій.

C Лимоннокислий кальцій.

D Бензойнокислий калій.

E Бромистий натрій.

87

У досліджуванного, який виходить після тривалого голодування, визначали обмін азоту.

Який, найбільш ймовірний, результат можна очікувати?

A * Зниження виділення азоту.

B Збільшення виділення азоту.

C Азотиста рівновага.

D Кетонемія.

E Негативний азотистий баланс.

88

Скорочення шлуночків серця відбувається лише після скорочення передсердь. Яка

структура забезпечує затримку скорочення шлуночків до завершення скорочення пере-

дсердь?

A *Атріовентрикулярний вузол.

B Права ніжка пучка Гіса.

C Ліва ніжка пучка Гіса.

D Пучок Гіса.

E Волокна Пуркін’є.

89

Биопотенциалы сердца регистрируют при помощи электрокардиографа. Какой зубец

электрокардиограммы характеризует возникновение и распространение возбуждения в

предсердиях?

A *Зубец Р

B Зубец R

C Зубец Q

D Зубец T

E Зубец S

90

К звуковым внешним проявлениям работы сердца относятся тоны. Что является

причиной возникновения II тона ?

A *Закрытие полулунных клапанов

B Закрытие створчатых клапанов

C Вибрация стенок желудочков

D Вибрация стенок предсердия

E Колебания грудной клетки

91

Виконуючи пальце-носову пробу обстежуваний не зміг із заплющеними очима попасти

пальцем у кінчик носа. Який відділ ушкоджений?

A *Мозочок.

B Чотиригорбкове тіло.

C Кора.

D Спинний мозок.

E Таламус.

92

В експерименті внаслідок дії хімічної речовини зросла концентрація іонів кальцію в

цитоплазмі м’язового волокна. Як це вплине на амплітуду поодинокого скорочення?

A * Збільшиться.

B Зменшиться.

C Не зміниться.

D Скорочення не відбудеться.

E Правильна відповідь відсутня.

93

Виникнення потенціалу дії в нервових волокнах блокують препарати, що діють на:

A * Натрієві канали.

B Кальцієві канали.

C Хлорні канали.

D Калієві канали.

E Ліганд-залежні канали.

94

Збудження шлуночків починається через 0,12 — 0,18 с після збудження передсердь. Це

зумовлене:

A * Затримкою імпульсу в АВ вузлі.

B Повільною генерацією імпульсу в СА вузлі.

C Затримкою імпульсу в пучку Гісса.

D Затримкою імпульсу в волокнах Пуркін’є.

E Все вище перераховане.

95

Для посилення гальмівних процесів в ЦНС використовують фармокологічні препарати, які

викликають на постсинаптчних мембранах процеси:

A * гіперполяризацію

B деполяризацію

C слідову деполяризацію

D активацію натрієвих каналів

E активацію кальцієвих каналів

96

При обстеженні пацієнта виявлено підвищений вміст глюкози в крові та появу її в сечі.

Зміни вмісту якого гормону обумовлюють ці розлади?

A * Нестача інсуліну

B Надлишок інсуліну

C Нестача глюкагону

D Надлишок глюкокортикоїдів

E Нестача мінералокортикоїдів

97

До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на підвищену пігментацію відкритих

ділянок шкіри яка ймовірна причина цього ?

A * Недостатність функції кори надниркових залоз

B Гіперфункція кори надниркових залоз

C Недостатня функція щитоподібної залози

D Гіперфункція щитоподібної залози

E Гіперфункція загруднинної залози

98

В експерименті на тварині вироблено харчовий умовний рефлекс. Вкажіть рівень

замикання умовно-рефлекторних зв’язків.

A * Кора головного мозку

B Проміжний мозок

C Середній мозок

D Довгастий мозок

E Спинний мозок

99

При визначенні змін проникності мембрани під час розвитку потенціала дії встановлено,

що у фазі деполяризації переважає

A * Вхід Na+ в клітину

B Вихід Na+ з клітини

C Вхід К+ в клітину

D Вихід К+ з клітини

E Вхід Cl- в клітину

100

При нанесенні удару неврологічним молоточком по сухожиллю чотириголового м’яза

стегна виникає колінний рефлекс, який замикається на рівні

A * Поперекових сегментів спинного мозку

B Шийних сегментів спинного мозку

C Нижніх грудних сегментів спинного мозку

D Верхніх грудних сегментів спинного мозку

E Крижових сегментів спинного мозку

101

У людини внаслідок черепно-мозкової травми спостерігається похитування при ходьбі,

порушення координації рухів, зниження м’язового тонусу, швидка втомлюваність. Такі

порушення характерні для ураження

A * Мозочка

B Проміжного мозку

C Середнього мозку

D Довгастого мозку

E Кори великих півкуль

102

У людини, яка вийшла із затемненого приміщення на яскраве світло, спостерігається

звуження зіниць. Структури ЦНС, що забезпечують зіничну реакцію, знаходяться на рівні

A * Середнього мозку

B Проміжного мозку

C Мозочка

D Довгастого мозку

E Моста

103

У клітині заблоковано процеси біосинтезу білків, внаслідок чого припинився вплив на неї

таких гормонів як?

A * Тироксину

B Вазопресину

C Інсуліну

D Глюкагону

E Окситоцину

104

При визначенні лінійної швидкості кровотоку встановлено, що найбільша її величина

спостерігається в

A * Аорті

B Артеріях

C Венах

D Артеріолах

E Капілярах

105

При дослідженні травного секрету було встановлено, що він має високу протеолітичну

активність у кислому середовищі. Така властивість характерна для

A * Шлункового соку

B Слини

C Жовчі

D Кишкового соку

E Підшлункового соку

106

При дослідженні первинної сечі встановлено, що вона не містить

A * Глобулінів

B Амінокислот

C Сечовини

D Глюкози

E Креатиніну

107

При дослідженні крові пацієнта встановлено, що загальна кількість лейкоцитів становить

12•109/л. Це явище називається

A * Лейкоцитозом

B Лейкозом

C Лімфоцитозом

D Агранулоцитозом

E Мононуклеозом

108

Зайшовши у запилене приміщення, людина почала кашляти. Де знаходиться найбільша

кількість рецепторів, при подразненні яких виникає така рефлекторна реакція?

A * Корені легень

B Дихальні бронхіоли

C Стінки альвеол

D Міжреберні м’язи

E Альвеолярні ходи

109

У дорослої людини визначили об’єм анатомічного мертвого простору. Він складає

приблизно

A * 150-180 мл

B 120-150 мл

C 180-210 мл

D 210-240 мл

E 240-270 мл

110

У людини внаслідок удару в епігастральну ділянку зупинилось серце. Що призвело до

таких змін у діяльності серця?

A * Підвищення тонусу блукаючого нерва

B Виділення адреналіну

C Підвищення тонусу симпатичної нервової системи

D Виділення ангіотензину ІІ

E Виділення гістаміну

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий