Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)

В експерименті проводили електростимуляцію структур головного мозку, внаслідок чого у
Крок 1 Стоматологія 0 Нормальна фізіологія (частина 1)

Скачати 0.56 Mb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.56 Mb. Крок 1 Стоматологія

4.0 Нормальна фізіологія (частина 1)

1

В експерименті проводили електростимуляцію структур головного мозку, внаслідок чого у

тварини розвинулася поліфагія (надмірне прагнення до їжі). В яку ділянку головного мозку

було введено електроди?

A *У латеральні ядра гіпоталамуса

B У вентромедіальні ядра гіпоталамуса

C У супраоптичні ядра гіпоталамуса

D В аденогіпофіз

E У червоне ядро

2

В експерименті тварині проводили електростимуляцію нейронів головного мозку,

внаслідок чого у тварини виникла гіпофагія (відмова від прийому їжі). В яку ділянку

головного мозку було введено електроди?

A * У гіпоталамус

B У таламус

C У нейрогіпофіз

D В аденогіпофіз

E У червоне ядро

3

При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості

еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?

A *Еритропоетину

B Реніну

C Кортизолу

D Адреналіну

E Тестостерону

4

У жінки 35 років при обстеженні виявили підвищення основного обміну. Надлишок якого з

нижче наведених гормонів вірогідніше всього зумовив цей стан?

A *Трийодтироніну

B Соматотропін

C Інсуліну

D Кортизолї

E Глюкагон

5

У дитини 10 років зріст 80 см, правильні пропорції тіла, нормальний розумовий розвиток.

Дефіцит якого гормону в організмі може спричинити такі зміни?

A *Соматотропний

B Соматостатин

C Тироксин

D Трийодтиронін

E Кортизол

6

Заболевания печени обычно сопровождаются выраженной кровоточивостью. С чем это

связано ?

A * Снижен синтез протромбина и фибриногена

B Снижен синтез желчных кислот

C Нарушен пигментный обмен

D Снижена концентрация кальция в крови

E Усилен распад факторов свёртывания

7

Пацієнт звернувся до стоматолога зі скаргами на металевий присмак у роті і печією

язика після протезування. Які дослідження необхідно провести з метою визначення

причини?

A * Гальванометрію

B Мастикаціографію

C Оклюзіографію

D Електроміографію

E Рентгенографію

8

У хворого знижение синтез вілікініну. До порушення яких процесів у тонкій кишці це

призведе

A *Скорочення мікровосинок.

B Ритмічна сегментація.

C Секреція соку

D Перистальтичні скорочення.

E Гідроліз поживних речовин

9

До лікаря звернувся пацієнт зі скаргами на задуху в стані спокою та при навантаженні.

Лабораторне дослідженні крові виявило зміну форми еритроцитів у вигляді серпа. Як

змінюється вміст оксигемоглобіну в крові та киснева ємність крові у цьому випадку?

A *Зменшується вміст оксигемоглобіну та киснева ємність крові

B Спостерігається збільшення вмісту гемоглобіну та кисневої ємність крові

C Не змінюється вміст гемоглобіну та киснева ємність крові

D Вміст гемоглобіну не змінюється, а киснева ємність крові зростає

E Усе невірно.

10

Єритроцит для своєї життедіяльності потребує енергію у вигляді АТФ. Який процес

забезпечує цю клітину необхідною кількістю АТФ?

A *Анаєробний гліколіз

B Аєробне окислення глюкози

C Пентозний цикл

D Бета-окислення жирних кислот

E Цикл трикарбонових кислот

11

При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому

порушується транспортування гемоглобіном кисню від легень до тканин. Яке похідне

гемоглобіну при цьому утворюється?

A *Карбоксигемоглобін

B Оксигемоглобін

C Метгемоглобін

D Карбгемоглобін

E Гемохромоген

12

При абсолютному голодуванні єдиним джерелом води для організму є процес окислення

органічних сполук. Яка з наведених речовин в цих умовах є основним джерелом води?

A *Жири

B Білки

C Вуглеводи

D Глікопротеїни

E Ліпопротеїни

13

У хворого має місце хронічна недостатність кіркової речовини надниркових залоз

(Аддісонова або бронзова хвороба). Недостатність якого гормону має місце при цьому

патологічному процесі?

A *Альдостерону

B Інсуліну

C Адреналіну

D Тироксину

E Вазопресину

14

Хвора 45 років скаржиться на задишку при невеликому фізичному навантажені, набряки

на ногах, в анамнезі часті ангини, хворіє на протязі двох років. Діагнастовано

недостатність кровообігу. Який гемодинамічний показник декомпенсації серця

спостерігається в даному випадку?

A *Зменшення хвилинного об’єму серця.

B Зменшення об’єму циркулюючої крові.

C Зменшення венозного тиску.

D Підвищення артеріального тиску.

E Тахікардія.

15

После введения пирогена у больного А. повысилась температура, кожные покровы стали

бледными, холодными на ощупь, появился озноб, увеличилось потребление кислорода.

Как изменяются процессы терморегуляции в описанном периоде?

A *Снижается теплоотдача

B Увеличивается теплопродукция

C Теплоотдача равна теплопродукции

D Снижается теплопродукция

E Увеличивается теплопродукция

16

В 1910 г. Раус в эксперименте получил саркому кур путем введения им бесклеточного

фильтрата, полученного из саркомы курицы. Какой метод экспериментального

моделирования использовал автор?

A *Индуцирования

B Эксплантации

C Изотрансплантации

D Гомотрансплантации

E Гетеротрансплантации

17

Для моделювання виразки шлунка тварині ввели в гастральні артерії атофан, який

спричинює їх склерозування. Який механізм пошкодження слизової оболонки шлунку є

провідним в даному експерименті?

A * Гіпоксичний

B Нейродистрофічний

C Механічний

D Дисрегуляторний

E Нейрогуморальний

18

У больной температура тела высокая, бледность кожи сменилась гиперемией, возникло

чувство жара, кожа горячая на ощупь. Каково соотношение процессов теплопродукции и

теплоотдачи в описанной стадии лихорадки?

A *Теплоотдача равна теплопродукции

B Теплоотдача выше теплопродукции

C Теплопродукция выше теплоотдачи

D Теплоотдача ниже теплопродукции

E Теплопродукция ниже теплоотдачи

19

Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на болі у голові, зміни у кінцівках, збільшення рук

та ніг. Зовні: масивні надбровні дуги, губи. При надлишку якого гормону виявляються

подібні прояви?

A *Соматотропного

B Адренокортикотропного

C Тироксину

D Глюкокортикоїдів

E Адреналіну

20

У больного Н., 25 лет, после перенесенной инфекции развился несахарный диабет.

Дефицит какого гормона привел к развитию данной патологии?

A *вазопрессина

B альдостерона

C кортизола

D ренина

E инсулина

21

У молодої людини виявлений надлишок соматотропного гормону, збільшені розміри

носа, губ, ушей, нижньої щелепи, кистей і стоп. Який Ваш діагноз.

A *Акромегалія

B Гіпофізарний нанізм

C Хвороба Іценко-Кушинга

D Адісонова хвороба

E Адіпозогенітальна дистрофія

22

У хворої людини 42 років виявлено значне збільшення в розмірах носа, вух, нижньої

щелепи та стоп. Яке захворювання можна запідозрити?

A *Акромегалія

B Гігантизм

C Нанізм

D Церебральна кахексія

E Адіпозогенітальна дистрофія

23

Енергетичні витрати чоловіка 40 років, який працює шахтарем складають більше 5000

ккал/добу. Який компонент у харчовому раціоні найбільш доцільно збільшити для

відновлення таких витрат енергії?

A *Жири.

B Рідина.

C Білки.

D Вуглеводи.

E Вітаміни.

24

Новонароджений не зробив перший вдих. При патологоанатомічному розтині тіла

встановлено, що при вільних дихальних шляхах легені не розправилися. Що з наведеного

могло бути причиною цього?

A *Відсутність сурфактанту

B Звуження бронхів

C Розрив бронхів

D Утовщення плеври

E Збільшення розміру альвеол

25

Накладення стоматологічного протезу викликало у пацієнта збільшення слиновиділення.

Це обумовлено реалізацією таких механізмів регуляції:

A * Безумовні рефлекси

B Умовні рефлекси

C Безумовні та умовні рефлекси

D Місцеві рефлекси

E

26

У дитини спостерігається відставання в психічному розвитку, затримка росту,

формування зубів, запізніле появлення точок окостеніння, зниження основного обміну. З

недостатністю функції якої з ендокринних залоз пов’язаний цей стан ?

A * Щитовидної

B Статевих

C Наднирників

D Нейрогіпофізу

E Підшлункової

27

В гострому досліді тварині в порожєнину 12-палої кишки увели слабкий розчин

хлористоводневої кислоти. Це призведе до збільшення секреції::

A *Секретину

B Гастрину

C Мотиліну

D Нейротензину

E Гістаміну

28

Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40

% нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною ?

A *Щитовидна залоза.

B Тіиус.

C Підшлункова залоза.

D Епіфіз.

E Наднирники.

29

У здорового обстежуваного в стані спокою кількість еритроцитів становить

5,65*1012/л. Причиною цього може бути те, що обстежуваний:

A *Житель високогір’я

B Шахтар

C Студент

D Вагітна жінка

E Відповідальний працівник міністерства

30

Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози

в крові до 11 ммоль/л. З недостачою якого гормону пов’язані ці зміни?

A *Інсуліну

B Глюкагону

C Естрадіолу

D Тестостерону

E Паратгормону

31

Під час складання іспиту у студентів «пересихає в роті». Механізмом, що зумовлює

розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів:

A Умовних симпатичних

B Безумовних парасимпатичних.

C Умовних парасимпатичних.

D Безумовних симпатичних.

E Безумовних периферичних

32

У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних

волокон, що іннервують підязикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози

виділяється:

A *Мало в’язкої слини

B Мало рідкої слини

C Слина не виділяється

D Багато рідкої слини

E

33

В гострому досліді собаці, що знаходилась під наркозом, ввели вазопресин, внаслідок

чого зменшилась кількість сечі тому, що він:

A *Посилює реабсорбцію води

B Посилює реабсорбцію натрію

C Зменшує реабсорбцію води

D Зменшує реабсорбцію кальцію

E Збільшує реабсорбцію кальцію

34

Вміст кортизолу в крові пацієнта вранці відрізняється від того, який був у нього в

післяобідню пору дня. Як змінюється концентрація кортизолу впродовж доби?

A *Висока вранці

B Низька вранці

C Висока вночі

D Низька в обід

E Висока ввечері

35

У пацієнта виявлено високий рівень зв’язаного з білком тироксину (Т4) та нормальну

концентрацію вільного Т3. Яким буде основний обмін у такого пацієнта?

A *Нормальним

B Підвищеним

C Зміненим

D Надто високим

E Пониженим

36

У пацієнтки впродовж менструального циклу визначали концентрацію лютропіну в крові. В

один із днів рівень ЛГ виявився дуже високим. Що відбулося в організмі жінки в цей день?

A *Настала овуляція

B Почалася менструація

C Почалася фаза проліферації

D Завершилася менструація

E Скоротилася матка

37

У пацієнта відмічена висока концентрація вазопресину (АДГ) у крові. Що буде з діурезом

у такого пацієнта?

A *Олігоурія

B Поліурія

C Анурія

D Глюкозурія

E Натрійурія

38

У пацієнта виявлено високий рівень альдостерону в крові. Яка з фізіологічно активних

речовин вірогідніше призвела до цього?

A *Ангіотензин ІІ

B Простагландин Е2

C ц АМФ

D ц ГМФ

E Натрійуретичний фактор

39

У ході експерименту з внутрішньовенним уведенням різних фізіологічно активних

речовин зареєстрована тахікардія. Яка з цих речовин викликала таку реакцію?

A * Тироксин

B Брадикінін

C Ацетилхолін

D Калікреїн

E Інсулін

40

Лікар констатував у дитини значне відставання в рості, непропорційну будову тіла,

розумову відсталість. Що могло вірогідніше за все спричинити таку патологію?

A *Гіпотиреоз

B Незадовільне харчування

C Гіпертиреоз

D Генетичні вади

E Гіпопітуітаризм

41

У пубертатному періоді відбувається швидкий ріст дитини. Які з названих

фізіологічноактивних речовин стимулюють і завершують цей скачок росту?

A *Статеві стероїди

B Нейрогіпофізарні гормони

C Кортикоїдні стероїди

D Йодтироніни

E Катехоламіни

42

У людини під впливом емоційного чинника збільшилася частота серцевих скорочень,

розширилися зіниці, збільшилася вентиляція легень. За рахунок якого гормону відбулися

ці зміни?

A *Адреналіну

B Паратгормону

C Тестостерону

D Інсуліну

E Альдостерону

43

У результатi травми в ділянцi потилиці людина перестала дихати. Щo могло стати

причиною апноє?

A *Ушкодження довгастого мозку

B Ушкодження мозочка

C Poзpив мозку між середнім i довгастим

D Розрив спинного мозку нижче 5–го шийного сегмента

E Травматичний шок

44

Перед пірнанням пiд воду шукачі перлин роблять декілька глибоких вдихів та видихів. Що

цим забезпечується?

A *Максимально можливе виведення СО2 з органіму

B Забезпечення організму запасом кисню

C Максимально можливе виведення азоту з органіму

D Збільшення кровотоку в малому колі кpoвooбiry

E Збільшення дифузійної здатності легень

45

Фізіологи встановили, що кількість еритроцитів у крові залежить від функціонального

стану червоного кісткового мозку й тривалості життя еритроцита. Який термін “життя”

еритроцита в периферичній крові в середньому?

A *120 діб

B 70 діб

C 50 діб

D 150 діб

E 220 діб

46

Під час пожежі людина оруїлася чадним газом. Які зміни в крові при цьому відбулися?

A * Утворення карбоксигемоглобіну

B Утворення метгемоглобіну

C Утворення карбгемоглобіну

D Утворення редукованого гемоглобіну

E Розвинувся ацидоз

47

При аналізі крові, взятої у трупа судовим лікарем було встановлено отруєння ціанідами.

Що стало причиною смерті загиблого?

A * Утворення метгемоглобіну

B Утворення карбоксигемоглобіну

C Утворення карбгемоглобіну

D Утворення редукованого гемоглобіну

E Зміна рН крові

48

Відомо, що основною функцією еритроцитів є транспорт кисню від легень до клітин усіх

тканин організму. Яка складова еритроцита забезпечує цей процес?

A *Гемоглобін

B Альбуміни

C Глобуліни

D Ферменти

E АТФ

49

Одним із важливих клінічних досліджень крові є визначення лейкоцитарної формули. Що

відображає цей показник?

A *Процентне співвідношення різних форм лейкоцитів

B Загальну кількість лейкоцитів

C Процентне співвідношення грануло- й агранулоцитів

D Відсоток лімфоцитів по відношенню до загальної кількості білих кровяних тілець

E Процентне співвідношення гранулоцитів

50

У клініці інколи після видалення пілоричної частини шлунка розвивається анемія

(малокрів’я). Що є причиною розвитку цієї хвороби в даному випадку?

A *Відсутність внутрішнього фактора Касла

B Порушення всмоктування вітаміну D

C Порушення всмоктування вітаміну С

D Порушення всмоктування вітаміну Е

E Порушення функцій кісткового мозку

51

Який з внутрішніх органів бере найбільшу участь у гуморальній регуляції еритропоезу?

A *Нирки

B Легені

C Печінка

D Шлунково-кишковий тракт

E Підшлункова залоза

52

Хворий скаржиться на тривалу кровотечу навіть при незначному травматичному

пошкоджені. Лабораторний аналіз показав порушення складу крові. Яких клітин це

стосується?

A *Тромбоцитів

B Еритроцитів

C Нейтрофілів

D Лімфоцитів

E Моноцитів

53

В експерименті після обробки нервово-м’язового препарата жаби курареподібною

речовиною скорочення м’яза у відповідь на електричну стимуляцію нерва зникли. Яка

функція клітинної мембрани м’яза порушується курареподібними препаратами?

A *Рецепція медіаторів у нервово-м’язовому синапсі

B Створення бар’єру між середовищем клітини та навколишньою міжклітинною рідиною

C Підтримання внутрішньої структури клітини, її цитоскелета

D Зміна проникності для різних речовин

E Створення електричних потенціалів по обидва боки мембрани

54

Пацієнт перебуває у несвідомому стані. Який із перерахованих нижче сфінктерів не

контролюється?

A *Зовнішній анальний

B Внутрішній анальний

C Пілоричний

D Кардіальний

E Ілеоцекальний

55

В лабораторію на дослідження доставлений травний сік, рН якого становить 2,2. Який це

травний сік?

A *Шлунковий сік

B Підшлунковий сік

C Жовч

D Кишковий сік

E Слина

56

У юнака 20 років, який розпочав систематично тренуватися з легкої атлетики, при аналізі

крові у стані спокою виявили: кількість еритроцитів — 5,5*1012/л, ретикулоцитів 12% від

загальної кількості еритроцитів, гемоглобіну — 160 г/л, колірний показник — 1,03. Такі

показники крові свідчать про стимуляцію еритропоезу внаслідок виникнення при

тренуваннях:

A *Гіпоксемії

B Гіперкапнії

C Фізичного навантаження

D Гіпервентиляції

E Гіперглікемії

57

В експерименті з введенням тварині стрихніну у відповідь на слабке подразнення

спостерігали сильне збудження всіх скелетних м’язів. Чим це можна пояснити?

A *Блокуючою дією стрихніну на гальмівні синапси

B Активуючим впливом стрихніну на гальмівні синапси

C Активуючим впливом стрихніну на нервово-м’язові синапси

D Збудливою дією стрихніну на м’язи

E Збудливою дією стрихніну на мотонейрони

58

Явище спінального шоку у різних тварин триває різний час. Від чого це залежить?

A *Від філогенетичного розвитку головного мозку

B Від розміру спинного мозку

C Від активності спинного мозку до перерізання

D Від кількості альфа-мотонейронів

E Від віку організму

59

Людина не була голодною, але святково накритий стіл, аромати їжі викликали в неї

апетит. Який елемент функціональної системи (П.К. Анохіна) у даному випадку викликав

таку реакцію?

A *Обстановочна афферентація

B Акцептор результату дії

C Пусковий стимул

D Домінантна мотивація

E Пам’ять

60

У жінки під час пологів в зв’язку з крововтратою визначили групу крові. Реакція

аглютинації еритроцитів відбудася зі стандартними сироватками груп Оαβ (І), Аβ (ІІ) і не

відбулася зі стандартною сироваткою групи Вα (ІІІ). Досліджувана кров належить до

групи

A * Вα (ІІІ)

B Оαβ (І)

C Аβ (ІІ)

D АВ (IV)

E

61

У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі

стандартними сироватками груп Оαβ (І), Вα (ІІІ) і не відбулася зі стандартною

сироваткою групи Аβ (ІІ). Дослуджувана кров належить до групи:

A * Аβ (ІІ)

B Оαβ (І)

C Вα (ІІІ)

D АВ (IV)

E

62

У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна.

Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп Оαβ (І),

Аβ (ІІ), Вα (ІІІ). Досліджувана кров належить до групи:

A *Оαβ (І)

B Аβ (ІІ)

C Вα (ІІІ)

D АВ (IV)

E

63

Після фармакологічної блокади іонних каналів мембрани нервового волокна потенціал

спокою зменшився з -90 до — 80 мВ. Які канали було заблоковано?

A *Калієві

B Натрієві

C Кальцієві

D Магнієві

E Хлорні

64

Експериментальне дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку

потенціалу дії показало, що лавиноподібний вхід іонів натрію до клітини спостерігається у

фазі:

A *Деполяризації

B Реверсполяризації

C Реполяризації

D Деполяризаційного слідового потенціалу

E Гіперполяризаційного слідового потенціалу

65

Експериментальні дослідження мембранних іонних струмів у динаміці розвитку

потенціалу дії показали, що іонний струм, який обумовлює фазу реполяризації, є

A *Пасивним калієвим

B Пасивним натрієвим

C Активним хлорним

D Активним калієвим

E Активним натрієвим

66

В експерименті нервове волокно подразнюють електричним імпульсами катодного

напрямку підпорогової сили. При цьому поріг деполяризації волокна ((Е):

A *Зменшується

B Не змінюється

C Дещо збільщується

D Зникає

E Суттєво збільшується

67

Які групи симптомів найбільш характерні для пошкодження мозочка?

A Всі перераховані

B Атаксія

C Астазія

D Дистонія

E Астенія

68

Дифузія СО2 в легенях здійснюється за градієнтом парціального тиску і парціальної

напруги по обидва боки легеневої мембрани, який становить:

A 6 мм рт.ст.

B 60 мм рт.ст.

C 20 мм рт.ст.

D 40 мм рт.ст.

E 36 мм рт.ст.

69

У хворого різко знизився вміст іонів кальцію в крові. Це призведе до посиленої секреції

такого гормону:

A * Паратгормон

B Вазопресин

C Альдостерон

D Соматотропін

E Тирокальцитонін

70

У хворого вміст глюкози в плазмі крові становить 15 ммоль/л, відмічається спрага,

поліурія. Дефіцит якого гормону в крові спричиняє такі зміни?

A * Інсулін

B Глюкагон

C Кортизол

D Соматотропін

E Соматоліберин

71

У здорової людини вміст еритроцитів у крові 5,65х1012/л. Причиною цього може бути те,

що досліджувана людина:

A * Мешкає у високогір’ї

B Працює шахтарем

C Вагітна жінка

D Є дорослою

E Дитина дошкільного віку

72

Який із перелічених факторів найкраще забезпечив би розширення та зростання

проникності судин мікроциркуляторного русла?

A *гістамін;

B ендотелін;

C вазопресин;

D норадреналін;

E жоден з перелічених.

73

В якому сегменті ниркового канальця найінтенсивніші процеси концентрації первинної сечі?

A * Петлі Генле;

B Проксимальному канальці;

C Дистальному канальці;

D Щільній плямі;

E Збірній трубочці.

74

Після операції з видалення щитоподібної залози з’явились оніміння кінцівок, лабораторно

діагностовано гіпокальціємію. Який гормональний препарат слід призначити?

A *Паратиреоїдин.

B Трийодтиронін.

C Тиреоїдин.

D Кальцитрин.

E Тироксин.

75

Який з легеневих об’ємів неможливо визначити за допомогою спірометрії?

A *Залишковий об’єм

B Дихальний об’єм

C Резервний об’єм вдоху

D Резервний об’єм видоху

E Життєву ємність легенів

76

В обстежуваного відсутній колінний рефлекс. Вкажіть рівень ушкодження спинного мозку.

A *III-IV поперекові сегменти.

B V-VII шийні сегменти.

C VII-VIII грудні.

D IX-X грудні.

E I-II поперекові.

77

У загальному аналізі крові дитини 12 років виявили збільшену кількість еозинофілів

(12%). Вкажіть, при якому стані це може спостерігається?

A *Аскаридоз.

B Загальний інтоксикаційний синдром.

C Пневмонія.

D Імунодефіцитний стан.

E Гостра респіраторна вірусна інфекція.

78

У жінки 45 років має місце недостатня секреція фермента ентерокінази. Порушення якої

травної функції може викликати дефіцит ентерокінази?

A *Гідроліз білків

B Гідроліз вуглеводів

C Гідроліз жирів

D Всмоктування вітамінів

E Всмоктування жирів

79

При обстеженні хворого після автомобільної травми невропатолог виявив дисметрію.

Цей симптом визначається:

A *Неможливістю провести пальце-носову пробу із закритими очима

B Зникненням сумісності між скороченнями м’язів антагоністів

C Тремтінням м’язів під час виконання довільних рухів

D Порушенням тонусу м’язів

E Порушенням мови

80

Дівчина 15 років народила дитину та через соціальні негаразди віддала її до притулку.

Але через деякий час у неї виникло нестримне бажання забрати її додому. Який інстинкт

стимулює її бажання?

A *Батьківський

B Статевий

C Імітаційний

D Вітальний

E Зоосоціальний

81

У жінки 35 років, яка протягом 3 місяців обмежувала кількість продуктів у харчовому

раціоні, спостерігається зменшення маси тіла, погіршення фізичного стану та розумової

діяльності, з’явилися набряки. Дефіцит яких харчових речовин міг призвести до таких змін?

A Білків.

B Вітамінів.

C Жирів.

D Вуглеводів.

E Мікроелементів.

82

У людини при переході зі світлого приміщення в темне відбувається розширення зіниць.

Який з наведених рефлексів зумовлює цю реакцію:

A *Симпатичний безумовний

B Симпатичний умовний

C Метасимпатичний

D Парасимпатичний безумовний

E Парасимпатичний умовний

83

рН артеріальної крові — 7,4; первинної сечі – 7,4; кінцевої сечі – 5,8. Зниження рН кінцевої

сечі є наслідком секреції у канальцях нефрону:

A * Іонів водню

B Іонів калію

C Іонів гідрокарбонату

D Сечовини

E Креатиніну

84

У пацієнта тривала блювота призвела до зневоднення організму. Підвищення секреції

якого гормону за цих умов, перш за все, забезпечує збереження води в організмі?

A * Вазопресин

B Альдостерон

C Натрійуретичний

D Адреналін

E Кальцитонін

85

У людини збільшений об’єм циркулюючої крові та зменшений осмотичний тиск плазми.

Це супроводжується збільшенням діурезу, перш за все, внаслідок зменшеної секреції

гормону:

A * Вазопресину

B Альдостерон

C Адреналін

D Ренін

E Натрійуретичний

86

У людини схильність до розвитку карієса. Причиною цього може бути недостатній вміст у

слині наступного компонента:

A *Лізоцим

B Альфа-амілаза

C Мальтаза

D Слиз

E Хлорид натрію

87

У пацієнта має місце пошкодження волокон дев’ятої пари черепних нервів

(язикоглотковий). Формування якого відчуття буде порушено?

A * Гіркого

B Солодкого

C Солоного

D Кислого

E Усіх смакових відчуттів

88

Жінка, 38 років скаржиться на постійну спрагу, часте сечовиділення, зниження апетиту,

головний біль. Сеча безколірна, прозора, слабо-кислої реакції, не містить цукру. Добовий

діурез до 12 л. Нестача якого гормону може бути причиною цього стану?

A Вазопресин

B Передсердний натрійуретичний фактор

C Норадреналін

D Інсулін

E Глюкагон

89

В експерименті при дослідженні властивостей нервового волокна встановлено, що воно

має мієлінову оболонку, діаметр 2 мкм, швидкість проведення збудження 10 м/с. До яких

нервів відноситься вказане волокно?

A *прегангліонарних вегетативних

B постгангліонарних вегетативних

C рухових

D зорових

E больових

90

В експерименті на тварині здійснили перерізку блукаючих нервів з двох боків. Як при

цьому зміниться характер дихання?

A *стане глибоким і рідким

B стане поверхневим і частим

C стане глибоким і частим

D стане поверхневим і рідким

E дихання не зміниться

91

З метою визначення максимальної секреції соляної кислоти шлункового соку пацієнту 42

років ввели розчин гістаміну. Як це вплине на секрецію підшлунковоої залози?

A *збільшиться секреція бікарбонатів

B збільшиться секреція трипсиногену

C збільшиться секреція ліпази

D збільшиться секреція амілази

E збільшиться секреція слизу

92

При обстеженні хворого 37 років виникла підозра на наявність у нього порушення дихання

по рестриктивному типу. Визначення якого показника зовнішнього дихання дає

можливість виявити вказаний розлад дихання?

A *життєвої ємності легень

B дихального об’єму

C резервного об»єму вдиху

D резервного об’єму видиху

E коефіцієнту легеневої вентиляції

93

Під час катастрофи на ЧАЕС у повітря була викинута велика кількість радіоактивного

йоду. Діяльність якої залози внутрішньої секреції, найімовірніше, буде порушена у людей,

що жили біля ЧАЕС?

A *Щитовидної

B Підшлункової

C Нейрогіпофіза

D Підгрудинної

E Гіпоталамуса

94

У копрограмі пацієнта виявили значну кількість неперетравлені жири. Порушення

секреції яких ферментів найімовірніше мають місце у данної людини?

A *Панкреатичні ліпази

B Панкреатичні амілази

C Панкреатичні протеази

D Жовчні кислоти

E Жирні кислоти

95

У чоловіка 64-х років спостерігаються симптоми різкого порушення процесів обміну

речовин та енергії. При проведенні комп’ютерної томографії в одній із ділянок головного

мозку виявлена пухлина. Яка структура головного мозку,що має значну роль у регуляції

процесів обміну речовин може бути уражена у даному випадку?

A *Гіпоталамус

B Ретикулярна формація

C Таламус

D Червоне ядро

E Чорна субстанція

96

В нефрологічній клініці у юнака 19-ти років була виявлена підвищена кількість калію во

вторинній сечі. Підвищення рівню якого гормону, вірогідно, могло викликати такі зміни?

A *Альдостерону

B Окситоцину

C Адреналіну

D Глюкагону

E Тестостерону

97

Після кровотечі в крові хворого підвищився рівень вазопресину, що при цьому забезпечує:

A *Підвищення ОЦК

B Підвищення згортання крові

C Зниження ОЦК

D Підвищення діурезу

E Зниження тонусу судин

98

У пацієнта, який строго виконував рекомендації по дотриманню певної дієти протягом 10

днів, було проведено дослідження величини дихального коефіцієнту (результатДК=1).

Якої дієти дотримувся пацієнт?

A *З переважанням вмісту вуглеводів.

B З переважанням вмісту білків і жирів.

C З переважанням вмісту жирів і вуглеводів.

D З переважанням вмісту білків і вуглеводів.

E Змішаної їжі.

99

У спортсмена перед стартом відмічається збільшення енергоутворення. В основі цього

лежать:

A *Умовно-рефлекторні механізми.

B Безумовно-рефлекторні механізми.

C Активація функції наднирників.

D Більша м’язова маса.

E Гіпервентиляція легень.

100

Обстежуваний не сприймає солодкого смаку їжі. Скажіть, де розташовані рецептори, що

відповідають за відчуття солодкого?

A *На кінчику язика.

B На корені язика.

C Бокові поверхні язика.

D Середина язика.

E Вся поверхня язика.

101

Після черепно-мозкової травми у хворого спостерігається порушення функції

сечовидільної системи – поліурія. Порушення виділення якого гормону ви запідозрите?

A *Вазопресину.

B АКТГ.

C Адреналіну.

D Інсулін.

E Мінералокортикоїди.

102

При захворюванні зубів людина не завжди може вказати точну локалізацію хворого зуба.

Який принцип розповсюдження збудження в нервових центрах демонструє цей приклад?

A *Іррадіація.

B Реверберація.

C Оклюзія.

D Домінанта.

E Дивергенція

103

Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога

супроводжується анурією (відсутністю сечовиділення). Чим зумовлене це явище?

A *Збільшенням секреції АДГ та адреналіну.

B Збільшенням активності парасимпатичної нервової системи.

C Зменшенням активності симпатичної нервової системи.

D Збільшенням секреції АДГ та зменшення адреналіну.

E Зниженням секреції АДГ та збільшення адреналіну.

104

В експерименті у тварини подразнювали периферійний відрізок симпатичного нерва

іннервуючого під’язикову слинну залозу. Як змінилася секреція цієї залози?

A *Виділяється мало в’язкої слини

B Слина не виділяється

C Виділяється мало рідкісної слини

D Виділяється багато рідкісної слини

E Виділяється багато в’язкої слини

105

У людини відбувся обпік кінчика язика. Сприйняття яких смакових подразників

порушується в першу чергу?

A *Солодких

B Солоних

C Кислих

D Кислих і солодких

E Гірких

106

У пацієнта стоматолог виявив ороговіння епітелію слизової оболонки ротової порожнини,

атрофію малих слинних залоз. Відсутність якого вітаміну може бути причиною даного стану?

A * Вітаміну А

B Вітаміну В6

C Вітаміну В12

D Вітаміну С

E Вітаміну Д

107

Лікар у пацієнта виявив запалення слизової оболонки ротової порожнини, яке

супроводжувалось нестерпним болем. Із ураженням якого нерва це пов’язано?

A * Трійчастого

B Язикоглоткового

C Блукаючого

D Лицьового

E Барабанної струни

108

При пошкодженні слизової оболонки ротової порожнини її запалення попереджується

завдяки бактерицидній дії:

A * Лізоциму

B Амілази

C Муцину

D Лінгвальної ліпази

E Нуклеаз

109

В експерименті встановлено посилення надходження глюкози всередину клітин (за

винятком клітин головного мозку), активація перетворення глюкози на глікоген у печінці та

м’язах, зниження глюконеогенезу. Який гормон викликає зазначені ефекти?

A * Інсулін

B Глюкагон

C Соматостатин

D Трийодтиронін

E Альдостерон

110

У спортсмена після перевантаження під час тренування виникла м’язова контрактура.

При цьому м’яз втрачає гнучкість та поступово стає твердим, бо не має можливості

розслабитися. Вкажіть імовірну причину контрактури?

A Недостатність АТФ

B Зниження Са++ у крові

C Підвищення молочної кислоти у крові

D Зміни у структурі тропомиозину

E Збільшення К+ у крові

111

У жінки 35 років, яка на протязі 3 місяців обмежувала кількість продуктів в харчовому

раціоні спостерігається зменшення ваги тіла, погіршення фізичного стану та розумової

діяльності, з’явилися набряки на обличчі. Дефіцит яких харчових речовин міг призвести

до таких змін?

A Білків.

B Вітамінів.

C Жирів.

D Вуглеводів.

E Мікроєлементів.

112

На станцію „швидкої допомоги” доставлено хворого з травмою грудної клітки. Стан

хворого різко погіршується, наростає задуха, поблідніння обличчя, тахікардія. Що могло

бути причиною вказаних розладів?

A *Пневмоторакс

B Забій грудної клітки

C Перелом ребер

D Реакція на больовий подразник

E Переляк

113

Хворому проведено видалення пілорічної частини шлунку. Зменшення секреції якого

гормона слід очікувати перш за все?

A *Гастрина

B Гістаміна

C Секретина

D Холецистокініна

E Шлункового інгібуючого пептиду

114

Людині проводили клінічний аналіз крові за допомогою камери Горяєва. Чим розводять

кров для підрахунку лейкоцитів?

A 5% розчином оцетової кислоти + метіленовий синій

B дистилюючою водою

C 0.9% розчином хлористого натрію + метіленовий синій

D 0.1 н розчином HCl

E Всі відповіді неправильні

115

У спортсменів перед змаганнями обстежували функціональний стан системи дихання. За

допомогою якого методу можна визначити максимальну вентиляцію легенів?

A спірографії

B спірометрії

C пневмотахометрії

D оцінки розведення гелію

E механопневмограма

116

При обстеженні секреторної діяльності шлунку у людини було встановлено, що

шлунковий секрет має найбільшу кислотність при переваренні…

A білків

B жирів

C вуглеводів

D баластних речовин

E Вітамінів

117

В єксперименті при вивченні процесів всмоктування продуктів гідролізу їжі і води було

встановлено, що основним відділом шлунково-кишкового тракту,де відбуваються ці

процеси є…

A тонкий кишечник

B шлунок

C товста кишка

D пряма кишка

E ротова порожнина

118

У юнака 19 років вимірювали енергообмін в певних умовах у стані спокою. Як зветься

даний вид енергообміну?

A *Основний обмін

B Валовий обмін

C Метаболічний обмін

D Загальний обмін

E Стандартний обмін

119

Під час тренувань спортсмени-підводники на тривалий час затримують дихання. З якою

метою це робиться?

A *Зниження чутливості нейронів дихального центру до СО2

B Зниження чутливості нейронів дихального центру до О2

C Підвищення чутливості нейронів дихального центру до О2

D Підвищення чутливості нейронів дихального центру до СО2

E Зниження чутливості рецепторів розтягу легень

120

Відомо, що однією з причин виникнення мембранного потенціалу спокою є різниця

концентрації іонів по обидві сторони клітинної мембрани. Який механізм забезпечує іонну

асиметрію в середині і на зовні клітини?

A *Активний транспорт

B Полегшена дифузія

C Дифузія

D Фільтрування

E Піноцитоз

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий