Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)

За даними вооз малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн чоловік. Ця
Крок 1 Стоматологія 0 Мікробіологія (частина 2)

Скачати 366.88 Kb.

Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 366.88 Kb. Крок 1 Стоматологія

8.0 Мікробіологія (частина 2)

1

У работницы животноводческой фермы врач, поставил предварительный диагноз

-“Эхинококкоз печени”. Диагноз был подтвержден при оперативном вмешательстве. От

какого животного больная могла заразиться эхинококкозом ?

A * Собака.

B Свинья

C Кошка

D Кролик

E Корова

2

Першим етапом діагностування хвороб, зумовлених порушенням обміну речовин, є

скринінг-метод, після якого використовують точні хроматографічні методи дослідження

ферментів, амінокислот. Яку назву має описаний метод:

A *біохімічний ;

B імунологічний;

C цитогенетичний;

D популяційно-статистичний;

E гібридизації соматичних клітин.

3

За даними ВООЗ малярією щорічно на Землі хворіють приблизно 250 млн. чоловік. Ця

хвороба зустрічається переважно у тропічних і субтропічних областях. Межі ії

розповсюдження співпадають з ареалами комарів роду:

A * Анофелес

B Кулекс

C Аедес

D Мансоніа

E Кулізета

4

Хатня муха потрапилиа до лікарняного кабінету. Збудників яких захворювань вона може

передати механічно:

A * Холера, дизентерія, черевний тиф

B Поворотний тиф

C Висипний тиф

D Енцефаліт

E Лейшманіоз

5

У розвитку клінічних проявів алергії провідну роль відіграє гістамін. Якими клітинами він

виробляється?

A * тучними клітинами

B Т- лімфоцитами

C макрофагами

D В- лімфоцитами

E плазмоцитами

6

У ВІЧ-інфікованого хворого спостерігається пригнічення активності імунної системи.

Ураження яких клітин найбільшою мірою обумовлює стан імунодефіциту у цього хворого?

A * Т-хелперів

B Т-супресорів

C Макрофагів

D В-лімфоцитів

E Т-кілерів

7

При дослідженні стану імунної системи хворого із хронічними грибковими ураженнями

шкіри виявлено порушення клітинного імунітету. Зниження яких показників найбільш

характерні при цьому?

A * Т-лімфоцитів

B Імуноглобулінів G

C Імуноглобулінів E

D В-лімфоцитів

E Плазмоцитів

8

При проверке стерильности наборов стоматологических инструментов в одном случае

были выделены грамположительные кокки, располагающиеся в виде скоплений, давшие

положительную реакцию плазмокоагуляции, ферментировавшие маннит в анаэробных

условиях и обладающие лецитиназной активностью. Какой микроорганизм выделен в

данном случае?

A *Staph. aureus

B St. epidermidis

C St. saprophiticus

D Str. pyogenes

E Corinebacterium xerosis

9

При бактериологическом обследовании группы больных с кариесом зубов были

выделены различные микроорганизмы. Какому из ниже перечисленных микроорганизмов

принадлежит ведущая роль в возникновении кариеса у данных больных?

A *Streptococcus mutans

B Staphylococcus aureus

C Candida albicans

D St. salivarius

E Borellia buccalis

10

Пострадавшему в автомобильной катастрофе больному с переломом нижней челюсти

была оказана экстренная помощь и введена противостолбнячная сыворотка, однако

через 2 месяца больной доставлен в инфекционное отделение с симптомами

“позднего” столбняка. Как правильно нужно было бы провести профилактику столбняка

во избежание указанных осложнений?

A *Провести активно-пассивную профилактику столбняка

B Ввести большую дозу антитоксической сыворотки

C Ввести противостолбнячный человеческий гаммаглобулин

D Сделать переливание крови

E Провести аутогемотерапию

11

Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня

інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів.

Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу?

A * Реакція імунофлюоресценції.

B Реакція Кумбса.

C Імуноферментний аналіз.

D Реакція опсонізації.

E Радіофмунний аналіз.

12

В сироватці крові новонародженого знайдено антитіла до віруса кору. Про наявність якого

імунітету це може свідчити?

A * Природного пасивного.

B Природного активного.

C Штучного пасивного.

D Штучного активного.

E Спадкового.

13

Дитині віком 6 років, у якої запідозрено активний туберкульозний процес, проведено

двагностичну реакцію Манту. Який імунобіологічний препарат при цьому було введено?

A * Туберкулін.

B Вакцину БЦЖ.

C Вакцину АКДП.

D Тулярін.

E Вакцину АДП.

14

Після введення лідокаїну у хворого з’явилась задишка, бронхоспазм, різко знизився

кров’яний тиск, що вимагало від лікаря-стоматолога застосування засобів негайної

допомоги. Який механізм лежить в основі таких явищ?

A *Алергічні реакції з участю IgE

B Алергічні цитотоксичні реакції

C Явище ідіосинкразії

D Гіперчутливість, зумовлена Т-лімфоцитами

E Ефекти, зумовлені Т-кілерами

15

При обстеженні хворої дитини 5 років стоматологом на основі клінічних даних був

поставлений діагноз паротит. Яким із перелічених способів може передаватись це

захворювання?

A *Повітряно-краплинним.

B Трансмісивним.

C Через укус тварин.

D Фекально-оральним.

E Парентеральним.

16

При обстеженні хворої дитини з підозрою на дифтерію в мазку із зіва виявлено біполярно

розташовані інтенсивно пофарбовані включення. Які із перелічених методів фарбування

були використані?

A *Леффлера.

B Грама.

C Циля-Нільсена.

D Буррі-Гінсa.

E Ожешки.

17

При проведенні лабораторної діагностики гепатиту В в останні роки визначають наявність

вірусної ДНК в крові хворого. За допомогою якої із перелічених реакцій встановлюють

це?

A *Ланцюгової полімеразної реакції.

B Реакція непрямої гемаглютинації.

C Реакція зв’язування комплементу

D Імуноферментний аналіз

E Реакція гальмування гемаглютинації

18

В пологовому будинку планується вакцинація дітей проти туберкульозу. Який із

перелічених препаратів необхідно мати для цього?

A *Вакцину БЦЖ.

B Вакцину АКДП.

C Туберкулін.

D Вакцину АДП.

E Вакцину СТІ.

19

Група стоматологів України повинна поїхати у відрядження до Африки. Однак відомо, що

в цій країні в середньому кожного року хворіють чумою декілька сотень чоловік. Яку з

перелічених вакцин треба використати для профілактики захворювання?

A *Живу вакцину EV.

B СТІ.

C Чумний анатоксин.

D Комбіновану вакцину.

E Хімічну вакцину.

20

К врачу стоматологу обратился больной с лихорадкой и характерными мелкими

везикулами на слизистой щёк, твёрдого нёба и языка. Врач заподозрил герпетический

стоматит. Какие исследования необходимо провести дополнительно для подтверждения

диагноза?

A *Заражение куриного эмбриона в хорионаллонтоис, введение материала в мозг белым

мышам

B Посев на среду 199 с добавлением бычьей сыворотки

C Посев на среду Раппопорт

D Постановка реакции преципитации

E Посев на среду Игла

21

Обследуя ребенка, врач стоматолог обнаружил налет на миндалинах и заподозрил

атипичную форму дифтерии. Был подготовлен мазок, сделан посев на питательные

среды и определена токсичность выделенной чистой культуры. Какая реакция

использована для определения токсигенности выделенного штамма дифтерийной

палочки?

A *Реакция преципитации в геле

B Реакция агглютинации на стекле

C Реакция связывания комплемента

D Реакция гемолиза

E Реакция кольцепреципитации

22

Які лікувальні препарати використовують для специфічної терапії дифтерії?

A * Антитоксична сироватка

B Плацентарний гама-глобулін

C Нативна плазма

D Антибіотики

E Анатоксин

23

З крові хворого виділена культура збудника черевного тифу. Які культуральні властивості

характерні для цього збудника?

A *Утворення безбарвних або блідо-рожевих колоній на середовищі Ендо та Плоскірєва.

B Утворення колоній червоного кольору з металевим блиском на середовищі Ендо.

C Утворення безбарвних колоній на середовищі вісмут-сульфіт агар.

D Утворення гемолізу на кров”яному агарі.

E Утворення ніжної плівки на лужній пептонній воді.

24

З випорожнень хворої дитини 6-місячного віку, яка знаходилась на штучному годуванні,

виділена культура кишкової палички з антигенною структурою 0-111. Який діагноз можна

поставити?

A *Колі-ентерит

B Гастро-ентерит

C Холероподібне захворювання

D Харчове отруєння

E Дизентерієподібне захворювання

25

В бактеріологічну лабораторію направлено харкотиння хворого на туберкульоз, Для

бактеріоскопічного дослідження препаратів – мазків і виявлення туберкульозної палички

потрібно використати один із вказаних методів фарбування:

A *Ціля — Нільсена

B Буррі — Гінса

C Здрадовського

D Грама

E Романовського

26

В бактеріологічній лабораторії досліджувалась в’ялена риба домашнього виготовлення,

яка стала причиною важкого харчового отруєння, При мікроскопії виділеної на

середовищі Кітта – Тароці культури виявлені мікроорганізми схожі на тенісну ракетку.

Який діагноз встановить лікар?

A *Ботулізм

B Сальмонельоз

C Холера

D Дизентерія

E Черевний тиф

27

Для прискорення заживлення рани слизової оболонки в ротовій порожнині хворому

призначено препарат, який являє собою термостабільний білок, що міститься у людини в

сльозах, слині, грудному молоці матері, а також його можна виявити в свіжознесеному

курячому яйці. Відомо, що він являє собою фактор природної резистентності організму і

має назву:

A *Лізоцим

B Комплемент

C Інтерферон

D Інтерлейкін

E Іманін

28

До лікарні надійшла дитина з діагнозом “стафілококовий сепсис”. На яке живильне

середовище потрібно посіяти кров хворого з метою виділення збудника?

A * Цукрово-пептонний бульйон

B М’ясо-пептонний агар

C Середовище Плоскірьова

D Середовище Бучіна

E Жовчно-сольовий агар

29

У хворого при дослідженні мокроти виявлені грам+ коки, розташовані парами. Який

мікроорганізм є найбільш ймовірним збудником захворювання?

A *Streptococcus pneumoniae

B Neisseria menigitidis

C Klebsiella pneumonia

D Mycoplasma pneumonia

E Legionella pneumophila

30

З центрифугату порції сечі, одержаної від хворого з підозрою на туберкульоз нирок,

приготували препарат для мікроскопії. Який метод фарбування препарату

використовують для виявлення збудника?

A *За Цілем-Нильсеном

B За Бурі

C За Грамом

D За Леффлером

E За Ожешко

31

В лабораторію особливо небезпечних інфекцій поступили випорожнення хворого з

діагнозом “холера”. Який метод мікробіологічної діагностики потрібно використати, щоб

підтвердити або відхилити діагноз?

A * Бактеріологічний

B Алергічний

C Бактеріоскопічний

D Біологічний

E Вірусологічний

32

При перевірці крові донорів на станції переливання крові, в сироватці одного з них

виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для

підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції?

A *Вестернблоту (імуноблотингу)

B Електронної мікроскопії

C Імуноферментного аналізу

D Імунофлюоресценції

E Радіоімунного аналізу

33

У посіві гною з фурункулу знайдено кулястої форми мікроби, розташовані як “гроно”

винограду. Які мікроби виявлено?

A * Стафілококи

B Диплококи

C Мікрококи

D Стрептококи

E Тетракоки

34

У дитячому садку здійснено обстеження дітей і персоналу з метою виявлення

менінгококового носійства. Підберіть метод мікробіологічного дослідження:

A * Бактеріологічний

B Алергічний

C Бактеріоскопічний

D Біологічний

E Серологічний

35

У хірургічному стаціонарі почастішали випадки гнійних післяопераційних ускладнень

стафілококової природи. Яким чином визначити джерело стафілококової інфекції в

стаціонарі?

A *Визначення фаговарів

B Визначення гемотоксинів

C Визначення ферментів агресії

D Визначення біоварів

E Визначення антибіотикочутливості

36

При дослідженні гнійних виділень з шийки матки бактеріоскопічно виявлено присутність

грамнегативних бобовидних диплококків, які знаходилися як в середині, так і поза

лейкоцитами. Назвіть чинника гнійного запалення шийки матки ?

A *Neisseria gonorroeae

B Chlamidia trachomatis

C Haemophilus vaginalis

D Trichomonas vaginalis

E Calymmatobacterium granulomatis

37

При забарвленні бакпрепаратів, виготовлених з мокротиння, методом Ціля-Нільсена

виявлено наявність яскравочервоних паличок, які розміщувалися поодиноко або групами,

не чутливі до дії кислот. На живильних середовищах перші ознаки росту з”являються на

1О-15 добу. До якої родини відносяться бактерії?

A *Micobacterium tuberculosis

B Versinia pseudotuberculosis

C Histoplasma dubrosii

D Klebsiella rhinoscleromanis

E Coxiella burnettii

38

При обстеженні хворого чоловiка, госпіталызованого на 5-й день хвороби з проявами

жовтяниці, болі в м’язах, ознобом,. носовими кровотечами. При проведені лабораторної

діагностики бактеріолог виконав темнопольну мікроскопію краплини крові хворого.

Назвіть збудників хвороби.

A *Leptospira interrogans

B Borrelia dutlonii

C Calymmatobacterium granulomatis

D Bartonella bacilloformis

E Rickettsia mooseri

39

ВІЛ-інфікований пацієнт періодично обстежується з метою виявлення ознак — активізації

процесу. Назвіть найбільш суттєву ознаку, що вказує на перехід ВІЛ-інфекції у СНІД.

A * Саркома Капоші. Кількіть Т-хелперів нижче 200 кл/мкл.

B Зниження кількості нейтрофілів.

C Зниження кількості Т-хелперів.

D Кількість Т-хелпері нижче критичного рівня.

E Виявлення антитіл до gp 41.

40

У спеціалізованій клініці пацієнту призначено комбінацію препаратів, що пригнічують

репродукцію ВІЛ.Вкажіть, до якої групи відносяться препарати, що обов’язково входять в

комплексне противірусне лікування.

A *Аналоги нуклеозидів.

B Антибіотики широкого спектру дії.

C Інтерлейкін.

D Кріксіван.

E Бісептол.

41

В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день

захворювання грипом.Який метод найдостовірніше підтверджує грипозну етіологію

пневмонії?

A *Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом ІФА.

B Дослідження парних сироваток.

C Зараження курячих ембріонів.

D Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів.

E Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу.

42

У зв’язку з важким перебігом гепатиту В, пацієнту призначено обстеження з метою

виявлення можливого агента-супутника, що ускладнює перебіг основного захворювання.

Вкажіть цей агент.

A * Дельта-вірус.

B Вірус гепатиту С.

C Вірус гепатиту G.

D Вірус гепатиту Е..

E НВs- антиген.

43

Антитоксические сыворотки используются для профилактики и лечения:

A *Дифтерии.

B Коклюша.

C Дизентерии.

D Гонореи.

E Туберкулеза.

44

У больного перенесшего сифилис был обнаружен на половых органах твердый шанкр. О

какой форме инфекции может идти речь у данного больного?

A *Первичная инфекция

B Вторичная инфекция

C Смешанная инфекция

D Рецидив

E Суперинфекция

45

При бактериоскопическом исследовании мазков спинномозговой жидкости, окрашенных

по Романовскому –Гимзе, обнаружены простейшие в форме полумесяца с

заостренными концами, голубой цитоплазмой и рубиновокрасным ядром. О возбудителе

какого заболевания может идти речь?

A * Токсоплазмоз

B Малярия

C Лейшманиоз

D Трипаносомоз

E Амебиаз

46

При бактериологическом исследовании материала от больного с подозрением на

хроническую гонорею, роста микроорганизмов на специальных питательных средах не

обнаружено. Какие методы диагностики следует применить чтобы подтвердить или

опровергнуть диагноз хронической гонореи?

A *Поставить РСК, аллергическую кожную пробу с гонококковым аллергеном

B Определить титр антител в сыворотки крови больного, используя РПГА

C Биологический метод

D Иммунную электронную микроскопию

E Повторить посев исследуемого материала на дифференциально-диагностические

среды

47

В больницу поступил ребенок с диагнозом дифтерия. Какими препаратами для

специфической терапии Вы воспользуетесь?

A *Противодифтерийной антитоксической сывороткой, антибиотиками

B Дифтерийным анатоксином, антибиотиками

C Вакциной “Кодивак”, сульфаниламидами

D Дифтерийными вакцинами: АКДС, АДС, АД

E Дифтерийным бактериофагом

48

В хирургическое отделение поступил больной с газовой гангреной голени. Этиология не

установлена. Чем проводить специфическое лечение данного больного?

A *Ввести поливалентную антитоксическую противогангренозную сыворотку, провести

эффективную антибиотикотерапию

B Провести хирургическую обработку раны

C Назначить высокие дозы сульфаниламидных препаратов

D Провести вакцинацию

E Назначить высокие дозы антибиотиков

49

При первичном посеве воды на 1% пептонную воду, через 6 часов на поверхности

среды обнаружен рост- нежная пленка. Для возбудителя какого заболевания характерны

такие культуральные свойства?

A * Возбудителя холеры

B Возбудителя чумы

C Возбудителя туберкулеза

D Возбудителя дизентерии

E Возбудителя псевдотуберкулеза

50

В мазке приготовленном из мокроты больного туберкулезом микобактерии (БК) не

обнаружены. Можно ли повысить вероятность бактериоскопического oбнаружения

возбудителя в мокроте? Если да, то какими методами.

A * Методами обогащения исследуемого материала (цетрифугированием флотацией)

B Биологическим методом

C Посевом материала в среды обогащения

D Методом иммуноферментного анализа

E Серологическими методами

51

В городе зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции, возникшей после

употребления заварных пирожных, из остатков которых выделены патогенные

микроорганизмы.Какие из нижн перечисленных микрорганизмов наиболее вероятно

могут вызвать данную токсикоинфекцию.

A *St.aureus

B Cl.perfringens

C E. coli

D S.typhimurium

E S.enteriditis

52

У чоловіка 36 років з підозрою на туберкульоз нирок було проведене дослідження осаду

сечі. При мікроскопії знайдено кислотостійкі бактерії, але за методом Прайса

корд-фактор не виявлений. Яке дослідження дозволить найбільш надійно підтвердити

або спростувати попередній діагноз?

A * Зараження лабораторних тварин

B Вивчення токсигенності

C Фаготипування виділеної культури

D Серологічна ідентифікація збудника

E Шкірна алергічна проба

53

Вагітна жінка скаржиться на подразнення слизової оболонки піхви, свербіння та виділення

зі статевих шляхів. Бактеріоскопія мазків з піхви показала наявність крупних Гр+

овальних подовжених клітин, що утворюють псевдоміцелій. Яким шляхом найбільш

імовірно відбулося зараження?

A * Ендогенна інфекція

B Статевий

C Контактно-побутовий

D Трансмісивний

E Ранева інфекція

54

Для серологічної діагностики сифілісу у реакції Вассермана лікар-лаборант підготував

такі реактиви: кардіоліпіновий антиген, спиртовий екстракт ліпоідів із серцевої м‘язи бика

з холестерином, антиген з трепонем, зруйнованих ультразвуком, гемолітична система,

фізіологічний розчин, досліджувані сироватки. Який ще компонент необхідний для

постановки реакції?

A * Комплемент

B Живі трепонеми

C Еритроцити барана

D Діагностична преципітуюча сироватка

E Антиглобулінова сироватка

55

У зв‘язку з тим, що наближається епідемія грипу, районний епідеміолог складає заявку на

профілактичні препарати. Який з них сприятиме формуванню активного специфічного

імунітету та є найменш реактогенним?

A * Субодинична вакцина

B Жива вакцина

C Вбита вакцина

D Донорський гама- глобулін

E Лейкоцитарний інтерферон

56

У хворої дитини з явищами гнійного керато-кон’юнктивіту лікар-офтальмолог запідозрив

бленорею (гонорейний кон’юнктивіт). Якими методами лабораторної діагностики слід

скористатися для підтвердження діагнозу?

A * Мікроскопічним та бактеріологічним

B Серологічним та алергічним

C Біологічним та методом фагодіагностики

D Біологічним та алергічним

E Мікроскопічним та серологічним

57

Від хворої дитини на церебро-спінальний менінгіт отримано спинномозкову рідину

мутного характеру, яка вміщує велику кількість лейкоцитів. Якою із серологічних реакцій

слід скористатися для експрес-діагностики захворювання?

A * Реакцією преципітації

B Реакцією аглютинації

C Реакцією зв’язування коиплементу

D Реакцією гемаглютинації

E Реакцією нейтралізації

58

До інфекційного відділення госпіталізовано хворого зі скаргами на багаторазовий пронос

та блювоту, біль у м’язах ніг, слабкість, запаморочення. Після огляду лікар виставив

попередній діагноз «холера». Як необхідно досліджувати матеріал від хворого для експрес

діагнозу?

A * Пряма і непряма РІФ

B РА

C Бактеріологічним методом

D Серологічним методом

E Біологчним методом

59

Із рото-глотки хлопчика, який хворіє на хронічний тонзиліт виділили культуру кокових

бактерій. У мазках вони розташовувалися у вигляді ланцюжків. Які це можуть бути

бактерії?

A * Стрептококи

B Стафілококи

C Ешерихії

D Клостридії

E Вібріони

60

Від хворого з діагнозом дизентерія було виділено шигелу зі здатністю продукувати

екзотоксин. Про який вид шигел йде мова?

A * Шигела дизентерії

B Шигела Зоне

C Шигела Флекснера

D Шигела Бойда

E Шигела Нью-Кастла

61

У мазках, які були виготовлені з харкотиня хворого на туберкульоз легень мікобактерій не

виявлено. Яким методом можна підвищити імовірність виявлення мікобактерій в

харкотині?

A * Гомогенізації і флотації

B Прайса і Школьнікової

C Темнопільна мікроскопія

D Мікроскопія препаратів, пофарбованих за Циль-Нільсеном

E Мікроскопія нативних мікропрепартів

62

Хворий Н., 40 років, після багатомісячного плавання в районах Західної Африки

повернувся до дому. Через 15 днів відчув слабкість, головний біль, підвищилась

температура, з’явилась лихоманка. Лікарем поставлений діагноз «малярія». Якими

методами лабораторної діагностики можна підтвердити цей діагноз?

A * Мікроскопічний. серологічний

B Бактеріологічний, алергічний

C Бактеріоскопічний, біологічний

D Серологічний, біологічний

E Мікроскопічний, культуральний

63

При бактеріологічному дослідженні випорожнень кухаря ресторану в якого клінічні прояви

захворювання відсутні на вісмут-сульфіт агарі виросли дрібні колонії з металевим

відблиском. Які це можуть бути мікроорганізми?

A * Сальмонели

B Шигели

C Ешерихії

D Стафілококи

E Стрептококи

64

Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при

якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх.

Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане.

A * Інфекційний мононуклеоз, СНІД.

B Туберкульоз, мікобактеріоз.

C Поліоміеліт, гепатит А.

D Дизентерія, холера.

E Ку-гарячка, висипний тиф.

65

З фекалій хворого виділені шигели Зонне. Які потрібно провести додаткові дослідження

для встановлення джерела інфекції?

A *Провести фаготипування виділеної чистої культури

B Зробити антибіотикограму

C Поставити реакцію преципітації

D За допомогою реакції зв”язування комплементу

E Поставити реакцію нейтралізації

66

При микроскопии мазка, взятого у больного с острым гнойным периоститом, врач

обнаружил грамположительные бактерии, располагающиеся в виде скоплений

напоминающих гроздья винограда. Какие микроорганизмы имеют данную морфологию?

A *Стафилококки

B Сарцины

C Тетракокки

D Грибы рода Кандида

E Стрептококки

67

Хворій жінці поставили клінічний діагноз “гонорея”. Яке із перерахованих нижче

досліджень можна застосувати для підтверджння діагнозу?

A *Мікроскопія патологічного матеріалу.

B Зараження лабораторних тварин

C Проба з бактеріофагом.

D Реакція гемаглютинації.

E Реакція іммобілізації

68

При мікроскопії мазка з плівки, яка з’явилась на пептонній воді через 6 годин після посіву

фекалій і культивування в термостаті виявлені зігнуті у вигляді коми рухливі бактерії,

Грам-негативні, спор і капсул не утворюють. Які це мікроорганізми?

A * Вібріони

B Спірохети

C Клостридії

D Коринебактерії

E Спірили

69

По профессиональным показаниям проведена вакцинация врачей-стоматологов.

Вакцина должна защитить их от вирусной инфекции, возбудитель которой может

присутствовать в крови стоматологических больных, перенесших инфекцию или

являющихся хроническими носителями. Какая вакцина была использована?

A *Генно-инженерный НВs -антиген

B Инактивированная вакцина против гепатита А

C Живая коревая вакцина

D Субъединичная гриппозная вакцина

E Антирабическая вакцина

70

У хворого зі скаргами на часті рідкі випорожнення з кров’ю (“малинове желе”) при

мікроскопічному дослідженні були виявлені великі клітини з одним ядром та поглиненими

еритроцитами. Для якого з перерахованих нижче найпростіших характерна така

морфологічна форма?

A Entamoeba histolytica

B Giardia lamblia

C Campylobacter jejuni

D Toxoplasma gondii

E Balantidium coli

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий