Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 2)

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний
Крок 1 Стоматологія 0 Гістологія (частина 2)

Скачати 498 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 498 Kb. Крок 1 Стоматологія

3.0 Гістологія (частина 2)

1

В мышечной ткани происходит интенсивный аэробный процесс накопления энергии в

виде макроэргических связей АТФ. Этот процесс происходит при участии органелл:

A * Митохондрий

B Гладкой ЭПС

C Лизосом

D Шероховатой ЭПС

E Клеточного центра

2

У певних клітинах дорослої людини на протязі життя не спостерігається мітоз і кількісний

вміст ДНК залишається постійним. Ці клітини:

A * Нейрони

B Ендотелію

C М’язові (гладкі )

D Епідерміс

E Кровотворні

3

Підтримка життя на будь-якому рівні зв’язано з явищем репродукції . На якому рівні

організації репродукція здійснюється на основі матричного синтезу?

A * молекулярному

B субклітинному

C клітинному

D тканинному

E рівні організму

4

Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень

організації передує і забезпечує існування життя на клітинному рівні:

A *Молекулярний

B Тканевий

C Організменний

D Популяційно-видовий

E Біоценотичний

5

На певному етапі онтогенезу людини між кровоносними системами матері і плоду

встановлюється фізіологічний зв’язок. Цю функцію виконує провізорний орган:

A *Плацента

B Жовтковий мішок

C Амніон

D Серозна оболонка

E Алантоіс

6

Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали

збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

A *гіпофіза

B щитоподібної

C статевих

D наднирникових

E епіфіза

7

При рентгенологічному дослідженні кісток основи черепа виявлено збільшення

порожнини турецького сідла витончення передніх нахилених відростків, руйнування різних

ділянок турецького сідла. Пухлина якої ендокринної залози може спричинити таке

руйнування кісток?

A *Гіпофіз

B Вилочкова залоза

C Епіфіз

D Щитовидної залози

E Наднирники

8

У хворого порушено відчуття смаку. При цьоми загальна чутливість зберігається. Які

сосочки язика не пошкоджені?

A *Ниткоподибні

B Валикоподібні

C Грибоподбні

D Листоподібні

E Всі

9

У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція

відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній імунологічній

реакції.

A *Т- кілери

B В-лімфоцити

C Т-лімфоцити-супресори

D Т-лімфоцити-хелпери

E Плазмоцити

10

При інфекційних захворюваннях, інтоксикаціях у часточках тимуса зростає кількість

ретикулоепітеліоцитів, тілець Гасаля, стає ширшою площа мозгової речовини. Дайте

назву цім змінам у тимусі.

A *Акцидентальна інволюція

B В-імунодефіцит

C Тиміко-лімфатичний статус

D Вікова інволюція

E Т-імунодефіцит

11

Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на данний антиген. При

введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин

крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

A *В-лімфоцитів.

B Еозинофілів

C Базофілів

D Т-лімфоцитів

E Моноцитів

12

В умовах експиременту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти гормонів

тимусу. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?

A *Т-лімфоцитів

B Моноцитів

C Плазмоцитів

D Макрофагів

E В-лімфоцитів

13

У недоношеної дитини виявлено злипання стінок альвеол через відсутність сурфактанту.

Вкажіть, порушення функції яких клітин стінки альвеоли обумовлює такий стан.

A *Альвеолоцитів ІІ типу

B Фібробластів

C Альвеолоцитів І типу

D Альвеолярних макрофагів

E Секреторних клітин Клара

14

У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху

середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

A *Одношаровий багаторядний війчастий

B Багатошаровий незроговілий

C Багатошаровий зроговілий

D Одношаровий призматичний

E Одношаровивий багаторядний перехідний

15

На продольном шлифе зуба в дентине видны канальцы. Что содержится внутри

канальцев?

A *Отростки дентинобластов.

B Отростки энамелобластов.

C Тела дентинобластов.

D Фибробласты.

E Эластические волокна

16

Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути. Які клітини

спірального органа пошкоджені?

A * рецепторні волоскові клітини

B фалангові

C зовнішні підтримуючи

D внутрішні підтримуючи

E клітини стовпи

17

Для посмугованої скелетної м’язової тканини характерні всі перераховані ознаки, крім:

A * клітинна будова

B здатність до скорочення

C наявність клітин сателітів

D наявність моторних бляшок

E наявність прошарків сполучної тканини

18

Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії

шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій зазнав

змін?

A *Одношаровий циліндричний залозистий

B Одношаровий циліндричний каймистий

C Одношаровий циліндричний війчастий

D Одношаровий багаторядний

E Одношаровий плоский

19

У хворого в результаті травми пошкоджені задні корінці спинного мозку. Відростки яких з

означених нижче клітин пошкоджені?

A *Чутливих нейронів

B Вставних клітин

C Моторних нейронів

D Пучкових клітин

E Асоціативних клітин

20

Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у

власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?

A *Піднебінний мигдалик

B Язик

C Привушна залоза

D Під’язикова залоза

E Підщелепна залоза

21

Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з

мукоцитів. Які ознаки характерні для цих клітин?

A *Зплощенніі ядра і світла цитоплазма

B Базофільна цитоплазма

C Округле ядро в центрі клітини

D Мікроворсинки

E Базальна посмугованість

22

Аналіз біопсійного матеріалу слизової оболонки шлунку людини, хворої гастритом

показав різке зменшення числа парієтальних клітин. Як це відображається на означених

нижче складових частинах шлункового соку?

A *Зменшення кислотності

B Збільшення кислотності

C Збільшення шлункового соку

D Зменшення шлункового соку

E Зменшення продукції слизу

23

Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело до

зниження кальція в крові. Яка це залоза з означених нижче?

A *Паращитовидна

B Гіпофіз

C Наднирник

D Щитовидна

E Епіфіз

24

В гистопрепарате пилорического отдела желудка представлены волокна, состоящие из

клеток веретеновидной формы, содержащие в центре цитоплазмы палочковидное ядро.

Какую ткань формироуют данные клетки?

A *Гладкую мышечную

B Рыхлую волокнистую соединительную

C Скелетную мышечную

D Эпителиальную

E Ретикулярную

25

У біоптації слизової оболонки ротової порожнини виявляються морфологічні ознаки ясен.

Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?

A * Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня

м’язова пластинка

B Пухко зрощена з окістям, добре виражена м’язова пластинка

C Відсутня м’язова пластинка, підслизова основа добре розвинута

D Власна та м’язова пластинки відсутні

E Вміщує багато дрібних слинних залоз

26

Деякі захворювання слинних залоз зумовлені порушенням функціонування їх вивідних

проток. Які саме типи вивідних проток розрізняють в великих слинних залозах?

A * Внутрішньо-, міжчасточкові протоки та проток залози

B Внутрішньочасточкові, посмуговані, та загальний протоки

C Вставні, посмуговані та загальний протоки

D Внутрішньо- та міжчасточкові протоки

E Внутршньочасточкові та позазалозисті протоки

27

При травмі пошкоджено ділянку ротової порожнини, яка має максилярну, проміжну та

мандибулярну зони. Який орган зазнав ушкодження?

A * Щока

B Язик

C Губа

D Тверде піднебіння

E М’яке піднебіння

28

Хворий, 53 років, скаржиться на погіршення смакової чутливості. При обстеженні лікар

помітив явища атрофії слизової оболонки деяких ділянок ротової порожнини. Де

найвірогідніше спостерігалися морфологічні зміни?

A *На верхній поверхні язика

B На нижній поверхні язика

C На корені язика

D На твердому піднебінні

E На яснах

29

В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости, в основе

которого лежит костная ткань. Оно покрыто слизистой оболочкой, в которой виден

многослойный плоский ороговевающий эпителий. В образовании различают жировую,

железистую и краевую зоны. Во всех зонах собственной пластинки слизистой оболочки

коллагеновые волокна образуют мощные пучки, вплетающиеся в надкостницу. Какое

образование представлено в препарате?

A *Твердое небо.

B Десна.

C Губа.

D Щека.

E Язык.

30

В гистопрепарате головного конца зародыша, длиной 6 мм, на переднебоковой

поверхности шеи видны валикообразные возвышения, возникшие за счет разрастания

мезенхимы. Как называются данные образования жаберного аппарата?

A *Жаберные дуги.

B Жаберные карманы.

C Жаберные щели.

D Жаберные перепонки.

E Глоточные карманы.

31

В гистопрепарате головного конца зародыша 5-ти недель развития определяются

жаберные дуги. Укажите, что развивается из первой пары данных образований?

A *Нижнечелюстные и верхнечелюстные отростки.

B Нижнечелюстные отростки.

C Верхнечелюстные отростки.

D Наружный слуховой проход.

E Щитовидный хрящ.

32

У новорожденного ребенка обнаружена срединная расщелина губы и верхней челюсти.

Аномалия развития каких отростков вызывает данный порок?

A *Неслияние медиальных носовых отростков.

B Несращение медиальных носовых отростков с верхнечелюстными отростками.

C Несращение латеральных носовых отростков с верхнечелюстными.

D Несращение небных отростков.

E Несращение верхнечелюстных отростков.

33

В гистологическом препарате развития зуба определяется эмалевый орган в форме

“колокольчика”, в котором видны наружные кубической формы эмалевые клетки,

высокие призматические внутренние клетки и центрально расположенные отростчатые

клетки, формирующие сеть. Какой период развития зуба представлен в препарате?

A *Период формирования и дифференцировки зубных зачатков.

B Период закладки зубных зачатков.

C Период образования тканей коронки зуба.

D Период образования тканей корня зуба.

E Период прорезывания зуба.

34

В гистологическом препарате развития зуба в одной из тканей в межклеточном

веществе видны коллагеновые волокна, имеющие радиальное и тангенциальное

направление. Определите, для гистогенеза какой ткани это характерно?

A *Дентина.

B Эмали.

C Цемента.

D Пульпы.

E Плотной оформленной соединительной ткани.

35

В гистологическом препарате зубного зачатка наружная поверхность эмалевого органа

неровная, в клетках внутреннего слоя наступили изменения полярности клеток (инверсия

ядер). Определите, началу какого процесса предшествуют указанные изменения.

A *Энамелогенезу.

B Дентиногенезу.

C Пульпогенезу.

D Цементогенезу.

E Развитию периодонта.

36

На электронной микрофотографии поперечного шлифа зуба в эмали выявляются

образования овальной, полигональной или арочной формы состоящие из плотно

уложенных и упорядоченных кристаллов гидрооксиапатитов. Назовите данное

образование?

A *Эмалевая призма.

B Линии Ретциуса.

C Полосы Гунтера-Шрегера.

D Перикиматий.

E Коллагеновое волокно.

37

В гистологическом препарате шлифа зуба определяется бесклеточная ткань, состоящая

из межклеточного вещества пронизанного трубочками, в которых располагаются

отростки клеток. Какая ткань представлена в препарате?

A *Дентин.

B Эмаль.

C Пульпа.

D Цемент.

E Плотная соединительная ткань.

38

В гистологическом препарате шлифа коронки зуба в межклеточном веществе дентина

определяется небольшое количество коллагеновых волокон (волокон Корфа), идущих в

радиальном направлении. Назовите данный слой дентина?

A *Плащевой дентин.

B Околопульпарный дентин.

C Зернистый слой.

D Интерглобулярный дентин.

E Предентин.

39

Хворий,30 років, звернувся до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до

тридцяти вісьми градусів,слабкість,болі у горлі. При обстеженні з’ясувалося, що язик

хворого вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в

утворенні цього нальоту?

A *Епітелій ниткоподібних сосочків

B Епітеліц листоподібних сосочків

C Епітелій грибоподібних сосочків

D Епітелій жолобкуватих сосочків

E Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика

40

Хворий,40 років, страждає від серцевих нападів. Лікар призначив йому прийом

нітрогліцеріну під язик. Які особливості будови слизової оболонки ротової порожнини

насамперед обумовлюють таку можливість прийому ліків?

A *Проникливість багатошарового плоского незроговілого епітелію

B Проникливість багатошарового плоского зроговілого епітелію

C Проникливість багатошарового плоского епітелію

D Наявність сосочків язика

E Наявність слинних залоз

41

При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі

гипертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до

гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність

шлункового соку. Гіперфункцією яких клітин у залозах слизової оболонки шлунку

переважно обумовлений цей стан?

A *Парієтальних екзокриноцитів власних залоз шлунку

B Екзокриноцитів шлункових залоз

C Додаткових мукоцитів

D Келихоподібних клітин

E Екзокринних панкреатоцитів

42

При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог помітив у нього значний тремор

язика. Крім того, був екзофтальм. Лікар порадив хворому звернутися до ендокринолога.

При обстеженні було встановлено діагноз базедової хвороби. Гіперфункцією яких клітин

переважно це викликано?

A *Тироцитів

B Паратироцитів

C Парафолікулярних клітин

D Ендокриноцитів клубочкової зони кори надниркових залоз

E Ендокриноцитів пучкової зони кори надниркових залоз

43

Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський

вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?

A *Хорди

B Нервових гребінців

C Нервового жолобка

D Нервової трубки

E Мантійного шару нервової трубки

44

Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує

функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?

A *Міжклітинної речовини

B Судин мікроциркуляторного русла

C Нервових елементів

D Паренхіматозних елементів органу

E Лімфатичних судин

45

Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантту. Які клітини

головним чином забеспечують цей процес?

A * Т-кілери

B Макрофаги

C В-лімфоцити

D Т-хелпери

E Т-супресори

46

У хворого пошкоджено целіарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?

A *Акомадацiйний

B Світлопровідний

C Світловідчуваючий

D Захисний

E Трофічний

47

Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчатого шару дерми. За рахунок діяльності яких

клітин станеться регенерація цього шару?

A *Фібробластів

B Макрофагів

C Лімфобластів

D Тканинних базофілів

E Плазматичних клітин

48

С возрастом у многих людей отмечается помутнение хрусталика /катаракта/. При этом

он становится не прозрачным, что приводит к частичной или полной слепоте.

Оптические свойства и химизм какого белка в цитоплазме хрусталиковых волокон

нарушаются?

A *кристалин

B витреин

C динеин

D родопсин

E йодопсин

49

У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають

гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?

A *Меланоцити.

B Внутрішньоепідермальні макрофаги.

C Кератиноцити.

D Клітини Меркеля.

E Лімфоцити.

50

У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських

клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені

елементи крові, які утворюються з цих клітин.

A *Кров’яні пластинки

B Еритроцити

C Лейкоцити

D Моноцити

E Лімфоцити

51

На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини,

заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що

гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?

A * Тканинні базофіли (тучні клітини).

B Фібробласти

C Макрофаги

D Плазмоцити

E Адипоцити

52

Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна

мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару.

Де міститься ця базальна мембрана?

A *В нирковому тільці

B в капілярах перитубулярної капілярної сітки

C в проксимальному канальці

D в тонкому канальці

E в дистальному прямому канальці

53

При мікроскопічному дослідженні внутрішніх статевих жіночих органів, що видалені під

час операції був знайдений ембріон побудований з двох бластомерів. Назвати місце його

локалізації при умові нормального розвитку.

A * Маткова труба, близько ампульної частини

B маткова труба, близько маткової частини

C порожнина матки

D черевна порожнина

E яєчник

54

На гістологічному зрізі однієї з ендокринних залоз видно округлі структури різних розмірів,

стінка яких утворена одним шаром епітеліальних клітин на базальній мембрані,

всередині ці структури містять гомогенну неклітинну масу. Яка це залоза?

A * Щитовидна залоза

B Надниркова залоза, кіркова речовина

C Прищитовидна залоза

D передня частка гіпофізу

E задня частка гіпофізу

55

Гістологічна картина ендометрію має наступні характерні ознаки: потовщення, набряк,

наявність звивистих залоз із розширеним просвітом, які секретують велику кількість

слизу, мітози в клітинах не спостерігаються, у стромі наявні децидуальні клітини. Яка

стадія менструального циклу відповідає описаній картині?

A *Секреторна (пременструальна).

B менструальна

C регенераторна

D проліферативна

E відносного спокою

56

Експериментальна тварина виділяє велику кількість сечі (поліурія) і має сильну спрагу

(полідипсія). Сеча не містить цукру. З порушенням функції яких клітин це пов’язано?

A * Нейросекреторні клітини супраоптичного ядра гіпоталамуса.

B фолікулярні ендокриноцити щитовидної залози

C паратироцити

D ендокриноцити клубочкової зони надниркової залози

E ендокриноцити мозкової речовини надниркової залози

57

На електронній мікрофотограммі виявляються клітини альвеол, які входять до складу

аерогематичного бар’єру. Що це за клітини?

A * Респіраторні епітеліоцити альвеол

B секреторні епітеліоцити альвеол

C альвеолярні макрофаги

D клітини Клара

E мікроворсинчасті епітеліоцити

58

При запальних захворюваннях шлунку пошкоджується покривний епітелій слизової

оболонки. Який епітелій страждає при цьому?

A * Одношаровий призматичний залозистий

B Одношаровий плоский

C Одношаровий кубічний мікроворсинчастий

D Одношаровий кубічний

E Багатошаровий кубічний

59

При розтині померлого чоловіка 65 років, який страждав захворюванням легень,

патологічний процес переважно був локалізований у бронхах, де при гістологічному

дослідженні були чітко видні залози, хрящові острівці та багаторядний циліндричний

миготливий епітелій. В яких бронхах зміни?

A *Середні бронхи

B Головні бронхи

C Великі бронхи

D Малі бронхи

E Термінальні бронхіоли

60

При аналізі лікар-лаборант зробив додатковий висновок, що кров належить людині

жіночої статі. Особливості будови яких форменних елементів дає змогу зробити

заключення?

A *Нейтрофільних лейкоцитів

B Еритроцитів

C Лімфоцитів

D Моноцитів

E Базофільних лейкоцитів

61

З віком у шкірі людини з»являються зморшки та складки. Зміни у яких структурах шкіри

головним чином викликають цей стан?

A *В еластичних волокнах

B В колагенових волокнах

C В епідермісі

D В аморфній речовині

E В підшкірній жировій клитковині

62

Припинення кровотечі після пологів пов’язано з дією гормонів на структури матки. Який

компонент стінки матки приймає у цьому найбільшу участь?

A *Серединний шар міометрію

B Ендометрій

C Внутрішній шар міометрію

D Поверхневий шар міометрію

E Периметрій

63

Опікову рану закрили шкірою свині (гетеротрансплантація). Назвати ефекторні клітини,

які відторгнуть трансплантат (шкіру свині).

A *Т-кілери

B Т-хелпери

C Т-супресори

D В-лімфоцити

E Природні кілери

64

У крові інфекційного хворого виявлено малу кількість специфічних антитіл. Функція яких

клітин сполучної тканини пригнічена?

A *Плазматичних

B Лімфоцитів

C Макрофагів

D Нейтрофільних гранулоцитів

E Лаброцитів

65

У хворої 42 років після операції резекції щитовидної залози з’явилися судоми.

Полегшення наступало при введені препаратів кальцію. Порушення функції яких

ендокринних залоз викликає цей стан?

A *Паращитовидних залоз

B Наднирників

C Яєчників

D Гіпофізу

E Епіфізу

66

В умовному експерименті в червоному кістковому мозку людини у поліхроматофільних

еритробластів зруйновано рибосоми. Синтез якого специфічного білка порушиться ?

A *Глобіну

B Фібриногену

C Колагену

D Еластину

E Ламініну

67

В умовах експерименту порушені структури щільного контакту між епітеліоцитами. Яка

функція епітелію постраждає?

A *Механічна

B Всмоктувальна

C Вітамін “Д”-продукуюча

D Секреторна

E Екскреторна

68

У жінки 40 років слаба родова діяльність обумовлена слабістю скоротливої здатності

міометрію. Щоб допомогти їй, який гормональний препарат потрібно ввести ?

A *Окситоцин

B Гідрокортизон

C Дексаметазон

D Альдостарон

E Преднізолон

69

У дитини (10 років) виявлений гельмінтоз. Які зміни у лейкоцитарній формулі можна

чекати?

A *Зросте кількість еозинофілів

B Зросте кількість тромбоцитів

C Зросте кількість еритроцитів

D Зросте кількість сегментоядерних нейтрофілів

E Зросте кількість базофілів

70

В експерименті у зародка кролика зруйновано міотом. Порушення розвитку якої структури

викликано цією маніпуляцією?

A *Скелетної мускулатури

B Осьового скелету

C Сполучної тканини шкіри

D Гладкої мускулатури

E Серозних оболонок

71

У хворого 30 років виявлена гіперфункція щитовидної залози. Яку форму при цьому

мають тироцити фолікулів?

A *Призматичну

B Полігональну

C Плоску

D Веретеноподібну

E Кубічну

72

Хворій, 35 років, з діагнозом безпліддя в гінекологічному відділенні зроблено

діагностичну біопсію ендометрію. При мікроскопічному дослідженні з’ясувалося,що

слизова оболонка з явищами набряку, маткові залози звивисті,заповнені густим

секретом. Який гормон обумовлює такі зміни в ендометрії?

A *Прогестерон

B Естрогени

C Тестостерон

D Соматотропін

E АКТГ

73

Хвора, 40 років, звернулася до лікаря із скаргами на тахікардію,екзофтальм, підвищену

стомлюваність. знижену вагу тіла. З підвищенням функції яких клітин найвірогідніше це

може бути пов’язано?

A *Тироцитів

B Паратироцитів

C Парафолікулярних клітин

D Апудоцитів

E Ацедофільних ендокриноцитів

74

У дитини вроджений імунодифіцит. Страждає клітинний імунітет, що обумовлює часті

вірусні інфекції. Порушеннями в якому органі найвірогідшіше це викликано?

A *Тимусі

B Червоному кістковому мозку

C Лімфатичних вузлах

D Селезінці

E Піднебінних мигдаликах

75

Після лікуванні пошкодженого ахілового сухожилку у хворого відновилася його функція.

Яким шляхом відбулася регенерація сухожилку?

A *Синтезу колагенових волокон

B Синтезу гіалінового хрящу

C Синтезу щільної неоформленої сполучної тканини

D Синтезу волокнистого хрящу

E Заміни розриву м’язовою тканиною

76

На препараті мазку червоного кісткового мозку людини серед клітин мієлоїдного ряду та

адипоцитів зустрічаються клітини зірчастої форми з оксифільною цитоплазмою, які

контактують соїми відростками. Які це клітини?

A *Ретикулярні

B Фібробласти

C Макрофаги

D Дендритні клітини

E Остеоцити

77

В биоптате лимфатического узла в мозговых тяжах обнаружены очаги повышенного

плазмоцитогенеза. Укажите, антигензависимая стимуляция каких иммунокомпетентных

клеток вызвала их образование?

A *В-лимфоцитов.

B Т-лимфоцитов.

C Макрофагов.

D Дендритных клеток.

E Интердигитирующих клеток.

78

В гистологическом препарате небной миндалины выявляются крипты, эпителий которых

инфильтрирован лейкоцитами. Укажите, какой эпителий входит в состав данного

органа?

A *Многослойный плоский неороговевающий.

B Однослойный призматический.

C Многослойный кубический.

D Многослойный плоский ороговевающий.

E Многорядный реснитчатый.

79

В гистологическом препарате железистого органа определяются только серозные

концевые отделы. В междольковой соединительной ткани видны протоки, выстланные

двухслойным или многослойным эпителием. Определите данный орган.

A *Околоушная железа.

B Подчелюстная слюнная железа.

C Поджелудочная железа.

D Подъязычная слюнная железа.

E Печень.

80

На электронной микрофотографии собственной железы желудка определяется крупная

клетка овальной формы, в цитоплазме которой видны система внутриклеточных

секреторных канальцев, большое число митохондрий. Назовите данную клетку.

A *Париетальная.

B Главная.

C Недифференцированная.

D Слизистая.

E Экзокринная.

81

При исследовании гистопрепарата соединительной ткани определяются нейтрофилы.

Какую функцию выполняют данные клетки, проникая из крови в ткани?

A *Фагоцитоз микроорганизмов.

B Трофическую.

C Опорную.

D Регулируют сокращение гладких миоцитов.

E Расширяют кровеносные сосуды.

82

При микроскопическом исследовании оболочек зародыша определяется хорион. Какую

основную функцию обеспечивает данный орган?

A *Обмен веществ между организмом матери и плода.

B Кроветворную.

C Продукцию околоплодных вод.

D Образование первичных половых клеток.

E Образование лимфоцитов

83

При захворюваннях слизової оболонки тонкої кишки страждає функція всмоктування.

Який епітелій відповідає за цю функцію?

A * Одношаровий призматичний з облямівкою

B Одношаровий кубічний

C Одношаровий призматичний війчастий

D Багатошаровий плоский

E Багатошаровий кубічний

84

При обстеженніі хворого з захворюванням тонкої кишки виявлено порушення процесів

пристінкового та мембранного травлення. З порушенням функції яких клітин це

пов’язано?

A * Стовпчастих з облямівкою

B Стовпчастих без облямівки

C Келихоподібних

D Клітин Панета

E Ендокриноцитів

85

При ендоскопічному дослідженні у хворого з хронічним ентероколітом (запалення кишки)

спостерігається відсутність специфічних структур рельєфа тонкої кишки. Які компоненти

визначають особливості рельєфа слизової оболонки цього органу?

A * Циркулярні складки, ворсинки та крипти

B Поля, складки, ямки

C Гаустри, ворсинки, крипти

D Косо-спіральні складки

E Поля, ворсинки

86

Деякі захворювання тонкої кишки пов’язані з порушенням функції екзокриноцитів з

ацидофільними гранулами (клітини Панета). Де розташовані ці клітини?

A * На дні кишкових крипт

B На апікальній частині кишкових ворсинок

C На бокових поверхнях кишкових ворсинок

D У місці переходу ворсинок в крипти

E У верхній частині кишкових крипт

87

При деяких захворюваннях товстої кишки змінюються кількісні співвіддношення між

епітеліоцитами слизової оболонки. Які типи клітин переважають в епітелії крипт товстої

кишки в нормі?

A * Келихоподібні клітини

B Стовпчасті ворсинчасті епітеліоцити

C Ендокриноцити

D Клітини з ацидофільними гранулами

E Малодиференційовані клітини

88

При обстеженні хворого виявлено аномалію розвитку печінки. Яке ембрінальне джерело

зазнало пошкодження?

A * Ентодерма середнього відділу первинної кишки

B Ентодерма задньої стінки тулубової кишки

C Ентодерма передньої кишки

D Мезонефральна протока

E Ентодерма задньої кишки

89

При розростанні сполучної тканини в паренхимі печінки (фіброз) внаслідок хронічних

захворювань спостерігається порушення циркуляції крові в класичних часточках. Який

напрямок руху крові в таких часточках?

A * Від периферії до центра

B Від центра до периферії

C Навкруги дольки

D Від вершини до основи

E Від основи до вершини

90

В шкіру потрапило чужерідне тіло яке і призвело до запалення. Які клітини сполучної

тканини приймають участь в реакції шкіри на інородне тіло?

A *Нейтрофіли, макрофаги, фібробласти.

B Макрофаги.

C Меланоцити

D Ліпоцити.

E Адвентиційні клітини.

91

Відомо, що іони кальцію, поряд з іншими факторами, забезпечують скорочення м‘язової

тканини. З якими структурами взаємодіє кальцій під час скорочення ?

A * Білком тропоніном тонких фібрил .

B Білком міозином товстих фібрил.

C Білком актином тонких фібрил.

D Актоміозиновим комплексом сарколеми.

E Білком кальсеквестрином.

92

При утворенні зародка людини можна спостерігати появу у його складі порожнини,

світлих дрібних бластомерів на периферії та темних великих бластомерів на одному з

полюсів. Як називається зародок на цій стадії розвитку?

A *Бластоциста

B Морула

C Зігота

D Гаструла

E Зародковий диск

93

На препараті м’якої мозкової оболонки виявляється судина, у стінці якої відсутня середня

оболонка, зовнішня оболонка зрощена з оточуючою тканиною, внутрішня оболонка

побудована із базальної мембрани та ендотелію. Що це за судина?

A *вена волокнистого типу

B Вена м’язевого типу зі слабким розвитком м?язевих елементів

C Артерія м’язевого типу

D Артеріола

E Артерія мішаного типу

94

У першому критичному періоді в матковій трубі з невідомої причини в зародку відбулося

розчинення оболонки запліднення. Яке ускладнення вагітності можливе в цьому випадку?

A *Імплантація зародка в стінці труби

B Загибель зародка

C Інвагінація стінки бластоцисти

D Повернення бластоцисти назад в ампулярну зону труби

E Утворення двох бластоцист

95

У процесі вапнування міжклітинної речовини кісткової тканини вздовж колагенових

волокон відкладаються кристали гідроксиапатиту. Для реалізації цього процесу необхідна

присутність у міжклітинній речовині лужної фосфатази. Яка клітина продукує цей

фермент?

A * Остеобласт.

B Остеоцит.

C Остеокласт.

D Хондробласт.

E Хондроцит.

96

Для морфологічного дослідження представлена ендокринна залоза, паренхіма якої

складається епітелію та нервової тканини. В епітеліальних трабекулах виявляється 2

типи клітин: хромофільні та хромофобні. Визначте даний орган.

A *Гіпофіз.

B Надниркова залоза.

C Гіпоталамус.

D Щитовидна залоза.

E Прищитовидна залоза.

97

В гістологічному препараті нижньої щелепи ембріону виявляється зубний зачаток, в

якому зубний сосочок утворений дрібними зірчастими базофільно забарвленими

клітинами. Яка тканина утворює цю частину зубного зачатку?

A *Мезенхіма.

B Епітеліальна.

C Ретикулярна.

D Хрящова.

E Кісткова.

98

При надмірному годуванні тварини вуглеводами в клітинах печінки при гістологічному

дослідженні виявлена значна кількість гранул глікогену. До якої групи структур клітини

відноситься глікоген?

A *Трофічні включення

B Секреторні включення

C Екскреторні включення

D Пігментні включення

E Органели спеціального призначення

99

Гістологічне дослідження тканини виявило, що в ній відсутні кровоносні судини, а клітини

щільно прилягають одна до одної, утворюючи пласти. Яка це тканина?

A *епітеліальна

B хрящова

C кісткова

D нервова

E м’язова

100

При гістологічному дослідженні мікропрепарату шкіри людини виявляється тільки щільна

неоформлена сполучна тканина. Який шар даного органу був представлений для

вивчення?

A *Сітчастий шар дерми

B Сосочковий шар дерми

C Підшкірна жирова клітковина (гіподерма)

D Епідерміс

E Базальний шар епідермісу

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий