Короткі матеріали для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів факультету “

Практикум організація бактеріологічної лабораторії. Барвники. Прості та складні методи фарбування. Диференційний метод фарбування за Грамом
Короткі матеріали для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів факультету “

Скачати 88.19 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 88.19 Kb. Короткі матеріали для практичних занять

з мікробіології, вірусології та імунології

для студентів факультету технологія парфумерно-косметичних засобів”
ПРАКТИКУМ 1. Організація бактеріологічної лабораторії. Барвники. Прості та складні методи фарбування. Диференційний метод фарбування за Грамом..

1. Ознайомитись з принципами організації бактеріологічної лабораторії і правилами роботи в ній.

2. Вивчити барвники і фарбуючі розчини, вживані в мікробіології..

3. Засвоїти методику виготовлення бактеріологічного препарату і фарбування простими методами та за методом Грама .

4. Оволодіти методами мікроскопічного дослідження бактеріологічних препаратів з використанням імерсійного об’єктиву.

5. Визначити відношення до фарбування за Грамом різних культур бактерій.

ПРАКТИКУМ 2. Морфологія і структура бактерій. Морфологія грибів, актиноміцетів, спірохет, найпростіших.

1. Вивчити на демонстраційних препаратах різні морфологічні форми і структурні елементи бактеріальної клітини.

2. Визначити на демонстраційних препаратах морфологічні властивості грибів, актиноміцетів, спірохет, найпростіших.

3. Вивчити морфологічні і тинкторіальні властивості різних культур бактерій.

4. Вивчити морфологічні властивості мікроорганізмів зубного нальоту.
ПРАКТИКУМ 3. Фізіологія мікроорганізмів. Поживні середовища для культивування мікроорганізмів. Стерилізація. Дезінфекція.

  1. Вивчити зразки готових поживних середовищ та компоненти, що входять до їх складу.
  2. Ознайомитись з технікою приготування, розливу, підготовки до стерилізації поживних середовищ з сухих стандартних препаратів.
  3. Засвоїти основні принципи асептики і антисептики.
  4. Ознайомитись із зразками стерилізаційної апаратури.

ПРАКТИКУМ 4. Виділення чистих культур бактерій

1. Вивчити принципи, методи, етапи виділення чистих культур бактерій.

2. Засвоїти методику культивування анаеробних бактерій.

3. Засвоїти методику дослідження колоній мікроорганізмів (зовнішні ознаки, мікроскопія, рухомість).

4. Оволодіти технікою пересіву чистих колоній бактерій на живильні середовища (колонії аеробних бактерій на скошений МПА, колонії анаеробних бактерій на спеціальні середовища).
1. Дослідити культуру аеробних бактерій за зовнішніми ознаками, під мікроскопом, методом «роздавленої» краплі для визначення рухомості.

2. Провести чисту ідентифікацію чистих культур аеробних бактерій (на прикладі кишкової палички).

3. Дослідити культуру анаеробних бактерій, зробити висновок про чистоту культури.
ПРАКТИКУМ 5. Антагонізм у мікробів. Антибіотики.

1. Здійснити облік результатів біохімічної ідентифікації чистої культури аеробних бактерій, зробити висновок.

2. Визначити антагонізм у мікробів (демонстрація).

3. Оволодіти методом дисків для визначення чутливості культур бактерій до антибіотиків.

4. Ознайомитись з антибіотиками, вживаними в медичній практиці.
ПРАКТИКУМ 6. Морфологія і структура вірусів. Культивування вірусів

1. Вивчити морфологічні та структурні особливості вірусів, їх взаємодію з клітинами.

2. Охарактеризувати методи культивування вірусів.

3. Дослідити клітинні культури, їх використання у вірусології, а також поживні середовища для вирощування клітин.

4. Здійснити інфікування клітинних культур вірусвмісним матеріалом. Методи підготовки матеріалу для вірусологічного дослідження.

1. Поставити реакцію гемаглютинації (РГА) з метою виявлення вірусу в алантоїдній рідині курячого ембріону, визначити титр вірусу.

2. Виявити вірусну репродукцію в клітинних культурах за цитопатогенною дією (ЦПД), бляшкоутворенням, «Кольоровою» пробою, реакцією гемадсорбції.

3. Вивчити різні види ЦПД вірусів.

ПРАКТИКУМ 7. Неспецифічні фактори захисту.

1. Визначити рівень лізоциму у сироватці крові титраційним методом.

2. Ознайомитись з методом визначення титру комплементу у сироватці крові (демонстрація).

3. Дослідити препарати з незавершеним фагоцитозом.

ПРАКТИКУМ 8. Серологічні реакції при бактеріальних та вірусних інфекціях.

1. Оволодіти методикою постановки реакції аглютинації з метою ідентифікації культури бактерій.

2. Навчитися ставити реакцію преципітації з метою ідентифікації антигену, провести облік реакції, зробити висновок.

3. Ознайомитись з методикою постановки реакції непрямої гемаглютинації (РНГА), здійснити її облік, зробити висновок.

4. Ознайомитись з особливостями постановки РЗК при вірусних інфекціях.

5. Здійснити облік реакції віруснейтралізації, поставленої з метою ідентифікації вірусів.

6. Вивчити зразки діагностикумів та діагностичних сироваток.
ПРАКТИКУМ 9. Вакцини та імунні сироватки.

1. Ознайомитись з принципами одержання вакцин і імунних сироваток, методами стандартизації і контролю.

2. Навчитися визначати силу анатоксину у флокулюючих одиницях.

3. Вивчити вакцинні і сироваткові препарати, які вживаються у практиці.

ПРАКТИКУМ 10. Підсумковий модульний контроль № 1.

Практикум №1

Стафілококи і стрептококи, менінгококи, гонококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених грампозитивними та грамнегативними коками.

План

1. Вивчити морфологічні, культуральні та ферментативні властивості стафілококів та стрептококів, гонококів та менінгококів (демонстрація).

2. Створити схеми, мікробіологічної діагностики захворювань, спричинених грам позитивними та грам негативними коками.

4. Розглянути схему виявлення золотистого стафілококу в нестерильних лікарських засобах.

5. Ознайомитися з препаратами, які використовуються для діагностики, специфічної профілактики і терапії даних інфекцій.

Практикум №2

Патогенні ентеробактерії (ешеріхії та сальмонели). Мікробіологічна діагностика ешеріхіозів та сальмонельозів.

План

1. Вивчити морфологічні, культуральні та біохімічні властивості ешеріхій і сальмонел (демонстрація).

2. Здійснити облік результатів реакції Відаля (демонстрація) та провести серологічну ідентифікацію сальмонел, виділених при гострому гастроентериті, зробити відповідні висновки.

3. Розглянути схеми виявлення кишкової палички та сальмонел в нестерильних лікарських засобах.

4. Вивчити препарати, які використовуються для для діагностики, специфічної профілактики і терапії ешерихіозів і сальмонельозів.

Практикум №3

Шигели. Вібріони. Мікробіологічна діагностика дизентерії та холери.

План

1. Вивчити морфологічні, культуральні, біохімічні властивості шигел та вібріонів.

2. Створити схеми мікробіологічної діагностики дизентерії та холери, вивчити таблиці диференціації шигел та вібріонів.

3. Здійснити серологічну ідентифікацію та провести облік біохімічної ідентифікації культури бактерій, виділеної від хворого з підозрою на дизентерію.

4. Вивчити препарати, які використовуються для діагностики, специфічної профілактики дизентерії та холери.

Практикум №4

Мікробіологічна діагностика дифтерії та туберкульозу

План

1. Вивчити морфологічні та культуральні властивості коринебактерій та мікобактерій.

2. Навчитися виявляти зерна волютину у коринебактерій при мікроскопії. Зафарбування препаратів ( демонстрація ).

3. Створити схему мікробіологічної діагностики дифтерії та здійснити бактеріологічну діагностику дифтерійного носійства.

4. Створити схему бактеріологічної діагностики туберкульозу.

5. Вивчити препарати, які використовуються для діагностики, специфічної профілактики і терапії дифтерії ы туберкульозу.

Практикум №5

Мікробіологічна діагностика анаеробних інфекцій, спричинених клостридіями.

План

1. Вивчити морфологічні та культуральні властивості основних представників патогенних клостридій ( демонстрація )

2. Створити схему мікробіологічної діагностики клостридіозів

3. Ознайомитись з окремими етапами мікробіологічної діагностики анаеробної раневої інфекції (демонстрація ):

а. мікроскопія досліджуваного матеріалу;

б. культивування анаеробів в мікроанаеростаті;

в. прискорена діагностика анаеробної інфекції ран;

4. Вивчити препарати, які використовуються для діагностики, специфічної профілактики і терапії клостридіозів.

Практикум №6

Спірохети. Мікробіологічна діагностика спірохетозів.

План

1. Створити схему лабораторної діагностики сифілісу, поворотного тифу та лептоспірозів,

2. Ознайомитись з методами бактеріоскопічної діагностики сифілісу (демонстрація).

3. Ознайомитись з серологічною діагностикою сифілісу методом постановки реакції Вассермана ( демонстрація ).

4. Вивчити препарати, які використовують для діагностики, специфічної профілактики і терапії спірохетозів.

Практикум №7

Рикетсії, хламідії, мікоплазми. Мікробіологічна діагностика рікетсіозів, хламідіозів та мікоплазмозів.

План

  1. Вивчити класифікацію і основні біологічні властивості рикетсій, хламідій і мікоплазм, ознайомитись з патогенезом і лікуванням захворювань, які вони викликають.

  2. Проаналізувати схеми мікробіологічної діагностики рикетсіозів, хламідіозів і мікоплазмозів.
  3. Вивчити морфологічні і тинкторіальні властивості рикетсій і хламідій в демонстраційних препаратах.
  4. Засвоїти методи серологічної діагностики висипного тифу і Ку-гарячки.
  5. Ознайомитись з препаратами, які використовують для діагностики, специфічної профілактики і лікування рикетсіозів.

ПРАКТИКУМ 8

Ортоміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу

План

1. Створити лабораторну діагностику грипу.

2. Здійснити облік результатів серологічної і вірусологічної діагностики грипу, зробити відповідні висновки ( демонстрація ).

3. Вивчити препарати, що використовують для діагностики, специфічної профілактики і терапії грипу.
ПРАКТИКУМ 9

Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій.

План

1. Створити схему лабораторної діагностики ентеровірусних інфекцій.

2. Здійснити облік результатів серологічної і вірусологічної діагностики поліомієліту (демонстрація ).

3. Вивчити препарати, що використовують для діагностики, специфічної профілактики і терапії ентеровірусних інфекцій.

ПРАКТИКУМ 10

Збудники вірусних гепатитів. Лабораторна діагностика вірусних гепатитів. Ретровіруси. ВІЛ. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції

План

1. Ознайомитись з методами лабораторної діагностики СНІДу та вірусних гепатитів. Вивчити таблицю диференціації вірусних гепатитів.

2. Здійснити облік результатів лабораторної діагностики СНІДу та вірусних гепатитів імуноферментним методом.

3. Вивчити діагностичні і профілактичні препарати, які використовуються при СНІДі і вірусних гепатитів.

ПРАКТИКУМ 11

Санітарна мікробіологія. Санітарно-мікробіологічні дослідження при виробництві парфумерно-косметичних засобів.

План

1. Ознайомитись з апаратурою, що використовується в санітарно — мікробіологічних дослідженнях

2. Визначити загальне мікробне число води на демонстраційних чашках. Зробити висновок про доцільність використання такої води для виготовлення ліків

3. Ознайомитись з методикою визначення колі-титру і колі-індексу води методом мембранних фільтрів. Здійснити розрахунки і зробити висновки про якість води.

4. Ознайомитись з методами санітарно-мікробіологічного дослідження повітря Підрахувати мікробне число та виявити санітарно-показові мікроорганізми повітря в демонстраційних чашках.

5. Зробити санітарно-мікробіологічне дослідження змивів з рук.
ПРАКТИКУМ 12

Мікробіологічні дослідження стерильних і нестерильних лікарських засобів.

План

1. Закінчити санітарно-мікробіологічне дослідження змивів з рук.

2. Ознайомитись з схемою дослідження готових лікарських засобів на стерильність.

3. Ознайомитись з випробуванням мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських лікарських засобів ( визначення загального числа життєздатних аеробних та окремих видів мікроорганізмів ).

4. Схеми досліджень занотувати в протокол.

ПРАКТИКУМ 13

Підсумковий модульний контроль №2.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий