Контрольна робота по темі : «Клітина цілісна саморегульована система. Метаболізм»

Рнк містить 6300 нуклеотидів, кожен із трьох нуклеотидів кодує білок, одна молекула білка містить 150 амінокислот. Визначте скільки триплетів у рнк?Скільки видів білка закодовано в рнк? Яка довжина цього гена?
Контрольна робота по темі : «Клітина цілісна саморегульована система. Метаболізм»

Скачати 127.81 Kb.

Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 127.81 Kb. 10-клас профільний рівень

Контрольна робота по темі:

«Клітина — цілісна саморегульована система. Метаболізм».

I — варіант

Початковий рівень (3- бали)

ВИБЕРІТЬ ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

1.Метаболізм відбувається :

а) в молекулі ДНК; б) в хлоропластах;

в) в вакуолях; г) в рибосомах;

2. Метаболізм – це процес :

а) обміну речовин; б) обміну білків,жирів, вуглеводів;

в) обміну енергії; г) а, б,в-вірно

3. Які речовини є продуктами ферментативного розщеплення білків :

а) гліцерин; б) нуклеотиди;

в) моносахариди; г) амінокислоти;

4. Яка з органічних кислот є продуктом процесу гліколізу :

а) лимонна ; б) піровиноградна;

в) янтарна ; г) щавлева

5. Який процес відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій:

а ) синтез і-РНК; б) синтез т-РНК;

в) синтез ДНК; г) синтез АТФ;

6. Які РНК переносять амінокислоти до місця синтезу білка:

а) т- РНК; б) і -РНК;

в) р- РНК; г) т- РНК; р- РНК; і- РНК
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ (3- бали)

ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ

7. Укажіть реакції обміну, в основі яких лежить матричний синтез:

А. Синтез молекули АТФ. Б. Реакції фотосинтезу.

В. Синтез молекули білків. Г. Синтез молекули ДНК.

Д.Синтез молекули РНК. Е.Синтез ліпідів.

Є.Реакції окиснення.

8. А.Повне кисневе розщеплення – це гліколіз.

Б. При гліколізі утворюється дві молекули АТФ.

В. Сумарне рівняння кисневого розщеплення утворює 38 молекул АТФ.

Г. Хемоситез відбувається з участю нітрофікуючих та сіркобактерій.

10-клас профільний рівень

Контрольна робота по темі:

«Клітина — цілісна саморегульована система. Метаболізм».

II — варіант

Початковий рівень (3-бали)

ВИБЕРІТЬ ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

1.Фотосинтез відбувається :

а) в молекулі ДНК; б) в мітохондріях;

в) в хлоропластах; г) в рибосомах.

2. Хемосинтез — це :

а) обмін речовин; б) використання енергії хімічних звя’зків;

в) обмін енергії; г) синтез неорганічних речовин;

3. Яка ділянка ДНК кодує одну амінокислоту :

а) ген; б) кодон;

в) триплет ; г) антикодон

4. До якої групи організмів належать сіркобактерії, залізобактерії:

а) автотрофи,; б) хемотрофи;

в) гетеротрофи; г) міксотрофи

5.В яких органелах відбувається кінцевий етап енергетичного обміну:

а) рибосоми; б) хлоропласти;

в) мітохондрії; г) ядро

6. Що відбувається з молекулами ДНК перед поділом клітини:

а) транскрипція; б) елонгація;

в)трансляція ; г) реплікація

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ (3-бали)

ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ

7. З поданих ознак виберіть властивості генетичного коду:

А. Комплементарність. Б. Універсальність.

В. Виродженість. Г. Гомологічність.

Д.Триплетність Е.Нейтральність.

8. А.Продукт гліколізу — утворення двох молекул піровиноградної кислоти.

Б. Повне кисневе розщеплення-це клітинне дихання.

В. При гліколізі утворюється дві молекули АТФ

Г.Клітинне дихання відбувається у вакуолях.

9.Знайдіть «зайвий» термін і поясніть, чому він «зайвий»:

Терміни: Синтез АТФ, гліколіз, цикл Кальвіна, дихальний ланцюг,

внутрішньоклітинне дихання.

Достатій рівень (3-бали)

10.ВИЗНАЧТЕ ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОДАНИМИ ПОНЯТТЯМИ І ЗАПОВНІТЬ СХЕМУ Поняття:

1)Безкисневий етап; 4) АДФ;

2) С 6Н12О65) С 3Н6О3

3) Н3Р О46) АТФ; 7) Н2О

Схема:

+=
11. Установіть відповідність між рівняннями та процесами:

А) 6 СО2+ 6Н 2С6Н12О6+ 6О2↑ 1. Гліколіз

Б) С 6Н 12О 6→ 2С2Н5ОН +2СО2+2АТФ 2.Хемосинтез

В) Н2SS→Н2SО4+ енергія 3.Біоситез білка

Г) ДНК→і-РНК → n(амк) 4.Фотосинтез

Д) С 6Н 12О 6→2С3Н4О3+ 2Н++2АТФ 5.Спиртове бродіння

А Б В Г Д

Високий рівень (3-бали)

12.РНК містить 6300 нуклеотидів, кожен із трьох нуклеотидів кодує білок, одна молекула білка містить 150 амінокислот. Визначте скільки триплетів у РНК?Скільки видів білка закодовано в РНК? Яка довжина цього гена?

13. Який об’єм кисню потрібний для кисневого дихання, якщо при цьому утворюється 12 молекул АТФ?
9. Знайдіть «зайвий» термін і поясніть, чому він «зайвий»:

Терміни: Світлова фаза, темнова фаза, тилакоїди, строми, НАДФ, ФС1, хемотрофи, ФС2, К.А. Тімірязев.

Достатній рівень (3-бали)

10. ВИЗНАЧТЕ ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОДАНИМИ ПОНЯТТЯМИ І ЗАПОВНІТЬ СХЕМУ Поняття:

1) Підготовчий етап;

2) Білки; 5) Гліцерин і жирні кислоти;

3) Жири; 6) Моносахариди

4) Полісахариди 7) Амінокислоти 8) Нуклеїнові кислоти

9) Нуклеотиди

Схема:

11. Установіть відповідність між рівняннями та процесами:

А) С 6Н 12О 6+ 6О22О+6СО21. Гліколіз

Б) 6 СО2+ 6Н 2С6Н12О6+ 6О2 2.Хемосинтез

В) NН3NаNО2 NаNО3+енергія 3.Клітинне дихання

Г) nАДФ→nФ→nАТФ 4.Фотосинтез

Д) С 6Н 12О 6→2С3Н4О3+ 2Н++2АТФ 5.Синтез АТФ

А Б В Г Д

Високий рівень (3-бали)

12. Скільки нуклеотидів входить до складу гена. який містить інформацію про білок з 60 амінокислот?

13. Загальна маса мітохондрій по відношенню до маси клітин різних органів складає: у підшлунковій залозі-7,9°°, у печінці-18,4°° , у серці-35,8°°. Чому в клітинах цих органів різний вміст мітохондрій?

10-клас профільний рівень

Контрольна робота по темі: «Клітина — цілісна саморегульована система.

Метаболізм».

ІІI — варіант

Початковий рівень (3- бали)

ВИБЕРІТЬ ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

1. Яка ділянка ДНК кодує одну амінокислоту :

а) ген; б) кодон;

в) триплет ; г) антикодон

2.В яких органелах відбувається кінцевий етап енергетичного обміну:

а) рибосоми; б) хлоропласти;

в) мітохондрії; г) ядро

3. До якої групи організмів належать нітрофікуючі, залізобактерії:

а) автотрофи,; б) хемотрофи;

в) гетеротрофи; г) міксотрофи

4. Яка з органічних кислот є продуктом процесу гліколізу :

а) лимонна ; б) піровиноградна;

в) янтарна ; г) щавлева

5. Який процес відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій:

а ) синтез і-РНК; б) синтез т-РНК;

в) синтез ДНК; г) синтез АТФ;

6. Що відбувається з молекулами ДНК перед поділом клітини:

а) транскрипція; б) елонгація;

в)трансляція ; г) реплікація

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ (3- бали)

ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ

7. Укажіть реакції обміну, в основі яких лежить матричний синтез:

А. Синтез молекули ДНК. Б. Реакції фотосинтезу.

В. Синтез молекули ліпідів. Г. Синтез молекули АТФ.

Д.Синтез молекули РНК. Е.Синтез білків.

Є.Реакції окиснення. Ж. Реакції хемосинтезу.

8. А.Повне кисневе розщеплення – це гліколіз.

Б. При гліколізі утворюється дві молекули АТФ.

В. Сумарне рівняння кисневого розщеплення утворює 38 молекул АТФ.

Г. Хемоситез відбувається з участю нітрофікуючих та сіркобактерій.

10-клас профільний рівень

Контрольна робота по темі: «Клітина — цілісна саморегульована система.

Метаболізм».

ІV — варіант

Початковий рівень (3- бали)

ВИБЕРІТЬ ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

1. Яка з органічних кислот є продуктом процесу гліколізу :

а) лимонна ; б) піровиноградна;

в) янтарна ; г) щавлева

2. Який процес відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій:

а ) синтез і-РНК; б) синтез т-РНК;

в) синтез ДНК; г) синтез АТФ;

3. Які РНК переносять амінокислоти до місця синтезу білка:

а) т- РНК; б) і -РНК;

в) р- РНК; г) т- РНК;
4. Яка ділянка ДНК кодує одну амінокислоту :

а) ген; б) кодон;

в) триплет ; г) антикодон

5.Що є продуктом розпаду жирів:

а) амінокислоти; б) гліцерин і жирні кислоти;

в) нуклеотиди ; г) моносахариди

6. До якої групи організмів належать нітрофікуючі, залізобактерії:

а) автотрофи,; б) хемотрофи;

в) гетеротрофи; г) міксотрофи

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ (3- бали)

ВКАЖІТЬ ПРАВИЛЬНІ ТВЕРДЖЕННЯ

7. Укажіть реакції, в основі яких лежить енергетичний обмін:

А. Синтез молекули АТФ. Б. Реакції фотосинтезу.

В. Розщеплення складних органічних молекул на простіші.

Г. Анаеробне дихання — гліколіз.

Д.Синтез молекули РНК. Е. Реакції хемосинтезу.

Ж.Синтез ліпідів. Є.Клітинне дихання.

8. А.Повне кисневе розщеплення – це клітинне дихання.

Б. При гліколізі утворюється три молекули АТФ.

В. Сумарне рівняння кисневого розщеплення утворює 36 молекул АТФ.

Г. Хемоситез відбувається з участю залізобактерій .

9.Знайдіть «зайвий» термін і поясніть, чому він «зайвий»:

Терміни: Хемотрофи ,залізобактерії, сіркобактерії, хемосинтез

фототрофи, С.В.Виноградський.

Достатій рівень (3-бали)

10.ВИЗНАЧТЕ ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОДАНИМИ ПОНЯТТЯМИ І ЗАПОВНІТЬ СХЕМУ Поняття:

1) Кисневе дихання; 4) АДФ

2) С 3Н6О35) СО2

3) Н3Р О46) АТФ 7) Н2О 8) О2

Схема:

11. Установіть відповідність між рівняннями та процесами:

А) 6 СО2+ 6Н 2С6Н12О6+ 6О2 1.Спиртове бродіння

Б) С 6Н 12О 6→ 2С2Н5ОН +2СО2+2АТФ 2.Фотосинтез

В) Н2SS→Н2SО4+ енергія 3.Біоситез білка

Г) ДНК→і-РНК → n(амк) 4.Хемосинтез

Д) С 6Н 12О 6→2С3Н4О3+ 2Н++2АТФ 5. Гліколіз

А Б В Г Д

Високий рівень (3-бали)

12.РНК містить 6300 нуклеотидів, кожен із трьох нуклеотидів кодує білок, одна молекула білка містить 150 амінокислот. Визначте скільки триплетів у РНК?Скільки видів білка закодовано в РНК?

Яка довжина цього гена?

13. Який об’єм кисню потрібний для кисневого дихання, якщо при цьому утворюється 12 молекул АТФ?

9.Знайдіть «зайвий» термін і поясніть, чому він «зайвий»:

Терміни: Хлоропласти,хромопласти, світлова енергія Сонця,СО2,О2, тилакоїди, мітохондрії, строма,хлорофіл,пластиди

Достатній рівень (3-бали)

10. ВИЗНАЧТЕ ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ ПОДАНИМИ ПОНЯТТЯМИ І ЗАПОВНІТЬ СХЕМУ. Поняття: 1) Світлова фаза; 2) ФС1; 3) Темнова фаза; 4) Тилакоїди; 5) Синтез глюкози: 6) ФС2; 7) Фотосинтез

8) Виділення кисню в атмосферу; 9) Строма

Схема:

11. Установіть відповідність між рівняннями та процесами:

А) С 6Н 12О 6+ 6О22О+6СО21.Синтез АТФ

Б) 6 СО2+ 6Н 2С6Н12О6+ 6О2 2.Фотосинтез

В) NН3NаNО2 NаNО3+енергія 3.Клітинне дихання

Г) nАДФ→nФ→nАТФ 4.Хемосинтез

Д) С 6Н 12О 6→2С3Н4О3+ 2Н++2АТФ 5. Гліколіз АТФ

А Б В Г Д

Високий рівень (3-бали)

12. Скільки нуклеотидів входить до складу гена. який містить інформацію про білок з 60 амінокислот?

13. Загальна маса мітохондрій по відношенню до маси клітин різних органів складає: у підшлунковій залозі-7,9°°, у печінці-18,4°° , у серці-35,8°°. Чому в клітинах цих органів різний вміст мітохондрій?

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий