Конспекті лекцій «Управління якістю»

Управління якістю: конспект лекцій / О. О. Градінарова. – Донецьк; вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 281 с
Конспекті лекцій «Управління якістю»

Скачати 3.43 Mb.

Сторінка 1/45 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 3.43 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   45

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Управління якістю

О.О. Градінарова

Донецьк – 2013Градінарова О.О.

Управління якістю: конспект лекцій / О.О. Градінарова. – Донецьк; вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2013. – 281 с.
У конспекті лекцій «Управління якістю» розглянуто основні теоретичні положення управління якістю, сформовані на основі аналізу результатів наукових досліджень вітчизняних і закордонних авторів в області базової концепції загального управління якістю; систем управління якістю, стандартизації та сертифікації, інструментів та статистичних методів контролю якості, аудиту та премій якості; узагальнено міжнародний досвід функціонування систем якості та обґрунтовані можливості його використання в Україні.

Для студентів і магістрів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців в області управління якістю, стандартизації і сертифікації.

УДК 658.56(075.8)

ББК
ЗМІСТ

ВСТУП 10

Тема 1. Стандартизація термінології в галузі управління якістю 12

1.1. Поняття якості 12

1.2. Якість як об’єкт управління 13

1.3. Основоположники концепцій управління якістю 15

1.4. Показники якості та їх класифікація 23

1.5. Взаємозв’язок загального менеджменту і менеджменту якості 25

Запитання та завдання для перевірки знань та самоконтролю 27

Тема 2. Основні проблеми управління якістю 29

2.1. Комплексне управління якістю – зміна свідомості в області мислення 29

2.2. Зміст управління якістю продукції 31

2.3. Основні фактори, що впливають на якість продукції 37

2.4. Забезпечення якості продукції 38

Запитання й завдання для перевірки знань та самоконтролю 39

Тема 3. Міжнародний та вітчизняний досвід управління якістю 41

3.1. Зміна ставлення до якості та удосконалення управлінської діяльності в сучасному світі 41

3.2. Особливості управління якістю в Японії 45

3.3. Особливості управління якістю в США 54

3.4. Особливості управління якістю в європейських країнах 57

3.5. Розвиток систем управління якістю у СРСР 69

Запитання й завдання для перевірки знань та самоконтролю 79

Тема 4. Базова концепція загального управління якістю 81

4.1. Поняття «загальне управління якістю» (TQM) 81

4.2. Основні принципи, що лежать в основі TQM 83

4.3. Застосування системи TQM на підприємствах різних сфер діяльності 87

Запитання й завдання для перевірки знань та самоконтролю 91

Тема 5. Системи управління якістю 93

5.1. Основні етапи розвитку систем якості 93

5.2. Шляхи створення, впровадження систем менеджменту якості і забезпечення їх працездатності 103

5.3. Інтегровані системи менеджменту 111

Запитання й завдання для перевірки знань та самоконтролю 114

Тема 6. Система якості в стандартах ISO серії 9000 116

6.1. Огляд стандартів систем менеджменту 116

6.2. Огляд сімейства ISO 9000 119

6.2.1. Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:1994. Системи менеджменту якості 122

6.2.2. Вимоги до системи якості згідно зі стандартом ISO 9001:1994 124

6.2.3. Міжнародні стандарти сімейства ISO 9000:2000. Системи менеджменту якості 128

6.3. Стандарти ISO серії 14000. Системи екологічного менеджменту 131

6.4. Міжнародний стандарт OHSAS 18001. Система управління професійною безпекою та здоров’ям 135

6.5. Міжнародний стандарт SA 8000:2001. Соціальна відповідальність 137

6.6. Інші стандарти ISO, вимоги яких покладені в основу систем менеджменту 138

Запитання й завдання для перевірки знань та самоконтролю 143

Тема 7. Статистичні методи контролю якості 145

7.1. Сутність статистичних методів контролю якості 145

7.2. Прості статистичні методи контролю якості 148

Запитання й завдання для перевірки знань та самоконтролю 158

Тема 8. Інструменти управління якістю та процес розгортання функції якості (QFD) 159

8.1. Призначення, створення та застосування «Сімох нових інструментів контролю якості» 159

8.1.1. Діаграма спорідненості (ДС) 161

8.1.2. Діаграма взаємозв’язків (ДВ) 163

8.1.3. Деревовидна діаграма (ДД) 164

8.1.4. Матрична діаграма (МД) 165

8.1.5. Стрілкова діаграма (СД) 167

8.1.6. Діаграма планування здійснення процесу (PDPC) 168

8.1.7. Аналіз матричних даних (матриця пріоритетів) 169

8.2. Експертні методи вирішення проблем якості 170

8.3. Методи Тагуті 174

8.4. Розгортання функції якості (QFD-методологія) 175

8.5. Методологія «Шість сигм» 178

8.6. Система «Упорядкування», або «5S» 182

8.7. Бенчмаркінг 186

8.8. Реінжиніринг бізнес-процесів і організацій 191

Запитання й завдання для перевірки знань і самоконтролю 194

Тема 9. Сертифікація систем якості підприємства 196

9.1. Передумови й умови сертифікації систем менеджменту якості 196

9.2. Міжнародне визнання сертифікатів 202

9.3. Стандартизація та сертифікація систем якості в Україні 203

Запитання й завдання для перевірки знань та самоконтролю 206

Тема 10. Витрати на якість та їх класифікація 208

10.1. Структура витрат на якість 208

10.2. Класифікація витрат на якість 210

10.3. Інформаційна база аналізу витрат на якість продукції 217

10.4. Методи вимірювання й аналізу витрат на якість продукції 220

Запитання й завдання для перевірки знань та самоконтролю 222

Тема 11. Облік витрат на якість в умовах TQM 223

11.1. Управління витратами на якість 223

11.2. Оцінка втрат від низької якості продукції (послуг) та ефективності проектів його поліпшення 226

11.3. Оцінка витрат, пов’язаних з якістю, за моделлю PAF 231

11.4. Модель вартості процесу 234

11.5. Оптимізація рівня якості й витрат на нього 237

Запитання й завдання для перевірки знань та самоконтролю 241

Тема 12. Аудит якості та премії якості 243

12.1. Види і цілі аудитів (перевірок) 243

12.2. Етапи перевірок систем менеджменту 244

12.3. Світова практика присудження нагород за якість 249

12.4. Практика присудження нагород за якість в Україні 254

Запитання й завдання для перевірки знань та самоконтролю 258

ГЛОСАРІЙ 259

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 276

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   45
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий