Конкурс «Краща соціально- психологічна розробка щодо формування здоров’я збережувальних функцій у дітей та учнівської молоді»

Спланувати шляхи модернізації політики школи з питань превентивної освіти, забезпечити підвищення рівня методичної підготовки вчителів щодо профілактики шкідливих звичок у дітей та учнівської молоді
Конкурс «Краща соціально- психологічна розробка щодо формування здоров’я збережувальних функцій у дітей та учнівської молоді»

Скачати 386.85 Kb.

Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 386.85 Kb. Торезький міський відділ освіти

Торезька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 26

Торезької міської ради Донецької області
Міський конкурс

«Краща соціально- психологічна розробка щодо формування здоров’я збережувальних функцій у дітей та учнівської молоді»

Тематична педагогічна рада

«Профілактика шкідливих звичок.

Проблеми. Досвід. Перспективи.»

Автори: Дубик Г.В, директор школи

Іваніна Н.І., заступник директора з навчально-виховної роботи

спланувати шляхи модернізації політики школи з питань превентивної освіти, забезпечити підвищення рівня методичної підготовки вчителів щодо профілактики шкідливих звичок у дітей та учнівської молоді.

 • проаналізувати роботу класних керівників з питань профілактики шкідливих звичок за результатами внутришкільного контролю, окреслити ключові проблемні питання;

підвищити методичний рівень вчителів школи з питань превентивної освіти шляхом вивчення та впровадження інноваційних технологій в практику педагогічної діяльності;

 • окреслити напрямки переструктурування змісту позаурочної діяльності школярів шляхом впровадження курсів за вибором та організації гуртків профілактично-пропагандистської спрямованості, модернізації змісту виховної роботи закладу;
 • мотивувати педагогів до дієвої самоосвітньої діяльності з питання профілактики шкідливих звичок в учнівському середовищі через участь у методичних формах роботи шкільних ПНМК;
 • залучити до обговорення питання робітників психологічної та медичної служби з метою надання інформації щодо прийомів первинної і прихованої профілактики шкідливих звичок в учнів та вживання ними психоактивних речовин;
 • виробити шляхи співпраці школи, медичних установ, соціальних центрів, психологічної служби, батьківської громадськості у роботі з профілактики шкідливих звичок в учнівському середовищі закладу

Семінар — практикум

 • Експертиза проектів корекційно-виховної роботи класу для з’ясування рівня якості планування заходів з профілактики шкідливих звичок;
 • Відвідування позакласних заходів з метою визначення результативності використання формі методів організації роботи класних керівників з профілактики шкідливих звичок у дітей та учнівської молоді;
 • Організація самоосвітньої роботи педагогів з питань превентивної освіти;
 • Проведення анкетування учнів «Проблема шкідливих звичок для учня»;
 • Вивчення питання щодо кількості дітей школи, схильних до шкідливих звичок за результатами анкетування;
 • Залучення до проведення педагогічної ради робітників психолога, медичної сестри школи, представників освітньої та правової комісій Ради школи.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Творча група з підготовки педагогічної ради:

 • Директор школи;
 • Заступник директора з навчально-виховної роботи;
 • Психолог ;
 • Вчитель предмету «Основи здоров’я»
 • Вчитель початкових класів.

В результаті проведення педради будуть:

 • Вироблені шляхи оновлення політики школи щодо формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя , профілактики шкідливих звичок.
 • Підвищений методичний рівень педагогів школи з питань впровадження інноваційних форм роботи для реалізації основних постулатів превентивної освіти та виховання.
 • Створена матриця плану спільних дій школи з медичними,установами, соціальними центрами, психологічною службою та батьківською громадськістю з питань подолання шкідливих звичок в учнівському середовищі.
 • Подолана інертність учасників навчально-виховного процесу щодо впровадження інновацій у практику роботи з профілактики шкідливих звичок.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

І. Організаційний. Занурення в тему педагогічної ради.

Інтерактивна вправа « Інтерв’ю»

 • Добрий день, шановні колеги. Сьогодні наша педагогічна рада присвячена вирішенню дуже важливих питань. Не секрет, що на сьогоднішній день кожен із вас найдорожчим в житті вважає здоров’я. Але мені хотілося б почути : «Що, на вашу думку, руйнує здоров’я?»
 • Відповіді досить різні, але прозвучало і те, що іноді люди самі відбирають у себе здоров’я, натомість отримуючи шкідливі звички. Тому сьогодні ми спробуємо з’ясувати, що реально можна зробити для того, щоб вберегти себе і дітей від згубного впливу паління, алкоголю тощо та подолати залежності.

ІІ. Організаційно-мотиваційний

1.Доповідь заступника директора з навчально-виховної роботи.

(Виступ супроводжується видеороликом)

Людина приходить у цей світ не тільки для свого комфортного існування та особистого щастя. Його розум, досвід, все його життя необхідні його дітям, суспільству, майбутнім поколінням. Гідне існування людини на землі допомагає зберегти здоров’я, духовне і фізичне, яке є головним надбанням людини. І це є справою не тільки особистою, а й суспільною.

Є така притча.

«Мандрівник, що йде уздовж ріки, почув відчайдушні дитячі крики. Підбігши до берега, він побачив у річці потопаючих дітей і кинувся їх рятувати. Помітивши людину, яка проходила поруч, він став кликати її на допомогу. Вони разом стали допомагати тим, хто ще утримувався на плаву. Побачивши третього подорожнього, вони покликали на допомогу. Але він, не звертаючи уваги на заклики, прискорив ходу …«Хіба тобі байдужа доля дітей» — запитали рятувальники. Третій подорожній їм відповів: «Я бачу, що ви вдвох поки справляєтеся. Я добіжу до повороту, дізнаюся, чому діти потрапляють в річку, і постараюся цьому запобігти ».

Ця притча ілюструє можливі підходи до вирішення проблеми тютюнопаління, алкоголізму та наркоманії. Можна рятувати «потопаючих» дітей, будуючи лікарні та реабілітаційні центри. Займатися цим повинні і займаються професіонали. Завдання педагогів і батьків — «добігти до повороту річки і не дати дітям впасти в воду», тобто займатися своєю справою — профілактикою.

Практика роботи вчителів показує, що процес формування свідомого ставлення до власного здоров’я потребує обов’язкового поєднання інформаційного й мотиваційного компонентів практичної діяльності учнів, що сприятиме оволодінню дітьми необхідними здоров’язберігаючими вміннями і навичками.

Саме тому діяльність учителя щоурочно повинна бути орієнтована на формування в дітей стійкої позиції, що передбачає визначення цінності здоров’я, почуття відповідальності за збереження й зміцнення власного здоров’я, поглиблення знань , умінь та навичок, пов’язаних з усіма складовими здоров’я (фізична, соціальна, психічна, духовна), тобто на профілактику.

Апеляція до цінностей і знань

Емоційне навчання
Існують різні підходи до організації профілактичної роботи:

Надання інформації

Зміцнення здоров’я

Надання альтернативи

Виховання протидії наркотичним речовинам

Вплив соціального середовища й однолітків

Простіше кажучи, в основі цих підходів лежить один з чотирьох способів впливу на людину: її можна налякати, відвернути, навчити чи переконати. Вибір залежить від людини – її здібностей, сприйнятливості, інтелекту. Сучасна профілактика в основному діє переконанням.

Форми та методи профілактики

тютюнопаління та алкоголізму у дітей та підлітків

Серед всіх методів, котрі застосовуються в процесі соціально-педагогічної профілактики тютюнопаління серед підлітків, необхідно детально розглянути методи профілактичної інтервенції. Профілактична інтервенція — це цілеспрямований вплив на підлітків, включених у групу профілактики, з метою зміни їхнього ставлення до тютюнопаління та подолання їх суб’єктивних уявлень, поглядів, переконань, мотивів, інтересів, звичок, стереотипів поведінки, ціннісних орієнтацій, котрі призводять до даної проблеми. Профілактична інтервенція повинна допомогти підлітку змінити свою поведінку — навчити контролювати її. Умовно розрізняють три компоненти, котрі визначають поведінку підлітка: когнітивний (думки, міркування, уявлення, погляди, переконання, стереотипи мислення); афективний (емоції, переживання, почуття, спонукання, бажання тощо); поведінковий (стереотипи поведінки, звички, вміння, навички). Саме ці компоненти формують установку підлітка, котра визначає його поведінку в конкретній ситуації. Тому, в процесі профілактичної інтервенції в підлітка повинні сформуватися стійкі установки щодо негативного впливу тютюнопаління, необхідні вміння та навички для його попередження та подолання.

Основні методи профілактичної інтервенції:

 • Бесіда — обговорення з підлітками проблеми тютюнопаління з метою виявлення, формування або корекції їхньої позиції з цього питання.
 • Диспут — спеціально організоване обговорення даної проблеми, котре передбачає зіткнення різних точок зору.
 • Створення ситуацій морального вибору — відтворення в лабораторних умовах проблемних ситуацій.
 • Вправляння — виконання певних дій, спрямованих на розвиток умінь та формування навичок соціально значимої поведінки

Формами соціально-педагогічної профілактики тютюнопаління серед підлітків у загальноосвітньому закладі є наступні:

 • уроки валеології та охорони життя і здоров’я;
 • факультативні заняття з даної проблеми;
 • відеолекторії;
 • усні журнали;
 • тематичні виховні години;
 • соціально-психологічні тренінги;
 • зустрічі з медичними працівниками, представниками правоохоронних органів;
 • доброчинні акції;
 • зустрічі з підлітками, котрі позбавилися шкідливих звичок;
 • тематичні вечори;
 • вечори запитань і відповідей;
 • конференції;
 • КВК;
 • спортивні свята;
 • круглі столи;
 • тематичні години інформації;
 • профілактичні консультації;
 • випуск шкільних засобів інформації;
 • перегляд й обговорення документальних фільмів;
 • ігрові години;
 • тематичні виставки; тематичні конкурси

Ефективним засобом попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, формуванні здорового способу життя є профілактично-дозвіллєва діяльність (проведення інформаційно-просвітницьких ток-шоу, конкурсів-змагань) виступи театральних колективів із виставами профілактичного характеру, створення молодіжних web-сторінок.

2. Аналіз роботи вчителів школи з питань профілактики шкідливих звичок

При підготовці до засідання педагогічної ради адміністрацією школи були відвідані позакласні заходи з метою визначення результативності використання форм і методів організації роботи класних керівників з профілактики шкідливих звичок у дітей та учнівської молоді.

Вправа «Аналіз ситуації»

ВИСНОВОК. Виходячи з наслідків внутришкільного контролю, можна визначити такі ключові проблеми:

І. Недостатня інформованість педагогів з питань профілактичної роботи з учнями у подоланні шкідливих звичок.

ІІ. Інертність вчителів щодо впровадження інноваційних форм роботи.

ІІІ. Низька організація спільної діяльності з медичними установами, батьківською громадськістю, соціальними службами з питань профілактики шкідливих звичок.

Отже, основною метою сьогоднішнього засідання має стати вироблення стратегії діяльності школи щодо окреслення шляхів подолання шкідливих звичок та формування в учнів моральних орієнтирів на здоровий спосіб життя.

Звичайно, виховання здорового покоління не є проблемою лише педагогів, тому сьогодні ми запросили медсестру.

3. Інформативна доповідь медсестри з елементами презентації.

До шкідливих звичок, в першу чергу, належать куріння, вживання алкоголю, наркотиків та інших шкідливих (токсичних) речовин.

Алкоголь. Викрадач розуму – так іменують алкоголь з давніх часів. Вживання спиртного призводить до серйозних порушень фізіологічних та психічних функцій організму людини. Саме тому алкоголь є частою причиною нещасних випадків, аварій, конфліктних ситуацій. Встановлено, що після вживання алкоголю можливість нещасного випадку зростає до 80%, а через 8 годин після моменту вживання – до 60%.. Статистика свідчить, що із загального числа нещасних випадків зі смертельними наслідками, які сталися за останні 5 років на дорогах України, приблизно 25% виникли з вини водіїв, що знаходились у стані сп’яніння, і близько 30% – від неправильних дій нетверезих пішоходів.

Розглянемо механізм дії алкоголю на людину.

При потраплянні алкоголю в організм людини, в першу чергу на нього реагує нервова система. Порушується нормальна робота клітин кори півкуль великого мозку, потім клітин спинного мозку та глибоких відділів головного мозку.

Першочергове ураження алкоголем клітин нервової системи пояснюється тим, що нервові тканини містять в значних кількостях ліпіди (жирові утворення), які легко розчиняють спирти. Алкоголь, потрапляючи в нервові клітини, понижує їх працездатність. При нечастому вживанні алкоголю ці порушення мають зворотний характер, при систематичному вживанні спиртних напоїв нервові клітини перероджуються, а потім гинуть.

Діяльність нервових клітин включає процеси збудження та гальмування. Алкоголь пригнічує процеси гальмування, чим і пояснюється безпечна веселість і легка збудливість людини в стані алкогольного сп’яніння. До речі “алкоголь” в перекладі з арабської означає “одурманюючий”. Свою назву він повністю підтверджує.

При легкому сп’янінні, для якого властиве почервоніння шкіри, збільшення серцевих скорочень, підвищення апетиту, гальмівні процеси пригнічуються, як правило, лише в корі головного мозку.

При середній стадії сп’яніння пригнічення розповсюджується і на підкоркові центри головного мозку. Підвищений настрій змінюється роздратуванням, невдоволеністю, образою на присутніх.

Слабкий контроль за емоціями, що притаманний сп’янівшим людям, легко реалізовується в дії. В такому стані вчинки людини стають важко передбачуваними, нелогічними, неадекватними ситуації, що може створити загрозу для неї самої та інших.

Подальше поглиблення процесів пригнічення підкоркових центрів виявляється в затрудненій вимові, нечіткості рухів, ходи тощо.

Середній ступінь сп’яніння, як правило, змінюється глибоким сном, після якого людина відчуває слабкість, розбитість, в’ялість, апатію. Настрій, як і працездатність (психічна і фізична) на низькому рівні.

При систематичному вживанні спиртних напоїв у людини настає специфічне захворювання з прогресуючим перебігом – алкоголізм, при якому настає загальний розлад всього організму. Кінцевою стадією алкоголізму є деградація особистості.

Щодо алкогольної залежності, то під впливом великої кількості рідини у любителів пива й вина наступає гіпертрофія серця. П’яниці часто задихаються, вони не здатні на такі фізичні зусилля як раніше.

Найбільш чутлива до алкоголю нервова система. Проте визначити шкоду, якої завдає алкоголь, тут складніше, ніж в інших органах. До ознак порушення нервової діяльності належить тремтіння кінцівок, нічні потіння, безсоння, загальна подразливість, слабкість, млявість.

Наркотики. Людство з давніх давен використовувало ліки. Під ними розуміють фізіологічно активні речовини, які при введенні їх в живий організм змінюють одну чи кілька його функцій. Однак при неправильному використанні лікарських препаратів, або ж при надмірному їх вживанні можуть виникнути серйозні функціональні порушення в організмі людини чи настати її смерть. Відомі випадки зловживання будь-якими ліками, однак, як правило, зловживають тільки такими препаратами, які впливають на психічну діяльність, видозмінюючи її. До речовин, якими людство зловживає з давніх часів, належать алкоголь, конопля, опій, хат. За останні роки цей список поповнили кокаїн, барбітурати, амфетаміни та галюциногени. Хоч ці речовини мають різний хімічний склад та свою специфіку дії на організм людини, однак всі вони об’єднані однією назвою – наркотики та таким жахливим явищем, як наркоманія. Комітет експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) визначив наркоманію, як “психічний, а іноді і фізичний стан, що викликаний взаємодією між організмом і лікарським препаратом, який характеризується розладом поведінки чи іншими реакціями, що завжди спонукають до постійного чи періодичного вживання препарату, з метою одержання психічного ефекту, а іноді – щоб уникнути почуття дискомфорту, викликаного його відсутністю”.

Наркотики виявляють стимулюючу або заспокійливу дію на центральну нервову систему, а також викликають спотворення світосприйняття та галюцинації. При вживанні наркотичних засобів в значних кількостях виникає, так звана, наркотична залежність. Розрізняють психічну та фізичну наркотичну залежність. Психічна залежність полягає в тому, що окремі люди знаходять дію наркотичної речовини настільки бажаною і очікуваною, що це викликає в них потребу приймати наркотик постійно чи періодично з тим, щоб пережити ще раз сприятливий психологічний ефект. Фізична залежність полягає в тому, що в результаті більш чи менш тривалого прийому наркотик стає частиною обміну речовин і організм уже не здатний обходитись без нього. В такому випадку припинення вживання наркотиків призводить до сильних больових відчуттів, настає так звана “ломка”.

Дія багатьох наркотиків викликає явище толерантності, тобто адаптивний стан, при якому знижується чутливість при повторному введенні такої ж дози, що неминуче призводить до її збільшення, з метою досягнення ідентичного за рівнем ефекту.

Вчені намагаються виявити причини вживання наркотиків, механізми, які лежать в основі формування наркотичної залежності. Більшість з них вважає, що наркотики вживають в силу низки свідомих та несвідомих причин. Найбільш розповсюджені такі мотиви застосування наркотиків:

– прагнення вгамувати біль чи заспокоїтись;

– бажання випробувати нове відчуття;

– просто так, за компанію;

– боязнь самотності;

– бажання продемонструвати свою незалежність.

Особливо слід наголосити на тому, що на сьогодні поширення наркоманії набрало загрозливих масштабів. Фахівці пов’язують це з такими чинниками:

– “хімічна революція”, що дозволила одержати психотропні інгредієнти природних препаратів в очищеному вигляді, а також синтезувати цілу низку штучних наркоречовин;

– моральна деградація суспільства, трансформація ціннісних орієнтирів;

– послаблення контролю з боку суспільства;

– розвиток сучасних систем комунікацій.

Є ще один аспект, що стимулює поширення наркотиків. За підрахунками спеціалістів, що займаються вивченням даного питання, нелегальний обіг наркотиків у світі обчислюється в 700 млрд. доларів – друге місце після виробництва та продажу зброї.

Враховуючи дешевизну та більшу доступність окремих шкідливих речовин, зокрема летких розчинників, в деяких “бідніших” країнах набула поширення токсикоманія, особливо серед підлітків. Вдихання парів таких хімічних речовин викликає приглушення свідомості, сильні галюцинації. Токсикоманія може призвести до необоротних патологічних змін в організмі людини, а в окремих випадках – і до смерті.

Куріння. Куріння абсолютно не сумісне зі здоровим способом життя. За даними ВООЗ передчасна смертність серед людей, що курять на 30–80% вища порівняно з тими, хто уник цієї звички. Ця закономірність обумовлена кількістю цигарок, що викурюються щоденно та “стажем” куріння. Можна впевнено констатувати, що кожна нова затяжка тютюновим димом скорочує людське життя щонайменше на подих, а кожна викурена цигарка – на 15 хвилин.

Статистика засвідчує, що в світі щороку від хвороб, спричинених курінням, вмирає 1,5 млн. людей.

Шкідлива дія тютюну посилюється тим, що в результаті його сухої перегонки (куріння) утворюється ціла низка отруйних речовин: нікотин, синильна кислота, сірководень, аміак, оксид вуглецю, нітроз’єднання, поліциклічні ароматичні вуглеводні, тютюновий дьоготь та ін. Нині відомо більше 4200 речовин, що входять до складу тютюнового диму. Багато з них є канцерогенними (від латинського слова “канцер” – рак) і сприяють утворенню злоякісних пухлин. Серед вчених домінує думка про те, що найбільш канцерогенну дію чинять оксид миш’яку та радіоактивний полоній — 210, які виявлені в тютюновому димі.

Встановлено також, що в легені запеклого курця протягом року потрапляє майже кілограм тютюнового дьогтю. Це призводить до виключення з процесів дихання 1% легеневої тканини.

Зараз вже з повною достовірністю доведено, що куріння цигарок, трубок та сигар спричинено наявністю в листі тютюну слабкого наркотику – нікотину. В одній сигареті середньої міцності вагою 1 г міститься 1015 мг нікотину. Як і будь-який наркотик, нікотин, в першу чергу, діє на нервову систему. Механізм цієї дії такий. Складові частини тютюнового диму, потрапивши у легені, всмоктуються в кров і розносяться нею по всьому організму. Через 2–3 хвилини після вдихання диму нікотин вже потрапляє всередину клітин головного мозку і ненадовго підвищує їх активність. При цьому судини мозку розширюються і у людини виникає суб’єктивне відчуття освіжаючого припливу енергії та піднесення. Однак невдовзі це почуття зникає. Фізіологічно це пов’язано з наступним звуженням судин мозку та зниженням його активності. Для того, щоб знову відчути піднесений стан людина через деякий час тягнеться за новою цигаркою. Таким чином, нікотин стає не лише звичним, але й необхідним елементом в організмі людини, що курить. Так і виникає нікотинова залежність.

Однак нікотин негативно впливає не лише на нервову систему, а також на дихальну, серцево-судинну системи та систему травлення. Імовірність захворіти раком легенів, бронхітом, стенокардією, гастритом, виразкою шлунку значно вища у людей, що курять. Статистика засвідчує, що рак легенів у людей, які курять, зустрічається у 30 разів частіше. Слід пам’ятати, що особливої шкоди завдає куріння жінкам та підліткам.

Безумовно, найбільш серйозного негативного впливу зазнає сама людина, що курить, однак значної шкоди завдає і пасивне куріння, коли людина, що не курить змушена вдихати повітря, отруєне тютюновим димом. Так, якщо в приміщенні площею 35 м2 викурено три цигарки, то так званий “індекс свіжості” повітря зменшиться на 68%. У пасивного курця, що знаходиться у такому приміщенні, тютюновий дим викликає затруднення дихання, подразнення слизової очей, головний біль, запаморочення, нудоту, втрату апетиту. Враховуючи значну шкідливість пасивного куріння, в деяких країнах накладено заборону на куріння в громадських місцях, а в поїздах практикують поділ вагонів для тих, хто курить, і тих, хто не курить. Навіть при прийомі на роботу, як правило, перевага надається працівникам, що не курять.

Заборона тютюнової реклами та активна робота по боротьбі з курінням дали позитивні результати. В деяких країнах курити стало “не модно” і кількість людей, які курять, значно зменшилась. Зокрема у США за останні 15 років кількість людей, які курять, зменшилась з 55% до 32%.

СТАТИСТИЧНІ ФАКТИ .

П’ята частина населення України розпочинає палити у 14 років. Є люди, які викурюють 1-2 цигарки в день, і в той же час є певна кількість людей, які палять понад 20 цигарок в день.

Курці: 1-9 10-19 20-29 30 і більше Жінки 10% 17% 20% 8% Чоловіки 22% 10% 18% 4%

Наведена статистика свідчить що й про те, що кількість чоловіків, які палять, зменшується, а кількість жінок-курців зростає. Серед молоді 14-17 років паління стало улюбленим проводженням дозвілля. У цей віковій категорії є вже запеклі курці з п’ятирічним стажем. Існують так звані « професії» курців. Це професії, пов’язані із ризиком, нервовим перевантаженнями, стресами ( шахтар, водій, моряк тощо.)

Паління – найважливіша з причин, що призводить до захворювань, інвалідності та смертельного наслідку.

85% всіх померлих від раку легень були людьми, що палять.

25% всіх померлих від інфаркту міокарда були людьми, що палять.

Інфаркт у 40 років очікує насамперед людину, яка палить.

Як правило, більшість людей, що курять, вживають алкогольні напої і (чи) наркотики, розуміють можливість шкідливих наслідків, однак не можуть знайти в собі сили позбутися шкідливих звичок. Тому в осіб даної категорії домінанта здоров’я та високої працездатності схиляється в бік індивідуальних чинників ризику, що належать до сфери способу життя.

4. Практична робота в групах.

 1. Педагоги об’єднуються в групи.

Завдання. Серед запропонованих ознак обрати ті, які на вашу думку притаманні дитині, яка вживає :

 1. наркотичні засоби;
 2. алкоголь;
 3. табачні вироби.
 • Несподівані зміни спрямованості інтересів у поєднанні з появою раніше незнайомих вам друзів;
 • Недопалки за вікном спальні або в інших дивних місцях поряд з будинком
 • Певний запах одягу і дихання;
 • Дивна поведінка (періодична, без видимих причин надмірна збудженість і загальмованість, агресивність або пасивність);
 • Алкогольні напої пропадають з бару;
 • В речах дитини Ви знайшли сигарети і запальничку
 • Поява дивних предметів (ампули, упаковки від пігулок, шматочки фольги, закопчені чайні ложки);
 • Зміна зовнішнього вигляду (неохайність, незрозумілий запах від одягу, волосся, рук, з рота, затуманення або блиск очей, звужені зіниці, які слабо реагують на зміну освітленості);
 • у дитини проявляються ознаки похмілля (нудота, блювота, головний біль);
 • Зрісша «лікарська» зацікавленість, підвищений інтерес до предметів побутової хімії;
 • Якщо алкоголь вживався недавно з рота дитини пахне алкоголем або рідиною для полоскання рота (її використовують, щоб нейтралізувати запах алкоголю),
 • Солодкуватий запах на одязі або налиті кров’ю очі;
 • Часте використання очних крапель, щоб зняти червоність;
 • Зміни режиму сну і режиму харчування.

5 .Презентація результатів роботи.

наркотичні засоби алкоголь табачні вироби

ВИСНОВОК

1. Куріння — соціальне лихо. Через нерозуміння, сліпе наслідування моди, дорослих, ровесників підліток починає курити — спочатку робить одну затяжку, викурює одну сигарету, а потім тягнеться до лиховісної пачки знову і знову. І так куріння стає звичкою. А почати куріння набагато легше, ніж покинути. Отож, краще не починати.

2. Вживання і зловживання алкогольними напоями особливо небезпечно у дитячому і підлітковому віці, коли ще не завершилося формування організму. У цей період у печінці відсутні спеціальний фермент – алкоголь дегідрогіназа, який розщеплює етиловий спирт на прості токсичні сполуки. Основна небезпека вживання і зловживання спиртними напоями полягає у виникненні алкогольної залежності, яка поступово переходить у тяжкі захворювання – алкоголізм – і проявляється в ураженні центральної нервової системи та всіх органів і систем. Психічні зміни супроводжуються пригніченістю, злісною дратівливістю. Алкоголік стає байдужим до роботи, сім’ї і дітей, настає зниження вищих позитивних емоцій.

3. Наркоманія – страшна хвороба сучасного світу. Серед наркоманів висока смертність, крім того, наркоманів важко вилікувати. Про шкідливість наркотиків сказано чимало. Проте занепокоєння вчених та лікарів, викликане поширенням наркоманії, росте, тому, що поки ще значне число людей і насамперед молоді недостатньо усвідомлює згубність наркотиків. Вживання наркотиків – не безгрішне заняття, що можна кинути без зусиль. Це чума, яку багато-хто не сприймає серйозно.

 1. Доповідь психолога «Від А до Я».

Попередження наркозалежності, алкоголізму, табакокуріння учнів має важливе значення для досягнення оптимально здорового суспільства: діти — батьки покоління майбутнього.

Тому велику увагу слід приділяти не лише профілактиці, а й виявленню дітей, схильних до узалежнень, на ранніх стадіях вживання шкідливих речовин. Тому сьогодні свою роботу я хотіла б почати із вправи «Незакінчене речення».

Напередодні ця робота була проведена і з учнями школи.

1) Паління – це …

2) Цигарка у руці – це показник …

3) Паління з юних років призведе до …

4) Для того, щоб кинути палити треба …

5) Алкоголізм це -…

6) Алкоголізм перетворює людину на …

7) Алкоголізм призводить до того, що…

Слід зазначити, що підлітки знають про шкоду куріння, алкоголю та наркотиків, проте, друзі в компанії, батьки, що палять, вплив реклами сприяють широкому поширенню шкідливих звичок серед учнівської молоді. Курять літні й молоді люди, чоловіки і жінки.

За даними статистики, перше знайомство учнів із сигаретою відбувається у віці 5 — 7 років, починають палити в 9 — 12 років, більшість старшокласників є активними курцями. Також спостерігається стійка тенденція поширення куріння серед дівчат.

Що стосується учнів нашої школи, то результати анкетування показали…

( на екран спроектовані результати анкетування у вигляді діаграм)

Проблема пияцтва

Проблема пияцтва й алкоголізму в підлітковому віці останнім часом стала дуже актуальною. Це викликано,по-перше,екстраординарністю споживання спиртного в уразливому віці,а по-друге,тим,що такий ранній алкоголізм супроводжують виражені психічні розлади.

За статистичними даними,до 80%дорослих,хворих на алкоголізм,почали зловживати алкоголем саме в підлітковому віці.

Збираючись у групі (як правило,такі групи організуються за територіальною ознакою – живуть в одному подвір’ї,в одному районі,вчаться в одній школі),підлітки не можуть придумати собі цікаве заняття. Вони сидять у подвір’ї,брязкаючи на гітарі або слухаючи музику,катаються на мотоциклах,якщо вони в них є,або безцільно бродять вулицями шукаючи «пригод»,що урізноманітнять їхнє життя.

Рано або пізно така підліткова група,якій нічим зайнятися «для настрою» або «для сміливості» починає вживати спиртне. Як правило,ініціатором буває підліток,який має досвід вживання алкоголю. Він пропонує випити іншим,і ті,як правило,не відмовляються. Одні – з цікавості,інші – щоб прилучитися до «дорослого життя»,треті,щоб не відставати від інших членів групи.

Якщо хтось відмовляється піти з усіма,він стає предметом глузувань з боку приятелів – його називають «слабаком», «боягузом»,вигадують йому образливе прізвисько.

Причому вони бояться не тільки того,що їх поб’ють інші питущі однолітки(такі випадки також бувають),як глузувань своїх товаришів. У цьому віці підлітки ще не впевнені в собі,своїх силах,глузування й образливе прізвисько їх дуже травмують.

Підлітки найчастіше фізично слабкі. Навіть банки пива або 100 грамів вина досить,аби підліток,який раніше не куштував спиртного,сп’янів. Деякі п’яніють і від меншої кількості алкоголю.

Від регулярного споживання алкоголю,втрати бувають рефлексу й звикання спиртного починає формуватися потяг до алкоголю

Потяг алкоголю виявляється в тому,що підлітку починає подобатися стан сп’яніння – як веселий стан,пов’язаний із цікавими «пригодами». Підлітки рідко сидять і напиваються,як дорослі алкоголіки. Випивши,вони стають активними,їх «тягне на подвиги»,і саме це їх особливо захоплює.

Практично в усіх випадках раннього зловживання алкоголем виникають виражені порушення поведінки. Підлітки починають прогулювати школу,брутально поводитися з учителями й батьками,зачіпати слабших за себе. Знають,що за їхньою спиною вся група,й відчувають себе дужчими й непереможними,починають шукати всіляких способів для добування грошей на спиртне.

Оскільки легальним підлітки можуть заробити не завжди,в хід ідуть будь-які інші способи. Рано чи пізно вони вчиняють кримінальні дії,а скоївши злочин,залишився безкарним,ще більше сміливішають і знову чинять проти правні дії.

У підлітків дуже швидко відбувається психічна деградація. Вони «тупішають»,їхній інтелектуальний розвиток не відповідає вікові,вони нездатні концентрувати увагу,засвоювати новий матеріал,страждають на порушення пам’яті,стають апатичними,до всього байдужими,крім випивки.

Настрій їх вкрай нестійкий – від брутальності й злості до плаксивості. Вони відстають від однокласників у загальному фізичному розвитку і зрості,худнуть,шкіра стає сірувато-блідого кольору,можуть з’явитися передчасні ознаки старіння,деякі з цих підлітків – як маленькі дідки. В більшості з них розвиваються недокрів’я,гастрит,різноманітні ендокринні порушення й захворювання внутрішніх органів.

Профілактика (обов’язкова співпраця педагогів і батьків):

 • Учнів потрібно ознайомити з деяким мінімумом соціально – психологічних знань загартовування волі з орієнтацією на гідні приклади;слід формувати в них правильну самооцінку;
 • Групу,що орієнтується на вжиток алкоголю,слід роз’єднати ;
 • Засоби покарання мають бути обґрунтованими і справедливими.

Проблема наркотиків і токсикоманія

Як правило,перший прийом наркотиків стається під впливом більш досвідчених наркоманів або в компанії. Тільки в поодиноких випадках людина починає пробувати наркотики за особистої ініціативи. Це в основному підлітки з акцентуацією особистості,які найчастіше дізнаються про наркотики від наркоманів.

Знання проявів наркоманії,зокрема наркотичного сп’яніння,може допомогти батькам вчасно помітити,що дитина почала вживати наркотики. Дуже часто батьки навіть не підозрюють про це,хоча й помічають,що син або дочка приходять додому в незвичайному стані – схвильованими,надмірно активними,або в них блищать очі,порушена координація руху і дикція,а загалом нагадує алкогольне сп’яніння,але при цьому запаху спиртного немає. Батьки заспокоюються,вважаючи,що все гаразд,дитина не пила спиртного.

Нерідко батьки дізнаються,що підліток регулярно вживає наркотики,тільки коли він потрапляє до психічної лікарні або вчиняє злочин,щоб добути наркотики чи для їх придбання.

Чималі труднощі полягають у тому,що особи,схильні до вживання наркотичних засобів,виявляють надзвичайну винахідливість, щоб приховувати своє зловживання.

Серед підлітків популярне зловживання багатьма засобами побутової хімії:вдихання парів розчинників,лаків,фарб,бензину,деяких сортів клею,об’єднаних у групу інгаляторів.

За міжнародною класифікацією, всі наркотики й речовини наркотичної групи поділяються на такі групи:

 1. Препарати опію.
 2. Снотворні й седативні засоби.
 3. Кокаїн.
 4. Препарати індійських конопель.
 5. Психостимулятори.
 6. Галюциногени.

Зараз найпопулярнішим наркотиком є препарат групи опіатів – героїн, на другому місці – кокаїн, потім первитин та ефедрин, але «мода» мінлива, і через декілька років може бути інша картина поширення наркоманій і токсикоманій.

Ось деякі ознаки, що змусять батьків та педагогів насторожитись:

 1. Втрата інтересу до старих уподобань.
 2. Зниження успішності, прогули занять.
 3. Часті, різкі й непередбачувані зміни настрою.
 4. Самоізоляція в сім’ї: дитина уникає батьків, по телефону відповідає нишком, уникає участі в сімейних справах, відмовляється брати участь у сімейних святах.
 5. Скритість, прагнення до самотності. Втрата ентузіазму, байдужість. Ознаки, які мають не тільки насторожити, вони свідчать про те, що є підстави бити тривогу.
 6. Пропажа з будинку грошей, цінностей.
 7. Зростаюча облудність, хитрість, спритність.
 8. Зміни апетиту і, незалежно від того, що це зміни, втрата апетиту або навпаки, його різке підвищення. Але дитина однаково худне.
 9. Неохайність. Відмова від ранкового туалету. Незацікавленість у зміні вбрання. Можуть з’явитися татуювання і малюнки на руках.
 10. Зовнішній вигляд нездорової людини – блідість, набряклість. Почервоніння очей, наліт на язику.
 11. Безсоння, швидка втомлюваність, що змінюється непояснимою бадьорістю.
 12. Сліди уколів – маленькі червоні крапки на венах.
 13. Часті синці, порізи, опіки від сигарет на венах рук, які підлітки не можуть пояснити.
 14. Надмірно розширені або звужені зіниці
 15. Наявність шприців, голок, закопчених ложок або посуду, невідомих вам пігулок, порошків, трав, особливо коли це все сховано в затишні місця.
 16. Нічна відсутність.

Поради

щодо встановлення довіри між підлітком і батьками в кризовий для них період:

 1. Уважно вислухайте підлітка. Прагніть до того, щоб підліток зрозумів, що він вам не байдужий і ви готові зрозуміти й прийняти його; не перебивайте, не виявляйте свого страху, ставтеся до нього серйозно, з повагою.
 2. Запропонуйте свою підтримку та допомогу. Спробуйте переконати його, що даний стан тимчасовий і швидко мине. Виявіть співчуття й покажіть , що ви поділяєте й розумієте його почуття.
 3. Поцікавтеся, що зараз найбільше турбує підлітка.
 4. Упевнено спілкуйтеся з підлітком. Саме це допоможе йому повірити в його сили. Головне правило роботи з дітьми – не нашкодити.
 5. У спілкуванні з підлітком використовуйте слова, речення, які сприятимуть контакту: розумію, співчуваю, звичайно, хочу допомогти.
 6. У розмові з підлітком дайте йому зрозуміти, що він потрібен іншим і унікальний, як особистість. Кожна людина, незалежно від віку,прагне дати позитивну оцінку своїй поведінці, переживає потребу в похвалі.
 7. Недооцінка гірша, ніж переоцінка. Надихайте підлітка на високу самооцінку. Вмійте слухати, довіряти й викликати довіру в нього.
 8. Звертайтеся по допомогу, консультацію до спеціаліста, якщо вас щось насторожило в поведінці підлітка.

Форми прояву порушень поведінки та виникнення шкідливих звичок

 1. Найпоширенішою формою є рухова загальмованість. Виявляється вона в непосидючості, надмірній рухливості, що пов’язано з нездатністю до зосередження. Результат низька успішність.
 2. Своєрідною формою протесту на образи дорослих можуть бути втечі з дому. Це характерно переважно для хлопчиків віком від 7 до 13 – 16 років. Мотиви: страх перед покаранням,раптова зміна настрою, імпульсивне виникнення незборимого бажання.
 3. А от страхи можуть бути не тривалими – 10-12 хвилин та тривалими – приступи від 1 до 1,5 місяця. Діти стають дратівливими, плаксивими.
 4. Страх перед своєю фізичною неповноцінністю пов’язаний із необґрунтованою впевненістю у наявністю в себе певного фізичного недоліку. Найчастіше виявляється у підлітковому віці у дівчат. Вони знаходять дефекти обличчя, недоліки фігури.
 5. Заїкання проявляється в момент емоційного напруження й викликає страх мови. Діти характеризуються дратівливістю, образливістю, схильні до пригнічу вального настрою, усамітнення. Їм необхідне відчуття підтримки та любові.
 6. Мотивами розладу апетиту є бажання схуднути, звернути на себе увагу, реакція на розлуку з рідними.
 7. Фантазування є характерним для всіх вікових груп, але, якщо воно затяжне, то призводить до зниження інтелектуальної діяльності.
 8. А паталогічні захоплення характеризуються одержимістю або надмірно інтенсивним характером, незвичністю, супроводжуються затратами часу і сил. Усе інше відходить на задній план.
 9. Тютюнопаління.

Одна з найпоширеніших шкідливих звичок.

У середньому та старшому віці підлітки інколи не приховують від батьків своєї паталогічної звички і палять у їхній присутності не зважаючи на заборону. В цьому виявляється бажання звільнитися від опіки й контролю з боку старших. Поступово шкідлива звичка перетворюється на залежність.

 1. Зловживання алкоголем, ранній алкоголізм.

Прилучення до алкоголю відбувається переважно в святкові дні

Під час першого вживання алкоголю більшість підлітків відчуває огиду або байдужість і тільки близько 24% — задоволення.

Подальше вживання алкоголю залежить від ставлення до нього близьких людей, зокрема батьків. У сім’ях в яких батьки не зловживають алкоголем, середній вік прилучення до спиртних напоїв – 12-15 років, у неблагополучних сім’ях – 9 – 12 років. Тобто алкогольні установки батьки передають своїм дітям. Перші стереотипи поведінки дитина отримує від батьків, копіюючи їх, вважаючи все те, що роблять батьки правильним.

Раннє систематичне вживання алкоголю призводить до алкогольної залежності.

За даними фахівців, серед основних чинників, що впливають на поширення шкідливих звичок, такі:

 • навколишнє середовище – 20 – 25%,
 • спадковість 15 – 20%.
 • спосіб життя – 60 %,

Отже, необхідна профілактична робота (різні форми і методи) щодо попередження узалежнень , яка має розпочинатися у молодшому підлітковому віці.

Існує багато форм роботи щодо профілактики шкідливих звичок, але найяскравішими, на мою думку, є наступні:

 • просмотр відеороликів з наступним обговоренням;
 • групові дискусії «Що я можу вдіяти?»;
 • проективний твір «Лист своєму однолітку, який вживає…»;
 • фантазії на тему «Фільм про моє життя»;
 • вправа «Конверт SOS».

«Конверт SOS».

Ця вправа спрямована на залучення батьків до вирішення проблем, які не можливо вирішити лише з класним керівником. Учні формують свої питання, прохання, проблеми на окремих листах, які складаються в конверт. Ці дитячі проблеми виносяться на розгляд батьків, з метою надання допомоги, знаходження правильних рішень. Ця вправа допомагає не лише допомогти дітям знайти вихід із важкої для них ситуації, але й допомагає батькам зрозуміти проблеми, які з’являються у школярів.

ІІІ. АДАПТИВНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

 1. «Мозковий штурм»

– Подивіться на цей знак.

 • З чим він у вас асоціюється? ( варіанти відповідей записуються)
 • Так, червоний колір – це небезпека.
 • Яма на дорозі- це неприємність.
 • Отже, ні для кого не секрет, що людина, яка має шкідливі звички, поступово опиняється у глибокій ямі, з якої самостійно вибратись не може. Особливо страшно, коли в такій ямі опиняються діти. Тому наше завдання простягнути руку допомоги тим, хто цього потребує, а також тим, хто знаходиться на краєчку. Як педагоги, ми можемо це зробити, впроваджуючи в свою роботу різноманітні форми та методи профілактичної роботи. Тому сьогодні вчителі поділяться досвідом роботи. А ми спробуємо заповнити цю яму, щоб ніхто з наших учнів більше не попав у залежність від шкідливих речовин.
 1. Методичні намистинки (виступи з досвіду роботи).
  1. Доповідь учителя предмету «Основи здоровя» .

Профілактика тютюнопаління та алкоголізму засобами інтерактивних технік

Інтерактивні форми є різновидом активних методів інформаційної роботи з молоддю, але разом з тим вони виділяються в окремий різновид практики, оскільки вимагають високого рівня як професійної підготовки тренера. Окрім того, інтерактивні технології потребують певних змін в організації навчально-виховної діяльності учнів на уроці або на виховному заході. Використання інтерактивних методів роботи з дітьми та підлітками – це лише засіб для створення комфортного середовища, такої атмосфери, яка б найкраще сприяла співпраці, порозумінню між учнями та вчителем.

Основні характеристики та методичні особливості організації тренінгів.

Серед усіх інтерактивних форм роботи з дітьми та підлітками тренінги розвиваються найбільш динамічно. Ефективністю, конфіденційністю, внутрішньою відкритістю, психологічною атмосферою, індивідуальною й груповою рефлексією та іншим тренінг приваблює всіх його учасників і зацікавлює тих, хто ще не брав у ньому участі.

Успіх тренінгу залежить від реалізації принципу щирості й відкритості. Головне під час тренінгу – не обманювати. Інший важливий принцип – конфіденційність усього, що відбувається, без якої неможливо створити атмосферу психологічної безпеки й саморозкриття.

Тренінгові форма профілактики найбільш ефективна у дитячому та підлітковому віці. Враховуючи вікові особливості дитячої та підліткової аудиторії, ми визначили: найбільш оптимальний час проведення тренінгу (40 – 60 хв.) та чисельність групи (звичайно від 10 до 20 осіб).

Загалом, у структурі тренінгу виділяються:

 • вступна частина – привітання і обґрунтування теми (Для чого і кого? Чому? Навіщо?), – котра продовжується до 5 хв.;
 • основна частина – вступна промова, вправа «Знайомство» (5хв), інформаційне повідомлення «Чому люди курять та вживають алкоголь?» (15 хв), гра-розминка «Хто найуважніший?», «Подарунок», гра «Побажання», інформаційне повідомлення «Міфи та факти про куріння та алкоголь», гра «Мені подобається в тобі…», – що займає 30 – 40 хв.,
 • заключна частина, підсумки заняття, тривалість яких не перевищує 3 –5 хв.

Заняття побудовані так, щоб якомога доступніше донести власні знання про негативні наслідки поширення тютюнопаління та алкоголізму в підлітковому середовищі

Тренінг суттєво відрізняється від традиційних форм роботи з дітьми та підлітками, оскільки зорієнтований перш за все на запитання та пошук. На відміну від традиційних, тренінгові форми мають на меті використання всього потенціалу людини: її компетентності (соціальної, емоційної та інтелектуальної), самостійності, здатності до прийняття рішень, взаємодії тощо.

Важливо розуміти, що тренінг – це водночас цікавий процес пізнання себе та інших, спілкування, ефективна форма опанування знань, інструмент для формування умінь та навичок, форма розширення досвіду.

 На сьогодні накопичено багато різних конкретних вправ, прийомів, процедур, технік проведення тренінгів, які успішно використовуються у груповій роботі.

2.2.Проведення тренінгових вправ «Мозковий штурм», «Суперечливі твердження», «Відмова».

  1. Виступ вчителя початкових класів «Підвищення самооцінки учня- профілактика шкідливих звичок в ранньому віці»:

– Низька самооцінка дитини – перший шлях до самоствердження

шляхом вживання шкідливих речовин;

 • Потреба у формуванні позитивної «Я-концепції»;
 • Вплив учителів, батьків, друзів на самооцінку дитини;
 • Вправи для підвищення самооцінки « «Компліменти», «Гімн самому собі», «Великі збори звірів» тощо

  1. Робота в групах. Інтерактивна вправа «Коло ідей»

Педагоги об’єднуються в групи.

Завдання для І групи. Спланувати заходи, спрямовані на підвищення знань учнів про аспекти негативного дії тютюну із залученням батьківської громадськості.

Завдання для ІІ групи. Спланувати спільні заходи з представниками медичних установ, спрямовані на формування негативного ставлення до шкідливих звичок

Завдання для ІІІ групи. Спланувати спільні заходи із представниками соціальних служб, спрямовані на вироблення навичок протистояння тиску середовища, сім’ї, однолітків в компанії .

  1. Презентація результатів роботи груп.

Кожна група представляє форми і методи роботи, «заповнюючи яму».

 • Хочеться побажати вам, щоб, впроваджуючи в свою роботу інноваційні форми та методи профілактичної роботи, ви врятували своїх учнів від вживання шкідливих речовин.
  1. Створенння матриці плану спільних дій школи з громадськими та державними установами з питань організації профілактичної роботи.

ІV.ЕТАП САМОВИЗНАЧЕННЯ

Визначення ефективних напрямків навчально-виховної діяльності.

 1. Технологія «Дерево рішень»

Проект рішення педагогічної ради.

 1. Спрямувати роботу школи на формування в учнів та батьків орієнтації на здоровий спосіб життя шляхом модернізації змісту виховного функціоналу річного плану роботи закладу, реалізації шкільної прграми «Здорова дитина – загальна турбота», проекту з виховної роботи «Молодь обирає здоров’я».
 2. Створити методичний кейс інноваційних форм роботи з профілактики шкідливих звичок.
 3. На засіданні ШПНМК класних керівників провести семінар-тренінг «Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя» з метою вироблення у педагогів основних навичок з моделювання програм щодо пропаганди здорового способу життя.
 4. Ввести за рахунок годин варіативного компоненту викладання курсу «Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків за програмою «Діалог».
 5. Залучати до профілактичної роботи спеціалістів психологічної службі, медичний персонал, представників соціальних служб, батьківську громадськість.

V.КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ЕТАП.

Всё в твоих руках

Восточная притча

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к Мастеру и спросил:

Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая?

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины.

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил:

Всё в твоих руках.

Притча «Всё в твоих руках» раскрывает очень глубокий смысл. От каждого человека зависит жизнь не только маленькой бабочки, а также его судьба и положение дел во вселенной.

Педагог, формуючи культуру здоров’я школярів, має допомогти їм усвідомити важливість розумного, дбайливого ставлення до власного здоров’я, прищепити почуття відповідальності, розуміння, що саме здоров’я визначає якість життя; формувати прагнення бути здоровим; сприяти засвоєнню системи знань та практичних навичок здорового способу життя та безпечної поведінки. Робота вчителя має бути спрямована на зміцнення фізичного, морального та психологічного здоров’я дітей, на створення оптимального режиму їх фізичної та психологічної адаптації до підвищених вимог навчального навантаження та ефективної системи подолання таких соціально негативних явищ як наркоманія, куріння, зловживання алкоголем серед дітей та підлітків.

У процесі формування навичок здорового способу життя рекомендуємо керуватися такими пріоритетами:

 • вірити в цінність кожної дитини;
 • дотримуватись конфіденційності;
 • надавати позитивну інформацію;
 • бути порадником, а не моралістом;
 • поважати думку й позицію дитини;
 • акцентувати увагу дитини на власних позитивних рисах, характеристиках і здобутках.

Самооцінка роботи вчителя на засіданні педагогічної ради.

Вправа «3:2:1».

Учасники визначають:

 • 3 положення, які дійсно їх зацікавили на занятті;
 • 2 положення, які хотілося б поглибити;
 • 1 положення, яке вони будуть використовувати в практичній роботі.

ПЛАН

проведення педради
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП. ЗАНУРЕННЯ В ТЕМУ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

— Інтерактивна вправа « Інтерв’ю»

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО- МОТИВАЦІЙНИЙ ЕТАП

 • Доповідь заступника директора з навчально-виховної роботи.
 • Аналіз роботи вчителів школи з питань профілактики шкідливих звичок
 • Інформативна доповідь медсестри з елементами презентації.
 • Практична робота в групах.
 • Презентація результатів роботи.
 • Доповідь психолога «Від А до Я».
 • Вправа «Незакінчене речення».
 • Аналіз результатів анкетування (у вигляді діаграм)
 • Поради психолога

ІІІ. АДАПТИВНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИЙ ЕТАП

 1. «Мозковий штурм»
 2. Обмін досвідом «Методичні намистинки».
 • Доповідь учителя предмету «Основи здоровя» «Профілактика тютюнопаління та алкоголізму засобами інтерактивних технік»
 • Проведення тренінгових вправ «Мозковий штурм», «Суперечливі твердження», «Відмова».
 • Виступ вчителя початкових класів «Підвищення самооцінки учня- профілактика шкідливих звичок в ранньому віці»:
 1. Робота в групах.
   • Інтерактивна вправа «Коло ідей»
   • Презентація результатів роботи груп
   • Створенння матриці плану спільних дій школи з громадськими та державними установами з питань організації профілактичної роботи.

ІV. ЕТАП САМОВИЗНАЧЕННЯ
Визначення ефективних напрямків навчально-виховної діяльності.

 • Технологія «Дерево рішень»

V. КОНТРОЛЬНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ЕТАП.
— Самооцінка роботи вчителя на засіданні педагогічної ради

Вправа «3:2:1».

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий