Концепція формування базових компетентностей при вивченні теми «Птахи» Тема «Птахи» є етапом формування базових біологічних компетентностей учнів з розділу «Біологія тварин»

Тема «Птахи» є етапом формування базових біологічних компетентностей учнів з розділу «Біологія тварин»
Концепція формування базових компетентностей при вивченні теми «Птахи» Тема «Птахи» є етапом формування базових біологічних компетентностей учнів з розділу «Біологія тварин»

Скачати 172.98 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 172.98 Kb.

Руйнуємо стереотипність уроку

УРОКИ БІОЛОГІЇ

З досвіду роботи переможця міського етапу

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2012»

вчителя ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

Катериненко Анатолія Валентиновича
Концепція формування базових компетентностей

при вивченні теми «Птахи»

Тема «Птахи» є етапом формування базових біологічних компетентностей учнів з розділу «Біологія тварин».

Вивчення даного розділу із стовідсотковим залученням учнів класу до проектних технологій роботи із використанням мультимедійних засобів є доволі важким завданням. Труднощі обумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними причинами. По-перше, для успішної роботи в проектній групі учні повинні володіти основами роботи з комп’ютером, навичками пошукової роботи в Інтернеті, створення мультимедійних презентацій тощо. По-друге, доволі важко постійно використовувати для роботи на уроках біології кабінет інформатики без тривалих змін розкладу. Саме тому було вирішено поєднати звичайну роботу по формуванню базових компетентностей учнів із створенням проектної групи для самостійної роботи над проектом «Біологія птахів».

Для тісної взаємодії частин класу під час уроку, необхідно комбінувати та поєднувати роботу проектної групи з діяльністю решти учнівського колективу із використанням методів інтерактивної взаємодії сформованих груп та випереджаючого навчання. Щодо формування проектної групи, то воно здійснювалось на основі попереднього анкетування та аналізу діяльності учнів по засвоєнню попередніх тем курсу із використанням мультимедійних засобів.

Сформована на основі вищезазначеного проектна група отримала завдання по створенню проекту «Біологія птахів», кінцевими продуктами якого будуть міні-довідник «Біологія птахів» та учнівські мультимедійні презентації відповідно до тематики занять. Для успішної роботи в проекті, учням був запропонований список Інтернет-ресурсів для самостійного пошуку необхідної інформації:

http://users.iptelecom.net.ua/~edukiev/Progbo.html

http://livingthings.narod.ru

http://www.bioword.narod.ru

http://birds.krasu.ru

http://catarrh.narod.ru

http://www.catarrh.narod.ru

http://sovenka.newmail.ru

Окрім того надано можливість пошуку в будь-якій довідниковій літературі.

Під час проведення занять проектна група отримувала конкретні завдання відповідно до плану проекту і висвітлювала їх в запропонованій формі. Остаточна презентація проекту проходила після тематичного оцінювання . Сама ж тематична оцінка виводилась на рейтинговій основі в залежності від участі кожного учасника проекту в діяльності групи. Для того, щоб оцінити діяльність іншої частини класу, також було використано рейтингове оцінювання роботи кожного учня протягом засвоєння матеріалу теми.
Урок № 1

Тема. Загальна характеристика птахів. Зовнішня будова птахів.

Мета уроку: сформувати у учнів базові компетентності стосовно загальних ознак організації і зовнішньої будови та покривів тіла птахів як тварин пристосованих до польоту.

Обладнання та матеріали: скелети і опудала птахів; мультимедійнї презентації “Зовнішня будова птахів”, “Покриви тіла птахів”.

Базові поняття і терміни: очі, ніздрі, вушні отвори, дзьоб, цівка, кігті, куприкова залоза, конури та пухове пір’я, пух, стри­жень, опахало, стовбур, борідки першого і другого порядку, очин, махове, кермове та контурне пір’я, линька.

Концепція уроку: ознайомити учнів з основними особливостями класу Птахів. Звернути увагу на перехід до польоту і, пов’язані з ним, зміни у будові організму. Як характерну рису класу розглянути наявність зовнішніх по­кривів із пір’я.

Відзначити наявність різних типів пір’я, показати зв’язок будови пір’я із виконуваними ним функціями.

Розпочати роботу над проектом “Біологія птахів”
Структура і зміст уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

1. Запитання до учнів.

1) Які риси будови плазунів перетворили їх на перших справді наземних тварин?

2) Що змінилось в покривах тіла і скелеті плазунів в порівнянні з амфібіями?

3) Чи існували серед рептилій літаючі форми, які вони мали адаптації до способу життя?

П. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

1. Евристична бесіда з елементами інтерактивної взаємодії: Хто такі птахи?

Теплокровні яйцекладні наземні хребетні, всі ознаки будови і функцій яких спрямовані на політ.

В переважній більшості літаючі організми. Є нелітаючі форми, добре пристосовані до пересування на відкритих просторах суходолу, а також види пристосовані до життя і водному середовищі. Поширені на всіх континентах, у всіх кліматичних зонах (космополіти). Жив­ляться в основному тваринними організмами але є і рослиноїдні види.

2. Особливості зовнішньої будови птахів, їх форма тіла і розміри

Дослідницька діяльність учнів із використанням мультимедійної презентації та матеріалу підручника і повідомленя членів проектної групи у вигляді узагальнення

Тіло птахів має двобічну симетрію і складається із голови, тулу­ба, кінцівок і хвоста. Є дві пари кінцівок, перша з яких видозміне­на в крила. Чітко виражена шия, яка має високу рухливість. Форма тіла обтічна. Розміри коливають в межах декілька сантиметрів (колібрі) – понад два метри ( африканський страус).

3.Покриви тіла

Прогностична діяльність учнів у вигляді «мозкового штурму»:

спрогнозувати, які ознаки повинна мати шкіра птахів.

Шкіра тонка, позбавлена залоз, доволі міцна, вкрита пір’ям. Пір’я розміщене на певних визначених ділянках (птеридіях). Є ділянки, вільні від пір’я (аптерії). Шкірною залозою птахів є куприкова. Вона розміщена під осно­вою хвоста і добре розвинена у водних видів. У деяких наземних видів (страуси, дрофи) відсутня.

яким є пір’я за своїм походженням, з чого воно могло виникнути

Пір’я виникає із рогових лусочок епідермісу, властивого плазунам. Етапи його виникнення невідомі, але воно є похідним шкіри і має задовольняти двом вимогам : бути легким і міцним одночасно.

4. Практичнее формування компетентностей шляхом виконання лабораторної роботи

Лабораторна робота № 11. «Зовнішня будова птахів»

Мета: На прикладі опудал і препаратів птахів ознайомитися із особ­ливостями зовнішньої будови птахів, звернувши особливу увагу на види та призначення пір’я. У висновках зазначи­ти, які особливості будови птахів є ознаками пристосованос­ті до польоту.

Обладнання та матеріали: опудало птаха, лупа ручна, пір’я птаха, інструктивна картка для виконання лабораторної роботи; підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте опудало птаха, визначте форму тіла і хвоста птаха.

2. На голові птаха знайдіть очі, ніздрі, дзьоб і слухові отвори.

3. На тулубі птахів знайдіть крила і ноги, розгляньте цівку і рогову луску, яка на ній розміщена.

4. Розгляньте будову пір’я і знайдіть відмінності між контурни­ми і пуховим пір’ям.

5. Намалюйте у зошитах схеми зовнішньої будови птаха і зробіть відповідні позначення.

6. Зробіть висновок і занесіть його у зошит.

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Загальне: сформувати поняття про риси зовнішньої будови птахів як тварин пристосованих до польоту, користуючись п. 52 підручника, та набутими в процесі уроку знаннями.

Проектній групі: користуючись запропонованим web-сторінками Інтернету розшукати ілюстративний та текстовий матеріал по будові скелету та м’язів птахів в зв’язку із пристосованістю їх до польоту.

Урок № 2

Тема. Особливості будови скелета і м’язів птахів.

Мета уроку: продовжити формування базових компетентностей учнів з теми «Птахи», дослідити і засвоїти ознаки будови опорно-рухового апарату птахів в зв’язку із пристосованістю до польоту.

Обладнання та матеріали: скелети й опудала птахів; мультимедійна презентація «Опорно-руховий апарат птахів»

Базові поняття і терміни: трубчастість кісток, череп, хребет, ребра, грудина, кіль, складні крижі, куприкова кістка, ключиці, лопатки, воронячі кістки(коракоїд), пояси передніх і задніх кінцівок.

Концепція уроку: ознайомити учнів із основними особливостями класу Птахи. Як характерну рису класу розглянути наяв­ність максимально полегшених трубчастих кісток. Відзначити зростання багатьох кісток, яке відбувається для збільшення міцності скелета. Вказати на збільшену склад­ність і диференціацію м’язової системи.

Продовжити роботу над проектом «Біологія птахів».

Структура і зміст уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Фронтальна бесіда.

1) Які особливості характерні опорно-руховому апарату рептилій?

2) Які ускладнення виникли в осьовому скелеті плазунів та поясах кінцівок?

3) Як змінився м’язевий апарат плазунів в зв’язку із типово наземним способом життя?

II. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.

1. Інформація проектної групи про ознаки організації скелету птахів із використанням мультимедійної презентації.

Скелет птахів в зв’язку із пристосованістю до польоту набув ряду нових ознак в порівнянні із скелетом рептилій.

Кістки є пневматичними і трубчастими, що дозволяє зменшити їх масу із збереженням міцності.

В осьовому скелеті виникли наступні зміни:

Череп маленький, шелепи перетворені на дзьоб, зуби відсутні, очні западини великі;

Більшість хребців у відділах хребта (крім шийного) зрослись між собою, хвостовий відділ вкорочений, шийний відділ має рухливі хребці, рухливість атланту та епістрофею в порівнянні із плазунами зростає

Грудина має великій виріст – кіль для кріплення грудних м’язів, ребра рухливі, несуть навантаження в процесі дихання;

Зміни скелету поясів кінцівок наступні:

Пояс передніх кінцівок має розвинений і великий коракоїд, кістки тазу зрослись між собою і з хребтом з допомогою швів.

Ключиці зростаються між собою і відіграють роль амортизатора кісток крил під час польоту.

Скелет вільних кінцівок змінився наступним чином:

Передні кінцівки перетворені на крила, пальці зрослись, плече доволі міцне;

Задні кінцівки мають тибіотарзус та цівку, що є похідними гомілки та передплесна.

2. Інтерактивна бесіда по дослідженню змін в м’язевій системі птахів

Проблемне питання: Яких змін мають зазнати м’язи птахів в зв’язку із наявністю польоту

М’язова система птахів характеризується більш значною, ніж у плазунів, диференціацією і розвитком м’язів. Особливо сильно розвинені м’язи, прикріплені до кіля, які опускають крило. В зв’язку із чим змінюється забезпечення м’язів кров’ю та вміст в них гемоглобіну.

3. Практичне формування компетенцій, шляхом виконання лабораторної роботи.

Лабораторна робота №12. «Будова скелета птахів»

Мета: На прикладі препаратів скелета птахів ознайомитися із особ­ливостями будови скелета птахів; у висновках зазначити, які особливості будови скелета птахів є ознаками пристосованос­ті до польоту.

Обладнання та матеріали: скелет птаха, лупа ручна, інструктивна картка для виконання лабораторної роботи; підручник.

Хід роботи

1. Розгляньте скелет птаха, знайдіть його відділи.

2. На черепі птаха знайдіть очні ямки, ніздрі, дзьоб.

3. Розгляньте будову хребта і грудної клітки, знайдіть кіль.

4. Розгляньте пояси верхніх і нижніх кінцівок, визначте, які кіст­ки входять до їх складу.

5. Розгляньте будову скелета верхніх і нижніх кінцівок, знай­діть плече, передпліччя, кисть, стегно, гомілку, стопу. Звер­ніть увагу на наявність цівки.

6. Намалюйте в зошитах схеми будови скелета птаха і зробіть відповідні позначення.

7. Зробіть висновок і запишіть його в зошит.

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Загальне: сформувати поняття про особливості опорно-рухового апарату птахів як тварин пристосованих до польоту, користуючись п. 53 підручника, та набутими в процесі уроку знаннями.

Проектній групі: користуючись запропонованим web-сторінками Інтернету розшукати ілюстративний та текстовий матеріал по будові та функціонуванню внутрішніх органів і систем птахів в зв’язку із пристосованістю їх до польоту.

Урок № 3

Тема. Різноманітність птахів.

Мета уроку: продовжити формування базових компетентностей учнів з теми «Птахи», познайомитись із ознаками та способом життя основних груп птахів відповідно до їх систематичного положення.

Обладнання та матеріали: скелети і опудала птахів, мультимедійна презентація «Різноманітність птахів»

Базові поняття і терміни: надряди Пінгвіни, Безкілеві та Кілеві птахи, ряди Куроподібні, Гусеподібні, плавальна перетинка, куприкова залоза.

Концепція уроку: на прикладі конкретних видів показати відмін­ність і схожість у будові різних рядів птахів. Звернути увагу на зв’язок будови представників різних рядів із їх способом життя.

Показати значне поширення представників класу, їх роль у різних екосистемах та господарській діяльності людини.

Продовжити роботу над проектом «Біологія птахів».

Структура і зміст уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Індивідуальні повідомлення учнів:

а) особливості поведінки птахів пов’язані із розмноженням.

б) сезонні явища у житті птахів;

II. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

1. Інформація проектної групи про ряд Пінгвінів та надряд Безкілевих птахів.

Аналіз повідомлення учнів супроводжується заповненням таблиці

Ряд або надряд Особливості будови та життєдіяльності Значення Представ­ники Пінгвіни Оперення коротке щільне, без аптерій, грудина і грудні м’язи добре розвинені. Крила пере­творені в ласти, вкриті (лускоподібним пір’ям). Водні форми. Живляться рибою та водними безхребетними Раніше були об’єк­том промислу. Тепер чисельність пінгвінів змен­шується. Потре­бують охорони Імператорсь­кий пінгвін, пінгвін Аделлі, галапагоський пінг­він Безкільові птахи Пір’я примітивне без щільного зчеплення борозенок. Аптерії відсутні. Пе­редні кінцівки (крила) недорозвинені або відсутні, задні кінцівки довгі і міцні, добре розвинені. Груднина невелика, кіль відсутній Деякі — об’єкт промислу. Деякі види розводяться у неволі Африкансь­кий страус, ему, казуари, нанду, ківі

2. Реферативна інформація учнів по рядам Куриних та Гусеподібних, що супроводжується заповненням таблиці

Ряд або надряд Особливості будови та життєдіяльності Значення Представ­ники Куро­подібні Крила короткі, широкі. Політ стрімкий, але нетривалий. Ноги сильні, пристосовані до розгрі­бання ґрунту. Виводкові птахи, виводять велику кількість пташенят Деякі види одомашнені, інші є об’єктом про­мислу (їх кіль­кість зменшу­ється) Курка, індич­ка, цесарка, тетерев, сіра куріпка, пере­пел, глухар, рябчик Гусе­подібні Водоплавні птахи з пла­вальною перетинкою на лапах. Дзьоб широкий, сплюснений, має рогові пластинки. Добре розви­нена куприкова залоза Деякі види одомашнені, інші є об’єктом про­мислу Сірі гуси, кряква, лебе­ді, гоголь, чирок, гага звичайна, домашні кач­ки, гуси

ІІІ.ПРАКТИЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ НАБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Робота в групах за наступними завданнями

А. Чому представники надряду Безкілевих птахів мають окрім спільних рис організації і значні відмінності в будові та поведінці?

В. Виділіть ознаки в будові і поведінці, що зближують і роз’єднують між собою представників Безкілевих та Пінгвінів.

С. Визначте особливості Куриних та Гусеподібних, які може використовувати людина для власних потреб.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Загальне: підготувати реферативні повідомлення про наступні ряди птахів: Дятлоподібні, Соколоподібні, Сово­подібні, Лелекоподібні, Журавлеподібні, Сивкоподібні, Го­робцеподібні.

Проектній групі: розпочати роботу по систематизації напрацьованого матеріалу з метою оформлення міні-довідника «Біологія птахів».

Урок № 4
Тема. Значення птахів у природі та житті людини. Охорона птахів.

Мета уроку: продовжити формування базових компетентностей учнів з теми «Птахи», познайомитись із значення птахів у природі та житті людини, рідкісними та зникаючими видами птахів та їх охороною.

Обладнання та матеріали: скелети і опудала птахів, ілюстративний мультимедійний матеріал «Свійські птахи», «Рідкісні та зникаючі види птахів».

Базові поняття і терміни: перельоти птахів, поширення насіння рослин, регуляція чисельності тварин, промисел птахів, м’я­со, яйця, пух, гуано, птахівництво, яйценосні, м’ясні та м’ясо-яйценосні породи курей, поштові, декоративні і м’ясні голуби, заповідники, заказники.

Концепція уроку: показати різноманітність екологічних груп пта­хів, підкреслити роль кожної із груп у природних екосисте­мах. З’ясувати значення птахів у житті рослин, їх роль у запиленні квітів і поширенні плодів і насіння. На конкрет­них прикладах показати роль птахів у житті люди­ни, звернувши увагу на естетичне і наукове значення птахів. Вказати на значення і завдання птахівництва, розглянути питання походження порід домашніх птахів. Визначити вплив людини на життя птахів, а також про заходи щодо їх охорони.

Завершити роботу над проектом «Біологія птахів» для його захисту на наступному занятті.

Структура і зміст уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

1. Запитання до учнів.

1) Коротко охарактеризуйте відомі вам породи свійських птахів.

2) До яких рядів птахів належить переважна більшість свійських птахів? Чому?
II. ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

1.Значення птахів у природі. Інтерактивна бесіда.

Птахи живуть на всіх материках і зустрічаються над усіма океана­ми. За місцем існування можна виділити різні групи: птахи лісів, птахи степів, навколоводні птахи, водоплавні птахи. Для птахів кожної із цих груп характерні певні особливості. Так, у водоплавних птахів добре розвинені перетинки на лапах, а птахи степів, що багато біга­ють, мають дуже сильні задні кінцівки і слаборозвинені крила.

Більшість птахів за характером живлення — хижаки. Дуже ве­лика кількість комахоїдні або живляться різними дрібними безхре­бетними. Є види, які живляться крупною здобиччю (хижаки, рибо­їдні птахи). Однак зустрічаються і рослиноїдні (найчастіше зерно­їдні) птахи.

Птахи, які живляться тваринами, відіграють роль важливого ре­гулятора чисельності багатьох видів, особливо комах та мишоподіб­них гризунів, а також риб. У свою чергу, багато птахів є їжею цілою низки хижаків, відіграючи, таким чином важливу роль у ланцюгах живлення багатьох біоценозів.

Значення птахів (в основному рослиноїдних або всеїдних) для рослин полягає у першу чергу у поширенні їх плодів і насіння. Так, поширюється насіння горобини, дуба, бузини, черемхи та інших видів. Деякі види птахів (наприклад, колібрі) можуть запилювати рослини. Ті птахи, які живляться бруньками та листям, обмежу­ють ріст рослин.

У житті людини велику роль відіграють як дикі, так і домашні птахи. Багато видів диких птахів є об’єктами полювання (різні види качок, гусей, фазанів, куріпок і т. д.). Крім м’яса і яєць, людина використовує пух та пір’я (пух гаги звичайної використовується для утеплення одягу, спальних мішків і т. п.). Цінний продукт, який виробляється на «пташиних базарах», утворюваних рибоїдни­ми птахами,— гуано (пташиний послід), є прекрасним органічним добривом. У Південно-Східній Азії поширений промисел гнізд стрижів-саланганів, які використовуються в їжу.

Крім чисто економічного значення, птахи мають також величез­не естетичне і наукове значення. Багато домашніх і диких птахів добре співають. Дуже часто птахів тримають у неволі через краси­вий зовнішній вигляд.

Найважливішою галуззю сільського господарства є птахівництво. У промислових масштабах людина розводить курей, гусей, качок, індиків. Дещо менші масштаби розведення фазанів, цесарок та го­лубів. Одомашнюються та приручаються ще деякі види птахів. Да­вні традиції має полювання за допомогою хижих птахів.

Предками домашніх курей були дикі банківські кури (живуть в Індії), а домашніх качок — дика качка — крижень. Породи домашніх курей розподіляються на яйценосні, м’ясні та м’ясо-яйценосні.

Крім курей, велика різноманітність існує у голубів. Виділяють поштові, декоративні та м’ясні породи голубів.

2. Охорона птахів. Повідомлення проектної групи.

Під впливом людини чисельність багатьох видів диких птахів зменшується. Це відбувається внаслідок полювання на птахів, зни­щення місць їх існування і під впливом здичавілих домашніх тва­рин, які знищують яйця та пташенят птахів. Для охорони видів, які зникають, у тому числі і птахів, широко практикується ство­рення охоронних територій — заповідників та заказників.

ІІІ.ПРАКТИЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ НАБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

3. Робота в групах по виконанню групового завдання

А. Дайте характеристику основним рідкісним та зникаючим видам птахів нашої місцевості, з’ясуйте причини зниження їх чисельності.

В. Запропонуйте систему заходів по збереженню та охороні зникаючих та рідкісних груп птахів нашої місцевості.

С. Зробіть повідомлення про нові інтродуковані в нашій місцевості породи свійських птахів та дикі види, що активно використовуються людиною в сільському господарстві.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Загальне: завершити групову роботу, розпочату на уроці та оформити її у вигляді рефератів. Актуалізувати набуті знання по темі «Птахи» з метою підготовки до тематичного оцінювання.

Проектній групі: закінчити розробку проекту та підготувати його презентацію та захист.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий