Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»

Вовк, К. В. Кадрова робота головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу [Текст] / К. В. Вовк, О. Є. Рубан // Головна медична сестра. 2012. N с. 38-56
Комунальний заклад херсонської обласної ради «обласна наукова медична бібліотека»

Скачати 0.5 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.5 Mb.

  1   2   3   4

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА»

Відділ наукової медичної

інформації та бібліографії
___________________________________________________________________

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ

Анотований бібліографічний покажчик

м. Херсон

2013

1. Організаційні питання
1.1 Кадрове діловодство
1. Вовк, К. В. Кадрова робота головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу [Текст] / К. В. Вовк, О. Є. Рубан // Головна медична сестра. — 2012. — N 7. — С. 38-56.

Представлено перелік нормативних документів, що використовуються у кадровій роботі керівника сестринської служби.

2. Клименко, О. Посадова інструкція завідувача фельдшерсько-акушерського пункту [Текст] / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 5. — С. 51-56.
3. Клименко, О. Посадова інструкція сестри медичної — анестезиста [Текст] / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 1. — С. 48-53.
4. Кліменко, О. Посадова інструкція сестри медичної дитячого стаціонару [Текст] / О. Кліменко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 4. — С. 64-69.
5. Клименко, О. Посадова інструкція сестри медичної дитячої поліклініки [Текст] / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 2. — С. 38-43.
6. Посадова інструкція сестри медичної кабінету долікарського прийому [Текст] // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 2. — С. 48, 50-54.
7. Посадова інструкція сестри медичної старшої отоларингологічного відділення ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС [Текст] // Головна медична сестра. — 2013. — N 7. -С.10-18.
8. Рубан, О. Є. Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною освітою державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами [Текст]: положення про молодших спеціалістів / О.Є.Рубан // Головна медична сестра. -2013. -N 2. -С.26-46.

Наведено положення про заступника головного лікаря з медсестринства, сестру медичну старшу, сестру медичну дільничну, сестру медичну стаціонарну, сестру медичну операційну, про перев’язувальну медичну сестру, сестру медичну служби анестезіології, про акушерку жіночої консультації та положення про фельдшера швидкої та невідкладної допомоги.

9. Сестра медична стаціонару: посадова інструкція (код КП 3231) [Текст] // Управління закладом охорони здоров’я. — 2011. — N 1. — С. 23-26.

10. Слабкий, Г. Посадова інструкція медичної сестри-координатора [Текст] / Г. Слабкий // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 1. — С. 54-59.
11. Слабкий, Г. О. Банк посадових інструкцій [Текст] / Г.О. Слабкий // Управління закладом охорони здоров’я. — 2008. — N7. — С. 61-68.

Наведена посадова інструкція медичної сестри зі стоматології.

12. Слабкий, Г. О. Посадова інструкція медичної сестри стоматологічного кабінету (код КП 3231) [Текст] / Г. О. Слабкий // Управління закладом охорони здоров’я. — 2010. — N 9. — С. 40-44.

1.2 Діловодство в сестринській справі

1. Діловодство в сестринській справі. Лекція 3. Розпорядчі документи [Текст]: [постанова, ухвала, постанова, наказ, розпорядження, вказівки] // Головна медична сестра. — 2008. — N6. — С. 26-30.
2. Діловодство в сестринській справі. Лекція 4. Довідково-інформаційні документи [Текст]: [акт, довідка, доповідна та пояснювальна записки] // Головна медична сестра. — 2008. — N 7. — С. 22-31.
3. Діловодство в сестринській справі. Лекція 5. Довідково-інформаційні документи (продовження теми) [Текст]: [звіти, огляди, оголошення, план роботи, подання, клопотання, протоколи] // Головна медична сестра. — 2008. — N 9. — С.30-33.
4. Діловодство в сестринській справі. Лекція 5. Службові листи [Текст] // Головна медична сестра. — 2008. — N 10. — С. 29-32.

Представлена класифікація службових листів та їх оформлення.

5. Діловодство в сестринській справі. Лекція 7. Службові листи [Текст] // Головна медична сестра. — 2008. — N 12. — С. 51-52.

Представлено оформлення службових листів та службових телеграм.

6. Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров’я. Стандарти ведення документації медичних працівників. Зразок наказу про розвиток медсестринства в лікувально-профілактичних закладах району [Текст] // Головна медична сестра. — 2012. — N 4. — С. 32-48.
7. Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров’я. Стандарти ведення документації медичних працівників [Текст] // Головна медична сестра. -2012. -N 5. — С. 24-41.

В статті наведено плани роботи старшої медичної сестри.

8. Звіти та плани у роботі головної медичної сестри закладу охорони здоров’я [Текст] // Головна медична сестра. — 2013. — N 1. — С. 9-20.
9. Рубан, О. Є. Діловодство у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу [Текст] / О. Є. Рубан // Головна медична сестра. — 2012. — N 8. — С. 20-37.

Представлено перелік документів, що регламентують діловодство у роботі керівника сестринської служби та вимоги до оформлення документів.

10. Рубан, О. Є. Оформлення ділової документації як одна із важливих функцій у діяльності головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу [Текст] / О. Є. Рубан, О. Н. Литвинова, С. О. Ястремська // Медсестринство. — 2013. — N . — С. 14-22.

Стаття містить основні вимоги до оформлення ділових документів у межах повноважень головних (старших) медичних сестер. Подано посилання на нормативні документи, що регламентують даний вид діяльності.

11. Стратегічне планування роботи головної (старшої) медичної сестри лікувально-профілактичного закладу [Текст] // Головна медична сестра. — 2011. — N10. — С. 9-20.
Наведено принципи складань річного плану роботи головної (старшої) медичної сестри, зразок плану роботи головної медичної сестри на рік, старшої медичної сестри на тиждень, зразок плану проведення конференцій для фахівців середньої ланки.
12. Циба, Л. М. Ведення медичної документації медсестринським персоналом отоларингологічного відділення багатопрофільного амбулаторно-поліклінічного закладу охорони здоров’я [Текст] / Л. М. Циба // Головна медична сестра. — 2013. — N 8. — С. 8-17.

1.3 Правові питання діяльності
1. Беденко-Зваридчук, О. Медична помилка в роботі медсестри [Текст] / О.Беденко-Зваридчук // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 1. — С. 12-19.
2. Беденко-Зваридчук, О. Правовий статус медичної сестри [Текст] / О.Беденко-Зваридчук // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 2. — С. 11-22.

Розглянуті питання права та свободи медичної сестри, професійні обов’язки, відповідальність, порушення прав медичної сестри.

3. 614.253.52:616-035.7 Бершадская, М. Б. Типичные ошибки в работе медицинской сестры [Текст] / М. Б. Бершадская. — М.: Медицинский проект, 2013. — 79 с. — (В помощь практикующей медицинской сестре. № 3, 2013).
В брошюре приведена информация о сестринских ошибках при идентификации больных и обеспечении общего ухода, при оказании лекарственной помощи, об ошибках в процедурном кабинете, в хирургии, включая ошибки операционных медсестер и др. Рассмотрены системные причины ошибок и меры по их профилактике. Издание предназначено для медицинских сестер, руководителей сестринских служб, преподавателей сестринского дела.

4. Івашко, Г. Протоколи медичної сестри [Текст]: затв. наказом МОЗ України від 1 червня 2013р. №460 / Г. Івашко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 5. — С. 72-90.

Представлено протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з оцінки функціонального стану пацієнта та протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з взяття матеріалу для лабораторних досліджень.

5. Марченко, Ю. Стандарти сестринського догляду [Текст] / Ю. Марченко // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 4. — С. 26-32.

Наведено проект протоколу медичної сестри (фельдшера, акушерки) із застосування лікарських засобів (крапель).

6. Матвейчик, Т. В. Профилактика сестринских ошибок [Текст] / Т.В.Матвейчик, А. П. Романова, Л. В. Шваб // Головна медична сестра. — 2013. — N8.- С. 18-22.

В статье описаны основные виды ошибок в работе медицинских сестер, причины и классификация сестринских ошибок и способы их преодоления.

7. Рубан, О. Є. Стандарти по відбору та доставці біо-матеріалу на лабораторні дослідження і підготовка до інструментальних досліджень [Текст] / О.Є.Рубан // Головна медична сестра. — 2013. — N 8. — С. 37-44.
Представлені стандарти по збиранню мокротиння, взяття мазка із зіва та порожнини носа, взяття крові з вени, збирання сечі та калу для лабораторних досліджень, дослідження шлункового соку зондовим методом, дуоденального зондування. Наведено стандарти по підготовки хворого до рентгенологічного обстеження шлунка, холецистографії та холангіографії, оглядової, внутрішньовенної та ретроградної урографії, колоноскопії та цистоскопії, пункції черевної порожнини (лапароцентез), плевральної порожнини (плевроцентез) та спинномозкової (люмбальної), підготовки хворого до гінекологічного обстеження.
8. Рубан, О. Є. Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною освітою державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. Стандарти виконання лікувальних маніпуляцій [Текст] / О. Є. Рубан // Головна медична сестра. — 2013. — N7. — С. 31-38.

Наведена послідовність дій під час виконання таких процедур, як очисна клізма, послаблювальні клізми, медикаментозна клізма, сифонна клізма, катетеризація сечового міхура, промивання шлунку, постановка банок, гірчичників, технологія накладання компресу, вимірювання артеріального тиску, техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових та внутрішньовенних ін’єкцій, правила розведення антибіотиків для проведення проби на чутливість до антибіотиків, постановка проб на визначення чутливості до антибіотиків, техніка виконання внутрішньовенних впливань та штучної вентиляції легень.

9. Стандартизація роботи молодших спеціалістів з медичною освітою — актуальне завдання сьогодення [Текст] // Головна медична сестра. — 2013. — N 1. –

С. 29-45.

Наведено проекти протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки), зокрема: протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) із застосуванням лікарських засобів мазей, протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) з виконання ін’єкцій, протокол медичної сестри (фельдшера, акушерки) із застосування лікарських засобів перорально.
10. Стороженко, О. С. Внимание: медсестринская ошибка [Текст] / О.С.Стороженко, А. И. Петрова // Медицинская сестра. — 2010. — N 1. — С. 30-31.

В статье рассмотрены типичные ошибки медсестер.

11. Широкова, Н. В. Сестринский уход: есть ли он вообще в наших больницах? [Текст] / Н. В. Широкова // Медицинская сестра. — 2009. — N 1. — С. 39-40.

1. 4 Безпека праці медсестер

1. Беденко-Зваридчук, О. Проблеми безпеки та охорони праці медичної сестри [Текст] / О. Беденко-Зваридчук // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 4. — С. 16-18, 20-25.

Автором запропоновано перша частина статті про організацію роботи середніх та молодших медичних працівників, державні гарантії та пільги щодо охорони їхньої праці. Докладніше розглянуті питання створення безпечного внутрішньолікарняного середовища та питання шкідливих факторів (фізичних, хімічних та біологічних) в роботі медичної сестри.

2. Беденко-Зваридчук, О. Проблеми безпеки та охорони праці медичної сестри [Текст] / О. Беденко-Зваридчук // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 5. — С. 18-26. — (Закінч. Поч. див.: №4, 2013).

В статті розглянуті питання застосування засобів захисту та профілактичних заходів, державні гарантії медичним сестрам за роботу у важких та небезпечних умовах, зокрема, підвищення окладів, виплату надбавок, доплат, надання днів додаткової відпустки, пільгове обчислення стажу роботи для нарахування пенсії.

3. Помоленкова, Л. Безопасность труда медсестер [Текст] / Л.Помоленкова // Сестринское дело. — 2008. — N 7. — С. 39.
4. Шепелева, А. Эргономический практикум для облегчения труда медсестер [Текст] / А. Шепелева // Сестринское дело. — 2008. — N 6. — С. 40-41.

Представлены методики перемещения (поворот пациента набок, смещение пациента к краю постели, усаживание пациента в постели) одной медицинской сестрой пациента, находящегося на постельном режиме.

5. Шепелева, А. Эргономический практикум для облегчения труда медсестер [Текст] / А. Шепелева // Сестринское дело. — 2008. — N 7. — С. 38-39.

Представлены методики перемещения (поддержка пациента при ходьбе, при падении, усаживание пациента в постели) одной медицинской сестрой пациента, находящегося на постельном режиме.

2. Санітарно-епідемічний режим
1. Види та методи дезінфекції [Текст] // Головна медична сестра. -2010. -N5.- С. 36-41.
2. Ковешникова, Т. М. Обработка рук медицинского персонала как мера защиты от инфекции [Текст] / Т. М. Ковешникова, Е. Н. Миронова, Т. В. Рыжонина // Медицинская сестра. — 2011. — N 5. — С. 36-39.

Представлены сведения о необходимых средствах защиты медработников и пациентов от внутрибольничного инфицирования, о соответствующих санитарно-гигиенических требованиях.

3. Левківська, М. Модель профілактики внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях хірургічного профілю [Текст] / М. Левківська // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 5. — С. 37-43.

Автором представлена модель профілактики внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях хірургічного профілю. Запропонована модель, не є довершеною, проте вона конкретизує зміст подальших дій, спрямованих на запобігання поширенню внутрішньолікарняних інфекцій в Україні.

4. Організаційні аспекти використання дезінфекційних засобів у лікувально-профілактичних закладах: дайджест-огляд [Текст] // Головна медична сестра. — 2012. — N 3. — С. 66-74.
5. Основы госпитальной эпидемиологии. Гигиена рук медицинского персонала [Текст] // Головна медична сестра. — 2012. — N 11. — С. 39-50.
6. Основы госпитальной эпидемиологии. Дезинфекционно-стерилизационные мероприятия в лечебно-профилактических учреждениях [Текст] // Головна медична сестра. — 2012. — N 8. — С. 49-56.

В статье рассматриваются вопросы выбора адекватного уровня деконтаминации, основные требования по организации, преимущества и недостатки различных методов стерилизации инструментов медицинского назначения.

7. Основы госпитальной эпидемиологии. Изоляционно-ограничительные мероприятия [Текст] // Головна медична сестра. — 2012. — N 7. — С. 57-61.
8. Основы госпитальной эпидемиологии. Общие подходы к эпидемиологическому наблюдению [Текст] // Головна медична сестра. -2012. -N6.- С. 30-33.
9. Основы госпитальной эпидемиологии. Охрана здоровья медицинского персонала [Текст] // Головна медична сестра. — 2012. — N 10. — С. 46-48.
10. Основы госпитальной эпидемиологии. Традиционные инфекции. Эпидемиология воздушно-капельных инфекций. Краснуха. Менингококковая инфекция. Туберкулез [Текст] // Головна медична сестра. — 2012. — N 3. — С. 54-65.
11. Основы госпитальной эпидемиологии. Традиционные инфекции. Эпидемиология инфекций с контактным механизмом передачи возбудителя. Вирусные гепатиты [Текст] // Головна медична сестра. — 2012. — N 4. — С. 54-64.

Описаны механизм развития эпидемического процесса, механизм передачи, проявления эпидемического процесса, профилактические и противоэпидемические мероприятия вирусных гепатитов.

12. Основы госпитальной эпидемиологии. Традиционные инфекции. Эпидемиология инфекций с контактным механизмом передачи возбудителя. ВИЧ-инфекция. [Текст] // Головна медична сестра. — 2012. — N 5. — С. 48-53.

Описаны механизм развития эпидемического процесса, источники инфекции, пути и факторы передачи.

13. Основы госпитальной эпидемиологии. Эпидемиология инфекций, вызываемых условно-патогенной флорой [Текст]: клинические формы: инфекции мочевыводящих путей, инфекции в области хирургического вмешательства // Головна медична сестра. — 2011. — N 9. — С. 45-58.
14. Основы госпитальной эпидемиологии. Эпидемиология инфекций, вызываемых условно-патогенной флорой [Текст]: клинические формы: инфекции нижних дыхательных путей, инфекции кровотока // Головна медична сестра. — 2011.- N 10. — С. 33-39.
15. Основы госпитальной эпидемиологии. Эпидемиология инфекций, вызываемых условно-патогенной флорой [Текст]: механизм развития эпидемического процесса ВБИ. Структура и задачи системы инфекционного контроля // Головна медична сестра. — 2011. — N 11. — С. 50-54.
16. Основы госпитальной эпидемиологии. Эпидемиология инфекций, вызываемых условно-патогенной флорой. Основные возбудители [Текст] // Головна медична сестра. — 2011. — N 8. — С. 47-51.
17. Павлова, Э. А. Знания медсестер о внутрибольничной инфекции и работе с современной стерилизующей аппаратурой [Текст] / Э. А. Павлова, И.П.Королева // Медицинская сестра. — 2013. — N 4. — С. 18-21.

Проанализированы знания медсестер о внутрибольничной инфекции и методах стерилизации эндоскопических инструментов.

18. Порядок забору, транспортування та зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції [Текст]: методичні рекомендації затверджені наказом МОЗ України від 30.07.2013 № 662 // Головна медична сестра. — 2013. — N 9. – С. 42-59.
19. Рубан, О. Є. Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною освітою державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. Лікувально-охоронний режим та інфекційний контроль [Текст] / О. Є. Рубан // Головна медична сестра. — 2013. — N 5. — С. 33-43.
20. Салманов, А. Дослідження біологічного матеріалу при гнійно-запальних інфекціях [Текст] / А. Салманов // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 5. — С. 30-36.

В статті описано порядок забору і доставки матеріалу для дослідження (кров, ліквор, виділення з дихальних шляхів, виділення з ран і випотів, виділення з очей, виділення з жіночих статевих органів, сечі).

21. Салманов, А. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у стерилізаційному відділенні [Текст] / А. Салманов // Журнал головної медичної сестри. — 2013. — N 2. — С. 55-65.

Наведено санітарно-гігієнічні вимоги до прибирання, до матеріалів для прибирання та дезінфекційної обробки, вимоги до особистої гігієни персоналу, вимоги до приміщень і устаткування стерильної зони, порядок контролю дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у стерилізаційному відділенні .

22. Універсальний план дезінфекції [Текст] // Головна медична сестра. — 2010. — N 6. — С. 37-41.
23. Універсальний план дезінфекції. Частина 2. Дезинфекції повітря в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) [Текст] // Головна медична сестра. — 2010. — N 7. — С. 38-42.
24. Федоренко, Т. В. Профилактика внутрибольничных инфекций у медицинского персонала [Текст] / Т. В. Федоренко // Медицинская сестра. — 2010. — N 2. — С. 30-32.

В статье рассматриваются проблемы внутрибольничных инфекций и меры профилактики для медицинского персонала.

25. Федоренко, Т. В. Централизованное стерилизационное отделение: опыт работы [Текст] / Т.В. Федоренко // Медицинская сестра. — 2008. — N8. — С. 12-16.

Описаны основные задачи и правила роботы Централизованного стерилизационного отделения.

26. Широкова, Н. В. Профилактика внутрибольничных инфекций: образовательный аспект [Текст] / Н. В. Широкова // Медицинская сестра. — 2011. — N2. — С. 30-35.

Обсуждается проблема инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала, актуальность обучения медсестер вопросам внутрибольничной инфекции, создания учебно-методических пособий по данной теме.

3. Професійне спілкування медичного персоналу

1. Беденко-Зваридчук, О. Культура поведінки та етика взаємовідносин у роботі медичної сестри [Текст] / О. Беденко-Зваридчук // Головна медична сестра. — 2013. — N 7. — С. 49-50.
2. Булаєвська, О. В. Складова професійної діяльності середнього медичного персоналу: професійне спілкування [Текст] / О. В. Булаєвська // Головна медична сестра. — 2013. — N 7. — С. 46-47.
3. Булаєвська, О. В. Характеристика складових професійного спілкування середнього медичного персоналу в ситуаціях невідкладної допомоги [Текст] / О.В.Булаєвська // Головна медична сестра. — 2013. — N 7. — С. 47-49.
4. 614.253(075.32) Касевич, Н. М. Медсестринська етика і деонтологія [Текст]: підручник / Н.М. Касевич. -2-ге вид., стереотип. -К.: Медицина, 2010. -199 с.- ISBN 978-617-505-048-4.

У підручнику викладено матеріал з питань медичної етики і деонтології: етичні категорії; Етичний кодекс медичної сестри України; помилки в професійній діяльності медичних сестер та їх етичну оцінку.

Описано сучасні уявлення про хворобу і проблеми медсестринської етики й деонтології; психологічні основи спілкування медичної сестри і пацієнта; біотичні проблеми в сучасній медицині.

Для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІІ рівнів акредитації.

5. Мартикайнен, П. Общение в сестринском деле [Текст] / П. Мартикайнен // Головна медична сестра. — 2013. — N 8. — С. 62-63.
6. Островская, И. В. Психологические особенности профессионального общения медсестры с пациентами пожилого и старческого возраста [Текст] / И.В.Островская // Головна медична сестра. — 2013. — N 8. — С. 67-68.
7. Островская, И. В. Физический контакт как компонент общения медсестры и пациента [Текст] / И. В. Островская // Головна медична сестра. — 2013. — N 8. — С. 66-67.
8. Харди, И. Сестра и больной [Текст] / И. Харди // Головна медична сестра. — 2013. — N 8. — С. 61-62.

Представлена характеристика отдельных типов медсестер.

4. Медсестринський процес в роботі медсестри
1. Андгуладзе, О. П. Современные подходы к повышению качества сестринской помощи [Текст] / О. П. Андгуладзе, Н. Л. Дочкина, Т. В. Дружинина // Головна медична сестра. — 2013. — N 2. — С. 24-25.
2. Антюшко, Т. Д. Уход за пациентом — сестринские компетентности [Текст] / Т. Д. Антюшко // Головна медична сестра. — 2013. — N 2. — С. 9-10.
3. Доказове медсестринство: дайджест-огляд [Текст] // Головна медична сестра. — 2009. — N 8. — С. 57-67.
4 Зюков, О. Л. Нормативно-правові засади організації роботи середнього медичного персоналу з наркотичними засобами [Текст] / О. Л. Зюков // Головна медична сестра. — 2012. — N 1. — С. 16-26.
5. Инновационные изменения в управлении сестринским персоналом ЛПУ [Текст] / Е. П. Жаворонков [и др.] // Головна медична сестра. — 2013. — N 2. — С. 55-57.
6. Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоров’я [Текст] // Головна медична сестра. — 2012. — N 3. — С. 23-34.

Розглянуті питання управлінської діяльності менеджера по роботі з персоналом в закладах охорони здоров’я, ділової етики й етикету головної /старшої медичної сестри.

7. Іщенко, О. М. Організація адміністративного контролю діяльності середнього і молодшого медичного персоналу [Текст] / О. М. Іщенко, Н. П. Кутас, Н.Д. Левченко // Головна медична. — 2012. — N 6. — С. 21-29.
8. Крячкова, Л. В. Управління конфліктами: лекції з управління та лідерства в сестринській справі [Текст] / Л. В. Крячкова // Головна медична сестра. — 2008. — N 9. — С. 50-57.
9. Менеджмент у медсестринстві: дайджест-огляд [Текст] // Головна медична сестра. — 2011. — N 2. — С. 56-61.

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий