Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»

Овчарук Оксаною Олександрівною методистом комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»
Комунальна установа «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»

Скачати 0.93 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 0.93 Mb.

  1   2   3   4   5

Комунальна установа

«Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»

(методичний посібник)

смт.Муровані Курилівці

2012 р.

Матеріали підготовлено:
Овчарук Оксаною Олександрівною — методистом комунальної установи «Мурованокуриловецький районний методичний кабінет»

Даний посібник містить варіанти роботи з фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку, інформацію для батьків, які виховують дітей в домашніх умовах. Форми роботи з фізичного виховання викладено в двох напрямках: традиційних та нетрадиційних .

У посібнику вихователь знайде цікавий практичний матеріал, що допоможе в організації та проведенні таких форм роботи, як загартовуючі та оздоровчі заходи, фізкультхвилинки та фізкультпаузи, гімнастика пробудження, дихальна гімнастика, психогімнастика, динамічні вправи, коригувальні вправи., фітотерапія та аромотерапія та ін.

Методичний посібник призначено для вихователів, інструкторів з фізичного виховання, батьків, які беруть безпосередню участь у формуванні, збереженні і відновленні здоров’я дітей.

Затверджено на раді методичного кабінету

(протокол № 4 від 04.09.2012 р.)

Вступ

У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) записано : «Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад».

Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю у нашій державі є людина, її життя і здоров’я.

У законі України «Про дошкільну освіту» окреслені обов’язки держави щодо піклування про збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, забезпечення їхнього психічного та фізичного розвитку.

Серед пріоритетних напрямків розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку освіти (Указ Президента України №374 від 17.04.2002р.), є пропаганда та стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя. Близько 10 державних програм спрямовані на пропаганду здорового способу життя дітей та молоді.

Концепція екологічної освіти України нині набуває чинності державного документа. Його пріоритетним напрямком є забезпечення гармонійного розвитку людини, необхідність з наймолодшого віку формувати в неї свідоме ставлення до власного здоров’я та навколишнього середовища.

Проблема формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров’я дітей була, є і завжди буде стрижневою та актуальною.

Через економічні обмеження та матеріальну скруту, екологічні кризи більшість дітей в Україні живе у несприятливих соціально-побутових та психологічних умовах. Що згубно позначається на їхньому здоров’ї.

До причин, які зумовлюють відхилення у стані здоров’я дітей, відносимо :

— несприятливі соціально-економічні, побутові умови;

— відсутність належних умов для ігор, занять, різних видів праці у сім’ї;

— гіподинамію, недостатньо збалансоване харчування;

— формальний підхід до загартування;

— неправильне регулювання динаміки фізичної, психічної та емоційної працездатності дітей (упродовж дня, тижня, року);

— порушення режимів організації життя дітей – санітарно-гігєнічного, повітряного, світлового.

Учені та практики вважають, що на здоров’я індивідума негативно впливають не лише чинники зовнішнього середовища, а й спосіб його життя.

У Національній Доктрині розвитку освіти в Україні, Законі «Про дошкільну освіту» йдеться про необхідність виховання в дитини ціннісного ставлення до життя, власного здоров’я та здоров’я інших людей як донайвищої індивідуальної та суспільної цінності.

Ці завдання реалізуються в усіх навчальних закладах, починаючи з дошкільних, через комплекс повноцінного медичного обслуговування, створення екологічно сприятливого життєвого простору здоров’язбережувального та здоров’яформувального середовища, оптимізацію рухового режиму дітей. А також через тісну співпрацю з родинами вихованців.

У Законі України «Про дошкільну освіту» зазначено : період дошкілля є базовим етапом фізичного, психологічного та соціального становлення дитячої особистості, а тому очевидною є пріоритетність фізичного виховання саме в цьому віці. В контексті наступності двох перших ланок освіти маємо чітко усвідомити : фізичне виховання дошкільнят здійснюється задля його оздоровчої та розвивальної функцій, завдяки чому діти набувають фізичної готовності до навчання у школі.

Фізична готовність як одна з найголовніших складових загальної готовності до шкільного навчання визначається станом здоров’я майбутнього першокласника, рівнем його рухових умінь, розвитком фізичних якостей, сформованістю самообслуговувальних та культурно-гігієнічних навичок, правильної постави, самостійністю і творчістю в руховій сфері.

Одним із важливих показників життєдіяльності дитини є стан її здоров’я – міцної основи успішного сьогоднішнього й завтрашнього життя. Тож у питанні фізичної готовності до школи маємо зважати не лише на формування рухового досвіду дітей, розвиток їхніх фізичних якостей, а передовсім на ефективність зміцнення здоров’я, забезпечення високого рівня працездатності, витривалості.

Цьому слугують розмаїття форм фізвиховання дошкільнят та систематичність його здійснення. Впродовж останніх років вітчизняні науковці інтенсивно шукають шляхи підвищення ефективності цієї роботи. Пошук зорієнтований на заохочення дитини до активної рухової діяльності – як педагогічно керованої, так і самостійної. Є цікаві знахідки щодо активного впровадження в систему фізичного виховання дітей ігрового методу навчання рухових дій, куди входять : рухливі ігри та ігри з елементами спорту, імітаційні вправи, елементи пластичних етюдів, пантоміма та шаради в рухах, танцювальні експромти тощо. Емоційно-насичені фізично-ігрові вправи стимулюють інтерес дитини до виконання тих чи інших дій; образність розучуваних рухів сприяє усвідомленому засвоєнню техніки їх виконання, що активізує рухову діяльність та фізичний розвиток дошкільнят.

Традиційними формами фізвиховання, обов’язковими для впровадження в освітній процес, є заняття з фізичної культури; фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика після сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури); різні форми організації рухової активності в повсякденні (фізичні вправи на прогулянках, фізкультурні свята і розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).
Нетрадиційними формами ( на які особливо звертається увага) є інтенсивне загартування (босоходіння, обтирання снігом, обливання холодною водою, сауна); спеціальні лікувально-профілактичні процедури (фітотерапія, аромотерапія, спелеотерапія, лікувальна фізкультура, масаж, фізіотерапевтичні процедури та ін..)

Система роботи зі зміцнення психофізичного розвитку дитини.
Орієнтовні напрямки роботи:

 • екологізація приміщень та території дитячих закладів; удосконалення матеріально-спортивної бази;
 • підготовка кадрів;
 • забезпечення сприятливих психологічних умов, здійснення спеціальних заходів; пропаганда здорового способу життя;
 • об’єднання зусиль сім’ї та ДНЗ для виховання здорової дитини.

Орієнтовні напрямки зміцнення здоров’я детей:

 • оздоровче спрямування освітнього процесу;
 • лікувально-профілактична робота;
 • сприятливі психологічні умови; психокорекція;
 • повноцінне раціональне харчування;
 • додержання гігієнічних норм і правил;
 • фізіологічно доцільний режим дня;
 • систематичне загартування;
 • валеологічна освіта дошкільників.

Традиційні форми роботи з фізичного виховання

Осмислення понять про здоров’я дитини раннього та дошкільного віку дає змогу визначити велику значущість умов її життя, оптимальне створення яких впливає на формування, збереження, зміцнення здоров’я. умови – це фундамент для формування навичок здорового способу життя, джерела здоров’я. серед багатьох соціально-побутових, природно-економічних умов великого значення набуває правильно організована фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному навчально-виховному закладі.

Здоров’я дитини або людини включає в себе такі компоненти: фізичне, психічне, соціальне і духовне. В комплексі це становить здоров’я людини в цілому. Порушення будь-якого з цих видів здоров’я веде до порушення інших його компонентів, а це спричиняє шкоду всьому здоров’ю людини. Тому основним завданням дошкільних закладів освіти піклуватися про здоров’я дитини, використовуючи методи оздоровлення і загартування.

За багато років виробилися різноманітні методи здоровлення і загартування: фізкультхвилинки, фізкультпаузи, рухливі ігри, фізкультурні свята та розваги, ранкова гімнастика, приймання повітряних ванн, умивання, вологе обтирання.

Ранкова гімнастика

Однією з основних форм організації фізичного виховання дітей дошкільного віку є ранкова гімнастика, яку в дитячих садках проводять щодня. Спеціально підібрані загальнорозвиваючі вправи благотворно впливають на всі фізіологічні процеси організму ( дихання, кровообіг, нервову систему тощо ). У поєднанні з іншими засобами фізичного виховання (рухливі ігри, вправи спортивного характеру, прогулянки) ранкова гімнастика позитивно впливає на зміцнення здоров’я і всебічний фізичний розвиток дітей.

Щоденне виконання ранкової гімнастики мобілізує й організовує дитину, приводить її організм у відповідний робочий стан, сприяє прищепленню необхідних гігієнічних навичок, привчає до регулярних занять фізичною культурою.

Дошкільний вік найсприятливіший для запобігання дефектам постави, оскільки вони ще й не набули стійкого характеру. Ранкова гімнастика—добрий профілактичний засіб. Систематичне виконання загальнорозвиваючих вправ сприяє зміцненню м’язів спини, черевного преса, що так важливо для формування правильної постави.

Добираючи вправи для ранкової гімнастики, вихователь виходить з того, що вони повинні всебічно впливати на організм дошкільників. Він керується при цьому такими вимогами:

а) вправи повинні бути простими й доступними для дітей, відповідати будові й функціям їхнього рухового апарату, не потребувати великої витрати нервової і м’язової енергії. Дуже складні рухи діти виконують погано. Крім того, ці рухи викликають у дитини негативну реакцію;

б) вправи мають бути різноманітними за видами рухів і охоплювати різні групи великих м’язів (плечового пояса, спини, живота, ніг). Рухи для зміцнення дрібних м’язів (кисті рук, пальців) окремо не виконують, оскільки фізіологічний ефект їх незначний, а пропонують з вправами, що охоплюють великі м’язові групи;

в) вихованцям молодших груп доцільно давати вправи, в яких вони імітують рухи тварин, птахів, машин тощо. Імітаційні вправи зацікавлюють дітей, викликають у них емоційне піднесення.

Для урізноманітнення ранкової гімнастики корисно впроваджувати, починаючи з другої молодшої групи, вправи з предметами: брязкальцями, прапорцями, палицями, м’ячами, обручами тощо, які сприяють правильному й цілеспрямованому виконанню рухів, а також підвищують інтерес до вправ.

Ранкову гімнастику в усіх вікових групах проводять за певною схемою. Починається вона з шикування в колону по одному, а в другій молодшій групі педагог допомагає своїм вихованцям стати одне за одним.

Спочатку виконується нетривала ходьба (30—40 сек) у бадьорому темпі. У прохолодну погоду після ходьби, якщо гімнастику роблять на майданчику, дітям пропонують трохи побігати (20—35 сек) у середньому темпі, а потім знову переходять на ходьбу. Залежно від розмірів приміщення або майданчика діти обходять їх один-два рази.

Під час ходьби вихователь стежить за поставою своїх вихованців; діти повинні триматися рівно, не напружуватися, не опускати голову, розпрямляти плечі й виконувати вільний мах руками. Ходьбу доцільно супроводжувати музикою або ударами в бубон.

Для профілактики плоскостопості корисно пропонувати дошкільнятам ходити на носках, як «лисичка», на внутрішній та зовнішній сторонах стопи, як «клишоногий ведмедик» тощо. Така ходьба триває 20—25 сек, чергуючись із звичайною.

Якщо ранкова гімнастика проводиться з предметами, треба заздалегідь продумати спосіб їх роздавання. Під час ходьби, перед шикуванням, діти беруть предмет і проходять з ним одне коло, а потім перешиковуються. Важливий також і спосіб тримання предмета в руці під час ходьби: палицю, обруч, м’яч, складену вдвоє скакалку тримають у правій руці; прапорці, кубики, брязкальця—в обох руках, опущених униз.

Для організованого проведення ранкової гімнастики вихователь шикує дошкільнят другої молодшої групи в коло. Починаючи із середньої групи, учать перешиковуватися з однієї колони в кілька. Так вихователь може краще контролювати виконання рухів, що сприяє кращій організації гімнастики.

Під час проведення ранкової гімнастики діти виконують вправи, які охоплюють різні групи м’язів. Спочатку роблять вправи, які зміцнюють м’язи плечового пояса, рук та спини, сприяють розширенню грудної клітки, випрямленню хребта та формуванню правильної постави. Потім виконують вправи для зміцнення м’язів тулуба та ніг.

Загальнорозвиваючі вправи слід проводити з різних вихідних положень (лежачи і сидячи на підлозі), а не лише стоячи. Коли дитина виконує вправу з положення лежачи, її хребет розвантажений, і в цьому разі можна ефективніше впливати на зміцнення м’язів спини і живота.

Комплекси ранкової гімнастики складаються з 3—4 вправ для дошкільнят старшої та підготовчої до школи груп.

У другій молодшій і середній групах кожну вправу повторують 4—8 раз, а в інших групах—8—12 раз. Кількість повторень залежить від характеру вправ. Складніша вправа (наприклад, присідання) повторюється 4—6 раз, а ті, які потребують меншої затрати зусиль (повороти тулуба, стрибки)—8—12 раз.

Закінчується ранкова гімнастика нетривалим бігом у середньому темпі (25—40 сек залежно від віку дітей), що змінюється повільною ходьбою. Під час ходьби рекомендується давати вправи на дихання з рухами рук (наприклад, підняти руки в сторони—вгору й повільно опустити вниз). Завдання такого характеру сприяють швидшому приведенню організму дітей у відносно спокійний стан після виконання гімнастичних вправ і бігу.

Тривалість ранкової гімнастики у другій молодшій групі—5—6 хв, у середній групі—6—8 хв, у старшій—8—10 хв, у підготовчій до школи групі—10—12 хв.

Під час виконання вправ особливу увагу слід приділити диханню. Важливо, щоб діти дихали глибоко, поєднували дихання з рухами. Вдих відповідає рухам, які розширюють грудну клітку і випрямляють тулуб (піднімання рук угору, в сторони і т. д.); видих—рухам, які звужують грудну клітку (опускання рук, нахили і т. д.) Вихователь повинен стежити, щоб діти не затримували дихання й дихали через ніс, підказувати їм, коли доцільно виконувати вдих і коли—видих.

Після кожної вправи роблять велику паузу (10—15 сек) для відпочинку та врегулювання дихання, під час якої вихователь пояснює наступну вправу.

Комплекси ранкової гімнастики розучують на заняттях з фізичної культури і змінюються через два тижні. Однак, якщо вихователь бачить, що більшість дітей групи виконує вправу чітко або інтерес до неї зменшується, він замінює її іншою, аналогічною за завданням або складнішою щодо виконання

Дні здоров’я.

В системі заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я, загартування і фізичний розвиток дітей, важливе місце належить дням здоров’я.

Дні здоров’я—ефективний засіб залучення дітей до регулярного заняття фізичною культурою, виховання в малят прагнення бути здоровими, сильними, витривалими. Ці дні, за умови правильної їх організації, сприяють не лише фізичному розвиткові дошкільників, а й моральному їх виконанню, викликають позитивні емоції, об’єднують дорослих (педагогів, батьків) і дітей спільною захоплюючою справою.

Рекомендується проводити Дні здоров’я один раз в місяць. Влаштовуються вони для всіх груп разом або окремо для дітей молодшого і старшого дошкільного віку. До участі в них слід обов’язково залучати учнів початкових класів, учителів, батьків і, звичайно, всіх працівників дошкільного закладу.

Основний зміст будь-якого дня здоров’я повинен включати заходи, передбачені програмою з фізичного виховання. Різноманітні змагання в іграх, естафетах, старти з окремих видів фізичних вправ (біг, стрибки, метання, лазіння), розваги-атракціони тощо мають викликати в дітей інтерес до занять фізкультурою, до суперництва в спритності, швидкості, силі, розвивати вміння критично ставитися до себе і товаришів, виховувати волю, колективізм, наполегливість.

Організовуючи дні здоров’я, слід максимально враховувати кліматичні особливості сезону, можливості використання природних факторів (ліс, парк, луки, пагорби, береги водойм та ін.).

Так, узимку до програми дня здоров’я можуть входити різноманітні вправи, ігри, змагання із санками, лижами, ковзанами. Молодші діти, скажімо, беруть участь у катанні на санчатах з гірки, веселих естафетах, ліпленні сніговика тощо. Старші — в іграх і змаганнях на лижах, грі в хокей, катанні на ковзанах тощо. Для цього треба заздалегіть підготувати снігові лабіринти, вали, гірки, льодові доріжки, катки, розчищені майданчики. Для старших дітей бажано організувати лижний похід. Проводиться він у два переходи в повільному темпі. Протяжність маршруту для підготовчої групи до 2 — 2.5км; для старшої — до 1 — 1.5км; середньої — до 500 — 800м. Плануючи похід, треба все детально продумати: і маршрут, і екіпіровку дітей, і підготовку їх до маршу. Слід подбати і про організацію активного відпочинку в поході (гри в природніх умовах).

У весняно-літній період можливості для успішного, насиченого проведення днів здоров’я безмежні. Діти можуть брати участь у найрізноманітніших змаганнях та іграх, демонструвати свої вміння у виконанні різних фізичних вправ, виборювати першість у бігу, стрибках, катанні на велосипедах і самокатах, плаванні. Неодмінними складовими мають бути веселі атракціони, естафети, розваги. Так, дітям молодшого віку можна запропонувати ігри з м’ячем – «Влучи в ямку», «Забий м’яч». Старшим дошкільнятам — перетягування каната, біг із зв’язаними ногами у парах, біг у мішку та інші веселі, цікаві завдання.

Восени, до програми дня здоров’я слід ввести фізкультурні розваги, ігри, атракціони—для малят і футбол, хокей на траві, баскетбол, настільний теніс (за спрощеними правилами), різноманітні спортивні вправи—для старших.

Протягом усього теплого періоду рекомендуються в дні здоров’я піші переходи для дітей (у два переходи в природному темпі). Тривалість у підготовчій групі—30-35хв в один бік; у старшій—25хв; середній—15-20хв; молодшій—10-15хв.

Для досягнення високої ефективності дня здоров’я потрібна велика підготовча робота. Вона потрібна і для того, щоб діти були задоволені, щоб, мов свята, чекали наступного дня. І для того, щоб віддача була високою.

Підготовчий етап включає: визначення дат днів здоров’я, вибір місця проведення, складання програми; оформлення свята; запрошення гостей і попереднє залучення їх до змагань та ігор. Настрій дітей, їхня активність будуть тим вищим, яим вдумливішою буде підготовка, продуманішими кожна деталь плану, всі елементи ігор і змагань.

Ігри і вправи до дня здоров’я добираються такі, виконання яких сприяє розвитку і вдосконаленню рухових функцій, вихованню волі і високих моральних якостей. Важливо, щоб про час та програму наступного дня здоров’я і діти, і батьки знали заздалегідь.

Підсумки дня здоров’я обов’язково обговорюються на педраді. Тут же складається план заходів щодо дальшого поліпшення фізкультурної роботи в садку.

Рухливі ігри

У системі фізичного виховання дітей дошкільного віку значне місце посідають рухливі ігри, які сприяють фізичному, розумовому, моральному та естетичному розвитку дитини. Підкреслюючи виняткове значення ігрової діяльності для всебічного розвитку малят, А.С.Макаренко писав: ’’Гра має важливе значення в житті дитини, має те саме значення, яке в дорослого має діяльність, робота, служба. Яка дитина в грі, такою з багатьох поглядів вона буде в роботі, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається у грі’’.

Рухливі ігри—важливий засіб всебічного виховання дітей дошкільного віку. Правильно підібрані ігри сприяють гармонійному розвитку організму дошкільників. Різноманітні рухи та ігрові дії дітей ефективно впливають на діяльність серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, збуджують апетит і сприяють міцному сну.

Рухливі ігри задовольняють потребу організму дитини в русі, сприяють збагаченню її рухового досвіду. За допомогою ігор у дошкільнят закріплюються та вдосконалюються різноманітні вміння і навички основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, рівноваги), розвиваються такі важливі фізичні якості, як швидкість, спритність, витривалість.

Для розвитку швидкості проводяться ігри, які потребують негайної рухової реакції в обстановці, що швидко змінюється, ускладнених додатковими завданнями, а також ігри з подоланням певної відстані за найкоротший час (’’Біжіть до прапорця’’, ’’Квач’’, ’’Хто перший’’).

Для розвитку в дошкільників спритності використовують такі ігри: ’’Прокоти м’яч у ворота’’, ’’Совонька’’, ’’Серсо’’.

Розвивати силу окремих м’язів рук, ніг і тулуба можна в іграх, які потребують короткочасного силового напруження (’’Хто далі кине’’, ’’З купинки на купинку’’, ’’Ведмідь і бджоли’’).

Витривалість розвивається в іграх з інтенсивною руховою діяльністю, але оптимальною в часі для кожної вікової групи (’’Дожени свою пару’’, ’’Рибалки і рибки’’, ’’Стрибунчики-горобчики’’, ’’Вудочка’’).

Значний вплив мають рухливі ігри на виховання морально-вольових якостей. Свої дії учасники гри підпорядковують її правилам. Правила регулюють поведінку, сприяють вихованню свідомої дисципліни, привчають відповідати за конкретні вчинки, розвивають почуття товариськості. У колективних іграх у дитини формується поняття про норми громадської поведінки, виробляються організаційні навички, виховується прагнення до перемоги, сильна воля, стійкість, витримка. Спільний інтерес, викликаний грою, об’єднує дітей в дружний колектив.

Рухливі ігри ефективно впливають на розумовий розвиток дитини, допомагають уточнити уявлення про навколишній світ, різні явища природи, поширюють кругозір. Виконуючи різноманітні ролі, імітуючи дії тварин, птахів, комах, діти на практиці застосовують здобуті знання про життя, поведінку, способи пересування цих тварин.

Під час ігрової діяльності у дошкільнят створюються позитивні умови для розвитку уваги, сприймання, уточнення певних понять, творчої фантазії, пам’яті. У процесі гри діти обмірковують, що і як краще зробити, розмовляють між собою, підраховують кількість влучань у ціль, поквацаних гравців. Усе це сприяє розвитку мови, швидкості, мислення та кмітливості.

Чітке й швидке виконання рухів, погодженість дій під час гри, особливо коли вона проводиться під музику. Формують естетичні почуття дітей. Привчають їх помічати красу рухів. Різноманітні шикування та перешикування в коло, шеренгу, колону вимагають точності рухів, додержання правильної постави, уваги і сприяють розвитку почуття прекрасного.

Рухливі, яскраво оформлені (іграшками, приладдям) ігри, правильна осанка позитивно впливають на естетичне виховання дітей і роблять ігрову діяльність більш захоплюючою, цікавою, змістовною.

Однак рухлива гра як засіб фізичного виховання корисна лише тоді, коли вихователь обізнаний з анатомо-фізіологічними та психічними особливостями дошкільнят кожної вікової групи, з методикою проведення ігор, а також дбає про додержання відповідних санітарно-гігієнічних умов.

Для дітей першої та другої молодших груп підбирають ігри з нескладним змістом. Правил у цих іграх небагато—одне, два. Невелика й кількість ролей (усі діти ’’миші’’, а вихователь ’’кіт’’; усі діти ’’горобчики’’, а вихователь ’’автомобіль’’). Важливо також врахувати й те, що в цьому віці дитина погано володіє своїми рухами: часто втрачає рівновагу, падає, докладає багато зусиль під час виконання фізичних вправ. Тому ігри добираються з обов’язковим чергуванням руху й відпочинку.

Спочатку ведучим має бути вихователь. Він регулює рухи дітей, щоб вони занадто не збуджувались і не втомлювалися. Цікаво проведена вихователем роль ведучого створює бадьору, емоційну атмосферу, сприяє залученню всіх вихованців до гри, активізує їхні дії. Поступово. Коли діти другої молодшої групи засвоять правила гри та звикнуть до організованих дій, їх можна залучати й до виконання ролі ведучого.

Діти цього віку особливо емоційно сприймають образи гри. Тому, стимулюючи правильне виконання рухів, враховують саме цю властивість їхньої психіки. Наприклад, радять пострибати, як зайчики, пройти тихо, як мишка або котик. Нестійка поведінка й швидка збуджуваність дошкільнят потребують від вихователя спокійного, бадьорого тону. Гру треба проводити весело і жваво.

Тривалість гри для дітей першої молодшої групи становить у середньому 5—7хв з повторенням кожної з них 3—4 рази. У дітей другої молодшої групи відповідно 6—8, кількість повторень 3—5.

У середній групі діти починають цікавитися результатами своїх дій: точно влучити м’ячем у ціль. Перестрибнути через ’’струмочок’’; пролізти в обруч, не торкнувшись його. Збільшення рухових умінь дає змогу проводити різноманітні ігри з метанням (’’Хто далі кине’’, ’’Мяч через сітку’’), стрибками ( ’’Не замочи ніг’’, ’’Жаби і журавлі’’), лазінням ( ’’Діти і вовк’’, ’’Переліт птахів’’).

Протягом року зміст ігор, рухові завдання, правила і взаємодії дітей поступово ускладнюються. Якщо гра становить певні труднощі, її краще проводити з меншою кількістю учасників.

Надмірна рухливість дітей цього віку та їхнє невміння раціонально використовувати свої сили вимагають особливого підходу в дозуванні ігор. Вихователь стежить, щоб рухи чергувалися з короткочасним відпочинком. Навіть коротка пауза ( півхвилини-хвилина) дає змогу дітям відновити свої сили і заспокоїтися після бігу або стрибків. У цей час діти обмінюються враженнями. Загальна тривалість рухливої гри дошкільнят цієї групи 8—10хв, кількість повторень 3—5 раз.

У дітей старшої групи руховий досвід багатший порівняно з малятами 3—4 років, і це дає можливість ширше використовувати в іграх більш складніші рухи. Наприклад, біг зі зміною напряму (’’Квач’’), кидання та ловіння м’яча ( ’’Цілься краще’’, ’’Закинь мяч у кільце’’, ’’Мисливці і зайці’’), стрибки ( ’’Вудочка’’, ’’ З купинки на купинку’’, ’’Хто краще стрибне’’). У цьому віці велике значення мають ігри із застосуванням різноманітних предметів ( м’ячів, обручів, скакалок).

З великою зацікавленістю діти грають у ігри, в яких передбачається розподіл на підгрупи ( команди). У іграх ’’Не спізнюйся’’, ’’Чия ланка швидше збереться’’ та ін. вони привчаються в інтересах своєї команди добиватися перемоги, виявляти рішучість, спритність, витримку.

Вихователь підбирає ігри відповідно до мети, яку поставив: формування певних рухових навичок, виховання витримки, сміливості, організованості. Визначення й конкретизація загальної мети запобігають випадковості у доборі ігор. Одна й та сама мета може ставитися в різних іграх. Наприклад, рухові навички у метанні в ціль удосконалюються в іграх ’’Мисливці ізайці’’, ’’Влучи в обруч’’, ’’Серсо’’, але конкретизуються у вигляді різних зрозумілих і цікавих завдань. У грі ’’Влучи в обруч’’ пропонується влучити м’ячем у нерухому горизонтальну ціль, а у грі ’’Мисливці і зайці’’—у ціль, що рухається. По суті, удосконалюється одна й та сама рухова навичка, але умови виканання різні.

Успіх гри значною мірою визначається правильною організацією дітей. Перед тим як пояснювати нову гру, слід повторити з дітьми найскладніші для них рухи. Наприклад, перед початком гри ’’Хто швидше до прапорця’’ діти повторюють підлізання під дугу, а потім уже вихователь розповідає правила гри.

Важливий момент у керівництві грою—дозування рухів, особливо в іграх з бігом, лазінням, стрибками. Тривалість безперервного бігу зі швидкістю вище середньої для дошкільнят цієї групи становить 30—35с за повне повторення гри. Кількість повторень залежить від її змісту, але не повинна перевищувати 4—5 раз. Між повтореннями—короткі паузи для відпочинку. Дуже важливо регулювати навантаження в рухових іграх узимку, коли одяг утруднює рухи. Потрібно стежити, щоб діти не перегрівалися і не втомлювалися. Загальна тривалість рухливої гри 10—12 хвилин.

З давніх давен в українській народній педагогіці одним із засобів виховання дітей є народні ігри—рухливі, хороводні, театралізовані і т.д. Народні рухлтві ігри походять від давніх ритуальних традицій. Вони передавалися з покоління в покоління, набирали розважального змісту, наслідувалися дітьми і ставали для них не лише забавкою, а й великою школою життя. Інтерес до народних ігор не згасає. Ми в нашому дитячому садку теж охоче звертаємося до них, використовуємо цю скарбницю народної мудрості в роботі з вихованцями. Вони є важливим засобом різнобічного розвитку дошкільнят, адже характерна особливість народних ігор—комплексний вплив на організм та особистість дитини. Такі ігри допомагають одночасно здійснювати фізичне, розумове, моральне. Естетичне та трудове виховання дитини, розвивати її емоційну сферу, формувати національну свідомість, повагу до звичаїв та традицій рідного народу. Народні рухливі ігри займають щільне місце у фізичному розвитку дітей, зміцненні їхнього здоров’я, формуванні здорового способу життя. За допомогою ігор у них закріплюються та вдосконалюються вміння і навички з основних рухів (ходьби, бігу, стрибків, лазіння, метання, рівноваги), розвиваються фізичні якості (сила, спритність, гнучкість, витривалість).

Щоб народна рухлива гра пройшла успішно, треба знати етапи її проведення: збір дітей на гру; зацікавлення їх грою; пояснення правил; розподіл ролей; хід гри; підбиття підсумків гри.

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий