Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності Перелік питань

Національна лікарська (фармацевтична) політика як механізм вирішення проблем фармацевтичної галузі
Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності Перелік питань

Скачати 77.91 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 77.91 Kb. ТзОв Медичний коледж «Монада»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 1202 «Фармація»

Спеціальність 5. 12020101 «Фармація» Семестр __ ІV ________

Навчальна дисципліна

«Організація та економіка фармації»

Комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності
Перелік питань

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
 1. Національна лікарська (фармацевтична) політика як механізм вирішення проблем фармацевтичної галузі.
 2. Суб’єкти і принципи державного управління фармацевтичним забезпеченням.
 3. Державний контроль за якістю лікарських засобів та виробів медичного призначення.
 4. Поняття про належну лабораторну і клінічну практику.
 5. Завдання та функції Державної служби України з лікарських засобів.
 6. Поняття про виробництво ліків і належну виробничу практику.
 7. Характеристика підприємств — виробників лікарських засобів.
 8. Завдання та функції аптек.
 9. Порядок відкриття та діяльності аптек.
 10. Відділи аптек та їх функції.
 11. Характеристика приміщень і обладнання аптеки у залежності від характеру її діяльності.
 12. Застосування принципів фармацевтичної опіки в роботі аптек.
 13. Матеріальна відповідальність в аптеках.
 14. Вимоги до приміщень та устаткування аптек згідно з інструкцією із санітарно – профілактичного режиму.
 15. Санітарно – гігієнічні вимоги до прибирання приміщень аптек, догляду за устаткуванням.
 16. Вимоги до особистої гігієни персоналу аптек.
 17. Порядок контролю за дотриманням санітарно – протиепідемічного режиму в аптеках.
 18. Правила миття та контроль якості обробки аптечного посуду.
 19. Організація аптекою замовлення товару.
 20. Правила приймання товару в аптеках.
 21. Організація вхідного контролю якості лікарських засобів.
 22. Основні принципи зберігання лікарських засобів і товарів аптечного асортименту.
 23. Вимоги до приміщень для зберігання лікарських засобів, їх устаткування.
 24. Порядок утилізації та знищення неякісних лікарських засобів.
 25. Порядок отримання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з аптечного складу та організація їх зберігання в аптеці.
 26. Організація зберігання наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів.
 27. Визначення роздрібних цін на лікарські засоби. Особливості державного та ринкового підходів у ціноутворенні на лікарські засоби.
 28. Характеристика діючих в Україні Переліків лікарських засобів.
 29. Організація предметно – кількісного обліку в в аптеках.
 30. Загальні правила виписування рецептів.
 31. Терміни дійсності рецептів та зберігання їх в аптеці.
 32. Перелік лікарських засобів, на які забороняється виписувати рецепти амбулаторним хворим.
 33. Особливості виписування рецептів і відпуску з аптек наркотичних, психотропних ліківі прекурсорів.
 34. Особливості виписування рецептів і відпуску з аптеки отруйних та сильнодіючих лікарських засобів.
 35. Нормування відпуску лікарських засобів з аптек за одним рецептом.
 36. Порядок виписування і відпуску ліків на безоплатних та пільгових засадах.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

 1. Організація роботи аптеки з приймання рецептів на ліки індивідуального виготовлення.
 2. Основні помилки лікарів при виписуванні рецептів.
 3. Загальні вимоги до виписування рецептів на лікарські засоби індивідуального виготовлення.
 4. Загальні правила таксування рецептів на індивідуально виписані ліки.
 5. Таксування рідин для зовнішнього та внутрішнього застосування, очних крапель, ін’єкційних розчинів.
 6. Таксування порошків, свічок, пілюль і мазей.
 7. Таксування водних витяжок, етилового спирту та спиртових розчинів.
 8. Методи реєстрації рецептів. Особливості реєстрації безоплатних та пільгових рецептів.
 9. Загальні вимоги до виготовлення лікарських засобів в умовах аптек.
 10. Оснащення асистентської кімнати.
 11. Загальні правила виготовлення ліків в умовах аптек.
 12. Особливості виготовлення ліків з отруйними, наркотичними, психотропними речовинами та прекурсорами спистку № 1.
 13. Оформлення до відпуску лікарських засобів, виготовлених в аптеках.
 14. Порядок відпуску ліків аптечного виготовлення. Доставка ліків додому.
 15. Види спеціалізації аптек. Характеристика аптек, що здійснюють забезпечення лікувально-профілактичних закладів.
 16. Обов’язки фармацевта та клінічного провізора лікувально-профілактичного закладу.
 17. Обов’язки уповноваженої особи лікувально-профілактичного закладу та методика вхідного контролю якості лікарських засобів.
 18. Оформлення вимог – замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення.
 19. Характеристика виробничого процесу серійного виготовлення ін’єкційних розчинів.
 20. Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах.
 21. Методика визначення вартості серійно виготовлених лікарських форм у лікарняних та міжлікарняних аптеках.
 22. Організація і документальне оформлення лабораторно – фасувальних робіт. Визначення вартості внутрішньоаптечної заготовки.
 23. Поняття про якість лікарських засобів, її оцінку і гарантування.
 24. Організація контролю якості лікарських засобів, виготовлених в умовах аптеки.
 25. Організація бактеріологічного контролю якості ліків.
 26. Контроль якості оборобки аптечного посуду та корків.
 27. Контроль температурних режимів роботи стерилізаторів.
 28. Методика письмового контролю якості лікарських засобів індивідуального виготовлення
 29. Методики органолептичного і фізичного видів контролю якості ЛЗ в аптеках.
 30. Методика опитувального контролю якості лікарських засобів.
 31. Контроль при відпуску лікарських засобів індивідуального виготовлення в аптеках.
 32. Особливі вимоги до контролю якості розчинів для ін’єкцій.
 33. Перелік виготовлених в аптеці ЛЗ, які підлягають якісному та повному хімічному контролю.
 34. Порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог у ЛПЗ.
 35. Поняття про оптову реалізацію лікарських засобів та належну практику дистрибуції.
 36. Характеристика оптових фармацевтичних підприємств.
 37. Типова організаційна структура суб’єкта господарювання, що здійснює оптову реалізацію ліків.
 38. Організаційні вимоги до суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з оптової реалізації лікарських засобів.
 39. Завдання та функції аптечних складів (баз).
 40. Вимоги до приміщень аптечних складів (баз).
 41. Порядок приймання та документальне оформлення надходження товару на аптечному складі.
 42. Зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення у відділах аптечних складів (баз).
 43. Обов’язки уповноваженої особи аптечного складу (бази) та методика вхідного контролю якості лікарських засобів.
 44. Особливості приймання наркотичних і психотропних ­­речовин та прекурсорів списку № 1 на аптечних складах (базах).
 45. Правила зберігання та проведення вхідного контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах.

III. Облік,фінансова звітність та

економічний аналіз діяльності аптек

 1. Структура балансу та його складові частини.
 2. Класифікація бухгалтерських рахунків. План рахунків бухгалтерського обліку.
 3. Документальне оформлення надходження товару. Порядок реєстрації надходження товару.
 4. Облік внутрішньоаптечних операцій, які збільшують та зменшують товарний залишок.
 5. Облік руху основних засобів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, лікарської рослинної сировини.
 6. Облік реалізації товару за готівку.
 7. Облік реалізації товару за безготівковим розрахунком.
 8. Облік безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів.
 9. Методика розрахунку реалізованої торгової націнки за місяць.
 10. Організація готівкого обігу в Україні. Документальне оформлення руху готівки в аптеках.
 11. Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій
 12. Документування розрахунків з покупцями за готівку
 13. Розрахунок ліміту залишку грошей у касі аптеки.
 14. Порядок здавання грошей в банк.
 15. Завдання та види інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. Визначення результатів інвентаризації.
 16. Особливості проведення інвентаризації контрольованих лікарських засобів.
 17. Види, форми і системи заробітної плати. Нормування робочого часу працівників аптек.
 18. Порядок встановлення посадових окладів у державних та комунальних аптек.
 19. Порядок надання відпусток та їх облік.
 20. Оплата тимчасової непрацездатності працівників аптек.

 21. Види утримань із заробітної плати та порядок їх розрахунку.

 22. Порядок виплати заробітної плати і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку із заробітної плати.

 23. Податковий кредит у розрахунках з платниками податку з доходів фізичних осіб.

 24. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 25. Нарахування на фонд заробітної плати працівників аптек.

 26. Загальні принципи обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

 27. Облік доходів від реалізації товару.

 28. Облік витрат аптеки за елементами та видами діяльності.відображення фінансових результатів у бухгалтерському обліку .

 29. Системи оподаткування в Україні. Характеристика звичайної та спрощеної систем оподаткування юридичних осіб.

 30. Організаційно-правові умови діяльності фізичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності.
 31. Особливості оподаткування доходів СПДФО на загальній та спрощеній системах оподаткування.
 32. Зміст та завдання фінансового аналізу.
 33. Порівняльний аналіз темпів приросту показників балансу та звіту про фінансові результати.
 34. Діагностика та оцінка фінансової стійкості аптек.
 35. Діагностика ліквідності, платоспроможності, прибутковості, динамізму діяльності аптек .
 36. Оцінка конкурентоспроможності потенціалу аптеки.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий