Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики

Зазначена клінічна класифікація узгоджена з міжнародною статистичною класифікацією хвороб 10-го перегляду (мкх-10). Згідно мкх–10 перегляду хвороби сечової системи відносяться до класу ХIV “ Хвороби сечостатевої системи”
Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики

Скачати 215.16 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 215.16 Kb.

Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики

Дана класифікація запропонована Інститутом нефрології АМН України та прийнята ІІ національним з’їздом нефрологів України (м. Харків, 23-24 вересня 2005 р.).

Зазначена клінічна класифікація узгоджена з міжнародною статистичною класифікацією хвороб 10-го перегляду (МКХ-10). Згідно МКХ–10 перегляду хвороби сечової системи відносяться до класу ХIV “ Хвороби сечостатевої системи” (ш. N00-N99) і мають діапазон 3-значних рубрик: N00-N19, N30, N39.0.1.

 1. Хронічна хвороба нирок (ХХН)

1. Первинні гломерулярні ураження – ш. N00-N07.

2. Вторинні гломерулярні ураження, обумовлені:

а) системними хворобами сполучної тканини (системний червоний вовчак з

ураженням нирок – ш. М32.1†(N08.5*)

б) системними васкулітами (геморагічний васкуліт з ураженням нирок –

ш. І77.8†(N08.5*), мікроскопічний поліангіїт з ураженням нирок –

ш. М31.8†(N08.5*), гранулематоз Вегенера з ураженням нирок –

ш. М31.3 † (N08.5*)

в) цукровим діабетом І-го або ІІ-го типу – ш. Е10.2, ш.Е11.2

г) первинним або вторинним амілоїдозом – ш. Е85.0.3.4†(N08.5*)

д) вірусним гепатитом В або С (ш. В17.1, В18.2), або ВІЛ/ СНІД – ш. В22.-

е) артеріальною гіпертензією з ураженнм нирок – ш. І12

є) пізнім гестозом – ш. О12.-О15.-

3. Спадкові нефропатіі НКІР: ш. N07

а) гломерулярні

б) тубулярні

в) кістозні

4. Хронічний неінфекційний тубулоінтерстиціальний нефрит – ш. N11,

включно хронічний пієлонефрит – ш. N11.-

а) ускладнений

б) неускладнений

 • хронічний інфекційний інтерстиціальний нефрит – ш. N11.8
 • хронічний неінфекційний тубулоінтерстиціальний нефрит – ш. N11.9

5. Хронічні ураження (хвороба) трансплантованої нирки – ш. Т86.1

 1. Гострі ураження нирок – ш. N00-N01, N10

1. Гострий гломерулонефрит – ш. N00.4 (при морфологічній верифікації) або

ш. N00.9 (без морфологічної верифікації)

2. Гострий пієлонефрит – N10.1

а) ускладнений

б) неускладнений

3. Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит – ш. N10

а) гострий тубулоінтерстиціальний нефрит неінфекційний — ш. N10.9

б) гострий тубулоінтерстиціальний нефрит інфекційний — ш. N10.х

4. Гостра ниркова недостатність — ш. N17

а) преренальна

б) ренальна

в) постренальна

 1. Швидкопрогресуючі ураження нирок

1. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит — ш. N01.-

2. Вторинні

 1. Інфекції сечової системи (ІСС) – ш. N10-N12

а) ускладнені

б) неускладнені

2. Гострий та хронічний цистит – ш. N30.0 та N30.1.2

а) ускладнений

б) неускладнений

3. Уретрит, уретральний синдром – ш. N34

 1. Безсимптомні зміни в сечі:

1. Безсимптомна бактеріурія

2. Безсимптомна протеїнурія та/або еритроцитурія

Основою формулювання діагнозу хронічних гломерулярних, тубулоінтерстиціальних і кістозних хвороб нирок, спадкових нефропатій та хвороб трансплантованої нирки є концепція хронічної хвороби нирок (ХХН). ХХН – наявність ознак ураження нирок та/або зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) <60 мл/хв впродовж 3-х i більше місяців незалежно від їх причини (табл. 1).

Основним показником стадії ХХН є величина ШКФ, яка точно та просто (одне числове значення) характеризує функціональний стан нирок; для його визначення (серед дорослих) можна застосовувати формулу Cockroft-Gault (1), MDRD (2, 3) або радіоізотопні методики.

Таблиця 1.

Критерії визначення ХХН

Критерії ХХН Визначення 1. Ураження нирок тривалістю 3 місяців, проявами якого є структурні або функціональні порушення органу з наявністю/відсутністю зниження ШКФ. Ураження маніфестує:

— патоморфологічними змінами ниркової тканини

— змінами у крові або сечі

2. ШКФ 60мл/хв/1,73м2 тривалістю 3 та більше місяців, при відсутності інших ознак ураження нирок

ШКФ (мл/хв/1,73м2) = 170 × креатинін плазми (мг%*) −0,999× вік (років) −0,176 ×

× азот сечовини (мг%**) −0,17× альбумін плазми (г%) 0,318 × 0,762 (жінки)
(1) СCr= 140-вік (роки) × маса тіла (кг) / креатинін сироватки (ммоль/л) × 810

(2)

ШКФ (мл/хв/1,73м2) = 186 × креатинін плазми (мг%*) −1,154×

× вік (років) −0,203 × 0,742 (жінки)

(3)

*) — креатинін плазми: 1 мг% = 88 мкмоль/л

**) — азот сечовини (ммоль/л) = сечовина крові (ммоль/л)  0,46; 1 ммоль/л = 2,83 мг%
У мережі Інтернет доступ до калькулятора ШКФ можна отримати за адресою:

http://www.kidney.org/professionals/KDOQI/gfr.cfm

або

http://www.kidney.org.uk/Medical-Info/kidney-basics/calc-kidney-fn.html.

У таблиці 2 наведені характеристики стадій ХХН та рекомендації щодо відповідних діагностичних та лікувальних заходів, яка базується на концепції ХХН та узгоджується з МКХ-10.

Таблиця 2.

Характеристика стадій ХХН за ШКФ та рекомендації

Стадія Опис стадії ШКФ

(мл/хв/1,73 м2)

Рекомендації XXH-I Ураження нирок з нормальною або підвищеною швидкістю клубочкової фільтрації 90 Діагностика основного захворювання,

оцінка швидкості його прогресування та застосування препаратів для її зниження

Діагностика та лікування ускладнень

ХХН-ІІ Ураження нирок з помірним зниженням ШКФ 60-89 ХХН-ІІІ Середній ступінь зниження ШКФ.

Початкова ниркова недостатність

30-59

Продовження таблиці 2

XXH-IV Значний ступінь зниження ШКФ.

Виражена ниркова недостатність

15-29 Діагностика та лікування ускладнень; підготовка до НЗТ XXH-V Термінальна ниркова недостатність <15 НЗТ

Порядок формулювання діагнозу

Для формулювання основного діагнозу первинного хронічного ураження нирок у діагнозі вказують наявність ХХН та її стадію, нозологічну основу (морфологічний діагноз з датою нефробіопсії), наявність нефротичного або нефритичного синдрому, вторинної гіпертензії, анемії, ускладнень та супутньої патології.

У разі вторинного хронічного ураження нирок спочатку вказується нозологічна основа виникнення ХХН, далі стадія ХХН, найменування хвороби нирок з морфологічною верифікацією, якщо така є, вказується наявність нефротичного або нефритичного синдрому, вторинної гіпертензії, анемії, ускладнень та супутньої патології.

У випадках, коли визначити нозологічну основу первинного чи вторинного хронічного ураження нирок неможливо, встановлюється діагноз хронічної хвороби нирок (див. табл. 1); далі в діагнозі вказується наявність нефротичного або нефритичного синдрому, вторинної гіпертензії, анемії, ускладнень та супутньої патології.

Ураження нирок тривалістю менше 3-х місяців, проявами якого є структурні або функціональні порушення органу з наявністю/відсутністю зниження ШКФ, розцінюють як гострий процес. Формулюючи діагноз гострих уражень органів сечової системи, послідовно вказують: назву хвороби за номенклатурою, морфологічну верифікацію (якщо вона є), наявність нефротичного синдрому, гіпертензії, порушення функції нирок, ускладнення, супутню патологію.

Нефротичний синдром: протеїнурія  3,5 г на добу, гіпопротеїнемія  60 г/л, гіперхолестеринемія та набряки.

Нефритичний синдром: помірна або виражена протеїнурія поєднана з гіпертензією та порушеною функцією нирок.

Наявність анемії визначається за критеріями EBPG (2004 р.):

 • для жінок у пременопаузі та пацієнтів в препубертаті – Hb  110 г/л (Ht  33%),
 • для чоловіків та жінок у постменопаузі – Hb  120 г/л (Ht  37%).

Вторинна артеріальна гіпертензія встановлюється відповідно до рекомендацій ВООЗ та Міжнародної асоціації гіпертензії (1999 р.):

 • І ступінь АТ систолічний 140-159 мм.рт.ст., АТ диастолічний 90-99 мм.рт.ст.;
 • ІІ ступінь АТ систолічний 160-179 мм.рт.ст., АТ диастолічний 100-109 мм.рт.ст.;
 • ІІІ ступінь АТ систолічний 180 мм.рт.ст., АТ диастолічний  110 мм.рт.ст.

Хронічна хвороба нирок

Первинні гломерулярні хвороби

Коди за МКХ-10: N00-N07

Для ідентифікації морфологічних змін при первинних гломерулярних хворобах необхідно при кодуванні використовувати наведені нижче четверті підрубрики.

Морфологічнні форми:

.0 — незначні гломерулярні зміни

.1 — фокально-сегментарний гломерулосклероз/гіаліноз

.2 – дифузний мембранозний гломерулонефрит

.3 — дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит

.4 — дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит

.5 – дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит

.6 — хвороба щільних депозитів

.7 — дифузний серпоподібний гломерулонефрит

.8 — фібропластичний гломерулонефрит та інші

.9 – неуточнені зміни
Приклад діагнозу: ХХН ІІ стадія, хронічний гломерулонефрит (ФСГС) (дата нефробіопсії), нефротичний синдром, вторинна гіпертензія, анемія . Код основного діагнозу за МКХ-10 – ш. N03.1

Приклад діагнозу: ХХН II стадія, хронічний гломерулонефрит, нефротичний синдром, вторинна гіпертензія . Код основного діагнозу за МКХ-10 – ш. N03.9

Вторинні гломерулярні ураження, обумовлені

системними хворобами сполучної тканини

Системний червоний вовчак (СЧВ) з ураженням нирок

Код за МКХ-10 – М32.1†(N08.5*)

Морфологічна характеристика (класи) люпус-нефриту (ЛН):

 1. Мінімальний мезангіальний ЛН
 2. Мезангіальний проліферативний ЛН
 3. Фокальний ЛН (ушкоджені 50% всіх клубочків)a:

III (A). Фокальний проліферативний ЛН

III (A/C). Фокальний проліферативний та склерозуючий ЛН

III (C). Фокальний склерозуючий ЛН

 1. Дифузний сегментарний (IV-S) або глобальний (IV-G) ЛН (ушкоджені 50% всіх клубочків)b:

IV-S (A). Дифузний сегментарний проліферативний ЛН

IV-G (A). Дифузний глобальний проліферативний ЛН

IV-S (A/C). Дифузний сегментарний проліферативний та склерозуючий ЛН

IV-G (A/C). Дифузний глобальний проліферативний та склерозуючий ЛН

IV-S (C). Дифузний сегментарний склерозуючий ЛН

IV-G (C). Дифузний глобальний склерозуючий ЛН

 1. Мембранозний ЛНc
 2. Прогресуючий склерозуючий ЛН (90% всіх клубочків глобально склерозовані)

Прим. Зазначається про наявність та визначається ступінь (мінімальний, помірний, виразний) тубулярної атрофії, інтерстиціального запалення та фіброзу, виразність артеріосклерозу або інших змін кровоносних судин.

а)– вказується частка клубочків з активними та склеротичними змінами;

б)– вказується частка клубочків з наявністю фібриноїдного некрозу та/або клітинних півмісяців;

с)– клас V може бути поєднаний з класами III та/або IV

Приклад діагнозу: СЧВ, ХХН V стадія: хронічний гломерулонефрит, вторинна гіпертензія, анемія. Кодується рубрикою М32.1†(N08.5*).

Ураження нирок, обумовлені системними васкулітами
Геморагічний васкуліт з ураженням нирок

Код за МКХ-10 – І77.8†(N08.5*)

Класи морфологічних змін:

І. Мінімальні гломерулярні зміни та відсутність півмісяців

II. ГН без півмісяців:

IIa) мезангіальна проліферація

IIb) фокально-сегментарна ендокапілярна проліферація

IIс) дифузна ендокапілярна пpoлiфepaцiя

III. Екстракапілярна проліферація з півмісяцями <50% клубочків:

IІIa) асоційована з фокально-сегментарною ендокапілярною проліферацією

IІIb) з дифузною ендокапілярною проліферацією

IV. Переважна екстракапілярна проліферація з півмісяцями у 50-75% клубочків:

IVa) асоційована з фокально-сегментарною ендокапілярною проліферацією

IVb) з дифузною ендокапілярною проліферацією

V. Екстракапілярна проліферація з півмісяцями більш , ніж у 75% клубочків:

Va) асоційована з фокально-сегментарною ендокапілярною проліферацією

Vb) з дифузною ендокапілярною проліферацією

VІ. Псевдомембранопроліферативний ГН

Приклад діагнозу: Геморагічний васкуліт, ХХН II стадія: хронічний гломерулонефрит псевдомембранопроліферативний (клас VІ), (дата нефробіопсії), вторинна гіпертензія, анемія. Кодується рубрикою за МКХ-10 — І77.8†(N08.5*)
Гранулематоз Вегенера

Код за МКХ-10 – М31.3†(N08.5*)

Морфологічні зміни:

 1. Фокально-сегментарний некротизуючий ГН
 2. Дифузний проліферативний ГН
 3. Мезангіальний проліферативний ГН
 4. ГН з півмісяцями
 5. Гранулематозний ГН
 6. Інші

Приклад діагнозу: Гранулематоз Вегенера, ХХН III стадія: хронічний гломерулонефрит , вторинна гіпертензія, анемія. Код за МКХ-10 – М31.3 †(N08.5*)

Мікроскопічний поліангіїт з ураженням нирок

Код за МКХ-10 – М31.8†(N08.5*)

Морфологічні зміни:

 1. Фокальний сегментарний некротизуючий ГН
 2. Дифузний ГН з півмісяцями
 3. Інші

Приклад діагнозу: Мікроскопічний поліангіїт, ХХН II стадія: фокальний сегментарний некротизуючий гломерулонефрит (дата нефробіопсії), вторинна гіпертензія, анемія. Код за МКХ-10 – М31.8 †(N08.5*)

Амілоїдоз (первинний або вторинний)

Код за МКХ-10 – Е85.0 ,3,4 ( N08.5*)

Приклад діагнозу: Основний діагноз — первинний амілоїдоз нирок, ХХН ІІІ ст. , нефротичний синдром, анемія. Код за МКХ-10 — Е85.4

Приклад діагнозу: Основний діагноз — вторинний амілоїдоз нирок, ХХН ІІІ ст. , нефротичний синдром, анемія. Код за МКХ-10 — Е85.3 (N08.5*)

Діабетична нефропатія

(цукровий діабет з ураженням нирок)

Код за МКХ-10 – Е10.2 (ЦД І-го типу) та Е11.2 (ЦД ІІ-го типу)

Приклад діагнозу: Цукровий діабет І типу, ХХН III стадії: діабетична нефропатія, нефротичний синдром, вторинна гіпертензія .Код за МКХ-10 – Е10.2

Приклад діагнозу: Цукровий діабет ІІ типу, ХХН II стадії: діабетична нефропатія, нефротичний синдром, вторинна гіпертензія, анемія. Код за МКХ-10 – Е11.2
Гіпертензивна нефропатія

Код за МКХ-10- І12:

— гіпертонічна хвороба з переважним ураженням нирок, нирковою недостатністю – ш. І12.0

— гіпертонічна хвороба з переважним ураженням нирок, без ниркової недостатності– ш. І12.9

— реноваскулярна гіпертензія – ш. І15.0
Приклад діагнозу: Гіпертонічна хвороба з ураженням нирок, з нирковою недостатністю, ХХН III стадії: гіпертензивна нефропатія, анемія. Код за МКХ-10 – І12.0
Ураження нирок у вагітних

Код за МКХ-10:

Попередня ниркова гіпертензія, що ускладнює вагітність, пологи та післяпологовий

період з попередньою протеінурією – ш. О10.2,3

Попередня гіпертензія з протеїнурією, що приєдналася — ш. О11

Гестаційний набряк з протеїнурією та гестаційна протеїнурія без гіпертензії – ш. О12.1,2

Гестаційна гіпертензія без значної протеїнурії – ш. О13

Гестаційна гіпертензія зі значною протеїнурією – ш. О14.-

Еклампсія – ш. О15.-

Приклад діагнозу:

Вагітність 24 тижні, прееклампсія середньої тяжкості (ш. О14.0).

Вагітність 36 тижнів, еклампсія під час вагітності (ш. О15.0).
Паранеопластична нефропатія

Код за МКХ-10 – С00-С97†(N08.1*)

Морфологічні зміни:

 1. Мембранозна нефропатія
 2. ГН з півмісяцями
 3. IgA-нефропатія
 4. Мезангіальний проліферативний ГН
 5. Амілоїдоз нирок
 6. Інші

Приклад діагнозу: Нирковоклітинний рак, ХХН III стадії: мембранозна нефропатія (дата морфологічного дослідження), вторинна гіпертензія, анемія (код за МКХ-10 – С64 )
Хронічні тубулоінтерстиціальні хвороби

Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит

Код за МКХ-10 – N11.9

Приклад діагнозу: ХХН III стадія: тубулоінтерстиціальний необструктивний нефрит, анемія. Код основного діагнозу за МКХ-10 – N11.8
Хронічний пієлонефрит

Код за МКХ-10 – N11

Критерії, які дозволяють кваліфікувати інфекції сечової системи як ускладнені:

  • вроджені та набуті анатомічні аномалії (аномалії розвитку, розташування та структури нирок, сечівників та уретри, ретроперитонеальний фіброз);
  • функціональні порушення сечових шляхів;
  • наявність цукрового діабету, сечокам’яної хвороби, СНІДу, хронічної серцевої недостатності, вагітності, ниркової недостатності;
  • ІСС, що виникла після виконання інструментальних методів дослідження та лікування (катетеризація сечового міхура та сечівників, бужування уретри, цистоскопія, стентування сечівника, трансуретральні оперативні втручання);
  • чоловіча стать;
  • похилий та старечий вік незалежно від статі.

Приклад діагнозу: ХХН III стадія: хронічний обструктивний пієлонефрит, загострення, вторинна гіпертензія, анемія (код за МКХ-10 – N11.1)

Кістозні хвороби нирок

Полікістоз нирок у дорослих

Коди за МКХ-10 – Q61.1,2

Приклад діагнозу: Полікістоз нирок ХХН IV стадії, вторинна гіпертензія, анемія. Код за МКХ-10 — Q61.2

Хвороби трансплантованої нирки

Код за МКХ-10 – Т86.1

Морфологічна характеристика трансплантованої нирки:

І. Відторгнення

 1. Норма
 2. Антитілоопосередковане відторгнення:
  1. Блискавичне (надгостре)
  2. Сповільнене (прискорене гостре)
   1. Пограничні зміни
   2. Гостре/активне відторгнення:

Тип ІА – інтерстиціальний інфільтрат 25%, помірний тубуліт

Тип ІВ – інтерстиціальний інфільтрат 25%, виразний тубуліт

Тип ІІА – незначний/помірний інтимальний артеріїт

Тип ІІВ – виразний інтимальний артеріїт, що звужує 25% просвіту

Тип ІІІ – панартеріїт та/або фібриноїдні зміни стінок артерій

   1. Хронічна/склерозуюча нефропатія трансплантата:

Ступінь І – незначний інтерстиціальний фіброз та тубулярна атрофія

Ступінь ІІ – помірний інтерстиціальний фіброз та тубулярна атрофія

Ступінь ІІІ – виразний інтерстиціальний фіброз та тубулярна атрофія

   1. Інші зміни (не викликані відторгненням).

ІІ. Рекурентні хвороби та хвороби de novo трансплантата нирки:

   • неспецифічні зміни (фокальне інтерстиціальне запалення без тубуліту, реактивні судинні зміни, венуліти);
   • гострі та хронічні зміни, викликані циклоспорином;
   • папілярний некроз;
   • ГН з мінімальними змінами;
   • фокально-сегментарний гломерулосклероз (в т.ч. de novo);
   • мезангіальний IgA-ГН, геморагічний васкуліт;
   • мезангіальний IgG-ГН;
   • мембранозна гломерулопатія (в т.ч. de novo);
   • мембранопроліферативний ГН;
   • гемолітико-уремічний синдром (в т.ч. de novo);
   • анти-ГБМ-нефрит (в т.ч. de novo);
   • AНЦA-асоційований васкуліт;
   • СЧВ;
   • гепатит В-асоційований ГН;
   • гепатит С-асоційований ГН;
   • кріоглобулінемічний нефрит;
   • фібрилярний/імунотактоїдний ГН;
   • хвороба легких ланцюгів;
   • діабетична нефропатія;
   • амілоїдоз.

   Приклад діагнозу: Трансплантація нирки на здухвинні судини справа (08.2002 р.), ХХН III стадія: хронічна нефропатія трансплантата ІІІ ст. (дата нефробіопсії), вторинна гіпертензія. Код за МКХ-10 – Т86.1
   Гострі ураження нирок

   Гострий гломерулонефрит

   Код за МКХ-10 – N00

   Приклад діагнозу: Гострий ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит, нефритичний синдром. Код за МКХ-10 – N00.4
   Гострий пієлонефрит

   Код за МКХ-10 – N10

   Приклад діагнозу: Гострий неускладнений пієлонефрит.

   Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит

   Код за МКХ-10 – N10.0

   Приклад діагнозу: Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит (ФСГН) з порушенням функції нирок, анемія. Код за МКХ-10 – N10.1

   Гостра ниркова недостатність (ГНН)

   Код за МКХ-10 – N17

   Необхідно зазначити: причину виникнення ГНН, важкість та період.

   Ступені важкості ГНН:

   І – порушення, які компенсуються консервативно без застосування інфузійної терапії;

   ІІ – порушення, які потребують інфузійної терапії;

   ІІІ – порушення, які потребують діалізних методів лікування.

   Періоди перебігу ГНН:

     • олігурії;
     • відновлення діурезу;
     • повного відновлення функції нирок.

     Швидкопрогресуючі ураження нирок

     Швидкопрогресуючий гломерулонефрит

     Код за МКХ-10 – N01

     Приклад діагнозу: Швидкопрогресуючий дифузний ендокапілярний гломерулонефрит, нефротичний синдром, порушення функції нирок , вторинна гіпертензія, анемія. Код за МКХ-10 – N01.4
     Синдром Гудпасчера

     Код за МКХ-10 – М31.8†(N08.5*)

     Морфологічні зміни:

     1. Фокальний некротизуючий ГН
     2. Дифузний ГН з півмісяцями
     3. Інші

     Приклад діагнозу: Синдром Гудпасчера: дифузний ГН з півмісяцями (дата нефробіопсії), вторинна гіпертензія, анемія. Код за МКХ-10 – М31.8†(N08.5*)

     Інфекції сечовивідних шляхів

     Хронічний цистит

     Код за МКХ-10 –N30.1.2.8

     Приклад діагнозу: Хронічний неускладнений цистит. Код за МКХ-10 –N30.2

     Деякі особливості кодування хвороб сечової системи

     В усіх лікувально-профілактичних закладах при кодуванні захворюваності чи основної причини смерті, окрім 3-значної рубрики, обов’язковим є використання четвертого знаку (підрубрики).

     Коли 3-значна рубрика в МКХ-10 не поділена на підрубрики, рекомендується замість 4-го знаку (підрубрики) застосувати знак “Х”, щоб коди мали стандартний розмір для статистичної обробки даних.

     • Якщо діагноз хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) включає лише первинні гломерулярні хвороби, то для кодування основного діагнозу згідно МКХ-10 використовуються 3-значні рубрики N02-N07, в тому числі четверті підрубрики .0-8 залежно від наявності морфологічних змін. Підрубриками .0-8 не слід користуватись, якщо не проведена морфологічна верифікація діагнозу, використовується у такому випадку четверта підрубрика .9.
     • Рубрика N00.- гострий нефритичний синдром. Використовується при кодуванні гострого гломерулонефриту, окрім гострого тубулоінтерстиціального нефриту (ш. N10.-) та нефротичного синдрому неуточненого (ш. N05.-)
     • Рубрика N01.- швидкопрогресуючий нефритичний синдром. Використовується при кодуванні швидкопрогресуючого гломерулонефриту
     • Рубрика N03. – хронічний нефритичний синдром . Використовується при кодуванні хронічного гломерулонефриту. Але, хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит кодується рубрикою N11.- ; дифузний склерозуючий гломерулонефрит — (ш. N18.-)
     • Рубрика N05.– нефритичний синдром неуточнений. Використовується при кодуванні нефропатії БДВ, гломерулонефриті БДВ – при наявності морфологічних уражень уточнених у підрубриках .0-8.-
     • Рубрика N06.– ізольована протеїнурія з уточненим морфологічним ураженням. Використовується при кодуванні протеїнурії (ізольованої) (ортостатичної) (стійкої). Але, протеїнурія зумовлена вагітністю – (ш. О12.1):

     — ізольована БДВ (неуточнена) – ш. R.80;

     — ортостатична БДВ – (ш. N39.2);

     — стійка БДВ – (ш. N39.1);

     — протеїнурія БДВ (ш. R80); Бенс-Джонса (ш. R80);

     • Рубрика N07.– спадкова нефропатія НКІР. Використовується при кодуванні спадкових нефропатій НКІР, окрім:

     — спадкової амілоїдної нефропатії (ш. Е85.0)

     — спадково- родинному амілоїдозі без нефропатії (Е85.0)

     — синдромі Альпорта (ш.Q87.8)

     — синдромі (відсутності)

     • Рубрика N08* для кодування основного захворювання не використовується. Включає

     нефропатії (гломерулярні ураження) при хворобах, класифікованих в інших рубриках. Трьохзначною рубрикою кодується захворювання, результатом якого є вторинне гломерулярне ураження. Останні кодуються рубриками основного захворювання, що призвело до ураження нирок із застосуванням ( при наявності) ідентифікуючої четвертої підрубрики, або використовуючи методику подвійного кодування.

     • Якщо діагноз хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) є вторинним захворюванням

     ( при системних хворобах сполучної тканини, цукровому діабеті І чи ІІ типу, первинному чи вторинному амілоїдозі нирок, гіпертензивній хворобі з ураженням нирок тощо), то основний діагноз кодується відповідними 3-значними рубриками вищезазначених захворювань, а наявність ХХН має зазначатись диференційовано:

     а) У тих випадках, коли у МКХ-10 передбачена спеціальна підрубрика для ідентифікації ураження нирок при вищезгаданих захворюваннях, то основне захворювання, яке обумовило ХХН, кодується відповідно 3-значною рубрикою і проставляється четверта підрубрика для зазначення ХХН (без застосування методики подвійного кодування).

     Наприклад: Діабетична нефропатія (цукровий діабет І типу з ураженням нирок), ХХН ІІ стадії. Кодується 3-значною рубрикою Е10. – з 4-ою підрубрикою .2, тобто Е10.2

     Гіпертонічна хвороба з переважним ураження нирок (гіпертензивна нефропатія) кодується 3-значною рубрикою І12.- з відповідною 4-ою підрубрикою:

     • гіпертензивна хвороба з переважним ураженням нирок із нирковою недостатністю – ш.І12.0 ;
     • гіпертензивна хвороба з переважним ураженням нирок без ниркової недостатності –ш. І12.9

     б) Якщо в МКХ-10 не передбачено спеціальної 4-значної підрубрики для ідентифікації ураження нирок, то при кодуванні діагнозу ХХН має використовуватись методика подвійного кодування, приклади якої приведені вище у тексті у клінічної класифікації . Методика подвійного кодування запропонована МКХ-10 і використовується лише при спеціальних статистичних розробках. Оскільки впровадження національного реєстру хворих з хронічною хворобою нирок є спеціальною статистичною розробкою, то при кодуванні деяких діагнозів ХХН допустимо використання методики подвійного кодування. Методика подвійного кодування полягає у використанні при кодуванні одночасно кодів двох захворювань із застосуванняим системи “хрестика” (†) і “зірочки” (*). Рубрика з “хрестиком ” є основною і означає етіологію даного захворювання, а рубрика із “зірочкою” – це є прояв основного захворювання.

     Наприклад: Системний червоний вовчак з ураженням нирок, ХХН ІІІ ст.

     Код за МКХ-10 –ш. М32.1 †( N08.5*)

     Рубрики із “зірочкою ” окремо для кодування ХХН не використовуються. Кодування інших випадків хронічної хвороби нирок (ХХН) передбачені МКХ –10 перегляду і приведені вище у самій клінічній класифікації.

     Згідно Наказу МОЗ та АМН України за № 05/462 від 30.09.2003 р., спрямованого на поліпшення якості та організації системи медичної допомоги дорослим хворим нефрологічного профілю, з цього ж року в Україні створено національний реєстр хворих на хронічні хвороби нирок (ХХН).

     Накопичений досвід щорічного аналізу відповідних матеріалів обліково-звітних форм , які подають головні нефрологи областей, що є базовою основою реєстру, пропозиції фахівців щодо їх змістовності, врахування даних подібних програм, які задіяні багато років за кордоном вказали , що існуючі форми реєстрації хворих та звітності потребують удосконалення. Презентація форми №67 “ Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою “ та форми №167/о “ Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою ”, в які внесені деякі зміни та доповнення згідно наказу АМН та МОЗ Ураїни за № 43/454 від 10.07.2006 р., а також інструкції щодо їх ведення, подані у другій частині методичних матеріалів. Зазначені форми вводяться в дію починаючи зі звіту за 2006 рік.

     </15></60>

     База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
     звернутися до адміністрації

         Головна сторінка
     Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

   Рейтинг
   ( Пока оценок нет )
   Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
   Добавить комментарий