Київський національний університет імені тараса шевченка ннц «Інститут біології» Кафедра цитології, гістології та біології розвитку Укладач: Вороніна О. К. Цитологічні ефекти фармакологічних препаратів

Види лікарської терапії. Поняття про гомеопатію. Джерела і шляхи отримання лікарських засобів. Поняття про лікарську сировину, речовину, засіб
Київський національний університет імені тараса шевченка ннц «Інститут біології» Кафедра цитології, гістології та біології розвитку Укладач: Вороніна О. К. Цитологічні ефекти фармакологічних препаратів

Скачати 122.92 Kb.

Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 122.92 Kb. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ННЦ «Інститут біології»

Кафедра цитології, гістології

та біології розвитку

Укладач:

Вороніна О.К.
ЦИТОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Для студентів 1 року навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

за напрямом підготовки 7.0704 «біологія»

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №

від . . 20 р.

Зав.кафедри

____________ Дзержинський М.Е.

Декан факультету

_____________ Остапченко Л.І.

КИЇВ-2010

Програма курсу

«Цитологічні ефекти фармакологічних препаратів»

Укладач:

К.б.н., доц. Вороніна О.К.

Викладач: к.б.н., доц. Вороніна О.К.

Погоджено

з науково-методичною комісією

Протокол Вченої ради

біологічного факультету №

від . .20 р.

_________________________

Голова НМК П.Я.Кілочицький

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

І. ЗАГАЛЬНА ФАРМАКОЛОГІЯ

Зміст фармакології, її завдання та місце серед інших медико-біологічних дисциплін. Основні етапи розвитку фармакології. Принципи класифікації лікарських засобів. Етапи створення нових лікарських засобів. Нові напрямки розвитку фармакології: педіатрична, геріатрична, радіаційна, імунофармакологія, психофармакологія, фармакогенетика, хронофармакологія. Види лікарської терапії. Поняття про гомеопатію. Джерела і шляхи отримання лікарських засобів. Поняття про лікарську сировину, речовину, засіб, препарат. Сучасні методи досліджень у фармакології. Шляхи пошуку і розробки нових лікарських засобів. Доклінічні та клінічні дослідження.

Лікарські форми фармпрепаратів: тверді лікарські форми: порошки, таблетки, драже, гранули, капсули, збори, карамелі, пастилки; м’які лікарські форми: мазі, пасти, лініменти, суппозиторії, пластирі; рідкі лікарські форми: розчини, емульсії, настої та відвари, настойки, екстракти, новогаленові препарати, мікстури, розчини для ін’єкцій; різні лікарські форми: плівки очні, аерозолі та інші.

Фармакодинаміка лікарських засобів. Поняття про рецептори, агоністи, антагоністи, синергізм, потенціювання, антагонізм ліків. Види дії лікарських речовин на організм: місцева, резорбтивна, рефлекторна, основна, побічна, пряма, опосередкована, зворотна, незворотна, позитивна, негативна, вибіркова, стимулююча, етіотропна, патогенетична, симптоматична. Характер та суть взаємодії лікарських речовин з компонентами клітинних мембран.

Шляхи введення лікарських речовин в організм.

Види негативного впливу лікарських речовин на організм: лікарська алергія, ембріотоксичний, тератогенний, фетотоксичний, мутагенний, канцерогенний ефекти. Специфічна небажана (органотропна) дія лікарських засобів.

Дозування лікарських засобів. Класифікація та визначення доз. Види доз: разова, добова, курсова, порогова, ударна, підтримуюча, профілактична, лікувальна, середня і вища терапевтична, токсична і смертельна. Широта терапевтичної дії. Широта терапевтичної дії та терапевтичний індекс (ТІ). Закономірність «доза-ефект».

Фактори, що впливають на дію ліків. Залежність фармакологічного ефекту від властивостей лікарських засобів (хімічна структура, фізико-хімічні властивості, доза), факторів, пов’язаних з організмом людини (вік, стать, маса тіла, біоритми), кліматичними та антропогенними факторами (сезонність, температура, забруднення токсичними речовинами), патологічним станом (захворювання нирок, печінки тощо), фізіологічними особливостями (вагітність, пологи та інше).

Загальні поняття про фармакокінетику. Види всмоктування, основні механізми (активний транспорт, пасивна і полегшена дифузія, фільтрація, піноцитоз). Біодоступність та біоеквівалентність. Зв’язування лікарських засобів з білками плазми крові та іншими біолігандами. Розподіл препаратів в організмі. Проникнення через гістогематичні бар’єри: плацентарний, гематоенцефалічний та інші. Депонування ліків. Біотрансформація ліків, її види. Шляхи екскреції ліків з організму. Фактори, що впливають на фармакокінетику ліків.

Явища, що виникають при повторному застосуванні ліків. Поняття про матеріальну і функціональну кумуляцію, звикання (перехресне звикання, тахіфілаксія), залежність від дії ліків (психічна, фізична). Побічна дія лікарських засобів. Види побічної дії. Передозування абсолютне і відносне (токсичні ефекти). Непереносність. Ідіосинкразія. Алергічні реакції. Мутагенність, тератогенність, ембріотоксичніть, фетотоксичність, канцерогенність.

Комбінована дія ліків. Явища синергізму та антагонізму.

Основні принципи і види взаємодії лікарських засобів. Характеристика фізико-хімічної (фармацевтичної), фармакокінетичної і фармакодинамічної взаємодії ліків.

Поняття про фармакогенетику. Фармакогенетичні підходи до прогнозування терапевтичної ефективності та токсичності лікарських препаратів.

Хронофармакологія. Залежність дії лікарських препаратів від фактора часу. Циркадні та сезонні особливості фармакодинаміки, фармакокінетики, токсичності та застосування ліків.
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ГРУП ПРЕПАРАТІВ
Засоби, що впливають на периферичну нервову систему

Класифікація засобів, що впливають на периферичну нервову систему.

Засоби, що впливають на закінчення аферентних нервів

Фармакологічна характеристика засобів пригнічувального типу дії:

Засоби для місцевої анестезії. Класифікація місцевих анестетиків за хімічною будовою та використанням для різних видів анестезії. Механізм дії. Фармакологія новокаїну, ксикаїну (лідокаїну), тримекаїну, анестезину, дикаїну. Препарати на основі артикаїну (ультракаїн). Порівняльна характеристика сучасних місцевоанестезуючих засобів. Мета та можливості комбінації з адреноміметиками. Побічна дія місцевих анестетиків, заходи її запобігання та лікування.

В’яжучі засоби. Органічні та неорганічні в’яжучі засоби. Механізм дії, показання до застосування. Фармакологічна характеристика таніну, вісмуту субнітрату, трави звіробою, листя шавлії, квітів ромашки.

Обволікаючі засоби. Загальна характеристика обволікаючих засобів. Механізм дії, показання до застосування (слиз крохмалю, насіння льону).

Адсорбуючі засоби. Класифікація. Механізм дії. Показання до застосування. Препарати вугілля (вугілля активоване, карболен та інші). Синтетичні сорбенти (ентреросгель). Принципи гемосорбції та ентеросорбції.

Фармакологічна характеристика засобів стимулюючого типу дії:

Подразнювальні засоби. Класифікація. Механізм дії. Вплив на шкіру та слизові оболонки. Фармакодинаміка розчину аміаку, ментолу, гірчиці, олії терпентинної очищеної. Гіркоти, блювотні, проносні, відхаркувальні, засоби рефлекторної дії. Препарати, що містять отрути бджіл та змій. Загальна характеристика.

Засоби, що впливають на вегетативну нервову систему

Анатомо-фізиологічні властивості вегетативної нервової системи. Сучасні уявлення про нервові синапси, медіатори та рецептори. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему.

Засоби, що впливають на функцію холінергічних нервів.

Поняття про холінергічні рецептори. Класифікація засобів, що впливають на вегетативну нервову систему. Фармакологічні ефекти, що виникають при збудженні та пригніченні холінорецепторів.

Холіноміметичні засоби

М- та Н-холіноміметики. Фармакологія ацетилхоліну, карбахоліну.

М-холіноміметики. Фармакологічна характеристика пілокарпіну гідрохлориду, ацеклідину. Вплив на орган зору, гладкі м’язи внутрішніх органів, секрецію залоз, серцево-судинну та сечостатеву систему.

Н-холіноміметики. Фармакологічні ефекти нікотину. Куріння, як медична та соціальна проблема. Засоби, що використовуються для боротьби з курінням тютюну (нікоретте).

Антихолінестеразні засоби та реактиватори холінестерази. Класифікація антихолінестеразних засобів. Механізм дії, фармакологічні ефекти, побічна дія. Порівняльна характеристика антихолінестеразних препаратів (прозерин, галантаміну гідробромід, пірідостигміну саліцилат). Взаємозамінність. Особливості дії фосфорорганічних сполук. Гостре отруєння ФОС та надання допомоги. Фармакологія реактиваторів ФОС (дипіроксим, ізонітразин).

Холіноблокуючі засоби

М- та Н- холіноблокатори. Фармакологія амізилу, спазмолітину, циклодолу. Показання до застосування. Побічні ефекти.

М-холіноблокуючі засоби. Фармакологічна характеристика атропіну сульфату. Гостре отруєння атропіном та рослинами, що містять атропін. Заходи допомоги. Платифіліну гідротартрат, скополаміну гідробромід, екстракт беладонни, іпратропію бромід (атровент), пірензепін (гастроцепін), метацин. Порівняльна характеристика препаратів.

Н-холіноблокатори. Класифікація гангліоблокаторів. Механізм дії. Фармакологічні ефекти. Характеристика препаратів: бензогексоній, пірилен, гігроній, пентамін.

Класифікація міорелаксантів. Фармакокінетика, фармакодинаміка тубакурарину хлориду. Показання до застосування, побічна дія. Порівняльна характеристика піпекуронію броміду, меліктину, ардуану. Допомога при передозуванні. Фармакологічна характеристика деполяризуючих кураре (дитилін). Фармакобезпека міорелаксантів.

Засоби, що впливають на адренергічну іннервацію

Сучасні уявлення про адренергічні рецептори, їх види та локалізація. Класифікація засобів, що впливають на адренорецептори.

Адреноміметичні засоби

Фармакологічна характеристика адреноміметиків. Фармакокінетика, фармакодинаміка адреналіну гідрохлориду. Порівняльна характеристика адреноміметиків (норадреналіну гідротартрат, ефедрину гідрохлорид, мезатон, нафтизин, ксилометазолін, ізадрин, сальбутамол, фенотерол).

Адреноблокуючі засоби

Особливості застосування α-адреноблокаторів (фенталаміну гідрохлорид, празозин, доксазозин), механізм дії та фармакологічні ефекти β-адреноблокаторів. Порівняльна характеристика анаприліну, талінололу, атенололу, метопрололу, бетаксололу, небівололу.

Симпатолітики (резерлін, октадин, орнід). Механізм дії.

Засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи

Класифікація засобів, що впливають на ЦНС (засоби, що збуджують та пригнічують центральну нервову систему).

Засоби, що пригнічують функцію центральної нервової системи

Засоби для наркозу

Загальна характеристика стану наркозу. Класифікація засобів для наркозу. Засоби для інгаляційного наркозу. Ефір для наркозу, фторотан, ізофлуран, азоту закис. Порівняльна характеристика, побічна дія. Комбіноване застосування засобів для наркозу з препаратами інших фармакологічних груп. Засоби для неінгаляційного наркозу. Класифікація за тривалістю дії. Фармакологічна характеристика пропанідиду, кетаміну, тіопенталу-натрію, гексеналу, натрію оксибутирату. Порівняльна характеристика препаратів, їх синоніми.

Спирт етиловий

Фармакологія і токсикологія спирту етилового, використання в експериментальній біології.

Снодійні засоби (гіпнотики)

Класифікація за хімічною будовою. Загальна характеристика снодійних засобів. Можливі механізми дії. Порівняльна характеристика снодійних засобів різних груп.

Протисудомні засоби

Судоми, як симптоми прояву різних патологічних станів. Використання препаратів різних фармакологічних груп для усунення судом (транквілізатори, міорелаксанти, снодійні, наркотичні засоби, міотропні спазмолітики).

Протиепілептичні засоби

Класифікація протиепілептичних засобів за показанням до застосування. Порівняльна характеристика протиепілептичних засобів. Феномен «індукції ферментів» під впливом барбітуратів.

Протипаркінсонічні засоби

Класифікація протипаркінсонічних засобів. Основні механізми дії.

Анальгетичні засоби

Загальна характеристика анальгетиків. Класифікація. Поняття про опіатні рецептори.

Наркотичні анальгетики

Класифікація за хімічною будовою та походженням. Механізм дії. Фармакологія морфіну гідрохлориду. Особливості впливу препарату на ЦНС. Порівняльна характеристика. лікарська залежність, що виникає до наркотичних анальгетиків, клінічні прояви, поняття про абстинентний синдром, методи лікування. Наркоманія як соціально-біологічна проблема.

Ненаркотичні анальгетики

Класифікація ненаркотичних анальгетиків за хімічною будовою (групи, препарати, синоніми). Загальна характеристика групи. Механізми анальгезуючої, жарознижувальної, протизапальної дії. Порівняльна характеристика.

Лікарські засоби, що регулюють процеси обміну речовин

Вітамінні препарати

Терапія вітамінними препаратами та її види. Класифікація вітамінних препаратів.

Загальна характеристика водорозчинних препаратів. Загальна характеристика жиророзчинних вітамінних препаратів. Полівітамінні препарати. Поняття про антивітаміни.

Гормональні препарати

Загальна характеристика гормональних препаратів. Класифікація гормональних препаратів за походженням. Механізми дії гормональних препаратів.

Ферментні препарати

Класифікація ферментних препаратів. Механізм дії пептидаз (пепсин, сік шлунковий натуральний), протеаз (трипсин кристалічніий, хімотрипсин кристалічний), нуклеаз (рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза), лідази (препарати гіалуронідази – лідаза, ронідаза). Фібринолітичні засоби (стрептоліаза, альтеплаза, урокіназа, фібринолізин). Комбіновані ферментні препарати (фестал, креон, вобензим).

Засоби, що поліпшують трофіку та процеси регенерації тканин

Засоби, що поліпшують трофіку та процеси регенерації тканин, мають цитопротекторний і хондропротекторний ефекти: актовегін, солкосерил, цитохром С, румалон, глюкозамін.

Засоби, що впливають на імунітет

Класифікація стимуляторів імунітету. Фармакологія препаратів тимуса (тималін, Т-активін), бактеріального походження (продигіозан, пірогенал), стимуляторів лейкоезу (натрію нуклеїнат, метилурацил, пентоксил), похідних імідазолу (левамізол), інтерферонів та вакцин. Взаємозамінність.

Імуносупресивні засоби (антиметаболіти, алкілуючі сполуки, глюкокортикоїди, ферментні препарати). Показання до застосування, побічна дія. Фармакобезпека.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ

ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література:

 1. Фармакологія: Підручник / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, В.А. Туманов та ін. За ред. І.С.Чекмана. – К.: Рада, 2009. – 832 с.
 2. Машковский М.Д. Лекарственные средства: — М.: Новая волна – 2010. — 16-е изд. – 1216 с.
 3. Люльман Х., Мор К., Хайн Л. Наглядная фармакология – М.: Бином, 2008. – 383 с.
 4. Харкевич Д.А. Фармакология. – М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. – 661 с
 5. Скакун М.П., Посохова К.А. Фармакологія: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 740 с.
 6. Косуба Р.Г., Кучер В.І. Основи медичної рецептури: Посібник для викладачів, студентів, лікарів та фармацевтів. – Чернівці, 2000. – 124 с.

Додаткова література:

 1. Чекман І.С. Клінічна фітотерапія.- К.: Вид-во АСК, 2003. — 552 с.
 2. Чекман І.С., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та ін. Особливості дії лікарських засобів у дітей різних вікових груп. // «Медицина дитинства»: (4 т). Т .4. — Кн . 3. — К .: Вища школа , 2001. — С . 4-83.
 3. BrodyT., Larner J., Minneman K. Human Pharmacology. Molecular to Clinic. — Mosby, 1998. -1001 p.
 4. Salerno E. Pharmacology for Health professionals. — Mosby, 1999. — 827 p.
 5. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология й фармакотерапия: Руководство для врачей. — М., 1998.-529с.
 6. Бертрам Г. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология: В 2 т. — Том 1: Пер. с англ. — М.- СПб.: Бином-Невский Диалект, 1998. – 612 с.
 7. Галенко-Ярошевський ПА, Чекман И.С., Горчакова Н.А. Очерки фармакологии средств метаболитной терапии. – М.: Медицина, 2001. – 240 с.
 8. Катцунг Б.Г. Базисная и Клиническая фармакология: В 2 т.: Пер. с англ. — М.-СПб.: Бином-Невский, Диалект, 1998. — 608 с.
 9. Латогуз І.К., Мала Л.Т., Циганенко А.Я. Клінічна фармакологія: В 2 т. — Харків: Основа, 1995. — 500 с.
 10. Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология: В 2 т. – Москва. М. -1991.-1242с.
 11. Луйк А.И., Лукьянчук В.Д. Сывороточный альбумин и биотранспорт ядов. — М.: Медицина, 1984. — 224 с.
 12. Руководство по клиническим испытаниям лекарственных средств / Под ред. А.В. Стефанова, В.Й. Мальцева, Т.К. Ефимцевой. — К.: Издат. дом «Авиценна», 2001. — 425 с.
 13. Авакян О.М. Фармакологическая регуляция функции адренорецепторов. – М.:Медицина, 1988. – 256 с.
 14. Гарбарец М.А. Атлас фармакодинамики, фармакотерапии и токсикологи лекарственных веществ. – Киев: Вища школа, 1979. – 184 с.
 15. Ковтуненко В.О. Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему: Навч. посібник для студентів природн. фак. ун-тів. – Київ; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 1997. – 464 с.
 16. Комиссаров И.В., Абрамец И.И. Модуляция эффективности межнейронных связей биорегуляторами и фармакологическими средствами. – Киев: Наукова думка, 1994. – 189 с.
 17. Gilman A.G., Goodman L.S., Gilman A. The Pharmacological Basis of Therapeutics. – New York, Toronto, London: Macmillan Publishing Co., Inc, 1999. – 1843 p.
 18. The IUPHAR Compendium of Receptor Characterization and Classification. – Cambridge: The Burlington Press, Foxton, 1998. – 267 p.
 19. Сергеев П. В., Шимановский Н. Л. Гистамин и антигистаминные средства // Биохимическая фармакология.- М.: Наука, 1982.-С.146-169.
 20. Сергеев П. В., Шимановский Н. Л. Рецепторы. М., 1987., с.150-182.
 21. Тринус Ф.П. Фармакотерапевтический справочник. — К.: Здоровье, 1998. – 830 с.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий