Календарно-тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів медичних факультетів №1та №4 модуль 1: „Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб”

Загальний огляд хворого. Діагностичне значення симптомів, виявлених під час огляду хворого. Огляд окремих частин тіла: голови, шиї, тулуба, кінцівок
Календарно-тематичний план практичних занять з пропедевтики внутрішньої медицини для студентів медичних факультетів №1та №4 модуль 1: „Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб”

Скачати 87.53 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 87.53 Kb. КАЛЕНДАРНО-Тематичний план практичних занять

З ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ №1та №4
модуль 1: „Основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб”

п/п

Тема заняття

Кількість годин 1. Схема історії хвороби. Проведення розпитування хворого. 3,0 2. Загальний огляд хворого. Діагностичне значення симптомів, виявлених під час огляду хворого. Огляд окремих частин тіла: голови, шиї, тулуба, кінцівок. 3,0 3. Основні скарги хворих із захворюваннями органів дихання. Статичний та динамічний огляд грудної клітки. Пальпація грудної клітки. 3,0 4. Перкусія легень. Методика і техніка проведення порівняльної перкусії легень. Перкусія легень. Методика і техніка проведення топографічної перкусії легень. 3,0 5. Аускультація легень: основні дихальні шуми (везикулярне та бронхіальне дихання). 3,0 6. Аускультація легень: додаткові дихальні шуми (крепітація, хрипи, шум тертя плеври). 3,0 7. Інструментальні методи обстеження органів дихання.

Атестація практичних навичок

3,0 8. Розпитування та загальний огляд хворих із патологією серцево–судинної системи. 3,0 9. Дослідження пульсу та вимірювання артеріального тиску 3,0 10. Огляд та пальпація передсерцевої ділянки. Перкуторне визначення меж відносної та абсолютної серцевої тупості, ширини судинного пучка 3,0 11. Аускультація серця: серцеві тони, їх розщеплення, роздвоєння, додаткові тони. 3,0 12. Аускультація серця: органічні та функціональні серцеві шуми.

Атестація практичних навичок

3,0 13. Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи. Методика реєстрації та розшифрування ЕКГ (самостійне вивчення).

ЕКГ-ознаки гіпертрофії передсердь та шлуночків.

3,0 14. ЕКГ-ознаки порушень автоматизму та збудливості. 3,0 15. ЕКГ–ознаки порушень провідності, провідності та збудливості. Основи прове­дення електроімпульсної терапії.

Атестація практичних навичок

3,0 16. Розпитування та огляд хворих із захворюваннями органів травлення Огляд та поверхнева пальпація живота. 3,0 17. Глибока ковзна методична пальпація відділів кишківника та шлунка.

3,0

модуль 2: „Симптоми та синдроми при захворюваннях внутрішніх органів”

п/п Тема заняття Кількість годин 1. Глибока ковзна методична пальпація печінки, селезінки, нирок. 3,0 2. Підсумковий контроль засвоєння модулю основні методи обстеження хворих в клініці внутрішніх хвороб. 3,0 3. Мітральні та аортальні вади серця: основні симптоми та синдроми на підставі клінічних та лабораторно-інструментальних методів обстеження. 3,0 4. Гіпертонічна хвороба, гіпертонічні кризи та симптоматичні артеріальні гіпертензії: основні симптоми та синдроми на підставі клінічних та лабораторно-інструментальних методів обстеження. 3,0 5. Ішемічна хвороба серця (стенокардія та інфаркт міокарда): основні симптоми та синдроми на підставі клінічних та лабораторно-інструментальних методів обстеження. 3,0 6. Хронічні обструктивні захворювання легень (хронічний бронхіт, бронхіальна астма, емфізема легень): основні симптоми та синдроми на підставі клінічних та лабораторно-інструментальних методів обстеження. 3,0 7. Пневмонії, пневмосклероз, рак легень: основні симптоми та синдроми на підставі клінічних та лабораторно-інструментальних методів обстеження. 3,0 8. Сухий та ексудативний плеврит, синдром дихальної недостатності при патології бронхо-легеневої системи: основні симптоми та синдроми на підставі клінічних та лабораторно-інструментальних методів обстеження. 3,0 9. Хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки: основні симптоми та синдроми на підставі клінічних та лабораторно-інструментальних методів обстеження.

Курація хворих з написанням історії хвороби.

3,0 10. Хронічний холецистит, жовчнокам’яна хвороба, хронічний гепатит і цироз печінки: основні симптоми та синдроми на підставі клінічних і лабораторно-інструментальних методів обстеження. 3,0 11. Гострі та хронічні гломерулонефрити, пієлонефрити: основні симптоми та синдроми на підставі клінічних і лабораторно-інструментальних методів обстеження. 3,0 12. Анемії: основні симптоми та синдроми на підставі клінічних і лабораторно-інструментальних методів обстеження. 3,0 13. Підсумковий контроль засвоєння модуля 2: симптоми і синдроми при захворюваннях внутрішніх органів. 3,0

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ВИРОБНИЧОЇ СЕСТРИНСЬКОЇ ПРАКТИКИ

МОДУЛЯ 1: «ОСНОВНІ ОБОВЯЗКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ДІЇ

МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ»

для студентів медичних факультетів № 1та 4

п/п Тема заняття К-сть

год. 1. Етичні основи сестринської справи. Етичний Кодекс медичної сестри України. Кодекс Міжнародної ради медичних сестер. Клятва Флорен Найтінгейл. Моральна та правова відповідальність медичної сестри перед суспільством. Гарантії та захист законних прав медсестри. Перелік наказів МОЗ України, які регламентують діяльність медсестри терапевтичного відділення. 2 2. Структура і функції терапевтичного стаціонару. Основні підрозділу терапевтичного стаціонару: приймальне відділення, терапевтичне, діагностичні, клінічні лабораторії. Обов’язки медсестри основних підрозділів терапевтичного стаціонару. Перелік документації, що ведуться медичними сестрами. Основні правила зберігання медикаментозних препаратів та інструментарію. Обов’язки медичної сестри по підтриманню лікувально-охоронного та санітарно-гігієнічного режимів терапевтичного відділення. 3 3. Організація роботи поста медичної сестри. Документація, що заповнюється постовою сестрою та правила її ведення. Реєстрація пацієнтів. Термометрія. Вимірювання артеріального тиску. Дослідження пульсу та їх реєстрація. Робота з листком призначень. Правила забезпечення пацієнтів таблетованими та розчинними лікарськими препаратами. Організація роботи сестри маніпуляційного кабінету, основна документація. Правила зберігання та обліку медикаментозних засобів, виписування та облік сильнодіючих наркотичних та отруйних речовин. 3 4. Методика і техніка взяття загального аналізу крові на цукор, біохімічні та бактеріологічні. Підготовка маніпуляційного стола до роботи. Техніка виконання підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій. Розрахунок дози розчинного антибіотика. Введення вакцин, спостереження за хворим, запобігання та надання першої долікарської допомоги при ускладненнях. Заповнення систем для трансфузії та проведення внутрішньовенних вливань. Основні вимоги до проведення дезінфекції передстерилізаційного очищення інструментарію, контроль якості. Стерилізація інструментарію для багаторазового використання. 3 5. Основні правила підготовки хворого до проведення гастроскопії, ректороманоскопії, колоноскопії, УЗД органів черевної порожнини. Основні види клізм та правила їх застосування. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за-Зимницьким, Нечипоренко, Аддіса-Каковського, їх діагностичне значення. Підготовка та проведення шлункового та дуоденального зондувань. Промивання шлунка, способи його виконання, взяття промивних вод на дослідження. Підготовка зондів, катетерів, кінцевиків до маніпуляції. 3 6. Методика і техніка реєстрації ЕКГ, ФКГ. Найпростіший аналіз їх основних елементів. Ознайомлення з методикою ЕХОКГ, дослідження. Проведення досліджень функції зовнішнього дихання. Робота медичної сестри кабінету функціональної діагностики. 3 7. Організація роботи сестри процедурного кабінету, правила зберігання медичного інструментарію. Основні види компресів, правила накладання їх. Техніка застосування банок, гірчичників, користування грілкою, міхура з льодом. Обробка та дезінфекція засобів для багаторазового використання. Застосування лікарських п’явок, умови їх зберігання. Правила користування кишенькових та стаціонарними інгаляторами. Методика і техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою. 3 8. Ознайомлення із проведенням фізіотерапевтичних процедур (гідротерапевтичних, світлових, електромагнітних): методика їх відпускання, спостереження за хворими, та надання першої долі карської допомоги у разі погіршення стану хворого. 3 9. Підсумковий модульний контроль. 3

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий