Календарно-тематичне планування

Календарно-тематичне планування з біології 7 клас на 2013-2014 н р

Скачати 203.47 Kb.

Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 203.47 Kb. Затверджую

Директор школи

____________________________

Календарно-тематичне планування

з біології 7 клас

на 2013-2014 н.р.

Тема уроку Дата

план Дата

факт Домашнє

завдання Демонстра-ційний

матеріал Примітка Вступ (2год) 1 Біологія – наука про живу природу. Різноманітність живих організмів

Параграф 1

Запис. осн. поняття у словник

2 Рослинний світ – складова частина природи

Параграф 2, фото- звіт.

Закладка досліду на фотосинтез 3 Екскурсія «Природа рідного краю»

Пар.3, скласти звіт про екскурсію

Розділ І. Рослини Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин (12год) 4 Основні процеси життєдіяльності рослин

Параграф 4 ст18-19, № 5

5 Клітина рослин, її функції

Лабораторна робота № 1 «Будова клітин рослин»

Параграф 8, замалювати та підпис. Клітину, індивід.картка

6 Тканини рослин, їх функції, взаємозв’язок

Пар.9, словник

7 Органи рослин, їх функції

Пар.4

8 Будова та функції кореня

Лабораторна робота № 2 «Корінь і кореневі системи. Видозміни кореня»

Пар.10,11. словник

9 Мінеральне живлення рослин

Пар.6

10 Пагін і його будова

Лабораторна робота № 3 «Пагін і його будова»

Пар.12

11 Стебло – вісь пагона

Пар.13

12 Транспорт речовин. Видозміни пагона

Лабораторна робота №4 « Видозміни пагона»

Пар14

13 Листок – бічна частина пагона. Функції листка

Лабораторна робота №5 «Будова і різноманітність листків»

Пар. 15, скласти схему у зошиті ст..66, зібрати гербарій різних типів листків

14 Відповідь рослин на подразнення. Середовище існування рослин. Зв’язок рослин з іншими компонентами екосистеми

Підготуватися до тематичного оцінювання, опрацю-вати завдання на ст..67-68

15

Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми „Будова та життєдіяльність рослин”

Повторити вивчений матеріал

Тема 2. Розмноження і розвиток рослин (10 год) 16 Нестатеве розмноження, його типи

Пар.16 ст.68

17 Вегетативне розмноження. Регенерація у рослин. Статеве розмноження. Практична робота№1 «Вегетативне розмноження рослин»

Пар.16, завдання 3. ст..74

18 Будова і різноманітність квітки

Лабораторна робота №6 «Будова і різноманітність квіток»

Пар. 17, підготувати інформацію «Запашні квіти» або «Квіти незвичайної форми»

19 Суцвіття

Пар.18, заповнити таблицю (метод. Буяло ст..95)

20 Запилення

Пар. 19 ст.81-82, дати відповідь на запита-ння «Питання від Знайки» (мет. ст..101)

21 Запліднення в рослин

Пар.19 ст.83-84, знайти інформ. про вчених біологів

22 Плід. Їх різноманітність. Поширення плодів і насіння Лабораторна робота №7 «Будова і різноманітність плодів»

Пар.20, виконати завд. ? 1,2 ст.90 підр.

23 Насінина. Проростання насіння

Пар. 21, дати відповіді на питання після тексту пар., розв’язати кросворд (метод. ст..108)

24 Ріст і розвиток рослин. Сезонні явища у житті рослин

Пар.22, підготуватися до екскурсії пар. 23

25 Екскурсія «Ознайомлення із сезонними явищами в житті рослин»

Заповнити структурно-логічну схему ст..97

26 Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми Розмноження і розвиток рослин”

Повторити вивчений матеріал

Розділ ІІ. Різноманітність рослин Тема 1. Водорості (5 год) 27 Загальна характеристика водоростей

Пар.24, дати відповідь на запитання

28 Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльності водоростей.

Зелені водорості

Лабораторна робота №8 «Будова водорості»

Пар.25, знайти інформ. про Зелені водорості

29 Діатомові і Бурі водорості

Пар. 26, опрацювати таблицю ст..112

30 Семестрова контрольна робота

Повторити вивчений матеріал

31 Різноманітність водоростей, їх значення в природі та життєдіяльності людини

Пар. 27, заповнити структурно-логічну схему

32 Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми „Водорості”

Повторити вивчений матеріал

Тема 2. Вищі спорові рослини (6 год) 33 Загальна характеристика вищих спорових рослин. Наземні рослини

& 28, дати відповіді на питання після тексту Схеми та плакати «Спорові рослини», гербарій «Мохи», «Хвощі», «Папороті»

34 Мохоподібні

Лабораторна робота №9 «Будова мохоподібних»

& 29, табл. с.124, замалювати життєвий цикл мохів Схеми та плакати «Мохоподібні», гербарій6 Зозулин льон, сфагнум, маршанція, лупа. мікроскоп

35 Плауноподібні

& 30, табл. за зразком на с.112 Схеми та плакати, гербарій «Плауноподібні»

36 Хвощеподібні

Лабораторна робота №10 «Будова плауна булавовидного та хвоща польового»

& 31, скласти таблицю с.131 Гербарій «Плауноподібні» та «Хвощеподібні»,лупа, пінцет, мікроскоп

37 Папоротеподібні

Лабораторна робота №11 «Будова щитника чоловічого, або чоловічої папороті»

& 32,33, скл. порівн.табл. с.134, замал. схему розмнож. папоротей Гербарій «Щитник чоловічій»

38 Значення вищих спорових рослин у природі та житті людини

Узагальнююче повторення

& 34, табл..с.140, підгот.до темат.оцін. с.140-141 Схеми та плакати «Спорові рослини», гербарій «Мохи», «Хвощі», «Папороті»

39 Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми „Вищі спорові рослини”

Повторити вивчений матеріал

Тема 3. Голонасінні (4 год) 40 Загальна характеристика голонасінних

& 35, дати відповіді після тексту Живі та гербарні зразки Голонасінних

41 Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльності голонасінних

Лабораторна робота №12 «Будова голонасінних рослин»

& 35, зробити дослідження різноманітності голонасінних нашого села Мікроскоп,лупа,колекція шишок, гілки сосни з різновіковими шишками

42 Різноманітність голонасінних рослин

& 36, заповн. табл.-схему с.150 Гербарій, фотографії, малюнки голонасінних

43 Значення голонасінних у природі та житті людини

& 37, знайти відомості про Червонокнижні Голонасінні

Червона книга України, фотографії, малюнки

44 Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми „Голонасінні”

Повторити вивчений матеріал

Тема 4. Покритонасінні (7 год) 45 Загальна характеристика покритонасінних

& 38, дати відповіді на питання після тексту Схеми, таблиці,гербарій Покритонасінних

46 Класифікація покритонасінних

& 38 с.154-155, знайти прислів’я,приказки,легенди про капусту,яблука,сливи

Планшет,таблиці,схеми покритонасінних, картки

47 Родина Капустяні або Хрестоцвіті

Родина Розові Родина Пасльонові

& 39, скласти таблицю характеристики родин вивчених на уроці

Схеми, таблиці,гербарні зразки, визначні картки

48 Родина Бобові Родина Айстрові або Складноцвіті

& 40, скласти таблицю характеристики родин вивчених на уроці

Схеми, таблиці,гербарні зразки, визначні картки

49 Практична робота № 2 «Визначення рослин класу Дводольні»

Повторити вивчений матеріал Визначники, картки для визначення, гербарні зразки

50 Родина Лілійні

Родина Цибулеві

Родина Тонконогові або Злакові

&41, скласти таблицю характеристики родин вивчених на уроці Схеми, таблиці,гербарні зразки, визначні картки, цибуля, часник

51 Практична робота № 3 «Визначення рослин класу Однодольні»

Підготувати інформацію про лікарські та с/г рослини, рецепти лікарських зборів Визначники, картки для визначення, гербарні зразки

52 Значення покритонасінних у природі та житті людини

Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини

Практична робота № 4 «Розпізнавання видів кімнатних рослин»

& 42-44, таблиця-схема с.177, підгот. до тематичного оцінювання Гербарні зразки, Червона книга України, визначники, кімнатні рослини, збірка лікарських рослин

53 Оцінювання навчальних досягнень учнів з теми „Покритонасінні”

Знайти інформацію про лікарські кімнатні рослини, виростити гриб мукор на шматку хліба Гербарні зразки, визначники, атласи

Розділ ІІІ. Гриби та лишайники Тема 1. Гриби (4 год) 54 Загальна характеристика грибів

& 46, принести вирощений гриб мукор Зображення плодових тіл різних грибів, колекція грибів

55 Цвілеві гриби

Лабораторна робота №13 «Будова нижчих грибів»

& 47, с.185 3 завд., повідомлення про використання нижчих грибів у медицині

Вирощений мукор, лупа, предметні скельця, вода, піпетка

56 Шапкові гриби

Значення у природі та житті людини

Лабораторна робота №14 «Будова вищих грибів»

& 49. знайти малюнки та скласти таблицю їстівних та отруйних грибів Муляжі, таблиці, схеми, живі зразки печериць, препарувальний набір, лупа

57 Гриби-паразити. Середовище існування, їх значення

& 48, 50, виростити бактерію Сінну паличку с.195

Тема 2. Лишайники (1год) 58 Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення лишайників у природі та житті людини

&51, обстеження місцевості навколо школи с.199 4 завд., знайти зразки

Портрет Тимеряз’єва , гербарні та живі зразки лишайників

Розділ ІУ. Бактерії Тема 1. Бактерії (3 год) 59 Загальна характеристика бактерій

&52, інформація про хвороботворні бактерії

Вирощена бактерія, мікроскоп, схеми, таблиці

60 Хвороботворні бактерії

& 53 схеми, таблиці

61 Ціанобактерії, значення їх у природі та житті людині

& 53,56, підготуватися до т/о схеми, таблиці

62 Оцінювання навчальних досягнень учнів з тем „Гриби”, „Лишайники”, „Бактерії”

Повторити вивчений матеріал

Розділ У. Організми і середовище існування Тема 1. Організми та середовище існування (6 год) 63 Середовище існування рослин та його чинники

& 55

64 Розселення рослин у природі

&56, скласти опис природних зон України

65 Екологічні групи рослин

& 57. розгадати чайнворд

Зображення різних екологічних груп

66 Життєві форми рослин

& 58 Дидакт. картки для проведення гри, табл.. різних життєвих форм рослин

67 Семестрова контрольна робота

Повторити вивчений матеріал

68 Взаємодія грибів, рослин,бактерій та їх роль в екосистемах

& 59, таблиця с.227

69 Охорона природи

& 61, реферат «Заповідники, заказники України»

70 Підсумковий урок

Завдання на літні канікули скласти гербарій бур’янових та с/г культур

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий