Календарний план

«фармація» та «технологія парфумерно-косметичних засобів» на 2015-2016 навчальний рік
Календарний план

Скачати 45.77 Kb.

Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 45.77 Kb. „ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан 1-го фармацевтичного факультету,

доцент Кремзер О. А.

_________________________

“__” січня 2016 року

„ОБГОВОРЕНО”

на засіданні кафедри

“__” січня 2016року

Протокол № __

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

лекцій з фізичної хімії на IV семестр для студентів II курсу 1-го фармацевтичного факультету спеціальностей «фармація» та «технологія парфумерно-косметичних засобів» на 2015-2016 навчальний рік

з/п Тема лекції Дата лекції для фарм. Дата лекції для ТПКЗ Модуль 1 Фізична хімія 1 Основні поняття термодинаміки. Перший закон термодинаміки. Предмет фізичної хімії. Теоретичні та експериментальні методи фізичної хімії. М.В. Ломоносов та М.М. Бекетов — основоположники фізичної хімії. Фізична хімія та фармація. Предмет хімічної термодинаміки. Основні поняття та закони термодинаміки: система, процес, термодинамічні зміни. Інтенсивні та екстенсивні властивості системи. Внутрішня енергія, робота, теплота. Функції процесу та функції стану системи. Перший закон термодинаміки та його математичний вираз. 03.02 08.02 2 Термохімія. Другий закон термодинаміки. Термохімія. Закон Гесса. Ентальпії утворення, згоряння, розчинення, нейтралізації. Стандартний стан речовини. Обчислення теплових ефектів реакцій за допомогою таблиць стандартних ентальпій утворення і згоряння. Зворотні та незворотні процеси. Другий закон термодинаміки та його математичних вираз. Ентропія, її фізичний зміст. Зміна ентропії як критерій спрямованості спонтанних процесів в ізольованих системах. Обчислення ентропії. Термодинамічні потенціали (внутрішня енергія, ентальпія, енергія Гіббса, енергія Гельмгольца). Критерії рівноваги та спрямованості процесів у хімічних та біохімічних системах. Рівняння Гіббса-Гельмгольца. 17.02 22.02 3 Колігативні властивості розведених розчинів. Екстракція.Ідеальні та реальні розчини. Закон Рауля. Відхилення від закону Рауля у реальних розчинах. Зміна температур замерзання і кипіння рідин при утворенні розчинів. Кріометрія та ебуліометрія. Осмос. Осмотичний тиск. Біологічне значення осмосу. 02.03 07.03 4 Термодинаміка фазової рівноваги. Поняття про фазу, компонент, термодинамічні ступені вільності та хімічний потенціал. Правило фаз Гіббса. Діаграма стану для однокомпонентної системи. Рівняння Клаузіуса-Клапейрона. 16.03 21.03 5 Термічний аналіз та фазові діаграми двокомпонентних систем. Фазова рівновага у системі пара-рідина та аналіз діаграм взаємної розчинності рідин. Коефіцієнт розподілу третього компонента між двома фазами. Екстракція. Діаграма стану двокомпонентної системи. Поняття про фізико-хімічний аналіз. Термічний аналізАналіз діаграм плавкості з простою евтектикою. Діаграми плавкості, що складаються з компонентів, безмежно розчинних в рідкому стані та утворюючих хімічні сполуки в твердому. Діаграми плавкості бінарних систем, компоненти яких утворюють тверді розчини. Застосування діаграм плавкості.

Трикомпонентні системи. Розподілення третього компонента між двома фазами. Екстракція. Застосування екстракції в фармації. 30.03 04.04 6 Електрична провідність розчинів електролітів. Кондуктометрія.Питома електрична провідність, залежність її від концентрації розчину для сильних і слабких електролітів. Молярна електрична провідність, залежність , її від розведення. Молярна електрична провідність при безмежному розведенні. Закон Кольрауша. Кондуктометрія. 13.04 18.04 7 Електродні потенціали. Класифікація електродів.Механізм виникнення електродного потенціалу. Рівняння Нернста. Класифікація електродів. Електроди першого та другого роду. Окисно- відновні електроди. 27.04 02.05 8 Класифікація гальванічних елементів. Визначення термодинамічних характеристик реакцій.Класифікація гальванічних елементів. Оборотні та необоротні гальванічні елементи. Кола без переносу і з переносом. Концентраційні кола. Визначення термодинамічних характеристик реакцій. Потенціометричне визначення рН розчинів. Потенціометричне титрування. 11.05 16.05 9 Хімічна кінетика та класифікація реакцій за кінетичною ознакою. Швидкість хімічної реакції та методи її визначення. Класифікація хімічних реакцій за кінетичною ознакою. Рівняння констант швидкості для реакцій нульового, першого і другого порядків. 25.05 30.05 10 Вплив чинників на швидкість хімічних процесів. Константа швидкості хімічної реакції. Каталіз, ферментативний каталіз, використання каталізаторів. Залежність швидкості від різних чинників. Теорія активних зіткнень. Енергія активації. Промотори та інгібітори хімічних реакцій. Каталіз та каталізатори. Біогенні каталізатори. 08.06 13.06

Завідувач кафедри

фізичної та колоїдної хімії,

доц. Каплаушенко А.Г.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий