Кафедра дитячоїї стоматології методичні розробки

Методичні розробки складені згідно програми профілактики стоматологічних захворювань для студентів 3 курсу стоматологічного факультету 2010 року
Кафедра дитячоїї стоматології методичні розробки

Скачати 0.76 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 0.76 Mb.

  1   2   3   4   5

ДВНЗ УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ДИТЯЧОЇЇ СТОМАТОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
для підготовки студентів до практичних занять

ПРОФІЛАКТИКА СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
3 курс

за кредитно-модульною системою

відповідно до вимог Болонського процесу

Ужгород – 2010

Автори методичних розробок:

к.мед.н.,доцент Жеро Н.І.

асистент Мельник В.С.

Під загальною редакцією:д.мед.н.,професора Казакової Р.В.

Рецензенти: завідувач кафедрою терапевтичної стоматології

к.мед.н.,доцент Добровольська М.К.

завідувач кафедрою хірургічної стоматології та щелепно-

лицевої хірургії к.мед.н.,доцент Костенко Є.Я.

методист стоматологічного факультету Сані Є.І.
Відповідальний за випуск: к.мед.н.,доцент Клітинська О.В.

Методичні розробки складені згідно програми профілактики стоматологічних захворювань для студентів 3 курсу стоматологічного факультету 2010 року

Обговорено та ухвалено:

на засіданні кафедри дитячої стоматології

Протокол № 6 від 1 лютого 2011 року

на засіданні методичної комісії стоматологічного факультету УжНУ Протокол № 14 від 17 лютого 2011 року.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 5 семестр

№ п/п Назва теми Кількість

годин

1. Введення в курс профілактики. Загальні питання профілактики стоматологічних захворювань.Мета, завдання, методи, оцінка економічної ефективності профілактики. 2 2. Анатомо-фізіологічні особливості будови порожнини рота у віковому аспекті. Етапи розвитку щелепно-лицевої ділянки, формування зубів, слизової оболонки рота та пародонту. 2 3. Запис зубної формули: клінічна, анатомічна, ВООЗ. Методи стоматологічного обстеження, його алгоритм. 2 4. Індекси карієсу: КПВ, КПВ +кп, кп зубів, КПп поверхонь. 2 5.

Індекси гігієни порожнини рота: Грін-Вермільона, Федорова- Володкіної, Сілнес-JIoy. 2 6. Індексна оцінка стану тканин пародонту. Практичне засвоєння гігієнічних індексів пародонта (CPITN, PMA, PI). 2 7. Методика обстеження стоматологічного статусу за ВООЗ. Основні показники карієсу зубів. Методи запису основних стоматологічних індексів. 2 8. Модуль №1 2 9. Карієсогеннна ситуація в порожнині рота. Методи її виявлення та усунення. 2 10. Структура і біологічні особливості емалі та дентину. Дозрівання емалі після прорізування зуба.Резистентність емалі зуба до каріозного ушкодження. 2 11. Склад і властивості ротової рідини: її роль в процесах дозрівання емалі, демінералізації та ремінералізації. Захисні механізми порожнини рота. 2 12. Мікрофлора порожнини рота, її участь в розвитку основних стоматологічних захворювань. Поверхневі утворення на зубах. Класифікація назубних нашарувань. Методи їх виявлення. 2 13. Гігієнічні засоби д ля порожнини рота, їх склад та властивості, показання до застосування залежно від стоматологічного статусу. 2 14. Методи гігієнічного догляду за поржниною рота. Індивідуальна гігієна. Засвоєння чищення зубів. Контрольоване чищенння зубів. 2 15. Індивідуальна профілактика захворювань пародонту. Практичне засвоєння методів індивідуальної профілактики захворювань пародонту. 2 16. Професійна гігієна порожнини рота. Методи і засоби професйної гігієни порожнини рота. 2 17. Модуль №2 2

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 6 семестр

№ п/п Назва теми Кількість

годин

1. Ендогенна профілактика карієсу зубів у дітей. Планування, методи проведення. 2 2. Екзогенна профілактика карієсу у дітей. Планування, методи проведення. Контроль ефективності. 2 3. Профілактика захворювань пародонту у дітей. Планування, методи проведення. 2 4. Герметизація фісур зубів. Методи, показання до застосування. 2 5. Санітарна освіта— складова первинної профілактики стоматологічних захворювань. Організація стоматологічної санітарної освіти, її форми, методи, засоби. 2 6. Гігієнічне стоматологічне навчання та виховання дітей в організованих дитячих колективах. Проведення уроку здоров’я. 2 7. Комплексна система профілактики стоматологічних захворювань у дітей. Організаційні принципи. Підготовка і складання програми. 2 8. Основні етапи впровадження комплексної програми профілактики стоматологічних захворювань у дітей. Оцінка ефективності. 2 9. Модуль №3. 2 10. Диференційований залік. 2

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до практичного заняття № 1

ТЕМА: Введення в курс профілактики. Загальні поняття профілактики стоматологічних захворювань, поняття, мета, завдання, методи, економічна ефективність.

Факультет — стоматологічний, курс — 3, семестр — 5, кількість годин — 2.
I. Актуальність теми: Профілактика стоматологічних захворювань — одне з найважливіших завдань охорони здоров’я. Створення та реалізація програм профілактики дає можливість значно знизити захворюваність населення на карієс зубів, зберегти повноцінно функціонуючий періодонт, уникнути порушень у формуванні зубо-щелепового апарату. Попередження захворювань зубів та м’яких тканин порожнини рота є профілактикою системних захворювань, виникнення яких часто пов’язане з наявністю в ротовій порожнині джерела інфекції, особливо при великій кількості зруйнованих зубів, запаленні ясен та ін. патологічних процесів.
II. Учбові цілі:

1. Ознайомитись з розвитком вчення про профілактику стоматологічних захворювань.

2. Засвоїти роль профілактичних заходів у збереженні стоматологічного здоров’я.

ІІІ. ЗНАТИ:

Що таке первинна, вторинна, третинна профілактиктика;

Методику стоматологічного обстеження.

ІV. ВМІТИ:

Обгрунтувати вплив заходів первинної, вторинної і третинної профілактиктики на стоматологічне здоров’я населення;

Оцінити роль раціонального гігієнічного догляду за ротовою порожниною у профілактиці стоматологічних захворювань.
V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

— записати зубні формули у дітей 2, 5, 7, 9, 12, 15 років;

записати в зошит схему обстеження хворого.
VI. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

1. Дайте визначення поняттю «профілактика».

2. Дайте визначення поняттю «здоров’я».

3. Дайте визначення поняттю «стоматологічне здоров’я».

4. Мета профілактики стоматологічних захворювань.

5. Що являє собою первинна профілактика?

6. Як поділяється первинна профілактика?

7. Основні напрями первинної стоматологічної профілактики.

8. Вторинна профілактика.

9. Основні напрямки вторинної профілактики.

10. Третинна профілактика.

11. Основні напрями третинної профілактики.

12. Види профілактики стоматологічних захворювань.

13. Методи профілактики стоматологічних захворювань.

14. Засоби профілактики стоматологічних захворювань.

15. Обґрунтування методів екзогенної та ендогенної профілактики стоматологічних захворювань.
VII. САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА :

підготувати робоче місце та інструментарій для обстеження пацієнта (студента);

під контролем викладача провести обстеження пацієнта (студента).

VIII. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

Будова зубо-щелепової системи у дітей різного віку:

Функції органів зубо-щелепової системи.

Інструментарій, який використовується в стоматологічній практиці.

Умови позначення патології твердих тканин зуба.

Правила асептики і антисептики.

Схема обстеження стоматологічного хворого.

— домашнє завдання:

А) Підготуватись до наступного заняття на тему: «Анатомо-фізіологічні особливості будови порожнини рота у віковому аспекті. Етапи розвитку щелепно-лицевої ділянки, формування зубів, слизової оболонки (порожнини рота та пародонта)».

Б) В зошитах скласти таблиці строків формування та прорізування тимчасових і постійних зубів.
IХ. ЛІТЕРАТУРА (див. список літератури):

основна: 1-5. додаткова 2 — 7.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до практичного заняття № 2

ТЕМА: Анатомо-фізіологічні особливості будови порожнини рота у віковому аспекті. Етапи розвитку щелепно-лицевої ділянки, формування зубів,

слизової оболонки порожнини рота та пародонту.

Факультет стоматологічний, курс – 3, семестр – 5, кількість годин – 2.

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Актуальність теми: Основна особливість порожнини рота у дітей постійний її розвиток та перебудова як у морфологічному, так і у функціональному плані, які взаємообумовлюють одне одного. Розглядаючи анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота у дітей особливу увагу необхідно звертати на будову та функції, а також ембріогенез органів і тканин порожнини рота, знання яких має суттєве значення для профілактики стоматологічних захворювань.

ІІ. УЧБОВІ ЦІЛІ:

1. Ознайомитись з розвитком знань анатомії щелепно-лицевого апарату.

2. Засвоїти роль етапів розвитку щелепно-лицевої ділянки.
ІІІ. ЗНАТИ:

Особливості будови ротової порожнини у різні вікові періоди;

Будову зубів та пародонту.
ІV. ВМІТИ:

Сформувати систему сучасних правових понять, норм у контексті теми

» Анатомо-фізіологічні особливості будови порожнини рота у

віковому аспекті. Етапи розвитку щелепно-лицевої ділянки, формування

зубів, слизової оболонки (порожнини рота та пародонту).′′

Визначати тимчасовий, змінний та постійний прикус у дітей.

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

— записати зубні формули у дітей 2, 5, 7, 9, 12, 15 років;

записати в зошит схему обстеження хворого.

VI. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

1. Періодизація дитячого віку.

2. Зміна пропорцій тіла з віком (за Штратцом).

3. Ембріональний розвиток обличчя та первинної ротової порожнини.

4. Розвиток вторинної ротової порожнини.

5. Анатомо-гістологічна характеристика ротової порожнини.

6. Анатомічна будова зубів.

7. Основні етапи розвитку тимчасових зубів.

8. Фактори, які впливають на формування і мінералізацію тимчасових зубів.

9. Терміни прорізування тимчасових зубів.

10. Основні етапи розвитку постійних зубів.

11. Фактори, які впливають на формування і мінералізацію постійних зубів.

12. Терміни прорізування постійних зубів.

13. Ознаки фізіологічного прорізування зубів.

14. Значення вікових особливостей формування ЩЛД для

проведення профілактичних заходів.

15.Ознаки фізіологічного прорізування.

16.Періоди розвитку та формування постійних зубів.
VII. САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА :

підготувати робоче місце та інструментарій для обстеження пацієнта (студента);

під контролем викладача провести обстеження пацієнта (студента).

VIII. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

Будова зубо-щелепової системи у дітей різного віку:

Функції органів зубо-щелепової системи.

Інструментарій, який використовується в стоматологічній практиці.

Умови позначення патології твердих тканин зуба.

Правила асептики і антисептики.

Схема обстеження стоматологічного хворого.

— домашнє завдання:

а) Підготуватись до наступного заняття на тему: «Запис зубної формули: клінічна, анатомічна, ВООЗ. Методи стоматологічного огляду. Алгоритм обстеження. Практичне ознайомлення студентів з методом огляду один на одному».

б) Намалювати в зошити методику запису зубних формул: клінічної, анатомічної і за ВООЗ .
IХ. ЛІТЕРАТУРА (див. список літератури):

основна: 5-9. додаткова 3-7.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до практичного заняття №3

ТЕМА: Запис зубної формули: клінічна, анатомічна, ВООЗ. Методи

стоматологічного огляду. Алгоритм обстеження. Практичне ознайомлення студентів з методом огляду один на одному.

Факультет — стоматологічний, курс — 3, семестр — 5, кількість годин — 2.
I. Актуальність теми: Постановка правильного діагнозу в більшості випадків є запорукою успішного лікування хворого. Діагностика є надзвичано складним процесом, що охоплює синтез і аналіз всіх даних, отриманих від пацієнта, диференціацію зі схожими захворюваннями. Досконале володіння методикою обстеження стоматологічного пацієнта є основним методом діагностики морфологічних та функціональних відхилень у розвитку ЗЩС, що в значній мірі допомагає в постановці правильного діагнозу, а відтак забезпечує ефективність профілактичних та лікувальних заходів.
II. УЧБОВі цілі:

Навчити студентів методиці стоматологічного обстеження дітей різного віку, враховуючи анамнестичні, об’єктивні дані і додаткові методи дослідження.

ІІІ. ЗНАТИ:

Стоматологічний інструментарій і методи огляду на фантомах;

Топографо-анатомічні особливості молочних та постійних зубів.
ІV. ВМІТИ:

Сформувати уявлення про залежність стоматологічного здоров’я від своєчасності діагностики стоматологічних захворювань

Розрізнити групи зубів та вказати їх групову приналежність.

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

— записати зубні формули у дітей 2, 5, 7, 9, 12, 15 років;

записати в зошит схему обстеження хворого.

VI. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:
1. Методика обстеження дитини у стоматолога.

2. Методи обстеження в стоматології.

3. Послідовність обстеження дитини у стоматолога.

4. Скарги і анамнез пацієнта.

5. Огляд пацієнта.

6. Послідовність та особливості пальпації регіонарних лімфатичних вузлів при обстеженні у стоматолога.

7. Обстеження м’яких тканин ротової порожнини.

8. Стан зубного ряду.

9. Способи запису зубної формули.

10. Особливості запису зубної формули за ВООЗ.

11. Позначення стану кожного зуба у зубній формулі.

12. Терміни прорізування тимчасових зубів.

13. Терміни прорізування постійних зубів.

14. Ознаки фізіологічного прорізування зубів.

15. Характер прикусу.

16. Додаткові методи обстеження.

17. Інструменти для огляду порожнини рота.

18. Правила дезінфекції та стерилізації стоматологічних

інструментів.
VII. САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА :

підготувати робоче місце та інструментарій для обстеження пацієнта (студента);

під контролем викладача провести обстеження пацієнта (студента).

VIII. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

Будова зубо-щелепової системи у дітей різного віку:

Функції органів зубо-щелепової системи.

Інструментарій, який використовується в стоматологічній практиці.

Умови позначення патології твердих тканин зуба.

Правила асептики і антисептики.

Схема обстеження стоматологічного хворого.

— домашнє завдання:

А) Підготуватись до наступного заняття на тему: «Індекси карієсу зубів. Практичне засвоєння індексів КПВ зубів, КПВ+кп зубів, кп зубів, КПп поверхонь».

Б) Виписати в зошити статистичні показники карієсу зубів: поширеність карієсу, інтенсивність ураження карієсом, приріст інтенсивності карієсу, редукція карієсу зубів, активність карієсу.
IХ. ЛІТЕРАТУРА (див. список літератури):

— основна: 1-2, 10; додаткова: 3-7, 9

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття № 4

ТЕМА: Індекси карієсу зубів. Практичне засвоєння індексів КПВ зубів, КПВ+кп зубів, кп зубів, Кпп поверхонь.

Факультет – стоматологічний, курс –3, семестр –5, кількість год –2.

І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: планування лікувально-профілактичної допомоги, розробка профілактичних програм і оцінка їх ефективності не можливі без вивчення стоматологічної захворюваності населення, основними показниками якої є поширеність (%), інтенсивність карієсу зубів, приріст інтенсивності.
ІІ. УЧБОВІ ЦІЛІ: Навчити студентів визначенню і реєстрації стоматологічного статусу. Освоїти методику оцінки основних показників карієсу зубів (поширеність, інтенсивність, приріст інтенсивності).

Засвоїти основи деонтології і етики.

ІІІ. ЗНАТИ:

— морфологічну характеристику молочних і постійних зубів;

показники захворюваності зубів, умовні позначення патологічних станів твердих тканин.

IV. УМІТИ:

провести обстеження стоматологічного хворого;

заповнити медичну документацію;

діагностувати ураження твердих тканин зубів.

V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ:

записати в зошит визначення поширеності карієсу зубів;

записати в зошит визначення інтенсивності карієсу зубів;

записати в зошит визначення приросту карієсу і редукції карієсу;

вирахувати інтенсивність і поширеність карієсу зубів в досліджуваній групі.

VI. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕМИ:

Будова і основні фізіологічні особливості твердих тканин зуба.

Діагностика карієсу зубів.

Індексна оцінка інтенсивності карієсу зубів у дітей різного віку.

Індексна оцінка поширеності карієсу зубів у дітей різного віку.

Індексна оцінка приросту карієсу зубів у дітей різного віку.

Індексна оцінка карієсу поверхонь.

Оцінка індексів КПВ, КПВ+кп, кп зубів.

Оцінка інтенсивності карієсу зубів по ВІЗ.

Оцінка інтенсивності карієсу зубів зао Т. Ф. Виноградовою.

VII. САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТА:

обстеження стоматологічних пацієнтів;

заповнення медичної документації;

визначення індексів карієсу;

інтерпретація індексів.
VIII. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ:

Топографічна анатомія тимчасових і постійних зубів.

Діагностика карієсу зубів.

Індексна оцінка інтенсивності карієсу зубів.

Показник редукції карієсу зубів.

Оцінка інтенсивності карієсу зубів за Виноградовою Т.Ф.

Розрахунок ступеня активності карієсу.

ІХ. ЛІТЕРАТУРА (див. список літератури):

1. основна: 1-9, 5, 6. 2. додаткова: 1-4, 2-8.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

практичного заняття № 5
ТЕМА: Індекси гігієни порожнини рота. Практичне освоєння гігієнічних індексів (Грін-вермілліона, Федорова-Володкиної, Силнес-Лоу).
Факультет – стоматологічний, курс –3, семестр –5, кількість год –2.
I. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Важливість даної теми визначається складним взаємозв’язком осередків інфекції в порожнині рота з виникненням стоматологічних захворювань. Вирішення цієї проблеми може здійснюватися при проведенні профілактичних заходів, які починаються з своєчасного виявлення і усунення причин, умов виникнення і розвитку захворювання.
ІІ. УЧБОВІ ЦІЛІ: Навчити студентів методиці оцінки гігієнічного стану порожнини рота за гігієнічними індексами.

Засвоїти основи деонтології і етики.

ІІІ. ЗНАТИ:

— мікробний склад зубного нальоту, каменю, слини;

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий