Із перелічених захворювань облігатним передраком нижньої губи вважається

Яке з перелічених ускладнень найчастіше спостерігається при хіміотерапії 5-фторурацилом?
Із перелічених захворювань облігатним передраком нижньої губи вважається

Скачати 3.52 Mb.

Сторінка 1/32 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 3.52 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   32

1. Із перелічених захворювань облігатним передраком нижньої губи вважається: A. Гіперкератотична форма плоского лишаю B. Хвороба Боуена C. Ангіофіброма нижньої губи D. Кератоакантома E. * Папілома нижньої губи 2. Яке з перелічених ускладнень найчастіше спостерігається при хіміотерапії 5-фторурацилом? A. * Диспептичний синдром (нудота, стоматит,діарея) B. Безпліддя C. Гепатотоксичність D. Нефротоксичність E. Легенева токсичність 3. Яке з перелічених ускладнень найчастіше спостерігається при хіміотерапії 5-фторурацилом? A. Безпліддя B. * Пригнічення кістково-мозкового кровотворення C. Нейротоксичність D. Нефротоксичність E. Легенева токсичність 4. Яке з перелічених ускладнень не спостерігається при хіміотерапії циклофосфаном? A. Кардіотоксичність B. Легенева токсичність C. Анемія D. * Нефротоксичність E. Лейкопенія 5. Циклофосфамід може викликати все, крім: A. Нудота і блювання B. Пригнічення кісткового мозку C. Стоматит D. * Нейротоксичність E. Алопеція 6. В якій фазі мітотичного циклу клітина є найбільш чутливою до дії цитостатиків? A. G0 B. G1 C. * S D. G2 E. M 7. При яких пухлинах цитостатична терапія найбільш ефективна? A. При пухлинах, клітини яких мають на мембрані достатню кількість гормональних рецепторів B. При пухлинах з метастазами в головний мозок C. При пухлинах великих розмірів D. * При пухлинах з високою мітотичною активністю E. При пухлинах з низькою мітотичною активністю 8. Яка мета активної специфічної імунотерапії онкохворих? A. * Мобілізація імунної системи пацієнта на боротьбу з пухлиною B. Введення готових антитіл проти пухлини C. Визначення вмісту пухлиноасоційованих антигенів в крові D. Підготовка умов для наступного хірургічного лікування E. Альтернатива для ад’ювантної хіміотерапії 9. Яка мета пасивної імунотерапії онкохворих? A. Мобілізація імунної системи пацієнта на боротьбу з пухлиною B. * Введення готових антитіл проти пухлини C. Визначення вмісту пухлиноасоційованих антигенів в крові D. Підготовка умов для наступного хірургічного лікування E. Альтернатива для ад’ювантної хіміотерапії 10. Яка найчастіша причина ателектазу частки або сегменту легені у пацієнтів віком до 35 років? A. Медіастинальна форма раку легені B. Інфільтративний туберкульоз легені C. Туберкульома з проривом казеозних мас в просвіт бронха D. * Доброякісна пухлина бронха E. Обтурація бронха кров’яним згустком 11. Який з перелічених методів не застосовують для діагностики центрального раку легень? A. Бронхоскопія B. Рентгенологічне обстеження C. Обстеження мокроти на атипові клітини D. * Термографія E. Комп’ютерна томографія середостіння 12. До якого виду імунотерапії відноситься застосування протипухлинних вакцин? A. * Активна специфічна імунотерапія B. Активна неспецифічна імунотерапія C. Пасивна специфічна імунотерапія D. Пасивна неспецифічна імунотерапія E. Адаптивна імунотерапія 13. До якого виду імунотерапії відноситься застосування інтерферонів та інтерлейкінів? A. Активна специфічна імунотерапія B. * Активна неспецифічна імунотерапія C. Пасивна специфічна імунотерапія D. Пасивна неспецифічна імунотерапія E. Адаптивна імунотерапія 14. Який з перелічених симптомів притаманний раку Пенкоста? A. Синдром патологічних виділень B. Ателектаз частки або всієї легені C. * Біль в надпліччі D. Синдром верхньої порожнистої вени E. Симптом «ампутації бронха» 15. Яка з перелічених ознак є складовою синдрому Горнера? A. Мідріаз B. * Міоз C. Екзофтальм D. Ністагм E. Астегматизм 16. До якого виду імунотерапії відноситься застосування моноклональних антитіл? A. Активна специфічна імунотерапія B. Активна неспецифічна імунотерапія C. * Пасивна специфічна імунотерапія D. Пасивна неспецифічна імунотерапія E. Консолідуюча імунотерапія 17. До якого виду імунотерапії відноситься застосування вакцини BCG? A. Активна специфічна імунотерапія B. * Активна неспецифічна імунотерапія C. Пасивна специфічна імунотерапія D. Пасивна неспецифічна імунотерапія E. Адаптивна імунотерапія 18. Як називається вид імунотерапії із застосуванням LAK-клітин? A. Активна специфічна імунотерапія B. Активна неспецифічна імунотерапія C. Консолідуюча імунотерапія D. Індукційна імунотерапія E. * Адаптивна імунотерапія 19. Який цитокін використовують для отримання LAK-клітин? A. * Інтерлейкін-2 B. Інтерферон C. Імуноглобулін G D. Імуноглобулін M E. Фактор некрозу пухлини 20. Яка обставина обмежує можливості активної імунотерапії при злоякісних пухлинах? A. Багатоклональна структура пухлини B. Наявність перехресного імунітету C. Низький ступінь диференціації пухлини D. Небезпека виникнення аутоімунного захворювання E. * Загальна імуносупресія організму-носія 21. Як називається пухлина, в основі виникнення якої лежить порушення гормональної рівноваги в організмі? A. * Гормонозумовлена B. Гормоноактивна C. Гормонозалежна D. Гормоноадаптивна E. Гормоноврівноважена 22. Як називається пухлина, яка продукує гормони? A. Гормонозумовлена B. * Гормоноактивна C. Гормонозалежна D. Гормоноадаптивна E. Гормоносинтетична 23. Як називається пухлина, яка для свого розвитку потребує постійного гормонального впливу? A. Гормонозумовлена B. Гормоноактивна C. * Гормонозалежна D. Гормоноадаптивна E. Гормоностимульована 24. Яка причина зменшення чутливості пухлини до гормонального лікування? A. * Збільшення в структурі пухлини частки гормононезалежного клону B. Виснаження відповідної залози внутрішньої секреції C. Виникнення синдрому відміни на тривале екзогенне введення гормону D. Блокування продуктами метаболізму пухлини зворотного зв’язку між гіпофізом і периферичною залозою E. Виникнення перехресного гормонального впливу на інші залози внутрішньої секреції 25. Які пухлини частіше бувають гормонозалежними? A. Саркоми B. Пухлини з високою мітотичною активністю C. Метастатичні пухлини D. * Високодиференційовані карциноми E. Низькодиференційовані карциноми 26. Який найбільш ефективний метод визначення чутливості пухлини до гормональних препаратів? A. Терапія ex juvantibus B. Визначення концентрації гормонів в крові C. Визначення «гормонального дзеркала» у мазках з піхви D. Визначення фенотипічних ознак (тип оволосіння, стан менструальної функції, особливості тілобудови тощо) E. * Визначення гормональних рецепторів в пухлині 27. Якою пухлиною є феохромоцитома? A. Гормонозумовлена B. * Гормоноактивна C. Гормонозалежна D. Гормоноадаптивна E. Гормоностимульована 28. До якої групи препаратів відноситься тамоксифен? A. Андрогени B. Кортикостероїди C. * Інгібітори гормонів D. Естрогени E. Тиреостатичні препарати 29. Виберіть найбільш поширений метод гормонального лікування при злоякісних пухлинах.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   32
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий