Інтернет конференція «актуальні проблеми товарознавства, торговельного підприємництва та захисту прав споживачів» тези доповідей

Міжнародне товариство товарознавців і технологів Українське товариство товарознавців і технологів
Інтернет конференція «актуальні проблеми товарознавства, торговельного підприємництва та захисту прав споживачів» тези доповідей

Скачати 4.36 Mb.

Сторінка 1/26 Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 4.36 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   26

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Міжнародне товариство товарознавців і технологів Українське товариство товарознавців і технологів

Всеукраїнська федерація споживачів «пульс»

Всеукраїнський рух «молодь за права споживачів»
Міжнародна науково-практична ІНТЕРНЕТ конференція

«актуальні проблеми товарознавства, торговельного підприємництва та захисту прав споживачів»
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

13 березня 2014 р.

Київ 2014

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

УДК 061.213.:346.548

ББК Х9(4Укр)304

М 75

М 75

Актуальні проблеми товарознавства, торговельного підприємництва та захисту прав споживачів: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 13 берез. 2014 р.) : тези доп. / відп. ред. В.А. Осика. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 197 с. : укр.мовою.

ISBN 978-966-629-598-2

У збірнику розглядаються правові аспекти захисту прав споживачів в Україні та світі, актуальні проблеми, пов’язані з інформуванням споживачів, якістю й безпечністю товарів, консумерські проблеми ринку послуг.

УДК 061.213.:346.548

ББК Х9(4Укр)304

Редакційна колегія: В.А. Осика (відп. ред.), канд. техн. наук, доц.; О. В. Романенко, канд. техн. наук, доц.; А.А. Самойленко, канд. техн. наук, доц.; К.В. Мостика, канд. техн. наук, ст. викл.; Є.В. Бондаренко, канд.техн.наук, доц..; Н.О. Боліла, асп.; Івченко Д.С. студ. ФТТП.
Відповідальний за випуск В.А. Осика, канд. техн. наук, доц.

ISBN 978-966-629-598-2 © Київський національний торговельно-економічний університет, 2014

ЗМІСТ

Секція 1

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Пасічник Світлана

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО АСПЕКТИ

8 Бабаджанян Маргарита Бабаджанівна

СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІІВ У РАЗІ ПРИДБАННЯ НИМИ ТОВАРІВ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

11 Бонь Богдан Олександрович

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

13 Боровиченко Юлія Олександрівна

ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

14 Власенко Оксана Анатоліївна

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧА В УКРАЇНІ

17 Кипаренко Вероніка

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО – ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

19 Лукашова Ольга Сергіївна

СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

20 Луцишин Світлана Михайлівна

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ НА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

21 Микитюк Дмитро Русланович

ОБОВ’ЯЗКИ ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ТОРГОВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

24 Микитенко Людмила Андріївна

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

25 Ніколаєнко Стефанія Володимирівна

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ В УКРАЇНІ

26 Сидоренко Роман Володимирович

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

28 Хмурківський Болеслав Болеславович

ЯК ВИРІШИТИ КОНФЛІКТ ПОРУШЕННЯ ПРАВ СПОЖИВАЧА 31 Рудник Тетяна Вікторівна

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ

34 Туник Олександр Миколайович

ЗАХИСТ ПРАВ ТУРИСТІВ В КРАЇНАХ ЄС

35 Бірук Олександр Олександрович

ІНСТИТУТ ФІНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА ЯК ЕЛЕМЕНТ

НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

38 Довгопол Вікторія Валеріївна

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ ДРІБНОРОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

39 Секція 2

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ТОВАРІВ

Коротецький Василь Павлович, Сидоренко Олена Володимирівна

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

41 Передрій О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ РОЗВИВАЮЧИХ ІГРАШОК ДЛЯ ДІТЕЙ

43 Апач Марина Вікторівна, Сидоренко Олена Володимирівна

Харчова цінність чорноморської рапани

45 Колтунов Віктор, Метельська Наталія

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ ПЛОДІВ АБРИКОСА

46 Гайдаш Любов

КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ШАМПУНЕЙ

49 Хапатнюковський Микола Миколайович

БЕЗПЕЧНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ ЯК ШЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНУКРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ

51 Пересічна Оксана,Чикун Надія Юріївна

ЕКСПРЕС-МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ МЕДУ

54 Антюшко Дмитро Петрович, Мотузка Юлія Миколаївна

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ НА СУХІЙ РОЗЧИННІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

56 Боліла Надія Олександрівна, Толок Галина Арсенівна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ГІДРОБІОНТІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА РИНКУ УКРАЇНИ

59 Гасанова Анна

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНОМІРНІСТІ РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛАМІНУ ТА СТЕВІОЗИДУ В ПРОЦЕСІ ОТРИМАННЯ ЯЄЧНО-ЦУКРОВОЇ ПІНИ

61 Вербняк Віктор Олександрович, Гончарова Ірина Вікторівна

ВПЛИВ НОВИХ БЛИСКОУТВОРЮЮЧИХ ДОБАВОК НА ЯКІСТЬ

ЦИНКОВОГО ПОКРИТТЯ

69 Гречин Діана

ЯКІСТЬ ПАПЕРУ ТА ВИРОБІВ З НЬОГО — СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

66 Дейнега Ольга

ФАКТОРИ, ЩО ФОРМУЮТЬ ЯКІСТЬ РУЧОК ДЛЯ ПИСЬМА

68 Белінська Світлана Омелянівна, Клячин Ілля Андрійович

ОСОБЛИВОСТІ ПАКОВАННЯ ШВИДКОЗАМОРОЖЕНИХ ПЛОДООВОЧЕВИХ ПРОДУКТІВ

70 Кудирко Людмила Петрівна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВИХ ЛАНЦЮГІВ ТА ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ТОВАРІВ

72 Кушнір Г.В.,

БОРОТЬБА ЗА ЯКІСТЬ – РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

74 Нагорянська Олена, Святошенко Олена Олександрівна,

ОЦІНКА ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ МЕЛЕНОЇ КАВИ

76 Паламар Віра Анатоліївна

Обгрунтування шляхів забезпечення безпечності натуральних шкір

78 Гетьманчук Юрій Петрович, Пасальський Богдан Кирилович,Чикун Надія Юріївна

ПРОБЛЕМИ УТИЛІЗАЦІЇ ПОЛІМЕРНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

80 Петренко Ганна Анатолівна, Сидоренко Олена Володимирівна

АКВАКУЛЬТУРА КАМБАЛИ-КАЛКАН:

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

83 Петриканин Катерина, Шегинський О.В

ВПЛИВ ЛЕТКИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ПРОЦЕС ДОЗРІВАННЯ СИРІВ

85 Полторацька Марина, Грек Олена

ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ, ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ ЗОШИТІВ

86 Жемердєєв Антон Олексійович, Сидоренко Олена Володимирівна

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ КУКУРУДЗЯНОЇ ОЛІЇ В УКРАЇНІ

88 Отрошко Валентина Анатоліївна, Мережко Ніна Василівна

проблеми стандартизації дитячого взуття

90 Ващенко Валентина

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

92 Тимчак Вікторія, Крижанівська Аліна

ЯКІСНИЙ РОЗХІДНИЙ МАТЕРІАЛ – ЯКІСНЕ ЛАМІНУВАННЯ

94 Фрунзе Аліна Валеріївна,Сидоренко Олена Володимирівна

Аналоги харчових продуктів: проблеми та перспективи

95 Гановський Василь Леонідович, Форостяна Нінель Петрівна

КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІНИ ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ У ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМАХ НА ПРИКЛАДІ ВЕРШКОВОГО МАСЛА

96 Гановський Василь Леонідович, Шаповал Світлана Леонідівна

ВПЛИВ СОЄВИХ КОМПОНЕНТІВ НА КОЕФІЦІЄНТ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПІД ЧАС ОХОЛОДЖЕННЯ В БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ОВОЧЕВИХ ЗАПІКАНКАХ

98 Івченко Дар’я Сергіївна,Форостяна Нінель Петрівна

ВПЛИВ ДОМІШОК НА ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛАВЛЕНОГО СИРУ

99 Романенко Олена Валеріївна, Самойленко Антоніна Анатоліївна, Карпенко Альона

ОЦІНКА ЯКОСТІ ДОВГОЗЕРНИСТОГО ШЛІФОВАНОГО РИСУ, ЯКИЙ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ НА РИНКУ УКРАЇНИ

100 Іщенко Любов Миколаївна, Кальчук Марія Василівна

УКРАЇНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

105 Іщенко Любов, Давидова Марія

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ВЕРШКОВОГО МАСЛА

106 Ульвак Олена

АНАЛІЗ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМДОКУМЕНТАМ

108 Іщенко Любов, Ременюк Наталія

Фальсифікація майонезу на ринку україни

109 В.А. Колтунов, Н.І. Войцешина,

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОРТІВ КАРТОПЛІ ТА ЇХ ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ

110 Победаш Микола Михайлович, Сидоренко Олена Володимирівна

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДРІБНИХ ОСЕЛЕДЦЕВИХ РИБ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА РИБНИХ ПРЕСЕРВІВ

112 Гайдаш Любов

КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ШАМПУНЕЙ

113 Ярошик Ольга, Передрій О.І.

МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТКАНИН КОСТЮМНО-ПАЛЬТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

116 Давидович Оксана Ярославівна, Турчиняк Марія Климентівна,Палько Наталія Степанівна

БЕЗПЕЧНІСТЬ НОВИХ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

118 СЕКЦІЯ 3

КОНСУМЕРСЬКІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПОСЛУГ

Бегларашвілі Оксана Петрівна

РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

121 П’яткіна Тетяна Олександрівна

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

124 Дівончик Альона

АНАЛІЗ ПОТОКІВ ПОКУПЦІВ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

127 Севрук Ірина Миколаївна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

129 Габлюк Богдан

ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЄС

131 Гусач Андрій

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

132 Швестко Валерія Олександрівна

КОНСУМЕРСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У СЕКТОРІ КОРПОРАТИВНИХ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ.

134 Касперович Юлія

ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ НА РИНКУ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

136 Семена Володимир, Совершенна Ірина Олексіївна

ЗАХИСТ ВІД ШАХРАЙСТВА ПРИ КУПІВЛІ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 139 Качан Наталія

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 141 СЕКЦІЯ 4

ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

Кушнір Галина

ІНОВАЦІЙНІ ЕТИКЕТКИ – ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ

144 Пугачевська Катерина Сергіївна

ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ У СИСТЕМІ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

147 Блюсюк Юрій

ОГЛЯД НЕДОБРОСОВІСНОЇ РЕКЛАМИ

149 Олена Ємельянова

АНАЛІЗ МАРКУВАННЯ ЦЕЙЛОНСЬКОГО ЧОРНОГО БАЙХОВОГО ЧАЮ

151 Михайлов С.В.,Михайлов В.І.

ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ЗА УКТЗЕД

154 Пересічний Михайло Іванович, Федорова Діна Володимирівна

ЕКОЛОГІЯ І ЯКІСТЬ ХАРЧУВАННЯ — ЗАПОРУКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

156 Черниюк Катерина

НЕОБХІДНІСТЬ ТОВАРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

159 Костевська К., Шимко А.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

161 Григоренко Тетяна

РОЗВИТОК ФРАНЧАЙЗИНГОВИХ МЕРЕЖ В ТОРГІВЛІ ЧЕРЕЗ АВТОМАТИ В УКРАЇНІ

163 Шумський Орест, Садловська С.І., Беднарчук М.С.

ІНФОРМАЦІЙНе ЗАКОНОДАВСТВо УКРАЇНИ ЯК ТЕРМІНОЛОГІЧНА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРІВ

167 Макарчук Вікторія, Передрій О.І.

Особливості маркування спредів

170 Таргоній Надія

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ

172 Зубко Надія Несторівна

особливості Товарної інформації у книжковому виданні

173 СЕКЦІЯ 5

ЕКОЛОГІЯ І СПОЖИВАЧ

Сильчук Юлія Іванівна, Сидоренко Олена Володимирівна

СПОСОБи ВИРОЩУВАННЯ ПРІСНОВОДНИХ ОСЕТРОВИХ РИБ

176 Кравець Анна

ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТО

177 Деренівська Тетяна Вікторівна, Чернякова Тетяна Яківна

ОСОБЛИВОСТІ НІТРАТНИХ ОВОЧІВ

179 Домбровська Софія

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

180 Черкаська Ірина , Вдович Валентина

СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

182 Шкабара Тетяна Леонідівна

СОЦІАЛЬНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕЧНОСТІ В УКРАЇНІ

184 Ярошик Ольга, Передрій О.І.

Можливості покращення екологічної безпеки тканин костюмно-пальтового призначення

187 Осика Віктор Анатолійович, Мостика Костянтин Вікторович

НЕШКІДЛИВІСТЬ НОВИХ ВИДІВ ПАПЕРОВИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

189 Стройова Ю.

РОЗУМНО СПОЖИВАЄМО ТА ДБАЄМО ПРО ДОВКІЛЛЯ

191 Колтунов Віктор Андрійович, Коваль Аліна Володимирівна

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ КУКУРУДЗОЮ ЦУКРОВОЮ

192 Москвітіна Тетяна

УСВІДОМЛЕННЯ СПОЖИВАЧАМИ ПРИЧЕТНОСТІ ЩОДО СТАНУ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНА, ЗЕЛЕНА ЛОГІСТИКА

194 Бородач Анна, Передерій О.І.

Можливості покращення ЕКОЛОГІЧНих властивостей ПИЛОСОСІВ

196

Секція 1

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО АСПЕКТИ
Пасічник Світлана

Студентка 4 курсу інституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму,

кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів,

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» м. Луганськ, Україна

Розвиток ринкових відносин супроводжується насиченням ринку різноманітними товарами і послугами. Однак даний процес, поряд з позитивними моментами, неминуче приводить до росту ряду негативних явищ – обману, обваженню, обрахуванню, продажу неякісної і фальсифікованої продукції. І хоча громадяни є центральною ланкою ринку і виступають одержувачами, замовниками (споживачами) товарів, робіт та послуг, вони найчастіше стають жертвами обману. Тому у сучасних умовах побудови економіки України першорядним є правове регулювання соціальних відносин, у тому числі захист споживачів як основних учасників ринкових відносин.

Формування ринкових умов, їх подальший розвиток і удосконалення породжує у покупця свої специфічні вимоги. Оскільки покупець обмежений у доступі до достовірної інформації про усі види і способи обману, то при формуванні ринкових відносин у програші дотепер залишається він сам. Єдиний спосіб захисту у покупця – це можливість вибрати з великого різноманіття найбільш кращий і оптимальний вид товару і послуги.

У процесі конкуренції, з метою як можна повніше задовольнити потреби споживача і вилучити за надані товари і послуги більше грошей, фірми використовують різні методи впливу на покупця. Багато фірм намагаються одержати ці гроші чесним шляхом за свій якісний товар, але на вільному ринку завжди є інші виробники, які намагаються облудним шляхом одержати з покупця гроші за товар неякісний або навіть фальсифікований.

Найважливішими проблемами на українському ринку, з якими зіштовхуються споживачі, залишаються: поява на ринку товарів не одного продавця (в особі держави, як було раніше), а безліч продавців, кожний з яких прагне завоювати визначену частку на вільних ринках України й одержати визначені доходи від реалізації своїх товарів; вільний вхід на наш ринок товарів будь-якого як вітчизняного, так і закордонного підприємця, виробника та їхніх продавців; непогодженість діяльності органів державного контролю та не інформованість споживача про результати їх діяльності ; неповне нормативне забезпечення сфери захисту прав споживачів; відсутність інформаційного забезпечення споживачів про можливі способи обману, підробок тих або інших товарів, що ускладнює компетентний вибір покупцем товарів, виявлення їм при цьому різного роду обману, фальсифікацій за допомогою надійних і доступних експресних методів; національний менталітет нашого народу, який протягом багатьох років користувався здебільше продукцією національного виробника.

У зв’язку з актуальністю виникаючих проблем сьогодні як ніколи кожному споживачеві необхідні державна підтримка та захист від цих негативних явищ. Захист прав споживачів – „це комплексна, багато аспектна проблема, яка безпосередньо пов’язана із зміцненням національної безпеки держави та захистом її громадян. Вона стосується всього ланцюга виробничих відносин (товаровиробник-торгівля-споживач), де кожна ланка має свою специфіку та особливості. В умовах, що склалися, головні напрямки державної політики в галузі захисту прав споживачів повинні обіймати контрольну, профілактичну, ідеологічну, координаційну та інформаційно-аналітичну функції” [1,163].

На сучасному етапі першочерговими залишаються питання, які підлягають обговоренню на державному рівні, а саме: недосконалість ринкового механізму у вигляді відсутності або викривлення інформації про товари і послуги; завищення цін і наявність монополістських структур; необхідність реалізації заходів щодо більш справедливого розподілу прибутків, зниження рівня життя, надання послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, житла, транспорту, охорони навколишнього середовища.

Держава, при здійснені захисту прав споживачів, концентрує свої зусилля на створенні й удосконалені нормативно-правової бази, реформуванні системи управління в сфері захисту прав споживачів. Держава, при прийомі нормативно-правових актів, прагне змусити продавців, підприємців і виробників пропонувати покупцеві тільки якісну продукцію.

Процес, який спрямований на удосконалення нормативної бази в сфері захисту прав споживачів, продовжується і зараз. Так, 13 січня 2006 року був офіційно опублікований Закон «Про захист прав споживачів» в новій редакції від 1 грудня 2005 р., № 3161-ІV. Підтвердженням цьому є норми закріплені в Господарському і Цивільному Кодексах. Господарський Кодекс, приділяє увагу проблемі захисту прав споживачів та передбачає відповідні норми закріплені в ст. 20 „Захист прав суб’єктів господарювання і споживачів” і ст. 39 „Захист прав споживачів”. Згідно зі ст. 39 Господарського кодексу України: “Споживачі, які перебувають на території України, під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг) з метою задоволення своїх потреб мають право на: державний захист своїх прав; гарантований рівень споживання; належну якість товарів (робіт, послуг); безпеку товарів (робіт, послуг); відшкодування збитків, завданих товарами (роботами, послугами) неналежної якості, а також шкоди, заподіяної небезперечними для життя і здоров’я людей товарами (роботами, послугами), у випадках, передбачених законом; звернення до суду та інших уповноважених органів влади за захистом порушених прав або законних інтересів”.

У свою чергу, Цивільний Кодекс також не залишився осторонь і, крім установлених загальних прав і обов’язків споживачів, продавців, виготовлювачів, що випливають з договірних відносин, виділив нові досі не застосовувані норми. Зокрема, це ст. 1209 „Підстави відшкодування шкоди, завданою внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)” и ст. 1210 „Особи, зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)”.

Так, на сьогодні нормативно-правова база в сфері прав споживачів в Україні нараховує більше ніж 50 законів і підзаконних актів. Але в порівнянні з іншими державами це незначна кількість. Наприклад, у Канаді в кожній провінції діє по 5-6 місцевих законів із захисту прав споживачів, тобто їх – майже 300, а э ще й федеральні, кількість яких перевищила сотню. В Австрії діє 200 законів, у США – понад 150, у Німеччині – близько 80 законів, а також понад 300 урядових постанов (причому існують законі так званої „ прямої дії” щодо хліба, вина, молока, риби тощо) [2,51].

Незважаючи на те, що прийнято велику кількість нормативних актів, в жодній з країн поки не склалося цілісної, внутрішньо узгодженої системи відповідних законодавчих норм у сфері захисту прав споживачів.

Нажаль, тенденція росту кількості законодавчих актів найчастіше не зменшує число порушень в даній сфері. Багато фахівців бачать „корінь зла” у слабкому та недосконалому нормативно-правовому забезпеченні. З цим не можна не погодитися „чинне законодавство поки що має прогалини і нечіткості з цього питання і потребує удосконалення” [3, 74]. Однак проблема не тільки в недосконалості законодавчих норм, а скоріше в їх виконанні, так більшість прав споживачів залишаються „паперовими нормами”, які в реальному життя важко використати.

Давно відомо, що закон активно працює тільки тоді, коли в ньому відбиті і закріплені ті норми, які вже зміцнилися в повсякденному житті на рівні існуючих звичаїв, традицій, ділового етикету або звичного правила поведінки.

Тому, проблема здебільше полягає в тому, що відносини між продавцем і споживачем тісно пов’язані з проблемами розвитку підприємництва в Україні. А воно, як відомо, знаходиться на етапі становлення, і розвиток підприємництва супроводжується низкою складностей, що відображується на збільшенні зловживань у сфері захисту прав споживачів.

І це проблема не тільки нашої держави. Більшість країн пережили ситуацію з якою Україна зіткнулась сьогодні, хоча вони і мають значний досвід з цих питань. На думку фахівців, розвиток ринкових відносин у 60-70 х рр. супроводжувався різким збільшенням комерційного ризику споживачів внаслідок придбання товарів та послуг, що не мали необхідних споживчих якостей, або навіть спричиняли збитки особі.

Не можна стверджувати, що проблема захисту споживача від різного роду обману стала хвилювати нас тільки в період переходу до ринкових відносин. Звичайно ні, споживач мав потребу в захисті в будь-які часи.

У законі від 12 травня 1890 р. до готування для продажу і до самого продажу було прирівняне збереження фальсифікованих товарів у торгівельних і промислових приміщеннях. Були збільшені покарання: штрафи – до 300 руб. і арешт до 3 місяців.

Раніше Україна була унікальною за традиціями харчування державою. Багато десятиріч в країні споживали тільки натуральні продукти, вітчизняна промисловість практично була позбавлена будь-яких синтетичних, штучних добавок і залучала до харчового обігу тільки природні барвники, ароматизатори, стабілізатори, емульгатори тощо. Тому, сучасний стан сучасного ринку, на якому представлені товари, по-перше, традиційного асортименту, по-друге, нові за рецептурою та технологією, по-третє, товари-сурогати, призвів до дезорієнтації українського невибагливого споживача.

В колишньому Радянському Союзі спеціального законодавства про захист прав споживачів не існувало. Тільки на початку 90-х років цю проблему розглянув Комітет конституційного нагляду СРСР. Цей орган 14 вересня 1990 р. дійшов висновку про невідповідність окремих положень Основ цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік та інших нормативних актів, які встановлювали наслідки продажу товарів неналежної якості, положенням Конституції СРСР і законам СРСР. Було визнано необхідним привести правові норми у відповідність із Конституцією СРСР і загальними засадами правового регулювання майнових відносин у процесі оновлення цивільного законодавства Союзу РСР і союзних республік [3].

Як показує міжнародний досвід, для того, щоб норми і механізми стосовно захисту прав споживачів почали реально діяти, повинно пройти не одне десятиріччя. За цей час повинно змінитися громадське ставлення до цієї проблеми, а прийняті норми повинні пройти апробацію часом.

Для досягнення цієї мети уряду необхідно не тільки удосконалити нормативну базу, яка повинна охопити усі аспекти даної проблеми, а також потрібно заохочувати розробку загальних програм освіти та інформування споживачів з урахуванням культурних традицій населення, зобов’язати відповідальні органи через засоби масової інформації публікувати результати порівняльних випробувань, які б містили загальну інформацію про продукт, традиції споживання і особливості виробництва цього товару.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   26
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий