Інспекція держенергонагляду у вінницькій області

Для здійснення самостійного контролю за належним технічним станом та організацією експлуатації електричного господарства
Інспекція держенергонагляду у вінницькій області

Скачати 0.91 Mb.

Сторінка 1/15 Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 0.91 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   15

ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯДУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

м.Вінниця, вул.Червоноармійська 51, тел.(0432) 63-43-06, 63-43-09

Email: vden-vtv@den.sw.energy.gov.ua

ПАМ’ЯТКА

ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ САМОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗА НАЛЕЖНИМ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА
Значна кількість норм та правил, якими встановлено обов’язкові вимоги до специфіки господарської діяльності підприємства (організації) – викликає неспроможність керівника суб’єкта господарювання, забезпечити їх вичерпне виконання. Зазвичай про ті чи інші вимоги норм та правил він дізнається лише під час перевірок представниками контролюючих органів.

Слід зазначити, що самостійної ініціативи щодо звернення по методичну допомогу та отримання роз’яснень до контролюючих органів, суб’єкти господарювання не здійснюють.

Враховуючи актуальність вищенаведеної проблеми, інспекцією Держенергонагляду у Вінницькій області розроблено пам’ятку для суб’єктів господарювання, яка містить в собі всі необхідні матеріали для здійснення самостійного контролю за належним технічним станом та організацією експлуатації електричного господарства.

Повідомляємо, що в разі виникнення питань та пропозицій, що входять в сферу компетенції Держенергонагляду, Ви можете звернутися до нашої інспекції у будь-який зручний робочий час.

Узагальнюючи досвід перевірок інспекції, Вашій увазі представлено інформацію щодо організаційних і технічних вимог до експлуатації електрообладнання, які зазвичай у повній мірі не виконуються. Напроти можливого порушення зазначено посилання на чинний нормативний документ, його параграф та пункт. Використана документація:

 1. ПТЕЕС – Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (зі змінами та доповненнями), затверджені наказом МПЕ України від 25.07.2006 року № 258 та зареєстровані в Мін’юсті України 25.10. 2006 року за №1143/13017;
 2. ПУЕ – Правила улаштування електроустановок. – Зі змінами та доповненнями станом на 22.08.2014р. – К.: Основа, 2015 – 656 с.;
 3. ПЕЕЗ – Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 5.06. 2001 року № 253, “Форт” Київ, 2001р.
 4. Інструкція – Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів, затверджена наказом МПЕ України від 04.08.2006 року № 270 та зареєстровані в Мін’юсті України 22.08. 2006 року за №993/12867
№ Зміст порушення Посилання на нормативні документи 1 2 3 Організація експлуатації електроустановок
Не призначена особа (наказом або розпорядженням по підприємству), відповідальна за електрогосподарство, та особа, яка буде її заміщати, з числа спеціалістів, кваліфікація яких відповідає вимогам Правил та які пройшли навчання з питань технічної експлуатації електроустановок, правил пожежної безпеки та охорони праці і отримали відповідну групу допуску з електробезпеки (IV група з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою до 1000 В та V група з електробезпеки для обслуговування електроустановок напругою понад 1000В) (Приклад оформлення наведено в Додатку 1) ПТЕЕС розділ IV п. 1.4, 1.5
Особа, відповідальна за електрогосподарство, не пройшла навчання з питань технічної експлуатації електроустановок (періодичне навчання не рідше одного разу на три роки) ПТЕЕС розділ IV п. 2.18.
Особа, відповідальна за електрогосподарство, не пройшла перевірку знань з питань технології робіт в комісії за участю представника Держенергонагляду (проводиться періодично один раз на рік) ПТЕЕС розділ IV п. 2.17, 2.20.
Відсутня технічна документація:

— генеральний план ділянки, на якій нанесені будівлі, споруди та підземні електротехнічні комунікації;

— акти випробувань і налагодження електроустановок;

— акти розмежування електричних мереж за балансовою належністю та експлуатаційною відповідальністю між споживачем, субспоживачем (за наявності) та електропередавальною організацією;

— технічні паспорти основного електрообладнання;

— інструкції з експлуатації електроустановок;

— загальні схеми електропостачання, складені для споживача в цілому та для окремих цехів і дільниць. ПТЕЕС розділ IV п.3.1., 3.2.

Відсутня розроблена та затверджена особою, відповідальною за електрогосподарство, загальна однолінійна схема електричних з’єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи обладнання (повинна переглядатися на її відповідність фактичній експлуатаційній схемі не- рідше одного разу на три роки) (Приклад наведено в додатку 2). ПТЕЕС розділ IV п.3.2.
Відсутня електрична схема електроустановки на видному місці в приміщенні електроустановки (затверджується відповідальною особою та переглядається 1 раз на три роки з відміткою в ній про перевірку). ПТЕЕС розділ IV п.3.3., 3.4., 3.5.
 1. Для споживачів, у яких на балансі електрообладнання класом напруги від 0,4 кВ і вище. Відсутні:
 • журнал дефектів та неполадок на електроустановках (Приклад оформлення наведено в додатку 3);
 1. Для споживачів, які мають на балансі трансформаторні підстанції, розподільче устаткування. Відсутні:
 • положення про взаємовідносини оперативних працівників споживача з працівниками електропередавальної організації (визначає порядок експлуатації електроустановок споживачів, які безпосередньо підключені до мережі електропередавальної організації),
 • список електроустановок, що перебувають в оперативному керуванні та/або віданні оперативних працівників вищого рівня (Приклад оформлення наведено в додатку 4),
 • бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках (Приклад оформлення наведено в додатку 5),
 • журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями (Приклад оформлення наведено в додатку 6),
 • журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання (Приклад оформлення наведено в додатку 7),
 • журнал обліку протиаварійних тренувань та протипожежних тренувань (Приклад оформлення наведено в додатку 8),
 • журнал видачі та повернення ключів від приміщень з електроустановками; (Приклад оформлення наведено в додатку 9),
 • інструкція про порядок дії персоналу в разі виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, а також пожеж;
 • списки працівників, які мають право одноосібного огляду електроустановок та електротехнічної частини технологічного електрообладнання (Огляд електроустановок може виконуватись одноосібно адміністративно-технічним працівником з групою V в електроустановках понад 1000 В і з групою IV — в електроустановках до 1000 В; оперативним працівником, який обслуговує цю електроустановку) (Приклад оформлення наведено в додатку 10);
 • списки працівників, які мають право виконувати оперативні перемикання (Приклад оформлення наведено в додатку 11)
 • списки працівників, які мають право оформляти розпорядження та наряди на виконання робіт (Право видачі нарядів та розпоряджень надається адміністративно-технічним працівникам підприємства, які мають групу V в електроустановках понад 1000 В та групу IV — в електроустановках до 1000 В.) (Приклад оформлення наведено в додатку 12);
 1. Для споживачів, яким доводяться обсяги споживання електричної потужності в години максимуму енергосистеми. Відсутні:
 • затверджений у встановленому порядку перелік постійно діючих заходів зі зниження навантаження в години контролю максимуму електричної потужності;
ПТЕЕС розділ IV п.3.12.
Відсутній журнал реєстрації аварій і відмов в роботі енергогосподарства підприємства (для споживачів, які мають на балансі розподільчі пристрої напругою 3 кВ і вище, повітряні і кабельні мережі напругою 10 (6) кВ і вище, дизель-генератори, акумуляторні батареї, агрегати безперебійного живлення, які є джерелами живлення струмоприймачів I категорії з надійності електропостачання споживачів, тощо) (Приклад оформлення наведено в додатку 13) Інструкція, п.1.2., 5.2
Не розроблена та не затверджена в установленому порядку посадова інструкція для особи, відповідальної за електрогосподарство (Приклад оформлення наведено в додатку 14) ПТЕЕС розділ IV п.3.1.
Не розроблений графік ремонтів, технічного обслуговування (ТОР) устаткування електрогосподарства (Приклад оформлення наведено в додатку 15) ПТЕЕС розділ IV п.5.5.
Лічильник не закріплено:

 • в шафі (камері) комплектної розподільної установки;
 • на панелі, щиті або стіні, що мають жорстку конструкцію.
ПУЕ, п. 1.5.29 Повітряні лінії електропередавання та струмопроводи
Опори ліній електропередач мають понаднормативний нахил ПТЕЕС розділ VІІ п.1.18
Відсутній виконавчий план траси повітряних ліній. ПТЕЕС розділ VІІ п.1.4
Не розроблено та затверджено особою, відповідальною за електрогосподарство графік періодичних оглядів ліній (не рідше ніж 1 раз на рік — ПЛ, 1 раз на 2 роки по СІП ). ПТЕЕС розділ VІІ п.1.16
Не нанесено на опорах (відгалуженнях) ПЛ-0,4 кВ відповідні диспетчерські позначення (написи та знаки безпеки). ПУЕ п.2.4.7; ПТЕЕС розділ VІІ п. 1.12, 1.18
Не нанесено на опорах (відгалуженнях) ПЛ-10 кВ відповідні диспетчерські позначення (на всіх порядкове число опори; на відгалуженнях, кінцевих та перетинах — порядкове число ПЛ; попереджувальні плакати (застережні знаки)). ПУЕ п. 2.5.18; ПТЕЕС розділ VІІ п. 1.12, 1.18
Не очищено охоронну зону ПЛ-10 (або 0,4) кВ від порослі та дерев. ПТЕЕС розділ VІІ п.1.7; ПУЕ п.2.4.6, 2.5.166, 2.5.168
Не приведено у відповідність з’єднання на проводах (тросі) ПЛ, що проходять у прогонах зверху над іншими діючими лініями ПЛ (не більше 1 з’єднання на провід). ПТЕЕС розділ VІІ п.1.11
Не приведено у відповідність до вимог нормативних документів проходження ПЛ — 0,4 кВ з неізольованими проводами (замінити на СІП, перенести, демонтувати), яка проходить через території спортивних споруд, шкіл, ПТУ, дитячих закладів та будинків, оздоровчих таборів, інтернатів, санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів. (допускається проходження ПЛІ через зазначені території при умові, що всі жили СІП мають ізоляцію, а сумарний переріз утримних (ої) жил(и) СІП без урахування становить не менше ніж 50 кв. мм). ПУЕ п.2.4.87
Не забезпечено подвійне кріплення проводів в населеній місцевості на штирових (стрижневих) ізоляторах опор ПЛ-10 кВ. ПУЕ п.2.5.170, 2.5.183
Не виконано заземлення опор ПЛ-10 кВ:

— які мають грозозахисний трос або інші пристрої блискавко захисту;

— металеві і залізобетонні опори;

— опори на яких встановлені трансформатори (силові, вимірювальні), роз’єднувачі, запобіжники та інші апарати.

(деревяні опори в т. ч. з металевими траверсами ПЛ без грозозахисних тросів або інших пристроїв блискавкозахисту не заземлюють). ПУЕ п. 2.5.127

Не виконано приєднання до нульового проводу крюків і штирів фазних проводів, а також арматури залізобетонних опор ПЛ-10 кВ. ПУЕ п. 2.5.127
Відсутній виконавчий план траси повітряних ліній. ПТЕЕС розділ VІІ п.1.4 Силові кабельні лінії
Відсутнє виконавче креслення кабельної траси та не заведені паспорти на кабельні лінії 0,4 та 10 кВ. (Приклад оформлення наведено в додатку 16). ПТЕЕС розділ ІV п.3.1, розділ VІІ п.2.2, 2.3
Відсутній кабельний журнал (Приклад оформлення наведено в додатку 17). ПТЕЕС розділ VІІ п.2.2
Відсутній графік огляду кабельної лінії (скласти та затвердити особі, відповідальній за електрогосподарство, переважно для споживачів, які мають на балансі кабельні лінії класом напруги понад 1 кВ) ПТЕЕС розділ VІІ п.2.10
Не проводяться огляди КЛ-10 або 0,4 кВ та не реєструються в журналі дефектів та неполадок на електроустановках виявлені порушення. ПТЕЕС розділ VІІ п.2.10 табл. 1
Не захищено та закріплено від механічних пошкоджень і деформації силовий кабель КЛ (10; 0,4 кВ). ПУЕ п.2.3.16, п.2.1.47
Відсутні (відновити) бирки на відкрито прокладених:

 • КЛ (10; 0,4 кВ) з відповідними позначеннями (номери або найменування ліній, марка, напруга, переріз, довжина).
ПУЕ п.2.3.23, ПТЕЕС розділ VІІ п.2.3
Не ущільнено негорючим матеріалом отвори (проходи) кабелів крізь стіни, перегородки та перекриття на підстанціях. ПТЕЕС розділ VІІ п.2.4
Відсутні місця з’єднання та відгалуження проводів та кабелів для доступного огляду та ремонту. ПУЭ п.2.1.23 Розподільні установки та підстанції
Відсутній паспорт трансформаторної підстанції (Приклад оформлення наведено в додатку 18). ПТЕЕС розділ IV п.3.1; розділ VІІ п.3.15
В зовнішніх стінах приміщень РУ є незахищені отвори (для запобігання попаданню тварин і птахів необхідно усі отвори (прорізи) закрити сітками або ущільнити). ПТЕЕС розділ VІІ п.3.4
Підлога приміщення закритої трансформаторної підстанції не відремонтована, що може призвести до утворення цементного пилу. ПУЕ п.4.2.87, 4.2.102; ПТЕЕС розділ VІІ п.3.4, 3.6
Відсутній захист від випадкового доторкання до струмовідних частин апаратів захисту (зазвичай використовується захисний кожух) ПТЕЕС розділ VІІ п.3.7
На ключах, кнопках і ручках керування не нанесені написи, що вказують на операцію, для якої вони призначені («Увімкнути», «Вимкнути», «Зменшити», «Збільшити» тощо) ПТЕЕС розділ VІІ п.3.13
Встановлені запобіжники, що містять не калібровані плавкі вставки або шунти (необхідно встановити стандартні запобіжники, що містять калібровані плавкі вставки ПТЕЕС розділ VІІ п.3.15
Забруднене пилом та павутинням обладнання в приміщенні електрощитової ПТЕЕС розділ VІІ п.3.16
Не пофарбовані ручки приводів заземлювальних ножів в червоний колір, а заземлювальні ножі — у чорний колір ПТЕЕС розділ VІІ п.3.19
Не замкнений на замок привід підстанційного роз’єднувача КТП (ЩТП), пункту перемикання ПТЕЕС розділ VІІ п.3.18
На дверях і внутрішніх стінках камер ЗРУ, електрообладнанні ВРУ, лицьових і внутрішніх частинах КРУ зовнішньої та внутрішньої установки, збірках, а також на лицьовому і зворотному боках панелей щитів не нанесені написи, що вказують на призначення приєднань та їх диспетчерське найменування ПТЕЕС розділ VІІ п.3.20
На дверях РУ, КРУ, збірок та щитів не вивішені і не нанесені попереджувальні плакати та знаки встановленого зразка згідно з вимогами ПБЕЕ (вивісити чи нанести відповідним маркуванням) ПТЕЕС розділ VІІ п.3.20
На схемах збірок, щитів, щитків запобіжників і біля запобіжників та автоматичних вимикачів усіх приєднань не нанесені написи, що вказують на номінальні струми плавких вставок запобіжників або допустимі значення уставки струму автоматичного розчіплювача. ПТЕЕС розділ VІІ п.3.20
Відсутні механічні замки на дверях зовнішніх та внутрішніх збірок, ЗРУ, ВРУ, КРУ ПТЕЕС розділ VІІ п.3.20
Електрощитові не укомплектовано необхідною кількістю інвентарних засобів захисту (Вимоги ПЕЕЗ, Додатку 2 наведено в додатку 19) ПЕЕЗ, п.4.2.9 (Додаток 2)
В РУ – (0,4),10 кВ кабельні канали не закрито з`ємними негорючими плитами. ПТЕЕС розділ VІІ п.3.4
Відсутній журнал обліку та зберігання засобів захисту (Приклад оформлення наведено в додатку 20) ПЕЕЗ, п. 4.2.6, 4.4.2, Додаток1
Не проведено ремонт приміщення РУ-0,4 кВ та РУ-10 кВ ТП. ПТЕЕС розділ VІІ п. 3.34
Не відремонтовано (замінити) двері ТП, та трансформаторних комірок і пофарбувати їх. ПТЕЕС розділ VІІ п.3.34; ПУЕ п.4.2.121
Відсутній рубильник або інший апарат для зняття напруги 0,4 кВ з автоматичного вимикача на час його ремонту або демонтажу. ПТЕЕС розділ VІІ п.3.9, 6.1
Не нанесено на дверях розподільчих збірок 0,4 кВ (РЩ, ШР) та панелях щитків освітлення (ЩО) відповідні написи (призначення приєднання і диспетчерське найменування) та попереджувальні плакати і знаки встановленого зразка. ПТЕЕС розділ VІІ п.3.20
Не укомплектовано первинними засобами пожежогасіння РУ ТП. ПТЕЕС розділ VІІ п.3.21
Незабезпечено зручний та безпечний підхід до трансформаторів з метою безпечних умов спостереження за рівнем та температурою масла, газовим реле та відбору проб масла. ПТЕЕС розділ VІІ п.4.6
Не усунуто витікання масла з силового трансформатора ТП. ПТЕЕС розділ VІІ п.4.31
Не приведено рівень масла у силових трансформаторах ТП у відповідність до встановлених норм. ПТЕЕС розділ VІІ п. 4.7, 4.31
Не нанесено температурні позначки для визначення рівня масла в розширювачі силового трансформатора. ПТЕЕС розділ VII п.4.7
Не виконано приєднання збірок РУ-10 та 0,4 кВ та щитків 0,4 кВ до заземлюючого пристрою провідником відповідного діаметру .

ПТЕЕС розділ VІІ п.7.1

Не заземлено корпус силового трансформатора. ПТЕЕС розділ VІІ п.7.1; ПУЕ п. 1.7.100;
Не укомплектовано камери силових трансформаторів ТП протипожежними засобами (пісок, вогнегасники тощо). ПТЕЕС розділ VІІ п.3.21
Не захищено від корозії металеві конструкції ТП (збірки, двері, вентиляційні решітки тощо), ПС, залізобетонні конструкції, заземлювачі та нулеві захисні провідники РП, ТП та щитові. ПУЕ п. 4.1.11, 1.7.120
Не пофарбовані фази електрообладнання та ошиновки ТП у відповідний колір (фаза А – жовтий, В – зелений, С – червоний) ПУЕ п. 1.1.30
На щитах і збірках мережі освітлення та на вимикачах (рубильниках, автоматах) відсутні написи з найменуванням приєднання. ПТЕЕС розділ VІІ п.11.5
Відсутній автоматичний вимикач, для захисту від коротких замикань та перевантажень ПЛ — 0,4 кВ ПУЭ 1986,

п. 3.1.8, 3.1.16

Відсутнє електричне освітлення в РУ-0,4 кВ (РУ-10 кВ) ЗТП. ПТЕЕС розділ VІІ п.11.2 Захист від перенапруг
Відсутній захисти від грозових перенапруг електрообладнання РУ-10 кВ та силових трансформаторів. ПТЕЕС розділ VІІ п.8.8 Автономні електростанції
В акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності між електропередавальною організацією і споживачем не вказано наявність автономних електростанцій, схеми їхніх увімкнень та їх установлену потужність і значення номінальної напруги ПТЕЕС розділ VІІІ п.9.19
Відсутнє положення про взаємовідносини з електропередавальною організацією в частині оперативно-диспетчерського керування ПТЕЕС розділ VІІІ п.9.6
Відсутній (не затверджений) список осіб споживача, які мають право вести оперативні переговори з оперативним персоналом електропередавальної організації та право виконувати оперативні перемикання ПТЕЕС розділ VІІІ п.9.6
У споживача відсутні наступні документи:

 • розроблена та узгоджена з електропередавальною організацією інструкція про порядок включення в роботу автономної електростанції;
 • узгоджена електропередавальною організацією електрична схема приєднання автономної електростанції до мережі електропередавальної організації
ПТЕЕС розділ VІІІ п.9.6
Не заземлено нейтраль генератора у відповідності до вимог НД. ПУЕ п.1.7.91.
Не обладнано автономну електростанцію блокувальним пристроєм між комутаційними апаратами, що унеможливлюють одночасну подачу напруги в мережу споживача і в мережу електропередавальної організації. ПТЕЕС розділ VІІІ п.9.4
Не призначено особу відповідальну за технічний стан і експлуатацію автономної електростанції (ДЕС). ПТЕЕС розділ VІІІ п.9.6 Заземлювальні пристрої
Відсутнє заземлення (занулення) металевих конструкцій ПТЕЕС розділ VІІ п.7.1
Не захищено відкрито прокладені заземлюючі та нульові провідники від корозії та не пофарбовано у відповідний колір. ПУЕ п. 1.7.120
Не проведено випробування та вимірювання заземлювальних пристроїв ПТЕЕС розділ VІІ п.7.3
Відсутні паспорти та схеми на кожен заземлювальний пристрій, що є в експлуатації (Приклад оформлення наведено в додатку 21) ПТЕЕС розділ VІІ п.7.2 Електричні двигуни
На електродвигунах та механізмах, які вони приводять у дію, не нанесені стрілки, що вказують напрямок обертання їх рухомих частин ПТЕЕС розділ VІІ п.5.2
На комутаційних апаратах не нанесені написи, що вказують, до якого електродвигуна вони належать ПТЕЕС розділ VІІ п.5.3
Не встановлено вольтметр (сигнальну лампу) для контролю наявності напруги на груповому щитку (збірці електродвигунів) ПТЕЕС розділ VІІ п.5.10
Відсутня пломба на аварійній кнопці електродвигуна ПТЕЕС розділ VІІ п.5.16 Конденсаторні установки
Відсутній паспорт конденсаторної батареї (в ньому повинен бути відображений список конденсаторів із зазначенням порядкового номера, заводського номера, дати встановлення, номінальної напруги, потужності і ємності кожного конденсатора відповідно до даних, зазначених на паспортній табличці заводу-виробника і конденсаторної батареї в цілому). (Приклад оформлення наведено в додатку 22) ПТЕЕС розділ VІІ п.9.5
Приміщення конденсаторних батарей не забезпечене:

1. Однолінійною принциповою схемою конденсаторної установки (зазначається номінальний струм плавких уставок запобіжників, які захищають окремі конденсатори, частину або всю конденсаторну установку, а також значення уставки реле максимального струму в разі застосування захисного реле);

2. Стаціонарним пристроєм пофазного вимірювання струму;

3. Термометром (датчиком) вимірювання температури навколишнього повітря;

резервний запас запобіжників на відповідні номінальні струми плавких вставок;

4. Спеціальною штангою для контрольного розрядження конденсаторів

ПТЕЕС розділ VІІ п.9.6 Засоби вимірювальної техніки електричних величин

Не розроблено календарний графік щодо періодичної перевірки засобів вимірювальної техніки, який має бути узгоджений з організацією, акредитованою на право виконання повірки даних засобів обліку. ПТЕЕС розділ VII п.12.5;

Для розрахункового обліку електричної енергії використовуються засоби обліку, які не пройшли повірку (або державну метрологічну атестацію) ПТЕЕС розділ VII п.12.5;

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   15
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий