Інформація про розміщення на офіційному веб-сайті контролюючого органу нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових заходів державного нагляду Сфера дн(к)

Нормативно-правовий акт, дотримання якого перевіряється під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
Інформація про розміщення на офіційному веб-сайті контролюючого органу нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових заходів державного нагляду Сфера дн(к)

Скачати 154.29 Kb.

Дата конвертації 24.04.2016 Розмір 154.29 Kb. Додаток 2

Інформація про розміщення на офіційному веб-сайті контролюючого органу нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових заходів державного нагляду

Сфера дн(к) Нормативно-правовий акт, дотримання якого перевіряється під час здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) (дата, номер, назва) Пряме посилання або послідовність дій для знаходження нормативно-правового акту, дотримання якого перевіряється Провадження діяльності у сфері охорони здоров’я Закон України «Про захист прав споживачів»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_19910512_1023XII.html

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20000601_1775.html

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20070405_877V.html

Закон України «Про охорону праці»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_19921014_2694.html

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20000406_1645.html

Основи законодавства України про охорону здоров’я  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_19921119_2801.html

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_19940224_4004.html

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_19980211_11398BP.html

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_19911212_1972XII.html

Закон України «Про лікарські засоби»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_19960404_123_.html

Кодекс законів про працю України  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_19711210_3228.html

Господарський кодекс України  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20030116_4364.html

Закон України «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_19990716_1007.html

Закон України «Про вищу освіту»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20020117_2984III.html

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20010118_2240III.html

Закон України «Про психіатричну допомогу»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20000222_1489.html

Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20010705_2586.html

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20051006_2961.html

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/zn_20080904_375VI.html

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 15.07.97 № 765 «Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров’я» http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dp_19970715_765.html

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dp_20010523_559.html

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 16.10.98 № 1642 «Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dp_19981016_1642.html

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 04.07.2001 № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dp_20010704_756.html

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 17.12.2008 № 1103 «Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dp_20081217_1103.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.06.98 № 153  «Про затвердження табелів оснащення виробами медичного призначення структурних підрозділів закладів охорони здоров’я»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19980605_153.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.12.92 № 187  «Про затвердження табелів оснащення м’яким інвентарем лікарень, диспансерів, пологових будинків, медико-санітарних частин, поліклінік, амбулаторій»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19921221_0187.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.05.2000 № 120 «Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 14.11.2000 за
№ 819/5040)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20000525_120.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 16.12.2003 № 584 «Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.03.2004 за № 275/8874)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20031216_584.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.97 № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 14.01.98 за № 14/2454)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19971219_359.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 12.11.2002 за
№ 892/7180)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20021028_385.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 12.12.2007 за
№ 1368/14635)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20071123_742.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2005 № 24 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних станів»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050117_24.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.99 № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19991227_0302.html

Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства соціального захисту населення від 29.07.93 № 58 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» (зареєстрований у Міністерстві юстиції 17.08.93 за № 110)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19930729_0058_x.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.02.2010 № 163 «Про управління якістю медичної допомоги»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100224_163.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.08.2000 № 195 (зареєстрований у Міністерстві юстиції 20.02.2001 за № 150/5341) «Про надання спеціального дозволу на медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20000810_195.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002 № 12 «Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 01.02.2002 за № 94/6382)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20020117_0012.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30.06.98 № 180 «Про упорядкування статистичної звітності в закладах та установах системи Міністерства охорони здоров’я України»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 14.07.98 за № 452/2892) http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19980630_180.html 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.01.2000 № 2 «Про затвердження форми та Порядку видачі медичної довідки про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 24.01.2000 за № 39/4260)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20000110_0002.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.04.2006 № 203 «Про затвердження Форм звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 26.04.2006 за № 493/12367)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060407_203.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.07.2007 № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їхнього заповнення» (зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1009/14276)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20070710_378.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.12.2001 № 489 «Про затвердження статистичної документації з питань допоміжних репродуктивних технологій»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 25.12.2001 за № 1068/6259)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20011210_0489.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.07.2006 № 508 «Про затвердження Інструкції про порядок проведення операції штучного переривання вагітності, форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 25.10.2006 за № 1155/13029)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060720_508.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.10.2007 № 629 «Про затвердження форм первинної облікової документації з онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їхнього заповнення»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 26.10.2007 за № 1222/14489)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20071010_629.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.10.2008 № 573 «Про впорядкування використання бланків суворого обліку»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.11.2008 за
№ 1069/15760)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20081007_573.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.02.2006 № 67 «Про затвердження форм первинної облікової документації в закладах, що надають медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям, та інструкцій щодо їх заповнення» (зареєстрований у Міністерстві юстиції 02.03.2006 за № 221/12095)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060213_67.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2007 № 294 «Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 07.11.2007 за № 1256/14523)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20070604_294.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.01.96 № 10 «Про створення національного канцер-реєстру України»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19960122_0010.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.09.2009 № 690 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 29.10.2009 за № 1010/17026)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20090923_690.html

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики  від 29.03.2005 № 71 «Про затвердження правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 13.04.2005 за № 392/10672)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050329_0071_x.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 23.07.2007 за № 846/14113)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20070521_246.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.07.2005 № 330  «Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050705_330.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.07.99 № 184 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19990726_184.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.04.2006 № 203 «Про затвердження Форм звітності та інструкцій щодо їхнього заповнення»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 26.04.2006 за № 493/12367)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060407_203.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.01.2006 № 1 «Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 08.06.2006 № 686/12560)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060110_1.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ  від 05.06.2000 № 124/345 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 18.07.2000 за
№ 435/4656)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20000605_0124_.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.12.92 № 195 «Про затвердження переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19921225_0195.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.07.78 № 720 «Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19780731_0720.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 12.08.2009 № 588 «Про атестацію професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров’я» (зареєстрований у Міністерстві юстиції 23.09.2009 за № 895/16911)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20090812_588.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 07.09.93 № 198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 31.12.93 за № 206)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19930907_0198.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.05.2007 № 234 «Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 21.06.2007 за № 694/13961)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20070510_234.html

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 15.09.2005 № 262 «Про затвердження Порядку складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 04.10.2005 за № 1139/11419)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050915_0262_x.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04.12.2001 за № 1005/6196)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20011113_455.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2006 № 898 «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 29.01.2007 за № 73/13340)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20061227_898.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.12.2002 № 507  «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20021228_507.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 04.04.2008 № 181 «Про затвердження методичних рекомендацій «Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання та їх профілактика»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080404_181.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 10.10.2007 № 630 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань тканинних і клітинних трансплантатів та експертизи матеріалів клінічних випробувань й унесення змін до Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.02.2006 № 66, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.03.2006 за № 252/12126»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції 25.10.2007 за № 1206/14473)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20071010_630.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2007 № 52 «Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерства охорони здоров’я України»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20070202_52.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР від 10.06.85 № 770 «О введении в действие отраслевого стандарта ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19850610_0770.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я СРСР від 04.08.83 № 916 «Об утверждении инструкции по санитарно-противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных больниц (отделений)» http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19830804_0916.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2005 № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» (зареєстрований у Міністерстві юстиції 20.07.2005 за № 782/11062)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20050719_360.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28.11.97 № 340 «Про удосконалення організації служби променевої діагностики та променевої терапії»  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19971128_340.html

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.93 № 48 «Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської спеціальності»  (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.04.93 за № 19)  http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_19930317_0048.html

СанПиН № 5179-90  «Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» http://www.moz.gov.ua/ua/portal/sp_19900629_5179.html

СанПиН № 2956а-83 «Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала» http://www.moz.gov.ua/ua/portal/sp_19831228_2956a.html

ДСТУ 3215-95 «Метрология. Метрологическая аттестация средств измерительной техники. Организация и порядок проведения» http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dstu_3215-95.html

ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров’я http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dbn_20010104_B.2.2-10-2001.html

ГОСТ 19569-89 «Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытаний» http://www.moz.gov.ua/ua/portal/gost_19569-89.html

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий