Хірургічні хвороби позапечінкових жовчних шляхів

Мета: Поглибити знання курсантів з питань діагностики і тактики лікування хворих на гострий та хронічний холецистит
Хірургічні хвороби позапечінкових жовчних шляхів

Скачати 78.03 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 78.03 Kb. Методична вказівка

семінарського заняття для курсантів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № .

 1. Тема: Хірургічні хвороби позапечінкових жовчних шляхів.
 2. Місце проведення: відділення хірургії органів травлення.
 3. Мета: Поглибити знання курсантів з питань діагностики і тактики лікування хворих на гострий та хронічний холецистит.
 4. Актуальність теми:

— варіабельність захворювань на жовчно-кам’яну хворобу.

 1. Програма самопідготовки (перелік):
 • реферат “Дисфункція жовчного міхура”;
 • реферат “Що приводить до захворювань жовчновивідних шляхів?”;
 • реферат “Лапароскопічна холецистектомія”.
 1. Джерела інформації:
 1. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. Под редакцией В.С.Савельева.-М: Медицина, 1976, -867с.
 2. Неотложная хирургия груди и живота. Ошибки диагностики и тактики. / Кутушев В.Х., Гвоздев М.П., Филин В.М., Либов А.С.,-Л: Медицина, 1984.-248с.
 3. Неотложная гастроэнтерология. /Руководство для врачей./
  Крылов А.А., Земляной А.Г., Михайлович В.А., Иванов А.И./ Л.: Медицина, -1988.-264с.

Автор: д.м.н. Є.М. Боровий, к.м.н. О.Л. Нестеренко

Затверджено на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Переглянуто на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Методична вказівка

практичного заняття для курсантів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № .

 1. Тема: Хірургічні хвороби позапечінкових жовчних шляхів.
 2. Кількість годин: 2 години (90 хвилин).
 3. Місце проведення: відділення хірургії органів травлення.
 4. Мета: Поглибити знання курсантів з питань діагностики і тактики лікування хворих на гострий та хронічний холецистит.
 5. Актуальність теми: варіабельність захворювань на жовчно-кам’яну хворобу.
 6. Перелік теоретичних питань, які розглядаються на занятті:
 • етіологія та класифікація захворювань жовчного міхура;
 • клінічна картина та діагностична програма при гострому та хронічному холециститі;
 • ускладнення жовчно-кам’яної хвороби;
 • лікувальна тактика при гострому та хронічному холециститі;
 • реабілітація хворих після операції на жовчному міхурі та протоках.
  Тести самоконтролю (див. додаток). Рішення ситуаційних завдань.
 1. Перелік практичних навичок, які підлягають удосконаленню (засвоєнню)
  на занятті:
 • вміти вибрати діагностичну програму у хворих на жовчно-кам’яну хворобу;
 • визначити основні діагностичні та клінічні симптоми гострого холециститу;
 • вміти вибрати раціональну лікувальну тактику хворих на жовчно-кам’яну хворобу.
 1. Організаційна структура заняття: алгоритм роботи лікаря-курсанта: № Вид роботи Час (хв.)
  Вступне слово викладача 5
  Заслуховування рефератів курсантів, обговорення 20
  Демонстрація хворих 20
  Демонстрація ендоскопічного обстеження 20
  Засвоєння практичних навичок по темі заняття 15
  Рішення ситуаційних завдань 10

  Всього
  90
 2. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою:
 • реферування по темі та обговорення нових Internet-даних по захворюванню.
 1. Джерела інформації:
 1. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. Под редакцией В.С.Савельева.-М: Медицина, 1976, -867с.
 2. Неотложная хирургия груди и живота. Ошибки диагностики и тактики. / Кутушев В.Х., Гвоздев М.П., Филин В.М., Либов А.С.,-Л: Медицина, 1984.-248с.
 3. Неотложная гастроэнтерология. /Руководство для врачей./
  Крылов А.А., Земляной А.Г., Михайлович В.А., Иванов А.И./ Л.: Медицина, -1988.-264с.
Автор: д.м.н. Є.М. Боровий, к.м.н. О.Л. Нестеренко

Затверджено на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Переглянуто на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Методична вказівка

семінарського заняття для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № .

 1. Тема: Хірургічні хвороби позапечінкових жовчних шляхів.
 2. Кількість годин: 2 години (90 хвилин).
 3. Місце проведення: відділення хірургії органів травлення.
 4. Мета: Поглибити знання курсантів з питань діагностики і тактики лікування хворих на гострий та хронічний холецистит.
 5. Перелік теоретичних питань, які розглядаються на занятті:
 • етіологія та класифікація захворювань жовчного міхура;
 • клінічна картина та діагностична програма при гострому та хронічному холециститі;
 • ускладнення жовчно-кам’яної хвороби;
 • лікувальна тактика при гострому та хронічному холециститі;
 • реабілітація хворих після операції на жовчному міхурі та протоках.
  Тести самоконтролю (див. додаток). Рішення ситуаційних завдань.
 1. Організаційна структура заняття: алгоритм роботи лікаря-курсанта: № Вид роботи Час (хв.)
  Вступне слово викладача 5
  Заслуховування рефератів курсантів, обговорення 20
  Демонстрація хворих 20
  Демонстрація ендоскопічного обстеження 20
  Засвоєння практичних навичок по темі заняття 15
  Рішення ситуаційних завдань 10

  Всього
  90
 2. Ілюстративний матеріал: хворі, ендоскопії, слайди, таблиці, рентгенограми.
 3. Види і форми контролю: Вирішення ситуаційних завдань.
 4. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою:
 • реферування по темі та обговорення нових Internet-даних по захворюванню.
 1. Джерела інформації:
 1. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. Под редакцией В.С.Савельева.-М: Медицина, 1976, -867с.
 2. Неотложная хирургия груди и живота. Ошибки диагностики и тактики. / Кутушев В.Х., Гвоздев М.П., Филин В.М., Либов А.С.,-Л: Медицина, 1984.-248с.
 3. Неотложная гастроэнтерология. /Руководство для врачей./
  Крылов А.А., Земляной А.Г., Михайлович В.А., Иванов А.И./ Л.: Медицина, -1988.-264с.
Автор: д.м.н. Є.М. Боровий, к.м.н. О.Л. Нестеренко

Затверджено на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Переглянуто на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Методична вказівка

практичного заняття для викладачів

ЦИКЛ “Сімейна медицина”

ЗАНЯТТЯ № .

 1. Тема: Хірургічні хвороби позапечінкових жовчних шляхів.
 2. Кількість годин: 2 години (90 хвилин).
 3. Місце проведення: відділення хірургії органів травлення.
 4. Мета: Поглибити знання курсантів з питань діагностики і тактики лікування хворих на гострий та хронічний холецистит.
 5. Перелік теоретичних питань, які розглядаються на занятті:
 • етіологія та класифікація захворювань жовчного міхура;
 • клінічна картина та діагностична програма при гострому та хронічному холециститі;
 • ускладнення жовчно-кам’яної хвороби;
 • лікувальна тактика при гострому та хронічному холециститі;
 • реабілітація хворих після операції на жовчному міхурі та протоках.
  Тести самоконтролю (див. додаток). Рішення ситуаційних завдань.
 1. Перелік практичних навичок, які підлягають удосконаленню (засвоєнню)
  на занятті:
 • вміти вибрати діагностичну програму у хворих на жовчно-кам’яну хворобу;
 • визначити основні діагностичні та клінічні симптоми гострого холециститу;
 • вміти вибрати раціональну лікувальну тактику хворих на жовчно-кам’яну хворобу.
 1. Організаційна структура заняття: алгоритм роботи лікаря-курсанта): № Вид роботи Час (хв.) 1 Вступне слово викладача 5 2 Заслуховування рефератів курсантів, обговорення 20 3 Демонстрація хворих 20 4 Демонстрація ендоскопічного обстеження 20 5 Засвоєння практичних навичок по темі заняття 15 6 Рішення ситуаційних завдань 10

  Всього
  90
 2. Ілюстративний матеріал: хворі, ендоскопії, слайди, таблиці, рентгенограми, відеофільми.
 3. Види і форми контролю: Вирішення ситуаційних завдань.
 4. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою:
 5. Джерела інформації:
 1. Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости. Под редакцией В.С.Савельева.-М: Медицина, 1976, -867с.
 2. Неотложная хирургия груди и живота. Ошибки диагностики и тактики./ Кутушев В.Х., Гвоздев М.П., Филин В.М., Либов А.С.,-Л: Медицина, 1984.-248с.
 3. Неотложная гастроэнтерология. /Руководство для врачей./
  Крылов А.А., Земляной А.Г., Михайлович В.А., Иванов А.И./ Л.: Медицина, -1988.-264с.

Автор: д.м.н. Є.М. Боровий, к.м.н. О.Л. Нестеренко

Затверджено на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

Переглянуто на засіданні кафедри

“___” __________200__ р., протокол № ___

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий