Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації Настасівська загальноосвітня школа і-ііі

Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації Настасівська загальноосвітня школа і-ііі

Скачати 1.22 Mb.

Сторінка 1/9 Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 1.22 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації
Настасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Схвалено

педагогічною радою

протокол №1 від
31.08.2012

Затверджую

Директор школи

Сова Н.О.
31.08.2012

Погоджую

Начальник відділу освіти

Томаківської районної

державної адміністрації

Присташ Ю. А.

___.09.2012

Річний план роботи Настасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
на 2012-2013 навчальний рік

с. Настасівка

2012

Вступ
В 2011-2012 навчальному році педагогічний колектив працював над реалізацією вимог Конституції України щодо освіти, Законів України «Про освіту», «Про мову», «Про загальну середню освіту», програм «Обдаровані діти», «Сільська школа».

Реалізовуючи обласну проблему «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» педагогічний колектив пріоритетними напрямками роботи вважав:

 1. Створення умов для реалізації прав вибору учнями освітнього шляху відповідно до їх інтересів, нахилів,здібностей.
 2. Чітке планування і організація шкільної методичної роботи, спрямування на підняття рівня педагогічної майстерності учителя і педколективу.
 3. Здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості навчання учнів.
 4. Впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на особистісно-орієнтоване навчання й виховання.
 5. Моніторинг якості досягнень учнів та творчих можливостей вчителя.
 6. Створення умов для розвитку креативності всіх учасників навчально-виховного процесу.
 7. Впровадження в практику роботи інноваційних технологій.
 8. Організація поглибленого вивчення основ наук.

Діяльність методичної ради, творчої групи, методичних об’єднань вчителів, класних керівників була спрямована на реалізацію пріоритетних напрямків роботи.

На кінець 2011-2012 навчального року в школі -203 учня. В початковій школі – 79 учнів, в основній – 102, в старшій – 22 учні. Всі учні переведені до наступних класів, або випущені зі школи.

Дев’ятий клас закінчили 25 учнів, з них в 10 класі навчається – 13 учнів, в технікумах -___, в ПТУ -___, в ліцеях — ___.

Одинадцятий клас закінчили 10 учнів. З них у вузах навчається -___, в технікумах — ___, в ПТУ — ____, працюють — ___.

Початкову школу з високим рівнем досягнень закінчили 8 учнів, на достатньому рівні – 25 учнів, на початковому – 0.

В основній школі 9 учнів мають високий рівень досягнень, достатній – 36 учнів, початковий рівень – 9 учнів.

В старшій школі: високий рівень – 1 учень, достатній – 7 учнів, початковий – 1 учень.

Рівень досягнень учнів зображено таблицею, що дає змогу зробити висновки у порівнянні з попереднім роком. На високому рівні всього по школі 18 учнів (9,8%), що на 2,8% більше, ніж у попередньому році; на достатньому – 68 учнів (36%), що на 2 більше попереднього року; на початковому рівні 10 учнів(5,4%), що нижче на 20,6 % попереднього року. Дані показники свідчать про цілеспрямовану роботу педагогічного колективу.

Профільне групове навчання в старшій школі допомагає учням у їх професійному самовизначенні. Два роки здійснюється навчання дітей старшої школи на профілі української філології.

В основній школі здійснюється допрофільна підготовка. Так, введено спецкурси з українознавства, математики, фізики.

В школі реалізовувалась програма «Дай руку першокласнику». З цією метою укладено угоди про співпрацю з дитячими садками, проводились заняття з майбутніми першокласниками. На педагогічній раді у березні місяці розглянуто питання про підготовку учнів 5-річок д вступу в школу. Для батьків виготовлено Порадник (вихователь Кірова В.О.)

За 2011-2012 навчальний рік в школі проведено ряд заходів спрямованих на реалізацію проблем. Так, запроваджено інноваційні технології в 1-4 класах, 5-10 класах.

Клас Предмет Вчитель 1,2 Риторика Ємельова В.В., Іванова Л.М. 2,3,4 Логіка Ємельова В.В., Олійник О.Г. 2,3,4 Росмова Ємельова В.В., Олійник О.Г. 6,7,8 Українознавство Михайльо Л.Т. 10 Європейський вибір Козаченко О.Ю.

Також в 2011-2012 навчальному році введено викладання таких предметів, як основи здоров’я (5-9кл.), художня культура (9-10 кл.), технології (10 кл.). В процесі викладання предметів запроваджуються сучасні педагогічні технології особистісно зорієнтованого навчання і виховання, проблемне навчання, тренінгові методики, інтерактивні технології навчання.

Кожен вчитель працює над впровадженням певної технології.

з/п

Педагогічна технологія Вчителі 1 «Особистісно зорієнтоване навчання» Педагогічний колектив 2 «Технології кооперативно групового навчання» Педагогічний колектив 3 «Інноваційні технології» Педагогічний колектив 4 «Проектна технологія» Тюпа Т.В., Сова Н.О., Михайльо Л.Т.

Відповідно з планом атестації атестовано вчителів: Селезньову К.А., Тюпу Т.В., Кірову Н.Ф., Патрашок Н.В., Гринь О.А. В ході атестації Гринь О.А. одержала звання «Старший вчитель» та підтвердили кваліфікацію інші вчителі.

Згідно з планом вчителі проходять курсову перепідготовку при ДОІППО. Так, курсову перепідготовку в минулому навчальному році пройшли 6 вчителів, що становить 60 % від плану.

Вся діяльність педагогів була спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчання та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяли формуванню навичок самостійної пошукової діяльності.

Структура навчального року, режим роботи школи, навчальні плани затверджені і відповідають чинному законодавству України. Календарно-тематичне планування вчителів проаналізовано і затверджено.
Робота школи відповідає вимогам «Закону про мови»: вся документація закладу, наради, педагогічні ради, засідання ведуться українською мовою.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів, затвердженими МОН України.

Навчально-виховний процес забезпечено програмами, підручниками, педагогічними періодичними виданнями.

Робота по організації навчально-виховного процесу носила науковий характер, побудована на діагностичній основі, на аналізі й самоаналізі.

Змістовну роботу проведено педагогічною радою школи. На її засіданнях обговорювались актуальні питання теорії і практики; аналізувалась робота об’єднань і групувань, окремих вчителів.

За рік відбувся рух учнів в сторону зменшення загальної кількості дітей. Так вибули 8 учнів, прибули – 5 учнів. Кількість учнів зменшилась на 3 чоловіка.

Робочим планом школи передбачено викладання всіх предметів інваріативної частини. За рік реалізовано програмові вимоги кожного предмету. Варіативною частиною введено викладання російської мови в початкових 2-4 класах, а також в 9 класі, в 5-8 класах введено російську мову за рахунок варіативної частини. Також в 5,6 класах введено предмет етика, в 2-4 класах – логіка, в 1 класі – риторика. Нові предмети викладались ефективно.

Значні зміни відбулися у зв’язку з комп’ютеризацією школи. Значна частина учнів та вчителів оволоділи комп’ютерами, школа підключена до мережі Інтернет.

Працюючи над реалізацією обласної проблеми педагогічний колектив реалізовував проблему школи. Здійснювався особистісно-орієнтований підхід до особистості школяра, учні забезпечувались рівнем знань, що відповідає програмовим вимогам, а також створювались умови для розвитку творчих здібностей дітей. Це досягалось шляхом впровадження інноваційних технологій навчання, диференційованого підходу до особистості дитини, організації самостійної роботи учнів.

Система курсової перепідготовки та науково-м методична робота в школі впливають на рівень кваліфікації вчителів. Заслуговують уваги творчі надбання вчителів Гринь О.А., Іванової Л.М., Сови Н.О., Ткаченко О.Г., Ємельової В.В., Тюпи Т.В. Зріс методичний рівень викладання таких вчителів: Третяк Н.В., Козаченко О.Ю., Ткаченко Н.М., Козаченко Д.М., Павленко К.В.,Селезньова К.А.

Бібліотекарем школи робота спланована, проводилась згідно з планом роботи шкільної бібліотеки та річним планом школи.

Особливої уваги заслуговує робота медичної сестри школи Окатої Н.І., яка добросовісно виконувала обов’язки медсестри, надавала необхідну допомогу дітям, контролювала роботу шкільної їдальні, санітарний стан школи,вела журнал обліку відвідування школи, допомагала з’ясовувати причини відсутності дітей, проводила профілактичну роботу. Всі обов’язки виконувала старанно й добросовісно.

Позакласну й позашкільну роботу з учнями школи розглядали, як обов’язкову частину всієї навчально-виховної роботи. Основною формою роботи була діяльність учнівських організацій, проведення шкільних свят,змагань. У створенні системи виховної роботи провідну роль відіграли індивідуальний підхід, інтереси учнів та їх батьків.

У 2011-2012 навчальному році проведено моніторинг досягнень учнів з математики у 5-11 класах, фізики у 7-11 класах, української мови у 3,4 класах. Протягом минулого навчального року вивчались питання:

 1. Стан викладання математики у 5-11 класах
 2. Стан викладання етики у 5,6 класах
 3. Стан викладання світової літератури (вчитель Тюпа Т.В.)
 4. Стан викладання фізики у 7-11 класах
 5. Стан викладання правознавства (9-11 класи)
 6. Стан викладання географії (7-10 класи)
 7. Стан викладання біології (6-11 класи)
 8. Моніторинг з мов та математики у 3,4 класах.

Двічі на рік контролювалась техніка читання у 1-4 класах. За результатами вивчення стану викладання предметів видано довідки по школі де проаналізовано роботу вчителів та результативність досягнень учнів.

Проводилась робота з батьками та представниками батьківської громадськості, зросла роль батьківського комітету в організації навчально-виховного процесу в школі.

Під керівництвом директора школи систематично проводились засідання батьківського комітету, на яких обов’язковим питанням були питання всеобучу.

Протягом 2011-2012 н.року проводився рейд «Урок» (вересень 2011 року); двічі проведено місячник боротьби з бездоглядністю (жовтень, квітень). Метою даних місячників є залучення всіх дітей шкільного віку до навчання. Щодня проводились рейди по відвідуванню учнями школи (відп. Оката Н.І.) Питання відвідування учнями школи розглядались на нараді при директору; класними керівниками відвідувались сім’ї, проводилась профілактична робота з учнями, які схильні до пропусків.

Поряд з позитивними надбаннями педколективу є ряд недоліків:

 1. Залишається низьким якісний показник досягнень учнів
 2. Мають місце пропуски уроків окремими учнями, запізнення, порушення поведінки.
 3. Бажано мати вищий рейтинг якості щодо районних предметних олімпіад.
 4. Зовсім недостатньо проведено позакласної роботи по предметах. Вчителі предметними не планують проведення декад предметних, крім олімпіад та міжнародних інтелектуальних конкурсів.
 5. Особливим недоліком є оформлення вчителями класних журналів. Так вчителі допускають виправлення, як приклад журнал 10 класу. Майже на кожній сторінці виправлення,заклеювання, затирання. Це стосується таких вчителів: Михайльо Л.Т., Тюпа Т.В., Козаченко О.Ю., Павленко К.В., Баршацький І.В. Вчителі не дотримувались вимог проведення тематичного контролю знань. Семестрове оцінення не може бути виставлено при наявності однієї тематичної, не вчасно виставляється ведення зошитів, не враховували його при виставленні тематичного балу; не дотримуються вимог щодо оцінення учнів; невчасно ведуть облік відвідування.

В підсумкових наказах про стан класних журналів неодноразово попереджались Баршацький І.В., Козаченко Д.М., Козаченко О.Ю. В системі роботи багатьох вчителів є невчасне виставлення оцінок що пов’язане з невчасною перевіркою зошитів, проведенням контрольних робіт. У зв’язку з введенням електронних журналів особливо це спостерігається.

 1. Робота шкільних методичних об’єднань була спланована і проводилась, але відсутнє чітке дотримання графіка проведення, має місце перенесення засідань, що створює незручності в організації навчально виховного процесу.
 2. Спілкування багатьох вчителів з учнями на підвищених тонах: вчителі кричать на дітей або грубо звертаються (початкові класи, основна школа). Таке спілкування негативно впливає на учня та його поведінку.

Результати державної підсумкової атестації в 9, 11 класах:

Навчальний предмет К-сть

учнів

9 класу К-сть учнів 9 класу, які проходили ДПА К-сть учнів

11 класу

К-сть учнів 11 класу, які проходили ДПА К-сть учнів 11 класу , яким зараховано ЗНО як ДПА

письмово усно захист

д. роб.

письмово усно захист д. роб.

Укрмова 24 24 — — — — — — — Англійська

мова

24 24 — — — — — — — Математика 24 24 — — — — — — — Географія 24 24 — — — — — — — Біологія 24 24 — — — — — — — Укрмова — — — — 10 10 — — — Українська література — — — — 10 10 — — — Історія України — — — — 7 7 — — — Біологія — — — — 3 3 — — —

Аналіз досягнень учнів за 2011-2012 навчальний рік

Клас Було учнів на поч. навч.

року

Вибули При

були

Є

учнів

1-3 бали 4 – 6 балів 7 – 9 балів 10-12 балів

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть % 1 14 — 1 15

2 24 1 — 23 — — 11 48 10 43,4 2 8,6 3 22 1 1 22 — — 11 50 8 36 3 14 4 19 — — 19 — — 9 47 7 37 3 16 Всього 79 2 2 79 — — 31 48,4 25 39,1 8 12,5 5 17 1 — 16 — — 2 12,5 11 68,7 3 18,8 6 18 2 1 17 4 23,5 7 41 3 17,6 3 17,6 7 18 1 2 19 1 5 13 69 5 26 — — 8 26 — — 26 1 4 12 46 12 46 1 4 9 25 1 — 24 3 12,5 14 58,3 5 20,8 2 8,4 Всього 104 5 3 102 9 8,9 48 47 36 35,3 9 8,8 10 13 1 — 12 — — 6 50 5 42 1 8 11 10 — — 10 1 20 7 60 2 20 — — Всього 23 1 — 22 1 4,3 12 54,5 7 31,8 1 4,3 Разом 206 8 5 203 10 5,4 91 48,5 68 36,3 18 9,8

Відповідно з проведеним аналізом завданнями педагогічного колективу у 2012-2013 навчальному році є:

 1. Реалізація завдань ІІІ етапу обласної проблеми та проблеми школи.
 2. Спрямування всіх заходів на підвищення якості досягнень учнів.
 3. Організація допрофільної та профільної підготовки учнів.
 4. Моніторинг досягнень учнів у навчально-виховному процесі.
 5. Покращення позакласної роботи по предметах, використовуючи різні форми творчих звітів.
 6. Спрямування діяльності школи на формування моральної духовності. З цією метою ввести викладання у 1,10 класах предмету «Сходинки духовності».
 7. Чітке планування і організація шкільної методичної роботи, спрямування на підняття рівня педагогічної майстерності учителя і педколективу.
 8. Виховання в дітей загальнолюдських цінностей (доброти, поваги один до одного та до старших себе, порядності, толерантності).
 9. Формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи.
 10. Розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків та клубів.

Обласна проблема:

Креативна освіта для розвитку

інноваційної особистості”

Проблема школи:

Організація самостійної роботи учнів на уроках та в позаурочний час через формування ключових компетенцій учнів на основі використання сучасних методів навчання і виховання»

Методична проблема:

«Формування активних, творчих, компетентних особистостей здатних до творчості, успіху в умовах сучасного освітнього простору»

Виховна проблема:

«Створення виховного простору як ресурсу для розвитку духовно-моральної креативної особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання»
Вивчення стану викладання предметів

 1. Етика -2012 рік
 2. Основи здоров’я 1-4 кл. – 2010 рік
 3. Я і Україна 1-4 клас – 2010 рік
 4. Стан викладання математики – 2012 рік
 5. Світова література – 2012 рік
 6. Фізика – 2012 рік
 7. Правознавство – 2011 рік
 8. Хімія – 2011 рік
 9. Біологія – 2011 рік
 10. Географія – 2011 рік
 11. Історія – 2011 рік

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий