Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет

Тема1 Становлення науки управління навчальним закладом як галузі наукового знання. Її предмет, завдання, методи
Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет

Скачати 291.95 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 291.95 Kb. Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема1 Становлення науки управління навчальним закладом як галузі наукового знання. Її предмет, завдання, методи

План

 1. Становлення управління навчальним закладом як наукової дисципліни в Україні.

 2. Проблеми освіти в Україні та нові підходи до управління.
 3. Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку.
 4. Періодизація, становлення і розвиток галузі освіти.
 5. Управління як мистецтво, наука, функція, процес, категорія людей, апарат (орган).
 6. Сутність управління. Види управління.

Тема 2 Навчальний заклад як об’єкт управління План

1 . Взаємодія навчального закладу з зовнішнім середовищем.

 1. Внутрішня побудова навчального закладу.
 2. Результати життєдіяльності навчального закладу.
 3. Різні види навчальних закладів та специфіка потреб в управлінні.
 4. Суб’єкти і об’єкти управління.
 5. Умови ефективної взаємодії суб’єкта і об’єкта управління.

Тема 3 Організація функціонуванням навчального закладу План

 1. Структура та освітня система навчального закладу.
 2. Особливості організаційної структури у залежності від розміру та типу навчального закладу.
 3. Підходи до управління школою та її структура.
Тема 4 Система управління навчальним закладом План
 1. Функції управління.
 2. Класичні та модернізовані (оновлені) функції управління.
 3. Сутність процесу управління.
 4. Організаційна структура та організаційні механізми керівної системи навчального закладу.
 5. Організаційні комунікації.
Тема 5 Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх класифікація План
 1. Зміст управлінських функцій керівників закладів освіти різних рівнів і видів акредитації.
 2. Класифікація управлінських функцій.
 3. Зв’язок між змістом управління і стандартом діяльності керівника закладу освіти.

Тема 6 Принципи управління навчальним закладом

План

 1. Принципи гуманізації та демократизації.

 2. Принцип поєднання колегіальності з персональною відповідальністю.
 3. Принципи науковості, регіональності, оперативності.
 4. Принципи конкретності та діловитості.
 5. Принцип перевірки фактичного використання прийнятих рішень.
 6. Принципи ініціативності, цілеспрямованості, оптимізації, активності.
Тема 7 Організаційно-педагогічні методи управління

План

 1. Методи, пов’язані з розподілом функцій управління.

 2. Організаційні методи з демократичним стилем управління.
 3. Методи, пов’язані з соціальними факторами й соціально- психологічними методами управління.
 4. Управлінське рішення, управлінський акт: зміст і форма.
Тема 8 Соціально-психологічні методи управління

План

 1. Формування міжособистісного статусу директора, міжособистісних стосунків в апараті управління, колективі щодо його згуртування.

 2. Мотивація індивідуальної та колективної трудової діяльності членів шкільного колективу.
 3. Соціальні методи управління:

а) сформованість громадської думки колективу;

б) наявність авторитету в керівника закладу;

в) поведінка колективу в стресових ситуаціях;

г) рівень задоволеності роботою тощо.

Тема 9 Фінансово-економічні методи управління

План

1. Характеристика економічних методів управління навчальним закладом:

а) централізоване планування;

б) самостійне планування;

в) бюджетне управління;

г) метод кошторисно-господарського розрахунку;

д) економічне стимулювання.

2. Значущість економічних методів управління для діяльності освітнього закладу.

Тема 10 Планування освітнього процесу

План

 1. Планування цілей освітнього процесу у навчальному закладі.

 2. Базисний план — основа планування освітнього процесу навчального закладу.
 3. Навчальні плани закладу освіти.
 4. Розробка навчального плану.
Тема 11 Контроль процесів функціонування навчального закладу

План

 1. Су б’ єкти та об’ єкти контролю.

 2. Види контролю.
 3. Форми контролю.
 4. Принципи контролю.
 5. Методи контролю.
 6. Процедури контролю у навчальному закладі.
Тема 12 Керівництво колективом: мотивація та оцінка кадрів

План

 1. Психологічні механізми орієнтації організаційної поведінки.

 2. Оцінка педагогічних кадрів.
Тема 13 Професійна культура керівника навчального закладу

План

 1. Сутність поняття «професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу».

 2. Складові професійної культури керівника

загальноосвітнього навчального закладу.

3. Рівні сформованості професійної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Тема 14 Сутність і зміст управлінської технології

План

 1. Сутність і зміст управлінської технології.

 2. Класифікація технологій управління.
 3. Стилі управління закладами освіти.
Тема 15 Інтегративний характер управлінських технологій

План

 1. Об’єкт дослідження науки управління закладом освіти. Комплексний підхід в управлінні.

 2. Системний підхід в управлінні.
 3. Системно-структурний підхід в управлінні.
 4. Структурна ієрархія як метод наукового дослідження.
 5. Форми критичної оцінки керівника: оцінка експертів, «мозковий штурм», соціологічні методи дослідження тощо.
Тема 16 Організаційне моделювання в системі оперативного управління

План

 1. Методична і виховна робота, завдання і зміст.

 2. Форми методичної роботи з учителями, їх характеристика.
 3. Методична рада школи.
 4. Методичні об’єднання вчителів (предметні кафедри).
 5. Внутрішньошкільний контроль: види, методи, форми і зміст.
Тема 17 Теоретико-організаційні основи і технології адаптивного управління

План

 1. Сутність адаптивного управління.

 2. Теоретичні основи адаптивного управління: функціональний цикл, модифікація цілей, структури, об’єкта, організація способів взаємодії.
 3. Закономірності адаптивного управління.

4. Організаційні основи адаптивного управління. Тема 18 Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління

План

 1. Сутність освітнього моніторингу: визначення, синхронність процесів спостереження, замирювання, отримання нової інформації, моделювання, прогнозування, коригування.

 2. Моніторинг розвитку освіти в Україні.
 3. Діагностичний моніторинг.
 4. Державний моніторинг.
 5. Регіональний моніторинг.
 6. Локальний моніторинг.
Тема 19 Управління розвитком навчального закладу

План

 1. Шляхи розвитку навчального закладу.

 2. Інноваційні орієнтації навчального закладу та система управління його розвитком.
 3. Аналіз та характеристика управлінських інновацій.
Тема 20 Системне управління розвитком навчального закладу План

 1. Принципові особливості системного управління розвитком навчального закладу.
 2. Системне планування розвитком навчального закладу: виявлення та оцінка проблем.
 3. Системне планування розвитку школи: розробка стратегії змін та плани їх здійснення.
 4. Управління реалізацією програми.

Самостійна та індивідуальна робота студентів

Тема: Становлення науки управління навчальним закладом як галузі наукового знання. Її предмет, завдання, методи
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Прийняття оперативних рішень керівником навчального закладу».
 4. Підготувати реферат на тему «Моніторинг якості освіти: становлення і розвиток».
Тема: Навчальний заклад як об’єкт управління
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Прийняття оперативних рішень керівником навчального закладу».
 4. Підготувати реферат на тему «Школа як педагогічна система й об’єкт управління».
Тема: Організація функціонуванням навчального закладу
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Підготовка до проведення засідання педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу з проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання».
 4. Підготувати реферат на тему «Організація та функціонування інформаційного простору навчального закладу в рамках сучасного медіа середовища».

Тема: Система управління навчальним закладом
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Підготовка до проведення засідання педагогічної ради ЗНЗ з проблеми активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання».
 4. Підготувати реферат на тему «Сутність управління навчальним закладом».
Тема: Зміст управлінських функцій керівника закладу, їх класифікація
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Засідання педагогічної ради з проблеми підвищення виховної функції уроку».
 4. Підготувати реферат на тему «Підходи до класифікації функції управління навчальним закладом».
Тема: Принципи управління навчальним закладом
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Засідання педагогічної ради з проблеми підвищення виховної функції уроку».
 4. Підготувати реферат на тему «Систематика принципів управління навчальним закладом».
Тема: Організаційно-педагогічні методи управління
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Оперативна нарада при керівникові загальноосвітнього навчального закладу: підготовка до державної підсумкової атестації, переведення та випуск учнів».
 4. Підготувати реферат на тему «Зміст і значення

соціологічних методів управління». Тема: Соціально-психологічні методи управління
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Оперативна нарада при керівникові ЗНЗ: підготовка до державної підсумкової атестації, переведення та випуск учнів».
 4. Підготувати реферат на тему «Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання».
Тема: Фінансово-економічні методи управління
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Атестація педагогічних працівників».
 4. Підготувати реферат на тему «Актуальність дослідження фінансово-економічних методів управління».
Тема: Планування освітнього процесу
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до ділової гри «Технологія планування роботи загальноосвітнього навчального закладу».
 4. Підготувати реферат на тему «Планування роботи загальноосвітнього навчального закладу».
Тема: Контроль процесів функціонування навчального закладу
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Визначення місії загальноосвітнього навчального закладу».
 4. Підготувати реферат на тему «Контроль як функція керівника загальноосвітнього навчального закладу».

Тема: Керівництво колективом: мотивація та оцінка кадрів
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Визначення місії ЗНЗ».
 4. Підготувати реферат на тему «Оцінка міжособистісних стосунків у колективі».
Тема: Професійна культура керівника навчального закладу
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Стратегічне планування розвитку загальноосвітнього навчального закладу».
 4. Підготувати реферат на тему «Критерії сформованості професійної культури керівника навчального закладу».
Тема: Сутність і зміст управлінської технології
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Стратегічне планування розвитку загальноосвітнього навчального закладу».
 4. Підготувати реферат на тему «Управлінські технології: поняття та види».
Тема: Інтегративний характер управлінських технологій
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Концепція розвитку загальноосвітнього навчального закладу майбутнього».
 4. Підготувати реферат на тему «Інтегративний підхід в управлінні».

Тема: Організаційне моделювання в системі оперативного управління

 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Концепція розвитку загальноосвітнього навчального закладу майбутнього».
 4. Підготувати реферат на тему «Організаційне моделювання як частина управлінської діяльності».
Тема: Теоретико-організаційні основи і технології адаптивного управління
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Оцінка вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предмета».
 4. Підготувати реферат на тему «Сутність адаптивного управління загальноосвітнім навчальним закладом».
Тема: Освітній моніторинг як механізм адаптивного управління
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Оцінка вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предмета».
 4. Підготувати реферат на тему «Роль освітнього моніторингу в управлінні навчальним процесом».
Тема: Управління розвитком навчального закладу
 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Формування позитивного іміджу сучасного загальноосвітнього навчального закладу».
 4. Підготувати реферат на тему «Оновлення управління розвитком навчального закладу».
Тема: Системне управління розвитком навчального закладу

 1. Підготуватися до практичного заняття.
 2. Законспектувати у зошит питання семінарського заняття.
 3. Підготуватися до участі у ділові грі «Формування позитивного іміджу сучасного загальноосвітнього навчального закладу».
 4. Підготувати реферат на тему «Проектування управління розвитком навчального закладу».

Питання до заліку

 1. Сутність поняття «сучасні технології управління».
 2. Новітні досягнення в управлінні.
 3. Принципи сучасного управління.
 4. Рівні управління, їх характеристика.
 5. Освітній моніторинг як механізм управління.
 6. Функції управління (планування, організація, облік і контроль).
 7. Функції управління (прогнозування, прийняття управлінських рішень).
 8. Педагогічна діагностика як функція управління.
 9. Теоретичні основи сучасних технологій управління.
 10. Управління якістю роботи персоналу, його специфіка.
 11. Моніторинг діяльності закладу (установи) освіти.
 12. Моніторинг розвитку вищої освіти в регіоні (міста, району, області).
 13. Моделювання взаємодії керуючої та керованої підсистеми на різних рівнях організації вищої освіти.
 14. Методи і прийоми управління як складові технології.
 15. Види і форми управління як складові технології.
 16. Кваліметрична модель як складова технології.
 17. Самоменеджмент у діяльності управлінця.
 18. Моніторинг діяльності керівника вищого закладу.
 19. Теоретичні основи адаптивного управління.
 20. Концепція спрямованої самоорганізації в управлінні, її характеристика.
 21. Розвиток цільових функцій управління на різних рівнях організації вищої освіти.
 22. Діагностика управлінської діяльності керівника (управління).
 23. Управлінська компетентність керівника, її компоненти.
 24. Перетворення технологій управління вищої школи.
 25. Освітній моніторинг як механізм управління (державний, регіональний, локальний).
 26. Контрольно-аналітична діяльність керівника.
 27. Основні обов’язки адміністративно-управлінського персоналу.
 28. Методи і засоби оптимізації соціально-психологічного мікроклімату в колективі.
 29. Характеристика органів управління закладом.
 30. Технології управління педагогічним процесом.
 31. Особистісно-орієнтовані технології управління педагогічним
 32. процесом.
 33. Умови впровадження якісно нових технологій управління педагогічним процесом.
 34. Органи управління навчальним закладом, їх функції.
 35. Загальні основи управління навчальним закладом.
 36. Конференція як основний колегіальний орган самоврядування.
 37. Основні функції ради навчального закладу.
 38. Основні вимоги до проведення наради при директорові.
 39. Сутність управління навчальним закладом.
 40. Структура органів управління в навчальному закладі.
 41. Основні принципи діяльності органів управління в закладах освіти.
 42. Робота громадських органів самоврядування в навчальному закладі.
 43. Сутність основних вимог до планування.
 44. Основні вимоги до структури перспективного плану.
 45. Характеристика традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи.
 46. Основні умови впровадження нових інформаційних технологій розвивального навчання,
 47. Основні завдання внутрішкільного контролю.
 48. Характеристика контролю за виконанням нормативних, директивних документів і навчальних програм.
 49. Сутність контролю за якістю навчальних досягнень учнів (студентів).
 50. Функції внутрішкільного контролю.
 51. Види внутрішкільного контролю.
 52. Методи внутрішкільного контролю.
 53. Характеристика основних форм управління освітою у розвинених країнах Західної Європи.
 54. Системно-структурний підхід в управлінні.
 55. Фінансово-економічні методи управління закладом освіти.
 56. Організаційно-педагогічні методи управління закладом освіти.
 57. Соціально-психологічні методи управління закладом освіти.
 58. Методика розвитку оперативних моделей управління.
 59. Управління навчальними закладами на засадах демократичної педагогіки.
 60. Управління навчальними закладами на засадах адміністративної педагогіки.
 61. Характеристика новітніх досягнень в управлінні.
 62. Проблема децентралізації управління освітою.
 63. Основні режими роботи системи освіти: функціонування і розвиток.
 64. Організаційні механізми управління навчальними закладами.
 65. Основні тенденції оновлення управління освітою.
 66. Значення практичного досвіду успішних управлінських нововведень.
 67. Стратегії, що застосовують у сучасних нововведеннях.
 68. Системні інновації в сучасній системі.
 69. Універсальність функцій управління освітою в регіоні.
 70. Основні функції управління освітою.
 71. Охарактеризувати структурно-кількісну функцію органів управління.
 72. Функції органів управління освітою в регіоні щодо виконання основних завдань.
 73. Додаткові функціональні права органів управління освітою.
 74. Взаємодія органів управління освітою з громадськими організаціями.
 75. Організаційна робота з кадрами.
 76. Забезпечення виконання вимог Закону «Про освіту» щодо обов’язковості загальної середньої освіти.
 77. Створення умов для розвитку здібних і обдарованих учнів. Прогресивний досвід розвинених країн.
 78. Інформаційно-аналітична і статистична робота органів управління освітою.
 79. Охарактеризувати завдання, визначені Законом «Про освіту» для органів місцевої влади та керівників закладів освіти.
 80. Суть і зміст державної атестації закладів освіти.
 81. Основні законодавчі та нормативно-правові документи, що регулюють державну атестацію.
 82. Основні розділи та вимоги «Типового положення про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти і закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації».
 83. Основні вимоги до закладів освіти щодо проходження ліцензування.
 84. Атестація закладу освіти: підготовка та проведення.
 85. Атестація закладу освіти та питання інспектування органами управління освітою навчальних закладів.
 86. Сучасна структура управління освітою.

Порівняльна характеристика структури і завдань органів управління освітою України та розвинених європейських країн.

Список рекомендованої літератури

Основна

 1. Даниленко Л.1. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи: Монографія. — К. : Логос, 1998.- 140 с.
 2. Даниленко Л.І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах : Монографія. — К. : Міленіум, 2004. — 358 с.
 3. Єльнікова Т.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні. — Харків : Крок, 1999. — 303 с.
 4. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом: Навч. посіб. / Т. М. Десятов, О. М. Коберник та ін. — Харків : Основа, 2003. — 240 с.
 5. Наукові основи управління школою / За ред. Г.В. Сльникової. — Харків :ХДПІ, 1991.- 170 с.
 6. Освітній менеджмент: Навч. посібник /За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. — К. : Шкільний світ, 2003. — 400 с.
 7. Островерхова Н.М., Даниленко Л./. Ефективність управління ЗОШ : соціально-педагогічний аспект. -К. : Школяр, 1995.
 8. Пикельная В. С. Теоретические основи управлення / школоведческий аспект. — М. : Вьісшая школа, 1990. — 175 с.
 9. Поташних М.М., Моисеев А.М. Управление современной школой. В вопросах и ответах. — М. : Новая школа, 1998.
 10. Підготовка керівника середнього закладу освіти: Наук.-метод. посібник / За заг. ред. Л. Даниленко. — К. : Міленіум, 2003. — 305 с.

Додаткова

  1. Беспалько В.П. Слагаемьіе педагогической технологии. — М. : Педагогика, 1989. — 192 с.
  2. Бондарь В.И. Управленческая деятельность директора школьї: дидактический аспект. — К. : Радянська школа, 1987.
  3. Васнльченко Л.В. Як оцінювати культуру управління // Директор школи.- 2001. -№3.
  4. Внутришкольное управление: Вопросьі теории и практики / Под ред. Т.И. Шамовой. -М. : Педагогика, 1991.
  5. Внутришкольное управление: теория и оііьіт педагогических и управленческих инноваций / Под ред. Н.В. Горбуновой. — М. : Новая школа, 1995.
  6. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. -К., 1997.
  7. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. — К.: Логос, 1998. — 140 с.
  8. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу. — К., 1996 — 140 с.
 1. Єльнікова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні. — Харків : Крок, 1999.
 2. Єльнікова Г.В. Основи адаптивного управління. — Харків : Основа, 2004.- 128 с.
 3. Зверева В.И. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы. — М.: Новая школа, 1995.
 4. Калуове Л. де, Марке Э., Петри М. Развитие школы: модели и изменения — Калуга : Калуж. ин-т социологии, 1988. — 239 с.
 5. Карамушка Л.М. Практична психологія у системі освіти. — К. : 1С ДО, 1995.
 6. Конаржевский Ю.А. Менеджмент и внутришкольное управление. — М. : Центр «Пед. Поиск», 2000.
 7. Крижко В.В., Павлютенков Э.М. Менеджмент в освіті. — К., 1998.
 8. Кущ Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управлевческих функций. — М. : Дело, 1981.
 9. Лебідь О.В. Професійна культура керівника загальноосвітнього навчального закладу : Навчальний посібник. / Ольга Лебідь. — Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. — 263 с.
 10. Лизинский В.М. Дагностико-аналитические процедурь и активно- игровые форми в управлении школой. — М.5 1996.
 11. Маслов В.І., Драгун В.П., Шаркунова В.В. Теоретичні основи пе­дагогічного менеджменту. — К., 1996.
 12. Маслов В.И. Теория и методика непрерывного повышения квалификации руководителей школы: Учебное пособие. — К. : МНО УССР, 1990.
 13. Муравьев Е.М., Богоявленская А.Е. Рекомендации по организации управленческой деятельности администрации школи. — М. : Центр «Педагогический поиск», 2000.
 14. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом: Навч. посіб. / Т. М. Десятов, О. М. Коберник та ін. — Харків : Основа, 2003. — 240 с.
 15. Наукові основи управління школою / За ред. Г. В. Сльникової. — Харків : ХДПІ, 1991.
 16. Немченко С.Г. Рефлексивне управління загальноосвітньою школою : Навчальний посібник. — Донецьк : вид-во «ЛАНДОН-ХХІ», 2010. — 230 с.
 17. Олійник В. В. Наукові основи управління підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти : Моногр. — К. : Міленіум, 2003. — 594 с.
 18. Орлова Т.В. Перспективное планирование развития школы. — М. : Сентябрь, 2000.
 19. Освітній менеджмент: Навч.-метод, посіб. / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. — К. : Шкільний світ, 2003. — 400 с.
 20. Осшроверхова Н.М., Даниленко Л.І. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект. — К. : Школяр, 1995.-302 с.
 21. Оцінювання та вибір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект: Наук.-метод. посіб. / За заг. ред. Л. Даниленко. — К. : Логос, 2001. — 185 с.
  1. Подмазін С. 1. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління освітніми системами // Освіта і управління. — 1997. — № 1.
  2. Портнов М. Л. Азбука школьного управления. — М. : Просвещение, 1991.
  3. Професіограма директора загальноосвітньої школи — менеджера освіти / Упорядник Гадецький М.В. — Харків : ХДПУ, 1997.
  4. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод, посіб. / Ред. Рада : В.М. Доній, ГМ. Несен, Л.В. Сохань, І.Г.Єрмаков та ін. — К., 1996. — 792 с.
  5. Сластенин В.А., ПодимоваЛ.С. Педагогика: инновационная деятельность. -М. : Магістр, 1997.
  6. Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія і практика: Підручник для вузів. — Тернопіль : Карт-бланш, 1997. — 456 с.
  7. Технологія експертизи управління освітнім процесом у загальноосвітньому закладі / За заг. ред, А.М. Єрмоли. — Харків : Пошук, 2000.
  8. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С., Черньова З.О. Педагогіка управління: Навч. посіб. . — Харків : НТУ «ХПІ», 2003.-408 с.
  9. Третьяков П.И. Практика управления современной школой (опьіт педагогического менеджмента). — М., 1995.
  10. Третьяков Я. И. Управление школой по результатам. — М. : Новая школа, 1997.
  11. ТурашМ.М., Гадецький М.В., Задерихіна С.О. Підготовка та видання наказів а питань навчально-виховного процесу в загальноосвітніх школах. — Харків, 1998.
  12. Управление качеством образования / Под ред. М.М. Поташника. — М. : Педагогическое Общество России, 2000.
  13. Управление развитием школи: Ііособие для руководителей образовательньїх учреждений / Под ред. М.М. Поташника, В.С. Лазарева. — М. : Новая школа, 1995.
  14. Управление современной школой: Пособие для директора школьї Под ред. М. Поташника. — М. : АПП ЦИТП, 1992.
  15. Управление школой: теоретические основи и методи / Под ред. В.С. Лазарева. -М. : Центр сод. и зконом. исследовавий, 1997.
  16. Ушаков К.М. Ресурсьі управлення школьной организацией. — М. : Сентябрь, 2000.
  17. Фельзер А.Б., Доброневський О.В. Техніка роботи керівника: Навч. посібник. -К. : Вища школа, 1993.
  18. Фиишан Л.И. Как не надо управлять школой. — М. : Сентябрь, 2000.
  19. Філософський словник // За ред. В.І. Шинкарука. — К., 1973.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий