Пошук і заміна даних в редакторі Excel 2007

Мета Надбати елементарні навички роботи з табличним процесором Excel Навчитися створювати та обробляти таблиці. Проводити їх форматування. Працювати з рядами даних. Засвоїти технологію проведення розрахунків в таблицях та побудову діаграм
Електронні таблиці

Скачати 307.17 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 307.17 Kb. Інформатика

Лекція №4

Тема: Електронні таблиці Microsoft Excel. Введення та редагування числової, формульної та текстової інформації. Використання функцій та операцій для опрацьовування інформації поданої в таблиці. Побудова діаграм та графіків на основі табличної інформації

Мета Надбати елементарні навички роботи з табличним процесором Excel.. Навчитися створювати та обробляти таблиці. Проводити їх форматування. Працювати з рядами даних. Засвоїти технологію проведення розрахунків в таблицях та побудову діаграм.
План:

  1.  Інтерфейс вікна програми
  2. Правила створення та зчитування електронної таблиці.
  3. Компоновка сторінки
  4. Правила введення даних
  5. Редагування даних
  6. Робота з буфером обміну
  7. Форматування даних
  8. Застосування обрамлення
  9. Вставка графічних об’єктів (малюнки, авто фігури, об’єкти WordArt).
  10. Побудова рядів даних
  11. Вставлення рядків, стовпчиків. Знищення рядків, стовпчиків.
  12. Технологія проведення розрахунків в таблиці

а) застосування формул

б) застосування функцій

  1. Сортування та фільтрація даних
  2. Технологія побудови діаграм (додавання легенди). Форматування діаграм та графіків
  3. Робота з колонтитулами.

Електронні таблиці  дозволяють опрацьовувати великі масиви числових даних. На відміну від таблиць на папері, електронні таблиці забезпечують проведення динамічних обчислень, тобто перерахунок за формулами при введенні нових чисел. У математиці за допомогою електронних таблиць можно подати функцію в числовій формі і побудувати її графік, у фізиці — опрацьовувати результати експерименту, в географії або історії — представити статистичні дані у формі діаграми.

Електронна таблиця — це програма, що працює в діалоговому режимі, та зберігає і опрацьовує дані в прямокутних таблицях.

Електронні таблиці Microsoft Excel – потужний засіб створення і ведення різних електронних документів.

        Запуск програми:

1) ПУСК — ВСІ ПРОГРАМИ — MICROSOFT OFFICE — MICROSOFT OFFICE EXCEL 2007;

ЗА ДОПОМОГОЮ ЯРЛИКА НА РОБОЧОМУ СТОЛІ.

Інтерфейс MS Excel 2007

Особливості:

1)        у новій версії Microsoft Office Excel 2007 головне меню замінила стрічка. На перший погляд, «стрічки» нічим не відрізняються від старих панелей інструментів, але це не так. Головна відмінність в тому, що команди в них згруповані за темами, завдяки чому можна легко знайти те, що потрібно в даний момент.  Стрічка володіє більшим наповненням, ніж меню і панелі інструментів. Вона може містити кнопки, колекції і діалогові вікна;

2)        стрічка складається з 7 вкладок, організованих навколо окремих сценаріїв або об’єктів: Головна, Вставка, Розмітка сторінки, Формули, Дані, Рецензування, Вигляд;

3)        елементи кожної вкладки об’єднані в групи, наприклад, елементи вкладки Головна об’єднані в групи: Буфер обміну, Шрифт, Вирівнювання, Число, Стилі, Осередки, Редагування;

у лівому верхньому кутку розміщується кругла кнопка OfficeЗ її допомогою виконуються приблизно ті ж дії, що і за допомогою меню Файл в ранніх версіях Excel, тобто користувач дістає можливість створення нового і збереження редагованого файлів, друку і попереднього перегляду. Тут же настроюються параметри Excel

5)        поряд з кнопкою Office знаходиться невелика Панель швидкого доступу. Вона використовується для доступу до найбільш часто виконуваних операцій — збереженню файлу, відміні і повтору дій. На цю панель можна додавати додаткові команди у вікні настройки (Office-параметри Excel-настройка);

6)        рядок заголовку знаходиться праворуч від Панелі швидкого доступу. У ній розташовуються ім’я програми  і ім’я робочої книги, а також три кнопки: мінімізації (Згорнути), максимізації (Відновити) і закриття вікна (Закрити);

під стрічкою з вкладками розташований рядок формул. Ця частина інтерфейсу не дивлячись на невеликий розмір, відіграє важливу роль в роботі користувача Excel. У ній відображається вміст осередку; введення даних можна проводити як безпосередньо в осередку, так і в рядку формул. Ліва частина рядка формул називається полем імен. Тут вказується адреса активного осередку або розмір діапазону осередків, що виділяється (наприклад, 2Rx3C — 2 стовпці і 3 рядки);

8)        нижче за рядок формул розташована робоча область.

9)      у нижній частині вікна програми розташовується рядок переходу по листах робочої книги і рядок стану. Рядок переходу по листах робочої книги включає кнопки прокрутки ярликів листа, ярлики листів робочої книги, вішку (смужку розділення) ярликів листа. У лівій частині рядка стану відображаються різні текстові повідомлення, а в правій можна вибрати масштаб робочої книги і її структуру.

10).   смуги вертикальної і горизонтальної прокрутки призначені для переміщень по документу.

У доповненні до стандартного набору вкладок, розташованих на стрічці при запуску Excel, доступні і додаткові, які з’являються в міру необхідності для виконання поточної роботи. Ці контекстні інструменти дозволяють працювати з об’єктами, що виділяються на сторінці, — таблицями, малюнками або документами. Після виділення такого об’єкту поряд із стандартними вкладками з’являється відповідний набір контекстних вкладок, що відрізняються кольором:

Вкладки MS Excel 2007

1. Вкладка ГОЛОВНА містить кнопки для роботи з буфером обміну, настройки шрифтів і вирівнювання тексту, вибору формату представлення даних в осередку, стилів форматування, вставки і видалення осередків, сортування і фільтрації, а також пошуку.

2. Вкладка ВСТАВКА служить для вставки різних додаткових  елементів: таблиць, малюнків, діаграм. Використовуючи ці кнопки, можно також вставити зведену таблица і зведену діаграму, колонтитули і т.д.

3. На вкладці РОЗМІТКА СТОРІНКИ знаходяться кнопки настройки зовнішнього вигляду надрукованої сторінки, її розмірів, орієнтації і полів. Тут можна задати масштаб і кількість сторінок на листі (група Вписати).

4. Вкладка ФОРМУЛИ служить для спрощення роботи з вбудованими функціями Excel.

5. При необхідності підключити ся і працювати з даними із зовнішніх джерел (баз даних) використовується вкладка ДАНІ. Тут також знаходяться кнопки сортування даних і настройки фільтру.

6. На вкладці РЕЦЕНЗУВАННЯ знаходяться кнопки для перевірки правопису, роботи з примітками і настройки захисту листа і книги.

7Вкладка ВИГЛЯД містить засоби настройки режиму перегляду і масштабування

8. При необхідності може бути включений (Office-параметри Excel-основні) показ вкладки РОЗРОБНИК. На ній знаходяться інструменти, які частіше застосовуються програмістами, ніж звичайними користувачами. Проте деякі операції із зверненням до цієї вкладки достатньо поширені.

Більшість кнопок виконують тільки одну дію і мають звичайне зображення, але за деякими закріплено декілька варіантів дій. Такі кнопки мають меню (додатковий список завдань, що розкривається); їх зображення доповнене в нижній частині маленьким трикутником, розташованим поряд з текстом підпису. Прикладом може служити кнопка Вставити. Верхня частина кнопки виконує вставку з буфера обміну, а при натисненні нижньої її частини з’являється меню

Основні параметри електронних таблиц

При запуску програми перед користувачем відкривається вікно, що містить розкреслені на клітки листи. Те, що він бачить перед собою, називається Робочою книга Excel, або просто Книга. 

Книга складається з робочих листів (аркушів). Робочий лист розкреслений на стовпці і рядки, тобто складається з осередків (клітинок). Автоматично створюється три робочих листа, але цю кількість можна змінити в настройках програми. Всі листи мають ярлички, розташовані в нижній частині вікна. З їх допомогою можна відкривати певний робочий лист книги. При необхідності під час роботи з книгою листи можна додавати або видаляти. Можна також змінювати найменування листів, порядок їх розташування і колір ярличків. Для цих операцій досить клацнути правою кнопкою миші на ярличку і вибрати з контекстного меню відповідний пункт.

Змінити порядок проходження листів можна простішим способом — перемістити його, при цьому утримуючи кнопку миші натиснутою. Для зміни кольору ярличка відкривається спеціальне вікно, в якому можна вибрати потрібний із запропонованих зразків

Зовнішній вигляд робочого листа на екрані комп’ютера, як і в попередніх версіях програми, може бути різним. Він змінюється за допомогою кнопок в правому нижньому кутку екрану. Можливі варіанти: Звичайний, Розмітка сторінки, Сторінковий. Поряд з ними знаходиться регулятор масштабу зображення, який в цій версії програми виконаний у вигляді повзунка. Змінювати масштаб можна, пересуваючи кнопкою миші повзунок або натискаючи розташовані поряд з ним кнопки збільшення (зменшення) зображення

Багато елементів інтерфейсу програми користувач може додати самостійно. Наприклад, можна вимкнути показ ярличків робочих листів, рядка формул, заголовків стовпців і рядків і т.д. Подібні настройки параметрів проводяться у вікні Параметри Excel (кнопка Office — Параметри Excel — Додатково).

Заголовки стовпців позначаються латинськими буквами або поєднаннями букв (A, B, C, AB, AC і т.д.), заголовки рядків — числами (1, 2, 3 і далі).

На перетині стовпця і рядка знаходиться клітинка, яка має індивідуальну адресу. Адреса елементу електронної таблиці складається із заголовка стовпця і заголовка рядка, наприклад А5, С8, Е3. Клітинка-осередок, з яким проводяться якісь дії, виділяється рамкою і називається активною.       У версії Excel 2007 максимальна кількість рядків збільшилася до 1048576, а стовпців — до 16384, причому в осередку може міститися до 32767 знаків.

Зовнішній вигляд таблиці, виділених діапазонів осередків або окремих осередків можна змінювати. Для меж осередків можна встановити різні типи ліній (одинарна, пунктирна, подвійна і ін.), їх товщину і колір. Самі осередки можна зафарбувати в будь-який колір шляхом вибору кольору з палітри кольорів.

З таблиці можна видаляти стовпці, рядки, діапазони осередків і окремі осередки. В процесі видалення діапазонів осередків і окремих осередків потрібно вказати, в яку сторону (вліво або вгору) проводитиметься зміщення осередків.

     У таблица можно вставляли стовпці, рядки і клітинки-осередки. В процесі вставки діапазонів і окремих клітотинок потрібно вказати, в яку сторону (вправо або вниз) проводитиметься зміщення осередків.

Виділення комірок, рядків і стовпців

В деяких випадках виникає необхідність вказати не одну, а відразу декілька комірок (клітинок-осередків). Це може бути потрібно, щоб виконати над всіма комірками одну і ту ж операцію, вказати область комірками для якоїсь операції і т.п.    Для цього спочатку виділяємо один осередок, потім натискаємо кнопку миші і, не відпускаючи кнопки, розтягуємо область виділення на потрібні осередки.

При необхідності виділити несуміжні діапазони комірками необхідно виділити перший з них, натиснути клавішу Ctrl і, утримуючи її, виділити другий, третій і всі решту діапазонів комірок . При цьому виділені комірки забарвлюються в ясно-блакитний колір. Після виділення всіх комірок з ними можна виконати потрібну операцію.

Подібна операція може бути виконана і іншим способом. Необхідно виділити перший діапазон комірок і натиснути клавіші Shift+F8. При цьому включається режим виділення, і далі звичайним способом виділяється решта комірок. Для виключення режиму виділення треба повторно натиснути клавіші Shift+F8. Вибрані комірки, як і у разі використання попереднього способу, виділяються кольором.

Для виділення всього рядка або всього стовпця потрібно клацнути кнопкою миші на заголовку відповідного рядка (стовпця). Виділити несуміжні стовпці (рядки) можна по аналогії з допомогою клавіш Ctrl або Shift+F8.

Для одночасного виділення всіх комірок робочого листа натискається кнопка, яка знаходиться на перетині заголовків стовпців або рядків.

Діапазон комірок

В процесі роботи з електронними таблицями достатньо часто потрібно працювати з декількома комірками. Ці комірки утворюють діапазон, який визначається адресами комірок верхньої і нижньої меж діапазону, розділеними двокрапкою. Можна виділити декілька комірок в стовпці (діапазон В1:В4), декілька комірок в рядку (діапазон С1:Е1) або прямокутний діапазон (діапазон D3:E4).

Основні типи  і формати даних

У роботі з електронними таблицями можна виділити три основних типу даних: числа, текст і формули.

 Числа. Для представлення чисел можуть використовуватися формати декількох різних типів: числовий, експоненціальний, дріб і процентний. Існують спеціальні формати для зберігання дат (наприклад, 25.09.2003) і часу (наприклад, 13:30:55), а також фінансовий і грошовий формати (наприклад, в 1500,00 грн.), які використовуються при проведенні бухгалтерських розрахунків.

   За умовчанням для представлення чисел електронні таблиці використовують числовий формат, який відображає два десяткові знаки числа після коми (наприклад, 115,20).

  Експоненціальний формат застосовується, якщо число, що містить велику кількість розрядів, не вміщається в комірці. В цьому випадку розряди числа представляються за допомогою додатніх або від’ємних ступенів числа 10. Наприклад, числа 2000000 і 0,000002, подаються в експоненціальному форматі як 2х106 і 2H10-6, будуть записані в і електронних таблиць у вигляді 2,00Е+06 і 2,00Е-06.

 За умовчанням числа вирівнюються в комірках по правому краю. Це пояснюється тим, що при розміщенні чисел один під одним (у стовпці таблиці) зручно мати вирівнювання по розрядах (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т.д.).

Текст. Текстом в електронних таблицях є послідовність символів, що складається з букв, цифр і пропусків, наприклад текстом може бути послідовність цифр 2008.

     За замовчанням текст вирівнюється в комірці по


лівому краю
. Це пояснюється традиційним способом читання
листа (зліва направо).

   Формули. Формула повинна починатися із знаку рівності і може включати числа, імена комірок (посилання на адреси комірок), функції і знаки математичних операцій. Проте у формулу не може входити текст.

Наприклад, формула =А1+В1 забезпечує додавання чисел, що зберігаються в комірках А1 і В1, а формула =А1*5 — множення числа, що зберігається в осередку А1, на 5. При зміні початкових значень, що входять у формулу, результат перераховується автоматично.

   В процесі введення формули вона відображається як в самій комірці, так і в рядку формул. Якщо заданий режим відображення значень, то після закінчення введення, яке забезпечується натисненням клавіші Enter, в комірці відображається не сама формула, а результат обчислень за цією формулою.

Для проглядання формули необхідно виділити комірку з формулою, в рядку формул з’явиться введена раніше формула.

 Для редагування формули необхідно клацнути на осередку або рядку формул і провести редагування.  Аналогічна дія виконується при натисненні на клавішу F2.

  Для одночасного перегляду всіх введених формул можна задати спеціальний режим відображення формул, при якому в комірках  відображаються не результати обчислень, а самі формули.

  Введення в комірки чисел, текстів і формул проводиться за допомогою клавіатури.

Введення у формули імен комірок можна здійснювати виділенням потрібного осередку за допомогою миші.

 Дані можна копіювати або переміщати з одних комірок або діапазонів в інші. В процесі копіювання можна вставляти в комірки не тільки самі дані, але і формат даних і параметри оформлення осередків (тип межі і колір заливки).

  Для швидкого копіювання даних з однієї комірки-осередку відразу у всі осередки певного діапазону використовується спеціальний метод: спочатку виділяється комірка і необхідний діапазон, а потім вводиться командаЗаповнити => вниз [управо, вгору, вліво].

У формулах можуть використовуватися посилання на адреси комірок-осередків. Існують два основних типи посилань: відносні  і абсолютні. Відмінності між відносними і абсолютними посиланнями виявляються при копіюванні формули з активної комірки-осередку в інші.

  Відносні посилання. При переміщенні або копіюванні формули з активної комірки відносні посилання автоматично змінюються залежно від положення комірки, в який скопійована формула. При зсуві положення комірки на один рядок у формулі змінюються на одиницю номера рядків, а при зсуві на один стовпець на одну букву зміщуються імена стовпців.

    Так, при копіюванні формули з активної клітинки  С1, що містить відносні посилання на клітинки А1 і В1, в клітинку D2 значення стовпців і рядків у формулі зміняться на один крок вправо і вниз. При копіюванні формули з комірки С1 в комірку ЕЗ значення стовпців і рядків у формулі зміняться на два кроки вправо і вниз і т.д.

Абсолютні посилання. Абсолютні посилання у формулах використовуються для вказівки фіксованих адрес комірок. При переміщенні або копіюванні формули абсолютні посилання не змінюються. У абсолютних посиланнях перед незмінними позначеннями стовпця і рядка, складовими адреса комірки, ставиться знак долара (наприклад $А$1).

  Так, при копіюванні формули з активної комірки  С1, що містить абсолютні посилання на осередки $А$1 і $В$1, значення стовпців і рядків у формулі не зміняться.

     Для того, щоб посилання на комірку стало абсолютним, виділіть потрібний вам осередок і натисніть клавішу F4.

Змішані посилання. У формулі можна використовувати змішані посилання, в яких координата стовпця відносна, а рядки — абсолютна (наприклад, А$1), або, навпаки, координата стовпця абсолютна, а рядки — відносна (наприклад $В1).

Можливості форматування комірок в Excel. Вікно “Формат ячейки”

Вміст комірок може бути вирівняний по лівому краю, по правому краю або по центру. На новому робочому аркуші усі комірки мають формат Обычный, при якому числа, дати і час вирівнюються по правому краю комірки, текст по лівому, а логічні значення ИСТИНА і ЛОЖЬ центруються. Зміна вирівнювання не впливає на тип даних. Для вирівнювання вмісту комірок необхідно:

1. виділити комірки, що слід отформатувати;

2. у контекстному меню вибрати команду Формат ячейки;

3. вибрати укладку Выравнивание;

4. у прихованому переліку по горизонтали вибирається тип вирівнювання по горизонталі:

по значению – вирівнювання за замовчанням в залежності від типу даних;

по левому краю (отступ) – вміст комірки вирівнюється по лівому краю з відтступом, зазначеним у полі праворуч;

по центру – вміст комірки центрується;

по правому краю – вміст комірки вирівнюється по правому краю;

с заполнением – вміст виділеного діапазону заповнюється символами, зазначеними в лівому вічку обраного діапазону;

по ширине – вміст комірки розбивається на декілька рядків, а пропуски між словами встановлюються так, щоб ширина рядків відповідала вічку;

по центру выделения – вміст лівого комірки виділеного діапазону вирівнюється по центру діапазону (усі інші осередки виділеного діапазону повинні бути порожніми);

5. у прихованому переліку по вертикали вибирається тип вирівнювання по вертикали:

по верхнему краю – вміст комірки вирівнюється по верхньому краю;

по центру – по центру;

по нижнему краю – по нижньому краю;

по высоте – вміст комірки розбивається на декілька рядків, перший і останній рядки вирівнюються по верхній і нижній межі комірки;

6. у групі прапорців Отображение можна увімкнути такі режими:

переносить по словам – по досягненню правої межі комірки текст буде переноситися на новий рядок;

автоподбор ширины – розмір символів зменьшується так, що вміст комірки уміщується в межах комірки;

объединение ячеек – виділені комірки об’єднуються в одне;

7. у рамці Ориентация вибирається напрямок розташування тексту у вічку – текст можна розташувати вертикально, або під кутом.

Для швидкого вирівнювання даних у комірких використовуються кнопки .

Щоб вирівняти текст по центру декількох стовпців, необхідно:

8. виділити вічко, що містить дані, які необхідно вирівняти по центру декількох стовпців, і порожні комірки, що містяться праворуч;

9. натиснути кнопку .

Установлення шрифту

Для установлення шрифту необхідно:

10. виділити групу комірок;

11. у контекстному меню вибрати команду Формат ячейки;

12. вибрати укладку Шрифт (мал.4);

13. у переліку Шрифт вибирається тип шрифту (шрифти типу TrueType виглядають однаково на екрані й на друку, поруч з їхнім ім’ям установлені спеціальні позначки );

14. у полі Начертание вибирається написання шрифту:

обычный – звичайне написання;

курсив – курсивне написання;

полужирный – жирне написання;

полужирный курсив – жирне курсивне написання.

15. у полі Размер – розмір шрифту у пунктах (1 пункт = 0,375мм).

16. у полі Подчеркивание –тип лінії підкреслення:

Нет – підкреслення не використовується;

Одинарное, по значению –підкреслення символів одинарною лінією;

Двойное, по значению –підкреслення символів подвійною лінією;

Одинарное, по ячейке –підкреслення одинарною лінією по ширині комірки;

Двойное, по ячейке –підкреслення подвійною лінією по ширині комірки;

17. у полі Цвет –колір символів;

18. у рамці Эффекты можна установити прапорці:

зачеркнутый –закреслення тексту одинарною лінією;

верхний индекс –розмір символів зменшується, текст розташовується вище;

нижний индекс –розмір символів зменшується, текст розташовується нижче;

19. якщо установити прапорець Обычный, то у вічку установиться шрифт за замовчанням;

20. натиснутиОК.

Для швидкого форматування символів використовується панель Форматирование.

Зміна розмірів рядків і стовпців

За замовчанням комірки мають стандартну ширину і висоту. Висота рядку визначається розміром поточного шрифту. Для зміни розміру рядка або стовпця можна пересунути межу заголовку до необхідного розміру (на межі заголовків покажчик миші обернеться на двоспрямовану стрілку)

Для зміни розмірів відразу декількох стовпців або рядків слід їх виділити і пересунути межу одного з виділених елементів. Якщо на межі заголовків стовпців двічі натиснути мишею, то ширина стовпця установиться по ширині комірки з самим довгим вмістом.

Для точного установлення ширини стовпців необхідно:

21. виділити стовпці;

22. викликати команду Столбец меню Формат/Главная, потім вибрати команду Ширина;

23. увести в полі Ширина столбца значення ширини стовпця (число символів, що можуть поміститися в стовпці при використанні стандартного шрифту);

24. натиснути кнопку ОК.

Команда Автоподбор ширини установлює ширину стовпця так, щоб умістити самий довгий елемент цього стовпця. Команда Стандартная ширина пропонує змінити стандартну ширину для стовпців робочого аркушу.

Для точного установлення висоти рядків необхідно виконати аналогічні дії до ширини стовпця.

Щоб приховати рядки або стовпці необхідно:

29. виділити рядки або стовпці, які слід приховати;

30. вибрати в меню Главная/Формат команду Строка або команду Столбец відповідно, потім вибрати команду Скрыть.

Щоб приховати рядок також можна пересунути нижню межу заголовку рядку за верхню межу. Щоб приховати стовпець можна пересунути праву межу заголовку стовпця за ліву. Стовщена рамка рядка або стовпця, а також пропущена літера стовпця або пропущений номер рядка вказують на наявність прихованих рядків або стовпців.

Щоб показати рядки або стовпці необхідно:

1. виділити рядки або стовпці по обидва боки прихованого рядку або стовпця;

2. у меню Главная/Формат вибрати команду Строка або Стовпець, потім вибрати команду Отобразить.

Мал.2

Щоб показати рядок, також можна установити покажчик миші відразу під стовщеною межею заголовку рядку (покажчик миші матиме вигляд на мал.25 (1)) і пересунути її униз. Щоб показати стовпець, слід установити покажчик миші впритул праворуч від стовщеної межі заголовкустовпця (покажчик миші матиме вигляд на мал.25 (2)) і пересунути її праворуч.

Оформлення таблиць

Таблиці в Microsoft Excel можна обрамувати рамками і заповнити різним кольором. Для обрамлення необхідно:

виділити вічка, які потрібно обрамувати;

31. у меню Главная/Формат вибрати команду Ячейки;

32. вибрати укладку Граница;

33. у полі тип линии вибрати тип лінії рамки;

34. у переліку цвет – колір лінії;

35. для обрамування виділених вічок ззовні слід натиснути кнопку внешние;

36. для обрамування внутрішніх меж вічок слід натиснути кнопку внутренние;

37. для зняття обрамування виділених вічок слід натиснути кнопку нет;

38. за допомогою групи кнопок Отдельные можна установлювати та забирати окремі лінії, це можна також робити натисканням миші у зразку обрамлення, що подано у вікні;

39. натиснути ОК.

Створювати рамки можна також за допомогою прихованого переліку Границы — :

40. виділити вічка, які необхідно обрамувати;

41. натиснути на стрілці поруч із кнопкою Границы;

42. вибрати тип обрамлення в палітрі рамок.

Обраний тип обрамлення можна застосувати і для інших вічок, виділивши ці вічка і зробивши натискання по обраного типу на кнопці Границы. Для зручності використання палітру рамок можна витягти з панелі інструментів.

Елементи таблиці можна заштрихувати різним кольором і візерунками:

43. виділити вічка;

44. вибрати команду Ячейки менюФормат;

45. вибрати укладку Вид;

46. у палітрі кольорів вибрати колір (у рамці Образец буде подано зразок з обраними параметрами);

47. у перелікуУзор вибрати візерунок;

48. натиснути кнопку ОК.

Для оформлення елементів таблиці різними кольорами можна використовувати піктографічне меню:

49. виділити потрібні вічка;

50. для зміни кольору тла натиснути по стрілці поруч із кнопкою і у палітрі кольорів вибрати колір;

51. для зміни кольору символів натиснути по стрілці поруч із кнопкою і вибрати необхідний колір.

Пошук і заміна даних в редакторі Excel 2007

Пошук даних

Пошук даних можна виробляти на всьому аркуші або у виділеній області аркуша, наприклад, тільки в деяких стовпцях або рядках, а також відразу у всій книзі.

1.У групі Редагування вкладки Головна клацніть по кнопці Знайти та виділити і виберіть команду Знайти (рис. 12.1).

Мал 12.1

2.У полі Знайти вкладки Знайти вікна Знайти і замінити введіть шукані дані (рис. 12.2). При пошуку можна використовувати символи узагальнення: * (зірочка) замінює будь-яку кількість будь-яких символів;? (знак питання) замінює один будь-який символ.

Мал 12.2

3.Для розширення можливостей пошуку у вкладці Знайти діалогового вікна Знайти і замінити (див. рис. 12.2) натисніть кнопку Параметри. При цьому з’являться нові елементи діалогового вікна (рис. 12.3).

Мал 12.3

4. У списку Шукати (див. рис. 12.3) виберіть область пошуку: на аркуші або в книзі. У другому випадку будуть проглядатися дані всіх аркушів книги (за винятком прихованих).

5. У списку Область пошуку виберіть спосіб пошуку: за формулами (формули) або за значенням клітинок (значення). Наприклад, комірка може показувати значення “100″, але містити формулу = А8 * 25. При пошуку числа “100″ за формулами цей осередок знайдена не буде. При пошуку числа “100″ за значенням цей осередок буде знайдена. Пошук також можна виконувати за приміток, доданим до клітинок.

6. Встановіть прапорець Враховувати регістр, якщо при пошуку необхідно розрізняти прописні і малі літери.

7. Встановіть прапорець Клітинка цілком для забезпечення пошуку точного збігу з набором символів, заданим в полі Знайти, а не всіх слів, в які шукане слово входить як складова частина. Наприклад, при пошуку слова “Град” як власної назви, установка зазначених прапорців дозволить уникнути знаходження таких слів як: град, огорожа, нагорода, Градосельскій, містобудування, градирня та інш.

8. Натисніть кнопку Знайти далі для знаходження найближчої комірки, що містить шукане значення. Знайдена осередок буде виділена, а її вміст відображено в рядку формул.

9. Натисніть кнопку Знайти все для відображення списку всіх клітинок аркуша або книги, що містять шукане значення (рис. 12.4). Для переходу до потрібної клітинки клацніть мишею по її записи у списку.

Мал 12.4

З використанням вкладки Знайти діалогового вікна Знайти і замінити можна шукати не тільки конкретні дані, але і елементи оформлення комірок.

Заміна даних

Заміну даних, так само як і пошук, можна робити на всьому аркуші або у виділеній області аркуша, наприклад, тільки в деяких стовпцях або рядках, а також відразу у всій книзі.

Умовне форматування таблиць в Excel 2007

Умовне форматування застосовують для виділення із загального масиву даних, що відповідають деяким умовам. Умовне форматування можна застосовувати як до даних, введених з клавіатури, так і до результатів обчислень. Найчастіше умовне форматування застосовують до числових даних.

Дані, що відповідають заданим умовам, виділяються спеціальними елементами оформлення або зміненим форматуванням (параметри шрифту, межі, заливки).

Умовний формат можна встановити для однієї клітинки або діапазону комірок. На клітинку або діапазон комірок можна накладати до кількох різних умов.

Установка умовного форматування обмежує звичайне форматування комірок: параметри формату, що визначаються накладеним умовою, неможливо змінити звичайними засобами.

Виділення значень

За допомогою умовного форматування можна виділити значення, що відповідають якому-небудь умові (більше, менше, між, так само і ін.).

1. Виділіть клітинку або діапазон комірок.

2. Клацніть по кнопці Умовне форматування групи Стилі вкладки Головна, в галереї виберіть команду Правила виділення клітинок, а потім в підлеглому меню виберіть умову (рис. 11.1).

Мал 11.1

3. Налаштуйте параметри умови і виберіть спосіб виділення (мал. 11.2).

Мал 11.2

Назва та зміст вікна налаштування параметрів умови залежить від обраного умови. Наприклад, при виборі умови Між можна вказати мінімальне і максимальне значення, а також вибрати спосіб виділення (див. рис. 11.2).

При виборі умови Дата можна вибрати ставлення виділяються клітинки до сьогоднішньої дати (Вчора, Сьогодні, Завтра, За останні 7 днів і т.д.) і вибрати спосіб виділення (мал. 11.3).

Мал 11.3

Виділення крайніх значень

За допомогою умовного форматування можна виділити максимальні або мінімальні значення.

1. Виділіть клітинку або діапазон комірок.

2. Клацніть по кнопці Умовне форматування групи Стилі вкладки Головна, в галереї виберіть команду Правила відбору перших і останніх значень, а потім в підлеглому меню виберіть принцип відбору (рис. 11.4).

Мал 11.4

 1. Налаштуйте параметри відбору і виберіть спосіб виділення.

Робота з примітками в документах Excel 2007

Примітка представляє собою інформацію (дані), що відноситься до комірок і зберігається незалежно від вмісту цієї клітинки. Це може бути будь-яка пояснює інформація, вказівки, нагадування і т. п.

Клітинки з примітками позначаються індикатором (червоний трикутник у правому верхньому куті комірки). При наведенні покажчика на клітинку, позначену індикатором, примітка відображається (рис. 13.1).

Мал 13.1

Примітки можна виводити на друк.

За умовчанням в текст примітки включається ім’я користувача. Це зроблено для зручності відстеження авторів приміток. Клітинка може мати тільки одну примітку, незалежно від числа авторів. Кожен автор може додавати свій текст у примітку.

Примітки можна копіювати незалежно від комірок.

Під час сортування даних примітки сортуються разом з клітинками.

Для роботи з примітками зручно користуватися вкладкою Рецензування (див. рис. 13.1).

Створення приміток

Одночасно можна створити тільки одну примітку до однієї клітинки.

1. Виділіть клітинку, для якої створюється примітка.

2. Натисніть кнопку Створити примітку в групі Примітки вкладки Рецензування або клацніть по комірці правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть команду Вставити примітка.

3. У рамці примітки введіть текст примітки (рис. 13.2).

Мал 13.2

4. Після закінчення введення тексту примітки клацніть мишею в будь-якому місці аркуша за межами рамки примітки.

За умовчанням в примітці зазначено ім’я користувача. Якщо примітка необхідно зробити безіменним, ім’я користувача можна видалити.

Текст примітки вводиться звичайним порядком. Для переходу до нового абзацу використовують клавішу Enter. У примітку можна копіювати текст з текстових редакторів (Word та ін) і з інших приміток.

Кількість символів тексту в примітці не обмежена. Якщо текст не поміщається в рамці, перетягування маркерів розмір рамки можна збільшити. При бажанні розмір рамки можна і зменшити. Розмір рамки можна буде змінити і в подальшому, при оформленні примітки.

Показ і перегляд приміток

Відображення всіх приміток

Для відображення всіх приміток натисніть кнопку Показати всі примітки вкладки Рецензування (рис. 13.3).

Мал 13.3

Щоб приховати всі примітки натисніть кнопку Показати всі примітки вкладки Рецензування (див. рис. 13.3).

Вибіркове відображення приміток

Можна відображати примітки для окремих клітинок.

1. Виділіть клітинку, для якої відображається примітка.

2. Натисніть кнопку Показати або приховати примітку в групі Примітки вкладки Рецензування (рис. 13.4) або клацніть по комірці правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть команду Показати або приховати примітку.

Мал 13.4

Для зручності роботи відображену примітку можна перемістити в будь-яке місце аркуша перетягуванням за лінію рамки (рис. 13.5).

Мал 13.5

Щоб приховати відображену примітку виділіть клітинку, для якої відображує елемент, і натисніть кнопку Показати або приховати примітку в групі Примітки вкладки Рецензування (див. рис. 13.4) або клацніть по комірці правою кнопкою миші і в контекстному меню виберіть команду Приховати примітку.

Прихована примітка буде відображатися звичайним порядком при наведенні покажчика миші (див. рис. 13.1). Незалежно від розміщення на аркуші відображеного примітки, приховане примітка завжди відображається поруч з клітинкою.

Послідовний перегляд приміток

Для послідовного перегляду всіх приміток у книзі зручно користуватися кнопками Попереднє і Наступне групи Примітки вкладки Рецензування. Незалежно від режиму відображення приміток кнопка Наступне відображає примітка, найближче до поточної клітинки (рис. 13.6).

Викладач: Бокіна Є.О,

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий