IІІ. Міждисциплінарна інтеграція

Це дозволяє визначити правильний вибір показів та протипоказів до методу знеболення у різних контингентів хворих, адже головним завданням анестезії є попередження небажаних наслідків больових реакцій
Екстремальні стани. Серцево -легенева реанімація

Скачати 290.16 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 290.16 Kb.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА № 1

для викладачів до практичного заняття на тему:

Екстремальні стани. Серцево -легенева реанімація.”
І. Актуальність теми. Вивчення теоретичних основ анестезіології та засвоєння- певного комплексу практичних навиків є важливим для лікарів всіх спеціальностей. Це дозволяє визначити правильний вибір показів та протипоказів до методу знеболення у різних контингентів хворих, адже головним завданням анестезії є попередження небажаних наслідків больових реакцій, які можуть виникнути під час лікувально-діагностичного процесу.

Реаніматологія – це наука, що вивчає теорію і практику оживлення організму, методи керування функціями організму під час критичних станів. Знання комплексу реанімаційних заходів є важливою ланкою підготовки кваліфікованого спеціаліста. Від його знань та вмінь буде залежати здоров’я та життя пацієнта. Зміни, які настають в організмі внаслідок вмирання, не завжди носять незворотній характер, а при травмах, отруєннях, гострих розладах дихання і кровообігу, особливо при своєчасному і вмілому наданні медичної допомоги, вони можуть бути усунуті, а людина врятована від неминучої смерті, що доводить актуальність даного заняття.

ІІ. Навчальні цілі.

Знати:

 1. Види анестезії.
 2. Техніку та послідовність виконання перидуральної анестезії.
 3. Технічні засоби для виконання інгаляційного наркозу.
 4. Методика проведення ендотрахеального наркозу.
 5. Дії медичного персоналу щодо забезпечення виконання різних видів наркозу.
 6. Методи і порядок проведення серцево-легеневої церебральної реанімації.
 7. Ускладнення при проведенні реанімації.

Вміти:

 1. Визначити стадії наркозу.
 2. Підібрати інструменти для венесекції.
 3. Діагностувати ускладнення загальної анестезії.
 4. Відновити прохідність дихальних шляхів шляхом розгинання голови.
 5. Вивести нижню щелепу при западанні язика.
 6. Оволодіти методами проведення ШВЛ.
 7. Провести закритий (непрямий) масаж серця.
 8. Проконтролювати ефективність реанімаційних заходів.
 9. Діагностувати ятрогенні ускладнення під час проведення зовнішнього масажу серця

IІІ. Міждисциплінарна інтеграція

п/п

Дисципліни Знати Вміти 1. Забезпечуючі:

Анатомія

Гістологія

Фізіологія

Будову дихальної і серцево-судинної систем.

Ступені деструктивних змін життєвоважливих органів.

Основні гемодинамічні показники і закономірності фізіологічної регуляції життєзабезпечуючих систем.

Визначати топографію розташування серця і основних магістральних судин.

Визначати життєздатність тканин в гістологічних матеріалах.

Визначати і трактувати основні гемодинамічні показники і показники зовнішнього дихання.

2. Забезпечувані:

Анестезіологія та реаніматологія

Факультетська хірургія
Госпітальна хірургія
Травматологія і ВПХ

Основні методи загальної анестезії, комплекс міроприємств по серцево-легеневій реанімації.

Виконувати основні методики місцевої провідникової анестезії, готувати пацієнтів до проведення загального знеболення, а також виконувати комплекс реанімаційних міроприємств.

3. Внутрішньопред-метна інтеграція:

Переливання крові та кровозамінників

Клініку та перебіг гемотрансфузійного шоку

Проводити комплекс заходів по виведенню хворого із стану шоку.

ІV. Зміст теми заняття. В процесі розгляду теми заняття звернути особливу увагу на механізм дії інгаляційного та довенного наркозу та техніку проведення того чи іншого виду. Неправильний вибір методу та погрішності в методиці проведення загального знеболений може привести до грубих тактичних помилок у практичній діяльності лікаря і цим самим завдасть шкоди пацієнту.

Правильна підготовка хворого до операції та вибір методу анестезії, забезпечення безпеки та комфорту хворого під час операції – важлива умова для її вдалого проведення. На занятті студенти вивчають методи загального знеболення, інгаляційного та неінгаляційного наркозу.

Щорічно в світі реєструється більше 200 тис. хворих, яким проводиться серцево-легенева реанімація у зв’язку з зупинкою кровообігу, і біля 70 тис. з них виживають. Тому на занятті студенти теоретично вивчають патогенетичні особливості вмирання організму людини; клінічні ознаки термінальних станів та смерті; методи і порядок проведення серцево-легеневої, церебральної реанімації та її ускладнення. Практично проводять серцево-легеневу реанімацію.
V. План та організаційна структура заняття:

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції

та зміст

Навча льні цілі в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час у хви-линах

І.

ІІ.

Підготовчий етап

Організаційні заходи.

Постановка навчальних цілей.

п.1. “Актуальність теми”.

п.2. “Навчальні цілі”.

1

2

10 хв ІІІ. Контроль вихідного рівня знань:

1.Види анестезії.

2. Технічні засоби для виконання інгаляційного наркозу.

3. Методика проведення ендотрахеального наркозу.
4. Дії медичного персоналу щодо забезпечення виконання різних видів анестезії та наркозу.

5. Методи і порядок проведення серцево-легеневої церебральної реанімації.

6. Ускладнення при проведенні реанімації.

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

ІІ

Фронтальна теоретична експрес-співбесіда

Фронтальна теоретична експрес-співбесіда

Індивідуаль-на теоретич­на співбесіда

Тестовий контроль

Індивідуаль-на теоретич­на співбесіда

Тестовий

контроль

Індивідуаль-на теоретич­на співбесіда

Тестовий

контроль

Індивідуаль-на теоретич­на співбесіда

Тестовий

Контроль.

Питання

ІІ рівня

Питання

ІІ рівня

Тести, задачі

ІІ рівня

Тести, задачі

ІІ рівня

Тести, задачі

ІІ рівня

Тести, задачі

ІІ рівня

Таблиці малюнки

Таблиці, малюнки

Таблиці, малюнки, муляжі

Інструменти, струк­турно-логічні схеми

Струк­турно-логічні схеми

Таблиці, малюнки,структур­но-логічні схеми.

25% IV Основний етап

формування професійних вмінь та навичок:

 1. Визначити стадії наркозу.

 1. Підібрати інструменти для венесекції.
 2. Діагностувати ускладнення загальної анестезії.
 3. Відновити прохідність дихальних шляхів шляхом розгинання голови.
 4. Вивести нижню щелепу при западанні язика.
 5. Оволодіти методами проведення ШВЛ.
 6. Провести закритий (непрямий) масаж серця.
 7. Контроль ефективність реанімаційних заходів.
 8. Діагностувати ятрогенні ускладнення під час проведення зовнішнього масажу серця.

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

ІІІ

Метод формування навичок

Практичний тренінг

Практичний тренінг
Практичний тренінг
Практичний тренінг, дослідження хворих
Практичний тренінг
Практичний тренінг
Практичний тренінг
Практичний тренінг

Практичний тренінг

Алгоритми і відповідні інструкції.

Алгоритми і відповідні інструкції.

Алгоритми і відповідні інструкції.

Алгоритми, орієнтовні карти, муляжі.

Алгоритми і відповідні інструкції.

Алгоритми і відповідні інструкції.

Алгоритми і відповідні інструкції.

Інструменти, муляжі, хворі, алгоритми.

Алгоритми, інструкції, муляжі.

60%

V.

Заключний етап

Контроль і корекція рівня професійних вмінь та навичок.

ІІІ

Індивідуаль ний конт-роль практич них навичок

Результати клінічної роботи (історії хвороби), тести ІІІ рівня

10%

VI

Підведення підсумків заняття.

ІІІ

Рішення задач, тестовий контроль Задачі, тестові завдання 5 VII
Домашнє завдання.
Орієнтовна карта для самостійної роботи 2

VI. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ

VI.1. Матеріали контролю підготовчого етапу заняття

Перелік питань для опитування:

 1. Поняття про інгаляційний та неінгаляційний наркоз. Стадії та клініка наркозу.
 2. Основні медикаментозні середники для інгаляційної анестезії.
 3. Лікарські препарати для неінгаляційної анестезії.
 4. Апаратура та інструментарій для анестезії. Ендотрахеальний наркоз.
 5. Ускладнення пов’язані із загальною анестезією.
 6. Поняття про термінальні стани та смерть організму. Основні причини зупинки серця та дихання.
 7. Серцево-легенева реанімація, класифікація за П.Сафаром.
 8. Відновлення вільної прохідності дихальних шляхів, потрійний прийом Сафара.
 9. Методика проведення ШВЛ.
 10. Техніка проведення закритого масажу серця.
 11. Контроль ефективності реанімаційних заходів. Ускладнення при проведенні реанімації.

Тести.

І .Загальне знеболення — це повне виключення свідомості хворого.

так ні.
2. Чи потрібно проводити пробу на переносимість інгаляційвих середників які використовуються для наркозу,

так ні
З. Комбінований наркоз — це поєднання інгаляційного та довенноге введення

середників.

так ні

4. Які засоби використовують для іналяційного наркозу?

а) фторотан

б) ефір

в) закис азоту

г) кисень

д) суміш цих засобів

5. Який середник використовується для премедикації?

а) холінолітик

б) наркотик

в) димедрол

г) анекаїн
6. Коли починається стадія виходу з наркозу?

а) через І годину після припинення дачі наркотичної речовини.

б) одразу після припинення дачі наркотичної речовини.

в) через ЗО хв.нїсля припинення дачі наркотичної речовини.

7. Після премедикації хворого погрібно доставити в операційну :

а) на каталці

б) в супроводі персоналу
в) премедикація проводиться в операційній.
8. Що означає ускладнення під час наркозу, таке як регургітація?

а) судоми чисельних швів.

б) падіння артеріального тиску.

в) асфіксія внаслідок попадання вмісту шлунку в дихальні шляхи.

г) тріпотіння передсердь.
9. Який побічний ефект часто спостерігається у ранньому післяопераційному періоді після застосування кетаміну?

а) тахікардія

б) апное

в) падіння тиску

г) блювота
10. Що означає термін атаралгезія?

а) поєднання нейролептиків з наркотичними аналгетикамн.

б) поєднання анестетиків із димедролом

в) поєднання декількох наркотичних аналгетиків.

г) поєднання транквілізатора із наркотичним аналгетиком.

Еталони відповідей: 1так 2ні Зтак 4д 5абв 6б 7а 8в 96 10г

VІ.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

професійні алгоритми (інструкції, орієнтовні карти) щодо оволодіння навичками та вміннями.

№ Завдання Вказівки Примітки 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Визначити стадії наркозу.

Підібрати інструменти для венесекції.

Діагностувати ускладнення загальної анестезії.

Відновити прохідність дихальних шляхів шляхом розгинання голови.
Вивести нижнюю щелепу при западанні язика.
Оволодіти методами проведення ШВЛ.

Провести закритий (непрямий) масаж серця.

Контроль ефективності реанімаційних заходів.

Діагностувати ятрогенні ускладнення під час проведення зовнішнього масажу серця.

Звернути увагу на такі показники:

  1. Рівень артеріального тиску.
  2. Частота серцевих скорочень.
  3. Частота дихання.
  4. Рівень рогівкового рефлексу.
  5. Тонус м’язів.

1. Накрити стерильний столик.

2. Приготувати антисептик (5% розчин йодонату).

3. Приготувати 0,25-0,5 розчин новокаїну.

4. Розкласти на столі скальпель, пінцет, шприц з голкою, 2 лігатури, нитки, голку, голкотримач, внутрішньовенний катетер.

Звернути увагу на такі показники:

1. Рівень артеріального тиску.

2. Частота серцевих скорочень.

3. Частота дихання.

4. Наявність алергічних реакцій.

5. Колір шкірних покривів.

6. Температуру тіла.

 1. Покласти хворого на тверду поверхню.
 2. Одну руку підкласти під шию потерпілого та підняти її вгору.
 3. Другу руку покласти на лоб і ділянкою тенара та гіпотенара натиснути вниз, виконуючи ротацію голови, яка дає змогу відвести язик від задньої стінки горла.
 1. Вказівними, середніми та безіменними пальцями обох рук підхопити нижню щелепу.
 2. Великими пальцями натиснути на підборіддя.
 3. Вивести вперед нижню щелепу.
 1. Покласти хворого на тверду поверхню.
 2. Закинути голову потерпілого назад.
 3. Ніс потерпілого закрити пальцями руки, яка тримає голову в закинутому положенні.
 4. Набравши повітря в легені щільно притиснути губи до відкритого рота потерпілого.
 5. З силою вдути повітря в легені потерпілого.
 1. Постраждалого покласти на тверду поверхню.
 2. Стати збоку від постраждалого.
 3. Покласти долоню однієї руки на нижню третину грудини по серединній лінії.
 4. Китицю іншої руки покласти на тильну поверхню першої.
 5. Енергійними рухами прямих рук, використовуючи масу тіла, прогнути передню грудну стінку в напрямку хребта на 4-5 см.

Звернути увагу на такі показники:

 1. Наявність самостійного пульсу на сонній, стегновій та променевій артеріях.
 2. Наявність самостійного дихання.
 3. Зменшення ціанозу шкіри та слизових оболонок.
 4. Звуження зіниць.

Звернути увагу на такі ознаки:

 1. Перелом ребер.
 2. Перелом грудини.
 3. Розрив печінки.
 4. Пошкодження серця.
 5. Пневмоторакс.
При пробудженні пацієнта стадії наркозу повторюються у зворотному порядку.

Венесекцію проводять тим пацієнтам, яким неможливо виконати венепункцію, або є необхідність у довготривалих внутрішньовенних вливаннях.

Ускладнення при проведенні загальної анестезії виникають при проведенні премедикації у 8%, індукції в наркоз у 50%, підтриманні анестезії – 20%, пробудженні – 17%, в ранньому післянаркозному періоду – 5%.

Відновлення прохідності дихальних шляхів необхідно для вдалого проведення реанімаційних заходів.

Нижню щелепу виводять уперед настільки, щоб нижні зуби перекривали верхні.

ШВЛ проводять тоді, коли постраждалий не дихає або дихає дуже погано, також, коли дихання швидко погіршується в результаті травми, ураження електрострумом, отруєння і т.ін.

За 1 хв необхідно виконувати 60 натискань (компресій).

Згідно рішення ВООЗ, кожного дорослого та дітей віком більше 10 років необхідно навчити надавати першу допомогу хворим, в яких настала клінічна смерть.

Навіть правильно проведені заходи СЛР можуть супроводжуватись низкою ускладнень.

VІ.3. Матеріали для контролю заключного етапу:

Ситуаційні задачі.

1. Хвора 42 роки оперується з приводу кісти яйника під ефірним масочним наркозом. Повна аналгезія, відсутність свідомості, дихання ритмічне, глибоке. Очі напіввідкриті, зіниці помірно звужені, фотореакція в’яла, рогівковий рефлекс відсутній, очні яблука фіксовані. Пульс 96 уд/хв, АТ 120/80 мм. рт. ст., виражена м’язова релаксація. Визначити стадію і рівень наркозу.

а) третя стадія наркозу, другий рівень

б) друга стадія наркозу, другий рівень

в) третя стадія наркозу, перший рівень

г) друга стадія наркозу, перший рівень

д) перша стадія наркозу, перший рівень
2. Під час транспортування в кареті “Швидкої допомоги” у хворого наступила зупинка дихання. Які методи серцево-легеневої реанімації необхідно застосувати?

а) дихання “рот до рота” або за допомогою мішка Амбу;

б) закритий масаж серця;

в) відкритий масаж серця;

г) удар кулаком в місці проекції серця;

д) внутрішньосерцеве введення ліків.

3. У потерпілого, витягнутого з води, відсутнє самостійне дихання, не

визначається пульс на сонних артеріях, свідомість відсутня,

виражений ціаноз. Встановіть діагноз. Які реанімацій ні заходи

необхідні на місці випадку? Чи потрібно госпіталізувати хворого

після відновлення серцебиття і дихання?

а) серцево-легенева реанімація. Необов’язкова госпіталізація в

стаціонар;

б) серцево-легенева реанімація. Обов’язкова госпіталізація в стаціонар;

в) серцева реанімація. Обов’язкова госпіталізація в стаціонар;

г) легенева реанімація. Обов’язкова госпіталізація в стаціонар;

д) довенозне введення ліків. Обов’язкова госпіталізація в стаціонар.
4. В санпропускнику перебуває хворий без свідомості внаслідок отруєння алкоголем. При огляді наступила зупинка дихання. Опишіть об’єм і послідовність реанімаційних заходів.

а) серцево-легенева реанімація, детоксикаційна терапія;

б) штучне дихання “рот до рота”, стимулятори дихання;

в) серцево-легенева реанімація, введення кровозамінників;

г) закритий масаж серця та введення стимуляторів дихання;

д) досерцеве та довенозне введення ліків.

5. Яка ознака вказує на можливе утоплення в морській воді?

а) набряк легень за рахунок випоту рідини в міжальвеолярні проміжки;

б) спазм гортані;

в) виражена синюшність;

г) попадання води в дихальні шляхи;

д) блідість шкіри і слизових.

6. У важкохворого наступила аспірація блювотних мас. Яка необхідна допомога повинна надаватись?

а) штучне дихання;

б) бронхоскопія і видалення блювотних мас;

в) закритий масаж серця;

г)введення стимуляторів дихання;

д) інгаляційний наркоз

7. Потерпілого витягли з води через 5 хвилин після утоплення. В нього відсутні пульс на сонній артерії і самостійне дихання. Яка з перелічених першочергова дія медпрацівника?

а) Розпочати серцево-легеневу реанімацію

б) Викликати швидку медичну допомогу

в) В/в ввести 1 мл 0,05% розчину строфантину

г) Викликати міліцію
8). Людина, що йшла попереду Вас, спіткнувшись, впала. Судоми кінцівок до моменту Вашого наближення припинились. При огляді: видно затиснутий у руці оголений електричний дріт, що звисає з електричного стовпа. Яка послідовність Ваших дій при наданні невідкладної допомоги?

а) Припинити дію струму та негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію

б) Не звертати увагу на дію електричного струму, почати проводити непрямий масаж серця

в) Припинити дію електричного струму та провести штучну вентиляцію легень

г) Покласти потерпілого на бік, звільнити дихальні шляхи

9). У хворого, якого доставлено в реанімаційний відділ, констатована клінічна смерть. Які симптоми клінічної смерті?

а) брадипное, брадикардія, ослаблена реакція зіниць на світло;

б) втрата свідомості, відсутність дихання, пульсації на головних артеріях, широкі зіниці без реакції на світло;

в) поява трупних плям;

г) різке падіння артеріального тиску, нитковидний пульс на периферичних судинах;

д) блідість, втрата свідомості.
10). При огляді потерпілого внаслідок автотранспортної пригоди відмічено втрату свідомості, відсутність дихання та пульсації на сонних артеріях. Зіниці широкі, реакція на світло відсутня.Діагноз? Ваші дії в цьому випадку?

а) клінічна смерть, серцево-легенева реанімація;

б) клінічна смерть, надання допомоги в стаціонарі;

в) непритомність, допомоги не потребує;

г) шок, призначення знеболюючих середників;

д) колапс, введення адреналіну довенно.

Еталони відповідей: 1в 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7а, 8а, 9б, 10а

VІІ. ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Жученко С.П., Желіба М.Д. Загальна хірургія. – Київ, Здоров’я. – 1999.
 2. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія з анестезіологією, основами реаніматології та доглядом за хворими. – Київ, Здоров’я. – 1999.
 3. Стручков В.И. Общая хирургия. – М., 1985.
 4. Гостищев В.К. Общая хирургия. – М., 1993.
 5. Петров С.П. Общая хирургия. – Санкт-Петербург, 1999.
 6. Матеріали лекції.

Додаткова:

 1. Трещинский А.И., Глумчер Ф.С. Руководство по интенсивной терапии. – Київ, Вища школа. – 2004.
 2. Дж. Эдвард Морган-мл., Мэгид С. Михаил Клиническая анестезиология. Кн.3. – Москва. – Бином. – 2007.

Методичну розробку підготувала к.м.н., асист. Іваночко Н.Я.

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри; протокол № від 2011р.
Зав. кафедри хірургії

стоматфакультету

д. мед. н., професор Пиптюк О.В.

Тестовий контроль до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант І
І .Загальне знеболення — це повне виключення свідомості хворого.

так ні.
2. Чи потрібно проводити пробу на переносимість інгаляційвих середників які використовуються для наркозу,

так ні
З. Комбінований наркоз — це поєднання інгаляційного та довенноге введення

середників.

так ні
4. Хвора 42 роки оперується з приводу кісти яйника під ефірним масочним наркозом. Повна аналгезія, відсутність свідомості, дихання ритмічне, глибоке. Очі напіввідкриті, зіниці помірно звужені, фотореакція в’яла, рогівковий рефлекс відсутній, очні яблука фіксовані. Пульс 96 уд/хв, АТ 120/80 мм. рт. ст., виражена м’язова релаксація. Визначити стадію і рівень наркозу.

а) третя стадія наркозу, другий рівень

б) друга стадія наркозу, другий рівень

в) третя стадія наркозу, перший рівень

г) друга стадія наркозу, перший рівень

д) перша стадія наркозу, перший рівень

Тестовий контроль до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант ІІ
1. Які засоби використовують для іналяційного наркозу?

а) фторотан

б) ефір

в) закис азоту

г) кисень

д) суміш цих засобів

2. Який середник використовується для премедикації?

а) холінолітик

б) наркотик

в) димедрол

г) анекаїн
3. Коли починається стадія виходу з наркозу?

а) через І годину після припинення дачі наркотичної речовини.

б) одразу після припинення дачі наркотичної речовини.

в) через ЗО хв.нїсля припинення дачі наркотичної речовини.

4. Під час транспортування в кареті “Швидкої допомоги” у хворого наступила зупинка дихання. Які методи серцево-легеневої реанімації необхідно застосувати?

а) дихання “рот до рота” або за допомогою мішка Амбу;

б) закритий масаж серця;

в) відкритий масаж серця;

г) удар кулаком в місці проекції серця;

д) внутрішньосерцеве введення ліків.

Тестовий контроль до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант ІІІ
1. Після премедикації хворого погрібно доставити в операційну :

а) на каталці

б) в супроводі персоналу
в) премедикація проводиться в операційній.
2. Що означає ускладнення під час наркозу, таке як регургітація?

а) судоми чисельних швів.

б) падіння артеріального тиску.

в) асфіксія внаслідок попадання вмісту шлунку в дихальні шляхи.

г) тріпотіння передсердь.
3. Який побічний ефект часто спостерігається у ранньому післяопераційному періоді після застосування кетаміну?

а) тахікардія

б) апное

в) падіння тиску

г) блювота
4. У потерпілого, витягнутого з води, відсутнє самостійне дихання, не

визначається пульс на сонних артеріях, свідомість відсутня,

виражений ціаноз. Встановіть діагноз. Які реанімацій ні заходи

необхідні на місці випадку? Чи потрібно госпіталізувати хворого

після відновлення серцебиття і дихання?

а) серцево-легенева реанімація. Необов’язкова госпіталізація в

стаціонар;

б) серцево-легенева реанімація. Обов’язкова госпіталізація в стаціонар;

в) серцева реанімація. Обов’язкова госпіталізація в стаціонар;

г) легенева реанімація. Обов’язкова госпіталізація в стаціонар;

д) довенозне введення ліків. Обов’язкова госпіталізація в стаціонар.
Тестовий контроль до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант ІV
1. Що означає термін атаралгезія?

а) поєднання нейролептиків з наркотичними аналгетикамн.

б) поєднання анестетиків із димедролом

в) поєднання декількох наркотичних аналгетиків.

г) поєднання транквілізатора із наркотичним аналгетиком.
2. І .Загальне знеболення — це повне виключення свідомості хворого.

так ні.
3. Чи потрібно проводити пробу на переносимість інгаляційвих середників які використовуються для наркозу,

так ні

4. В санпропускнику перебуває хворий без свідомості внаслідок отруєння алкоголем. При огляді наступила зупинка дихання. Опишіть об’єм і послідовність реанімаційних заходів.

а) серцево-легенева реанімація, детоксикаційна терапія;

б) штучне дихання “рот до рота”, стимулятори дихання;

в) серцево-легенева реанімація, введення кровозамінників;

г) закритий масаж серця та введення стимуляторів дихання;

д) досерцеве та довенозне введення ліків.

Тестовий контроль до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант V
1. Комбінований наркоз — це поєднання інгаляційного та довенноге введення

середників.

так ні

2. Які засоби використовують для іналяційного наркозу?

а) фторотан

б) ефір

в) закис азоту

г) кисень

д) суміш цих засобів
3. Який середник використовується для премедикації?

а) холінолітик

б) наркотик

в) димедрол

г) анекаїн
4. Яка ознака вказує на можливе утоплення в морській воді?

а) набряк легень за рахунок випоту рідини в міжальвеолярні проміжки;

б) спазм гортані;

в) виражена синюшність;

г) попадання води в дихальні шляхи;

д) блідість шкіри і слизових.

Тестовий контроль до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант VІ
1. Коли починається стадія виходу з наркозу?

а) через І годину після припинення дачі наркотичної речовини.

б) одразу після припинення дачі наркотичної речовини.

в) через ЗО хв.нїсля припинення дачі наркотичної речовини.

2. Після премедикації хворого погрібно доставити в операційну :

а) на каталці

б) в супроводі персоналу
в) премедикація проводиться в операційній.
3. Що означає ускладнення під час наркозу, таке як регургітація?

а) судоми чисельних швів.

б) падіння артеріального тиску.

в) асфіксія внаслідок попадання вмісту шлунку в дихальні шляхи.

г) тріпотіння передсердь.

4. У важкохворого наступила аспірація блювотних мас. Яка необхідна допомога повинна надаватись?

а) штучне дихання;

б) бронхоскопія і видалення блювотних мас;

в) закритий масаж серця;

г)введення стимуляторів дихання;

д) інгаляційний наркоз
Тестовий контроль до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант VIІ
1. Який побічний ефект часто спостерігається у ранньому післяопераційному періоді після застосування кетаміну?

а) тахікардія

б) апное

в) падіння тиску

г) блювота
2. Що означає термін атаралгезія?

а) поєднання нейролептиків з наркотичними аналгетикамн.

б) поєднання анестетиків із димедролом

в) поєднання декількох наркотичних аналгетиків.

г) поєднання транквілізатора із наркотичним аналгетиком.
3 .Загальне знеболення — це повне виключення свідомості хворого.

так ні.

4. Потерпілого витягли з води через 5 хвилин після утоплення. В нього відсутні пульс на сонній артерії і самостійне дихання. Яка з перелічених першочергова дія медпрацівника?

а) Розпочати серцево-легеневу реанімацію

б) Викликати швидку медичну допомогу

в) В/в ввести 1 мл 0,05% розчину строфантину

г) Викликати міліцію

Тестовий контроль до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант VIIІ
1. Чи потрібно проводити пробу на переносимість інгаляційвих середників які використовуються для наркозу,

так ні
2. Комбінований наркоз — це поєднання інгаляційного та довенноге введення

середників.

так ні

3. Які засоби використовують для іналяційного наркозу?

а) фторотан

б) ефір

в) закис азоту

г) кисень

д) суміш цих засобів

4. Людина, що йшла попереду Вас, спіткнувшись, впала. Судоми кінцівок до моменту Вашого наближення припинились. При огляді: видно затиснутий у руці оголений електричний дріт, що звисає з електричного стовпа. Яка послідовність Ваших дій при наданні невідкладної допомоги?

а) Припинити дію струму та негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію

б) Не звертати увагу на дію електричного струму, почати проводити непрямий масаж серця

в) Припинити дію електричного струму та провести штучну вентиляцію легень

г) Покласти потерпілого на бік, звільнити дихальні шляхи
Тестовий контроль до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант ІX
1. Який середник використовується для премедикації?

а) холінолітик

б) наркотик

в) димедрол

г) анекаїн
2. Коли починається стадія виходу з наркозу?

а) через І годину після припинення дачі наркотичної речовини.

б) одразу після припинення дачі наркотичної речовини.

в) через ЗО хв.нїсля припинення дачі наркотичної речовини.

3. Після премедикації хворого погрібно доставити в операційну :

а) на каталці

б) в супроводі персоналу
в) премедикація проводиться в операційній.
4. У хворого, якого доставлено в реанімаційний відділ, констатована клінічна смерть. Які симптоми клінічної смерті?

а) брадипное, брадикардія, ослаблена реакція зіниць на світло;

б) втрата свідомості, відсутність дихання, пульсації на головних артеріях, широкі зіниці без реакції на світло;

в) поява трупних плям;

г) різке падіння артеріального тиску, нитковидний пульс на периферичних судинах;

д) блідість, втрата свідомості.

Тестовий контроль до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант X
1. Що означає ускладнення під час наркозу, таке як регургітація?

а) судоми чисельних швів.

б) падіння артеріального тиску.

в) асфіксія внаслідок попадання вмісту шлунку в дихальні шляхи.

г) тріпотіння передсердь.
2. Який побічний ефект часто спостерігається у ранньому післяопераційному періоді після застосування кетаміну?

а) тахікардія

б) апное

в) падіння тиску

г) блювота
3. Що означає термін атаралгезія?

а) поєднання нейролептиків з наркотичними аналгетикамн.

б) поєднання анестетиків із димедролом

в) поєднання декількох наркотичних аналгетиків.

г) поєднання транквілізатора із наркотичним аналгетиком.
4. При огляді потерпілого внаслідок автотранспортної пригоди відмічено втрату свідомості, відсутність дихання та пульсації на сонних артеріях. Зіниці широкі, реакція на світло відсутня.Діагноз? Ваші дії в цьому випадку?

а) клінічна смерть, серцево-легенева реанімація;

б) клінічна смерть, надання допомоги в стаціонарі;

в) непритомність, допомоги не потребує;

г) шок, призначення знеболюючих середників;

д) колапс, введення адреналіну довенно.

Еталони відповідей до теми № 5

Загальна анестезіологія. Термінальні стани. Серцево — легенева реанімація ”

Варіант I 1так 2ні Зтак;

4. в.

Варіант II 1д 2 абв 3б ;

4. а.

Варіант III 1а 2в 3 6 ;

4. б.

Варіант IV 1 (г); 2 (так); 3 (ні)

4. а.

Варіант V 1 так 2д 3 абв ;

4. а.

Варіант VI 1 б 2 а 3 в ;

4. б.

Варіант VII 1 6; 2 г 3 (так);

4. а.

Варіант VIII 1 ні 2 так 3 д;

4. а.

Варіант IX 1 абв 2 б 3 а;

4. б.

Варіант X 1 в 2 6 3 г;

4. а.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий