=Екстрагують у нейтральному середовищі

Фармацевт приготував основу для очних мазей. Вкажіть метод стерилізації основи :{
=Екстрагують у нейтральному середовищі

Скачати 401.16 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 401.16 Kb. Фармацевт приготував основу для очних мазей. Вкажіть метод стерилізації основи :{

=Сухим жаром

~Текучою парою

~Пастеризацією

~УФ-випромінюванням

~Мембраною фільтрацією

}
Фармацевт приготував настій трави горицвіту. Вкажіть особливість екстрагування діючих речовин : {

=Екстрагують у нейтральному середовищі

~Екстрагують у слаболужному середовищі

~Екстрагують у лужному середовищі

~Екстрагують у слабокислому середовищі

~Екстрагують у кислому середовищі

}
Для приготування 200 мл водної витяжки з трави кропиви собачої (коефіцієнт водопоглинання 2 мл/г) для настоювання слід узяти води : {

=240 мл

~220 мл

~200 мл

~160 мл

~210 мл

}
Серед препаратів екстемпорального приготування значне місце займають порошки. Який з наведених компонентів вводять до складу порошків без попереднього подрібнення? {

=Вісмут нітрат основний

~Кислота аскорбінова

~Ксероформ

~Глюконат кальцію

~Камфора

}
Фармацевту необхідно приготувати присипку з ментолом. Як повинен фармацевт досягти необхідного ступеня подрібнення ментолу? {

озтерти з етанолом

~Розтерти з гліцерином

~Розтерти з водою очищеною

~Розтерти з тальком

~Розтерти з хлороформом

}
В аптеку надійшов рецепт для приготування порошку для зовнішнього застосування, до складу якого входить важкоподрібнювальна речовина. Яку із наведених рідин фармацевт повинен використати для диспергування цієї речовини? {

=Етер медичний

~Воду очищену

~Воду для ін’єкцій

~Димексид

~Спирт ізопропіловий

}
Вкажіть час стерилізації 250 мл 5 % глюкози парою під тиском, при температурі 120 0С? {

=12 хв

~8 хв

~30 хв

~15 хв

~1 год

}
Лікар прописав емульсію оливкової олії, до складу якої входить анестезин. Для введення анестезину в емульсію його необхідно розчинити: {

=В олії перед приготуванням емульсії

~У спирті та додати до первинної емульсії

~У воді очищеній

~В олії перед приготуванням емульсії

~У первинній емульсії

}
В аптеку надійшов рецепт на вушні каплі: Rp.: Camphorae Mentholi ana 1,0 Olei Vaselini 25,0 Misce. Da. Signa. Bушні краплі. Які утруднення виникнуть у фармацевта при виготовленні даного лікарського засобу? {

=Утворення евтектичної суміші

~Нерозчинність інгредієнтів

~Коагуляція колоїдної систем

~Зміна забарвлення

~Адсорбція лікарських речовин

}
Фармацевт приготував очні краплі з кислотою борною. Який метод стерилізації він використав? {

=Стерилізацію насиченою парою під тиском

~Тиндалізацію

~Стерилізацію сухим жаром

~Стерилізацію газами

~Стерилізацію током високої частоти

}
Стійкість суспензії підвищується при введенні до її складу речовин, що збільшують в’язкість дисперсійного середовища. Вкажіть речовину, яку проявляє вказані властивості : {

=Гліцерин

~Вода очищена

~Етанол

~Димексид

~Етер

}
При приготуванні супозиторіїв методом викачування, після введення в масло какао хлоралгідрату, супозиторна масса стала в’язкою та почала розтікатися. Яку речовину потрібно додати до супозиторної маси для відновлення щільності та пластичності : {

=Віск

~Гліцерин

~Воду очищену

~Димексид

~Крохмаль

}
Фармацевт приготував препарат за прописом: Rp.: Olei Helianthi 7,4 Solutionis Ammonii caustici 2,5 ml Асіdi oleinici 0,1 Misce. Da. Signa. Лінімент аміачний. Для втирання Вкажіть тип дисперсної системи : {

=Лінімент-емульсія

~Лінімент комбінований

~Лінімент-розчин

~Лінімент-суспензія

~Лінімент екстракційний

}
Фармацевт готує лінімент Вишневського. Який компонент можна використовувати як основу лініменту при відсутності риб’ячого жиру, керуючись вимогами нормативних документів? {

=Олію рицинову

~Олію соняшникову

~Олію камфорну

~Масло вазелінове

~Вазелін медичний

}
До аптеки надійшов рецепт на мікстуру. Оберніть лікарські засоби, які утворюють несумісність: {

=Папаверину гідрохлорид + еуфілін

~Новокаїн + димедрол

~Кодеїну фосфат + екстракт трави термопсису

~Фенобарбітал + глюкоза

~Натрію бромід + натрію хлорид

}
Лікар виписав рецепт на настій наперстянки з кислотою хлористоводневою. Вкажіть причину несумісності: {

=Гідроліз (без наявних змін)

~Осадження

~Зміна кольору

~Зміна запаху

~Виділення газів

}
Фармацевт приготував кульки на желатино-гліцериновій основі. Вкажіть співвідношення желатини, води, гліцерину : {

=1:2:5

~3:3:3

~1:6:3

~4:1:4

~1:1:8

}
Фармацевт готує порошки за прописом: Rp.: Prozerini 0,002 Sacсhari 0,25 M. f. pulvis D. t. d. № 10 S. По 1 порошку 2 рази на день після їжі Вказати кількість інгредієнтів для приготування порошків за прописом : {

=Тритурації прозерину (1 : 10) 0,2, цукру 2,3

~Тритурації прозерину (1 : 10) 0,2, цукру 2,5

~Прозерину 0,02, цукру 2,5

~Тритурації прозерину (1 : 100) 2,0, цукру 2,5

~Тритурації прозерину (1 : 100) 0,2, цукру 2,3

}
Фармацевт виявив несумісність у рецепті, а якому прописані розчин калію перманганату та перекис водню. Зазначте тип хімічної реакції. {

=Окислювально-відновна

~Нейтралізації

~Витіснення

~Осадження

~Обміну

}
Суспензіям, як гетерогенним системам, властиві кінетична та седиментаційна нестабільність. Вкажіть речовину, яку використовують для підвищення стабільності суспензій з гідрофобними речовинами : {

=Æåëàòîçà

~Натрію хлорид

~Кислота борна

~Натрію сульфат

~Глюкоза

}
Хворому необхідно приготувати мікстуру, до складу якої входять розчин натрію броміду і валідол. Вкажіть причину несумісності {

=Незмішуваність інгредієнтів

~Процес окислення-відновлення

~Адсорбція лікарської речовини

~Утворення осаду

=Коагуляцій колоїдної системи

}
Ïðîâ³çîð âèÿâèâ ó ïðîïèñ³ íåñóì³ñí³ñòü. Îáåð³òü ë³êàðñüê³ ðå÷îâèíè, ùî óòâîðþþòü åâòåêòè÷íèé ñïëàâ : {

=Õëîðàëã³äðàò + êàìôîðà

~Антипірин + анальгін

~Кальцію карбонат + магнію оксид

~Кальцію хлорид + натрію хлорид

~Платифіліну гідротартрат + дібазол

}
Хворому 12. Фармацевт приготував очні краплі з пілокарпіном гідрохлоридом та розчином адреналіну гідрохлориду. Вкажіть особливість введення розчину адреналіну гідро хлориду : {

=Додають після стерилізації асептично

~Додають після розчинення сухих речовин

~Додають до половинної кількості розчинника

~Додають в першу чергу

~Додають після ізотонування готують мазь, яка містить протаргол.

}
Як вводять протаргол у мазеву основу? {

=Спочатку розтерти з гліцерином, а потім з водою

~Подрібнити з водою або етанолом

~Подрібнити з етанолом або етером

~Спочатку розтерти з основою, а потім з гліцерином

~Насипати тонким шаром на поверхню води

}
В аптеку надійшов рецепт на спиртовий розчин : Rp.: Acidi salicylici 0,3 Spiritus aethylici 30 ml Misce. Da. Signa. Протирати ступні ніг Якої концентрації етанол необхідно використовувати? {

=70 %

~33 %

~95 %

~60 %

~80 %

}
Фармацевт в асептичних умовах готує кілька розчинів з антибіотиками. Вкажіть, розчин якої речовини він може простерилізувати : {

=Левоміцетину

~Бензилпенициліну натрію

~Неоміцину сульфату

~Бензилпеніцилінану калію

~Поліміксину сульфату

}
Фармацевт приготував порошки за прописом, що містить екстракт беладони 0,015 на одну дозу, і взяв сухого екстракту на десять доз: {

=0,3 г

~0,15 г

~1,5 г

~0,03 г

~0,015 г

}
Фармацевт приготував розчин новокаїну для ін’єкцій. Вкажіть, який стабілізатор він додав : {

=Розчин кислоти хлористоводневої 0,1М

~Натрію гідрокcид

~Натрію гідрокарбонат

~Натрію метабісульфіт

~Кислоту аскорбінову

}

Ïðîâ³çîð âèÿâèâ íåñóì³ñí³ñòü çà ïðîïèñîì. Rp.: Sol. Collargoli 1 % 10 ml Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1 % 1 ml M. D. S. Êðàïë³ â í³ñ Îáåð³òü ïðîöåñ, ùî â³äáóâàºòüñÿ çà ðåçóëüòàòîì âçàºìî䳿 ë³êàðñüêèõ ðå÷îâèí: {

=Осадження

~Нейтралізація

~Окислення

~Гідроліз

~Адсорбція

}
Для хворого потрібно приготувати розчин, що містить кислоту борну і камфору. Який розчинник повинен прописати лікар, щоб попередити утворення фізичної несумісності? {

=Спирт етиловий 70 %

~Вода очищена

~Олія соняшникова

~Гліцерин

~Спирт етиловий 40 %

}
Фармацевт готує суспензійну мазь. Яку добре розчинну у воді речовину до складу дерматологічних мазей вводять за типом суспензії? {

=Резорцин

~Цинку оксид

~Сульфацил-натрію

~Фурацилін

~Калію йодид

}
До ліпофільних супозиторних основ відноситься: {

=Сплави гідрогенізованих жирів

~Поліетиленоксидна основа

~Желатиново-гліцеринова основа

~Колагенова основа

~Мильно-гліцеринова основа

}
Фармацевт приготував 150 мл настою горицвіту весняного з використанням сухого екстракту концентрату (1:1), якого відважив в кількості : {

=5,0

~7,5

~10,0

~15,0

~22,5

}
При виготовленні очних мазей велике значення має ступінь дисперсності лікарських речовин. Вкажіть, яку лікарську речовину при введенні в фармакопейну очну основу попередньо ретельно розтирають зі стерильним маслом вазеліновим? {

=Ртуті оксид жовтий

~Резорцин

~Пілокарпіну гідрохлорид

~Цинку сульфат

~Етилморфіну гідрохлорид

}
Фармацевт готує порошок методом “тришаровості”. Вкажіть, для якої речовини характерна така технологія: {

=Рибофлавін

~Глюкоза

~Анальгін

~Кислота аскорбінова

~Натрію гідрокарбонат

}
В аптеці готують супозиторії на желатин-гліцериновій основі. Вкажіть, яку кількість даної основи у порівнянні з жировими необхідно використати при виготовленні супозиторіїв : {

=В 1,21 рази більше

~Необхідно однакову кількість

~В 2,5 рази більше

~В 2 рази більше

~В 3 рази менше

}
Провізор приготував водну витяжку з ЛРС у співвідношенні 1:30. Вкажіть види сировини, витяжку з яких можна готувати в такому співвідношенні: {

=Трава горицвіту, кореневище з коренями валеріани

~Квіти ромашки, листя наперстянки

~Кора дуба, листя сени

~Листя мучниці, трава термопсису

~Листя м’яти, кора крушини

}
До аптеки надійшов рецепт на приготування мікстури, до складу якої входять папаверину гідро хлорид та кофеїн-бензоат натрію. Вказати причину несумісності: {

=Осадження основ алкалоїдів

~Зміна консистенції лікарської форми

~Окисно-відновні процеси

~Виділення газів

~Змін забарвлення

}
При виготовленні жирних лініментів як основу використовують жирні олії. Яку олію використав фармацевт, якщо не було зазначено в рецепті? {

=Олія соняшникова

~Вазелін

~Риб’ячий жир

~Олія кунжутна

~Олія евкаліптова

}
Фармацевт приготував суспензію методом скаламучування. Яку з перерахованих речовин він використав для приготування препарату? {

=Вісмуту нітрат основний

~Камфора

~Стрептоцид

~Терпінгідрат

~Ментол

}
Фармацевт готує порошки, до складу яких входить ментол. Вкажіть особливості введення ментолу до даної лікарської форми: {

=Подрібнюють зі спиртом етиловим в останню чергу

~Подрібнюють зі спиртом етиловим в першу чергу

~Вволять за методом тришаровості

~Додають в останню чергу

~Додають без попереднього подрібнення

}
При виробництві м’яких лікарських форм використовують різні типи основ. Яка основа з приведених нижче є гідрофільною? {

=Поліетиленоксид

~Вазелін

~Тваринний жир

~Гідрогенізовані жири

~Петролатум

}
Провізор-технолог приготував 20 % ін’єкційний розчин кофеїну-бензоату натрію. Вкажіть стабілізатор, необхідний для створення оптимального значення рН: {

=0,1 М розчин натрію гідроксиду

~0,1 М розчин кислоти хлороводневої

~Стабілізатор Вейбеля

~Натрію метабісульфит

~Натрію сульфіт

}
В аптеку надійшов рецепт для приготування мікстури, до складу якої входить калію бромід 4,0, настоянка валеріани 10 мл та вода очищена 200мл. Вкажіть необхідну кількість розчину калію броміду 20 % (1:5) для виготовлення мікстури: {

=20 мл

~4 мл

~10 мл

~30 мл

~40 мл

}
Фармацевт приготував препарат за прописом : Rp.: Streptocidi Dermatoli ana 1,0 Lanolini Vaselini ana 5,0 M. D. S. Наносити на уражену ділянку шкіри Вкажіть тип дисперсної системи : {

=Мазь-суспензія

~Мазьрозчин

~Мазьемульсія

~Мазь комбінована

~Мазь екстракційна

}
Фармацевт приготував препарат за прописом: Rp.: Dimedroli 0.3 Sol. Аdrenalini hydrochloridi gtts. XXX Lanolini 5,0 Vaselini 10,0 Misce, ut fiat unguentum Da. Signa. Мазь для носа. Вкажіть раціональний шлях введення димедролу{

=Розчиняють у розчині адреналіну, емульгують ланоліном водним

~Розчиняють у воді очищеній, емульгують ланоліном безводним

~Диспрегують за правилом Дерягіна з частиною розтопленого вазеліну

~Розтирають за правилом Дерягіна з вазеліновою олією

~Подрібнюють зі спиртом, емульгують ланоліном

}
Фармацевт приготував порошок за рецептом: Rp.: Benzylpenicyllini-natrii 100 000 ОД Streptocidi 2,0 M.f.pulv. D.S.: Для вдувань. Вкажіть кількість антибіотика, якщо 1000 000 ОД відповідає 0,6 г{

=0,06

~1,2

~0,18

~0.6

~2,0

}
Фармацевт готує порошок за прописом: Rp.: Dimedroli 0,05 Glucosi 0,3 M.f.pulv. D.t.d. № 10 S.: По 1 порошку двічі на день. Вкажіть розважування порошку: {

=0,35

~0,30

~0,25

~3,0

~3,5

}
При приготуванні порошків з ментолом для кращого подрібнення використовують 95 % спирт або ефір в кількості: {

=10 крапель спирту на 1 г речовини

~30 крапель спирту на 1 г речовини

~2 крапель спирту на 1 г речовини

~8 крапель спирту на 1 г речовини

~20 крапель спирту на 1 г речовини

}
Вкажіть речовину, необхідну для ізотонування очних крапель з левоміцетином: {

=Натрію хлорид

~Анальгін

~Калію йодид

~Кислота аскорбінова

~Глюкоза

}
Пацієнту відпустили з аптеки листя м’яти. Які рекомендації з приготування настою повинен дати провізор при відпуску лікарської рослинної сировини?{

=Готувати настій в щільно закритому посуді

~Готувати настій на відкритому вогні

~Готувати настій при кімнатній температурі

~Після настоювання витяжку негайно процідити

~Після 15 хвилин настоювання витяжку охолодити штучно

}
Фармацевт приготував вагінальні супозиторії. Якої форми супозиторії він приготував? {

=Кульки

~Торпедоподібні

~Циліндричні

~Палички

~Конусоподібні

}
Фармацевт готує суспензію з гідрофобною речовиною. Вкажіть таку речовину: {

=Ментол

~Цинку оксид

~Магнію оксид

~Біла глина

~Вісмуту нітрат основний

}
В аптеці потрібно приготувати ін’єкційний розчин натрію хлорид 10 %. Який оптимальній спосіб стерилізації повинен застосувати фармацевт? {

=В автоклаві насиченою парою під тиском

~Радіаційна стерилізація

~Стерильне фільтрування через мембранний фільтр

~Стерилізація газами

~Стерилізація сухим жаром

}
Фармацевт для стабілізації суспензії використав калійне мило. Яка речовина входить до складу суспензії? {

=Сірка

~Вісмуту нітрат основний

~Камфора

~Ментол

~Фенілсаліцилат

}
Яку з наведених рідин фармацевт повинен дозувати за об’ємом при приготуванні рідких лікарських форм? {

=20 % розчин натрію броміду

~Вазелінове масло

~Ефір медичний

~Олія евкаліпту

~Гліцерин

}
Фармацевт приготував олійний розчин ментолу. Вкажіть температуру розчинення діючої речовини: {

=40-50 °С

~60-70 °С

~30-40 °С

~70-80 °C

~20-30 °С

}
Лікар виписав супозиторії без вказівки основи. Вкажіть основу для приготування супозиторіїв методом викачування : {

=Масло какао

~Лазупол

~Ланоль

~Желатин-гліцеринова

~Бутирол

}
Фармацевт приготував настій листя наперстянки. Вкажіть, в якому співвідношенні необхідно приготувати витяжку : {

=1:400

~1:20

~1:10

~1:30

~1:50

}
При дозуванні невеликої кількості рідини використовують краплемір. Укажіть кількість крапель в 1 мл води очищеної за стандартним краплеміром:{

=20

~50

~30

~40

~10

}
Емульсії як гетерогенні дисперсні системи можуть розшаровуватися під дією різних чинників. Які з наведених чинників найшвидше призводять до розшаровування емульсій? {

=Додавання сильних електролітів

~Розведення водою

~Розведення олією

~Додавання сиропів

~Додавання надлишку емульгатора

}
В аптеку надійшов рецепт на мазь. Вкажіть спосіб введення в мазі розчинних у воді лікарських речовин у кількості більше 5 %: {

=Вводять за типом суспензії з частиною розплавленої основи

~Розчиняють у воді очищеній

~Розчиняють у розплавленій основі

~Розчиняють у відповідній до основи рідині

~Додають в кінці до готової мазі

}
Фармацевт приготував суспензію. Вкажіть речовину, що утворює суспензію без додавання стабілізатора : {

=Магнію оксид

~Камфора

~Сірка

~Ментол

~Фенілсаліцилат

}
Фармацевту необхідно приготувати 10,0 г основи для очних мазей. Які кількості ланоліну та вазеліну було використано з цією метою? {

=1,0 г ланоліну безводного та 9.0 г вазеліну

~12,0 г ланодіну безводного та 18,0 г вазеліну

~1,0 г ланоліну безводного та 29,0 г вазеліну

~27,0 г ланоліну безводного та 3,0 г вазеліну

~10,0 г ланоліну безводного та 20,0 г вазеліну

}
Фармацевт приготував масляну емульсію з ментолом. Вкажіть раціональний спосіб введення речовини : {

=Розчиняють в олії

~Диспергують з додаванням готової емульсії

~Розчиняють у воді, що використовується для розведення первинної емульсії

~Розчиняють у готовій емульсії при нагріванні

~Вводять у готову первинну емульсію

}
Фармацевт приготував порошки з цією речовиною в окремій ступці, за окремим робочим місцем, використовуючи метод „тришаровості”. Вкажіть речовину, для якої характерна така технологія : {

=Метиленовий синій

~Сірка

~Глюкоза

~Протаргол

~Міді сульфат

}
Фармацевту необхідно відважити лікарську речовину загального списку — глюкозу. Яку мінімальну кількість глюкози можна відважити на ручних однограмових вагах ? {

=0,02

~0,01

~0,03

~0,04

~0,05

}
В аптеку поступив рецепт на виготовлення стрептоцидової мазі без вказаної концентрації. Мазь якої концентрації буде готувати фармацевт? {

=10 %

~1 %

~20 %

~5 %

~2 %

}
До якої групи допоміжних речовин відноситься полівініловий спирт, дозволений до використання ДФУ? {

=Пролонгатори

~Консерванти

~Регулятори рН

~Антиоксиданти

~Ізотонуючі засоби

}
Вкажіть стандартну фармакопейну рідину: {

=Розчин формальдегіду 37 %

~Розчин кислоти борної 2 %

~Розчин фурациліну 0,02 %

~Розчин кальцію хлориду 10 %

~Розчин анальгіну 3 %

}
Фармацевт готує настій кореня валеріани для відділення лікарні об’ємом 3000 мл. Вкажіть час настоювання на водній бані даної кількості витяжки: {

=25 хвилин

~15 хвилин

~30 хвилин

~45 хвилин

~10 хвилин

}
В аптеці виготовляють прості дозовані порошки. Яку технологічну стадію НЕ ПОТРІБНО здійснювати при їх виготовленні? {

=Змішування

~Оформлення до відпуску

~Подрібнення

~Пакування

~Дозування

}
Фармацевт приготував мазь за прописом: Rp.: Tannini 0,2 Lanolini 3,0 Vaselini 10,0 M.ut f. ung. D.S. Змащувати уражені ділянки шкіри. Який спосіб введення таніну він обрав? {

=Розчинив у воді, заемульгував ланоліном безводним

~Розчинив у розплавленому вазеліні

~Розтер в ступці за правилом Дерягіна з вазеліновою олією

~Розтер в ступці зі спиртом та змішав з основою

~Розчинив у вазеліновій олії

}
Фармацевт простерилізував розчини для ін’єкцій в автоклаві. Вкажіть спосіб контролю режиму стерилізації цього методу : {

=Термотесты

~Стабілізатори

~Буферні розчини

~Ізотонуючі речовини

~Антиоксиданти

}
В умовах аптеки готують очні краплі. Вкажіть розчин якої речовини не ізотонують : {

=Коларгол

~Пілокарпіну гідрохлорид

~Левоміцетин

~Рибофлавін

~Цитраль

}
В аптеку поступив рецепт на приготування порошків з вказівкою лікаря відпустити порошки в желатинових капсулах. Вкажіть, яка речовина входить до складу цих порошків : {

=Етакридину лактат

~Магнію оксид

~Стрептоцид

~Димедрол

~Глюкоза

}
Фармацевт готує супозиторії методом виливання. Вкажіть якому значенню дорівнює коефіцієнт переходу від жирової основи до желатин-гліцеринової? {

=1,21

~1,20

~1,31

~1,11

~1,25

}
Хворому виписаний розчин за прописом: Rp.: Sol. Асіdі borici spirituosae 3 % 50 ml Da. Signa. Для полоскання Якої концентрації етанол використовується при приготуванні цього розчину? {

=70 %

~95 %

~90 %

~60 %

~40 %

}
Ôàðìàöåâò ãîòóº ïîðîøîê ç îòðóéíîþ ë³êàðñüêîþ ðå÷îâèíîþ. ßêó ì³í³ìàëüíó íàâàæêó îòðóéíî¿ ðå÷îâèíè ìîæíà â³äâàæèòè íà ðó÷íèõ îäíîãðàìîâèõ âàãàõ ? {

=0,05

~0,10

~0,02

~0,03

~0,15

}
Ïðîâ³çîð âèÿâèâ ó ðåöåïò³ ô³çè÷íó íåñóì³ñí³ñòü. Rp.: Phenylii salicylatis 0,25 Camphorae 0,2 M. f. pulv. D. t. d. ¹ 10. S. Ïî îäíîìó ïîðîøêó 3 ðàçè íà äåíü Óêàæ³òü ïðîöåñ, ÿêèé â³äáóâàºòüñÿ ïðè ñïîëó÷åíí³ ³íãðå䳺íò³â çà ïðîïèñîì : {

=Утворення евтектичного сплаву

~Незмішуваність інгредієнтів

~Розшарування

~Адсорбція

~Окиснення-відновлення

}
Фармацевт готує 100,0 масляної емульсії. Вкажіть кількість олії, необхідної для приготування емульсії при відсутності вказівок лікаря : {

=10,0

~20,0

~25,0

~15,0

~50,0

}
В аптеку надійшов рецепт на приготування дерматологічної мазі з бензилпеніциліном. Вкажіть тип приготовленої мазі : {

=Мазь-суспензія

~Мазь-розчин

~Мазь-емульсія

~Мазь-сплав

~Комбінована

}
В аптеку надійшов рецепт на очні краплі, до складу яких входить протаргол. Який режим стерилізації необхідно вибрати фармацевту? {

=Розчин не підлягає стерилізації

~Текучою парою

~Автоклавуванням

~УФ-випромінюванням

~Сухим жаром

}
В аптеку надійшов рецепт: Rp.: Dibazoli 0,05 Papaverini hydrochloridi 0,15 Sacchari 2,5 M. fiat pulv. Divide in partes aequales № 10 S. По 1 порошку 3 рази на день Вкажіть масу одного порошку {

=0,27

~2,7

~0,25

~0,26

~0,30

}
Пацієнту необхідно приготувати ректальні супозиторії методом виливання. Вкажіть гідрофільну основу для таких супозиторіїв. {

=Поліетиленоксидна

~Масло какао

~Бутирол

~Лазупол

~Вітепсол

}
В аптеку надійшов рецепт на порошки з камфорою без вказівки лікаря на вид упаковки. Вкажіть капсули, що використовують для відпуску препарату : {

=Пергаментні

~Целофанові

~Парафіновані

~Вощані

~Прості

}
Яка кількість основи необхідно використовувати для приготування препарату за прописом: Rp.: Anaesthesini 0,1 Xeroformii 0,5 Olei Cacao q. s. Ut fiant suppositoria numero 10 Da. Signa. По 1 свічці в день ректально{

=24,0

~25,0

~30,0

~36,0

~40,0

}

ßêà ïðè÷èíà íåñòàá³ëüíîñò³ ðîç÷èí³â êîôå¿í-áåíçîàòó íàòð³þ äëÿ ³í’ºêö³é: {

=Гідроліз (сіль сильної основи і слабкої кислоти)

~Гідроліз (сіль сильної кислоти і слабкої основи)

~Легке оксидування розчину

~Карамелізація розчину

~Реакція нейтралізації

}
В умовах аптеки готують ін’єкційні розчини. Який розчин готують без додавання стабілізатора? {

=Розчин натрію гідрокарбонату

~Розчин натрію тіосульфату

~Розчин кофеїн-бензоату натрію

~Розчин глюкози

~Розчин новокаїну

}
Фармацевт приготував настій з трави термопсису. За відсутності вказівок у рецепті, його готують у співвідношенні : {

=1:400

~1:30

~1:20

~1:10

~1:5

}
Фармацевту необхідно приготувати мазь, до складу якої входять речовини, що не розчиняються ні в основі, ні в воді в кількості понад 5 %. Яким чином необхідно ввести їх в основу? {

=Розтерти з частиною розплавленої основи

~Розтерти з усією нерозплавленою основою

~Розтерти з частиною нерозплавленої основи

~Розтерти зі спорідненою до основи рідиною

~Розтерти зі спирто-водно-гліцериновою сумішшю

}
В аптеці необхідно приготувати спиртовий розчин кислоти саліцилової. Якої концентрації етанол необхідно використовувати? {

=70 %

~90 %

~75 %

~80 %

~60 %

}
Фармацевт приготував гліцериновий розчин борної кислоти. Вкажіть правильний спосіб введення борної кислоти: {

=Розчиняють у флаконі при підігріванні

~Розтирають зі спиртом у ступці і змішують з гліцерином

~Розчиняють у підставці при кімнатній температурі

~Розчиняють у мірній колбі

~Розчиняють у ступці при розтиранні

}
У рецепті виписана очна мазь з норсульфазолом натрію. Вкажіть оптимальну мазеву основу: {

=Сплав вазеліну з ланоліном (9:1)

~Емульсійна основа типу о/в

~Сплав вазеліну з парафіном (6:4)

~Сплав вазеліну з ланоліном (7:3)

~Сплав вазеліну з парафіном (8:2)

}
Фармацевт приготував супозиторну масу з новокаїном і маслом какао, але вона виявилася крихкою. Вкажіть речовину, яку необхідно додати для утворення пластичної маси : {

=Ланолін безводний

~Ланолін водний

~Парафін

~Вазелін

~Віск

}
Фармацевт готує настій у співвідношенні 1:30. Для якого виду сировини готують дане витягання: {

=Трава конвалії

~Пагони багна звичайного

~Кора дуба

~Лист шавлії

~Корінь алтею

}
В аптеку поступив рецепт для приготування рідкої лікарської форми, до складу якої входить речовина, що розчиняється в лужному середовищі. Укажіть цю речовину. {

=Осарсол

~Темісал

~Йод

~Свинцю ацетат

~Фурацилін

}
В аптеку надійшов рецепт на приготування мікстури: Rp.: Analgini 2,0 Natrii bromidi 3,0 Aquae Menthae 200 ml Tinct. Convallariae Tinct. Valerianae ana 5,0 M. D. S. По 1 столовій ложці 3 рази на день Вкажіть кількість води ароматної для приготування препарату : {

=200 мл

~190 мл

~185 мл

~180 мл

~184 мл

}
У складі очних крапель як допоміжну речовину використовують метилцелюлозу. Яке її призначення у даній лікарській формі? {

=Пролонгатор

~Для ізотування

~Консервант

~Коригент

~Розчинник

}
В аптеку надійшов рецепт для приготування відвару. З якої лікарської рослинної сировини готують відвар? {

=Кора крушини

~Листя подорожника

~Листя підбілу

~Листя конвалії

~Листя кропиви

}
Фармацевт приготував ін’єкційний розчин натрію гідрокарбонату. Вкажіть максимальний об’єм заповнення флакону. {

=80 %

~100 %

~50 %

~40 %

~30 %

}
Лікар виписав рецепт, до складу якого входять 0,5 йоду та 10 мл води очищеної. Який додатковий компонент для приготування даного лікарського препарату необхідно використати : {

=Калію йодид

~Калію бромід

~Натрію гідрокарбонат

~Натрію хлорид

~Натрію бромід

}
Вкажіть масу ректальних супозиторіїв, якщо вона не вказана у рецепті: {

=3,0

~2,0

~4,0

~5,0

~1,5

}
В аптеку надійшов рецепт на приготування складних порошків, до складу яких входить барвна речовина. Яка із перерахованих нижче сполук належить до барвних речовин? {

=Етакридину лактат (риванол)

~Камфора

~Стрептоцид

~Вісмуту нітрат основний

~Протаргол

}
При приготуванні дерматологічної мазі додавання якої речовини буде створювати мазь-емульсію: {

=Протаргол

~Резорцин

~Вісмуту субнітрат

~Стрептоцид

~Ментол

}
Фармацевт приготував 100 мл ізотонічного розчину натрію хлориду. Вкажіть метод стерилізації кінцевого продукту : {

=Паровий

~Повітряний

~Газовий

~Механічний

~Радіаційний

}

Çã³äíî ðåöåïòó ë³êàðÿ, â àïòåö³ ïðèãîòóâàëè 100 ìë 0,9 % ðîç÷èíó íàòð³þ õëîðèäó. ßêèé ðåæèì ñòåðèë³çàö³¿ öüîãî ðîç÷èíó? {

=120 ºС — 8 хвилин

~120 ºС — 12 хвилин

~120 ºС — 15 хвилин

~180 ºС — 30 хвилин

~100 ºС — 15 хвилин

}
Для змішування водних розчинів лікарських речовин з мазевою основою в аптечній практиці як емульгатор найчастіше використовується : {

=Ланолін безводний

~Твіни

~Спени

~Желатоза

~Мила лужних металів

}

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий