Довідник для студента

Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми з «Громадського здоров’я І громадського медсестринства» для студентів факультетів медсестринської освіти та коледжів
Довідник для студента

Скачати 190 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 190 Kb.

Довідник для студента

з дисципліни: “Громадське здоров’я та громадське медсестринство”

на 2008-2009 навчальний рік

Факультет

Спеціальність

Кваліфікація

Кафедра

Курс

Семестр

Лекції

практичні заняття

самостійна робота Диференційований залік

Всього:

медичний №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців
-6.110100 Сестринська справа
— бакалавр сестра медична

— догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

-ІІ

— ІУ

-36 акад. годин

-34 акад. годин

-36 акад. годин

— ІУ семестр (2 год.)

— 108 акад. годин

Робоча навчальна програма складена у відповідності до Програми з «Громадського здоров’я і громадського медсестринства» для студентів факультетів медсестринської освіти та коледжів. (МОЗ України. -Київ, 1998. – 22 с).
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

з дисципліни “Громадське здоров”я та громадське медсестринство” для студентів II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців за спеціальністю “сестринська справа” (ОКР — «БАКАЛАВР») на 2008-2009 н.р.

п/п Теми К-сть год

Здоров’я, громадське здоров’я. Організація роботи дільничної сестри. 2
Роль медичної сестри в диспансеризації населення. Робота домашніх стаціонарів. 2
Роль раціонального харчування у збереженні та зміцненні здоров’я. 2
Хронічний бронхіт, бронхіальна астма. Виявлення, профілактика, санаторно-курортне лікування. 2
Пневмонії. Виявлення, профілактика, санаторно-курортне лікування. 2
Пептична виразка. Екзогенні та ендогенні фактори ризику. Роль алкоголю в розвитку захворювань ШКТ. Первинна та вторинна профілактика. 2
Епідеміологія захворювань печінки та жовчних шляхів. Екзогенні та ендогенні фактори ризику. Роль алкоголю в розвитку захворювань ШКТ. Первинна та вторинна профілактика. 2
Епідеміологія захворювань серцево-судинної системи (ревматична лихоманка, набуті та природжені вади серця). Методи активного виявлення, фактори ризику виникнення. Первинна та вторинна профілактика. Превентивна терапія, протирецидивне та санаторно-курортне лікування. 2
ІХС. Методи активного виявлення, фактори ризику виникнення захворювання. Діагностика, принципи лікування. Первинна та вторинна профілактика. 2
Гіпертонічна хвороба. Методи активного виявлення, фактори ризику виникнення цих захворювань. Первинна та вторинна профілактика. Превентивна терапія, протирецидивне та санаторно-курортне лікування. 2
Захворювання нирок. Методи активного виявлення цих захворювань. Диспансерне спостереження за хворими та здоровими людьми, які мають фактори ризику виникнення цих захворювань. 2
Захворювання щитоподібної залози. Активне виявлення, диспансеризація, первинна та вторинна профілактика. Особливості лікування пацієнтів різних вікових груп. 2
Цукровий діабет. Активне виявлення, диспансеризація, первинна та вторинна профілактика. Особливості лікування пацієнтів різних вікових груп. 2
Здорова дитина: групи здоров’я, оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку дитини. Медичне обслуговування дітей і підлітків в умовах поліклініки, роль медсестри-бакалавра в оздоровленні дошкільнят і школярів. 2
Профілактика інфекційних захворювань у дітей. Показання та протипоказання до щеплень. Календар профілактичних щеплень 2
Планування сім’ї та попередження небажаної вагітності. 2
Пологи поза стаціонаром. Гестози та їх профілактика. 2
Травматизм: первинна і вторинна профілактика, перша допомога Гострі нагнійні процеси м’яких тканин та їх профілактика. 2

Всього: 36 годин

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ТА ГРОМАДСЬКЕ МЕДСЕСТРИНСТВО» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (ОКР — «БАКАЛАВР») НА 2008-2009 Н.Р.

п/п Теми

К-сть год

1. Роль раціонального харчування у збереженні та зміцненні здоров’я. 2 2-3. Епідеміологія найбільш поширених захворювань органів дихання. Виявлення і профілактика (первинна та вторинна), санаторно-курортне лікування 4 4. Епідеміологія найбільш поширених захворювань серцево-судинної системи серед населення України. Активне виявлення, первинна профілактика, диспансерне спостереження. 2 5-6. Епідеміологія найбільш поширених захворювань органів травлення, фактори ризику. Первинна та вторинна профілактика, протирецидивне лікування. 4 7-8.

Епідеміологія найпоширеніших захворювань сечовидільної системи, фактори ризику, профілактика, протирецидивне лікування, санаторно-курортне лікування.

4 9. Цукровий діабет. Епідеміологія, методи активного виявлення, ендогенні та екзогенні фактори ризику. Диспансерне спостереження. Привентивна терапія з врахуванням дієтотерапії. Визначення показників ефективності первинної та вторинної профілактики. 2 10-11. Медичне обслуговування дітей і підлітків в умовах поліклініки, роль медсестри-бакалавра в оздоровленні дошкільнят і школярів. 4 12-13. Диспансеризація дітей першого року життя, особливості нагляду за новонародженими вдома. Вигодовування дітей першого року життя. 4

14-15. Профілактика інфекційних захворювань у дітей, щеплення, календар профілактичних щеплень. 4 16. Планування сім’ї та попередження небажаної вагітності. Гестози та їх профілактика. 2 17. Травматизм: первинна та вторинна профілактика, перша медична допомога при травмах. 2 18. Диференційований залік 2

Всього: 36 годин

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ТА ГРОМАДСЬКЕ МЕДСЕСТРИНСТВО» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (ОКР — «БАКАЛАВР») НА 2008-2009 Н.Р.

п/п

Теми

К-сть год 1-2. Організація роботи дільничної медичної сестри. Роль медичної сестри в диспансеризації населення. 4 3-4. Показники діяльності амбулаторно-поліклінічних установ і стану громадського здоров’я. Покази та протипокази до лікування хворих у денних стаціонарах поліклініки. Медична та соціальна ефективність ДСП. 4 5-6. Епідеміологія гіпертонічної хвороби серед населення України. Методи активного виявлення з урахуванням екзогенних та ендогенних факторів ризику. Первинна та вторинна профілактика. Привентивна терапія. Визначення показників активності первинної та вторинної профілактики. 4 7-8. Епідеміологія найпоширеніших захворювань гепато-біліарної системи, фактори ризику. Роль алкоголю в розвитку хронічного гепатиту. Первинна та вторинна профілактика. Санаторно-курортне лікування. 4 9-10. Профілактика анемій у дітей грудного віку. 4 11-12. Профілактика гіпотрофії у дітей грудного та раннього віку. 4 13-14. Профілактика рахіту у дітей грудного та раннього віку. 4 15. Невідкладна допомога при травмах з ураженням кісток. 2 16. Неплідний шлюб. 2 17. Запобігання небажаної вагітності. 2 18. Пологи поза стаціонаром. 2

Всього: 36 годин

методика проведення диференційованого заліку з дисципліни «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА”
(ОКР — «БАКАЛАВР») НА 2008-2009 Н.Р.

До диференційованого заліку допускаються студенти, які повністю виконали навчальну програму.

Диференційований залік проводиться у два етапи.

І етап

На першому етапі у студентів перевіряється рівень засвоєння практичних навиків, передбачених програмою. Контролюються вміння складати плани обстеження хворих з хронічними захворюваннями, складати плани медсестринського процесу при наданні медичної допомоги, виконувати маніпуляції, опановувати навики по догляду за хворими, проведення деяких лабораторних та інструментальних досліджень, заповнення необхідної медичної документації.

ІІ етап

На другому етапі студент відповідає на три питання, по одному питанню з кожного модулю (питання додаються) та демонструє володіння практичними навиками.

Оцінка виставляється згідно критеріїв оцінки, які затверджені на засіданні кафедри та на предметній методичній комісії і включає:

 • ступінь засвоєння практичних навиків;
 • якість та повноту відповіді на питання диференційованого заліку.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИків З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ТА ГРОМАДСЬКЕ МЕДСЕСТРИНСТВО» ДЛЯ СТУДЕНТІВ
II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА» (ОКР — «БАКАЛАВР») на 2008-2009 н.р.

 1. Визначити показники діяльності амбулаторно-поліклінічної установи (захворюваність, поширеність захворювань, структура захворювань, частота стійкої втрати працездатності, активність обслуговування, навантаження прийому в поліклініці та ін.
 2. Визначити п’ять диспансерних груп.
 3. Покази та протипокази до госпіталізації хворих у ДСП.
 4. Складання добового раціону в залежності від енергозатрат та різних вікових груп.
 5. Дати рекомендації щодо харчування хворих з патологією серцево-судинної системи, органів травлення, нирок, ендокринної системи та ін.
 6. Скласти стандарти обстеження для активного розпізнання ГХ.
 7. Визначити діагностичні критерії ГХ.
 8. Скласти стандарти обстеження для активного виявлення ІХС.
 9. Скласти план первинної та вторинної профілактики ревматизму.
 10. Визначити критерії ефективності профілактики ІХС.
 11. Скласти стандарти обстеження для виявлення хворих на ревматизм.
 12. Скласти план первинної та вторинної профілактики ревматизму.
 13. Скласти стандарти обстеження та план профілактики захворювань з патологією шлунково-кишкового тракту у хворих на

а)хронічний гастрит;

б) виразкову хворобу шлунка;

в) хронічний гепатит;

г) жовчокам’яну хворобу;

д) хронічний панкреатит;

е) хронічний коліт

 1. Скласти стандарти обстеження та план первинної профілактики захворювань з патологією ендокринної системи у хворих на:

а) цукровий діабет

б) ендемічний зоб;

в) токсичний зоб;

г) ожиріння

15. Визначити групу здоров’я.

16. Визначити зрілість дитини.

17. Визначити рефлекси періоду новонародженості.

18. Провести антропометричні вимірювання.

19. Організувати догляд за новонародженими дітьми.

20. Оцінити стан новонародженого.

21. Оцінити стан харчування дітей, необхідність корекції раціону харчування

22. Дати оцінку стану здоров’я

23. Організувати санітарно-гігієнічний режим та вигодовування дитині хворій на рахіт

24. Оцінити ступінь гіпотрофії

25. Призначити реабілітаційні заходи при гіпотрофії I ступеня

26. Призначити реабілітаційні заходи при анемії I-II ступеня.

 1. Оцінка стану репродуктивного здоров’я жінки та чоловіка.
 2. Визначення фертильних та інфертильних днів за методом:
 3. Скласти план первинної та вторинної профілактики гестозів.
 4. Види та черговість надання першої медичної допомоги при травмах.
 5. Проведення штучної вентиляції легень.
 6. Проведення непрямого масажу серця.
 7. Накладання кровоспинного джгута.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ТА ГРОМАДСЬКЕ МЕДСЕСТРИНСТВО» ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»

(ОКР — «БАКАЛАВР») на 2008-2009 н.р.

1. Визначення поняття «здоров’я».

2. Які питання вивчає наука «валеологія»?

3. Роль медичної сестри у роботі амбулаторно-поліклінічного закладу.

4. Що таке диспансеризація?

5. Мета диспансеризації здорового населення.

6. Групи здоров’я (диспансерного нагляду).

7. Основні критерії ефективності диспансеризації.

8. Форми та методи діяльності денних стаціонарів поліклінік.

9. Медична і соціально-економічна ефективність денних стаціонарів.

10. Організація роботи домашніх стаціонарів з децентралізованою і централізованою формами обслуговування хворих.

11. Перерахуйте загальні покази до лікування хворих в домашніх стаціонарах.

12. Визначте протипокази для лікування хворих в домашніх стаціонарах.

13. Що таке раціональне харчування?

14. З чого складається енерґетична цінність їжі?

15. Роль білків і амінокислот у харчуванні.

16. Роль жирів у харчуванні здорової людини.

17. Режим харчування здорової людини.

18. Екзоґенні та ендоґенні фактори ризику ішемічної хвороби серця,

19. Методи активного виявлення ішемічної хвороби серця.

20. Первинна і вторинна профілактика ішемічної хвороби серця.

21. Екзоґенні та ендоґенні фактори ризику гіпертонічної хвороби.

22. Методи виявлення ранніх ознак гіпертонічної хвороби.

23. Первинна і вторинна профілактика гіпертонічної хвороби.

24. Екзогенні та ендогенні фактори ризику ревматичної лихоманки.

25. Методи активного виявлення ранніх ознак ревматичної лихоманки.

26. Первинна і вторинна профілактика ревматичної лихоманки.

27. Екзогенні та ендогенні фактори ризику розвитку пептичної виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.

28. Методи активного виявлення ранніх ознак пептичної виразки.

29. Первинна і вторинна профілактика пептичної виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.

30. Фактори ризику, методи активного виявлення, первинна і вторинна профілактика хронічного коліту.

31. Фактори ризику, методи активного виявлення, первинна і вторинна профілактика жовчнокам’яної хвороби.

32.Структура, організація роботи дитячих лікувально-профілактичних закладів.

33.Особливості організації роботи медичних сестер в умовах дитячої поліклініки.

 1. Критерії здоров’я, здорова дитина.
 2. Анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму від періоду новонародженості до досягнення статевого дозрівання.
 3. Особливості нагляду за новонародженими вдома.
 4. Диспансерне спостереження за новонародженими дітьми.
 5. Диспансерне спостереження за дітьми до року.
 6. Вигодовування дітей до року.
 7. Диспансерне спостереження за дітьми від 2 року до 3 років.
 8. Диспансерне спостереження за дітьми від 3 років до 7 річного віку.

42. Принципи загальної профілактики.

43. Методи специфічної профілактики.

 1. Календар проф.щеплень.

45. Принципи організації поліклінічного обслуговування дітей.

46. Визначити групу здоров’я.

47. Визначити зрілість дитини.

 1. Рефлекси періоду новонародженості.

49. Догляд за новонародженими дітьми вдома.

50. Новонароджений, оцінити стан , зрілість.

51. Гіпотрофія, клініка, профілактика цього захворювання..

52.Реабілітаційні заходи при гіпотрофії I ступеня

53.Анемія, клініка, профілактика цього захворювання..

54.Реабілітаційні заходи при анемії I-II ступеня.

55. Санітарно-гігієнічний режим та вигодовування дитині хворій на рахіт.

56. Рахіт, клініка, діагностика, класифікація .

57. Визначення поняття “травматизм”. Які є види травматизму?

58. Переломи, їх клінічні та об’єктивні прояви, особливості надання невідкладної

допомоги при переломах верхньої та нижньої кінцівки, хребта та мисника.

59. Заходи по наданню невідкладної допомоги при забоях, розтягненнях, вивихах.

60. Методи об’єктивного обстеження, які є найбільш необхідними у постраждалих з гострою травмою кінцівок.

61. Правила накладання імобілізаційних пов’язок при вивихах та переломах кінцівок.

62. Принципи лікування гнійних ран в фазі гідратації та дегідратації.

63. Основні принципи проведення серцево-легеневої реанімації постраждалим з травматичним шоком.

 1. Природні методи планування сім’ї.
 2. Сучасні контрацептивні засоби.
 3. Оцінка стану репродуктивного здоров’я жінки та чоловіка.
 4. Особливості ведення пологів поза стаціонаром. Первинний туалет новонародженої дитини поза стаціонаром.
 5. Дії медичної сестри при виявленні патології пологів поза стаціонаром.
 6. Обстеження здорових вагітних і вагітних з проявами прегестозів з груп ризику, а також з гестозами.
 7. Формування попереднього сестринського діагнозу гестозу, опрацювання плану додаткових обстежень вагітної з конкретною нозологічною формою гестозу.

КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНИ “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ”Я ТА ГРОМАДСЬКЕ МЕДСЕСТРИНСТВО” ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” ( ОКР – «БАКАЛАВР»)

Знання і вміння студента оцінюються викладачем по загальноприйнятій 4-х бальній систем («відмінно», добре», ‘задовільно», “незадовільно” з виставленням оцінки в журнал відвідування та успішності.

Оцінку «відмінно» отримує студент, який показав глибокі знання теоретичного матеріалу, передбачених програмою, досконало володіє практичними навиками, відзначається зразковою дисципліною та старанністю.

Оцінку «добре» отримує студент, який показав добрі знання теоретичного матеріалу, по темі заняття, оволодів практичними навиками згідно програми і виконує їх самостійно, відзначається доброю, виробничою оцінкою.

Оцінку «задовільно» одержує студент, який показав задовільні знання теоретичного матеріалу, оволодів більшістю практичних навичок по програмі, порушував трудову дисципліну, не проявляв ініціативи і старання при освоєнні практичних навичок.

Оцінка “ незадовільно» виставляється студенту, якщо він показав незадовільні знання теоретичного матеріалу, не володіє більшою частиною передбачених програмою практичних навичок і не може їх виконувати самостійно, систематично порушував виробничу дисципліну.

КРИТЕРІЇ

ОЦІНОК ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ У СТУДЕНТІВ II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №4 З ВІДДІЛЕННЯМ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ФАХІВЦІВ З ДИСЦИПЛІНИ “ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ”Я ТА ГРОМАДСЬКЕ МЕДСЕСТРИНСТВО” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА” (ОКР — «БАКАЛАВР») на 2008-2009 н.р.

1.Оцінка «відмінно» ставиться студенту, який правильно і глибоко відповів на питання, показав відмінне володіння передбаченими програмою, практичними навичками, проявив творче володіння матеріалом, вмінням логічно мислити, чітко і ясно викладати відповіді на поставленні питання, бездоганно володіє практичними навичками.

2. Оцінка «добре» ставиться студенту, який правильно відповів на питання, але деякі з відповідей були неповними або нечіткими, показав добре володіння передбаченими програмою, практичними навиками.

3.Оцінка «задовільно» ставиться студенту, який правильно відповів на питання, але відповіді на питання були неповними і неглибокими, показав задовільне володіння, передбаченими програмою, практичними навичками.

4.Оцінка «незадовільно» ставиться студенту, який дав відповідь лише на частину питань, відповіді на запитання були поверхневі і нечіткі, показав незадовільне володіння, передбаченими програмою, практичними навичками.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА

 1. Сестринська справа (за ред проф.Шевчука М.Г.). К. – Здоров’я, 1994. – 494 с
 2. 2.Скляров Є.Я., Пирогова В.І. Громадське здоров’я і громадське медсестринство. — К.: Здоров’я, 2001. — 256 с.
 3. Бура 0.Н., Тихомирова В.С., Шаніна М.П., Юрків 0.І. Практикум з педіатрії. — К.: Здоров’я, 1995. — 192 с.
 4. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми. — М.: Медицина, 1994. — 192 с.
 5. Мощич П.С. Медицина дитинства. — К.: 3доров’я, 1994. — 1 том 670 с., 2 том — 676 с.
 6. Сестринское дело (учебное пособие под ред. проф. А.Ф.Краснова ). — Самара: Перспектива, 1998 р. — 365с.

ДодатковА

 1. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Основы общего ухода за больными.» — М: Медицина. 1991 -356с.
 2. Касевич Н.М., Практикум із сестринської справи.- Сімферополь: Таврида, 1995-248с.
 3. Никула Т.Д., Шевчук С.Г., Мазниченко Л.Г., Новікова Т.Г. Загальний догляд за хворими: посібник для самостійного освоєння практичних навичок студентами медичних вузів.-К: ЦМК з ВМО МОЗ України, КМІ, 1992-186с.
 4. Щулипенко И.М., Общий й специальньїй уход за больными терапевтического профиля: Учеб.-метод. пособие для самостоятельной подготовки студентов мед. вузов.- К: ЦМК з ВМО МОЗ України, КМІ, 1991-256с.
 5. Воронцов И.М. Справочник по детской диететике. — Ленинград: Медицина, 1990. — 414 с.
 6. Кулачек, Р.І. Сидорчук, В.Д. Фундюр, Б.І.Шумко та співавт. Основи хірургічної практики. Чернівці: Видавництво Буковинської державної медичної академії, 2001 . – 132с.
 7. Сестринська справа ( навчальний посібник під ред. проф. М.Г.Шевчука). — Київ, Здоров’я, 1994 р. -493с.
 8. Скрипниченко Д.Ф. «Хірургія» — К.: Здоровя, 1992.- 317 с.
 9. Стручков В.И. Общая хирургия. — М.: Медицина, 1988.- 480 с.
 10. Касевич Н.М., Практикум із сестринської справи. — Сімферополь: Таврида, 1995-248с.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий