Досвід підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «лабораторна діагностика» на кафедрі дерматології, венерології та сніду» Постанова проблеми

Досвід підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «лабораторна діагностика» на кафедрі дерматології, венерології та сніду»
Досвід підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «лабораторна діагностика» на кафедрі дерматології, венерології та сніду» Постанова проблеми

Скачати 55.44 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 55.44 Kb. Дащук А.М., Чернікова Л.І.

ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА» НА КАФЕДРІ ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ ТА СНІДУ»

Постанова проблеми. Динамічний розвиток та реформування медичної освіти в Україні, її орієнтація на національні та міжнародні стандарти зумовлені сучасними вимогами до рівня якісної освіти, динамічними змінами в системі охорони здоров`я України [1]. Лабораторна діагностика, як напрямок медичної діяльності, є однією з пріоритетних і постійно розвивається в нашій державі і за кордоном. Соціально-економічна ситуація в Україні потребує перегляду традиційного погляду на підготовку спеціаліста для лабораторної служби. Вивчення попиту на відповідному ринку праці, світовий досвід підготовки фахівців з лабораторної діагностики, процеси, що пов’язані з модернізацією матеріально-технічної бази клініко-діагностичних, бактеріологічних, цитологічних лабораторій закладів охорони здоров’я України, впровадження в медичну практику нових методів та методик діагностики захворювань, які базуються на сучасних досягненнях науки й техніки, свідчать про потребу у фахівцях, які мають у собі певний рівень кваліфікації лікаря-клініциста та фахівця клініко-діагностичної лабораторії [2].

Аналіз матеріалів публікацій, на які спираються автори. Публікація цієї роботи здійснена на підставі вивчення матеріалів методично-навчальних конференцій , збірників наукових праць та статей у фахових виданнях.

Виклад основного матеріалу. Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря-спеціаліста з певного фаху. Основною метою інтернатури є оволодіння лікарями-інтернами знаннями та практичними навичками зі спеціальності «Лабораторна діагностика» для професійної готовності їх до самостійної лікарської роботи, після якої вони зможуть кваліфіковано вирішувати сучасні питання лабораторної діагностики [3].

Завданням інтернатури є: оволодіння аналітичними й клінічними основами сучасних лабораторних технологій; систематизація та поглиблення знань з клінічної лабораторної діагностики та суміжних клінічних дисциплін; оволодіння прийомами й методами клінічної інтерпретації результатів досліджень у контексті передбачуваних діагнозів і проведеного лікування для вирішення лікувально-діагностичних завдань [4].

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю «Лабораторна діагностика» передбачено стажування на кафедрі клінічної лабораторної діагностики та навчання на суміжних кафедрах. Навчальний план визначає тривалість навчання лікарів-інтернів, розподіл годин, відведених на вивчання розділів навчальної програми. Для виконання даної програми в процесі навчання передбачено такі види занять: лекції, практичні заняття, різні види семінарських занять. Під час навчання на кафедрі клінічної лабораторної діагностики та суміжних кафедрах лікарі-інтерни відповідно до навчального плану підвищують рівень теоретичної підготовки та оволодівають практичними навичками. Теоретична підготовка передбачає обов’язкове відвідування лекцій, активну й самостійну участь у практичних та семінарських заняттях. На практичних заняттях лікарі-інтерни під керівництвом викладача оволодівають практичними навичками з клінічної лабораторної діагностики та суміжних дисциплін. З найбільш актуальних тем програми готують реферати, які обговорюють на семінарах [3].

Крім основного курсу, викладаються окремі теми суміжних спеціальностей та додаткові програми. Таким чином формуються знання про патологію організму в цілому, що дає можливість лікарю-лаборанту орієнтуватися в будь-якому розділі медицини. Поступово складається клініко-лабораторне мислення, завдяки якому лікар-лаборант стане консультантом лікаря з питань лабораторної діагностики захворювань [4].

На кафедрі дерматології, венерології та СНІДу Харківського національного медичного університету лікарі-інтерни за фахом «Лабораторна діагностика» навчаються з 2014 року за додатковою програмою «Лабораторна діагностика венеричних хвороб та хвороб шкіри» (12 год.)

Враховуючи високі вимоги до фахівців клінічної лабораторної діагностики, наша кафедра приділяє велику увагу підготовці нових кадрів. У навчальний план лікарів-інтернів за спеціальністю “Лабораторна діагностика” за додатковою програмою «Лабораторна діагностика венеричних хвороб та хвороб шкіри» включено такі розділи, як: піодермії, мікози, вірусні захворювання, дерматозоонози, захворювання, що передаються переважно статевим шляхом. На практичних заняттях велика увага приділяється питанням етіології, патогенезу, епідеміології, перебігу цих захворювань на сучасному етапі. Вивчаються методи дослідження (мікроскопічні, культуральні, люмінесцентні, імунологічні, молекулярно-біологічні), методики взяття патологічного матеріалу й підготовка його до дослідження. Значне місце займає лабораторна діагностика корости, вошивості, демодекозу, грибкових захворювань, піодермій, лабораторна діагностика набутого (заразних, латентних, пізніх форм) та вродженого сифілісу (мікроскопія блідої трепонеми у темному полі зору; серологічна діагностика- КСР, ІФА, РПГА, РІФ, РІБТ; молекулярно-біологічна – ПЛР), лабораторна діагностика гонореї та негонококових уретритів (трихомоніазу, хламідіозу, уреаплазмозу, мікоплазмозу, гарднерельозу).

Практичні заняття проводяться в навчальних кімнатах і в добре обладнаних лабораторіях міського клінічного шкірно-венерологічного диспансеру №5, де лікарі-інтерни оволодівають сучасними методами діагностики, навичками самостійного вивчення необхідного обсягу і набору діагностичних заходів, що використовуються в медичній практиці. Лікарі-інтерни повинні вміти складати алгоритм лабораторного обстеження, самостійно інтерпретувати результати клініко-лабораторних досліджень та оформляти медичну документацію. На семінарських заняттях для закріплення матеріалу використовуються тести, ситуаційні задачі, альбоми, атласи, в тому числі з інтернет-ресурсу. Після закінчення навчання лікарі-інтерни складають залік та проходять тестування.

Висновок і перспективи у даному напрямку. Теоретичні знання в поєднанні з набутими практичними навичками, на наш погляд, дозволяють готувати фахівців, які відповідають сучасним високим вимогам. Такі фахівці- лікарі лабораторної діагностики — зможуть приймати правильні рішення при виборі адекватних лабораторних тестів, домагатися надійних результатів досліджень, усувати можливі помилки аналізів і запобігати їм, а також зможуть допомогти клініцистам в інтерпретації отриманих результатів, що, безумовно, сприятиме поліпшенню діагностичного процесу.

Література:

1. Перспективні зміни в післядипломній медичній освіті під впливом розвитку інформаційних технологій/І.М.Скрипкин, С.О.Гаєвський , Н.О. Соколюк [та ін.].//Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім.В.Даля.-2010.-№9(151).-ч.1.-С.217-219.

2. Черних В.П. До питання підготовки магістра з лабораторної діагностики./В.П.Черних, І.С.Грищенко, О.І.Залюбовська[та ін.]//Медична світа.-2012.-№3(додаток). –С.198-199

3. Програма та навчальний план спеціалізації ( інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за фахом «Лабораторна діагностика». Київ.,- 2011. – 25 c.

4. Гильманов А. Ж. О подготовке интернов по специальности «Клиническая лаборатороная диагностика» / А. Ж. Гильманов, Р. М. Саляхова, Ю. А. Ахмадулина, Т. Н. Титова // Лабораторная медицина в свете Концепции развития здравоохранения России до 2020 года : тр. науч.-практич. конф. – М., 2009. – С. 325.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий