Дослідження загальних шляхів перетворень амінокислот в тканинах

Хворий скаржиться на зниження ваги, болі в ділянці шлунка після прийому їжі. При аналізі шлункового соку загальна кислотність 20 од. Харчотравлення яких компонентів їжі порушене в першу чергу?
Дослідження загальних шляхів перетворень амінокислот в тканинах

Скачати 0.8 Mb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.8 Mb.

  1   2   3

3.01. Дослідження загальних шляхів перетворень амінокислот в тканинах.

1. Хворий скаржиться на зниження ваги, болі в ділянці шлунка після прийому їжі. При аналізі шлункового соку загальна кислотність 20 од. Харчотравлення яких компонентів їжі порушене в першу чергу?

A. *Білків.

B. Фосфоліпідів.

C. Нейтральних жирів.

D. Олігосахаридів.

E. Крохмалю.

2. При визначенні залишкового азоту знайшли, що азот сечовини значно знижений. Для захворювання якого органу це характерно?

A. *Печінки.

B. Мозку.

C. Серця.

D. Кишківника.

E. Шлунка.

3. В клініку поступила 4-річна дитина з ознаками тривалого білкового голодування: спостерігається затримка росту, анемія, набряки, розумова відсталість. Виберіть причину розвитку набряків у дитини:

A. *Зниження синтезу альбумінів.

B. Зниження синтезу глобулінів.

C. Зниженяе синтезу гемоглобіну.

D. Зниження синтезу ліпопротеїнів.

E. Зниження синтезу глікопротеїніов.

4. У хворого вегетаріанця при обстеженні виявлено негативний азотистий баланс, гіпопротеїнемія, порушення колоїдно-осмотичного тиску і водно-сольового обміну при нормальній функції ШКТ. До цього привело:

A. Недостатність вітамінів у їжі.

B. Недостатність ненасичених жирних кислот.

C. Недостатність фосфоліпідів у їжі.

D. *Одноманітне білкове харчування.

E. Одноманітне вуглеводне харчування.

5. При захворюваннях підшлункової залози порушується утворення та секреція трипсину Назвіть речовини, травлення яких порушене?

A. *Гідроліз білків.

B. Гідроліз ліпідів.

C. Гідроліз вуглеводів.

D. Гідроліз нуклеїнових кислот.

E. Гідроліз фосфоліпідів.

6. При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Травлення яких речовин порушене?

A. *Розщеплення білків.

B. Розщеплення полісахаридів.

C. Розщеплення ліпідів.

D. Розщеплення нуклеїнових кислот.

E. Розщеплення жиророзчинних вітамінів.

7. При декарбоксилюванні амінокислот утворюється ряд біологічно активних речовин. Вкажіить одну з них.

A. *ГАМК.

B. Глутамін.

C. Глутатіон.

D. Оксалоацетат.

E. -Кето-глуторат.

8. За клінічними показами хворому призначено приймання піридоксальфосфату. Для корекції яких процесів рекомендований цей препарат?

A. Дезамінування амінокислот.

B. Окисного декарбоксилювання кетокислот.

C. Синтезу білка.

D. Синтезу пуринових і піримідинових основ.

E. *Трансамінування і декарбоксилювання амінокислот.

9. Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травному каналі людини. Назвіть ферменти, які беруть участь в перетравлені білків у шлунку:

A. Ентеропептидаза та еластаза.

B Карбоксипептидаза та амінопептидаза.

C. *Пепсин та гастриксин.

D. Трипсин та катепсини.

E. Хімотрипсин та лізоцим

10. Біогенні аміни: гістамін, серотонін, дофамін та інші – дуже активні речовини, які впливають на різноманітні фізіологічні функції організму. В результаті якого процесу утворюються біогенні аміни в тканинах організму?

A. Відновного реамінування.

B. Дезамінування амінокислот.

C. *Декарбоксилювання амінокислот.

D. Окислення амінокислот.

E. Трансамінування амінокислот.

3.02. Дослідження спеціалізованих шляхів перетворень амінокислот в тканинах.

1. У хворого з карциномною пухлиною спостерігається авітаміноз PP, в крові ріезко підвищена концентраціия серотоніну. Що являється причиною такого стану?

A. Порушене використання серотоніну в організмі.

B. Серотонін сприяє зменшенню кількості вітаміну РР в організмі.

C. Спостерігається аліментарна недостатність вітаміну. РР.

D. Спостерігається підвищене використання вітаміну РР.

E. *Триптофан переважно перетворюється в серотонін.

2. У крові хворого на рак сечового міхура знайдено високий вміст серотоніну та оксиантранілової кислоти. З надлишком надходження в організм якої амінокислоти це пов’язано?

A. Аланіну.

B. Гістидину.

C. Метіоніну.

D. Тирозину.

E. *Триптофану.

3. Немовля відмовляється від годування груддю, збудливе, дихання неритмічне, сеча має специфічний запах “пивної закваски” або “кленового сиропу”. Вроджений дефект якого ферменту викликав дану патологію?

A. *Дегідрогеназа розгалужених альфа-кетокислот.

B. Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа.

C. Гліцеролкіназа.

D. Аспартатамінотрансфераза.

E. УДФ-глюкуронілтрансфераза.

4. У немовляти на 6 день життя в сечі виявлено надлишок фенілпірувату та фенілацетату. Обмін якої амінокислоти порушено в організмі дитини?

A. Аргініну.

B. Гістидину.

C. Метіоніну.

D. Триптофану.

E. *Фенілаланіну.

5. Альбіноси погано переносять сонячну засмагу, з’являються опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища?

A. Гістидину.

B. Глутамінової кислоти.

C. Метіоніну.

D. Триптофану.

E. *Фенілаланіну.

6. У немовляти спостерігаються епілептиформні судоми, викликані дефіцитом вітаміну В6. Це спричинено зменшенням у нервовій тканиніі гальмівного медіатора — гама-аміномасляної кислоти. Активність якого ферменту знижена?:

А. Аланінамінотрансферази.

B. Глутаматдегідрогенази.

C. *Глутаматдекарбоксилази.

D. Глутаматсинтетази.

E. Піридоксалькінази.

7. У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Який найбільш імовірний діагноз?

A. *Алкаптонурія.

B. Альбінізм.

C. Гемолітична анемія.

D. Порфірія.

E. Цистинурія.

8. Хворий 13 років. Скаржиться на загальну слабість, запаморочення, втомлюваність. Спостерігається відставання у розумовому розвитку. При обстеженні виявлено високу концентрацію валіну, ізолейцину, лейцину в крові та сечі. Сеча специфічного запаху. Що може бути причиною такого стану:

A. Базедова хвороба.

B. Гістидинемія.

C. Тирозиноз.

D. Хвороба Аддісона.

E. *Хвороба кленового сиропу.

9. У 12-річного хлопчика в сечі виявлено високий вміст усіх амінокислот аліфатичного ряду. При цьому відмічена найбільш висока екскреція цистину та цистеїну. Крім того, УЗД нирок показало наявність каменів у них. Виберіть можливу патологію.

A. Алкаптонурія.

B. *Цистинурія.

C. Цистит.

D. Хвороба Хартнупа.

E. Фенілкетонурія.

10. До лікарні поступив 9-ти річний хлопчик розумово і фізично відсталий. При біохімічному аналізі крові виявлено підвищену кількість фенілаланіну. Блокування якого ферментаможе призвести до такого стану?

A. Аспартатамінотрансферази.

B. Глутаматдекарбоксилази.

C. Глутамінтрансамінази.

D. Оксидази гомогентизинової кислоти.

E. * Фенілаланін-4-монооксигенази.

3.03. Дослідження шляхів утворення та знешкодження аміаку. Біосинтез сечовини.

1. Аміак є дуже отруйною речовиною, особливо для нервової системи. Яка речовина приймає особливо активну участь у знешкодженні аміаку у тканинах мозку?

A. Аланін.

B. Гістидин.

C. *Глутамінова кислота.

D. Лізин.

E. Пролін.

2. Аміак особливо токсичний для ЦНС людини. Вкажіть головний шлях його знешкодження в нервовій тканині.

A. *Синтез глутаміну.

B. Синтез сечовини.

C. Синтез солей амонію.

D. Трансамінування.

E. Утворення парних сполук.

3. В сечі новонародженого визначається цитрулін та високий рівень аміаку. Вкажіть, утворення якої речовини найімовірніше порушене у цього малюка?

A. Аміак.

B. Креатину.

C. Креатиніну.

D. *Сечовини.

E. Сечової кислоти.

4. У 3-річної дитини після перенесеної важкої вірусної інфекції відмічається блювота яка періодично повторюється, втрата свідомості, судоми. При лослідженні крові хворого виявлена гіперамоніємія. З чим можуть бути пов’язані зміни біохімічних показників крові у даної дитини?

A. З активацією процесів декарбоксилювання амінокислот.

B. *З порушенням знезараження аміака в орнітиновому циклі.

C. З порушенням знешкодження біогенних амінів.

D. З посиленням гниття білків в кишківнику.

E. З пригнченням активності ферментів трансамінування.

5. У хлопчика 4 років після перенесеного важкого вірусного гепатиту спостерігається блювання, втрати свідомості, судоми. У крові – гіперамоніємія. Порушення якого біохімічного процесу викликало подібний патологічний стан хворого?

A. Активація декарбоксилування амінокислот.

B. *Порушення знешкодження аміаку в печінці.

C. Порушення знешкодження біогенних амінів.

D. Посилення гниття білків у кишківнику.

E. Пригнічення ферментів транс амінування.

6. Основна маса азоту з організму виводиться у вигляді сечовини. Зниження активності якого ферменту в печінці приводить до гальмування синтезу сечовини і нагромадження аміаку в крові і тканинах?

A. Амілази.

B. Аспартатамінотрансферази.

C. *Карбамоїлфосфатсинтази.

D. Пепсину.

E. Уреази.

7. В організмі людини амінокислоти дезамінуються шляхом трансамінування в результаті чого аміногрупа переноситься на:

A. *Альфа-кетоглутарат.

B. Сукцинат.

C. Цитрат.

D. Фумарат.

E. Малат.

8. Травма мозку викликала підвищене утворення аміаку. Яака амінокислота бере участь в виведенні аміаку з цієї тканини?

A. Валін.

B. *Глутамінова.

C. Лізин.

D. Тирозин.

E. Триптофан.

9. У хворого, прооперованого зо приводу «гострого живота», сеча набула коричневого кольору, кількість індикану в сечі перевищило 90 мкмоль/добу. За кількістю індикана в сечі людини можна судити:

A. Про зниження активності ферментних систем орнітинового циклу.

B. *Про інтенсивність гниття білків в кишківнику.

C. Про інтенсивність знезаражування аміака.

D. Про стан клуб очкової фільтрації нирок.

E. Про швидкість окисного дезамінування ароматичних амінокислот.

10. У новонародженої дитини спостеріггається зниження інтенсивності смоктання, часте блювота, гіпотонія. У сечі та крові значно підвищена концентрація цитруліну. Який метаболічний процес порушений?

A. Гліколіз.

B. Глюконеогенез.

C. *Орнітиновий цикл.

D. Цикл Корі.

E. ЦТК.

3.04. Дослідження шляхів використання амінокислот у біосинтетичних процесах.

1. Мати 5-річної дитини звернулася до лікаря: під дією сонячних променів на шкірі з’являються еритеми, везикулярний висип, дитина скаржиться на свербіж. Дослідження крові виявили зменшення заліза у сироватці крові, збільшення виділення з сечею уропорфіриногену І. Найбільш ймовірною спадковою патологією у дитини є:

A. *Еритропоетична порфірія.

B. Інтермітуюча порфірія.

C. Копропорфірія.

D. Метгемоглобінемія.

E. Печінкова порфірія.

2. У хворого, страждаючого на вроджену еритропоетичну порфірію, відмічено світлочутливість шкіри. Накопиченням якої сполуки в клітинах шкіри це супроводжується?

A. Гему.

B. Копропорфіриногену ІІІ.

C. Протопорфірину.

D. *Уропорфіриногену I.

E. Уропорфіриногену ІІІ.

3. Пацієнту 33 роки. Хворіє 10 років. Періодично звертається до лікаря зі скаргами на гострі болі в животі, судоми, порушення зору. У його родичів спостерігаються подібні симптоми. Сеча червоного кольору. Госпіталізований з діагнозом — гостра переміжна порфірія. Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу:

A. *Гемму.

B. Жовчних кислот.

C. Інсуліну.

D. Колагену.

E. Простагландинів.

4. У пацієнта візуально виявлено пухирі та посилену пігментацію після дії УФ-променів. Сеча після стояння набуває червоного кольору. Виявлення у сечі якого з перелічених показників дозволить верифікувати хворобу Гюнтера?

A. *Уропорфіриноген І.

B. Гемоглобін.

C. Білірубін.

D. Креатинін.

E. Ацетон.

5. Жінка 43 років, робітниця лакофарбового підприємства, скаржиться на загальну слабкість, зниження ваги, апатію, сонливість. Хронічна свинцева інтоксикація підтверджена лабораторно — виявлена гіпохромна анемія. В крові підвищений рівень Zn-протопорфірину і знижений рівень альфа-амінолевуленової кислоти, що свідчить про порушення синтезу:

A. Білка.

B. ДНК.

C. *Гемму.

D. Мевалонової кислоти.

E. РНК.

6. Жінка 33 років страждає на гепатоцеребральну дистрофію (хвороба Вільсона). В крові знижений вміст церулоплазміну. В сечі різко підвищений вміст амінокислот. Ці зміни в першу чергу обумовлені посиленням процесу:

A. Глюконеогенезу.

B. *Комплексоутворення амінокислот з міддю.

C. Переамінування амінокислот.

D. Разпаду тканинних білків.

E. Синтезу сечовини.

7. У хворого відмічається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При стоянні сеча набуває темно-червоного кольору. Яка найбільш ймовірна причина такого стану?

A. Алкаптонурія.

B. Альбінізм.

C. Гемолітична жовтяниця.

D. Пеллагра.

E. *Порфірія.

8. Багато білків має четвертинну структуру, тобто складається із декількох поліпептидних ланцюгів. Вкажіть один з таких білків.

A Альбумін.

B.*Гемоглобін.

C Еластин.

D Міоглобін.

E Преальбумін.

9. Сеча пацієнтки при стоянні набула червоного забарвлення. Біохімічне дослідження сечі встановило підвищену екскрецію протопорфіринів, що вказує на порушення синтезу:

A Амінокислот.

B *Гему.

C Пуринових нуклеотидів

D . Сечовини.

E Фосфоліпідів.

10. В состав белка входят протеиногенные аминокислоты. В каком положении обязательно должна быть в их структуре аминогруппа?

A *Альфа-положении.

B Бета – положении.

C Гамма-положении.

D Дельта –положении.

E Эпсилон-положении.

3.05. Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових і піримідинових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну.

1. Пацієнту для лікування подагри був призначений аллопуринол-інгібітор ферменту ксантиноксидази. Якиой продукт накопичується в тканинах і виводиться з сечею при цьому?

A. Аденозин.

B. *Гіпоксантин.

C. Інозин.

D. Ксантин.

E. Сечова кислота.

2. У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін яких речовин порушений:

A. Амінокислот.

B. Вуглеводів.

C. Жирів.

D. Піримідинів.

E. *Пуринів.

3. Хворий 48 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильні болі, припухлість, почервоніння в ділянках суглобів, підвищення температури до 38оС. В крові виявлено високий вміст уратів. Ймовірною причиною такого стану може бути порушення:

A. Вуглеводів.

B. Колагену.

C. Піримідинів.

D. *Пуринів.

E. Холестерину.

4. У чоловіка 53 років діагностовано сечокам’яну хворобу з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено аллопурінол, який є конкурентним інгібітором фермента:

A. Дигідроурацилдегідрогенази.

B. *Ксантиноксидази.

C. Уратоксидази.

D. Уреази.

E. Уридилілтрансферази.

5. Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат-структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази і тому гальмує синтез:

A. Глікогену.

B. Гліцерофосфатидів.

C. Жирних кислот

D. Моносахаридів

E. *Нуклеотидів.

6. Для лікування подагри хворому призначили аллопуринол, структурний аналог гіпоксантину, що привело до зростання екскреції останнього з сечею. Який процес блокується при цьому лікуванні?

A. Запасний шлях синтезу пуринових нуклеотидів.

B. Основний шлях синтезу пуринових нуклеотидів.

C. Розпад піримідинових нуклеотидів.

D. Синтез сечовини.

E. *Утворення сечової кислоти.

7. Після обстеження хворому на сечокам’ну хворобу призначили алопурінол – конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:

A. Дигідрату оксалату кальцію.

B. Моногідрату оксалату кальцію.

C. Сульфату кальцію.

D. *Урату натрію.

E. Фосфату кальцію.

8. Локалізована в цитоплазмі карбомоїлфосфатсинтетаза ІІ каталізує реакцію утворення карбомоїлфосфату не з вільного аміаку, а з глутаміну. Цей фермент постачає карбомоїлфосфат з:

A. Амінокислот

B. Ліпідів.

C. Сечовини.

D. *Піримідинів.

E. Пуринів.

9. Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступового нарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату служить процес:

A. Глікогеноліз.

B. Гліколіз.

C. Гліконеогенез.

D. Глюконеогенез.

E. *Пентозофосфатний цикл.

10. У хворого збільшені і болючі суглоби, а у сироватці крові підвищений вміст уратів. Обмін яких речовин порушений?

A. Гліцерину.

B. Піримідинів.

C. *Пуринів.

D. Холестерину.

E. Фенілаланіну.

3.06. Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК.

1. На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в дослідній крові.

A. *ДНК.

B. т-РНК.

C. р-РНК.

D. м-РНК.

E. мя-РНК.

2. Уотсон і Крик встановили, що подвійная спіраль ДНК стабілізується за рахунок зв’вязків між комплементарними азотистими основами. Які це зв’язки?

A. N- глікозидні.

B. *Водневі.

C. Складно-ефірні.

D. Пептидні.

E. Фосфодиефірні.

3. У всіех живих організмів одні і ті ж триплети кодують одні й ті ж амінокислоти, що дозволяє пересадити E.Coli ген інсуліну людини. Як називається ця властивість генетичного коду?

A. Безперервністю.

B. Виродженістю.

C. Триплетністю.

D. *Універсальністю.

E. Фнадлишковістю.

4. В експериментальних дослідженнях було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез. Вкажіть, на який етап цього процесу вони здійснюють вплив.

A. Синтез АТФ.

B. Синтез ГТФ.

C. *Синтез специфічних м-РНК.

D. Синтез специфічних р-РНК.

E. Синтез специфічних т-РНК.

5. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається у клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

A. Процесингу.

B. Репарації.

C. Реплікації.

D. *Транскрипції.

E. Трансляції.

6. Хворі на пігментну ксеродерму характеризуються аномально високою чутливістю до ультрафіолетового світла, результатом чого є рак шкіри, внаслідок нездатності ферментних систем відновлювати ушкодження спадкового апарату клітин. З порушенням якого процесу пов’язана ця патологія?

A. Генної конверсії.

B. Генної комплементації.

C. Редуплікації ДНК.

D. Рекомбінації ДНК.

E. *Репарації ДНК.

7. В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих піигментною ксеродермою повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини нормальних людей через дефект ферменту репарації. Виберіть фермент з цього процесу:

A. ДНК-гіраза.

B. ДНК-полімераза III.

C. *Ендонуклеаза.

D. РНК-лігаза.

E. Праймаза.

8. Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони — інгібітори ферменту ДНК-гірази. Укажіть, який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу.

A. ампліфікація генів.

B. зворотна транскрипція.

C. рекомбінація генів.

D. репарація ДНК.

E. *реплікація ДНК.

9. Чоловік 58 років переніс операцію з приводу раку простати. Через 3 місяці йому провели курс променевої та хіміотерапії. В комплекс лікарських препаратів входив 5-фтордезоксиуридин — інгібітор тимідилатсинтази. Синтез якої речовини в першу чергу блокується під дією цього препарату?

A. Білка.

B. *ДНК.

C. і-РНК.

D. р-РНК.

E. т-РНК.

10. Похідні птерину – аміноптерин і метотрексат – є конкурентними інгібіторами дігідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби приводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується?

A. Білок

B. Гангліозиди

C. Глікозаміноглікани

D. Гомополісахариди

E. *ДНК

3.07. Біосинтез білків на рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації та термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія антибіотиків.

1. Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка на рибосомах необхідно:

A. ГТФ.

B. *тРНК.

C. мРНК.

D. Ревертаза.

E. Рибосома.

2. Хворому на туберкульоз призначено антибіотик олігоміцин. Назвіть процес, який інгібує цей препарат у туберкульозної палички.

A. *Окиснювальне фосфорилювання.

B. Реплікацію.

C. Транскрипцію.

D. Трансляцію.

E. Трансамінування.

3. Велика група антибіотиків, що використовується в медицині, інгібує синтез нуклеїнових кислот і білків. Який конкретний процес чи реакцію із нижче перерахованих гальмує еритроміцин?

A. Зв’язування аміноацил-т-РНК в А-центрі рибосоми прокаріотів.

B. Ініціацію транскрипції у прокаріотів.

C. Пептидилтрансферазну реакцію процесу трансляції у прокаріотів.

D. *Транслокацію рибосом на мРНК у прокаріотів і еукаріотів.

E. Транскрипцію у прокаріотів і еукаріотів.

4. Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, гальмують синтез нуклеїнових кислот і білків. Які процеси із нижчеперерахованих інгібірує актиноміцин?

A. Елонгація поліпептидного ланцюга у прокаріотів і еукаріотів.

B. Ініціація транскрипції у прокаріотів.

C. Ініціація трансляції у прокаріотів.

D. Пептидилтрансферазна реакція процесу трансляції.

E. *Транскрипція у прокаріотів і еукаріотів.

5. Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка на рибосомах необхідно:

A. *Аміноацил-тРНК синтетаза.

B. ГТФ.

C. мРНК.

D. Ревертаза.

E. Рибосома.

6. При бактеріальній інтоксикації використовують антибіотики (стрептоміцин, неоміцин, каноміцин). На які етапи синтезу білка мікробної клітини вони діють?

A. Процесінг.

B. Реплікацію.

C. Транскрипцію.

D. Трансляцію.

E. Транспорт РНК.

7. Жінка 40 років, потрапила до лікарні в тяжкому стані з симптомами отруєння Amanita phalloides (блідою поганкою). Відомо, що один з токсинів цих грибів блокує синтез попередників мРНК. Цим токсином є:

A. Актиноміцин.

B. *Аманітин.

C. Бікукулін.

D. Рибофорін.

E. Таурин.

8. Антибіотик ріфоміцин, який використовується при лікуванні туберкульозу, впливає на певні біохімічні процеси.Назвіть їх.

A. Інгібує аміноацил –РНК – синтетазу.

B. Інгібує дію білкових факторів у синтезі білка.

C. Інгібує ДНК – лігазу.

D. Інгібує ДНК – полімеразу на стадії ініціації.

E. *Інгібує РНК – полімеразу на стадії ініціації.

9. Виродженість генетичного коду – здатність декількох триплетів кодувати 1 амінокислоту. А яка аімнокислота кодується 1 триплетом?

A. Аланін.

B. Лейцин.

C. Лізин.

D. *Метионін.

E. Серин.

10. Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу відбувається у клітині у випадку пригнічування даного ферменту?

A. Процесингу.

B. Репарації.

C. Реплікації.

D. *Транскрипції.

E. Трансляції.

3.08 Дослідження процесу перетравлення поживних речовин (білків, вуглеводів, ліпідів) у травному тракті.

1. Відомо, що в деяких біогеохімічних зонах розповсюджене захворювання на ендемічний зоб. Недостача якого біоелемента викликає це захворювання?

A. Заліза.

B. *Йоду.

C. Кобальту.

D. Міді.

E. Цинку.

2. У немовляти внаслідок неправильного годування виникла виражена діарея. Одним з основних наслідків діареї є екскреція великої кількості бікарбонату натрію. Яка форма порушення кислотно-лужного балансу має місце у цьому випадку?

A. * Метаболічний ацидоз.

В. Метаболічний алкалоз.

C. Респіраторний ацидоз.

D. Респіраторний алкалоз.

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий