Дослідження впливу шуму на увагу, пам’ять та самопочуття людини

Баловненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоодеської районної ради Миколаївської області
Дослідження впливу шуму на увагу, пам’ять та самопочуття людини

Скачати 270.43 Kb.

Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 270.43 Kb. Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Баловненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоодеської районної ради Миколаївської області

Екологічний проект

Дослідження впливу шуму на увагу, пам’ять та самопочуття

людини

Роботу виконала:

Газіна Ірина

учениця 7 класу,

Керівник:

Костирко Світлана Антонівна, вчитель біології ,

спеціаліст вищої категорії

2016

Тези

Тема: Дослідження впливу шуму на увагу, пам’ять та самопочуття людини

Автор: Газіна Ірина учениця 7 класу, Баловненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоодеської районної ради

Керівник: Костирко Світлана Антонівна, учитель біології, спеціаліст вищої категорії Баловненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоодеської районної ради

Актуальність дослідження: Сьогодні дуже високий рівень промислових, побутових, транспортних шумів. Не набагато тихше у нас вдома. Наше життя неможливе без побутової техніки. Дуже високий рівень шуму від розмов, криків, шепоту навіть у школі.

Ця дія шуму впливає на органи слуху, серцево-судинну та травну системи, призводить до перенапруження та виснаження нервових клітин. Все це вносить негативні зміни у психолого-фізіологічний розвиток підлітка. Важливість здоров’я людини, на сьогоднішній день – найактуальніша тема. Буде здорова нація – буде і прогрес у розвитку суспільства, в якому ми живемо. На це підуть десятки років і наше завдання полягає в тому, щоб покоління сьогоднішніх і завтрашніх школярів вміло дбати про своє здоров’я не з позицій вживання ліків, а з позицій профілактики захворювань та ведення здорового способу життя.

Об’єкт дослідження: шум як звукове явище.

Предмет дослідження: дія шуму на організм людини.

Мета дослідження: вивчення впливу шуму на увагу, пам’ять, самопочуття учнів.

Завдання: узагальнити наукову літературу з даної тематики, розкрити поняття «шум», проаналізувати інформаційні джерела та дати характеристику шуму, визначити фактори впливу шуму на увагу, пам’ять, самопочуття та способи захисту від шуму.

Гіпотеза  шум негативно впливає на навчання та самопочуття учнів.
Методи дослідження: теоретичний, соціологічне опитування, експериментальний, порівняльний, аналітичний.

Наукова новизна та практична значимість отриманих результатів

Вплив шуму на людину до деяких пір не було об’єктом спеціальних досліджень. Хоча про шкідливий вплив шуму на організм людини знали ще в Давньому Китаї, де існувала кара «під колокол». Гул колокольного дзвону мучив і повільно вбивав осудженого. У минулому столітті Роберт Кох писав: «Когда-то человечество будет вынуждено бороться с шумом настолько же решительно, как оно борется с холерой или чумой». Цей час настав. Нині вплив звуку, шуму на функції організму вивчає ціла галузь науки – аудеологія. Шумове забруднення – найсерйозніша сучасна проблема. За ступенем шкідливості шумове забруднення посідає друге місце після хімічного забруднення.

Відомості про впровадження проекту: під час досліджень було розроблено анкету та проведено опитування серед учнів 7-8 класів та вчителів на визначення впливу шуму на увагу, пам’ять та самопочуття.

Відомості про публікації (за темою роботи): проведено ряд заходів: випуск стінної газети «Вплив шуму на організм людини», випуск буклетів «Шум, увага, пам’ять», прес-конференція «Вплив шуму на увагу, пам’ять, самопочуття учнів», створення затишної кімнати для відпочинку, конкурс на краще озеленення класних кімнат.

Структура роботи: робота складається із вступу, двох розділів, висновку, рекомендацій, списку використаних джерел та додатків.

ЗМІСТ

Вступ ….…………………………………………………………. 4 РОЗДІЛ 1 Теоретичне поняття «шум»

1.1. Що таке шум?………………………………………………………………. 6 1.2. Види шуму…………………………………………………… 7 1.3. Джерела шуму………………………………………………. 8 1.4. Фізичні характеристики шуму…………………………….. 10 РОЗДІЛ 2 Аналіз експериментальних досліджень

2.1. Шумове забруднення та заходи щодо його зменшення…………………………………………………………………………..

13

2.2. Загальний вплив шуму на організм ………………………. 15 2.3. Дослідження впливу шуму на увагу, пам’ять та самопочуття учнів ………………………………………………

18

Висновок та рекомендації ……………………………………… 24 Список використаної літератури ………………………………. 26 Додатки ………………………………………………………….. 27

ВСТУП

Ми постійно звертаємо увагу на фактори ризику, що впливають на здоров’я людей: радіаційне забруднення, вживання ГМО, екологічні катастрофи. Всі ці проблеми без наявності відповідного обладнання та кваліфікації вивчити дуже складно.

Останнім часом людство менше звертає увагу на повсякденні проблеми, які також можуть впливати на самопочуття. Мова йде про шумове забруднення. Вивчивши саме поняття шум, його джерела, вплив на організм людини, можна зрозуміти, як знизити шкідливий вплив звукових коливань у повсякденному житті, як покращити свій психолого-емоційний стан.

Шуми бувають різні. Це і шелест листя, і дзюрчання струмка, пташиний спів, легкий плескіт води і шум морської хвилі. Вони приємні для людини, заспокоюють її, знімають стреси. Такі шуми використовують в лікувальних цілях, в кабінетах психологічного розвантаження. Але природні звуки голосів природи стають все більш рідкими, зникають зовсім, або стають нечутними серед інших шумів. На сьогоднішній день, вчені багатьох країн світу проводять різні дослідження з метою визначення впливу шуму на здоров’я людини. Їх дослідження показали, що шум може мати позитивний вплив, але більше негативний. Дослідити вплив шуму на здоров’я людини – це нагальна проблема.

Актуальність проблеми у тому, що сьогодні дуже високий рівень промислових, побутових, транспортних шумів. Не набагато тихше у нас вдома. Наше життя неможливе без побутової техніки. Дуже високий рівень шуму від розмов, криків, шепоту навіть у школі. Це все призводить до шумового забруднення та шумової хвороби.

Негативна дія шуму впливає на органи слуху, серцево-судинну систему, призводить до перенапруження та виснаження нервових клітин. Все це вносить негативні зміни у психолого-фізіологічний розвиток підлітка. Бо знесилені клітини нервової системи не можуть достатньо чітко координувати роботу різноманітних систем організму, а це впливає на загальний стан здоров’я та розвитку.

Різноманітні наукові досліди вчених всього світу показали, що у людей, які знаходяться у шумному оточенні, в результаті систематичного впливу шуму, виробнича здатність знижується на 10%, а рівень захворюваності підвищується на 30%.

А як шум повсякденного життя впливає на життя сучасного підлітка? Ми поставили для себе мету: виявити основні джерела шумового забруднення у житті школяра, зрозуміти їхній вплив на психолого-фізіологічний стан підлітків, сформулювати рекомендації по зниженню впливу шуму на організм підлітка.

Для вирішення даної проблеми поставлено ряд завдань:

 • Зрозуміти що таке шумове забруднення;
 • Проаналізувати основні джерела шуму;
 • Виявити небезпечний рівень шуму для людини;
 • Ознайомитись з впливом шуму на психологічно-емоційний стан людини;
 • Зробити висновки про найбільш небезпечні джерела шуму та створити рекомендації по зниженню шуму та його шкідливого впливу.

РОЗДІЛ 1

Теоретичне поняття «шум»

  1. Що таке шум?

Шум − безладне сполучення різних по силі і частоті звуків, здатне впливати на організм. Із зростанням урбанізації шум став постійною частиною людського життя, одним з істотних забруднювачів міського, сільського середовища. Посилення шумового фону понад гранично допустимих величин (80 дБ), характерне для сучасного життя, небезпечно не тільки з позицій професійної шкідливості: воно являє собою небезпеку для фізичного і психічного здоров’я населення.

Під терміном «шум» розуміється всякий неприємний і небажаний звук (або сукупність звуків), що заважає сприйняттю корисних сигналів, який надає дражливий чи шкідливий вплив на організм людини, що знижує його працездатність. Шуми присутні у всіх населених пунктах. (5)

Тривалий шум несприятливо впливає на органи слуху, знижуючи чутливість до звуку. До того ж він є акумулятивним ефектом, тобто акустичним роздратуванням, накопичуючись в організмі, все сильніше пригнічують нервову систему. Шуми викликають функціональні розлади серцево-судинної системи; надають шкідливий вплив на зоровий і вестибулярний аналізатори, знижує рефлекторну діяльність, що часто стає причиною нещасних випадків і травм. Він призводить до розладу діяльності серця, печінки, до виснаження і перенапруги нервових клітин.

Шум викликає неприємне почуття та негативно впливає на фізичний та психологічний стан людини, змінюючи при цьому його поведінку; потенційно патогенний збудник, здатний створювати рефлекторну дугу, що приймає участь у формуванні загальної адаптації.

1.2.Види шуму

Шум включає звуки майже всіх частот слухового діапазону. Шуми відрізняються різним розподілом рівня звукового тиску по частотам та їх розподіленні у часі.

Для гігієнічної оцінки шум поділяють:

 • по характеру спектра − на широкосмуговий з безперервним спектром шириною більше однієї октави і тональний, в спектрі якого є дискретні тони;
 • по спектральному складу − на низькочастотний (максимум звукової енергії припадає на частоти нижче 400 Гц), середньо-частотний (максимум звукової енергії на частотах від 400 до 1000 Гц) і високочастотний (максимум звукової енергії на частотах вище 1000 Гц);
 • по тимчасовим характеристикам − на постійний (рівень звуку змінюється в часі але більш ніж на 5 дБ) і непостійний.

До непостійного шуму відносяться коливний шум, при якому рівень звуку безперервно змінюється у часі.

Переривчастий шум (рівень звуку залишається постійним протягом інтервалу тривалістю 1 сек. і більше).

Імпульсний шум, що складається з одного або декількох звукових сигналів тривалістю менше 1 сек. (6)

1.3. Джерела шуму

Джерелом шуму є будь-який процес, що викликає місцеву зміну тиску або механічні коливання у твердих, рідких або газоподібних середовищах. Дія його на організм людини пов’язано головним чином із застосуванням нового, високопродуктивного обладнання, з механізацією й автоматизацією трудових процесів: переходом на великі швидкості при експлуатації різних верстатів і агрегатів. Джерелами шуму в цьому випадку можуть бути двигуни, насоси, компресори, турбіни, пневматичні та електричні інструменти, молоти, дробарки, верстати, центрифуги, бункери та інші установки, що мають рухомі деталі. Крім того, за останні роки у зв’язку зі значним розвитком міського транспорту зросла інтенсивність шуму й у побуті, тому як несприятливий фактор він придбав велике соціальне значення.

Вирізняють такі джерела шуму:

 • робота побутових приладів: телевізор, магнітофон, пральна машина, радіо;
 • транспорт залізничний, авіаційний, автомобільний;
 • будівельні роботи;
 • природні явища: грім, цунамі, землетрус, обвали;
 • музика;
 • шелест листя;
 • шепіт, розмова;
 • перебіг води з крану;
 • крики, вереск.

Джерела шуму можуть бути розділені на дві великі групи:

 • внутрішні;
 • зовнішні (шелест листя, природні явища: грім, цунамі, землетрус, обвали).

До внутрішніх джерел шуму можна віднести:

 • інженерне;
 • технічне;
 • санітарно-технічне, побутове обладнання (кондиціонери, сміттєпровід, трубопровід);
 • джерела шуму, створені безпосередньо діяльністю людини (гра дітей 74 дБ; волейбол 74 дБ; футбол 75 дБ; теніс 61 дБ.)

1.4. Фізичні характеристики шуму

Шум характеризується двома основними параметрами: інтенсивністю і частотним складом. Інтенсивність шуму вимірюється в децибелах (дБ), частота в герцах (Гц). При гігієнічній оцінці враховуються обидва чинники.

В залежності від рівня інтенсивності і спектру шуму розрізняються кілька ступенів впливу шуму на людину:

  • шум, що викликає механічні ушкодження органів слуху;
  • шум, що викликає незворотні зміни в органах слуху і призводить до загального хворобливого стану організму людини;
  • шум, що утруднює розбірливе сприйняття мови і надає, таким чином, значний вплив на нервову систему людини, що підвищує стомлення і знижує продуктивність праці;
  • шум більш низьких рівнів, який надає шкідливий вплив на нервову систему людини, що заважає його розумової праці та відпочинку.

З урахуванням даних відносного впливу шуму на працездатність, слухову функцію й організм людини в цілому складені і діють «Санітарні норми і правила щодо обмеження шуму на територіях і в приміщеннях виробничих підприємств №785 – 69». В основу норм по шуму покладені рекомендації Комітету з акустики Міжнародної організації зі стандартизації. Міжнародними рекомендаціями визнано, що шум 85 дБ на частоті 1000 гц є кордоном, після якої шум шкідливий.

Шум побутової, а також шум, що виникає в умовах навчальної діяльності в дитячих аудиторіях, – особлива проблема.

Шум являє собою сукупність звукових хвиль. Звукові хвилі − це коливальні зміни тиску повітря − скупчення та розрідження. Фізичними характеристиками звукових хвиль є: інтенсивність, спектр та часові характеристики.

Інтенсивність звуку (енергетична характеристика) − визначається зміною рівня тиску в навколишньому середовищі. Суб’єктивною характеристикою звуку, пов’язаною з його інтенсивністю, є гучність, що залежить від частоти звуку.

Спектр − прості гармонічні коливання, що складають звук та характеризуються частотою, фазою та амплітудою. Сумарний тиск створений складним звуком, виражається рівнем звукового тиску.
В залежності від частоти коливань звуки поділяють на:

 • інфразвук − від 10-1 до 50 Гц;
 • чуттєвий звук − від 50 до 5∙104Гц;
 • ультразвук − від 5∙104 до 109Гц;
 • гіперзвук − від 109 до 1013 Гц.

Звуки, що сприймаються людським вухом, лежать в діапазоні від 16 Гц до 20 кГц. Цей діапазон називається звуковим діапазоном частот. Звукові хвилі з частотою нижче 20 Гц називаються інфразвуком, а вище 20 кГц − ультразвуком.

Часові характеристики звукових хвиль представляють собою суму короткочасних імпульсів, що характеризуються, часом появи та амплітудою, які визначаються типом джерела звуку

З урахуванням сказаних властивостей слуху встановлено логарифмічну шкалу для вимірювання рівня звукового тиску шуму. Кожний рівень цієї шкали, що відповідає зміні інтенсивності шуму в 10 разів, називається белом (БА). Так, якщо інтенсивність одного звуку більша інтенсивності другого в 10 разів, то другий звук вважають більшим на 1 БА, якщо в 100 разів більше − на 2 БА, в 10000 разів − на 4 БА і т. д. На практиці більш зручною виявилася величина в 10 разів менша бела − децибел (дБ). Це не абсолютна, а відносна одиниця.

Серед фізіологічних ефектів шумів велику роль грають реакції слухового аналізатора. Наприклад,при космічних польотах акустична енергія впливає на вестибулярний апарат, механічні рецептори тіла, нервову систему, на сон та емоції (поява почуття страху).

РОЗДІЛ 2

Аналіз експериментальних досліджень

2.1. Шумове забруднення та заходи щодо його зменшення

Шумове (акустичне) забруднення – дратівливий шум антропогенного походження, що порушує життєдіяльність живих організмів і людини. Дратівливі шуми існують і в природі (абіотичні і біотичні), однак вважати їх забрудненням неправильно, оскільки живі організми адаптувалися до них у процесі еволюції.

Головним джерелом шумового забруднення є транспортні засоби – автомобілі, залізничні потяги та літаки. У містах рівень шумового забруднення в житлових районах може бути сильно збільшений за рахунок неправильного міського планування (наприклад, розташування аеропорту в межах міста).

Крім транспорту (60-80% шумового забруднення) іншими важливими джерелами шумового забруднення в містах є промислові підприємства, будівельні та ремонтні роботи, автомобільна сигналізація, собачий гавкіт, галасливі люди тощо.

З настанням постіндустріальної епохи все більше і більше джерел шумового забруднення (а також електромагнітного) з’являється усередині житла людини. Джерелом цього шуму є побутова і офісна техніка.

Для ліквідації шумового забруднення навколишнього середовища використовується шумозахист.

Шумозахист − це комплекс заходів на виробництві, транспорті, при цивільному та промисловому будівництві, дорогах, вулицях населених місць. На практиці шумозахист виконується за допомогою архітектурно-планувальних та будівельних методів (застосування звукопоглинаючих матеріалів, раціональне розміщення будівельних об’єктів, створення протишумових розривів − віднесення житлових будівель всередину кварталів, винесення шумних виробництв від населених пунктів, конструювання протишумових віконних клапанів тощо), спеціальних шумозахисних екранів (створення вздовж вулиць екранів у вигляді земляних валів, стін різних конструкцій, шумовідбиваючих, як правило, не житлових будівель-магазинів, складів, гаражів), зелених насаджень (ефективні насадження розміром 50 м і більше в ширину, головним чином влітку), вішання на балконах та лоджіях масивних чи гофрованих загорож.

В закордонних державах, зокрема в Німеччині, на багатьох військових та цивільних аеродромах, що приймають реактивні літаки, створені шумозахисні зони, обмежена активність польотів (заборона нічних польотів), введені обмеження для надзвукових літаків по часу, висоті та швидкості. Для земного транспорту (автомобільного та залізничного) застосовані технічні способи зниження шуму: встановлення дискових гальм, застосування на окремих ділянках дороги спеціального звукопоглинаючого асфальту (об’єм порожнин досягає 25%, тоді як в звичайних асфальтованих покриттях він складає не більше 6%). Застосування цих заходів дозволило на дорогах Німеччини знизити рівень шуму на 4-6 дБ. На жаль, в нашій країні заходів по зниженню шумового забруднення проводиться дуже мало.

Виключною властивістю затримувати та поглинати шум мають деревні та чагарникові насадження вздовж автомагістралей, особливо такі, що складаються з клена (зменшує рівень шуму на 15,5 дБ), тополі (до 11 дБ), липи (до 9 дБ) та ялини (до 5 дБ). Все це дозволить значно зменшити шумове забруднення навколишнього середовища та зменшити його негативний вплив на організм людини. Густа, «жива» загорожа здатна зменшити шум, спричинений машинами, в 10 разів. Деревні породи в цьому відношенні більш ефективні, ніж цегляна або бетонна стіна. Крім того, вертикальне озеленення та інші види насаджень вздовж будинків та тротуарів сприяє зниженню нагріву стін та дорожніх покриттів в 10 і більше разів. Вони значною мірою знижують загазованість повітря від автомобілів і підприємств.

2.2. Загальний вплив шуму на організм

Патогенна дія шумів багатоманітна та до кінця не вивчена. Шум безпосередньо гени не пошкоджує − він діє на них опосередковано, через обмін речовин. Шуми турбують, дратують людину і можуть спричинити шкоду здоров’ю. Захисна реакція людини на шум зумовлена виникненням надмірних процесів збудження або гальмування в центральній нервовій системі (ЦНС).

Велика кількість звукових сигналів, що поступають до кори головного мозку, викликають переживання, страх, передчасну втому. Дія шуму на людину виражається в широкому діапазоні − від суб’єктивного роздратування до об’єктивних змін в ЦНС, органах слуху, серцево-судинних та ендокринній системах, травному акті та інших органів і систем. Першим показником шкідливої дії шуму є скарги на роздратованість, переживання, порушення сну.

Вплив шуму на людину має позитивні і негативні сторони. На жаль, негативних сторін більше, ніж позитивних. Розглянемо спочатку позитивний вплив шуму. За одними даними шум з рівнем у 60-70 дБ покращує кількісно-якісні показники розумової діяльності, підвищує працездатність людини, може заспокоювати. Людина може навіть отримувати задоволення від шуму з рівнем у 35-40 дБ ( класична і спокійна музика має саме такий рівень звукового тиску). Тихий шелест листя, дзюркотіння струмка, пташині голоси, легкий плескіт води та шум прибою завжди приємні людині. Але природні звуки стають все більш рідкими, зникають зовсім або заглушаються промисловими транспортними або іншими шумами.

Негативний вплив шуму: шуми турбують, дратують людину і можуть спричинити шкоду здоров’ю; будучи стимулом стресів, шум викликає зміни в роботі надниркових залоз, гіпофізу, відображається на розвитку пристосувальних та регуляторних реакціях організму. Дія шуму на людину виражається в широкому діапазоні − від суб’єктивного роздратування до об’єктивної зміни в ЦНС, органах слуху (поступово розтягує та руйнує барабанну перетинку, робить її нееластичною, нездатною сприймати неголосні звуки, руйнує слухові кісточки, рецептори й слуховий нерв), серцево-судинних та ендокринній системах, травному акті та інших органів і систем. Першим показником шкідливої дії шуму є скарги на роздратованість, переживання, порушення сну.

Слід відзначити, населення відрізняється великою розбіжністю по характеру реакцій на шум. Виявлено, що надчутливих людей до шуму − 30%, людей з нормальною чутливістю − 60%, безчуттєвих − 10%. Тому, що кожна людина сприймає шум по-різному. Багато залежить від віку, темпераменту, стану здоров’я, навколишніх умов Найбільш чутливі до дії шуму особи старшого віку. Так, у віці до 27 років на шум реагують 46% людей, у віці 28-37 років − 57%, у віці 38-57 років − 62%, а у віці 58 років і старше − 72%. Велика кількість скарг на шум у літніх людей, очевидно, пов’язано з віковими особливостями і станом центральної нервової системи цієї групи населення. Спостерігається залежність між числом скарг і характером виконуваної роботи. Дані опитування показують, що турбують дію шуму відбивається більше на людях, зайнятих розумовою працею, в порівнянні з людьми, що виконують фізичну роботу (відповідно 60% і 55%). Більш часті скарги осіб розумової праці, мабуть, пов’язані з великим стомленням нервової системи Деякі люди втрачають слух навіть після короткої дії шуму порівняно зменшеної інтенсивності. Довгий час вплив шуму на організм людини спеціально не вивчався, хоча вже в давнину знали про його шкідливість і, наприклад, в античних містах вводилися правила обмеження шуму. В наш час вчені в багатьох країнах світу ведуть різноманітні дослідження з метою вияснення впливу шуму на здоров’я людини. Їх дослідження показали, що шум наносить відчутну шкідливість для здоров’я людини, але і абсолютна тиша лякає і пригнічує його. Таким чином, співробітники одного конструкторського бюро, що мав прекрасну звукоізоляцію, вже через тиждень почали скаржитися на неможливість працювати в умовах абсолютної тиші. Вони нервували, втрачали працездатність.

Вчені встановили, що звуки певної сили стимулюють процес мислення, в особливості процесі лічби. Як показали досліди, нечутні звуки також можуть виявити шкідливий вплив на здоров’я людини. Таким чином, інфразвуки відображають особливий вплив на психологічну сферу людини: вражаються усі види інтелектуальної діяльності, погіршується настрій, інколи з’являється відчуття розгубленості, тривоги, зляканості, страху і при високій інтенсивності − відчуття слабкості, як після сильного нервового збудження. Навіть слабкі звуки інфразвуки можуть суттєво вплинути на людину, в особливості якщо вони носять довготривалий характер. За думкою вчених, саме інфразвуками, нечутно проходячи крізь найтовстіші стіни, викликається багато нервових хвороб мешканців великих міст. Ультразвуки, що займають значне місце у гамі промислових шумів, також небезпечні. Механізми їх дії на живі організми надзвичайно багатогранні. Особливо їх негативному впливу піддаються клітини нервової системи. Шум підступний, його шкідливий вплив на організм звершується непомітно. Організм людини практично беззахисний проти дії шуму. У наш час лікарі говорять про шумову хворобу, що розвивається в результаті дії шуму з переважним враженням слуху та нервової системи.

2.3. Дослідження впливу шуму на увагу, пам’ять та самопочуття учнів

Під час досліджень було розроблено анкету «Вплив шкільного шуму на самопочуття та працездатність вчителів, учнів» та проведено опитування15 вчителів та 15 учнів 7 класу. (Додаток 1 анкета)

Гучність мови вчителя впливає на сприйняття матеріалу

Шум на уроках заважає зосереджуватися
Шум на перервах заважає відпочивати
Шкільний шум впливає на самопочуття протягом дня такими проявами
Під кінець робочого дня відчувають знервованість

Оптимальна кількість учнів у класі, при якій на уроках не буде шумно?

Вплив шуму на увагу

Було проведено експеримент з учнями 5 класу (12 чоловік). Учням потрібно було списати тексти за 5 хвилин на уроці і під час перерви із відчиненими дверима класу. Тексти для списування були майже однакові за складністю та кількістю слів.(Додаток 2). За 5 хвилин на уроці при відповідній тиші отримали такі результати:

Якість виконання роботи становить 78%.

За 5 хвилин під час перерви із відчиненими дверима класу отримали такі результати:
Якість виконання роботи становить 59%.

Вплив шуму на пам’ять

Щоб переконатися, що шум негативно впливає на пам’ять, було проведено дослідження, яке проходило в 2 етапи:

 • перший – в умовах відносної тиші,
 • другий – при супроводі шуму, який створювали учні іншого класу (голосно розмовляли, сміялися, вмикали музику на телефоні та ін.).

За допомогою методики попарного відтворення,(додаток 3) 15 учнів 7 класу визначили свій рівень розвитку пам’яті. Їм зачитали 10 пар слів, потім читали лише перше слово, учням потрібно було записати друге слово. Обробивши відповіді, отримали результати:
Більш детальне проведено дослідження впливу шуму на пам’ять учнів, в якому прийняли участь 30 учнів трьох вікових категорій: перша – учні 6-10 років, друга – учні 11-14 років, третя − учні 15-17 років.

Завдання: вивчити 8 рядків вірша ( додаток 4) за 5 хвилин в повній тиші; при шумові, який сприймає слух людини (на перерві); при шумові більше, ніж 150 дБ (під час спортивного заходу). Одержали такі результати:

При порівнянні результатів ми бачимо, що найсприятливіші умови для запам’ятовування серед різної вікової категорії − тиша: із 30 учнів із завданням справилися 22 уч.; при оптимальному шумові (на уроці) – 17 уч.; при сильному шумові (під час змагань у спортзалі) – лише 1 уч. Отже, шум впливає на пам’ять та навчання учнів.

З метою вивчення впливу шуму на увагу, пам’ять та самопочуття учнів в школі було проведено ряд заходів: прес-конференція «Вплив шуму на увагу, пам’ять та самопочуття учнів», де ознайомили учнів 9-11 класів зі своїми результатами досліджень, де учні змогли поставити запитання, які їх цікавили та отримати зрозумілу відповідь (Додаток 5 фото); випуск стінної газети «Здоров’я та шум» (Додаток 6 фото); виготовили інформаційний стенд «Результати експериментальних досліджень, висновки та рекомендації» (Додаток 7 фото); виготовили буклети «Шум, пам’ять та увага» і розповсюдили серед учнів 8 класу (клас, у якому найбільша кількість учнів) (Додаток 8 буклет); провели конкурс на краще озеленення класної кімнати з метою більшого поглинання шуму (Додаток 9 фото); створили куточок психологічного розвантаження для вчителів (Додаток 10 фото), де є багато квітів, звукова картина водоспада, картини природи, записи звуків: голосів птахів, шум листя, дощу.

Висновок та рекомендації

Від надмірного рівня шуму посилюється стан дискомфорту. На перервах стоїть гамір, на уроці, у зв’язку з великою наповнюваністю класів, дітям доводиться напружувати слух. Вчителю також доводиться працювати підвищуючи голос. У результаті до кінця дня учні відчувають себе абсолютно стомленими, в декого може боліти голова, інші відчувають роздратованість При підвищеному рівні шуму в дітей погіршується увага, часто не можуть зосереджуватися, потрібно більше часу на сприйняття та запам’ятовування навчального матеріалу.

Шум вливає на увагу учнів, заважає зосередитись, знижує працездатність на 19%. При порівнянні результатів, виявили, що вплив шуму понизив показники обсягу і якості запам’ятовування на 25%.

Отже, шум впливає на самопочуття вчителів та учнів, погіршує працездатність, також впливає на сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

Під час роботи в шумному приміщенні: знижується слух, болить голова, псується настрій, порушується сон, травлення. З часом уражаються нервові центри, викликається розлад серцево-судинної системи, печінки, погіршується робота зорового аналізатору і вестибулярного апарату, знижується рефлекторна діяльність. Здоров’я дітей погіршується, особливо відзначається зростання захворювань, пов’язаних з впливом факторів ризику, в тому числі і шуму.

Шум стає причиною передчасного старіння. У 30 випадках зі 100 шум скорочує тривалість життя людей у великих містах на 8-12 років. Кожна третя жінка і кожен четвертий чоловік страждає неврозами, викликаними підвищеним рівнем шуму. Досить сильний шум вже через 1 хвилину може викликати зміни в електричній активності мозку, яка стає схожою з електричною активністю мозку у хворих на епілепсію. Такі хвороби, як гастрит, виразки шлунку та кишківника, частіше за все зустрічаються у людей, які живуть і працюють в галасливому середовищі. Під впливом шуму відбувається стійке зменшення частоти і глибини дихання. Іноді з’являється аритмія серця, гіпертонія. Під впливом шуму змінюються вуглеводневий, жировий, білковий і сольовий обміни речовин, що проявляється у зміні біохімічного складу крові (знижується рівень цукру в крові).

У всьому світі люди прагнуть до максимального зменшення шуму викликаного життєдіяльністю людства, а для цього потрібно:

   1. Уникати прослуховування рок-музики.
   2. Не слухати музику в навушниках більше 1-2 годин щоденно, бо це знижує слух і виникає глухота.
   3. Хоча б годину у день слухати класичну музику – це покращить їхній емоційний і фізіологічний стан;
   4. Більше часу проводити на природі, свіжому повітрі, за містом;
   5. Вести активний і здоровий спосіб життя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Алексєєв С.В. Екологія людини: підручник./ Алексєєв С.В., Пивоваров Ю.П., Янушанец О.І. – М.: Ікар, 2002.
 2. Величко О.М. Контроль забруднення довкілля: навчальний посібник. –К.: Основа, 2002. — 255 с.
 3. Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник –К., 2002. — 237, с.
 4. Ильичев А.А. Популярная энциклопедия для выживания подростков-М: ЭКСМО-Пресс, 2002.
 5. [Електронний ресурс]: ВікіпедіЯ – режим доступу: http://uа.wikipedia.org/wiki.
 6. «ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ»:

1) http://ezoterik.org/tests/test_iq.php

2) http://vobzore.com/test/test-0038.php

Додаток 1

Анкета
1.Чи впливає гучність мови вчителя на сприйняття матеріалу?

 1. Так
 2. Ні
 3. Не замислювався

2. Шум на уроках заважає Вам зосереджуватися?

 1. Так
 2. Ні, на уроках тихо
 3. Не звертаю увагу

3. Шум на перервах заважає Вам відпочивати?

 1. Так
 2. Ні
 3. Не звертаю увагу

4. Як впливає шкільний шум на Ваше самопочуття протягом дня?

 1. головний біль
 2. млявість
 3. роздратованість
 4. ніяк

5.Чи відчуваєте Ви знервованість під кінець робочого дня?

 1. Так
 2. Ні
 3. Не звертаю увагу

6. Яка, на Ваш погляд, оптимальна кількість учнів у класі, при якій на уроках не буде шумно?

 1. 10-15
 2. 15-20
 3. Не замислювався

Додаток 2

РІДНА МОВА

Найбільше й найдорожче добро в кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванння, розум, досвід, почування.

Навчаючись з малих літ балакати, ми разом з тими словами, що доводиться їх запам’ятати, набуваємо і розуміння того, що ті слова визначають, — чи назву якої речі, чи думку про що-небудь. Тобто ми разом зі словами набираємося і розуму, набуваємо чужих думок, навчаємося самі думати і ті думки викладати словами.

Наші діти у свою чергу додають до здобутого від нас скарбу мови своїх вимовів того, що їм за свого життя довелося навчитися, передумати, пережити.

Таким побитом складається людська мова, що з кожним новим коліном все більше та більше шириться-зростає.

ЧОРНОКРИЛИЙ КРАСЕНЬ

Мабуть, кожному з вас доводилося бачити політ лелеки. На диво красива це птаха! Скільки в ній грації, гордості, величі…

Здавна існує велика дружба між людьми і лелеками. Може, як жодна інша птаха, підпускає чорнокрилий красень до себе людину, бо вірить, що не буде йому кривди. І не дарма говорять люди: у хаті, на якій поселиться лелечина пара, пануватиме добро і злагода. Споконвіку вважалося великим злочином скинути лелече гніздо або вбити птаха… Не було тому прощення.

Якою радістю зустрічаємо ми навесні лелек, що повертаються з далеких країв, і скільки смутку лягає на серце, коли восени відлітають їхні ключі до вирію

Додаток 3

Вплив шуму на пам’ять

Набір слів для запам’ятовування

№1

Зірка – стіл

Зошит – корабель

Учень – дорога

Дерево – машина

Каміння – диня

Співак – борщ

Перерва – квіти

Стіл – собака

Дощ – вулкан

Диван – дзеркало

№2

Книга – липа

Місяць – борщ

Дім – зошит

Сумка – город

М’яч – сніг

Картина – пальто

Огорожа – співак

Спідниця – ручки

Розклад – метелик

Батарея – стенд

Додаток 4

Для учнів 6-10 років

№1

Лугом поміж квітами я іду,

Пісеньку-весняночку я веду.

Склала я цю пісеньку голосну

Про гаряче сонечко, про весну.

Батьківщино сонячна, рідний край!

Тут топчу я стежечку з краю в край

І тягнусь, мов квіточка, в висоту.

Лугом поміж квітами я іду,

№2

Ми є діти українські,

Хлопці та дівчата,

Рідний край наш — Україна,

Красна та багата.

Рідне небо, ясне сонце,

Місяць, зорі срібні,

Рідний нарід — українці

Всі до нас подібні.

№3

Де зелені хмари яворів

Заступили неба синій став,

На стежині сонце я зустрів,

Привітав його і запитав:

— Всі народи бачиш ти з висот,

Всі долини і гірські шпилі.

Де ж найбільший на землі народ?

Де ж найкраще місце на землі? —

Для учнів 11-14 років

№1

Звелися ріки і лугами

Блакитно простягають путь,
А в небі хмари лебедями
Із ополонок воду п’ють.

Гаї спинились над водою

І тихо входять в клекіт рік,
І хмелем бродить під корою
В березах чистий, свіжий сік.

№2

Налита сонцем і вітрами,

Хлюпоче веслами весна,
І піднімає буйні трави
Земля хмільна і запашна.

Б ці дні бажаєш світ щасливий

Черпнути відрами до дна.
І сміло сіяти на ниви
Багатство ярого зерна.

№3

Чому, сказати, й сам не знаю,

Живе у серцi стiльки лiт
Ота стежина в нашiм краю
Одним одна бiля ворiт.

На вечоровiм виднокрузi,

Де обрiй землю обнiма,
Нема кiнця їй в темнiм лузi,
Та й повороту теж нема.

Учні 15-17 років

№1

З журбою радість обнялась…

В сльозах, як в жемчугах, мій сміх.
І з дивним ранком ніч злилась,
І як мені розняти їх?!
В обіймах з радістю журба.
Одна летить, друга спиня…
І йде між ними боротьба,
І дужчий хто — не знаю я…

№2

В Вас стільки сонця золотого,

Блакиті чистої, тепла, —
Неначе з краю чарівного
Вас хвиля моря принесла.
І як Ви можете тут жити,
Серед безлюдних цих пустель,
Промінням серця свого гріти
Граніт холодний мертвих скель!!

№3

Нехай мене чарують квіти,

Нехай життя їм віддаю:
Ніяк я барвами досхочу
Своїх очей не напою.
Нехай і так… але довіку
Я не лишуся в їх саду:
В останню ніч я вийду в поле
І біля травоньки впаду

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 8

Додаток 9

Додаток 10

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий