Донецький обласний днз «Донецький центр зайнятості центр пто дсз»

Професія: «Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)»
Донецький обласний днз «Донецький центр зайнятості центр пто дсз»

Скачати 95.39 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 95.39 Kb. Донецький обласний ДНЗ «Донецький

центр зайнятості центр ПТО ДСЗ»

Директор В.о. директора

___________В.М. Рибалко ___________ Л.О. Рантюк

М.П М.П

« ___»___________2015р. « ___»______________2015р.

РОБОЧИЙ навчальний план та програма

Державного навчального закладу

«Донецький центр професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості»

для курсів цільового призначення

безробітних за напрямом

«Дотримання санітарних норм та правил при виконанні робіт»
Професія: «Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)»

Код професії: 5132

Термін навчання: 5 днів (38 годин)

Форма навчання: денна

I. Графік навчального процесу (в днях)

1 2 3 4 5 Т Т П П П

ПЗ

Теоретичне навчання — Т. Виробнича практика — П. Підсумкове заняття — ПЗ.

II. Зведені відомості за бюджетом часу (в днях)

Професійно-теоретична

підготовка

Професійно-практична підготовка Всього

днів

Виробнича практика Дні Годин Дні Годин 2 14 3 23 5

IIІ. План навчального процесу

з/п Назва теми Кількість годин I Професійно-теоретична підготовка 14 1.1 Охорона праці. 8 1.2 Обов’язки молодшої медичної сестри у лікарні. 3 1.3 Обладнання робочого місця молодшої медичної сестри 3 II Професійно-практична підготовка 23 2.1 Виробнича практика. 23 ІІІ Підсумкове заняття 1

Всього годин 38

  1. Професійно-теоретична підготовка
з/п Назва теми Кількість годин I Професійно-теоретична підготовка. 14 1.1 Охорона праці. 8 1.2 Обов’язки молодшої медичної сестри у лікарні 3 1.3 Обладнання робочого місця молодшої медичної сестри. 3

1.1 Охорона праці

з/п Назва теми Кількість годин 1 Правові та організаційні основи охорони праці. 1 2 Основи безпеки праці в лікувальному закладі. 2 3 Основи пожежної безпеки. 2

Основи електробезпеки.

4 Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 1 5 Медичний огляд. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. 2

Всього 8

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його вивчення.

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України «Про охорону здоров’я», Закон України «Про пожежну безпеку», Законодавство про охорону природи і навколишнього середовища, Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Закон України «Про колективні договори і угоди» тощо.

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний договір, його укладання і виконання.

Охорона праці жінок. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Тема 2. Основи безпеки праці в промисловій галузі.

Загальні питання безпеки праці.

Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов праці.

Обов’язкові для всіх робітників, правила та заходи щодо запобігання нещасним випадкам і аваріям.

Тема 3. Основи пожежної безпеки.

Характерні причини виникнення пожеж. Організаційні та технічні протипожежні заходи.

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозаймання, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасні властивості.

Протипожежна техніка: вогнегасники, ручний протипожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.

Тема 3. Основи електробезпеки

Особливості ураження електричним струмом. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

Тема 4. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів в лікувальному закладі. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, тощо).

Основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей жінками.

Основні гігієнічні особливості праці за цією професією.

Тема 5. Медичний огляд. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках.

Засоби надання першої долікарської допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах, утопленні.

Надання першої допомоги при втраті свідомості, шоку, тепловому та сонячному ударі, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
1.2 Обов’язким молодшої медичної сестри у лікарні

з/п Назва теми Кількість годин 1. Обов’язки молодшої медичної медичної сестри у лікарні 3

Тема 1. Обов’язки молодшої медичної сестри у лікарні

Застосування передових методів праці. Виконання заходів щодо ефективного використання робочого часу. Дотримування вимог з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та правил внутрішнього розпорядку.

Володіння методами реанімації, вміння надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному щоці, опіках, відмороженні, алергічних станах

Приготування дезінфікуючих розчинів відповідно до методичних рекомендацій їх застосування. Обробка інструментарію перед стерилізацією.

Володння методами асептики та антисептики.

Особливості догляду за хворими в післяопераційний період.

Діагностика раптових ускладнень і перша допомога при них.

Правила оформлення медичної документації.

Догляд за шкірою хворих, оброблення пролежнів.

Годування тяжкохворих.

Проведення заміни постільної і натільної білизни.

Транспортування тяжкохворих.

Проведення нескладних медичних маніпуляцій (постановка банок, гірчичників, компресів тощо).

Слідкування за додержанням хворими і відвідувачами правил внутрішнього розпорядку лікувального закладу.

1.3 Обладнання робочого місця молодшої медичної сестри.

з/п Назва теми Кількість годин 1. Обладнання робочого місця молодшої медичної сестри. 3

Тема 1. Обладнання робочого місця молодшої медичної сестри .

Оволодіння передовими технологіями (прийомами) праці та методами раціональної організації робочого місця. Порядок виконання опеpацiй, їх трудомісткість.

Значення догляду за хворими. Зовнішній вигляд, одяг, обробка рук та предметів догляду за хворими. Використання спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Основи надання першої долікарської допомоги.
Правила роботи з агресивними хімічними речовинами. Поняття про виробничу санітарію та особисту гігієну молодшої медичної сестри.
II. Професійно-практична підготовка.

Тематичний план виробничої практики.

з/п Назва теми Кількість годин 1. Інструктаж з охорони праці. 1 2. Самостійне виконання робіт на робочому місці. 22

Всього 23

Тема 1. Інструктаж з охорони праці.

Інструктаж з охорони праці молодшої медичної сестри з догляду за хворими. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. Ознайомлення з характером роботи лікувально-профілактичного закладу, розташуванням приміщень, обладнанням.

Ознайомлення з плануванням праці і контролем якості виконання робіт, організацією робочого місця. Ознайомлення з об’ємом робіт, впровадження лікувально-профілактичним закладом програм сучасних технологій, матеріалів.

Тема 2. Самостійне виконання робіт на робочому місці.

Приклади робіт:

— техніка вимірювання температури хворого;

— техніка застосування компресу, грілки, міхура з льодом, гірчичників, банок;

— техніка застосування кисню;
— зміна постільної і натільної білизни;

— профілактика пролежнів;

— до лікарська допомога при непритомності, колапсі;
— техніка зупинки кровотечі;
— використання підручних засобів для іммобілізації при травмах кінцівок;
— долікарська допомога при опіках, обмороженнях, утопленні, задусі, отруєння чадним газом, електротравмах, укусах собак, отруйних змій, бджіл і ос, при отруєннях;
— долікарської допомога при різних невідкладних станах: серцево-судинної недостатності, непритомності, кровотечі, вивихах і переломах, черепно-мозкових травмах, травматичному щоці, ударах і розтягненнях зв’язок;

ІІІ. Підсумкове заняття — 1 година.

Методист першої категорії О.А. Тіщенко

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий