Документи (об’єкта) цз накази: а) довгострокові

План дій (об'єкта) в режимах повсякденної діяльності, підвищенної готовності, надзвичайного стану
Документи (об’єкта) цз накази: а) довгострокові

Скачати 1.02 Mb.

Сторінка 1/6 Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 1.02 Mb.

  1   2   3   4   5   6

Документи (об’єкта) ЦЗ

Накази:

а) довгострокові

 1. Про організацію і ведення цивільної захисту;
 2. Про створення навчальних груп і призначення керівників;
 3. Про створення комісії з питань надзвичайних ситуацій;
 4. Про створення евакуаційної комісії

б) щорічні

 1. Про підсумки підготовки ЦЗ в минулому році і завдання на новий навчальний рік;
 2. Про підготовку і проведення «Дня ЦЗ в навчальному закладі»

Плани:

а) довгострокові

 1. План дій (об’єкта) в режимах повсякденної діяльності, підвищенної готовності, надзвичайного стану
 2. План-календар дій в режимах повсякденної діяльності …;
 3. План реагування на загрозу від потенційно небезпечного об’єкта;
 4. План розвитку й удосконалення ЦЗ навчального закладу;
 5. План підготовки і підвищення; кваліфікації;
 6. План-графік вивчення стану ЦЗ;
 7. Особисті плани дій;
 8. План евакуації.

б) щорічні

 1. План підготовки ЦЗ в навчальному році;
 2. Навчальний план і розклад занять;
 3. План підготовки проведення, «Дня ЦЗ».

Додатки:

 1. Положення про комісію з питань НС;
 2. Схема техногенної обстановки;
 3. Схема управління оповіщення і зв’язку;
 4. Довідка — доповідь;
 5. Іменний список працівників;
 6. Штатно — посадовий список формувань

Формування:

 1. Начальник ЦЗ;
 2. Начальник штабу ЦЗ;
 3. Комісія з питань НС
 4. Евакуаційна комісія;
 5. Комісія з оперативних питань;
 6. Аварійно-технічна ланка;
 7. Ланка охорони громадянського порядку;
 8. Ланка зв’язку та оповіщення;
 9. Ланка розвідки ситуацій;
 10. Ланка протипожежних заходів;
 11. Медична ланка;

Журнали:

 1. Журнали заводяться на кожну навчальну групу.

Від упорядників

Проблема цивільного захисту сьогодні набуває великого значення. Адже науково-технічний прогрес, з одного боку, покращує життя людей, а з іншого підвищує ризик виникнення аварій і катастроф, тому формуваннями цивільного захисту все частіше доводиться ліквідовувати їх наслідки. Адже на території України розміщена велика кількість потенційно небезпечних об’єктів — підприємств нафтової, газової та хімічної промисловості. Деякі з підприємств застосовують і виготовляють радіоактивні, сильнодіючі, пожежо- і вибухонебезпечні речовини. Чорнобильська катастрофа, інші надзвичайні ситуації об’єктивно довели необхідність розуміння важливості цивільного захисту. В системі освіти ця проблема вирішується різними шляхами, один з яких — цілеспрямована підготовка учасників навчально-виховного процесу до оволодіння уміннями діяти в умовах надзвичайних ситуацій.

Крім того, відповідно до чинного законодавства, в навчальних закладах України цивільний захист — постійна і обов’язкова складова управлінської діяльності керівника. Нормативні документи вимагають від керівника дошкільного навчально-виховного закладу постійної готовності функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, підвищення якості навчання з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності ї запорукою зменшення небезпек, надзвичайних ситуацій та пов’язаних з ними матеріальних збитків і людських жертв.

Навчання дітей правил безпечної поведінки є складовою змісту дошкільної освіти. Зрозуміло, що знаючи ознаки безпечного і небезпечного середовища, маючи певні уміння щодо поводження в надзвичайних ситуаціях, як у дошкільному віці, так і в майбутньому, дитина не стане винуватцем їх виникнення, зможе допомогти іншим та захистити себе.

Посібник «Цивільний захист у дошкільних навчальних закладах» допоможе завідувачам системно і якісно організувати діяльність щодо цивільного захисту учасників навчально-виховного процесу від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха.

Перелік документів,
які розробляються у дошкільному навчальному закладі:

 1. Довідка-доповідь (додаток 1)
 2. Наказ «Про організацію і ведення цивільного захисту» (додаток 2)
 3. Наказ «Про створення навчальних груп та призначення керівників»

(додаток 3)

 1. Наказ «Про створення комісії з питань надзвичайних ситуацій»

(додаток 4)

 1. Наказ «Про підготовку та проведення «Тижня безпеки дитини» (додаток 5)
 2. Наказ «Про підсумки підготовки з цивільного захисту у 20__ р. та завдання на 20__навчальний рік» (додаток 6)
 3. План дій в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану (додаток 7)
 4. План-календар (додаток 8)
 5. Плани забезпечення готовності особового складу невоенізованих формувань (додаток 9)
 6. Штатно-посадовий список (додаток 10)
 7. Функціональні обов’язки посадових осіб з ЦЗ (додаток 11)
 8. Схема оповіщення та зв’язку (додаток 12)
 9. Аварійні картки під час надзвичайних ситуацій (додаток 13)
 10. План проведення занять з особовим складом невоєнізованих формувань (додаток 14)
 11. Розклад занять з підготовки особового складу невоєнізованих формувань (додаток 15)
 12. Розклад занять з підготовки працівників ДНЗ (додаток 16)
 13. Перелік навчальних груп і керівників занять з цивільного захисту. Розклад занять та журнал обліку занять з ЦЗ (додаток 17)
 14. Графік підвищення кваліфікації (додаток 18)
 15. План вивчення стану ЦЗ у дошкільному навчальному закладі (додаток 19)
 16. Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій (додаток 20)

План проведення «Тижня безпеки дитини» (додаток 21)

Додаток 1

Доповідь-довідка

  1. Загальні відомості про ситуацію в ДНЗ, місті, районі
  2. Загальні відомості про ДНЗ
  3. Організація ЦЗДНЗ
  4. Захист ДНЗ від впливу надзвичайних ситуацій
   1. Стан захисних споруд (при наявності)
   2. Забезпечення хімічними та медичними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ)
   3. Забезпечення заходів цивільного захисту:
 • матеріальне (наявність фонду продуктів, білизни, одягу);
 • транспортне (транспорт, закріплений за ДНЗ);
 • протипожежне;
 • медичне.

Стан навчально-виховного процесу з безпеки життєдіяльності у ДНЗ

Додаток 2

НАКАЗ

начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

«___» ____________ 20__ р. №___

Про організацію
і ведення цивільного захисту

Згідно із Законом України «Про цивільну оборону України» та наказу начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. №27 ,,Про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

наказую:

   1. Взяти до відома, що начальником цивільного захисту дошкільного навчального закладу, відповідно до нормативних документів, є завідувач дошкільним навчальним закладом.
   2. З метою організації і ведення цивільного захисту, організації захисту дітей та персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій, підготовки персоналу за програми ЦЗ, забезпечення засобами індивідуального захисту, створити штаб цивільного захисту дошкільного навчального закладу в складі:
  • начальник штабу ЦЗ _______________________________________________________ ;
  • помічник начальника штабу ЦЗ ______________________________________________ ;
  • заступник начальника ЦЗ з евакуації _________________________________________ ;
  • заступник начальника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення _________________ ;
    1. Створити формування ЦЗ у складі:
   • рятувальна ланка — ___чол. Командир ланки — _________________________________ ;
   • ланка обслуговування захисних споруд — ___чол.Командир ланки — _______________ ;
   • ланка охорони громадського порядку — ___ чол. Командир ланки — _______________ ;
   • ланка пожежогасіння — ___ чол. Командир ланки — _______________ ;
   • санітарний пост — ___ чол. Начальник поста — ___________________ ;
   1. Призначеним посадовим особам з ЦЗ розробити та затвердити функціональні обов’язки, необхідні документи і плани.
   2. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на начальника штабу ЦЗ.

   Начальник цивільного захисту —

   завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)


   Додаток 3

   НАКАЗ

   начальника цивільної о захисту дошкільного навчальною закладу

   «___» ____________ 20__ р. №___

   Про створення навчальних


   груп та призначення керівників

   Відповідно до вимог «Положення про цивільну оборону» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.94 р. №299 та наказу начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. №27 «Про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

   наказую:

    1. Створити групи з вивчення цивільного захисту:

   Група №1 (особовий склад невоєнізованих формувань)

   Керівник —

   Заступник керівника —

   Склад групи:

   Група № 2 (працівники)

   Керівник —

   Заступник керівника —

   Склад групи:

    1. Заняття в групі №1 проводити за 15-годиниою, в групі №2 — за 12-годинною програмою згідно з тематикою Типової програми.
    2. Начальнику штабу ЦЗ ________________ скласти розкладизанять і оформити необхідну документацію.
    3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

   Начальник цивільного захисту —

   завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)
   Додаток 4

   НАКАЗ

   начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

   «___» ____________ 20__ р. №___

   Про створення комісії з питань

   надзвичайних ситуацій

   Відповідно до вимог «Положення про цивільну оборону», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.94 р. №299 та наказу начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. №27 «Про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

   наказую:

    1. Створити комісію з питань надзвичайних ситуацій у складі голови комісії- (вихователя-методиста(за посадою), старшої медичної сестриабо іншої особи)__________(ПІБ)_____________

    та членів комісії:

    (заступника завідувача з господарських питань) — __________(ПІБ)_____________

    вихователя — __________(ПІБ)_____________

    вихователя -__________(ПІБ)_____________

      1. Затвердити «Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій».
      2. У своїй роботі комісії керуватись «Положенням про комісію з питань надзвичайних ситуацій».
      3. Наказ довести до відома особового складу дошкільного навчального закладу і залучених осіб__________(ПІБ)_____________
      4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу__________(ПІБ)_____________

    Начальник цивільного захисту —

    завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)
    Додаток 5

    НАКАЗ

    начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

    «___» ____________ 20__ р. №___

    Про підготовку та проведення
    «Тижня безпеки дитини»

    У відповідності з вимогами Закону України «Про Цивільну оборону України» та наказу начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. №27 «Про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру»

    наказую:

    1. Провести з «___» травня по «___» травня 20__ р. «Тиждень безпекидитини».
    2. Реалізувати основні цілі і завдання „Тижня безпеки дитини»:
    • поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми у дошкільному навчальному закладі щодо питань особистої безпеки та захисту життя у надзвичайних ситуаціях;
    • удосконалення теоретичних знань, практичних навичок педагогічних працівників та батьків дітей з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;
    • пропаганда кращого педагогічного досвіду з проблем виховання та організації заходів запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
     1. До участі в „Тижні безпеки дитини» залучити:
    • керівний склад дитячого садка;
    • увесь постійний особовий склад працівників, дітей та їх батьків.
    1. Призначити комісію з питань підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини» в складі:

    Голова _______________________________________________________ ;

    Члени комісії- _______________________________________________________ ;

    _______________________________________________________ ; _______________________________________________________ ;

    1. Голові (Заступнику начальника) ЦЗ (вихователю-методистові/запосадою, музичному керівникові) дошкільного закладу __________(ПІБ)_____________до «___» ______ 20__ р. розробити та представити на затвердженняплан підготовки і проведення «Тижня безпеки дитини».
    2. Заступнику начальника ЦЗ дитячого садка з господарськоїчастини__________(ПІБ)_____________ до «___» ________________ 20___ р. забезпечити відповідних табельним майном з ЦЗ.
    3. Вихователям груп до «___» ________________ 20___ р. провести зборина тему: Про завдання дорослих з правил безпеки у період проведення „Тижня безпеки дитини».
    4. Загальна готовність до „Тижня безпеки дитини»___» ________________ 20___ р.
    5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

    Начальник цивільного захисту —

    завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

    Додаток 6

    НАКАЗ

    начальника цивільного захисту дошкільного навчального закладу

    «___» ____________ 20__ р. №___

    Про підсумки підготовки з цивільного захисту в 20__ р. та завдання на 20__ р. навчальний рік

    План підготовки з цивільного захисту дошкільногонавчального закладу _______________ в основному виконаний.Підготовка проводилася у відповідності до організаційно-методичних вказівок начальника цивільної оборони міста (району) і управління (відділу) освіти міста (району) у 20__ навчальному році на об’єкті виконувалося подальше удосконалення системи підготовки керівного складу, працівників до дій у надзвичайних ситуаціях (відзначити позитивне, назвати прізвища).

    Разом з тим організаторська робота у системі навчання невоєнізованих формувань працівників проводилася недостатньо ефективно і потребує подальшого удосконалення. Зокрема, мали місце такі недоліки (перерахувати).

    З метою подальшого підвищення рівня підготовки керівного складу, невоєнізованих формувань працівників

    наказую:

      1. План основних заходів та підготовки керівного складу; невоєнізованихформувань працівників дошкільного навчального закладу ______________ зцивільного захисту на 20__-20__ навчальний рік затвердити.
      2. Головним завданням цивільного захисту на 20__ навчальний ріквважати виконаним (з організаційно-методичних вказівок) на ____ рік.
      3. Для виконання цього завдання основні зусилля зосередити на підготовку керівного складу, формувань та персоналу, що не ввійшов до складу формувань, організувати і здійснити згідно вимог наказу начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 р. №27 «Про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру».
      4. Навчальний рік розпочати з «___» січня 20__ р.
      5. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на начальника штабу цивільного захисту дошкільного навчального закладу.

    Начальник цивільного захисту —
    завідувач дошкільного навчального закладу (Прізвище, підпис)

    Розділ II. РІШЕННЯ НА ОРГАНІЗАЦІЮ

    І ВЕДЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА

    1. У режимі підвищеної готовності

    При загрозі виникнення НС провести:

    • збір керівного складу та організувати чергування відповідальних осіб;
    • уточнити порядок оповіщення та інформування учасників навчально-виховного процесу;
    • уточнити порядок дій учасників навчально-виховного процесу у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
    • організувати отримання від відділу (управління) освіти та місцевого штабу з питань НС та цивільного захисту населення інформації про обстановку і характер можливої НС;
    • уточнити розрахунки щодо захисту учасників навчально-виховного процесу;
    • забезпечити готовність евакуаційні органи, об’єктові (невоєнізовані) формування;
    • підготувати захисні споруди для прийняття людей, організувати радіаційне і хімічне спостереження та інші заходи щодо підвищення стійкості роботи закладу та недопущення необґрунтованих матеріальних збитків у разі виникнення НС;
    • уточнити порядок управління та взаємодії у разі виникнення НС.
     1. У режимі надзвичайної ситуації

    Після виникнення надзвичайної ситуації:

    • подати (продублювати) сигнал «Увага всім!» і через засоби мовлення проінформувати учасників навчально-виховного процесу про НС;
    • вжити заходів щодо захисту учасників навчальне виховного процесу, матеріальних засобів та території об’єкта (радіаційний, хімічний, медичний захист, розосередження та евакуація, рятувальні та інші невідкладні роботи);
    • організувати, роботи щодо локалізації або ліквідації НС із залученням необхідних позаштатних сил і засобів;
    • організувати роботи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування закладу та надання допомоги постраждалим учасникам навчально-виховного процесу;
    • здійснити постійний контроль за станом довкілля на території, що зазнала впливу наслідків НС;
    • інформувати органи управління освітою щодо рівня НС та вжиті заходи, пов’язані з реагуванням на цю ситуацію.
    1. У режимі надзвичайного стану вживаються заходи, передбачені Законом України «Про надзвичайний стан»:
    • забезпечити стійке функціонування закладу, першочергове життєзабезпечення учасників навчально-виховного процесу, які залишилися проживати на території надзвичайного стану;
    • здійснити безперервний контроль за станом довкілля у районі надзвичайного стану;
    • посилити охорону громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність учасників навчально-виховного процесу;
    • звітувати про розвиток НС вищим органам управління та здійснити оповіщення (інформування) учасників навчально-виховного процесу

    Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ,
    ЗВ’ЯЗКУ, ОПОВІЩЕННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ

    Управління заходами та діями сил ЦЗ об’єкта при виникненні НС зовнішнього походження здійснюється з пункту управління, що розгортається в адміністративному будинку об’єкта.

    З отриманням повідомлення про виникнення НС: До «Ч» + 0.40 (2.00) згідно з Планом дій оповіщаються й збираються учасники навчально-виховного процесу; вживаються заходи щодо їх захисту, організовується проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, вводиться цілодобове чергування осіб з числа керівного складу об’єкта, встановлюється взаємодія з відповідними органами місцевої державної адміністрації, надається інформація місцевим органам з питань НС та цивільного захисту населення, а також органу управління освітою про характер НС, прийняті рішення і хід виконання вжитих заходів.

    Зв’язок управління, оповіщення та взаємодії організовується з використанням радіо, мереж телефонного зв’язку міської та міжміської АТС, системи гучномовного зв’язку і включенням електросирен на об’єкті, передачі відповідних сигналів і повідомлень у системі радіомовлення і телебачення на місцевому і регіональному рівнях.
    Додаток 8

      1   2   3   4   5   6
    База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
    звернутися до адміністрації

        Головна сторінка
    Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий