Додаток до рішення Одеської міської ради від 19. 10. 2011р. №1380-vi міська програма

Віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки та обласної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та підтримки віл-інфікованих І хворих на снід на 2009-2013 роки
Додаток до рішення Одеської міської ради від 19. 10. 2011р. №1380-vi міська програма

Скачати 0.77 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 0.77 Mb.

  1   2   3   4

Додаток до рішення

Одеської міської ради

від 19.10.2011р. №1380-VI

Міська програма

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,

догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

на 2011-2013 роки
Міська Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2011-2013 роки (далі – Програма) розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 264 „Про затвердження Концепції стратегії дій Уряду, спрямованих на запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, на період до 2011 року», доручення Кабінету Міністрів України від 24.04.2009 року № 21554/1/1-09 щодо ефективної реалізації Закону України від 19.02.2009 р. № 1026-VI «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки» та обласної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради 03.12.2009 року № 989-V.

1. Проект паспорта Програми
1.1. 080000,150101 Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

(КТКВ) (найменування головного розпорядника)

1.2. 080000,150101 Управління охорони здоров’я Одеської міської ради

(КТКВ) (найменування відповідального виконавця)

1.3. 080000,150101 Міська програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції,

(КТКВ) лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих

на СНІД на 2011-2013 роки

(найменування бюджетної програми)

1.4. Обсяг бюджетного призначення – 9 658 260 грн, у тому числі із загального фонду – 9 558 260 грн, із спеціального фонду – 100 000 грн:

— 2011 р.: із загального фонду – 295 900 грн;

— 2012 р.: із загального фонду – 4 631 180 грн;

із спеціального фонду – 100 000 грн;

— 2013 р.: із загального фонду – 4 631 180 грн.
1.5. Законодавчі підстави для виконання Програми:

— Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затверджена Законом України від 19.02.2009 р.

№ 1026-VІ;

— обласна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затверджена рішенням Одеської обласної ради від 03.12.2009 року № 989-V.

1.6. Мета Бюджетної програми – зниження рівня розповсюдженості ВІЛ-інфекції, захворюваності на СНІД та смертності від СНІДу шляхом забезпечення доступу населення міста до послуг з формування навичок щодо безпечного інфікування ВІЛ-інфекції, поведінки, профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

1.7. Напрями діяльності:

№ з/п Напрями діяльності І. Напрями діяльності, що здійснюються у межах загального фонду бюджету м. Одеси 1.1. Організаційні заходи 1.1.1. Заходи з удосконалення законодавства та управління 1.1.2. Забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів 1.1.3. Створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів, здійснених на регіональному рівні 1.1.4. Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 1.2. Профілактичні заходи 1.2.1. Здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику 1.2.2. Здійснення профілактичних заходів серед ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 1.2.3. Здійснення заходів з профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції 1.2.4. Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції 1.3. Лікувальні заходи 1.4. Заходи з догляду та підтримки II. Напрями діяльності, що здійснюються у межах спеціального фонду

бюджету м. Одеси

бюджету м. Одеси

Створення на базі міської інфекційної лікарні відділення на 40 ліжок для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

1.8. Категорія економічної класифікації:

КЕКВ НАЙМЕНУВАННЯ 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» 1133 «Продукти харчування» 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів»

1.9. Результативні показники, що характеризують виконання Бюджетної програми:

Показники Одиниця

виміру

Джерело інформації Загальний

фонд

Спеціальний

фонд

Разом 1. Затрат:

загальний обсяг затрат, у т.ч.

— закупівля тест-систем та медичних препаратів;

— забезпечення

адаптованими

молочними сумішами

(2.4.1)
— створення на базі міської інфекційної лікарні відділення для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

(1.2.1)

тис.грн
тис.грн

тис.грн
тис.грн

звітність

звітність

звітність

звітність

9558,3
4151,5

5356,8
50,0

100,0

100,0

9658,3
4151,5

5356,8
150,0

2. Продукту:

— кількість придбаних тест-систем, наборів для тестування;

— кількість

дітей 1-го року життя, народжених ВІЛ- інфікованими матерями

одиниць

осіб

звітність

звітність

376

310

376

310

3.Ефективності:

— середня вартість одного тестування;

— середня вартість видатків на 1 дитину, народжену від ВІЛ – інфікованої матері на забезпечення молочними сумішами

(на 1 рік)

тис.грн

тис.грн

розрахунок

розрахунок

1,2

8,6

1,2

8,6 4. Якості:

— збільшення кількості ВІЛ-інфікованих, які стали на диспансерний облік

осіб

звітність

810

810

2. Визначення проблем

Поширення ВІЛ-інфекції може призвести до найбільш катастрофічної епідемії в історії людства, що загрожує його розвитку. Ситуація у різних країнах свідчить про зниження у зв’язку з цим середньої тривалості життя, збільшення попиту на медичні послуги, загострення проблем бідності та соціальної нерівності, поширення сирітства, а витрати на боротьбу з цією хворобою та подолання її негативних наслідків постійно зростають та потребують збільшення видатків з державного та місцевого бюджетів.

За даними Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом епідеміологічна ситуація з ВІЛ-інфекцією у місті Одесі залишається неблагополучною, показники захворюваності мешканців міста на ВІЛ-інфекцію перебільшують в 1,7 разів по Україні та в 1,1 рази по області, показники захворюваності на СНІД перебільшують в 1,3 рази по Україні та в 1,8 разів обласні, показники смертності перебільшують в 1,6 разів по Україні та в 1,6 разів по Одеській області. Проте, необхідно відмітити, що за останні 5 років ці показники значно зменшилися.

За даними статистики за весь період епідемії ВІЛ-інфекції (з 1987 року) в місті Одесі станом на 01.01.2011 року офіційно перебувають на обліку 11 257 ВІЛ-інфікованих осіб, у тому числі встановлено діагноз «СНІД» 2438-ми особам, з них 35 дітей.

Померло від СНІДу за вказаний період 1496 осіб, з них 20 дітей.

Щорічно у місті Одесі реєструється понад 700 осіб з ВІЛ-інфекцією, переважно це люди молодого працездатного та репродуктивного віку.

Впродовж 2006-2010 років у місті спостерігається тенденція поступового збільшення питомої ваги статевого шляху передачі ВІЛ і зменшення питомої ваги парентерального шляху передачі ВІЛ, що свідчить про розповсюдження ВІЛ-інфекції не тільки у групах ризику, а також серед широких верств населення міста.

За даними моніторингу щодо розповсюдження епідемії ВІЛ-інфекції серед мешканців міста та результатами дозорного епідеміологічного нагляду за розповсюдженням ВІЛ-інфекції у групах ризику спостерігається тенденція зниження розповсюдження ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків та жінок комерційного сексу.

З впровадженням антиретровірусної терапії з 2005 року спостерігається зниження кількості хворих на СНІД та смертність від СНІДу. Проте, дані аналізу щодо ситуації в місті Одесі та заходів протидії поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, які до цього часу проводилися в місті, свідчать, що діюча система заходів є неповною і потребує вдосконалення та впровадження сучасних механізмів профілактики, діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу та контролю за лікуванням хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.

Особливу роль у протидії розповсюдження ВІЛ/СНІДу має посилення координації та консолідації зусиль органів виконавчої влади, управлінь, відомств різних секторів та організацій, включаючи медичні, соціальні, педагогічні, правоохоронні установи з виконання покарань, неурядові організації, які виступають як рівноправні співвиконавці заходів з питань протидії розповсюдженню та надання послуг та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД та наркоманію.

Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед мешканців міста, надання допомоги і лікування тих, хто постраждав від ВІЛ-інфекції.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем та необхідності її розв’язання програмним методом

Для досягнення мети Програми слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів та заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Профілактичні заходи Програми:

 • забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення
  освітньої та роз’яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації
  та Інтернет-мережі з пропаганди здорового способу життя, духовних,
  морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;
 • посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику
  (споживачів ін’єкційних наркотиків; осіб, які утримуються в установах з
  виконання покарань та звільнених з місць позбавлення волі; осіб, які
  займаються проституцією; мігрантів; безпритульних та бездомних громадян,
  передусім дітей, у тому числі із сімей, що перебувають у складних життєвих
  обставинах, тощо);
 • дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в
  лікувально-профілактичних закладах, шляхом повного переходу до використання медичних виробів одноразового використання;
 • посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі
  ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти та анатомічні матеріали для
  трансплантації;
 • удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекції від
  матері до дитини;
 • забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного
  тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників
  груп ризику;
 • розширення доступу споживачів ін’єкційних наркотиків, передусім
  ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних
  програм;
 • транслювання пропаганди захворювання по радіо і телебаченню з метою висвітлення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом.

Лікувальні заходи Програми:

— забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною

терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров’я
України стандартів та клінічних протоколів;

 • створення системи моніторингу, у тому числі лабораторного,
  за лікуванням антиретровірусної терапії;
 • забезпечення прихильності до антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД з метою досягнення ефективного
  лікування;
 • забезпечення лабораторної діагностики опортуністичних
  захворювань;
 • забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з
  опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до затверджених
  Міністерством охорони здоров’я України стандартів та клінічних протоколів.

Заходи з догляду та підтримки:

 • надання паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;
 • надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і
  хворими на СНІД;
 • надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

Організаційні заходи:

 • забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів, які надають медичні та соціальні послуги ВІЛ-інфікованим і особам із груп ризику;
 • удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням
  ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;
 • виконання вимог регламентуючих документів з питань профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • впровадження механізму залучення громадських організацій до надання соціальних послуг;
 • проведення моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на місцевому рівні;
 • підготовка медичного персоналу загальномедичної мережі лікувально-профілактичних закладів міста з питань профілактики,
  лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • залучення до виконання програм профілактики ВІЛ-інфекції
  медичних, соціальних та педагогічних працівників, працівників органів
  державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців,
  професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних
  організацій.
 1. Визначення мети Програми

Мета Бюджетної програми – зниження рівня розповсюдженості ВІЛ-інфекції, захворюваності на СНІД та смертності від СНІДу шляхом забезпечення доступу населення міста до послуг з формування навичок щодо безпечного інфікування ВІЛ-інфекції, поведінки, профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

5. Строки та етапи виконання Програми

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2011-2013 років, у тому числі за етапами:

2011 рік:

 • забезпечити доступність населення міста до тестування на
  ВІЛ шляхом закупівлі тест-систем;

— забезпечити медикаментозну профілактику, діагностику та лікування
опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;

— забезпечити своєчасну діагностику та лікування туберкульозу у

ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

2012 рік:

 • створити на базі міської інфекційної лікарні відділення для лікування
  ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД мешканців міста Одеси;
 • забезпечити функціонування відділення для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД мешканців міста Одеси на базі міської
  інфекційної лікарні;
 • забезпечити доступність населення міста до тестування на ВІЛ
  шляхом закупівлі тест-систем;
 • забезпечити адаптованими молочними сумішами дітей першого року
  життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;
 • забезпечити медикаментозну профілактику, діагностику та лікування
  опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;

— забезпечити своєчасну діагностику та лікування туберкульозу у
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД

2013 рік:

 • забезпечити функціонування відділення для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД мешканців міста Одеси на базі міської
  інфекційної лікарні;
 • забезпечити доступність населення міста до тестування на
  ВІЛ шляхом закупівлі тест-систем;

— забезпечити адаптованими молочними сумішами дітей першого року
життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;

 • забезпечити медикаментозну профілактику, діагностику та лікування
  опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;

— забезпечити своєчасну діагностику та лікування туберкульозу у
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

6. Перелік завдань Програми

 • забезпечення діяльності та розвитку спеціалізованих служб і закладів;
 • створення єдиної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу
  та оцінки ефективності заходів, здійснених на міському рівні;
 • підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та
  соціальної підтримки для осіб груп ризику, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;
 • проведення первинної профілактики;
 • здійснення профілактичних заходів серед представників груп ризику;
 • здійснення профілактичних заходів серед ВІЛ-інфікованих і хворих на
  СНІД;
 • здійснення заходів з профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ;
 • здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції.

7. Перелік заходів Програми
Напрями діяльності та заходи Програми здійснюються згідно з додатками 1, 2.

8. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів, передбачених у бюджеті м. Одеси на відповідний рік.

Орієнтований обсяг фінансування становить:

усього за Програмою – 9 658,260 тис.грн з місцевого бюджету, у тому числі за роками:

— 2011 рік – 295, 900 тис.грн;

— 2012 рік – 4 731,180 тис.грн;

— 2013 рік – 4 631,180 тис.грн.

Даний обсяг фінансування є орієнтовним. Остаточне визначення обсягів видатків на фінансування Програми з бюджету м. Одеси буде здійснюватись при формуванні бюджетів на відповідні роки.

9. Організація виконання та контроль

за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

Контроль за виконанням заходів, завдань, цільовим використанням коштів для досягнення очікуваних результатів Програми здійснюється управлінням охорони здоров’я Одеської міської ради, постійною комісією Одеської міської ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства та міською координаційною радою з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності.

Звіт про виконання Програми готується згідно зі статистичними даними; головні лікарі лікувально-профілактичних закладів щоквартально направляють статистичні дані до інформаційно-аналітичного центру медичної статистики управління охорони здоров’я Одеської міської ради. Дані про проведену роботу аналізуються та надаються до Одеської міської ради і міської координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу, наркоманії, туберкульозу та подолання дитячої безпритульності як підсумки роботи за 6, 9 та 12 місяців.

За результатами виконання заходів Програми, з метою її оприлюднення, управління охорони здоров’я Одеської міської ради надає інформацію до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.

Організаційне забезпечення реалізації Програми та контроль за виконанням її заходів здійснює управління охорони здоров’я Одеської міської ради.

10. Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми дасть змогу:

— стабілізувати епідеміологічну ситуацію в місті Одесі;

— підвищити інформованість населення з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу;

— підвищити рівень обізнаності молоді, віком 15-24 років, щодо безпечної статевої поведінки для досягнення у подальшому зниження рівня ризикованого інфікування ВІЛ;

 • охопити медичними та соціальними послугами з профілактики
  ВІЛ-інфекції/СНІДу 60 відсотків представників груп ризику;
 • забезпечити навчання учнів усіх загальноосвітніх закладів за

програмою формування здорового способу життя і профілактики

ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 • запровадити регулярне розміщення в засобах масової інформації
  соціальної реклами щодо здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • забезпечити антиретровірусною терапією не менше ніж 80 відсотків осіб, які потребують лікування;
 • запобігти розвитку резистентності до антиретровірусних препаратів

штамів ВІЛ-інфекції;

 • знизити на 30 відсотків рівень смертності серед ВІЛ-інфікованих і на
  40 відсотків серед хворих на СНІД;
 • забезпечити доступ мешканців міста до замісної підтримуючої терапії
  та реабілітаційних програм для споживачів ін’єкційних наркотиків;
 • знизити до 2-х відсотків рівень передачі ВІЛ-інфекції від матері до
  дитини;
 • забезпечити у 100 відсотків дітей, народжених ВІЛ-інфікованими
  матерями, на ранній стадії виявлення випадків інфікування;
 • забезпечити впровадження розвитку мережі спеціалізованих служб і
  закладів з надання медичних та соціальних послуг ВІЛ-інфікованим;
 • сприяти підвищенню кваліфікації спеціалістів, залучених до роботи з
  протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;
 • забезпечити лабораторний контроль якості діагностики та лікування
  ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
 • удосконалити систему добровільного консультування і тестування з
  метою діагностики хвороби на початкових стадіях.

У період виконання Програми очікується значне зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток міста.

Секретар ради О. Бриндак

Додаток 1

до Програми

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий